Global avkylning?

Varför har jag ett frågetecken i rubriken? Ja, inte är det för att det är osäkert om det har varit en global avkylning. Osäkerheten är om den betyder något viktigt, och om den kommer att fortsätta eller om den globala uppvärmningen kommer att börja igen.

Världen har blivit kallare de senaste 5 och ett halvt åren. Det visas till exempel i ett inlägg på världens mest välbesökta vetenskapsblogg. Inlägget handlar huvudsakligen om det falska påståendet att juli månad i år var den varmaste månaden ”någonsin” (eller i varje fall som någonsin har uppmätts), men visar också diagram för fem vanliga temperaturserier. Diagram som visar att världen var varmare i början av 2016 än vad den är nu. Har globen blivit kallare, så är det definitionsmässigt global avkylning. Däremot är det inte en klimatförändring, eftersom 5,5 år är för kort tid.

En av klimathotsreligionens dogmer är att naturliga klimatförändringar har upphört (eller kanske aldrig förekommit) och att växthusgasutsläpp numera är det enda som orsakar klimatförändringar. Eftersom mer växthusgaser bara kan värma, i alla fall enligt klimathotsreligionen, så går global avkylning inte ihop med dogmerna. Då spelar det ingen roll om avkylningen fortsätter eller om den redan har vänts till förnyad uppvärmning. Den går hur som helst inte ihop med klimathotsreligionen. Det är därför de klimathotsreligiösa förnekar avkylningen. Vilket jag har märkt i diskussioner med dem på olika fora.

Om det globalt har blivit kallare, finns det också många platser där det har blivit kallare. Däremot behöver det inte ha blivit kallare överallt. Genomsnittet kan minska även om inte alla enskilda värden minskar.

NoTricksZone ägnar sig just nu åt att leta upp platser där medeltemperaturen har sjunkit på senare tid. Exempelvis tre platser i Japan, varav den ena är huvudstaden Tokyo.

På självaste sydpolen, där Amundsen-Scott-basen ligger, har den senaste vintern varit rekordkall.

Sydpolen är inte ett undantag på den kontinenten. Hela Antarktis har undkommit den globala uppvärmning sedan mätningarna där började på 1950-talet.

Inte bara en nyligen publicerad studie visar att Antarktis snarare har blivit kallare än varmare. Två studier ytterligare, omnämnda här, visar det.

Kanske har hela södra halvklotet blivit kallare de senaste 10000 åren. Och vissa andra delar av jordklotet. IPCC påstod i sin senaste rapport att världen antagligen är varmare än på 100000 år, men det är ett av många felaktiga påståenden i den rapporten. Just detta felaktiga påstående bygger delvis på databasen Pages2k, en sammanställning av temperaturindikatorer, i stort sett sågad vid fotknölarna av statistikern Stephen McIntyre.

Här i norra Europa, har i alla fall somrarna blivit kortare, visar temperaturmätningarna. Skyfallen i bland annat Gävle i augusti berodde alltså inte på att somrarna har blivit varmare och längre. Tvärtom höll då Sverige på att kylas av, och det ovanlig tidigt. En avkylning som fortfarande pågår i skrivande stund.

På tal om global avkylning, så är det sannolikt att La Niña kommer att fortsätta och se till att globen fortsätter att kylas av i upp till sju år till.

Vad skulle hända med klimathotsreligionen om den globala avkylningen skulle pågå i minst 30 år, och alltså kunna räknas som klimatförändring? En del religiösa skulle nog överge sin religion och acceptera åtminstone lite av klimatvetenskapen. Medan andra, en hårdför kärna, skulle envisas med att växthusgasutsläpp förstör klimatet. Kanske skulle de se 30 år av global avkylning som ett tecken på att väder och klimat har hamnat i olag på grund av växthusgasutsläppen?

Det går att anklaga mig för att jag har ägnat mig år ”körsbärsplockning” i detta inlägg. Men vadå? Sådant ägnar sig de klimathotsreligiösa åt hela tiden. Så fort det är varmare än normalt någonstans, presenteras det som ett bevis för att dogmerna är riktiga. Varje extrem väderhändelse tas som bevis för att vädret bara blir mer och mer extremt, trots att den statistik som finns inte visar något sådant. Då kan det vara bra att ”plocka körsbär” från ett annat träd, ett med söta körsbär i stället för sura.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gabriel Oxenstierna

  Ja, det är just cherry picking, eftersom de trender som konstrueras för en kortsiktigt fallande global temperatur är alltför korta för att vara statistiskt signifikanta jämfört med den långa, positiva trenden.

  Om vi tar t ex GISS så visar den en trend med -0.17 C/dec sedan 2016, men det är inte statistiskt signifikant, givet att tiden är så kort, dvs det finns för lite data att supporta den hypotesen (konf.intervall ±0.77 C/dec med 2σ).

  UAH (satellitdata, nedre troposfären) visar -0.24 C/dec avsvalning; men det är inte ens i närheten av att vara statistikt signifikant (±0.90 C/dec med 2σ).

  Jag tror dock själv att vi ändå är i en avkylning och spår att kommande La Nina under närmaste året samt att solcykel 25 är just så svag som solforskarna förutspått tillsammans gör att vi får en fortsatt avsvalning de kommande 2 åren, kanske längre.

 2. JonasW

  Har alltid varit tveksam till att jorden har en väldefinierad stabil jämviktstemperatur.

  Tycker att det är betydligt troligare att det finns ett temperaturintervall inom vilket medeltemperaturen rör sig om det inte inträffar en yttre störning (ändring i solen/ vulkanutbrott/..?).

  Ibland känns det som att ”klimatforskning” handlar om att se trender i brus.

  0.1 C motsvarar ca 0.03% förändring av jordens medeltemperatur.
  Vad är en rimlig gissning på jordens naturliga variation ?

 3. Sten Kaijser

  Lars K,

  du antyder att södra halvklotet kanske blivit kallare. Jag har länge haft en misstanke om att norra halvklotet spelar större roll än det södra när medeltemperatur uppskattas (utom möjligen för satellitmätningar).
  En anledning till min undran är PDO som i sin positiva fas verkar ge en uppvärmning — jag kan tänka mig att vad PDO gör är att överföra värme från södra till norra halvklotet.
  Jag tror också att all ”förändring” handlar om fördelning av värmen, främst mellan hav och atmosfär men även geografiskt både i ythav och atmosfär.

 4. Anders

  Fastnade för den 107 år långa stadiga temperaturserien på ön Hachijojima nära Tokyo (här för september):

  https://notrickszone.com/wp-content/uploads/2021/10/Hachijojima-2021_09.png

  Kan någon här visa motsvarande serie för någon station i själva Tokyo? Tänker UHI vs CAGW…

 5. Benny

  Vad klimathysteriker inte verkar kunna förstå eller ta till sig är att klimatförändringar beror på geologiska skeenden som kontinentaldrift, vulkaner m.m här på jorden och kosmiska där solen och dess aktivitet är avgörande! Hur kan man få in i skallen att en spårgas som CO2 i atmosfären skulle påverka klimatet är ju horribelt men propagandans makt är stor och det beror på att folk åter sig luras.

 6. Torbjörn

  #1 Gabriel
  När du hänvisar till GISS, UAH så är mycket av temperaturerna justerade,
  Så vi vet ju inte ens om temperaturen stämmer med verkligheten, vilket speglas i att havsisen växer trots att det skulle bli varmare. Jag har inte granskat alla dataset, men jag har nosat lite på NOAA:s rapportering.
  2005 ändrades datasetet för hav och atmosfär från COADS till Smith och Reynolds analys
  I juli 2009 kom en ny version ERSST3b som ersatte ERSST.v2 och vips blev 2010 det varmaste året dittills.
  2012 var det dags för nästa uppdatering, då ersattes GHCN-M v3.2.0 till V3.2.1 och därmed ändrades även MLOST till version 3.5.3
  I maj 2015 ändrades båda dataseten (land GHCN v4.0.0 och hav ERSST v 4.0.0)
  pang, bom…. 16 månader på raken som de senaste var de högsta
  2019 kom senaste uppdateringen

  Jag vet inte vilka data vi kan lita på, men att de utropar ”den varmaste uppmätt” kan lika gärna vara ”den varmaste uppjusterat”

 7. johannes

  #3 Södra och norra hemisvärerna har olika förutsättningar klimatmässigt . Land är koncentrerat till norra. 90% av befolkningen bor på norra delen och därmed en klar övervikt i mätstationer och fler tyckare.

 8. Sten Kaijser

  Johannes #6

  tack, du angav exakt de skäl jag har att tro att norra halvklotet getts större vikt när det gäller medeltemperaturen.

 9. Lasse

  Tack Lars K för denna påminnelse.
  I dagar som dessa tror media och alla som tror på dem att vi har en entydig utveckling.
  Klimatnödläge är målet i Helsingfors tex.
  Tittar man på UAH så är det som #3 Sten k säger Norra halvklotet som värmts. (+0,18 senast)
  SH har mer varierande värden.
  http://www.drroyspencer.com/2021/10/uah-global-temperature-update-for-september-2021-0-25-deg-c/

  Notricks har en artikel idag som stödjer dina observationer:
  https://notrickszone.com/2021/10/05/global-warming-of-past-40-years-an-artefact-of-pacific-ocean-cycle-now-comes-the-cooling/

  Där varnas för ett vulkanutbrott som skulle få avkylande effekt av katastrofala följder. Aerosoler skulle spys ut och skapa molnigare förhållanden. Solen skulle döljas.
  Det vore väl en tråkig utveckling vi som fått 20% fler soltimmar på 40 år 😉

 10. Magma

  Vi vet att det varit både kallare och varmare förr. Vi vet bland annat att Sverige varit helt obeboeligt för ca 16000 år sedan på grund av en massiv ismassa över hela landet, vi vet också att man fortfarande i dag hittar järnålderslämningar när glaciärer drar sig tillbaka.
  Med den bakgrunden är det ett ganska enkelt konstaterande att klimatet historiskt sett varierat och jag tycker inte att man behöver vara särskilt fantasifull för att konstatera att ökande glaciärer vore ett större hot mot mänskligheten (eller åtminstone för oss i Sverige) än vad en måttlig uppvärmning med något minskande glaciärer är.
  Att som SVT antyda att större abborrar i de norrländska fiskevattnen förebådar apokalypsen är knappast någonting som jag uppfattar som seriös nyhetsförmedling.
  Media har ju alltid varit intresserad av rubriker och spådomar om kommande katastrofer, vad jag däremot blev fundersam över under gårdagen är om även övriga samhällsintuitioner är på väg utför i samma branta rutschbana?
  Rätta mig gärna om jag har fel, men har inte framstående forskare historiskt sett fått vänta på sitt Nobelpris åtskilliga år tills vetenskapen på riktigt verifierat att deras forskning varit framgångsrik? Numera verkar det som att inte ens ett så aktningsvärt pris som det i Fysik kräver att man behöver vänta in verkligheten … utan att det räcker med att man kan modellera ett scenario som överensstämmer med forskarnas teorier … Är det sådan ”Artificiell Intelligentsia” som skall ta över mätningar i fält i vår digitaliserade tidsålder?

 11. Gabriel Oxenstierna

  Här är länk till Karsten Hausteins prognoser för globala temperaturanomalier, som uppdateras flera gånger per dygn.
  Intressant att se att SH i år har legat +/-0 med sin anomali, medan NH ligger på storleksordningen 0,7.
  SH är svalt pga låga yttemperaturer i Södra oceanen, medan NH har mycket mer landmassor.

  http://www.karstenhaustein.com/climate.php

 12. Gabriel Oxenstierna

  #5 Torbjörn

  Jag vet inte heller vilka data vi kan lita på, det sker justeringar och förändringar. Tror det mesta är välmotiverat.

  Jag vet däremot att vi alltid kan lita på vad som är statistiskt signifikant, dvs de negativa trender som kalkyleras i artikeln är inte signifikanta enligt min post #1

 13. Simon

  #9 Magma
  Vi kunde ju för inte alltför länge sedan följa hur en av arbetsgrupperna för nobelkommittéerna arbetade. Jag syftar naturligtvis på Svenska Akademiens bravader och arbetsmetoder. Som ju var förstasidesnyheter under en lång tid.

 14. Torbjörn Pettersson

  #11 Gabriel
  Med alla justeringar som görs, kanske den negativa trenden aldrig blir signifikant…
  Att vi får en fortsatt avkylning verkar det finnas en stor risk för enligt de som forskar kring solen och molnbildningen.
  AGW-aktivisterna viftar bort det, men skulle det stämma kommer vi att få MYCKET kallare och problem med livsmedelproduktionen.
  Kanske läge redan nu att förbereda för produktion i stora växthus

 15. Lasse

  #4 Anders
  +3C i Tokyo och lägre längre bort-Visst får UHI effekt på temperaturen.
  Din serie finns med och skillnaden mellan Tokyo är stor-3 grader!
  Tydligt här:
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1001074216314322

  Fö så är klimatmodellerna nominerade för ekonomipriset också 😉

 16. Håkan Bergman

  Angående norra och södra halvklotet så anger UAH trenden till 0.16 resp 0.11.
  Samtliga trender hittar man längst ner i den här filen, notera att septembersiffrorna kommer först dom närmaste dagarna.

  https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt

  Vill man ha grafer finns dom här:
  https://sprayhattas.crabdance.com/

 17. Torbjörn Pettersson

  Så här ser anamolierna för jan-jul ut enligt UAH, GISS och NOAA

  UAH och GISS rankar 2016 som varmast och 2021 på 9-10 plats, medan NOAA rankar 2020 varmast och 2021 som sjätte varmast

  Noterbart är även 1998 som rankas som näst varmast av UAH och som 8-9 av GISS och NOAA

  UAH GISS NOAA
  2016 0,466 2016 1,268 2020 1,046
  1998 0,449 2020 1,083 2016 1,030
  2020 0,379 2019 0,966 2019 0,916
  2010 0,274 2017 0,961 2017 0,899
  2019 0,254 2018 0,840 2015 0,820
  2017 0,213 2015 0,727 2021 0,816
  2002 0,121 2014 0,714 2018 0,760
  2018 0,106 1998 0,691 2014 0,663
  2021 0,076 2013 0,633 1998 0,711
  2021 0,472

  Formateringen följde inte med, men sista raden är GISS

 18. Sören G

  Nordostpassagen 5/10
  http://www.aari.ru/odata/_d0015.php?lang=1&mod=0&yy=2021#

  Det går snabbt i Arktis just nu
  http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic-interactive-sea-ice-graph/

 19. Torbjörn Pettersson

  Rättelse #16
  Ett slarvfel, 2021 GISS ska vara 0,808 och därmed rankad som sjätte varmaste

 20. En temperaturrapport från Luleå. Det är inte modeller utan direktavläsning. Familjen Bohnsack har läst av temperaturen varje morgon kl 8 sen 1921 på skurholmen i Luleå. Avläsning av september började 1923. Idag I kuriren temperaturen för september. Den blev 8,3 grader, vilket det också var september 1923. Medeltemperaturen sen 1921 är 8,7. Den varmaste september var 1948 med 12,7. Näst varmaste var 1934 med 12,4. Delad trea blev 2013 och 1947 med 11,4. Kallaste var det 1976 med 5,1. Näst kallaste var det 1966 och 1986 med 5,9. Kuriren har också idag en insändare från regionchefen för Norrbotten, Ragn-sells och hållbarhetschefen för Ragn-Sells med rubriken ” Så kan kommunerna minska på klimattrycket”. Klimattrycket på Luleå är i stort oförändrat på 100 år. Men skam den som ger sig. Nu har klimattrycket satt sina spår i nobelpriset. Vad kan då gå fel ?

 21. Ronnie

  Det grundläggande felet i dagens klimatalarmism är att de säger sig representera ”vetenskapen”. Men vetenskap per definition är att veta något om det som har hänt eller finns just nu. Att beskriva framtidsforskning som vetenskap blir fel. Det är istället scenarier där man på sin höjd utgår från det som är. Att dela ut Nobelpriset i fysik till scenario-byggare är som att dela ut guldmedaljen i stavhopp innan någon har hoppat.

 22. Björn

  I brist på global energi, svalnar allt. Solenergin är nu reducerad under ca 15 år. Minskar input kan ju inte output öka. Den enda tillförlitliga mätare på vad som håller på att hända, är UAH som bygger på satellitmätningar. Det som man kallar för klimatkrisen, är hypotetiskt en följd av i huvudsak solens förändrade våglängdsinnehåll och därmed förändringar i atmosfärens cirkulära mönster.

 23. jensen

  Havsytan utgör ju drygt 70 %.
  Den mest landbaserade breddgraden är 65 N
  NH har betydligt större årstidstemperaturvariation
  än SH, ett flertal grader.
  Att då få ihop globala förändringar, med övervikten av avläsningsstationer landbaserat NH. ter sig för mig suspekt.
  Ett troligare beräkningssätt torde vara trädgränsförändringar från vitt skilda lokalisationer.
  Men att då avgöra skillnaden mellan naturliga och antropogena orsaksammanhang torde vara en högre skola. Dock inkluderas landhöjningsbakgrunden.
  Tidsperspektivkraven överensstämmer även bättre
  just med trädgräns-bedömning.

 24. Lasse

  #21 Björn
  Alltid så strålande kommentarer 😉
  Kan du kommentera denna:
  https://tallbloke.wordpress.com/2021/08/08/new-evidence-that-solar-forcing-is-greater-than-co2-forcing/amp/?fbclid=IwAR36FpB6YmsLq1n9NeRUc9zwvKUGu26wrLjCa-8C2v0G0znBZBTMx5EX_xQ&__twitter_impression=true

  (Molnigheten minskar och värmen ökar )

 25. Sten Kaijser

  Jensen #22

  Bra kommentar!
  Jag instämmer helt i att exempelvis trädgränser är ett utmärkt mått (speciellt med tanke på att träd växer långsamt : ).
  Däremot tror jag inte att landhöjning spelar någon mätbar roll. Jag tror nämligen att förändringar av trädgräns handlar om meter per år, eller 100 meter per århundrade, medan landhöjning handlar om meter per århundrade.

 26. Karl Eider

  #20 Ronnie

  Om Duplantis är med så kan man nog dela ut guldmedaljen i förväg. 🙂

  Vad gäller klimatmodellerna, så kan man säga samma sak. Så länge GISS gör sina återkommande justeringar, så kan man utgå från att modellerna kommer förbli ”vinnare”.

 27. jensen

  24
  Instämmer angående proportions-betydelse.
  Dock angav Leif Kullman alltid , att trädgränsförändringar var bedömda med hänsyn till landhöjning.
  Från Optimum till 1800 present time ( 6 000 år ? ) var skillnaden ca 600 m lägre. Sålunda 10 meter per århundrade. och landhöjningen som du skriver : 1 m. Sålunda 10-procentig betydelse på lång sikt.

  Senaste 120 åren 100 m ,eller drygt, höjning . Således ca 1m/år. Och detta är ju imponerande snabbt. Får se hur länge detta håller i sig eller ändras till motsatsen. ( Eller ingen förändring ).
  Alltid oerhört intressant att läsa Prof. Kullman, och glädjande att han alltid rubricerade senaste seklets uppvärmning som klimatförbättring.

 28. Doggers Bankar är en påminnelse om att klimatet inte har varit särskilt stabilt genom åren, inte ens innan koldioxiden kom och ställde till det. http://www.snostorpshembygd.se/katastrofer-och-klimatforandringar

 29. Roland Salomonsson

  ##3
  Påminner om att när Sovjet brakade samman, så stängdes 1200 av deras väderstationer jorden runt. Det bevisades att omedelbart så ”ökade” jordens medeltemperatur med storleksordningen +0,5 C, om jag minns rätt. Sovjets väderstationer låg i princip endast i relativt kyliga områden. Tolkningen av situationen blev att Sovjets väderstationer var så många och tätt placerade, att deras data hade betydelse för klimatkalkyleringens resultat.
  Det är också väl känt att södra halvklotet har avsevärt lägre täthet med väderstationer, vilket innebär högre grad av registrerad värme.

  Bägge dessa processer förstärktes sedan när klimatalarmisterna började ”justera” tillbaks stängda mätstationers data enligt vissa regler. I o f s OK om de följde ”reglerna”. Men de blev gång på gång påkomna med att ”fuska” med justeringarna. T ex så lades någon klimatmodell på när justeringen framräknades, så den framjusterade data blev varmare än genomsnittet för den stängda mätstationen. Och alltså blev så småningom ”Klimatet” också varmare – i teorin – men sannolikt inte i verkligheten.

  Numera finns något slags klimatskeptisk ”motståndsnätverk” och de använder enbart ojusterad resp obearbetad rådata för sina kalkyleringar. Det är sannolikt därifrån uppgifterna om att det råder avkylning de senaste 4-5 åren kommer. De använder i princip inga ”klimatmodeller, vad jag förstår. Ungefär som jag uppfattat den ryska klimatmodellen, vars data resp prognoser hittills legat närmast verkligheten.

 30. Rolf Mellberg

  Bra jobbat Lars, tack

  Men jag vill återigen visa färska siffror från Mauna Loa:
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/

  Förra månaden steg CO2-halten 1.78 relativt förra årets siffra. Sammantaget Q3 (relativt förra året) var 1.94. Detta är låga siffror som till övervägande del kan förklaras av att temperaturen har legat klart lågt i år och att det gynnnar absorbtionen ner i haven.

  Till en ringa del kan nog Covid ha bidragit nedåt.

  Men om det fortsätter i den här (långsammare) takten kommer den budget som Greta har lyft fram i sina predikningar att ta slut inte redan ca 2030 utan vi kan ha kanske 1-2 år på oss ytterligare innan armageddon inträffar.

  Greta borde förresten utlysa en uppsatstävlig för alla skolbarn där Armageddon beskrivs med mustigtast möjliga språk. Förslutes i kurvert, öppnas när angiven CO2-budget är slut.

  Kunde bli riktigt kul tror jag.

 31. Rolf Mellberg

  Gabriel m. fl. om solcykel 25.

  Jo man har förutspått en stillsam sol under den cykel som nu inleds. Men vänta lite, man kan redan skönja tecken på att den kanske inte blir riktigt lika stillsam som man har trott:
  https://spaceweather.com/archive.php?view=1&day=05&month=10&year=2021

  I så fall kan jag bara beklaga, det vore ju väldigt värdefullt om man kunde säga bu eller bä till Henrik Svensmark och hans ”The cosmic ray theory”.

 32. Torbjörn Pettersson

  #30 Rolf
  Den är likväl stillsam
  https://electroverse.net/solar-cycle-25-fairbanks-and-mt-washington-see-record-snow/

  Dessutom har albedot förändrats
  https://wattsupwiththat.com/2021/10/04/earth-seems-to-be-losing-its-shine-due-to-warming-oceans/

 33. Torbjörn Pettersson

  Lite till om albedot

  https://wattsupwiththat.com/2021/10/03/a-robust-balance/

 34. Bra, tack, Lars.

  OT. De enda rekord man kan skönja som har med miljörörelser är väl energipriserna. Imorgon 224,37 i SE4 området. De gröna blir nog poppis lite var stans.

  https://elen.nu/

 35. L

  Det känns som i lumpen, är det kartan eller verkligen som gäller. Då kör vi efter kartan!!

 36. foliehatt

  Ursäkta OT – rapport om public service oförmåga att vilja granska makten.
  https://www.svd.se/expressen-ger-mer-public-service-an-ekot
  Skrämmande läsning.
  Jag vill ha tillbaka rätten att rösta med fötterna.

 37. Robert Norling

  Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke vill gå i täten för klimatomställningen – och hyllar Greta Thunberg.
  – Hon har gjort en jättestor insats för att skapa tryck och intresse kring klimatfrågan, säger Jacke till SvD Näringsliv.
  Han medger att branschorganisationen gjort en rejäl förflyttning i klimatfrågan och att de ”varit för långsamma på bollen”. Anledningen är att det varit svårt att enas mellan de många olika branscherna och att det funnits ”ett antal medlemmar av karaktären klimatförnekare”.
  Det stadiet har Svenskt Näringsliv dock passerat, hävdar han.
  Däremot tror han det är för tidigt att fasa ut kärnkraften, skriver tidningen.
  Uppger Omni Ekonomi

  Ja vad säger man.

 38. L

  #36 Inte så konstigt. Lyssnar man på msm så har vi ju ett jätteproblem och då gäller det att styra rätt. Det är ju politiskt korrekt.

 39. Simon

  #36
  Var inte Svenskt Näringsliv inblandade i ”primegate”?
  Där det visade sig att man betalat S-politiker, bla Niklas Nordström att internt påverka partiet. Jag har i alla fall noll förtroende för den organisationen. Säger dom en sak så är sanningen garanterat en annan.

 40. OT Ser att kemipristagarna har gjort ”kemin grönare”. Få se hur länge stoppljuset får vara rött. Med tanke på den gröna omställningen så är väl alla människor på jorden snart gröna.

 41. Anders

  #14 Lasse. Stort tack för den artikeln om UHI i Tokyo! Länkar till huvudfiguren: https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S1001074216314322-fx1.jpg

 42. Håkan Bergman

  Alvar Nyrén #33
  Dom får övning redan i kväll, 289 öre per kWh sen 19.00.
  Det finns dom som har det värre, britterna toppar med 475 öre per kWh.
  https://www.bmreports.com/bmrs/?q=eds/main

 43. johannes

  OT klimathetsprogram, UG på ettan nu för de
  som känner för att höja blodtrycket

 44. Ann Löfving-Henriksson

  Uppdrag granskning av alla! ingår nu i klimathotsdrevet.
  SVT1 i kväll 20.00.
  Samma visa som allt annat.

 45. Tack Lars!

  Även om 5,5 år är en för kort tid för att tala om trender så är det faktum att vi haft en avsvalning något som folk i allmänhet och våra politiker är helt ovetande om. SVT och politikerna låter oss inte veta. Och vårt klimatalarmistiska näringsliv går lika ovetande och snällt i politikernas spår och struntar i konsumenterna.

 46. Lars-Eric Bjerke

  Lars Kamel
  ”Sydpolen är inte ett undantag på den kontinenten. Hela Antarktis har undkommit den globala uppvärmning sedan mätningarna där började på 1950-talet.”

  tty har gjort nedanstående kommentar (#20) till Lars Cornell i februari 2020.
  (Lars Cornell)
  “Det Sten var väl bara halva sanningen. I stratosfären är temperaturgradienten den omvända. Det innebär att mer koldioxid i stratosfären gör jorden kallare – eller hur?”

  (tty)
  Ja, men det gäller bara i mitten av CO2:s absorptionsband. Den “spik” man ser där i IR-spektrat beror på att utstrålningen sker ovanför tropopausen, och den “spiken” försvagar mycket riktigt CO2:s växthueffekt. I Antarktis vintertid råder dock en stabil inversion ända ned till markytan och mera CO2 får därför rent kylande effekt där.

  Detsamma gäller i princip för ozon, men där kompliceras det av att ozon är mycket ojämnt fördelat i atmosfären, med en stor topp i stratosfären och en mindre nära markytan. Ozon är förresten, i motsats till t ex metan, en mycket stark växthusgas. En minskning av troposfäriskt ozon från ca 30 till ca 15 ppb (OBS! ppb) skulle t ex helt väga upp ökningen av koldioxid sedan 1750.

  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-331/

 47. Simon

  Bohnsacks temperaturmätningar uppe i Luleå är ju faktiskt oerhört intressanta. Här har vi en väldigt lång och tillförlitlig mätserie från ett ställe där vi enligt det alarmistiska narrativet ju borde se den största ökningen av medeltemperatur. Ändå lyser den praktiskt taget med sin frånvaro. Hur förklarar man detta? Det kan ju inte vara en slump att på just det enda stället man har en sådan mätserie sker inte den förändring som påstås ske för övriga och kringliggande delar av Norra Sverige. Eller så har jag helt missuppfattat någonting.

  Detta kunde varit något för uppdrag granskning att bita i.

 48. #46
  Det är lätt att förstå. Det där är icke justerade värden från verkligheten. Hela klimatdrevet lever ju sitt liv på ”justerade värden”. Otaliga exempel. Utan dessa inget liv.

 49. Anders

  #46 Simon. Samma stora variationsbredd och därav följande brist på signifikant temperaturökning gäller för flera norrländska väderstationer – trots att SMHI tjatar om att klimatförändringarna är som störst där. Förklaringen kan inte vara någon annan än SMHI:s sk ”homogenisering” (eller vilket ord de nu använder för att försöka dölja sin manipulation) .

 50. jax

  #46 Simon
  Grejen är ju att det blivit varmare även i Bohnsacks mätningar. En enkel linjär trend ger 1,5 grader högre årsmedeltemperatur 2020 jämfört med 1921. Men, det mesta beror ju på att kalla månader blivit mindre kalla, med undantag för april och september där man kan se en höjd medeltemperatur även för de varma månaderna. Men den kalla perioden 1975-1985 ger utslag på trenden. Kontentan blir därför att det blivit drygt en halv grad varmare nu jämfört med början av mätserien, och ingen skenade uppvärmning finns i sikte. Tvärtom, har årsmedeltemperaturen varit rätt konstant de senaste tjugo åren utan någon uppvärmning, trots att två av de varmaste åren ingår.
  Alarmisterna vill ju starta mätserien på sjuttiotalet, och gör man det kan man nog komma upp i en uppvärmning på två grader.

 51. Simon

  #47, 48, 49
  Ja det verkar ju inte bättre. Mycket anmärkningsvärt är det i vilket fall. Stämmer inte kartan borde ju terrängen vara det som gäller kan man tycka.

 52. Annie L har besökt Hybrit och det blivande stålföretaget i Boden. Hon säger ” Norrbotten ska vara ett grönt skyltfönster mot omvärlden”. Ständigt den gröna färgen. Jag vill definitivt inte som norrbottning vara ett grönt skyltfönster ut mot världen. Vi har ingen klimatkris i Norrbotten, har inte haft det sen nödåren på 1860-talet. Den gröna färgen fanns även med i dagens kemipris. Klimataktivisterna finns överallt. Dom ger sig inte förrän alla färger förbjuds utom den gröna.

 53. Munin

  # 46, 47
  Det som bör djupgranskas är SMHIs, Uppsala universitets och Bolincentrets s.k. homogenisering av rådata till temperaturserier.

  Då många mätstationer blivit kontaminerade med värmeöeffekter genom förtätning av bebyggelse, nya hårdgjorda ytor vid mätstationerna, uppväxande vegetation m.m. ökar hela tiden överdrifterna av temperaturerna.

  Om det inte nyligen har gjorts några nyare korrigeringar så överdriver Uppsalaserien och Stockholmserien kraftigt temperaturutvecklingen.

  För SMHIs 35 mätstationer i den s,k. Sverigeserien finns ingen öppen redovisning av hur homogeniseringen har gjorts och om kontaminering med värmeöeffekter har beaktats i tillräcklig utsträckning.

  Det är minst sagt märkligt att det redovisas uppgifter om temperaturutvecklingen i Sverige utan att bakomliggande uppgifter kan analyseras och detaljgranskas av utomstående (gäller främst SMHIs data).

  Bohnsacks mätserie är verkligen i högsta grad relevant att jämföra med vad SMHI har för temperaturutveckling i sina serier för Luleå och närliggande mätstationer i området.

  SMHI för ju hela tiden fram att temperaturerna ökar extra mycket i norra Sverige. Vågar de visa hur de ändrat i rådata för att det ska bli den utvecklingen?

 54. #46 m.fl.
  Jag är optimist, dvs pessimist ang framtida temperaturer, därför att utvecklingen i verkligheten och mätdata talar för detta. Ingen kommer undan politiken, sjöng man när jag var ung, men ingen kommer undan verkligheten heller i långa loppet. Inte ens politiker och journalister. Ett fall från mycket höga hästar.

 55. Simon

  #54 Alvar
  På tal om verkligheten. Den gör sig nu snabbt påmind. Kanske därför desperationen hos alarmisterna tar sig allt märkligare uttryck.
  https://www.di.se/nyheter/energikrisen-vaxer-i-europa-ekonom-hastigheten-vi-ser-nu-ar-orovackande/

  #53 Munin
  Jag håller med. Detta bör undersökas ordentligt.

 56. BD-Nille

  #52 Daniel Wiklund
  Angående Annies ”Norrbotten ska vara ett grönt skyltfönster mot omvärlden”.

  I NSD var det nyligen en insändare om de överdrivna förväntningarna på vätgasstålet.

  https://nsd.se/asikter/insandare/artikel/dampa-forvantningarna-om-det-grona-vatgas-stalet/r53nyd1l

  Jag har saxat hela texten här:

  ”Planerna på vätgas-stål i Norrbotten ifrågasätts nu av forskare, ur miljösynpunkt och sett till det gigantiska elbehovet. Tekniken är också helt oprövad. Effekten på global koldioxid är helt försumbar. Det är läge att dämpa förväntningarna så att debaclet med Stålverk-80 inte upprepas.

  Om LKAB ställer om hela sin produktion från järnmalmspellets till vätgasbaserad järnsvamp, kan de globala utsläppen av koldioxid minska motsvarande två tredjedelar av Sveriges totala utsläpp. Detta är Hybrits egna uppgifter, och förutsätter att LKAB:s kunder globalt lägger ned sina masugnar och installerar elektriska ljusbågsugnar.

  Hela Sverige står för cirka 0,15 procent av de globala utsläppen. Två tredjedelar av detta blir 0,1 procent. Om LKAB till år 2045 lyckas ställa om helt till järnsvamp minskar således de globala utsläppen av koldioxid med 1 promille (0,1procent) räknat i 2021 års nivå. Sannolikt är det mindre, eftersom Hybrit knappast beaktat att de nya ljusbågsugnarna hos LKAB:s utländska kunder kommer att drivas av fossil elkraft.

  Förhoppningen är att stora globala gruvbolag ska kopiera LKAB/Hybrit koncept och också börja leverera järnsvamp. Det är naivt och faller på att det inte går att få fram de gigantiska mängder elkraft som krävs med solceller och vindkraft. Oaktat att LKAB står för 80 procent av EU:s produktion av järnmalm, så är det endast 1procent globalt.

  Inte ens i det glesbefolkade norra Sverige kommer det att gå att få fram 70 TWh extra elkraft med väderberoende och helt oplanerbar vindkraft. Tanken om balansering/lagring av elkraft med vätgas i bergrum, är helt oprövad teknik.

  Faktum är att Hybrit/LKAB inte ens vet om vätgasreduktion av järnmalm är tekniskt möjlig i industriell skala. Det är det man försöker utröna med pilot-anläggningen i Luleå. Inget investeringsbeslut är fattat om att bygga den storskaliga anläggningen i Gällivare. Beslut kommer eventuellt år 2023.

  H2 Green Steel tycks dock inte behöva någon forskning/utveckling för att etablera ett helt nytt vätgas-stålverk i Boden i produktion år 2024. I Ny Teknik den 21 juni konstaterar SSAB:s utvecklingschef Martin Pei torrt: ”Andra får svara på vad de vill ta för risker.”

  Stålverk-80 var planer som gick i stöpet trots att det handlade om beprövad teknik. Kunskapsläget om vätgas-stål är ännu i sin linda. Det är på sin plats att dämpa förväntningarna och tillföra ett stort mått realism i den euforiska samhällsplanering som nu pågår.”

 57. Ulf

  Ja nu får vi hoppas det inte blir en global avkylning för nu havererar Europas energiförsörjning fullständigt.
  Hur korkade får man vara?
  Allt detta elände för en inbillad klimatkris.

 58. Mina svar gällde ju #47 och inte 46 såklart. Sorry, L-E B, men det gissade ni väl.

 59. Anders

  OT. Såg Ni att vår favorit Klimat-Erica och hennes kollega Ulrika Bergsten i Aktuellt oförblomerat skönmålade Kina igen? Vindkraft lovordas. Utan ett ord om att Kina också bygger kärnkraft – som ger betydligt mer samhällsnytta. Tala om att försöka ”bädda mjukt för” ytterligare ”klimatlöften” i Glasgow. SVT är verkligen inte opartiska.

 60. Daniel m fl, Bohnsacks temperaturmätningar är ett enstaka körsbär på ett stort träd. Bodde själv för länge sen på Grangatan bara några hundra meter från termometern. Mätningarna är påverkade av Gud vet vad – en starkt ökad trafik på närbelägna Svartöleden, ändrade och våldsamma utsläpp från närbelägna (ett par km) NJA (nu SSAB) med koksverk, ändrad uppvärmning i villaområdena ikring, ett växande Luleå för att nu bara börja. Nej, så klart har vi ett mycket mildare Norrbotten i dag, särskilt vintertid.

 61. Mats Kälvemark

  H2 Green Steel är inget annat än ett högriskprojekt där de enda garanterade vinnarna är de ”fiktiva” finansiärerna. Miljarder från Europeiska Investeringsbanken (EIB) kommer att ösas över projektet. Klippt från Realtid: ”Stålprojektet H2 Green Steel diskuterar en finansiering med europeiska investeringsbanken, EIB. Det uppger EIB:s vice ordförande Thomas Östros till Dagens industri.
  EIB har tidigare beviljat 3,5 miljarder kronor till batteribolaget Northvolt. Nu är man även i dialog med H2 Green Steel som lämnat in en ansökan om finansiering. Bolaget behöver i ett första steg 25 miljarder.
  ”Vi är i dialog med dem, och gör vår bedömning”, säger Östros. Han avböjer att säga hur mycket som sökts från EIB.” Slut på citatet. Med alla EU-finansierade miljarder som väller in finns det garanterat delflöden med raka rör ner i fickorna på finansiärerna. Det är våra pengar ytterst som finansieras med skattemedel för framtida återbetalning. Idiotin i projektet belyses tydligt just nu av den galopperande energikrisen, som har sitt ursprung i nedstängda kärnkraftverk och besinningslös satsning på opålitlig och väderberoenden förnybar energi.
  Västvärldens självskadebeteende får kineserna att le medlidsamt hela vägen till banken.

 62. Mats Kälvemark

  Klaus Hasselmann får Nobelpris för sitt ”klimatmodellerande”. John Christy har ju visat hur modellerna notoriskt ger för höga temperaturer jämfört med verkligt uppmätta med ballong och satellit. Trend i verkligheten ca 0,15 gr C/decennium jämfört med modellernas nästan 3 gånger så höga 0,44 gr C/decennium!
  En jätteskandal att klimataktivismen nu fullt ut nått Nobelprisnivån. Hasselmanns modeller stupar säkert på, som alla andra, att modellera temperaturen bakåt i tiden. Eftersom de bygger på överförstärkning av effekten av ökande CO2-halten, så ger de hela tiden avtagande temperaturer från 1970 och bakåt i tiden. Med data från verkligheten vet vi att 1930-talet var lika varmt som idag, utan påverkan av fossil CO2. Modellerna missar här gravt och spår en kontinuerligt avtagande temperatur. Någon; be Hasselman att visa hur hans modeller beter sig vid beräkning i tiden tillbaka till slutet på lilla istiden, ca 1860.

 63. Simon

  ”Det uppger EIB:s vice ordförande Thomas Östros till Dagens industri.”

  Besynnerligt hur många S-märkta fd politiker som blivit bortröstade av folket men som numera återfinns på maktpositioner inom finansvärlden i stället.

 64. Ann Löfving-Henriksson

  EFTERLYSNING!
  Sedan några dagar kommer jag inte in på
  The Global Warming Policy Foundation,
  Thegwpf.com
  Är det bara jag?
  Är GWPF spärrad är det verkligen allvar!

 65. Jan Hagberg

  #64
  Jag kom in på Thegwpf.com klockan 08.10 idag.

 66. Ann Löfving-Henriksson

  # 65 Jan H. Tack! Men skumt.

 67. Ann Löfving-Henriksson

  Det här är nog värt en egen tråd, men den olustkänsla som jag fick i och med årets Nobelpris i Fysik har i varje fall fått stöd av en tung röst:

  Climate DepotA project of CFACT DONATE

  ‘The Nobel Prize has committed suicide’: Fmr. Harvard Physicist rips award for climate models: ‘Nobel Prize in Physics has become a joke, too’
  Physicist Dr. Lubos Motl: ”The climate modeling hasn’t led to any new yet reliable insights. In those 50 years, while the short-term weather models have made some progress, the long-term models have made virtually none and it is especially the case of the question about the magnitude of the influence of CO2 on the climate. All the relevant quantities (like the climate sensitivity) remained about as uncertain as when these modeling efforts were launched and the claim about the ”reliable prediction of global warming” is a pure lie. So there is no reason for a Nobel Prize, especially not one that would go to somewhat random ”physicists of the climate.” …

  ”The political motivation of this prize is 100% obvious. These people have been picked to steal a part of the credit accumulated by physics, the hardest discipline of sciences, and give it to one of the worst pseudoscientific superstitions of the contemporary era.” …

  ”Al Gore got his one-half of a Nobel Prize for a fraudulent PowerPoint presentation about the catastrophic global warming because tons of dishonest leftists loved these kinds of anti-scientific lies.”

 68. Tillåter klimatmodellerna en temperatursänkning överhuvud taget? CO2 tillskrivs sådana effekter så en ökning av densamma måste ge att temperaturen aldrig kan gå nedåt.

  Så här skrev väderPer i ett mailsvar 2012:
  ”Tittar på man nuvarande (eller om man så vill den naturliga
  växthuseffekten) brukar bidragen från de olika växthusgaserna anges inom intervall:
  > Vattenånga H2O 36 – 72 %
  > Koldioxid CO2 9 – 26 %
  > Metan CH4 4 – 9 % ”

  En ökande CO2 och metan kan enligt Per och modellerna aldrig tillåtas det bli kallare med inte mindre än att vattnet försvinner eller att solen kraftigt förminskas.

  Det är till och med som så att modellerna inte ens tillåter köldrekord någonstans på jorden.

 69. Ann Löfving-Henriksson

  # 67 Länk till ”Nobelprisets självmord
  https://www.climatedepot.com/2021/10/06/the-nobel-prize-has-committed-suicide-fmr-harvard-physicist-rips-award-for-climate-models-nobel-prize-in-physics-has-become-a-joke-too/

 70. Håkan Bergman

  Ann L-H #69
  Lugn bara, nästa år lär priset gå till Angela Merkel för hennes upptäckt av mörkret.

 71. Ivar Andersson

  Det är inte lätt att tolka vad termometern visar för temperatur.
  Stockholms mätstation ser ut att vara placerad i ett maximalt “värmehål” med sitt värde på 7,9 grader. Uppsala kommer inte långt efter med sina 7,1 grader.
  Befinner man sig strax söder om Mälaren i Tullinge (15 km från Stockholm) drar kalla vindar fram. De får stå ut med 6,5 grader dvs. 1,4 grader lägre jämfört med centrala Stockholm.
  I Uppsala är det också kallt vid flygplatsen med 0,6 grader lägre temperatur än i Uppsala.
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-383/#comment-396194

 72. Sven Norén

  Läste just att skepp från Kina till Umeå går via Nordostpassagen. De får skynda sig att utnyttja den genvägen för snart kommer den globala nedkylningen att omöjliggöra Nordostpassagen (igen).

 73. Christian H

  Ann L-H #69, #70 Håkan Bergman

  Tack för länken om Nobelprisets självmord, som visar hur hur illa ställt det är med valet av pristagare och hur det motiveras. Skandalöst! Priset har nu fått ett löjets skimmer över sig och det internationellt.

  Angela Merkel som pristagare är inte omöjligt, med tanke på hur politiken nu besegrat vetenskapen inom Nobelstiftelsen. Om det då skulle bli fysikpriset eller fredspriset är svårt att säga. Dock får hon beträffande fredspriset svår konkurrens av Greta Thunberg, som i egenskap av okunnighet, fanatisk tro på klimatalarmismen och en hypad medial uppmärksamhet, vore ett självklart val för många klimatreligiösa proselyter.

 74. Håkan Bergman

  Sven Norén #72
  Det är väl inga små båtar som går Nordostpassagen, finns det underlag för att köra dom hela vägen till Holmsund, om det ens går att ta in dom där, är det inte bara en eller några containrar som ska upp dit?

 75. Anders

  #72 SN, #74 HB. Luktar det inte kinesiska vindkraftverk om den transporten?

 76. Håkan Bergman

  Anders #75
  Där har vi’t nog! Svårt att se nån annan förklaring till en sån krångelrutt om det inte är nåt som inte går att transportera på annat sätt.

 77. Sven Norén

  Nordostpassagen. Det är 84 stora vindkraftverk som monteras i Fredrika för att ge drygt 1 TWh el. 384 MW effekt.
  Såvitt jag förstår är det mesta redan levererat.

 78. tty

  Apropå temperaturutvecklingen i Norrbotten så finns det faktiskt en bra studie:

  https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/joc.946

  ”Between 1802 and 2000 there has been a warming trend in Tornedalen at an average rate of 0.099 °C decade−1 or 1.97 °C in total. The total warming explained by linear trends was greatest in winter (2.83 °C) followed by spring (2.17 °C), autumn (1.87 °C) and summer (0.88 °C). The annual warming trend during 1802–1900 was slightly greater than that for 1901–2000. Warming in winter contributed most to the rise in annual temperatures during the 19th century, whereas spring contributed most in the 20th century. The warmest decade was the 1930s, after which a strong cooling trend occurred until the 1970s (−0.325 °C decade−1, 1941–70). Warming then set in again to the end of the series (0.227 °C decade−1, 1971–2002).”

  Alltså: 2 grader varmare på 200 år, uppvärmningen något snabbare på 1800-talet än 1900-talet, på 1800-talat främst mildare vintrar, på 1900-talet varmare vårar, 1930-talet varmaste årtiondet, sedan kraftig avkylning fram till 1970-talet, sedan åter varmare.

  Lägg märke till att temperaturen alltså i snitt stigit ca 0,1 grad per årtionde i 200 år, vilket idag anses katastrofalt snabbt. Kan någon komma på vilka katastrofer detta hittills medfört i Tornedalen?

 79. Simon

  #78 tty
  Stort tack, mkt intressant!

 80. Munin

  # tty 78
  Mycket intressanta uppgifter i den studien!

  Viktigast uppgift som redovisas är att 1930-talet är det varmaste årtiondet.

  Rätt beskrivning blir då att det blev ca 2 grader varmare på 130 år (1802-ca 1930). Det kan då konstateras att denna uppvärmning ägde rum utan att mänsklig påverkan genom koldioxid kan ha spelat någon som helst roll under den perioden. Ännu har i alla fall ingen hävdat att koldioxidhalten i atmosfären under den perioden skulle ha stigit genom människans aktiviteter.

  Eftersom temperaturen toppade på 1930-talet går det inte heller att påstå att det skulle ha blivit någon temperaturökning därefter till början på 2000-talet. Rätt beskrivning blir då att i början på 2000-talet hade temperaturnivån ännu inte uppnått den som rådde på 1930-talet. Därmed faller också den beskrivning som sprids av bl.a. SMHI att uppvärmningen (och som de vill koppla ihop med koldioxid) skulle vara särskilt stor i norra Sverige. Vid jämförelse med 1930-talet finns ingen temperaturökning i området!

 81. Adepten

  Nu är det dags att skärskåda Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann arbete med att skapa modeller för hur växthusgaser påverkar klimatet !
  Syukuro Manabe publicerade 1975 en klimatmodell i tre dimensioner. Det var ett viktigt steg mot de klimatmodeller forskare använder i dag.
  Klaus Hasselmann publicerade sin första modell 1980 som visade hur det går att koppla ihop det snabbt skiftande vädret med klimatet. Han utvecklade även metoder för att få fram hur stort avtryck vi människor gör på jordens klimat. Detta har tydligen resulterat i en mängd olika modeller som alltid visat för höga globala värmetrender som även är beroende på vilken temperaturserie som används. Den enda modell som stämmer med globala temperaturtrender är de Ryska INM-CM4-5 eftersom de modellerna använder en CO2-tvingande respons som är lägre än de andra modellerna. Varför använder inte IPCC någon av dessa modeller?? Det kan väl inta bara vara för att den inte är tillräckligt alarmistisk? Hur kom Nobelkommittén för fysik fram till att modeller var så värdefulla för mänskligheten eller var det endast de grundläggande principerna för modell bygget som gav nobelpriset?

 82. tty

  #72

  Nordostpassagen har använts varje år fr o m 1933, visserligen med isbrytarstöd. Att gå igenom utan isbrytare, även med isförstärkta fartyg går bara högst någon månad varje år. Säsongen med isbrytare är juli-november, men det har funnits planer att öppna åretrunttrafik. Detta kräver dock minst 12 atomisbrytare, och även då kommer bara fartyg med högsta isklass att kunna användas. Den västra delen så långt som till Norilsk trafikeras redan året runt.

  Det är notabelt att vare sig nordostpassagen eller nordvästpassagen blev helt isfria i år, även om det var nära för nordostpassagen.

 83. tty

  #81

  Att ge Manabe & Wetherald priset kan nog motiveras eftersom de var de första som redde ut de olika faktorer som måste hanteras för att modellera en atmosfär i termisk jämvikt

  Däremot kunde de inte realistiskt hantera kondenserande växthusgaser (=vattenånga) utan fick nöja sig att kalkylera de två fixerade fallen, konstant absolut fuktighet och konstant relativ fuktighet.

  https://journals.ametsoc.org/view/journals/atsc/24/3/1520-0469_1967_024_0241_teotaw_2_0_co_2.xml

  Och i praktiken är det där klimatmodellerna fortfarande står efter 50 år. De kan inte realistiskt hantera moln och vattenånga baserat på grundläggande fysik (något som troligen inte är möjligt ens teoretiskt).

 84. # 78 tty
  Tack, intressant studie. Sen – nej – det tror jag inte nån kan. På min jordglob där jag grönfärgat områden som rimligen mått bra av det varmare klimatet har jag grönt ända ned mot Alperna. Söder därom grått (svårt att säga) och rödburken som jag öppnat flera gånger har jag banne mig ännu inte använt. Från andra hållet har jag grönt långt upp i Argentina, sen grått

 85. Lasn

  Freeman Dyson var kollega och vän med Manabe på Princeton. Ta del av hans syn på klimatmodeller i denna intervju från 2015 (gå till minut 9:40):

  ” These climate models are excellent tools for understanding climate,
  but they are very bad tools for predicting climate.”

  “…there is a whole lot of things they [climate models] leave out, that’s why they are no good for prediction. The real world is far more complicated than the models.”

  Freeman Dyson on the Global Warming Hysteria April, 2015
  https://youtube.com/watch?v=BiKfWdXXfIs

 86. Ann Löfving-Henriksson

  # 85
  Tack Lasn för denna video med Freeman Dyson.
  The Global Warming Hysteria var i hög grad kännbar då 2015, men nu i dagarna slår den alla rekord.
  Underbart att få återuppleva denna helt underbara video med denne fantastiske man.

 87. Benny

  Det hade varit bättre om Nobelkommiten gett de ryska forskarna bakom INM-CM4-5 priset i stället för pseudoforskarna som fick det nu av politiska skäl! Men även om de säkert vet att de ryska forskarnas resultat är mer ackurata så skulle Nobelkommiten skinnflås av massmedia om de ens vågade knysta det minsta om de ens läst de ryska forskarnas rön.

 88. #Lasn
  Tack för länk. Vill bara understryka att ”These climate models are excellent tools for understanding climate,
  but they are very bad tools for predicting climate.” var Nobelpristagarens ord (inte Freeman Dysons) ca 10.15 in (sex år sen). Har Manabe ändrat sig, kanske får vi höra i Stockholm, eller har frackfolket läst av fel?

 89. #83 tty
  Tack, jag har snabbläst din referens och vill hålla med. Var pojkarna först med en så pass redig sammanställning (fast svårt att tro det och väldigt lite Einstein över den) så kan de väl få priset. Deras i runda slängar +2 grader vid co2 fördubbling känns verkligen igen, verkar vara en inomvetenskaplig naturkonstant. Blir spännande att höra Manabe i Stockholm. Det bjuder mig emot men är han kanske för gammal?

 90. Håkan Bergman

  Eilif #88
  Som vanligt alltså. Det står säkert mycket vettigt i bibeln, även om mycket saknar relevans idag, den börjar bli lite ålderstigen, det är dom självutnämnda uttolkarna som överdriver och ställer till det.

 91. Magma

  Modeller som kan vara bra för att förstå, men odugliga till att förutse klimatförändringar. En sammanfattning som för mig låter både sansad och klok.

 92. Peter Svensson

  Det är väl därför som klimatalarmisterna med SVT i spetsen har börjat gå över till att rapportera om ”extrema” väderhändelser. De vet att de inte kommer att kunna påvisa ökade temperaturer de närmaste åren så nu gäller det att blanda bort korten.

  Genom att göra nedslag på olika ställen i världen där det för tillfället är oväder skapar man en bild av att ”extrema” väderhändelser har ökat. När det inte brinner i Kalifornien så kanske det gör det i Australien. När det inte är översvämning i Tyskland så kanske det är det i Kina. Och så vidare.

 93. Robert Norling

  Vi får gratulera alla lulebor att de efter ett par hundra år fått Umeås klimat!

 94. Roland Salomonsson

  #81 Adepten!
  Orsaken är sannolikast att alla modeller och prognoser som inte utförs av ”rättrogna” sållas bort av politiska IPCC sammanfattningen. I vissa fall hämtar debattörer sammanfattningar av alla modellers prognoser från de vetenskapliga dokumenten och DÅ kommer alla modeller med, inkl de som faktiskt nära nog följer verkligheten. Notera att de modeller som nära nog följer verkliga utfallen, kommer från 3:e världen. Där VET man tillståndet på jorden, men spelar med klimatbedrägeriet eftersom det på olika sätt gynnar välståndsuppbyggnaden för deras befolkningar.