Hållbarhet är ett annat ord för planekonomi

lena andersson

Författaren och krönikören Lena Andersson har skrivit en mycket bra artikel i Svenska Dagbladet (2/9 -21) https://www.svd.se/hallbarhet-ar-ett-annat-ord-for-planekonomi . Den är välskriven och filosofiskt välanalyserat. Hon sätter fingret på en viktig sak, nämligen hur lättvindigt folk (faktiskt från vänster till höger) köper de mest simpla slogans från klimatalarmistiskt/hållbarhets håll. Att upplysa läsaren om att de sakta men säkert föses in en planekonomisk utopi är mycket viktigt.

I dagens samhälle är slagord om hur nödvändigt det är att vi följer Parisöverenskommelsen och om hur vi skall bygga ett ”hållbart” samhälle självklarheter som alla verkar hålla med om. Inte desto mindre så innebär dessa saker, som även omfamnas i Agenda 2030, en total förändring av samhället i planekonomisk och odemokratisk riktning. Vi måste hädanefter styras av en politisk avant garde, en ledande elit, bestående av experter och politiskt korrekta forskare, helst på EU-nivå. – Det är i princip samma gamla Leninistiska tankar som ledsagade införandet av det sovjetiska styret i början av 1900-talet, med kända förödande konsekvenser.

Enligt postmodernismens anti-realistiska filosofi så skapar vi verkligheten genom att vi ändrar våra normer och strukturer, vilket ytterst handlar om vilja och känsla. De politiska ledarnas uppgift är således att med piskor och morötter få oss att ändra våra vanor och preferenser. Då väntar oss det framtida gröna lyckoriket. Medborgare och företag är blott viljelösa robotar som med en fast hand uppifrån kan fås till att omfamna denna gröna ledning. Det där med frihet och demokrati är mest bara gamla fördomar som måste rensas ut.

Sådan är den naiva och historielösa klimat- och hållbarhetspolitik som råder i Sverige idag. Att det hela bygger på en Malthusiansk syn på resurser och en felaktig bild av hur klimatförändringar ser ut behöver knappast påpekas på denna blogg.

Ingemar Nordin

 

Lena Andersson:

”Det är lätt att få intrycket att vi lever under en politisk ordning som nästan ingen vill ha. Men vad vill man ha i stället? En påtaglig numerär bland dem som skriver och talar tycks önska sig en radikalt annorlunda ordning, en där man gjort sig av med ojämn penningfördelning och den ekonomiska frihet de kallar kapitalism. Rätten att på eget initiativ chansa på att lyckas framställa och sälja onödiga saker som människor kanske kommer att vilja köpa är hårt ansatt, liksom konsumerandet av produkterna.

I synnerhet nu när vår dekadens kan avläsas direkt på termometern har revolten åter blivit en accessoar, civilisationskritiken legio. Dock är det svårare i dag än förra gången det begav sig att urskilja den längtan efter centralstyrning och planhushållning som vilar under mumlet och kodorden.

Mycken filosofi har sedan 1970-talet strömmat genom universitetskorridorerna och skvalpat ut på redaktionerna, till exempel poststrukturalism med tillhörande normkritik. Enligt den är sådant som formell ekonomisk frihet bara en godtycklig norm som har råkat uppstå ur historiska omständigheter, inte följden av en sammanhängande och analytiskt avvägd politisk teori. Några naturliga eller rationella logiker (strukturer) existerar inte, utan det rådande upprätthålls av emotionella skäl, för att en viss grupp ska kunna bevara sin makt och utsugning. Att avskaffa det innevarande för ett styre som gynnar en mer välförtjänt grupp är bara en fråga om vilja och kamp, inte om hur saker hänger samman.

Att politiska ordningar skulle utgöra en helhet som följer inneboende mönster är förlegad tro. Endast förstockelsen och fördomen hindrar oss från att förena oförenligheter. De fördomsfria slipper välja mellan brödköer och klassklyftor. Dikotomier av det slaget är falska och ska upplösas. Man kan dansa hela natten och vara utvilad på morgonen, man kan trycka pengar vid behov, kombinera som det passar och bara ta av godsakerna på buffén.

Efter några decennier av kritisk teori riktad mot just dikotomier, menar planhushållarna av i dag att allt önskvärt går att sätta samman i en aldrig skådad ny samhällsordning, en som ska ”rädda planeten” och utjämna skillnader, men utan likriktning; rädda den liberala demokratin undan fascismen, men undergräva dess fundament; inte konsumera annat än för vår överlevnad, men undgå fattigdom. Någon oro för massarbetslöshet och misär anas ingenstans.

De flesta i vårt land som påtalar hoten mot den liberala demokratin undviker konsekvent att dra en lans för den fria ekonomin, trots att den är systemets grundbult. I stället förespråkas diffust formulerade varianter av funktionssocialism på drift mot planekonomi. Gemensamt för dem är att naturen är viktigare än människan, framtiden viktigare än nuet, undantagstillståndet mer vitaliserande än vardagslivet.

Senast i raden av planhushållningsivrare är fyra forskare i marknadsföring och kulturantropologi (DN Debatt 27/9-21). De kritiserar tron på att frivillighet räcker för att medborgarna ska handla mindre och så stoppa höjningen av utomhustemperaturen. I stället ska konsumtion och produktion ”ställas om i sin helhet”, något som visat sig nödvändigt eftersom den ohållbara konsumtionen inte är ”ett informationsproblem, utan ett systemfel”.

Det båtar föga, framhåller de, att informera fria medborgare om att deras konsumerande leder till mänsklighetens snara katastrof, de konsumerar glatt vidare ändå. Orsaken till detta irrationella agerande är att människan är slav under utbudet och enkla stimuli i form av reklam och prestige. Därför måste utbud och stimuli sättas under politikens kontroll. Friheten att producera och marknadsföra sådant som höjer temperaturen måste bort. Priserna ska regleras ”för att styra konsumtionen i hållbar riktning”.

Vad som då krävs, men som inte står i artikeln, är ett ämbetsverk för skiljande av hållbart från ohållbart, sådant som ska få ett lågt pris från det som ska få ett högt. (Tydligen ska vi ändå vara tillåtna att, om än mycket dyrt, konsumera ett och annat som för mot undergången. Varför?) En annan sak som inte nämns är att omvälvningen innebär ett samhälle lett av forskare, vilket aldrig kan vara fallet i en liberal demokrati.

De fyra forskarna menar därtill att ”ideal och normer för hur vi äter, bor, umgås, reser” måste ändras drastiskt. Jag tror de kan vara lugna. Förändringen lär sköta sig själv när vi fått en genomförd planekonomi, där företag i bästa fall blir ett slags statens franchisetagare, och dess ödmjuka tjänare.

Ingen som propagerar för det vidgår förstås att det är en planerad ekonomi och totalitär ordning som förespråkas. Man tror att detta obehagliga förhållande går att undfly om man bara lutar sig mot föreställningen om normers godtycklighet, nya definitioner på orden och upplösandet av strukturer, logiker och motsatser. Människan är blank, så när ny evidens kommer formar man en ny, med nya sätt att tänka och bete sig. Saken kan också uttryckas som att människan är en robot, aningslöst styrd av sina programmerare Samhället och Kapitalismen.

Den tanken är det definitivt något ontologiskt fel på. Normer och reklam formar inte i grunden våra val. I den mån de påverkar är det för att de erinrar om något vi redan anar. Det är ingen principiell skillnad på att ta intryck av en annons och att ta efter en omtyckt vän som gör något beundransvärt, lever bättre, har en generös läggning.

För att alls kunna urskilja och begripliggöra ’beundransvärt’, ’bättre’ och ’generös’ måste det finnas en redan existerande jämförelseskala inom oss. Ifall det vore sant att vi automatiserat följer det vi matas med skulle vi inte sortera bort något som reklamen vill sälja eller vännen gör och hävdar, men vi sorterar bort det mesta. Av allt att döma är vi i besittning av en reflekterande själslig instans som föregår stimuli.

Så om vi inte lever hållbart nog är det inte för att det saknas idealbilder av ett utjämnat, konsumtionsbefriat liv i harmoni med naturen, utan för att vi är underkunniga om att det blir fult, stagnerat, kvävande, torftigt, livsförnekande, och doftar av centralkommitté.”

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Ett mycket bra inlägg. Fantastiskt att någon vågar stå upp mot vår tids nationalsocialism/kommunism som bekant förenas av en sak, hatet mot frihet och marknadsekonomi. Misstron mot ”andras” förmåga att hantera sitt liv självständigt.
  Klimathetsarna tror trots alla planekonomiska misslyckanden på att det ska fungera denna gång. Det är slående att varje gång mänskligheten gått mot en egenhändigt skapad katastrof har den letts av individer som överskattat sin förmåga något alldeles enormt och underskattat medmänniskornas.
  Vill folk verkligen ledas av en samling idioter ännu en gång?
  Vill människan än en gång marschera rakt in i fattigdomen, letande efter syndabockar i ett hårt reglerat angiverisamhälle?
  Vad gäller den yngre generationen har vi oss själva att skylla.
  De har inte fått lära sig om nationalsocialismens hat mot marknadsekonomi.
  De har inte fått lära sig att riktig kommunism kan aldrig sluta i annat än katastrof.
  De har aldrig lärt sig att uppskatta frihet och ekonomiskt välstånd, de tror att det är givet.

 2. Sten Kaijser

  Hej Ingemar och Ulf
  (och alla som är intresserade)

  Jag påminns om när jag träffade Sidafolk i Mocambique. Där ville man efter frigörelsen från Portugal satsa på kollektivisering av jordbruket. Den jag talade med var milt kritisk mot hur Sida då stödde dessa idéer. Som han uttryckte det — kollektiviserad jordbruk har inte fungerat någonstans, hur kunde någon tro att det skulle fungera i ett fattigt Afrikanskt land som Mocambique.

 3. Sven Sundgren

  Tack för en himla bra artikel, som för mig knyter ihop detaljerna med makro skeendet . Den nya formen av uttrycket för planekonomi .

 4. Lars Kamél

  Den socialistiska planekonomin har överallt där den har prövats misslyckats med att ge ett acceptabelt samhälle. I stället har den ställt till med förtryck och brist på allt som behövs för livets nödtorft. Överallt får folk köa för att köpa det som behövs. Förutom om man har kontakter eller mycket pengar, för då går det att få tag på från speciella ställen som inte är tillgängliga för vanliga människor.
  Trots dessa ständiga misslyckanden, finns det hela tiden människor som tycker att socialism och planekonomi ska prövas igen och att resultatet tydligen ska bli annorlunda nästa gång. Men resultatet kan inte bli annorlunda. Misslyckandet finns inbyggt i systemet!
  Om det hade pågått en klimatkris, skulle global planekonomi verkligen inte ha varit någon lösning, utan bara ett sätt att förvärra problemet! Planekonomier är verkligen inte kända för att bry sig om miljön. Även om miljö och klimat är två olika saker, kan vi utgå från att planekonomin inte heller skulle ge några resurser för att lösa klimatproblem, om sådana hade funnits.

 5. Bim

  Mycket bra inlägg.
  Tack Lena Andersson och Ingemar Nordin

  Hållbarhet är ett idiot-ord när det gäller liv.
  Död är en del av livet. Hållbarhet är enbart en tidsfråga.
  Planeten jorden kommer så småningom att dö den också, oavsett vad Rockström tycker om det.
  Om Rockströms liv är så oerhört viktigt får han bo i en konservburk.

 6. Ronnie

  Lena Anderssons ledare igår i SVD är nog årets viktigaste. Hon avslöjar vår samtid och de processer som pågår. Vi är med raska steg på väg mot samma läge som i början på 70-talet, då demokratin i vårt land var ifrågasatt av vänsterkrafter. Nu på väg åt samma håll men man klär projektet med en klimatkuliss. Läs också Johan Lundbergs bok ” När postmodernismen kom till Sverige”

 7. Björn

  Nej, de kollektivistiska eller socialistiska samhällssystemen har aldrig någonstans fungerat. Just därför att vi människor inte är robotar, utan i allra högsta grad autonoma individer, kommer aldrig några robotiserande politiska system att fungera. De enda som lever gott är förtryckarna. Applicerat på klimatfrågan, börjar den likna socialistiska systems kvävande av frihetliga mänskliga rättigheter. Vem har exempelvis röstat för att vi skall ha ett ”Klimatpolitiskt råd” som infiltrerar hela statsapparaten och därmed den demokratiska processen. Lena Andersson med flera har börjat känna lukten av den kvävande socialistiska gasen, vilken infiltrerar varje cell i våra livsutrymmen. Därför behövs mot den förödande klimatpropagandan, ett motgift som sprider sig genom all tänkbar media.

 8. Simon

  Tack Ingemar (och Lena Andersson). Mycket viktiga inlägg i debatten. Jag kommer inte på något mer att tillägga. Det här går riktigt riktigt illa om inte folket snart vaknar.

 9. Lars Thorén

  En kommunist som Gudrun Schyman vill göra om Feministiskt Initiativ till Klimatinitativet.

  ”Feministiskt initiativ ska byta namn till Klimatinitiativet. Det vill åtminstone en fraktion inom partiet, som under parollen ”rosa är det nya gröna!” kampanjar för ett namnbyte. I en motion författad av ett antal partimedlemmar konstateras att en nyprofilering skulle ge stor uppmärksamhet i media.”

  Det ligger väl i linje med klimathot, planekonomi och miljödiktatur.

  https://www.gp.se/ledare/schymans-nya-plan-värva-greta-thunberg-1.40818178

 10. TB

  Tack Ingemar för din analys av Lena Anderssons artikel. Kastade mig över Lenas utmärkta artikel när tidningen kom, men den tål att läsas fler gånger.

 11. Stort tack för viktiga reflektioner över LA skarpa och ovanliga inlägg i debatten.

  Och #4 Bim uttryck blir nog en klassiker för mig:

  ”Om Rockströms liv är så oerhört viktigt får han bo i en konservburk.”
  Träffsäkert och genialt fyndigt!

 12. BENNY Wiktorsson

  Men varför understödjer de absolut rikaste i världen denna planekonomiska agenda, med hjälp av sina egna medier och infiltrerade läroverk etc???

 13. Stefan Eriksson

  #10 BENNY
  Bra fråga där.
  Kan man gissa att det finns pengar att tjäna i tider av ett ekonomiskt vanstyre från våra regeringar och folkvalda församlingar?
  På kort sikt då.
  I ett längre perspektiv har jag svårt att tro att några investeringar kan löna sig i en ekonomi i fritt fall.

 14. Lars Cornell

  #10 Benny
  Jag tycker inte att det är svårt att förstå.
  Rockefeller och det gänget vill spara på oljan så att de kan suga på den godbiten länge. De behöver inte mer pengar just nu.

  Rockefeller och Rockström räknar nog med att de i egenskap av att vara oligarker är de som kommer att ha befälet i en global Kommandoekonomi.

  Lena Anderssons krönika är utmärkt. Men som flera har antytt var den inte lika enkel att förstå som de tidigare artiklar hon skrivit.

 15. Lennart Svanberg

  Det är fascinerande att följa historien från 1972 års FN Konferens om miljö i Stockholm fram till idag. När alla socialistiska samhällsexperiment hade misslyckats att förbättra sina länder ekonomiskt vände man sig istället till miljörörelsen för argument om varför planekonomi är nödvändigt. Nu har man lyckats övertyga västvärlden om socialismens fördelar med miljön som argument och det kommer bli kostsamt och oändligt plågsamt att frigöra oss från dessa kättingar.

 16. jensen

  Instämmer.
  Att ha upplevt planekonomiskt vardagsliv säger dock allt, som senare bekräftats enligt ovan.
  Vid ett besök i Polen i början av 60-talet erfors hopplöshet och obefintlig framtidstro överallt.
  Förstaspråket i skolan var ryska, men min ryska efter 1/2 års studier var bättre. Man ville köpa mina slitna jeans, men jag hade ju inga extra.
  Vid gränsöverfarten DDR till väst, slösades 3 timmar på att undersöka bubblan, så att man inte hade bundit upp någon flykting undertill.
  I Moskva bröt vi mot så många tokregler, att vår övervakare övergick till storgråt. Vid vårt besök hos ambassadören fick vi uppmaning att tala så tyst som möjligt, och ingen kritik, eftersom man hade avlyssning överallt inklusive sovrummet.
  Aldrig träffat på sorgsammare människor än de balter ( mängder) som hade förts till Sovjet i utbyte mot sovjeter till baltländer.

 17. AG

  Aktivism inom forskningen (för att uppnå målet Hållbarhet).

  https://tambonthongchai.com/2021/10/02/circular-reasoning-in-climate-science/

  En vass forskare som klär av klimatvetenskapen och visar b.a hur aktivism introducerar bias i form av cirkulärt bevis.

 18. N D. Lundqvist

  Bra analys! Precis så där är det.

 19. N D Lundqvist

  #10 Benny Wiktorsson

  En lätt schematisk beskrivning kan se ut så här men jag vill på intet vis hävda att den är fullständig.

  Om vi med ”de” siktar in oss på de som finansierar politiken förutom folket med sina skatter, alltså de stora företagskoncernernas ledare, så är det enkelt att förstå och om man även känner till vad Milton Friedman säger om fria marknader och stora företag.

  De stora företagen hatar konkurrens, de blir lata och vill bara håva hem vinster från gamla segrar de gjort på marknaden. De köper regleringar av sina köpta politiker som gynnar dem. De strävande och kämpande och uppfinningsrika och innovativa småföretagen är ett irriterande surr i deras öron som de gärna vill bli av med. Givetvis villkoras dessa krav på marknadsregleringar av vänsterpolitiker. Ett villkor är att ”ni måste vara vänligt inställda” till andra krav vi kan komma med i politiken. Okej, säger företagsledarna, bara ni reglerar marknaden till vår fördel.

  De rika, överklassen, företagsledarna kalla dem vad du vill, betalar mer än gärna ”höga skatter” och går med på olika politiska villkor för att få vara ifred på marknaden.

  Det är så det fungerar i en korporativistisk, blandekonomisk och ekonomiskt interventionistisk Stat.

  #Zwangwirtschaft #WEF #YouWillOwnNothing #LudwigVonMises #MiddleoftheRoadEconomy #Blandekonomi

 20. #15 läste som hastigast den artikel Du refererade till och känner att den borde tas upp av nån mer kunnig inom klimatet än jag här på KU, artikeln går igenom cirkulär bevisföring inom snart sagt alla av klimatalarmismens områden. Tyckte jämförelsen med ”biblisk arkeologi” dvs att med cirkelbevis leda i bevis att bibelns detaljer stämmer med arkeologins var speciellt kul att läsa om. Tack för länken sparar den

 21. Lennart Bengtsson

  Den svenska vänstern blir allt obegripligare. Det hjälper inte att socialismen och kommunismen ( som den svenska vänstern borde kallas) ständigt har misslyckats var det än har prövats i världen. Att det finns knäppiga kommunister är som att leva med ständigt uselt väder eller ett obotligt handikap. Det som aldrig upphör att förvåna är att det ändå finns så många som aldrig upphör att tro på galenskaperna.
  Lider svenska folket trots allt av mentala begränsningar eller är det den ständiga malande propagandan från SR och SVT som äter sig in under hjärnbarken?

 22. jax

  Apropå hållbar livsmedelsproduktion finns det en intressant artikel i nya numret av Filter. Inte tillgänglig i gratisversion, men finns på Readly för dem som har. Artikeln diskuterar vådan av klimatavtrycksmärkningen av vår mat och visar på hur vanskliga livscykelanalyser av matproduktionen är. Maten märks med hur mycket utsläpp av koldioxidekvivalenter som en viss mängd av produkten medför, gärna med två decimaler, trots att beräkningen görs för något slags generisk produktion av produkten. Framför allt tar de upp problemet med att siffran som anges inte relateras till näringsinnehållet och att det beräknade utsläppet av växthusgaser räknas om till koldioxidekvivalenter utan hänsyn till de olika uppehållstiderna i atmosfären. Som exempel, trots metans korta uppehållstid, beräknas gasen vara, tror det var, tjugoåtta ggr värre än CO2 vid angivandet av klimatavtryck.
  Hållningen i texten är förstås i grunden alarmistisk, men den kan ändå läsas för kritiken av hur vi konsumenter luras att tro att vi gör medvetna val när vi köper vår mat, och för hur hanteringen av siffror och mätningar används på direkt olämpliga sätt för att leda oss ”rätt”.

 23. Fredrik Gustafsson

  #17 Lennart Bengtsson
  Tack!
  Jag har börjat undra om det är mig det är fel på. Men att lyssna/titta på sr/svt har bara givit mig fler frågor än svar när det gäller hela klimatdebatten. Därför tillbringas där endast några få minuter/vecka! Svaren söks nu på forum/kanaler och poddar som tar upp frågorna på ett sätt som går att förstå. Och även om ni som skriver på detta forum har mina kunskaper x1000 så försöker jag att ta mig igenom allt.
  Tack!

 24. Lena Andersson: ” Någon oro för massarbetslöshet och misär anas ingenstans.”

  Det är helt logiskt, sett från ett grönt perspektiv. Enligt grön ideologi har människan inget värde. Det är Gaia som ska värnas. Människan är problemet. Man måste tillstå att den gröna ideologin/religionen inte lovar något paradis på jorden eller någon annanstans, tvärtom. Detta i motsats till kommunismen som lovade materiellt välstånd till alla.

  Tänk er nu en regim som praktiserar planhushållning kombinerat med idéen om materiellt armod, svält och slit för alla, ja undantaget de styrande naturligtvis.

 25. Läsvärt om de gröna khmererna:
  https://bulletin.nu/skogkar-radda-sverige-fran-de-grona-khmererna

 26. Ann Löfving-Henriksson

  # 20 Här var det raka puckar minst sagt.
  Det känns för övrigt som att proppen har gått ur lite varstans inte bara i Svenskan och Bulletin utan även i Kvartal och Smedjan på senare tid. Det kanske gäller att inte bli akterseglad av Swebbtv och de gamla försiktigt gnetande KU och Klimatsans nu när debattklimatet ser ut att vända.
  Var ska detta sluta?

 27. #21
  Början på ketchupeffekten? Ta i trä!

 28. Mats Kälvemark

  #17 Lennart B.
  Jag kan tro att det som bidrar till att hålla ”knäppvänstern” flytande med goda inkomster är att det är vi skattebetalare som står för fiolerna och utan hejd fortsätter att spotta in pengar till dem i ett självskadebeteende. Nästan 9 miljarder till Public Service utan möjlighet för oss att ställa dom till svars för att de inte uppfyller kravet på objektivitet och allsidig information. Presstödet till dagspressen, också skattefinansierat, är nästan 0,6 miljarder. En behaglig skyddsmur av pengar som avskärmar journalister från att vara beroende av läsarna för sin försörjning.

 29. #16 Bo+Gustafsson
  Det han kallar cirkulär bevisföring uttrycker han enklare så här ”A hypothesis derived from the data cannot be tested with the same data”. Klimatmodeller som anpassas till att stämma med empirin fram till idag kan inte styrkas genom att visas stämma med empirin fram till idag.
  Också, klimatmodeller som kräver diverse ad hoc teorier för att inte spåra ut kan inte anses styrkta genom att visas stämma med empirin.
  En variant av With four parameters I can fit an elephant … ”

 30. Jonas Rosén

  #19 Lars Mellblom

  Jag undrar ibland om inte det ”hållbara samhället” där vi lever ”i harmoni med naturen” = paradiset ?

  Vägen dit går genom ”den gröna omställningen”.

  Har vissa likheter med det ”kommunistiska samhället”, där vägen dit är ”proletärernas revolution”.

  I båda dessa ”paradis” ska vi ledas av en ”upplyst elit”, som vill allas våra bästa.

  Temat är detsamma – vanligt folk är för okunniga för sitt eget bästa. Därför måste den ”upplysta eliten” få total makt så att de kan rädda oss.

  Jag tror det finns en hel hord av maktgalningar som tycker att de är väldigt lämpade för att vara ”den upplysta eliten” i detta ”hållbara paradis”.

  Tyvärr verkar diktaturens fula tryne ha en tendens att dyka upp under nya förklädnader.

 31. JonasW

  #19 Lars Mellblom

  Jag undrar ibland om inte det ”hållbara samhället” där vi lever ”i harmoni med naturen” = paradiset ?

  Vägen dit går genom ”den gröna omställningen”.

  Har vissa likheter med det ”kommunistiska samhället”, där vägen dit är ”proletärernas revolution”.

  I båda dessa ”paradis” ska vi ledas av en ”upplyst elit”, som vill allas våra bästa.

  Temat är detsamma – vanligt folk är för okunniga för sitt eget bästa. Därför måste den ”upplysta eliten” få total makt så att de kan rädda oss.

  Jag tror det finns en hel hord av maktgalningar som tycker att de är väldigt lämpade för att vara ”den upplysta eliten” i detta ”hållbara paradis”.

  Tyvärr verkar diktaturens fula tryne ha en tendens att dyka upp under nya förklädnader.

 32. Och glorian börjar hamna snett hos fler och fler av tidigare helgonförklarade. När kommer turen till Greta?

  ………..I Pandoraläckan finns presidenterna i Ukraina, Kenya och Ecuador – och den tidigare premiärministern i Storbritannien Tony Blair…….

  https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/ny-lacka-politiker-gommer-tillgangar-i-skatteparadis

 33. Stefan Eriksson

  Här ett manifest för planhushållning:
  https://www.dn.se/debatt/hog-tid-for-en-klimatallians-over-hoger-vanster-gransen/
  Vad finns till vänster om vänster på ”skalan”?
  Ren idioti?

 34. Lars Cornell

  Jag har just lyssnat på Lars Bern i Swebbtv. Han är mycket pedagogisk och tydlig. Rekommenderas.

  https://swebbtv.se/w/mS4j21AeRXZ4zw5xkJeDuB

 35. BENNY Wiktorsson

  Grundläggande infrastruktur i samhället skall inte kontrolleras av enskilda vinstmaximerande privata intressen.
  I övrigt skall fri marknadsekonomi råda.
  Om det kallas planekonomi då är jag kommunist.
  När privata intressen får styra nästan fritt över det monetära systemet, naturresurser, media och utbildning/forskning, då är det inte konstigt att det ser ut som det gör.

 36. jensen

  Angående hållbarhet.
  70-talet kommer att upprepas beträffande energibrist.
  Inte p.g.a. politiska beslut, utan reell brist. följ prishöjningar och inflation.
  Tragiskt för länder som baseras på sol och vind.
  Energi-triage kommer knappast att bli rättvist.

 37. jensen

  https://www.youtube.com/watch?v=03bCDEwLCTk&t=22s

 38. Brutus

  #33 Stefan .: Tyvärr bakom betalmur. Undrar om du kan kopiera samtliga 15 namn och lägga in här. Vore intressant att se vilka dessa diktaturanhängare är.

 39. Tack Ingemar, och här behöver vi hjälp.
  Vad menar Lena ”Människan är blank, så när ny evidens kommer formar man en ny, med nya sätt att tänka och bete sig. Saken kan också uttryckas som att människan är en robot, aningslöst styrd av sina programmerare Samhället och Kapitalismen.-
  Den tanken är det definitivt något ontologiskt fel på. Normer och reklam formar inte i grunden våra val. ”
  Ontologiskt fel? Vad menar hon?. Vad tror du?

 40. Ann Löfving-Henriksson

  Angående Lars Bern och Swebbtv så kan jag inte nog berömma de lättsamma, faktaspäckade och lättförståeliga samtalen kring SVT, Erika Bjerström och klimatfrågan.
  Elsa har verkligen lyckats sätta igång något som kan sluta hur som helst, men om det inte slutar med att Erika i varje fall får ”förtidspension” och försvinner för gott från SVT vore det en skandal av stora mått.

 41. Robert Norling

  #38 Brutus
  ”Vore intressant att se vilka dessa diktaturanhängare är.”

  Ett brokigt gäng med ”klimatexperter”. Speciellt de som har en egen direktkontakt till himlen.

  ”Debattörerna riktar 15 tunga krav till Sveriges politiker och företag. Bland annat vill de se skärpta klimatmål med nettonollutsläpp i Sverige i tidsspannet 2035–2040, snabbare elektrifiering, fler kolsänkor och ökat klimatbistånd till fattiga länder.
  ”Det är ännu inte för sent – men akut bråttom!” skriver debattörerna.

  Gudrun Schyman, kommunpolitiker, tidigare partiordförande (V)

  Anders Wijkman, hedersordförande Romklubben

  Kristina Persson, grundare av Global utmaning, tidigare statsråd (S)

  KG Hammar, ärkebiskop emeritus

  Awad Olwan, imam

  Parul Sharma, människorättsjurist

  Stefan Edman, biolog, författare

  Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes internationella center

  Sasja Beslik, hållbarhetsekonom, pensionsbolaget PFA, Danmark

  Mariam Jallow Tholozan, aktiv i Grönt initiativ Järva

  William Grönlund, folkhögskollärare

  Linnea Henningsson, aktivist, aktiv i Vändpunkt, student

  Mats Söderlund, författare, poet

  Thomas Hahn, docent i ekologisk ekonomi

  Mikael Leyi, generalsekreterare, Solidar & Solidar foundation, Bryssel”

 42. Stefan Eriksson

  #38 Brutus
  Synd att Ni inte kan läsa debattartikeln, men det är å andra sidan inte att rekommendera då blodtrycket vill spela en spratt, när man får klart för sig vad som står skrivet där.
  Vi får se om någon annan här på bloggen har möjlighet att lägga in texten i sin helhet.
  Ett kommunistiskt manifest tolkar jag det som.

 43. Lars Thorén

  #38,42

  Innehåll Debatt DN

  ”Hög tid för en klimatallians över höger/vänster-gränsen.

  Hoten mot framtiden växer. Det klimat­nödläge mänskligheten försatt sig i, visar med smärtsam tydlighet på behovet av omprövning och nya förhållningssätt. Som individer och samhälle måste vi nu skyndsamt – och på allvar – lära oss leva i större ödmjukhet och varsamhet, med insikt om vårt beroende av naturen och de planetära gränserna. Klimatkrisen innebär på många sätt en existentiell utmaning!

  Därför är det hög tid att skapa en allians över åsiktsgränser, trosbekännelser och språkbarriärer. Klimat­frågan får inte reduceras till en höger- eller vänster­fråga. Det är akut bråttom och våra krav och åtgärder måste vara skarpa och långtgående; det som hittills åstadkommits av regeringar världen över är klart otillräckligt.

  Den nuvarande utformningen av politik och ekonomi förmår inte att i tid garantera den omställning som krävs. Marknaden är bra på mycket men den ger ingen röst åt naturen, ej heller åt framtida generationer. Vad världen och varje nation nu behöver är mer av modigt ledarskap, djärva reformer och nytänkande. Stora förändringar måste göras i finanssektorn, energi­produktionen, industrin, transporter och byggande samt i jord- och skogs­bruket. Ekonomin får inte längre primärt styras av kortsiktiga vinstintressen.

  I Statsrådsberedningen bör en styrgrupp inrättas som under statsministerns ledning organiserar regeringens insatser. Vi utmanar nu Sveriges politiker och företagsledare med 15 tunga krav. Arbetet måste påbörjas nu.
  Våra svenska offentliga förvaltningar, på nationell och lokal nivå måste riggas till ett mer långsiktigt, strategiskt agerande, med kompetens för ren katastrofhantering. Beslutsprocesser måste kortas, formella hinder för historiskt stora investeringar undanröjas och det finanspolitiska ramverket ändras. I Statsrådsberedningen bör en styrgrupp inrättas som under statsministerns ledning organiserar regeringens insatser. Vi utmanar nu Sveriges politiker och företagsledare med 15 tunga krav. Arbetet måste påbörjas nu.

  1 Skärp klimatmålen. Sveriges klimatmål måste skärpas. Vårt övergripande krav är nettonollutsläpp i Sverige i tidsspannet 2035–2040. För att detta ska vara möjligt måste växthusgasutsläppen minska med minst 10 procent årligen

  2 Bryt kortsiktighetens förbannelse i ekonomin. Kortsiktighet ska inte längre dominera i politik och ekonomi. Aktiebolagslagen bör även omfatta före­tagens ekologiska och sociala ansvar. Det bör undersökas hur kortsiktiga vinster kan beskattas hårdare än vinster av kapital som allokerats för långsiktiga, hållbara investeringar. Redovisning av investeringar och utlåning till fossila ändamål bör vara obligatoriskt för finanssektorn.

  Det bör undersökas hur kortsiktiga vinster kan beskattas hårdare än vinster av kapital som allokerats för långsiktiga, hållbara investeringar.
  3 Påskynda elektrifieringen. En nyckelfråga är elektrifiering i kombination med effektivisering, inte minst av industri och transporter. Fokus framöver måste ligga på havsbaserad vindkraft. Kraftnäten ska byggas ut liksom smarta system för lagring av el. Försäljningen av fossildrivna fordon bör stoppas senast 2030. Järnvägsnätet ska rustas upp och byggas ut. De knappa tillgångarna på inhemska, hållbara biodrivmedel gör att elbilismen måste stimuleras att växa snabbare än i dag. Det förutsätter effektiv återvinning av batterier och mineraler som krävs för den nya tekniken.

  4 Öka kolsänkorna. Skogsnäringens kalhyggesmetoder måste modifieras och till stor del övergå i kontinuitetsskogsbruk. Skogsägare som senare­lägger sin avverkning så att träd och mark kan lagra mera kol ska premieras. Andelen timmer ska ökas så att trä på sikt kan ersätta mera betong i byggbranschen. Mer skog – inklusive gammal skog – ska skyddas för både klimatets och den biologiska mångfaldens skull. Det är också viktigt för rennäringen, rekreation och skönhetsupplevelser samt den växande naturturismen. Våtmarker ska restaureras och skyddas som viktiga kolsänkor, och bönder som långsiktigt binder kol i marken bör få ersättning.

  5 Börja mäta rätt saker. Bnp-måttets dominans för det ekonomiska tänkandet bör upphöra till förmån för mer rättvisande mål som god hälsa, meningsfulla arbeten, rättvis inkomstfördelning, stabilt klimat och friska ekosystem.

  6 Utnyttja nya, omvälvande tekniker. Tekniksprång är en viktig del av omställningen. De nya investeringarna i fossilfri batteri- och stålproduktion är löftesrika, även på global nivå. Artificiell intelligens, bioteknik och kognitiv teknologi innehåller risker för både demokrati, privatliv och jobb men har samtidigt potential att bidra med omvälvande positiva förändringar för både klimat och miljö.

  Artificiell intelligens, bioteknik och kognitiv teknologi innehåller risker för både demokrati, privatliv och jobb men har samtidigt potential att bidra med omvälvande positiva förändringar för både klimat och miljö.
  7 Satsa på skatteväxling. Genomför en skattereform med fokus på sänkta skatter på arbete och ökad beskattning av kapital, konsumtion samt uttag från naturen, inklusive utsläppen av växthusgaser. Skatteintäkter från vindkraft bör tillfalla berörda kommuner.

  8 Driv på för ökad resurseffektivitet och en cirkulär ekonomi. Driv på övergången från linjära till cirkulära produktionsformer. Gör andrahandsmarknaden lönsam – genom en skatte­reform, slopad moms på återvunna material och designkrav för ökad livslängd hos produkter. Den offentliga upphandlingen uppgår i dag till cirka 800 miljarder kronor årligen och bör systematiskt användas för att minska utsläppen och resursanvändningen,

  9 Gör finansmarknaden grön. Pensionsfondernas och försäkrings­bolagens kapital måste skyndsamt styras bort från det fossila till det hållbara. En grön investeringsbank bör skapas, för såväl privata som offentliga investeringar. På sikt bör alla banker bli ”gröna”.

  Folkbildningen behöver stärkas med i storleksordningen en miljard kronor årligen för klimatpedagogiska satsningar.
  10 Fördjupa demokratin med kunskap och engagemang. För att Sveriges klimatomställning i en snabbt föränderlig tid ska lyckas, måste demokrati och delaktighet både fördjupas och ”speedas upp”. Det måste få konsekvenser för läroplaner och pedagogik i skola och vuxenutbildning. Folkbildningen behöver stärkas med i storleksordningen en miljard kronor årligen för klimatpedagogiska satsningar.

  11 Verka för rättvis omställning. Utan rättvisa kommer klimat­omställningen att försvåras och försenas. Välfärdsklyftorna måste därför minskas, bland annat genom en mer progressiv skattepolitik. Systemet för skatteutjämning mellan rika och fattiga kommuner ska stärkas och en grön kompetensutveckling i kommun och företag uppmuntras. Nätet av snabbladdare måste byggas ut, inte minst på landsbygden så att övergången från fossil- till elbilism blir både realistisk och attraktiv.

  12 Minska konsumtionens klimatpåverkan. Materialanvändningen orsakar minst hälften av koldioxid­utsläppen och 90 procent av förlusten av biologisk mångfald. Livskvalitet och välbefinnande rymmer så mycket annat än materiell konsumtion. Prioritera åtgärder som minskar konsumtionens negativa påverkan på natur och klimat, till exempel genom att sänka momsen på kulturkonsumtion.

  Allt fler i vuxengenerationerna inser att barnen – våra egna och världens – inte kommer att förlåta oss om vi inte nu gör allt vad som står i vår makt för att förändra våra livsstilar och kräva en helt ny kurs för Sverige.
  13 Öka tempot i EU:s klimat­omställning. Sverige ska vara drivande för att unionen ska bli klimatneutral senast 2040. Bland styrmedlen krävs ett globalt pris på koldioxid och, i avvaktan därpå, klimattullar. Unionen måste ha beredskap för de ökande flyktingströmmar som följer i spåren av den växande klimatkrisen.
  14 Stöd en internationell konvention om brott mot naturen. Stöd aktivt förslaget om ekocid som internationellt brott inom Romstadgan för Internationella brottsmålsdomstolen.

  15 Öka klimatstödet till fattiga länder. Flerdubbla stödet till låginkomstländernas klimatomställning och anpassning. Stöd utvecklingen av ett globalt hållbart skogsbruk, som lagrar mer kol, skyddar skogar med höga naturvärden och erbjuder jobb i exempelvis skogsekoturism. Inom ramen för fattigdomsbekämpningen bör utbildning av unga kvinnor och tillgång till reproduktiv hälsa prioriteras.

  Valet borde vara lätt! Folkhälsomyndigheten visar att allt fler barn oroar sig för klimatförändringarna och den framtid de ska leva i.

  Allt fler i vuxengenerationerna inser att barnen – våra egna och världens – inte kommer att förlåta oss om vi inte nu gör allt vad som står i vår makt för att förändra våra livsstilar och kräva en helt ny kurs för Sverige. Det är ännu inte för sent – men akut bråttom!­­”

 44. Ulf

  Vill tillägga att klimathaveriet är långtifrån det enda. Näringslivet gräver sin egen krav med en positiv inställning till klimathaveriet.
  Det pågår en kapning av miljömyndigheter som inte uppmärksammats alls. De befolkas alltmer av aktivister.
  De gör allt för förhindra miljötillstånd för företag. Tecken finns att de tagit sig ända in i domstolarna.
  De av er som har enskilt avlopp ska passa er. Har själv blivit utsatt, men lyckades ta mig ur genom att mer eller mindre bli expert på avloppsjuridik. Men idag är det nog mycket svårare att klara sig.
  https://www.tn.se/hallbarhet/efter-cementa-har-ar-nya-industrikrisen-trostlost/

 45. Enligt #39

  Att ”människan är blank” går tillbaka på en gammal filosofisk diskussion om människans natur. Har människan vissa medfödda karaktärsdrag som inte går att ändra eller är hon en tabula rasa, en tom tavla där du kan rista in alla egenskaper som du önskar? I sovjet så tänkte man sig att med yttre påverka i skolor och dagis skapa en ny människa. Den ”sovjetiska” människan som var anpassad till samhällssystem.

 46. Christian H

  #41 Robert Norling

  Det var en intressant lista på ”klimatexperter” som du presenterade. Listan innehöll förväntade namn och ingen av dem verkar ha någon som helst naturvetenskaplig kompetens, vilket är typiskt för sådana flummare och fanatiker. Jag hoppas att det finns politiker som har förmåga och kurage att stoppa fanatikernas befängda förslag, annars är vi illa ute.

 47. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Våra icke socialistiska partier (f. d. ”alliansen”) tycks inte kunna eller vilja inse att föreslagna lösningar på ”klimathotet” är planekonomiska och släpper in socialismen genom bakdörren som en trojansk häst.

  Inget enda svenskt parti synar detta eller ifrågasätter ”Paris-avtal” och ”klimatmål”. Moderaternas strategi att överglänsa MP i ”grön politik” syftar till att ta MP-röster för att få ut MP ur riksdagen – men riskerar att i stället tappa röster till SD.

 48. #45
  Jo, så långt ok. Men ”Ontologiskt fel”? Menar hon kanske en annan ontologisk föreställning? Såna är ju tillåtna. Äsch, nu är vi en bra bit bort från klimatet!

 49. Sven Norén

  Planekonomi är verkligen inte bra. Tänk bara på kärnkraften. Om Sverige hade haft en ren marknadsekonomi, så skulle vi ju absolut inte gjort något så storskaligt som kärnkraftsutbyggnaden. Med med alla de pengar som staten fick in via ATP, så kunde man finansiera kärnkraftsutbyggnaden med billiga pengar. Denna planhushållning var anledningen till att Moderaterna var emot kärnkraft ända till 1970, då Marcus Wallenberg satte ner foten och bestämde att kärnkraft var bra. (Asea som byggde en del av kärnkraftverken var ju hans). Och då fick ju Moderaterna foga sig efter pappas vilja och tycka att kärnkraft var bra.

 50. Brutus

  Tusen tack till dem som bidragit med namn och manifest i sig. Mycket allmänbildande. Propagandaapparaten vill helt uppenbart fortsätta att fylla stats- och kommunapparaterna med aktivister som arbetar för planekonomisk diktatur, som leds av det ”demokratiska” FN.

 51. Ulf

  Kuriosa, intressant att de dammat av K G Hammar. Han var den direkta orsaken till att jag gick ur Kyrkan för många år sedan.

 52. Jan

  Angående hållbarhet. För en dag sedan kunde vi läsa en debattartikel i Expressen skriven av några akademiker; Afghanistans skenande folkökning är ohållbar https://www.expressen.se/debatt/afghanistans-skenande-folkokning-ar-ohallbar/
  Befolkningen har mer än tredubblats på 30 år kan vi läsa, men det ohållbara i det nämns sällan i debatten.

  När SVT’s Erika Bjerström var i farten och skulle analysera Afghanistans problem nämndes inte den ohållbara befolkningsökningen, utan istället var det självklart klimatkrisen som var orsaken fick vi lära oss. https://www.svt.se/nyheter/utrikes/klimatkrisen-tyst-fiende-i-redan-hart-drabbat-afghanistan

  Men kanske är Afghanistans ohållbara befolkningsutveckling orsakade av våra koldioxidutsläpp vilket ökar fruktsamheten?

 53. Lennart Mogren

  Centralt för kritiken är ordet ”planekonomi”. Lena Andersson påtalar att de som är angelägna om demokratisk frihet
  ”undviker konsekvent att dra en lans för den fria ekonomin, trots att den är systemets grundbult.”

  Det största hotet mot central styrd planekonomi är kryptovalutor som bitcoin och dess avledare på decentraliserade blockkedjor. I Sverige saknas helt intresse för detta enda reella alternativ till planekonomi via centralbanker, IMF, BIS och liknande institutioner.
  Det kommer nog att ändras, hoppas jag.

 54. petergrfstrm

  Jag håller med om att det är planekonomi och att dom hatar marknadsekonomi och frihet. Men vilka är dom? Jo det är ju västoligarkin totalt dominerad i sin utformning av och för det brittiska imperiet! Usa har sen ett sekel varit designat efter britternas planer och eftersom det bara är i marginalen som detta tas upp av dom existerar förhållandet fortfarande och är nedtystat.
  Vidare den främsta teknologiska bedriften genom tiderna bör nog tillskrivas USA i dess strategiska halvledarforskning som mynnade ut i den VLSI-teknologi som oåterkalleligt revolutionerat världen.
  Det var sannerligen ett exempel på framgångsrik planekonomi.

  Och Stalins första femårsplaner gjordes upp av Wall Street. Och kommunistinfiltrationen av Usa som var ett hett tema i Usa på 50-talet var britternas verk. Deras Rhodes stipendiater, Fabianer , Pilgrim Society etc.
  Alla kommunistrevolutioner iscensattes med stöd av US/UK även i högsta grad Kubas och Nicaraguas!. Och kommunismen smögs in i KIna via en pseudokristen organisation YMCA som lät Mao använde dess resurser för att träna upp sina kommunistiska adepter.
  Strax innan hade Bertrand Russel och hans kollega John Dewey som inflytandeagenter åt det överordnade angloamerikanska etablissemanget sökt styra Kina bort från kapitalism.
  Den inflytelserike Alfred Milner kallade sig brittisk imperialist och socialist och var den som 1917 förhindrade Tsarryssland att erhålla vapensändningar om inte Tsaren avgick vilket var den verkliga orsaken till hans avgång.
  Och västsocialisterna är framskapade av det brittiska imperiet med avsikt att försvaga alla försök till nationell folkvänlig och produktiv marknadsekonomi och ist göra oss till ett formbart kollektiv under en aristokratisk världsregering.
  Trotsky hade som deklarerad avsikt att samarbeta med nazityskland och Japan för att ta makten i Sovjet med avsikt att driva på världsrevolutionen för det brittiska imperiets räkning.
  Vänsterhöger-paradigmet är till för att splittra oss och förhindra NATIONELL enighet
  ..
  Och Kina kanske har kommit på ngt väsentligt betr CO2?
  Chinese scientists complete starch synthesis from CO2, revolutionary for agricultural production and promoting carbon neutrality

  By Wang Qi
  Published: Sep 24, 2021 01:49 PM
  https://www.globaltimes.cn/page/202109/1235013.shtml