UAH september 2021

Uah sept 2021

Temperaturmätningar med satellit visar att septembers anomali detta år är + 0,25 grader över basperioden enligt UAH. Ni kan läsa mer på Roy Spencers blogg.

YEAR MO GLOBE NHEM. SHEM. TROPI C USA4 8 ARCT IC AUST
2020 1 0,42 0,44 0,41 0,52 0,57 -0,22 0,41
2020 2 0,59 0,74 0,45 0,63 0,17 -0,27 0,20
2020 3 0,35 0,42 0,28 0,53 0,81 -0,96 -0,04
2020 4 0,26 0,26 0,25 0,35 -0,70 0,63 0,78
2020 5 0,42 0,43 0,41 0,53 0,07 0,83 -0,20
2020 6 0,30 0,29 0,30 0,31 0,26 0,54 0,97
2020 7 0,31 0,31 0,31 0,28 0,44 0,26 0,26
2020 8 0,30 0,34 0,26 0,45 0,35 0,30 0,25
2020 9 0,40 0,41 0,39 0,29 0,69 0,24 0,64
2020 10 0,38 0,53 0,22 0,24 0,86 0,95 -0,01
2020 11 0,40 0,52 0,27 0,17 1,45 1,09 1,28
2020 12 0,15 0,08 0,22 -0,07 0,29 0,43 0,13
2021 1 0,12 0,34 -0,09 -0,08 0,36 0,49 -0,52
2021 2 0,20 0,32 0,08 -0,14 -0,66 0,07 -0,27
2021 3 -0,01 0,13 -0,14 -0,29 0,59 -0,78 -0,79
2021 4 -0,05 0,05 -0,15 -0,28 -0,02 0,02 0,29
2021 5 0,08 0,14 0,03 0,06 -0,41 -0,04 0,02
2021 6 -0,01 0,31 -0,32 -0,14 1,44 0,63 -0,76
2021 7 0,20 0,33 0,07 0,13 0,58 0,43 0,80
2021 8 0,17 0,26 0,08 0,07 0,33 0,83 -0,02
2021 9 0,25 0,18 0,33 0,09 0,67 0,02 0,37

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Torbjörn

  Avkylningen fortsätter, ner 0,15C från förra året.
  Vi får se hur den låga solaktiviteten påverkar kommande år, men jag är rädd att avkylningen fortsätter

 2. Och min tolkning av klimatutvecklingen enl matematiska vågteorier och teknisk analys ser f.n. ut så här:

  https://alvarnyren.wixsite.com/aidtrade/post/mina-klimatmodeller-16

 3. Björn-Ola J

  Jag har svårt att se en avkylning efter 2015. Snarare att vi befinner oss på en ny platå.

 4. Christian H

  Dock är det tydligt att samtliga månader 2021, globalt sett, har varit kallare än motsvarande år 2020, vilket kan ses som ett trendbrott, även om vissa säkert invänder att det bara är väder.

 5. Torbjörn

  #3 Björn-Ola
  2015-2016 var det en stark el niño som drog upp temperaturen rejält, men jag misstänker att ändrade beräkningar av den globala temperaturen har något med saken att göra.
  Det är det iaf hos NOAA, men jag har inte kollat UAH

 6. #4
  Intressant observation CH, om det stämmer. Tack för den vinklingen. Nya uppträdande på olika plan är av vikt för analysen, så länge de består och ev bildar ett mönster med tiden. Skall ta upp en annan aspekt vid senare tillfälle som också kan tyda på förändrat ”beteende” i kurvorna efter 2016.

 7. Håkan Bergman

  #6,4
  Jo det stämmer, men är inte helt ovanligt.
  https://sprayhattas.crabdance.com/uahzoner/lowert/2/
  September för i år är inte med där ännu.

 8. Torbjörn

  #6 Alvar
  Det stämmer att temperaturen är lägre än förra året, i snitt 0,37C lägre
  En betydande avkylning trots ökande halt av koldioxid.
  För övrigt är havsisen större än på flera år, vilket kan tyda på en bestående temperaturernedgång som hänger ihop med lägre solaktivitet och förändrade havsströmmar

 9. Björn

  En avtagande solaktivitet kan bara med tiden medföra en avtagande global temperatur. Det är denna effekt vi börjar se i UAH.

 10. Sören+G

  Satte på radion P1 när jag vaknade. Där pratade de om någon ny studie som skulle visa att barnbarnen kommer att drabbas mycket värre av extrem väder än de som är 50 och äldre.
  De hänvisade till IPCC:s senaste rapport att vissa typer av extremväder skulle bli 4 till 7 gånger vanligare i framtiden.
  Vad jag vet har IPCC inte sagt att extremväder kommer att bli vanligare men däremot sagt att hittills har de inte blivit vanligare.
  Värmeböljor beror på att ett låst högtrycksläge. Hur skulle koldioxid kunna påverka det. Däremot jetströmmarna som påverkas av solaktiviteten.
  Oväder med starka vindar eller lågtryck med stora nederbördsmängder påverkas av kontrasten mellan varma och kalla luftmassor samt eventuellt iav jetströmmarna inlåsta lågtryck.

  Vad jag förstår så bör det vara skillnad på om ett varmare klimat beror på mer koldioxid eller mer solinstrålning. I det förra fallet bör temperaturfördelningen bli jämnare med mindre kontraster (och därmed mindre med oväder).

 11. Lasse

  #10
  I samma program ville de ge fysikpriset till klimatmodellernas fader. Kanske lite för propaganda- aktigt för en försiktig Nobelkommite hoppas jag!
  CMIP6 modellerna är inte bättre än deras föregångare.
  Roy Spencer brukar visa hur mycket högre temperatur modellerna har jämfört med mätningar som denna.
  Här försöker forskare förklara varför:
  https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/aop/JCLI-D-21-0196.1/JCLI-D-21-0196.1.xml

  Willis E har länge haft denna del av uppvärmningen under lupp och hans teorier stöds här!

  #10 mycket riktigt så säger IPCC inget om att de funnit trender i extremväder.