Svar till Deliang Chen

Elsa i Kvartal

https://kvartal.se/wp-content/uploads/2020/10/deliang-chen-768x432.jpg

Efter intervjun i Kvartal (och här) intervjuades även klimatforskaren Deliang Chen . Han hade där en hel del invändningar. Här kommer nu ett bemötande av Deliang Chen.

I det här avsnittet bemöter jag några av de synpunkter och påståenden som en professor i fysikalisk meterologi, Deliang Chen framförde i förra veckans fredagsintervju med Staffan Dopping i kvartal.

Det finns flera saker som förvånar. Deliang anser att Al Gores film ”en obekväm sanning” baseras på data från IPCC:s rapport trots att Högsta domstolen i England har kommit fram till att filmen inte får visas utan att de nio grövsta vetenskapliga felaktigheterna påpekas innan filmen visas.

Deliang Chen kan hävda att ”Vetenskapen är överens”. Detta uttalande kan lätt missuppfattas eftersom han inte samtidigt redogör vad vetenskapen är överens om. Det räcker att titta på den stora spridningen i modellresultat från klimatmodeller eller ännu mer konkret, olika estimat på klimatkänsligheten för att förstå att vetenskapen är allt annat än överens. Deliang säger också att också att modellerna stämmer bättre och bättre överens med uppmätta data men det håller jag inte heller med om. Osäkra faktorer som aerosoler och moln kan man skruva på eftersom ingen ännu vet exakt vilken roll de spelar, för att få det resultat man vill.

Deliang Chen säger att sammanfattningsrapporten SPM för beslutsfattare stämmer väl överens med den stora vetenskapliga rapporten. Ytterligare ett mycket märkligt påstående. Här citerar jag ett antal röster.

Deliang Chen hävdar också att IPCC processen är transparent. Det finns många vittnesmål från insidan av IPCC som säger motsatsen. Även i min bok Klimatkarusellen kan man i andra delen läsa om flera av de skandaler som har omgärdats IPCC.

Deliang Chen nämner specialrapporten SR 1,5 som kom oktober 2018. Då vill jag gärna passa på att nämna lite om kritiken som våra svenska medier helt utelämnade angående denna rapport.
Professor J. Ray Bates är adjungerad Professor inom meterologi vid Meteorology (metrology) and Climate Centre at University College Dublin. Han var tidigare professor inom meterologi vid Niels Bohr institutet Universitetet i Köpenhamn, och senior forskare vid NASA’s Goddard (gaddard) Space Flight Centre. Han står som författare till en lång analys av SR15. Han säger såhär. Jag lägger in hela citatet i undertexten. Det finns också i min bok klimatkarusellen. Detta är min översättning:

”Specialrapporten från IPCC (SR1.5) gör tydliga avsteg från tidigare IPCC rapporter med avseende på ökade varningar för global uppvärmning, i synnerhet jämfört med den senaste och femte IPCC rapporten AR5. Ingen noggrann motivering för detta avsteg har tillhandshållits. I verkligheten finns nu istället betydande bevis som tyder på att den globala uppvärmningen är mer ett hot på lång sikt än ett närliggande hot. Stödet för detta påstående är i huvudsak att observationer pekar på en lägre klimatkänslighet (observationer visar en lägre uppvärmning i förhållande till ökande koncentration av växthusgaser) och ett större bidrag från naturlig variabilitet som förklaring till observerade globala temperaturtrender. IPCC har inte förmedlat dessa bevis vidare till beslutsfattare i sin specialrapport SR1.5. Annan mycket viktig information som har publicerats av klimatmodellerare sedan AR5 har också utelämnats i SR1.5. Detta handlar om empirisk tuning (regressionsanalys) av klimatmodeller för att uppnå ett visst (önskvärt) resultat. Misslyckandet att i tidigare IPCC rapporter dokumentera hur processen för ”tuning” går till har av dessa klimatmodellerare beskrivits som en brist på transparens.”

Det har inte varit så varmt på 2000 år säger Deliang Chen och havsnivåhöjningar var tydligen också ett stort problem. Det är en naturlig slutsats om man litar på dom mest orealistiska modell scenarios där man matar in en extremt hög klimatkänslighet. Observationer och data stödjer inte hypotesen.

Elsa Widding

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Benny

  Inte speciellt vetenskapligt att slänga ur sig påståenden som att det inte varit så varmt på två tusen år! Rent nonsens som klimathysterikerna slänger ur sig i propagandasyfte….De räknar kallt med att media lallar med och att vanligt folk inte synar bluffen!

 2. Daniel+Wiklund

  En känd tidning ansåg att Elsa W var för okunnig om klimat för att den stora tidningen skulle låta Elsa komma till tals. Snart så låter denna stora tidning ”klimatexperten” Greta vara chefredaktör en dag, och den dagen ska utmynna i en specialbilaga om klimat. Tiden är verkligen ur led när Elsas kunskap inte räcker för DN.

 3. Ann+Löfving-Henriksson

  Oavsett vad svensk klimatreligiösa media anser så duger Elsa – och Ingemar – som medlemmar i klimarealistenes klimatvetenskapliga råd. Grattis!
  Klimarealistene.com

 4. En mycket bra replik. Denna video hoppas jag får stor spridning.

 5. Daniel+Wiklund

  Elsa W är ju en gigant i klimatfrågan.

 6. Simon

  Elsa är verkligen en klippa att luta sig emot.
  Det här var nog det bästa inslaget av alla bra inslag från Elsa. Här kläs verkligen kejsaren av alla kläderna.

 7. Torbjörn

  Tack Elsa, för att du står upp för vetenskapen. Fler borde ifrågasätta IPCC:s prognoser och deras politiska agenda.

  Att koldioxid inte påverkar klimatet lika mycket som vi tidigare trott visar nyare forskning, där solen och molnen får mer fokus.

  Snacket om att det är varmare än på 2000år är en historieförfalskning utan dess like, vilket finns enormt mycket forskning kring.

  Klimatmålet på 1,5 grader tål också en granskning, vilka vetenskapliga belägg ligger bakom? Eller är det en ren gissning?

  En annan sak som tål granskning är maten. Är det bättre för klimatet att äta insekter istället för kött? Hur har de räknat?
  Finns det även här en bakomliggande agenda?

 8. Lasse

  Deliang Chen är ansvarig för flera tveksamma utlåtande i intervjun. Men det är inte vilken alarmist som helst. Han har tagit plats i IPCC som expert och ansvarar för att skriva samman en rapport.
  Detta är oroväckande.
  Senast jag hörde hans namn var han ute och alarmerade om havsnivåerna där han funnit acceleration. Då reagerade flera på detta, vilket var en riktig reaktion.
  Pappret blev aldrig accepterat och forskningen har falsifierat slutsatsen.
  En sådan fadäs hade han väl kunnat komma undan med om inte SR uppmärksammade den, dvs de förde ut denna nyhet innan rapporten blev godkänd med kommentaren-den är utförd av meriterade forskare så vi litar på den!

  Denna incident säger mycket om klimatfrågan!

 9. Lars Cornell

  #8 Lasse
  Jag minns det och det är mycket klandervärt.

  Under några år har jag följt Chen och det han skrivit, sagt och som sagts om honom. Det är inte meriterande för honom. Om det beror på vetenskaplig ohederlighet eller om det beror på otillräcklig kompetens vet jag ännu inte. Men det är illa vilket som.

 10. Lasse

  #9 Lars C
  Det är en märklig värld vi lever i med alla falska profeter och utsagor.
  SR hade efter ekot ett inslag om USA under Trump med fokus på klimatet.(https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1591632?programid=4540) De tyckte att han var en katastrof för klimatet, men kunde inte dölja att Trump inte lyckades hålla liv i kolindustrin. Fracking gav gas i överskott.
  En faktacheck visar att USA under Trump reducerat CO2 utsläppen mer än någon annan.
  https://www.intelligentliving.co/usa-greatest-co2-reduction-2019/

  Deliang Chen och Michel Mann , bägge med forskning som visat att de har en förutfattad mening passar bra in i medias fake news!

 11. Lars-Eric Bjerke

  Elsa W.

  ”Deliang säger också att också att modellerna stämmer bättre och bättre överens med uppmätta data men det håller jag inte heller med om. ”

  Det diagram du använder för att visa ovanstående är gammalt och vilseledande. Det vore bättre att använda Roy Spencers diagram, som visar att de nya CIMP 6-modellerna avviker mer från mätningar än CIMP 5.
  https://www.drroyspencer.com/2020/06/cmip6-climate-models-producing-50-more-surface-warming-than-observations-since-1979/

 12. Daniel+Wiklund

  Dom leker med modeller som barn leker med modellera. Man ser till att konstruera modeller så att man får vad man vill ha.

 13. Göran J

  Deliang Chen Påstår att vi har de högsta temperaturerna på 2000 år.
  Deliang Chen är helt enkelt dåligt påläst.

  Tony Heller har i flera youtubefilmer visat hur hur det står till med den saken. Under 1930 talet var temperaturerna högre än vad dom är idag. Detta gäller både USA och Australien och förmodligen hela klotet.
  Dr Jennifer Marohasy har undersökt temperaturerna som Australiens motsvarighet till SMHI presenterat och där funnit hur temperaturserierna manipulerats för att passa in i klimatmodellerna.
  Vad jag förstår utgår Deliang Chen från NASA och NOAA temperaturerserier och då stämmer hans resonemang.
  Men… det är bara det att han utgår från felaktiga temperaturangivelser.
  Skit in Skit ut gäller även för Professor Chen.

  Tack Elsa för dit fanatiska arbete och ett kanonfint genmäle.

 14. Pingback

  […] Man förstår lätt att IPCC:s okunniga politiker blivit djupt imponerade av så många och så tunga meriter. De måste ställas emot den regelrätta sågning Elsa Widding gör av hans verklighetsanknytning och omdöme. Hon sammanfattar kritiken på Klimatupplysningen. […]

 15. Anders Gustafsson

  Elsa, Deliang Chen har bedrivit högre studier och forskning inom klimatvetenskap i Kina, Tyskland och Sverige sedan slutet av 1970-talet. Varför ska man tro mer på dina slutsatser än Chens i dessa klimatfrågor?

 16. Ivar+Andersson

  #15 Anders
  ”Deliang Chen har bedrivit högre studier och forskning inom klimatvetenskap i Kina, Tyskland och Sverige sedan slutet av 1970-talet.”
  Det hjälper inte med studier och forskning om man saknar sunt förnuft och tror att klimatmodellerna kan ersätta verkligheten.

 17. Lars Cornell

  #15 Anders. Elsa skall givetvis svara för sig, men jag svarar så här.
  ”Varför ska man tro mer på dina slutsatser än Chens i dessa klimatfrågor?”

  Elsa redovisar det som står i IPCC-AR5 och Clintel.org. Det gör inte Cheng. Han hänvisar till politiska dokument som SPM och SR15 och där står inte samma sak som i AR5.

  ’Man biter inte den hand som föder och göder’, Chen är beroende av politiska beslut/utnämningar för sin utkomst tex IPCC-författandet. Det är inte Elsa.

 18. Lars Cornell

  #15 #17 Tillägg

  Sedan har det betydelse om man som politisk grundsyn har Demokrati och Marknadsekonomi som vi haft i Sverige de senaste hundra åren (SD, M och KD företräder sådan politik),

  eller stöder FNs strävan mot Globalism och Planekonomi (Mp stöder den politiska falangen).

  Sedan finns det somliga som försöker stå med ett ben i båda lägren. S och C är sådana exempel där man både hävdar att man försvarar demokratin samtidigt som man hjälper FN att avskaffa ländernas demokrati och i stället införa elitstyre under FN och Planekonomi.

  I det senare fallet behövs klimatalarmism som påtryckning för att göra folket skrämt och följsamt.

  Var Chen står i det politiska spannet skulle det vara intressant att veta.

 19. Anders Gustafsson

  Ser fram emot att läsa Elsas eget svar på frågan. Och Elsa, det skulle även vara intressant att veta varför du inte publicerar genmälet på Kvartal, utan gömmer undan det på den här bloggen?

 20. Elsa Widding

  #15
  Hej Anders,
  Jag hade gärna publicerat på Kvartal om jag får möjlighet, givetvis gärna gjort ytterligare en intervju tillsammans med Deliang Chen. Det är svårt att hinna allt men tack för idén att skriva och skicka en text till Staffan Dopping. Gissningsvis kommer snart ca 40 000 personer tagit del av mitt genmäle, i vart fall om någon ytterligare kanal lägger. Mitt avsnitt om energipolitiken nådde över 50 000. Det är nog inte så många fler genom Kvartal. Normalt är det ca 25 000 som lyssnar på fredagsintervjuerna enligt Dopping. Jag vänder mig inte till dem som söker någon att tro blint på. Jag vänder mig till dem som själva vill försöka förstå klimatfrågan och vad den handlar om. Ibland är det bra att lyssna på flera för att då enklare kunna bilda sig en egen uppfattning. Om du lyssnar på vad jag säger så gör jag ett antal förtydligande och jag tror att Deliang Chen delar min uppfattning i flera avseenden. Det som skiljer är ju att han helt och fullt förlitar sig på modeller och jag på observationer. När han säger att vetenskapen är överens så menar han mina tre punkter. Han menar rimligtvis inte de andra fyra. Jag vänder mig inte till dem som vill ”tro” på någon speciell person utan att lyssna till innehållet. Lycka till! Lyssna absolut inte bara på mig utan på många och gärna på dem som kommer till lite olika slutsatser. mvh/Elsa

 21. Anders Gustafsson

  Tack för svar, Elsa, det uppskattas. Jag ska lyssna på ditt inslag, kanske återkommer efter det. Vänliga hälsningar, Anders

 22. foliehatt

  @ Anders, #15,

  Det räcker med att höra på Chen för att komma till slutsatsen att hans presentation inte håller vatten.

  Tyvärr är det så här i livet att man behöver sätta sig in i de frågor som man önskar ha en åsikt om. Ännu mer tyvärr är det att det finns horder av människor som har som arbete att övertyga andra om att saker och ting är på det ena eller andra sättet – oavsett om de i verkligheten är så. Detta för att tjäna någonting på att du, och andra, kommer till en viss uppfattning.
  Det kan handla om att en viss mobil skulle vara bättre än andra, ett schampo, vindkraft, eller någon politisk åsikt.
  Vill du bli säkrare på att du inte bara rakt av har köpt någon annans åsikt, så behöver du sätta dig in i frågan. Ju mer du vet, desto bättre kan du själv bedöma frågan.

  Det är precis på samma sätt inom forskning och vetenskap. Bara för att något är publicerat, i peer-reviewade tidskrifter även, så innebär det inte att det som står där är sant, eller att ditt ansvar, att som läsare behöva bedöma om DU tror på rapportens slutsatser, då upphör. Tvärt om. Vetenskap rör sig framåt genom diskussion, genom stötande och blötande av data och teorier i en process som leder vårt kunnande framåt.

  I sin Kvartal-interview så pekade Elsa mycket förtjänstfullt ut ett antal olika punkter där det nuvarande, katastroffokuserade narrativet som framförs i media är mycket dåligt underbyggt vad gäller data. Chen, å sin sida, i sin interview, sade i stort sett endast – nähä, Elsa har fel, hon har inte förstått – men erbjöd inga data eller resonemang som visade på det han påstod. Han stod helt enkelt helt naken med sina påståenden, utan att kunna leda dem i bevis.

  Så – ”lita” varken på Elsa eller Chen, eller någon annan heller för den delen. Vill du veta något behöver du sätta dig in i frågan. Åtminstone såpass väl så att du kan bedöma om de tolkningar som presenteras har stöd i data.

  Att söka kunskap är frigörande!

 23. Per I

  Forskarna är aldrig överens. Se bara på alla åsikter från forskare hur Corona ska hanteras.
  För Wolodarski är alla experter som håller sig till hans agenda. Han är öppen med att han har en agenda.
  ”Vi kommer att satsa mer på denna typ av agendasättande journalistik som får oss att båda tänka och känna.”
  https://www.svd.se/dn-och-agendajournalistiken

 24. Per I

  När det gäller Corona har inte media kidnappat fråga och forskare vågar fortfarande uttala sina åsikter. Det samma skulle hända i klimatfrågan om inte media såg till att sätta skeptiska i frysboxen.
  Den här skrämselpropagandan är samhällsfarlig. Det finns säkert de som inte skaffar barn av rädsla vad som händer om tio år. Och det är stor risk att det leder till ekonomisk depression.