Klimathetsarna hajar inte

haj

Källa: Wikimedia commons

Häromdagen läste jag följande rubrik i SvD:

Fler dödades av hajar – kan ha klimatkoppling

(Obs, rubriken har därefter ändrad till: ”Dödliga hajattacker ökar – kopplas till klimatet”)

Rubriken ackompanjeras med ett läskig hajgap, som uppvisar en rad vassa tänder. På så vis presenteras ett av landet främsta medier en av dagens doser av klimatskräck. Rapporten sägs komma från Australien. Och teorin är att hajarna pga uppvärmningen lockas till varmare vatten med småfisk och därför närmare människorna så att dödliga skador uppstår.

Jag minns min första statistiklektion från ungdomen. Läraren berättade om paradexempel rörande fusk med statistik. Min minnesbild är av förståeliga skäl något dimmig. Men det rörde sig om en person som – via diagram – hävdade ett statististiskt samband mellan frekvensen av solens fläckar och något mänskligt eller samhälleligt fenomen i stil med – säg – magknip. Alla insåg genast att magont inte hade ett direkt samband med solen. Unga killar och tjejer skrattade följaktligen hjärtligt. Och på så vis fick vi en handfast kunskap om missbruk av statistik.

Idag funderar nog många läsare av SvD om tidningens hajteori verkligen beror på en ökad uppvärmning av strandvattnet. Någon säger antagligen att frekvensen hajar sannolikt sammanhänger med en ökad fritid eller turism samt alltså direkt med ett ökat antal badande människor. Med andra ord: fler hajattacker och mer blod. Eller hur?

Den mer logiskt lagde konstaterar kanske att strandvattnet med största sannolikhet bör ha varit varmare än djupvattnet även för mycket länge sedan. Då uppstår frågan varför hajarna länge simmat kvar i kallare vatten för att äta sig mätta på småfisk. Och varför de först nu närmar sig stränderna. Den kallare miljön på djupet ansågs ju tidigare okej för både bytesfiskar och hajar.

Min ungdoms lektion om solens fläckar gör mig obenägen att uppskatta den hajteori som SvD med faktaresistens sprider (förvisso med ordet ”kan” i rubriken som ansats till räddningsplanka). Dessutom känns det naturligare att försöka finna ett svar på ett möjligtvis varmare klimat och vatten just kring den stjärna – Solen – som vår planet färdats kring i miljontals år. Solens omtalade fläckar visar att enorma utbrott av energi sker periodvis. Vi vet också att Jordens elliptiska bana – och planetaxelns lutning mot energikällan – varierat under årmiljonerna. Att varmare och kallare klimat växlat är alltså fullt klart.

Den som är intresserad av klimatet på Jorden borde därför inte spekulera om hajar. Utan naturligtvis starta sina funderingar över ett varmare klimat genom att exv fundera över Solens fläckar och Jordens bana. Men politiker och medier hajar inte vad kunskapsteori går ut på. Eller rättare sagt: man vill nog inte förstå. Ty politisk ledande krafter basunerar ut att det är människan som är orsaken till den ökning av klimatets temperatur som alla talar om.

Liksom under påvedömets era är det nämligen tro, och inte sökande av kunskap, som styr åsiktsbildningen om klimatet i dagens samhälle. Förr präster nu politiker/medier. Nutidens högst prioriterade samtal styrs – liksom förr – främst av skräckteman med svag eller ingen vetenskaplig grund.

Torsten Sandström

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Här har du fler liknande märkliga ”orsakssamband”
  http://tylervigen.com/spurious-correlations 😉

 2. Kan det vara så att folk går till stranden lite oftare i år då man ”jobbar hemma” 🙂

 3. Här är kanske artikeln som SvD översatte:

  https://edition.cnn.com/2020/10/18/australia/australia-shark-attacks-climate-intl-hnk-scli-scn/index.html

  eller SvD brukar kanske göra grävande journalistik genom att läsa The Guardian:

  https://www.theguardian.com/environment/2020/oct/14/high-number-of-fatal-australian-shark-attacks-prompts-concern-hunting-grounds-are-shifting

  Man undrar om detta är nätverket ”Covering Climate Now” som förser redaktionerna med passande nyheter.

 4. Om nu antalet attacker är beroende på klimatet, vad säger då denna graf om man dividerar antalet attacker med populationen?

  http://www.goshark.co.za/1/Australia/all/all

 5. Vi går mot en istid – genom att följa den etablerade hajattackskalan där klimatet kan utläsas från antalet attacker så har forskare konstaterat att vi snart kommer att frysa ihjäl …. i alla fall i Sydafrika

  http://www.goshark.co.za/1/South%20Africa/all/all

 6. Janne

  En annan ”korrelation”. Det framgår av statistiken att det aldrig finns två bomber på samma civila flygplan. Så den som är flygrädd: Ta med en egen bomb!

 7. Sven M Nilsson

  Hypotes – Statistik.
  Sara, ett av mina barnbarn, då 12 år, bad mig förklara vad en hypotes är. Jag framlade följande hypotes:
  Fotlängden på män, som hade mätts på blivande soldater sedan 1950, hade ökat i en jämn takt. Skulle denna ökning fortsätta så skulle de få halvmetes fötter om 100 år.
  Sen visade jag Sara hur koldioxiden också hade ökat i jämn takt sedan 1950. Koldioxiden är ju livets gas och ger ökad växtlighet så när man jämförde kurvorna så såg man ett samband mellan fottillväxt och koldioxidökningen.
  Sara höll sedan ett ”föredrag” för sina klasskamrater. Det gjorde hon så bra att vid skolavslutningen fick hon hålla föredraget för hela skolan. Det finns lärare som ser klart!

 8. Göran J

  Janne #6

  Kanonförslag, tack.
  De finns säkert mera statistik som vi kan läsa om och på så vis undvika faran.
  😀

 9. mattias

  Till och med SCB använder sig av denna ohederliga och vilseledande statistikbeskrivning: Århundradets högsta dödstal uppmätt i Sverige. Inte någonstans i artikeln påpekas att befolkningen under 2000-talet ökat kraftigt: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/artusendets-hogsta-dodstal-uppmatt-i-sverige/

  Och extremväder som bränder och orkaner redovisas ofta i absoluta tal istället för en kvot tex. i relation till antalet observationer eller liknande (alltså korrigerat för en stigande folkmängd).

 10. Ivar+Andersson

  Varför skulle hajarna gilla det varma vattnet? Enligt teorin om klimatflyktingar borde de söka kallare vatten där människor inte badar. Logik är inte de klimathotsreligiösas starka sida.

 11. Daniel+Wiklund

  Är det nån som kopplat jordbävningen i Turkiet till klimatförändring och uppvärmning. Kan det vara uppvärmning i jordens inre som ligger bakom.

 12. #10 Ivar Andersson

  Det kanske är människorna som gillar det varm vattnet (eller att fler numera har våtdräkter och kan förlänga surfsäsongen 🙂

 13. Lasse

  Hajar förekommer även i Sverige.
  Men de drunkningsolyckor som sker här håller Svenska livräddningssällskapet koll på.
  Den varma sommaren 2018 medförde höga dödstal.
  Året efter dog betydligt färre.
  Så om värme indikerar hög dödlighet så har vi en trend.
  Trenden sen 1960 talet är tydligt.
  Vi går mot kallare tider. Se sid 8 här.
  https://svenskalivraddningssallskapet.se/media/1451/arsrapport-2019_uppdaterad-20200212.pdf

 14. Simon

  Antalet cykelolyckor med dödlig utgång torde ha ökat på grund av klimathetsarna

 15. foliehatt

  Wolodarski i DN har fått nog. Han sätter ned foten hårt och anklagar SvD för att ägna sig åt ”klimatförnekelse” och att dessutom försöka sprida tanken att vetenskapen INTE är avgjord till de klimatkatastrof-predikandes fördel.

  Ledartexten ligger tyvärr bakom en betalvägg – men ansträng er för att försöka få tag i den – och läs den. Den visar med all tydlighet varför vi endast har kampanjjournalistik att förvänta oss från Dagens Nyheter. Wolodarski lämnar inte ens dörren öppen för någon som helst nyansering av katastrofbudskapen. Nu tog han inte upp just hajar i sin ledare – men kontentan av det han skriver blir att påståenden som t.ex. kopplingen hajattacker-klimat INTE ska, eller ens får, ifrågasättas.
  LÄNK:
  https://www.dn.se/ledare/peter-wolodarski-varfor-sar-svd-tvivel-om-klimatforskningen/

 16. jax

  Wolodarski stämplar ju idag SvD som klimatförnekare, då de gett utrymme till åsikter om klimatkrisen. Han skriver där också att det faktum att rökning dödar och Corona är ett smittsamt virus faktiskt implicerar att klimatkrisen är på riktigt. Detta kan bevisas mha induktion, tror jag att han menar.

 17. foliehatt

  Angående DN/Wolodarski –
  Läs även läsarnas kommentarer till ledaren. Några slutsatser kan dras:
  1) Läsare av DN är inte intresserade av debatt. De vill tvårtom censurera ”hädiska” åsikter och sådana personer som framför dem.
  2) DN går sina läsare till mötes och censurerar personer som pekar på alternativ till CAGW-teorin.

  Och detta i Sveriges största tidning. Mörkret sprider sig verkligen i landet. Och då menar jag inte bara att hösten rullar in. Att Wolodarski med sin utbildning inte förstår sig på naturvetenskaplig forskning – att sanningar aldrig finns att få – må vara en sak, vilken kan förklara hur han hamnar så fel i sin övertygelse om att ”vetenskapen” är avgjord. Men, att han avsiktligt styr in DN mot en mer kampanjjournalistisk verksamhet är oförlåtlig givet hans utbildning och erfarenhet som publicist.

  Segerstedt, Orwell och Tingsten må rotera i sina gravar. Och på samma sätt som Pravda så gör sig DN under Wolodarski allt mindre relevant i den publika debatten.

 18. Lars Cornell

  Den 6 december ska Greta Thunberg leda DNs arbete med att ta fram en tidning som ska vara redigerad helt i hennes smak. Den ska handla om klimatet – men hon understryker att tidningen inte ska publicera åsikter om klimatet utan enbart vetenskaplig fakta (bravo).

  – Jag tänker mig inte så många opinionstexter och katastrofbeskrivningar, snarare många granskningar som visar hur verkligheten ser ut, var vi befinner oss just nu och som djupgående förklarar klimatkrisen. Och intervjuer med personer som har mycket kunskap, till exempel forskare, säger Greta Thunberg till Dagens Nyheter.

  Äntligen kommer DN att skriva enbart vetenskapliga fakta om klimatförändringarna. Det är verkligen på tiden.

  Då kanske vi får lyssna till vetenskapsmän som Lindzen MIT, Lennart Bengtsson, Gösta Pettersson LU, Anna Wåhlin GU, Gösta Walin GU, John Christy, Roy Spencer, Ole Humlum, Levis och Judith Curry för att nämna några.

  Då kommer kanske Elsa Widding och Clintel.org att få utrymme som språkrör för vetenskapen.

  Då kommer DN för första gången att redogöra för vad som står i IPCC-AR5 som är världens tyngsta vetenskapliga klimatrelaterade dokument. Den vetenskapen har både SVT och DN hitills undanhållit folket och dess politiker.

  Då slipper vi charlataner och domedagsprofeter där Johan Rockström kan får stå som symbol för alla.

  Då kanske vi får reda på hur den klimatkris ser ut som vetenskapsmän inte kan se.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/noemergency.pdf
  http://www.co2science.org https://co2coalition.org

  Jag ser faktiskt positivt på DNs initiativ. Det kommer att bädda för en debatt som når mycket djupare än det käbbel som hitintills förekommit. Det kan bli den tuva som får ensidigheten och förljugenheten på fall. Hajar ni?

 19. Karl Eider

  Om man nu vill försöka göra en koppling mellan hajattaker vi stränder till mänsklig aktivitet, så skulle väl utfiske vara den naturliga kopplingen. När bytesdjuren, småfisk, söker sin tillflyktsort nära kusten, så hakar hajarna på.

 20. Ann+Löfving-Henriksson

  # 18
  Lars, vi hajar!

 21. Lasse

  DN lämnar fältet fritt för alarmism om klimatets beroende av CO2 och alla framtida förändringar detta medför.

  Finns det något som alla är överens om?
  SVD har ett par ledarartiklar där Björn Lomborg inte ens ifrågasätter annat än de åtgärder som görs för att minska CO2 utsläppen.
  Vi som hänger här vet att klimatfrågan är politiserad och behöver granskas.
  Vem skall göra det om media inte gör det? DN kommer definitivt inte göra det!
  Bonniers har även intressen i utbildningsverksamhet.
  Eller är det bara propaganda?
  Religion: https://wattsupwiththat.com/2020/10/31/religion-of-green/

 22. Gunnar Strandell

  foliehatt #15 och #17
  Tack för inläggen!

  Jag kunde läsa artikeln och kommentarerna och blev ledsen.
  Jag har inte haft klart för mig hur långt önskan om klimatdikttur kommit i Sverige. Och att censur efterfrågas.

  I grund och botten är det dock samma svagt underbyggda argument vi hört under 20, år som framförs som fakta.

  Riktigt roligt blir det när Johan Montelius kommenterar och man väljer att ge sig på personen i stället för argumenten.

 23. Lennart Svanberg

  Vi som har avvikande åsikter kämpar på. Att hänvisa till vår rätt att ha en annan åsikt än majoriteten känns som att gemene man fortfarande accepterar. Yttrandefriheten är vad som står på spel.

 24. Kjell Axelsson

  Jag har bestämt mig. Jag är jordens enda verkliga klimatförnekare. Det finns inget klimat. Det finns bara väder. Titta ut genom fönstret. Ser ni något klimat? Ni ser väder! Regn och dis här! Men i morgon eller om någon dag skiner solen igen, förvandlar parker och andra gröna områden till färgrika tavlor. Det var samma väder för tio år sen, solen sken ibland, regnde ofta, värme och kyla växlade. Som det var för 20-30 år sen.
  40-talets början var det kanske klimat. När jag gick i småskolan de vintrarna tyckte jag att det var förbannat kallt. Men det äldre sa ”det är väl inget stjåpa sig för”. Det är bara kallt väder.
  Nästa sommar får vi säkert några dagars ”monsterhetta”, 30 gr C som media beskriver den. I Grekland är det då härligt sommarvärme, 30 grC. Om tio år har vi väder, regn. snö, värme, kyla det är jag säker på även om jag sannolikt inte lever. Om hundra år råder väder kan jag utlova.

 25. Ivar+Andersson

  #15 foliehatt
  Är det inte Wolodarski som sticker huvudet i sanden (bilden i DN) för att slippa se verkligheten? 🙂

 26. Göran J

  Alarmisterna talar mycket om klimatomställningen men eftersom ingen har sett den så är det i likhet med Gud. Alla talar om honom men ingen har sett honom.

  För övrigt anser jag att alarmisterna inte bör tala om klimatomställningen. De bör i stället tala om klimatinställningen eftersom de TROR att man kan ändra jordens klimat genom att minska CO2 halten. 🙂

 27. jax

  #15 Foliehatt
  Hann inte se din kommentar innan jag själv kommenterade. Läste papperstidningen så jag såg inte kommentarerna först. Har nu sett dem och det ser likadant ut som det alltid gör. Personpåhopp på dem som inte håller med.

  Såg i kommentarerna till en annan artikel att en nämnd professor diskvalificerades för att han en gång jobbat i ett projekt där kopplingar till någon fossilindustri fanns. Hur är det då med alla alarmisters kopplingar till klimathotsindustrin?
  I samma kommentarsfält dissades Lennart Bengtsson med att han var visserligen både kunnig och erfaren, men hans åsikt om klimatet var bara hans tyckande. En annan avfärdade hans ord med att det var ett auktoritetsbevis, då någon påpekat hans kompetens, och att hans bakgrund var irrelevant för debatten. Varför den var irrelevant var tydligen för att kommentatören tyckte att han hade fel.

  Det är ju meningslöst att försöka debattera med dessa personer då de är så fullständigt övertygade om att de har rätt, så de klarar inte av att lyssna på eller förstå kritiken. En eloge till Johan Montelius och några andra härifrån som ändå försöker.

  När det gäller Johan specifikt, så var en kommentar ungefär ”är han på KTH” underförstått då att kan en sådan stolle som han jobba där? I själva verket har ju nästan alla omtalade KTHare den senaste tiden varit rätt stolliga och Johan framstår i jämförelse med dem som en klippa som håller den riktiga vetenskapens fana högt.

 28. pekke

  Alarmisterna pratar om hur ” Klimatet ” bara blir värre å värre om vi inte gör som de säger.

  Men jag har aldrig sett att de sagt när ” Klimatet ” var perfekt före nutiden, det måste ju finnas en tidsepok när det var bättre än nu om det bara blir värre.

  När var det bättre än nu ?
  Troligtvis en fråga som alarmisterna inte kan svara på.

 29. Håkan Bergman

  Undrar om klimatfrågan överlever den här vintern när land efter land i Europa stänger ner sin ekonomi igen? Och den här gången kan det bli upp till och kanske mer än ett halvår innan vi ser nån ljusning. Vi får hoppas att EU inte redan satt sprätt på dom där åtta tusen miljarderna på meningslösheter redan, dom lär komma att behövas till akuta insatser i vinter.

 30. L

  Peter Wolodarski föddes samma år som jag sa upp prenumerationen på Dagens Nyheter. Det är inte en åsikt, det är fakta, en maximal korrelation…

 31. Fredrik S

  Håkan Bergman #29

  Ja, det är en välgrundad fråga.

  Minnet är trots allt ganska kort vad det gäller väder. Blir själv förvånad ibland när man nämner sommaren 2018 och får reflektionen ”ja, just det ja, då var det ju rätt varmt ett tag va?”

  Folk har annat att tänka på även om media och politiker inte vill ha det så och ser helst att konsumenter och väljare fortsätter vara oroliga i eget syfte.

  En kall vinter med långa högtryck över Europa skulle vara intressant men kanske inte så roligt för oss här uppe? Eller på kontinenten heller för den delen.

 32. Eriksbo

  #3 Montelius
  Det är The Guardian som tagit som sin uppgift att stå till tjänst med ett helt smörgårdsbord av klimatlarm, från vilket SvD o a sedan kan plocka åt sig. Och det gör de, världen över ! Tidningens chefred Katharine Viner har föresatt sig att göra bladet till den ledande klimataktivisten, närmast genom skrämselmetoder. Trosvisshet gränsande till fanatism ! Googla ”Guardian Climate Pledge”!

 33. Lars Kamél

  Just som jag höll på att kommentera Wolodarskis ledarartikel på DN:s Facebooksida, blev jag avstängd från att kommentera och mina tidigare kommentarer blev borttagna.
  Tidigare har Expressen Klimats Facebooksida gjort likadant.
  De som ständigt sprider desinformation, propaganda och lögner vill inte bli ifrågasatta och inte få referenser som visar att det är falska nyheter de kommer med. Då censurerar de. Det är uppenbart.

 34. Henrik

  #33 Tragiskt är det minsta man kan säga

 35. Lasse

  #33 Lars Kamél

  DN och andra publikationer försöker hålla en linje som inte stöds av vetenskapen, eller ?
  https://www.youtube.com/watch?v=pkS2F0YktuQ

  Här finns nya forskningsrapporter dagligen och de visar knappast det som DN försöker slå i oss. Solen Aerosoler Periodicitet Ozon Magnetism, det finns en del annat som vi borde bry oss om. Gissar att DN blir fullspäckad av dessa nyheter när de får ny chefredaktör.

 36. Lars K #33,

  Det är beundransvärt att du gitter läsa och kommentera blaskorna. Själv slutade jag för många år sedan.

  Jag fick ett erbjudande häromdagen om att prenumerera på DN för 9 kr/mån ett år framåt. Snart delar de väl ut skräpet som gratistidning i ren desperation. Men vem är intresserad av politiska pamfletter med tillrättalagda ”nyheter” och förutsägbara opinionsyttringar?

 37. Fredrik S

  Råkade läsa en blaska nyss.

  Där kan man läsa att Moa Hallberg, meteorolog på SMHI, säger att det kommer vara ovanligt blåsigt i landet när resterna av en amerikansk orkan drar in. Det kan tydligen bli 24 m/s i de värst drabbade regionerna här hemma.

  Nu vet jag inte hur gammal denna meteorolog är men hon har nog mest hållt sig inomhus under sina höstar.

  Men det är klart att resterna av en orkan kan skrämma upp i dessa nödlägestider så hon kanske tappade fattningen lite?

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/pAAVmG/smhi-varnar-for-mycket-harda-vindar-efter-dodsorkanen-fran-usa

 38. Tomas Johansson

  Klimathetsarna hajar inte, inte ens i Kalmar.

  https://m.youtube.com/watch?feature=share&v=gKuTpTgKxIY

 39. Andersson

  # 9 Mattias
  När Jan Guillou fyllde 70 år sa han att nu har jag kommit upp i den åldern när folk börjar dö. Visst dör även folk yngre än 70 år men det är efter 70 år det börjar ta fart.
  Sökte på SCB men hittade ingen bra statistik utan bara en befolkningspyramid med femårssteg. Tyckte mig finna vid en grov uppskattning att uppemot 75% av de som dör är 70+ och någonstans runt 50% av de som dör är mellan 78 och 88 år.
  Räknenissar får gärna söka fram korrekta siffror men även korrekta siffror kommer att uppvisa att en väldigt stor andel av de som dör ryms inom ett åldersspann på c.a 10 år.
  Eftersom en så stor relativ andel dör i åldrarna mellan c.a 78 till 88 år har det för det totala dödstalet stor betydelse hur många som finns i dessa årskullar. Storleken mellan olika årskullar kan variera ganska mycket så att jämföra totala dödstal mellan olika år för att söka orsakssamband utan att ta hänsyn till detta leder till missvisande resultat.
  Att jämföra mot ett medelvärde från en tidigare period kan t.o.m. förstärka felet.
  Som jag ser det skall man jämföra hur många procent i respektive ålder som dött mellan de olika åren för att neutralisera variationerna i storlek mellan olika årskullar.
  Min uppfattning är att idag finns det inget direkt samband mellan ökad folkmängd och totalt antal döda utan det beror på i vilka åldersgrupper befolkningsökningen sker.
  Förr när vi hade betydligt högre barndödlighet och befolkningsökningen i högre grad var kopplad till ökat barnafödande fanns det troligen ett tydligare samband.

 40. Det finns en stark korrelation mellan glasskonsumtionen och antalet hajattacker i amerikanska kuststater. Detta kan tolkas på två sätt: Att hajar uppskattar smaken på glassätande amerikaner, alternativt, att när det är varmt äts det mer glass och det badas mer. Klimatalarmister och anhängare av försiktighetsprincipen säger: Ät inte glass innan ni badar!

 41. Fredrik S

  Mattias #9

  Nä, de är ohederliga.

  När cyklonen Idai slog till mot Moçambique i Mars 2019 var det ingen av alla katastroflarmare från FN till klimathäxor (manliga och kvinnliga) som nämnde landets befolkningsutveckling från föregående stormar:

  https://www.worldometers.info/world-population/mozambique-population/

  6,5 miljoner 1955 till över 30 miljoner 2019.

  Från 2019 till 2020 med nästan en miljon.

  De flesta from 1955 har bosatt sig utmed den låga kusten i ruckel.

  Medianåldern är 17.6.

  De är lika fattiga eller fattigare än 1955.

  Ingenstans i MSM kunde man läsa om detta.

  Bara Greta som twittrade om klimatkatastrof och allehanda larmande experter om hur kollapsen är nära.

  Inte mycket att lita på de där kvackarna.

 42. Fredrik S

  Lars Mellblom #40

  Lysande beskrivning av alarmism i ett nötskal.

  Aktivisterna gillar ju inte glass alls för övrigt, den transporteras ju ofta långa vägar och med lastbil dessutom av alla helvetesfordon.

 43. Labbibia

  # 38. Thomas Johansson.
  Stort tack för länken. Det är verkligen skrämmande hur totalt okunniga knapptryckarkompanier i kommuner och riksdag är.
  —————
  Om, ifall, kan, under förutsättning att: Klimathotshysterikernas favoritord.
  Hujeda mig att så många köper smörjan.