Trump, Den Nya Kartan, EU och alla våra Gretor.

Under president Trumps tid vid makten har världen kraftigt förändrats (länk 1). För USAs del har hans vallöften till stor del infriats, USA har blivit självförsörjande på energi, Paris”avtalet” är preliminärt uppsagt och ekonomin var på topp före coronapandemin. Trump har vidare nått framgång med sina fredssträvanden i Israelfrågan och som en följd av den utvecklade tekniken kring att utvinna skiffergas har geopolitiken förändrats. Sist, men inte minst, Trump har öppnat våra ögon för Det Nya Kina.

EU går emot en självförvållad tillbakagång. Delar av EU med Sverige och Tyskland i förarsätet och med alla Gretor som co-drivers, mal på med sin vision om en klimatkris, den ”kris” som kräver att vi ska bli världsbäst på den gröna omställningen, trots att vi då både går mot ekonomiskt självmord och trotsar vetenskapen (länk 2).

The New Map

Mest intressant är nog ändå Utvecklingen på planetens andra planhalva. Den av GWPF rekommenderade boken, THE NEW MAP – Energy, Climate, and the Clash of Nations (Daniel Yergin), ger rikligt med intressant upplysning.

2009

När Kina och de övriga BRICS-länderna tackade nej till bindande avtal vid den ”misslyckade” klimatkonferensen i Köpenhamn, borde världen ha vaknat. Den fråga, som alltför få ställde då var, vad händer egentligen i Kina? Svaret var och är en ofattbar utveckling och därmed ett ständigt ökande behov av ENERGI, ENERGI och åter ENERGI – det vill säga FOSSILA BRÄNSLEN. Med andra ord det är tvärt emot den Change eller avveckling, som både president Obama, USAs Green New Deal och det ”klimatmedvetna” EU med alla små Gretor vurmar för.

Det gick efter hand upp för världen att Kina plötsligt blivit världens största energikonsument och inte nog med det, efter västs globala finanskris (2008) var det Kina av alla länder, som hjälpte världen att återhämta sig. Kina hade, utan alltför stort störande intresse från vår grävande media, utvecklats till att bli en global storspelare. Kineserna själva uppges betrakta de här åren som en vattendelare i deras relation till väst – hädanefter skulle Kina behandlas som jämställt.

2013

Detta händelserika år tillkännagav Kina sin One Belt One Road – strategi (BRI). Platsen för offentliggörandet valdes symboliskt nog till Kasakstans huvudstad, Nur-Sultan. Detta enorma land i Centralasien har gott om fossila bränslen, det ligger centralt i Euroasien och har utvecklats starkt sedan det blev fritt efter Sovjetunionens upplösning.

Under ett möte mellan de båda presidenterna Putin och Xi Jinping i Shanghai fattades detta år dessutom beslut om utökade handelsutbyten mellan Kina och Ryssland, bland annat skulle de tillsammans bygga en ny pipeline, Power of Sibiria. Denna led stod klar 2019 och även Ryssland blev nu en viktig spelare i nätverket BRI. Utbytet är en vinst för båda länderna. Ryssland fick en trogen kund och blev mindre beroende av export av gas och olja till väst, samtidigt som Kina fick en pålitlig energileverantör.

Rysslands och Kinas gemensamma domän är enorm. De båda presidenterna sitter var för sig i princip på livstid och med absolut suveränitet över sina respektive länder, de opponerar mot USAs världsherravälde och vill inte besväras av några propåer om västs värdegrund och normer.

One Belt kan lite diffust ses som den Euroasiska landbryggan och en månad efter tillkännagivandet i Nur-Sultan introducerades den andra delen i strategin, One Road, den maritima sidenvägen. Detta kungjordes inför Indonesiens parlament. Utifrån BRI-perspektivet är det en strategiskt väl vald plats, eftersom Indonesien kan tänkas ha eller skaffa sig makt över Malackasundet, porten till Sydkinesiska sjön och Sydostasien. Genom detta sund transporteras varor mellan Indiska oceanen och länderna runt Sydkinesiska sjön, Sydkorea och Japan. Det gäller inte minst ENERGI, gas (LNG) och olja.

President Xi Jiping förklarade att Kina ämnade bygga upp 2000-talets maritima sidenväg med ett pärlband av hamnar i Sydostasien, Sydasien, Afrika, Arabiska halvön, Medelhavet och Europa. Vid behov lånar Kina gärna till uppbyggnaden av denna infrastruktur, men om länderna inte kan betala sina skulder tillfaller byggnationerna Kina. Värt att notera är att coronapandemin med alla dess ekonomiska problem, har gjort det allt svårare för många länder att betala sina skulder till Kina.

BRI-strategin, till lands och till sjöss har fokus på energi, infrastruktur och transporter och är ett led i ambitionen att förverkliga den kinesiska drömmen om att återupprätta Kinas storhetstid. Nätverket har ett väl definierat centrum, men gränserna är diffusa och alla är välkomna. Ja, varför inte Lysekils hamn till exempel, men där blev det så vitt vi förstått nej tack, hamnen är inte till salu – idag.

2014

2014 proklamerade Kinas ledare att århundradet av förödmjukelse nu var över.

Sydkinesisk sjön och Malackasundet

Nätverket har, som sagt, näst intill obegränsade möjligheter att utvidgas och Kina kan nu leverera det mesta – utom demokrati och frihet och när det gäller militären knappar Kina raskt in på USA.

Bai Meichu konstruerade under 1930-talet New China Construction Atlas med kartor bland annat runt Sydkinesiska sjön. Kina anser att dessa kartor är ”huggna i sten”. Alla håller inte med om den saken och det pågår gränskonflikter i flera områden. Den globalt sett vikigaste konflikten ligger i området runt Sydkinesiska sjön, the ”World´s most critical waterway”. På Bai Meichus karta tillhör i stort sett hela detta område Kina. Generationer av kinesiska skolelever har undervisats med dessa kartor som underlag och dess gränser är idag djupt rotade i kinesernas medvetande. När det gäller det här området står nationella kinesiska intressen mot internationella överenskommelser. Det gäller inte bara frågan om frihet att navigera, utan även frihet för militära aktiviteter på öppet vatten och inte minst frågan om vem som äger rätten till de rikedomar, som ligger under havsbottnen.

Den Nya Kartan

csm ChinaMapping Silk Road DEC2015 EN 686923c005

USA har självklart sin egen strategi. På tredje dagen av sitt presidentskap, signerade Trump en exekutiv order om att USA skulle dra sig ur, TPP, frihandelsavtalet Trans-Pacific Partnership Agreement från 2016, med bland andra Kina och inte nog med det, i ett tal i oktober samma år utvecklade vicepresident Mike Pence USAs nya perspektiv ytterligare. Han deklarerade klart och tydligt att Kina har varit hjärnan bakom en massiv stöld av amerikansk teknologi och att landet har byggt upp en exempellös övervakningsstat, ett Orwellskt system och att det dessutom söker se till att kasta ut USA från västra Stilla Havet – men Pence tillade, vi låter oss inte skrämmas.

Efter att ha skrotat TPP har Trump byggt upp ett nytt block, som representerar 40 % av världshandeln. I den strategin ingår Map of Indo-Pacific med Indien och Sydostasien som en integrerad del i USAs säkerhetspolitik. Indien är mer eller mindre inringat och visar djup misstänksamhet mot BRI. Landet söker genom sin strategi, Indien ACT EST, att säkra Indiska oceanen, fördjupa både relationen med Sydostasien och partnerskapet med USA, Japan och Australien.

Verklighetens karta har snabbt förändrats och USAs krigsmakt med den. Den har ändrat både fokus, strategi och vapen, från att strida på land mot våldsamma extremister i Mellanöstern till att bli en rörlig marin expeditionsstyrka, som rör sig snabbt och effektivt i Indiska Oceanen och Stilla havet och med uppgift att neutralisera den kinesiska marinen.

???

För fyra år sedan gällde valet i USA å ena sidan till stor del utveckling, demokrati och frihet och å den andra sidan fortsatt avveckling och underkastelse till Global Governance. Klyftan mellan dessa visioner om utveckling eller avveckling syns ännu tydligare i dagens USA och inom kort är själva valet över för denna gång. Utgången är oviss. För fyra år sedan var det nog den Rockefellerska/FN – drivna Globala styrningen man fruktade eller önskade, men i och med att Trump har öppnat våra ögon för den Kinaledda BRI-strategin finns det all anledning att fundera över vilken Global Governance den ”gröna” rörelsen numera har som mål.

Våra egna politikers strategi, är nollutsläpp oavsett sammanhang och konsekvenser. Det illustreras väl med den episod där vår högst inhemske minister Bylund nästan skuttade av lycka när han, enligt media, såg vad skatten på våra plastpåsar har betytt för klimatet. Undrar just om han någonsin reflekterat över om utvecklingen i Kina och hela BRI-området också betyder något för ”klimatet” (länk 3), men eftersom deras klimatreligion skiljer sig från västs är utsläppen därifrån kanske inte något att bekymra sig för här hemmavid.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

 1. https://klimatupplysningen.se/trump-vs-det-klimatindustriella-komplexet/
 2. https://www.breitbart.com/politics/2020/10/14/damning-report-green-energy-is-the-worst/
 3. https://www.forbes.com/sites/tilakdoshi/2020/10/17/china-as-climate-change-savior-the-triumph-of-hope-over-experience/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joachim Andersson

  Det vore intressant att få veta hur mycket Kina skjuter in i Bidens valkampanj via Amerikanska bolag som man är delägare i.
  För ju mer USA späker sig i allehanda klimatåtgärder desto mer makt och tillväxt får Kina.
  Hade inte journalistkåren varit i princip 100% för Biden hade det säkert framkommit.

 2. Bim

  Har just tagit mig igenom allt psykologiskt trams om klimatet och fick en känsla att ju längre man pluggar på universitet ju ju galnare blir man. Till slut är man inte riktigt klok.
  Men så kommer denna klartänkta, friska genomgången av tillståndet i världen som bevisar att universiteten var bättre förr. Tack Ann.

 3. Lasse

  Trump har tillsatt nya chefer på vissa organisationer som håller på med klimatet.
  I dagens tidning fick vi veta att han även fått fart på sanering av förorenade områden-till allas förvåning.
  Chefer vill ibland förändra sin verksamhet vilket ogillas av experterna.
  Detta avslöjar även var de sk experterna har sysslat med:
  https://wattsupwiththat.com/2020/11/01/top-noaa-scientist-fired-for-demanding-new-trump-appointees-comply-with-his-agenda/

  Det är inte temperaturen som följer CO2-det är temperaturkorrigeringarna!

 4. Ulf

  Covid19 kommer nu att avlägsna Trump ifrån makten. Biden kommer vinna stort. Frågan blir nu vad han gör med den makten? Tror han kommer att försöka försona landet.
  Problemet är dock huruvida han klarar av att hantera Kina. Mycket orolig över vad Kina kan tänkas ta sig för nu gentemot sina grannar. Man kommer definitivt att testa om Biden är svag. Taiwan har all anledning att vara nervösa.
  Energi säkert en hel del förnybart men utan att riskera USAs nya självförsörjande inom energi.
  Jag tror vi kommer få motsatsen till ”change”.
  Men frågan är hur Kina reagerat som sagt.

 5. Ann+Löfving-Henriksson

  # 3 Vilken tidning har Du fått Din info från?

 6. Lasse

  #5 Ann
  SVD har en summering av Trumps tid vid makten.
  De kunde inte dölja att han verkligen gjort avtryck-i flera fall positiva.
  https://www.svd.se/trump-har-ovantat-levererat-i-en-miljofraga

  ”Under 2017 ströks sju förgiftade platser från listan, 2018 ökade de till 22 och 2019 till 27. Obamas administration hade bara bockat av åtta under hans sista år vid makten, 2016.

  – Det tokiga som fortfarande förbryllar mig är hur mycket längre utöver minimikravet som Trumps administration har gått, säger klimataktivisten Ed Smith till Politico.” (SVD)

 7. Ann+Löfving-Henriksson

  # 4 Ulf, vem som vinner valet i USA kan nog diskuteras. Om det blir Bidensidan skulle man nog kunna säga att media vann valet. Biden har väl mer eller mindre redan lämnat över till sin vice K. Harris, som öppet propagerar för kommunism, hon som skippades tidigt i urvalsprocessen.
  USA får då den av Obama m.fl. önskade varianten av Change.

 8. Ivar+Andersson

  Vad är gas (LNT) om det inte är en felskrivning?

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  # 6 Lasse. Tack för artikeln.
  Ja, inte är svenskan någon fan av Trump inte, men artikelförfattaren får ändå medge att Trump gjort en del bra saker.

 10. sl

  Det som intresserar mest efter valet är hur de svenska prediktionerna står sig. Vi tror nu lite till mans att Biden vinner, eftersom vi läst det, de särskilt hågade tror han vinner stort. Om han förlorar, vilka slutsatser ska vi dra om rapporteringen?

  Det är viktigt vem som vinner, men på vilket sätt? Trump har undvikit krig med Iran och inte straffat Erdogan, han har inte skickat amerikansk trupp. Trump har varit en positiv kraft mot klimathysterikerna och gjort till en USA energisjälvförsörjande energiexportör.

  Precis som förra valet ser det ut att vara jämt mellan kandidaterna, men härbärgerar Biden har ett giftpiller som vicepresidentkandidat?

 11. Ann+Löfving-Henriksson

  # 8 Ivar A. Tack! Ändrat nu.

 12. Tack Ann L-H för denna geopolitiska översikt. Globalisterna i Peking kommer tyvärr inte att ge sig förrän den kinesiska sjön är erövrat, liksom Taiwan. Deras törst efter energi och råmaterial är stor.

 13. T Back

  Tack Ann för den intressanta skildringen av bl a Sydostasien. Varför får vi svenska media veta så litet om detta? Vad som händer i detta område är ju superviktigt även för vår del av världen!

 14. Rolf Mellberg

  Stort tack Ann, ett mycket angeläget ämne.

  När alla är som besatta att titta i riktning solnedgången är det tid att se mot soluppgången.

  En sak i din framställning anser jag dock fel. Det att Kina skulle fortsätta med massiva utsläpp av CO2 under lång tid. De håller sedan ett flertal år på med en stor både bred och djup satsning för att lära sig bemästra de mest skiftande former av kärnkraft. Om några år när de har underlag för att välja väg -inom detta tekniskt sett väldigt krävande område – så ska vi vänta oss en ENORM satsning som får till följd ett geopolitikskt paradimskifte av högsta rang.
  Här kan man få en inblick i de arbeten som pågår just nu:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_China
  Såväl USA som Europa kommer att (ännu mer) hamna ohjälpligt på efterkälken.

  Den som vill få förståelse för Kinas kapacitet kan t ex studera hur de byggde sitt nya enorma nät för höghastighetsjärnvägar eller botanisera i siten highestbridges.com

 15. Hans H.

  #Ann L-H

  Beträffande vallöftens uppfyllande inom klimat och energiområdet. Ja, han har dragit sig ur Parisöverenskommelsen. Nej, han har inte vitaliserat kolindustrin, snarare har ännu fler kolkraftverk lagts ner. Nej, det med självförsörjande på energiområdet är inte hans förtjänst. Grunden för detta lades av Busch d.y. som kraftigt understödde utvecklingen av frackingteknologin vilket har lett till att USA redan för ett par år sedan blev självförsörjande. Minskande efterfrågan under coronapandemin har ytterligare förstärkt detta. Men investeringsbesluten inom fracking är äldre än Trumps tid vid makten. Ja till att han gett tillstånd som påverkar sådant som oljeutvinning i arktiska områden och dragningen av pipelines. Så lite blandad kompott… Men jag sympatiserar med de flesta av hans mål inom området.

 16. Ann+Löfving-Henriksson

  # 14 Rolf! Tack Dina synpunkter. Du har förmodligen helt rätt i att den massiva fossilepoken blir kortare än vad vi tror i Kina eftersom de har satsat stort – igen utan störande nyfikenhet i våra MSM – på utveckling av kärnkraft. Det är väl det som gör att de nu utlovat att peaka utsläppen om ett decennium. Sedan kör de nog med en hel del kreativ bokföring när det gäller utsläpp. BRI-området är enormt och fossilenergi och utsläpp kan nog höra hemma där det passar bäst när de ska redovisas, inte nödvändigtvis i själva Kina.

 17. Ann+Löfving-Henriksson

  # 15 Hans H.
  Trump har naturligtvis ärvt pågående utveckling och fattade beslut i USA. Allt är inte hans fel eller förtjänst även om han rumsterat om en hel del.

 18. Mats Kälvemark

  #14 Rolf Mellberg
  Sorry Rolf, men du är nog väldigt mycket för optimistisk vad gäller Kinas övergång från fossilt som baskraft när du säger att det händer om ”några år”. Se länk och inklippt text. Från juni 2020.

  https://www.reuters.com/article/china-coal-idUSL4N2E20HS

  Beijing has vowed to replace coal with cleaner energy forms, but new coal project approvals have accelerated this year, according to the study by Global Energy Monitor (GEM) and the Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

  “While much of the world is moving away from coal, China continues to make it a central part of its energy mix,” said Christine Shearer, coal programme director at GEM.

  The study said China has already proposed another 40.8 GW of new coal-fired power plants this year after Beijing eased restrictions on new plants.
  It now has 97.8 GW of coal-fired power under construction, and another 151.8 GW at the planning stage. Plants accounting for some 17 GW were allowed to start construction this year, more than the total amount approved during the previous two years.

 19. PelleB

  Dagens Nyheter innehåller i dag grovt räknat 50% Trump
  och 40% Klimatmaterial. Resten av livets upplevelser:
  mindre än10%.
  I Financial Times täcker man Sverige bättre. Stor intervju med vår polischef över bedrövliga tillstånd i landet. Tar DN saxen till hjälp? TT är väl inte till att lita på?

 20. Lasse

  DN kan ju alltid fyllas med klimatalarmism.
  Det finns en del alarmism som visat sig vara överdriven, som tur är.
  Domedagen är nära vilket avslöjas som falskt efter bäst före datum: https://extinctionclock.org/
  Frågan är om man vill prenumerera på en sån blaska-speciellt om världen skall gå under innan prenumerationen är slut.

  SR hade igår ett möte med journalister i filosofiska rummet, bla Erika Bjerström. Hon beklagade det höga tonläget i klimatfrågan. Kanske lika högt som hon påstod att vattnet steg i Vietnam tänkte jag.

 21. Evert+Andersson

  Att Kina har maktambitioner och strävar efter en vision långsiktigt och med asiatiskt tålamod ska man inte klandra dem för. Det huvudsakliga problemet med det är resten av världens naivitet, som låtit dem flyga under radarn så här länge. Trump är ju klumpig, men han hade inte tid att dra orimliga handelsvillkor i långbänk i WTO. Fyra eller max åtta år för att skaka om. Och det är vad han gjort. Nu ser de flesta problemen med Kinas sätt och mål. Det är ju bra. Parisavtalet är ju bara ett exempel på hur de lurar skjortan av oss.

 22. Per I

  Hörde på Klotet på radion igår. Fossilt från skogen var inte bra för det hinner inte växa upp nytt till 2030. Vi har inte tid med att vänta på ny skog som tar upp CO2. Suck alltid tio år. Och många är hysteriska. Hur tänker de? Ska lilla Sverige rädda jorden? Dom verkar inte fatta att Sveriges utsläpp är bara en fis i rymden.

 23. Håkan Bergman

  Malin Ekman i SvD igen.
  https://www.svd.se/valet-helar-inte-usa-oavsett-vinnare
  Amerikanska presidenters inflytande på utvecklingen mäts bäst genom att räkna på hur många federala domare dom tillsatt, och Trump har kört hårt där och med fyra år till blir det förstås ännu bättre.
  https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/07/15/how-trump-compares-with-other-recent-presidents-in-appointing-federal-judges/

 24. Ms

  Länge sedan jag var här inne och läste. Det första man möter är ett hyllningstal till Trump, inklusive referenser till Breitbart. Tyckte bättre om siten förr .

 25. Lasse

  #24
  Är du intresserad av fakta eller avsändare?

  Tänkte negligera plastpåsen men den är för bra för att visa nackdelen med vår politik.
  ”En bomullskasse måste användas flera tusen gånger för att komma ned i samma miljö- och klimatkostnad som en vanlig plastpåse innebär.”
  ”papperspåsen minst lika dålig då den använder fyra gånger så mycket energi att tillverka, 20 gånger så mycket vatten att tillverka och ytterligare fyra gånger så mycket energi att återvinnas.”

  Det plastpåseskatten har medfört har antingen ökat utsläppen vid bomullsfabriken eller vid pappersfabriken.
  Det ena ger ingen ökning i Sverige och då kan ju Bolund glädja sig på riktigt.

  Symbolpolitik när den är som värst

 26. sibbe

  Tyska Trumphatande nettidning Focus:
  Der erste ”Swing State” könnte zugunsten von Donald Trump kippen: Laut einer neuen Umfrage der Zeitung „Des Moines Register“ und dem Meinungsforschungsinstitut „Selzer and Co.“ führt der US-Präsident in Iowa mit sieben Punkten Vorsprung vor seinem Herausforderer Joe Biden. Trump kommt auf 48 Prozent, Biden auf 41 Prozent.
  ”Trump leder i Iowa, enligt tidningen Des Moines Register och Gallupinstitut Selzer & Co
  med 48 % mot Bidens 41%. ”
  – Seltzer visste redan för 4 år sedan, att Trump skulle vinna i Iowa…
  Aia baja…

 27. sibbe

  Nånting som ingen klimatfantast kan godkänna:
  „The new study found that these generalized IPCC defaults underestimate carbon sequestration rates in young forests by 32% globally, and by a full 50% for tropical forests. This is because the new map captures spatial variability in rates across a landscape much better than a smattering of hard-won field plots can; it’s simply not feasible or cost-effective to measure carbon everywhere. By using IPCC defaults, many governments may be underestimating the benefits of natural forest regrowth in capturing carbon dioxide from the atmosphere, and thus underappreciating its power as a climate change solution“.
  Finns i Nature… Aja baja…

 28. Ulf

  Svar 7

  Tror de gömmer Harris i något hörn. Får nog inte mer inflytande än vad Biden hade under Obama.
  Jag hoppas Biden är klok nog att försöka hela landet efter 8 år med Obama och 4 med Trump. Vi får se, hoppas är väl allt man kan göra. Kommer han ut och kör vänsterpolitik ja då blir det rejäla problem inte bara för USA. Men han saknar helt mandat för det.
  Trump hade otur att covid19 dök. Lägligt för Kina olägligt för Trump. I USA får ledaren bära hundhuvudet om något illa händer. Naturligtvis hade varken Obama eller Biden klarat det bättre men det spelar ingen roll.

 29. Tja, det finns ju de som säger att Covid19 är det nya klimathotet.

  Problemet med klimathotet har ju varit sedan 70-talet att katastroferna aldrig inträffar, att man ständigt behövt flytta fram apokalypsen. Och att allt fler förstår detta och numera bara rycker på axlarna åt tramset och hysterin, och på sin höjd och lite pliktskyldigt jamsar med om att minska sina ’klimatutsläpp’ ..

  Covid19 däremot går att peka på som ett verkligt hot (förvisso bara mot fåtalet, och inom specifikt sårbara grupper), men paniken var och fortfarande är genuin.

  Liksom (många) makthavares ambition att nyttja den situationen:
  Både för att roffa åt sig mer makt, att ta ifrån folk deras fri- och rättigheter, och förstås att få diktera i ännu mer detalj hur vanligt folk skall leva och föra sig.

  Samt göra dem än mer beroende ’det politiska’ och deras beslut, tex överhetens godkännande och tillstånd. Och utsatt för dess nycker och godtycke. (Sverige har faktiskt varit osedvanligt sansat därvidlag).

  Och detta är förstås ingen slump.

  Här kan ni läsa om vad många ’visionärer’ hoppas på att Covid-pandemin skall få för samhälleliga konsekvenser på längre sikt. Mycket av detta är precis samma gamla agenda som de har försökt med i decennier …

  Här tom säger man det öppet;

  THE GREAT RESET
  The COVID-19 pandemic has provided a unique opportunity to think about the kind of future we want

 30. Ann+lh

  Tack Jonas!
  Är det inte FN-blobben eller Kinas BRI så är det nu även Covid-19, som hotar friheten.
  Jacob Nordangård har skrivit mycket om det på sin blogg.
  Se
  https://stiftelsen-pharos.org/

 31. Ann+Löfving-Henriksson

  Tillägg till # 30
  Jacobs senaste inlägg lyder:
  Covid-19 är en del av Agenda 2030.
  Tänkvärt!

 32. Lars i Huddinge

  #29 Jonas
  Ja, det är ju för bedrövligt hur vi manipuleras.
  Ser man till de senaste 50 årens apokalypser så har ju ingen inträffat!
  https://extinctionclock.org/
  Hur kan man inte inse detta falsarium, det är helt otroligt!
  Kan ingen potent människa ”out there” påminna om dessa ”missmatches” till dem som behöver få reda på detta.
  Jag har försökt men misslyckats.
  ”Science is settled” är det svar man får.
  Snacka om att kämpa som Don Quijote ?!

 33. En annan

  @ 24. Stackars dig, men här kommer en bra video du kan oälska bäst du vill, sevärd även för andra! https://www.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=Bkar4jn3JWw&app=desktop

 34. Rolf Mellberg

  #3 Lasse

  Oj, oj oj, den där länken är HOT STUFF!!!

  Kan det bli så att Tony Heller – som länge framfört så magstarka anklagelser om datamaipulation att man inte riktigt vågat tro på det – nu kan stå inför ett genombrott????

  I så fall står vi för en MAJOR omsvängning?

  Shit, det här blir väldigt spännande att följa.

  Och här vår PK ankdam kommer en ENAD journalistkår VETA att Trumps hantlangare nu våldför sig på vetenskapen.

 35. Fredrik S

  Ms #24

  Anledningen till att det var bättre förr är att co2 inte räknades som en luftförorening. Och barnen fick fokusera på fotosyntesen istället för bruna gräsmattor.

 36. Sören+G

  Såg Vetenskapen värld i TV2. Vid avanonseringen gavs information on nästa veckas program. Det ska handla om ”planeten”. ”Klimatförändringarna gör att det blir allt varmare. Olika projekt att kyla ner planeten kommer att presenteras.”
  – Varför skulle ett kallare klimat vara bättre? Det har varit flera grader varmare än nu och alla levde gott, vilket de inte gjorde under de kallare perioderna. Om det blir problem anpassar man sig som man alltid gjort. Det kommer att finnas gott om tid i fall koldioxiden blir ett problem. Den tekniska utvecklingen löser det. Behövs inga drastiska åtgärder.

 37. Ann+Löfving-Henriksson

  # 29 Jonas N.
  Läste Din första länk från American Thinker först nu. Mer och mer, fler och fler pusselbitar kring alla märkligheter i samband med coronapandemin börjar falla på plats.
  Tack för THE GREAT RESET!

 38. Ulf

  Svar 29

  Det är skrämmande att en inflytelserik person som Klaus Schwab har en fullständigt snedvriden uppfattning om den ekonomiska verkligheten. Den ligger ju på en tonårings nivå.
  Snacka om befordrad över sin kompetensnivå.
  Utöver det så verkar han lida svårt av det okontrollerade kontrollbehovet, som jag skrivet om tidigare.

 39. Ivar+Andersson

  #31 Ann
  Covid-19 är en stor möjlighet för Big Pharma att skaffa sig miljardinkomster på försäljning av vaccin. Svininfluensan var ett lyckat försök att öka vaccinförsäljningen som ska upprepas nu.

 40. Ann+Löfving-Henriksson

  # 39
  Ivar, ja men det utesluter inte att ännu ”högre” syften ligger bakom.

 41. Håkan Bergman

  Så har man hittat ett nytt korallrev som lever och mår bra.
  https://www.svd.se/nytt-korallrev-hogre-an-empire-state-building/i/tvtoppen
  Men vilka mesar till rubriksättare, det skall naturligtvis vara ”mer än dubbelt så högt som Trump Tower”.

 42. Agneta

  #40 håller med om att det kan finnas flera motiv bakom pandemin. Klart är i alla fall att definitionen ändrades före pandemin så att det gick att utropa en pandemi på de lösa grunder som fanns i början av 2020. Nu har vi fler svar och vet att dödligheten är i nivå med en säsongsinfluensa men media hetsar testningen tilltar och skärpta åtgärder vidtas nu.
  Trump försöker lugna befolkningen och lovar förändring när det gäller Corona krisen om han vinner valet. Många har varnat för att corona krisen är en cover up för ett skuldmättat ekonomiskt system. Varför är World Economic Forum så involverade i och angelägna att hålla liv i rädslan för covid 19? https://www.garydbarnett.com/the-covid-19-genocide-of-2020/

 43. Ann+Löfving-Henriksson

  # 42 Tack Agneta!