Trump vs det klimatindustriella komplexet

Framtiden lär få utvisa om 2015 var klimathotets toppår, men mycket tyder idag på det.

I samband med COP 21 i Paris kändes det som om (CIC) med FN, President Obama, EU och miljörörelsen som drivkrafter höll på att få totalt genomslag. Deras mål om Global Governance låg inom räckhåll.

Året därpå var det presidentval i USA. Obama hade gjort sitt på den posten. Under valkampanjen dök det upp en hotande skuggfigur och mitt under COP 22 i Marrakech Marocko (7-18 nov. 2016) vann denne figur valet. Och, jorden skälvde.

Trump green mob

Obamas politik var ett med miljöaktivisternas agenda, en politik på Gaias altare. Målet var Only One Earth och vägen dit avindustrialisering och omställning i väst och med klimathotet som förevändning.

Den politiken hade fått USAs ekonomi att stagnera. Donald Trump såg att det i hög grad slog mot den vanlige knegaren, han ville tvärtom, han ville satsa på utveckling och hans slagord blev America First och MAGA. Det är svårt att föreställa sig större skillnad mellan en avgående och en tillträdande president. Men, Obama hade varit populär i media och hos de framträdande ickeknegarna och Trump har minst sagt levt farligt under sitt första år som president, att gå emot den starka strömmen var mest att lika vid ett kamikazeuppdrag.

Obamas politik gick i praktiken ut på att minska landets koldioxidutsläpp. Han förklarade krig mot kol. I övrigt gällde det att sätta krokben för fossila bränslen av alla slag och för den energikrävande industrin. Obama införde utvecklingshämmande regler och restriktioner i en strid ström, dessutom låg hans administration bakom bedriften att få koldioxid juridiskt klassad som en förorening, Endagerment Finding.

President Trump, han menade allvar! I samma ögonblick, som han svor presidenteden togs sidorna om klimathotet bort från Vita Husets hemsida – och det var bara början.

EPA, USAs naturvårdsverk, hade blivit en samlingsplats för miljöaktivister. När Trump tillträdde var det en federal koloss befolkad av tusentals övervintrande Obamaister med en helt annan agenda än den verkets begränsade uppgift krävde. Dags för rensning! Antalet anställda skulle minskas radikalt, ideologiskt grundade regleringar avlägsnas och huvuddelen av miljövårdsarbetet delegeras till de delstater där det hör hemma.

Juristen Scott Pruitt utsågs till administrativ chef för EPA. Han har redan åstadkommit mycket, även om det riktigt stora problemet återstår, dvs Endagerment Finding. Mycket av det nödvändiga arbetet för att befria koldioxiden är omöjligt, så länge denna lag gäller.

Egentligen är det minst sagt förvånande att världens mest framgångsrika land på det vetenskapliga området lyckades med bedriften att definiera koldioxid som en förorening. Men, med politisk fingerfärdighet fick Obamaadministrationen med stöd av miljöaktivister och IPCCs klimatmodeller, igenom lagen. Dr. Alan Carlin har i sin bok Environmentalism Gone Mad gett sin syn, inifrån verket, på hur det gick till. En rysare i klass med Sovjets Lysenkoaffär.

En anledning till att det inte har blivit särskilt mycket protester mot Obamas politik är att allmänheten varit okunnig om den vetenskapliga debatten i klimathotsfrågan. Media med vilken Obama hade en ”love affair” har i huvudsak informerat ensidigt och från den miljöaktvistiska sidan och trummat in att ”science i settled”. Scott Pruitt har nu under året arbetat för att få till stånd en ärlig klimatvetenskaplig debatt öppen för alla. Nyligen antydde han att vi kommer att få se resultat av detta arbete snart efter nyår.

Den nästan globala Paris”överenskommelsen” från 2015 undertecknades av Obama. Men, 1 juni i år meddelade Trump under sitt banbrytande tal i Rosenträdgården att han är skyldig det amerikanska folket att värna om landets suveränitet. Han förklarade att Paris”överenskommelsen” skulle underminera USAs ekonomi, försämra för knegarna, föra med sig oacceptabla överstatliga legala risker och försätta landet i permanent underläge gentemot andra länder och tillade att klimatet i princip inte skulle påverkas av överenskommelsen – it´s time to exit the Paris Accord. I och med att USA hoppade av försvann också den största bidragsgivaren till den gröna klimatfonden.

Där och då började det klimatindustriella komplexet rämna.

rosor 4

Angående det globala konsenuskravet på att minska CO2 -utsläppen har USA en försmädlig trumf på hand. Eftersom kol till viss del har ersatts av skiffergas har USA under senare år redan kraftigt minskat sina CO2 -utsläpp och det mer än jordens övriga länder tillsammans.

När Trump meddelade att USA lämnar Paris”överenskommelsen” tryckte han på att inget annat land eller organisation ska kunna bestämma över beslut i USA. I nära nog total medietystnad har det nyligen dykt upp ett nytt hot om globalt samarbete under FNs ledning, med andra ord en ny bit i pusslet kring FNs mål om Global Governance.

I september 2016 anslöt Obamaadministrationen USA till den ”icke bindande” politiska deklarationen, ”New York Declaration for Refugees and Migrants”. Den outtalade risken, kanske avsikten, är att staterna ska diskutera ihop sig till konsensus, som sedan blir moraliskt bindande, normgivande och med tiden ett formellt globalt avtal. Nyligen sa USAs FNambassadör nej, våra beslut angående immigrationspolitiken, ska alltid fattas av amerikaner och endast amerikaner, avsikten med denna deklaration går inte ihop med USAs suveränitet, USA drar sig ur även denna ”överenskommelse”. För USA är Friheten tydligen värd att försvara.

http://canadafreepress.com/article/president-trump-withdraws-u.s.-from-participation-in-globalist-migration-co

Trump har vidare, som en skribent uttryckte det, tagit till en machete när han gått loss på Obama-erans oöverskådligt många regleringar. Han lovade att två regler skulle strykas för varje ny som infördes, men i nuläget är det 22 mot 1. Och! Energisektorn växer nu snabbt liksom USA export av gas (LNG). Nu exporteras LNG till EU-länder som Litauen, Polen och Grekland och vid Trumps besök i Kina skrevs avtal om export av LNG till Kina och mer är på gång.

Obama predikade att klimathotet var ett större hot mot USAs säkerhet än de flesta övriga. Men, dagarna före jul ströks detta hot från listan. Kampen mot (C)AGW tillhör nu historien, åtminstone inom Trumpadministrationen. Nu gäller det att stärka USAs säkerhet genom att ta vara på samtliga möjliga ekonomiskt givande energikällor och att satsa på teknikutveckling. USA ska bli och förbli självförsörjande på energi och bli världsledande på energi och utveckling i stället för klimathot och avveckling. Det är helt i linje med talet i Rosenträdgården.

http://dailycaller.com/2017/12/18/trumps-national-security-plan-energy-dominance-not-anti-growth-climate-policies/

Det har blåst mediala orkanvindar kring Trump, men han har lyckats följa sin kompass mot frihet och välstånd och det inte bara i USA. I orkanens öga, mer eller mindre i medieskugga, har han och hans administration vänt upp och ner både på klimat- och på energifrågan, samtidigt som USA ”går före” med att försvara sin frihet och suveränitet.

Mycket tyder på att klimathotsåret 2015 var dess toppår och att marschen mot Global Governance har hejdats.

David och goliat 7

Mitt i Prick – än en gång

 Ett mer än vanligt spännande år väntar oss, förhoppningsvis blir det även Ett Gott Nytt År

Ann Löfving-Henriksson

Delingpole Podcast bjuder oss på en intressant diskussion mellan två framstående och välinformerade vildhjärnor, geologiprofessor Ian Plimer och James Delingpole själv. Trump får här ett välförtjänt epitet:

The King of Resistance”:

https://podtail.com/podcast/delingpole-with-james-delingpole/professor-ian-plimer/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter lindkvist

  Intressant. Man skräms av FN som numera utvecklats till en hydra med ett antal galna huvuden. Precis som på hemmaplan, politiker och forskare ersätts av aktivister med agenda. Och att få Co2 klassat som förorening är ju bara en fråga om hur ordet förorening definieras, nyspråkligheten är en av kulturmarxisternas adelsmärken.

  Undrar om DT i USA någonsin kommer få erkännande för sin insatser att rensa upp? I svensk media kommer det inte hända.

 2. Rider

  Lite OT, men så här ser det ut i nordöstra USA just nu.
  Kallt och snöigt!

  https://www.accuweather.com/en/weather-news/photos-record-breaking-snowfall-blankets-erie-pennsylvania-in-53-inches-of-snow/70003657

  Nyåret i New York befaras bli rekordkall.

 3. Sören F

  Synd bara att han skulle vara en ”bigot” också som inte förstår vikten av att hålla rasism och abuse borta från stolen. Kanske kan han få efterföljare inom swamp drainage som klarar sånt; det vore intressant.

 4. Lasse

  Bra Ann.
  Det finns hopp om 2018 som ett mer nyktert år.
  Kanske inspireras våra politiker ta en dust med EU regleringen också, fast det kanske är att hoppas för mycket. USA svarar för allt större del av sitt energibehov nu.

 5. Rider

  Länk till musikvideo (återigen) av Minnesotans for Global Warming.

  http://m4gw.com/videos/1448-m4gw-makes-inconvenient-music-video

  Passar in bra på denna tråd. Trump delar ut smockor åt alla håll.

 6. Kurt Persson

  # 1 Peter
  Det blir inte bara CO2 vid förbränning av kol. Kolaskan är ett stort problem och kostar självklart mycket pengar att hantera på ett säkert sätt. 2015 utfärdade EPA en lag som reglerar hanteringen.
  https://www.epa.gov/coalash/coal-ash-rule
  Man kan undra om Scott Pruitt avser att avlägsna även denna lag.

 7. Peter F

  Tack Ann. Svårt att hitta allt detta eftersom svenska media till 100 procent motarbetar Trump. Såg en siffra på på 95 procent av media i USA är mot Trump. Mark Twain sa…Om Du inte läser tidningarna så är Du oinformerad. Läser Du tidningarna är Du felinformerad.

 8. Lejeune

  President Trump går från klarhet till klarhet.
  Thank you Mr. President!

 9. Lars Cornell

  Tack Ann. Jag noterar att klimatbubblan nog avlidit även i Sverige nu.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/invandring-allt-viktigare-politisk-fraga

  DE TIO VIKTIGASTE POLITISKA FRÅGORNA ENLIGT VÄLJARNA
  1. Sjukvården
  2. Invandring/integration
  3. Skola och utbildning
  4. Lag och ordning
  5. Äldreomsorg
  6. Landets ekonomi
  7. Jobb/Sysselsättning
  8. Pensioner
  9. Miljö och klimat
  10. Jämställdhet

  I en undersökning gjord av Thoralf Alfsson i Kalmar ser det ut så här efter 730 svar om klimatförändringar:
  56% Inte alls allvarliga
  33% Inte särskilt allvarliga
  3% Ganska allvarliga
  3% Mycket allvarliga
  5% Tveksam, vet ej

  Det måste vara stora skammen för svensk journalistik efter mer än tio år av massiv propaganda och mediemakt.
  .

 10. Sören G

  Men klimatsaktivisterna tar ny sats:
  https://www.va.se/nyheter/2017/12/21/har-ar-superteamet-som-ska-fa-urkraften-fran-metoo-rorelsen-att-radda-klimatet/

 11. Olav Gjelten

  Yellowstone kan få utbrott omedelbart och det kan även dröja hundra år. Vad forskare tror sig veta är att när det väl sker kommer temperaturen även här i Europa att sjunka dramatiskt, upp till 12 grader sägs det.

  Vi VET alltså att detta är på väg att ske, men den gröna khmererläran har fått nästan alla att tro är att det är de 0,8 gradernas ökning av den globala temperaturen sedan den lilla istidens slut som är det gigantiska problemet för oss. Varför når sanningen inte fram i det nutida samhället? Med 12 graders sjunkande temperatur kommer miljarder att dö av svält. Ingenting kommer att kunna växa på flera år. Detta VET alltså våra forskare om, men på grund av de är rädda för att deras anslag dras in väljer de att låtsas att problemet är det motsatta.

 12. Björn

  Bra beskrivet av läget. Obamas harakiripolitik har stoppats av Trump. Donald Trumps pragmatiska syn på politik och ekonomi kommer att visa vägen för andra ledare i världen, att beslut och handlingar måste ha kontakt med verkligheten.

 13. Lasse

  Onekligen är det bättre klimat i debatten när Trump gjort entre.
  Därtill så är det rejält kallt väder där just nu ”a december to remember” som Joe Bastardi förutspådde.(Wetherbell). Heller som har tillgång till tidningsarkiven har klipp från liknande förhållanden på 70 talet:
  Då som ett resultat av global nedkylning: https://realclimatescience.com/2017/12/symptoms-of-global-cooling-and-global-warming-are-identical/

  Här var det torka som berodde på klimatförändringar förra året och översvämningar i år.
  Fler eller färre naturkatastrofer allt kan skyllas på klimatet.
  Norrland, som skulle indikera uppvärmningen är kall i år. Äntligen ett resultat av att vi gör rätt när vi kämpar för klimatet!

 14. Jan-Åke

  Ann,
  Finns hopp om att ”Endagerment Finding” upphävs inom nåt år eller så ?

 15. Robert N.

  # 9
  Det är tyvärr ett fel med SCB lista som SVT presenterar!
  Punkt 2. Invandring/integration är den helt övergripande frågan.
  Alla andra frågor påverkas så starkt av fråga 2 och då även miljön/klimat.
  De övriga är direkt underställda den helt dominerande.
  Men glädjande är att svenskarna i undersökningen prioriterat ner klimathotet.
  Fast samtidigt är det som vanligt fulspel av SCB då de klumpar ihop miljö och klimat vilket ju är två helt separata ämnen.

 16. Ann lh

  # 14 Jan-Åke, angående Endangerment Finding, så är det många som driver på Pruitt att åtgärda den märkliga lagen. Det är så vitt jag förstått lite knepigt och kan ta tid, men Pruitt har hittills inte gått ut i förväg med särskilt mycket upplysningar så vem vet när, var och hur han har några besked. Sannolikt gör han vad han kan eftersom den hindrar många beslut.

 17. Ulf

  Eftersom klimathotet i grund och botten handlar om vissa människors enorma behov att moralisera över andras leverne så gäller det att leta rätt argument mot dessa individer. Egentligen borde förstås dessa personer istället skaffa sig en duktig psykolog men det är en annan historia.
  Nåväl i SVD kan vi läsa hur vi ska uppföra oss för att tillfredsställa klimathotarna. Sedvanligt om kött, flyg, bilar etc. Alltså all utveckling som de vill stoppa och framförallt saker som inte är lätta att kolla. Själva kan de fortsätta flyga i stil med Romsons båtmåleri alltså.

  Jag har tidigare berört husdjur och att en hund ger samma avtryck som två suvar. Det är lättkontrollerat därför det är svårt att neka till ägande av husdjur. Dessutom har nästan alla klimathotare husdjur. Har min teori om detta också men det får vi ta en annan gång.
  Jag har skrivit till SvD Jenny och frågat varför hon inte tar upp problemet, inget svar. 100 mot 1 att hon har husdjur. Numera tystar jag effektivt alla klimathotare som klagar på mina flygresor. Detta borde göras på bredare front. Även av er som har husdjur då ni faktiskt ändå inte tror på klimathotet. Rockström har hund. Need I say more?

 18. Jan-Åke

  Ann # 16
  Ok tack , vet inte mycket om amerikansk lagstiftning , men den ska väl igenom senaten , representanthuset osv innan den kan hävas.
  Vi andas in 0,04 % men 5 % i utandning , kriminalitet dygnet runt

 19. Christer Löfström

  Ann, du hänvisar till Ayn Rand och nämner flera frågor:

  Klimat, migration, USA i världspolitiken och ojämlikhet internt i USA.

  Varje ämne kräver i sig lååånga texter. Jag har inte koll på USA under Trump, och har en längre tid inte kontinuerligt följt det som sker, varken nära eller långt borta. Slumpen bestämmer om jag skaffar en bok och läser.
  I början av året var det, Global Inequality av Branko Milanovic, och i slutet, The New Urban Crisies av Richard Florida. Båda utmålar en mörk framtid för SS Africa.

  Obama drog i gång Power Africa och Anders Borg anslöt ”Sverige” till aktiviteten. Om några månader skall jag (kanske) försöka ta reda på statusen.
  Om inte SS Africa snarast kommer under kraftig modernisering kanske jorden skakar på riktigt!

  En jord och global styrning kanske är lösningen. Var och en för sig, där den militärt och ekonomiskt starke tar allt, leder ner i avgrunden. En del anser att Trump leder oss dit.

 20. Arne Nilsson

  Hur tusan kunde Obama få det till att koldioxid är en förorening? Utan koldioxid i atmosfären så dör allt liv. Redan under 0,02 % koldioxid så börjar döden för många växter och arter. Det kan väl inte vara så svårt att få konsensus kring att den lagen i USA är fel?

 21. Ann lh

  # 19 Christer Löfström, mig veterligt har jag inte hänvisat till Ayn Rand. Du nämner diskussioner kring ”SS Afrika” något som jag inte heller har aktivt berört eller ens känner till.
  Däremot vet jag att Obamas Power Africa inte blev särskilt lyckat. Det vidrörde Rupert Darwall i den skrift jag utgick ifrån i ”relaterade inlägg” i punkt 4.
  Enligt vad jag kunnat läsa mig till i de rapporter från UNFCCC/IPCC jag tidigare skrivit om här på bloggen skulle Afrikas framtidsutsikter vara ebarmeliga om åtgärderna mot CAGW skulle slå igenom, dvs endast hjälp till s.k. hållbara energikällor.
  Detta har Trump reagerat mot som Du kan se i Darwalls skrift från punkt 4

 22. Ann lh

  # 20 Arne Nilsson, just nu sitter jag och försöker tränga in i Darwalls senaste bok ” Green Tyranny”. Den är lite av en djungel att komma igenom och troligen har jag bara snappat delar.
  Men, Obamas politik krävde att på något sätt banna koldioxiden. Om jag förstått det rätt gjordes undersökningar om vad folk i allmänhet hade för uppfattning om koldioxidens betydelse för klimat och miljö. Det fanns där inte någon opinion för att begränsa dess utsläpp. Då fick ALA, American Lung Association, gripa in. Luftföroreningar ansågs vara en hälsorisk och där fick EPA napp, koldioxid kunde påverka människors hälsa. Man bemödade sig inte om att skilja på luftföroreningar och koldioxid. ALA hade i förväg fått rejäla bidrag från EPA. Detta enligt hur Darwall tolkat hur man kunde få igenom Endangerment Finding.

 23. Sören G

  #15 Robert N.
  ”Miljö och klimat” är två separata frågor. Man kan tycka att värnandet om miljön är viktigt, samtidigt som man inte anser att utsläppen av koldioxiod leder till något akut hot mot klimatatet.
  Hur definierar man klimathot? Är ett något varmare klimat ett hot eller är det av godo?
  Hur mycket varmare blir det vid en fördubbling av koldioxidhalten? Och hur lång tid tar det?
  Kan man fästa någon tilltro till datorsimulerade klimatmodeller?

  Själv anser jag att med nuvarande takt tar det närmare 200 år innan koldioxidhalten har ökat från ca 400 ppm till 800 ppm. Enligt teorin skulle det leda till dtygt 1C varmarre. Samtidigt kan de naturliga variationerna vara på väg mot kallare, så slutresultatet kan bli kallare eller samma temperatur
  Sedan vet man inte om andra effekter motverkar ökad koldioxidhalt.

 24. Bim

  Ann L H.
  Det är ett nöje att läsa dina inlägg. Du är ju en grävande journalist! Du gör ju det jobbet Uppdrag Granskning borde göra. Dessutom gratis. Skäms Svt. Skäms och lär av Ann L H . Klimatethotet är ju det värsta bedrägeriet i historien. Det vore det viktigaste scoopet en svensk journalist borde sträva efter.
  Tack Ann du är en stjärna.

 25. Sören G

  En svårighet som man har att kämpa mot är att det kallas ”växthuseffekten”. De flesta har väl sett ett växthus och vet att det blir varmt i ett sånt.
  En luftvolym innesluetn i ett utrymme med genomskinliga tak och väggar som hindrar den soluppvärmda luften från att stiga och ersättas med kallare luft från sidorna.
  Men de s.k. växthusgaserna fungerar inte alls på det sättet. Koldioxiden är inget lock som hindrar den varma luften från att stiga.

 26. Thomas P

  För de som inte vet vad det handlar om för regleringar Trump avskaffar:
  https://www.nytimes.com/interactive/2017/10/05/climate/trump-environment-rules-reversed.html

 27. Daniel Wiklund

  Vad bra att du inte tog paus Thomas P, då hade man ju inte fått veta vad Trumps regleringar handlar om. Tack för det.

 28. Ingemar Nordin

  Thomas P #26,

  Det är en lista att glädjas över. För det betyder att besluten flyttas från federal nivå till delstatsnivå. Och där bör de ligga. De allra flesta miljöfrågor är lokala, inte på global eller ens unionsnivå.

 29. latoba

  #24 BIM
  Instämmer helt!

 30. pekke

  Kina behöver mer kol i vinter !

  https://www.reuters.com/article/us-china-pollution-coal/china-urges-miners-to-increase-high-grade-coal-supplies-for-heating-idUSKBN1EK0FU

 31. Rolf Mellberg

  Jag tycker att den här debatten blir lite ensidig och vill därför säga: USA borde gott kunna skära ner sina utsläpp rejält, isolera sina hus, köra mindre bilar, färre mil, mer tåg och bussar etc. Det skulle bara vara lönsamt och sunt att de närmade sig oss europeer i per capita utsläpp. Och dra ner på den hysteriska konsumptionsjakten. Kanske var det det som Obama ville och han (miss?) brukade global warming-vapnet för det syftet.

  Jag ber också alla hör att betänka att ingen vet om det är bra eller dåligt att släppa ut en massa CO2. Kanske (fast jag inte tror det) går vi mot en katastrofal uppvärmning, kanske går vi mot en katastrofal avkykning, (som teoretiskt skulle kunna komma och vara orsakad av en kraftigt ökande protonstrålning från yttre rymden)

  En annan sak jag vill peka att fr.o.m. tidigt i år (enligt min datering) gick Kina förbi USA som totalt sett världens ledande nation. Trump kan inte göra något åt den saken. Kinsererna verkar ha en betydligt mer sansad hållning i dessa frågor. Det vore intressant att få veta mer om den saken.

 32. Rolf Mellberg #31: Nu kom de moraliska pekpinnarna mot amerikaner. Du säger: ”USA borde gott kunna skära ner sina utsläpp rejält, isolera sina hus, köra mindre bilar, färre mil, mer tåg och bussar etc”
  1. USA har minskat CO2-utsläppen mest i världen det senaste året (-95 Mton CO2). Sveriges totala CO2-utsläpp 2016 är 49.1 Mton. Övergång från kol till naturgas gör luften renare.
  2. Isolera hus kräver att det är lönsamt och att det finns kapital. Vet du att husen är dåligt isolerade?
  3. Köra mindre bil och färre mil – varför det? Hatar du bilar? Du kräver en standardsänkning. Idag behövs bilen i USA.
  4. Mer tåg och bussar -är på gång i många städer och mellan en del städer. Men avstånden är enorma och det tar tid. Bensinpriset i USA är betydligt lägre än i Sverige.
  Du säger: ”dra ner på den hysteriska konsumptionsjakten”. Ny moralisk pekpinne. Har du inte sett för mycket på Hollywoodfilmer nu? Jag har bott i USA och upplever ingen större skillnad i konsumtionsjakt för medelklassfamiljer jämfört med Sverige. Inget större överflöd. Sen finns det fler rika och de jagar nog konsumtion.
  Trump vann för övrigt valet genom att rikta in sig på medelklass och arbetslösa. Demokraterna stod på de rika och Wall Streets sida.

 33. Slabadang

  De e sååååå kul …..

  När miljömuppar skall leka ekonomer och logistikexperter! 😉 Trump har koll på läget de gröna total nollkoll. Ann LHs granskande journalistik är en frisk fläkt av syre in i MSMs hermetiskt slutna propagandabunker. Läser du inte på nätet är du oinformerad läser du MSM blir du dum i huvudet! Den svenska allmänheten äger världens lägsta förtroende för sina NGOer Grinpiss Rädda barnen Röda korset och alla de stora som blivit avstjälpningsplatser för det partiindustriella avfallet i konkurrens med landshövdingsutnämningarna.
  Det verkar vara svårt att placera detta avfall på ofarliga befattningar så nu tvingas även viktiga befattningar som rikspolischef bli avdumpningsplats för avfallet. Vi förstår vilken genuin skiträdd ångest det svenska etablissemanget besitter väl medvetna om att knappt en käft utanför reservaten litar på dem. Ju mindre legitimitet och förtroende ju tätare sluter de leden. Välförtjänt har allmänhetens låga förtroende för framför allt journalister övergått till rent öppet förakt. Läs ffa appendix 2 i denna barometer och inse hur stort glappet är mellan svenska folkets tillit och vad som kommer ur truten från etablissemangets grandiosa självbild ! Förljugenhetens etablissemang får betala med sin legitimitet.

  https://www.edelman.com/insights/intellectual-property/2016-edelman-trust-barometer/global-results/

 34. Ann lh

  # 5 Rider, tack för tipset om musikvideon! Passar verkligen in på den här tråden.

 35. Thomas P

  Ingemar #28 Jag är säker på att industrin där borta kommer älska om alla stater inför helt egna regler så att en produkt som är laglig i en stat blir olaglig i en annan och vice versa. Det kommer säkert också spara massor av pengar när istället för en central myndighet som utreder miljöfaror varje delstat skall ha en egen myndighet som gör precis samma sak. Jag misstänker dock att för Trump och dig är poängen att man skall ha bort miljökraven totalt, inte ersätta dem med delstatliga regler.

 36. Daniel Wiklund

  OT Läser i dagens tidning ”Klimatsmart succé, nu ska alla med”. Ifjol fick 21 Luleåbor testa att bli klimatsmarta genom projektet Bechange. Det blev en sån succé så nu ska projektet inkludera hela Norrbotten och hjälpa fler att bli klimatsmarta. Projektet pågick i 9 månader och det gick ut på att kartlägga hur mycket varje individ bidrog till utsläppen av koldioxid per år genom sin livsstil. Fokuset låg på bilen, maten och bostaden. Projektledaren och klimatrådgivaren Stina S säger att ”Resultatet blev superbra. Vi såg att deltagarna minskade sina klimatpåverkningar med 42%, vilket är jättemycket. Det är vad svenska politiker och EU vill nå till 2030 och vi nådde det på 9 månader.” Med såna projekt så kommer klimatet att bli som vi vill ha det. Nu ska jag i varje fall ge mitt bidrag till att rädda våran planet. Jag ska ut på en cykeltur (inte elcykel, deltagarna i Luleåprojektet fick prova på elcyklar) i det vintriga Luleå, just nu minus 14 grader och 70 cm snö.

 37. Lasse

  #35 Thomas
  Enskilda regler för olika stater. Lite som EU då?
  Vi har tillstånd införa nationella regler men måste anpassa miniminivån till EUs regler.
  Därför riskerar våra norrländska avloppsreningsverk falla för EUs krav och Sverige riskerar böter, trots frånvaro av problem och svårigheter med reningen i norr.
  Vi går före då vi inför egna gränsvärden i luftkvalitet och väljer att mäta annorlunda. Därför kan vi snart drabbas av miljözoner i Stockholm.
  Vi går före i klimatarbetet vilket får importen att ta över. Detta ger ökande utsläpps globalt, när vi importerar från Kina (utan moms och med subventionerad transport)

 38. Guy

  Daniel # 36

  ” Med såna projekt så kommer klimatet att bli som vi vill ha det.”

  Berättade hon hurudant klimat dom vil ha? På sådana frågor har dom hittills inte kunnat ge entydigt svar.

 39. Michael E

  #35 Thomas P, När det gäller hur lagar som fattas av kongressen, godkänns av presidenten och sedan blir regler utfärdade av en myndighet liknande t.ex. EPA så är det ju ganska självklart att dessa lagar i många fall måste anpassas till regionala förhållanden.

  När det gäller hur mycket en industri får släppa ut av t.ex. en viss kemikalie så beror det av bla hur många andra industrier som släpper ut samma kemikalie i området, eventuell bakgrund av naturligt förekommande kemikalier, hur snabbt detta ämne lokalt byggs upp i atmosfären så att det passerar godkända nivåer, etc. Ett annat exempel är hastighetsbegränsningar som behöver anpassas efter lokala förhållanden.

  Detta ser jag som självklart men du kanske menar något annat med ditt inlägg som jag missförstått?

 40. Björn

  Rolf Mellberg [31]; Tänk så rättfärdigt, de borde göra som vi. Tänk om ingen hade avvikit från rättfärdigt rätt tänkande, då hade vi fortfarande suttit på vår platta jord. Massan har aldrig rätt. Det är de som förmår tänka utanför boxen som har dragit upp oss ur stenålder och medeltid.

 41. Håkan Bergman

  Daniel W. #36
  Nästa trend
  https://www.theguardian.com/downsizing-movie/2017/dec/20/science-fiction-or-science-fact-how-close-are-we-to-shrinking-humans

  Kanske inget vidare för norrbottningar, det blir nog till att leva inomhus större delen av året. Arbetslösheten blir ett minne blott när dagen går åt till att äta, men se upp för grannens katt.

 42. Christer Löfström

  Ann #21
  ”och, jorden skälvde” Atlas Shrugged / Ayn Rand 1957
  En sorts husbibel för Timbrofolk, t.ex. Johan Norberg och Alice Teodoresco

  ”Du nämner diskussioner kring ”SS Afrika” något som jag inte heller har aktivt berört eller ens känner till.”

  Då är det dags att bli aktiv i frågan, så du lär dig något om ämnet.
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/04/22/fokusera-pa-elektricitet-och-rent-vatten-for-de-fattigaste/

  Fundera även på varför organisationen svenskt näringsliv anser att klimathotet existerar. (Svar: bidrag till ny dyr kärnkraft i Sverige)

  Din artikel spretade över mycket, en sorts hyllning till Trump. Jag tyckte jag kunde skriva min kommentar i samma anda.
  De som är nya läsare på bloggen bör se att SI/KU kanske inte har full koll på det globala spelet, där klimathot är ett ofta draget kort.

  Jag önskar alla, speciellt Thomas P. och Slabadang, ett gott nytt år.

  Vi människor kommer i många olika varianter! Mötesplatser för de olika är nyckeln som öppnar dörren till en anständig framtid för alla.

  ”Ett minns jag dock klart, det som än i dag för mig framstår som något unikt och enastående. Pablo Nerudas omedelbara respekt, den känsla av delaktighet som han genast gav mig. Vi var inte lika, men han behandlade mig från första stund, och sedan vid kommande möten, på ett sätt som gjorde att jag kände att jag hade ett speciellt värde, ett människovärde”
  /Sun Axelsson. Ett Eget Liv (Romantriologi)

 43. Daniel Wiklund

  # 38

 44. Daniel Wiklund

  # 38 Den om klimatet var min formulering. Men ingenstans står det om vilket klimat man vill ha, och inte om det gäller hela planeten eller bara Sverige, eller bara Norrbotten, eller bara Luleå, eller bara Skurholmen. Just nu har vi då nog mycket vinter här, har svårt att tänka mig att det är så många som vill ha ännu kallare och mer snö. Men klimatsmaken är kanske som baken, delad. Det som man nog kan säga med säkerhet är att projektledarna (dom var två stycken) och deltagarna i projektet får bättre samvete, i varje fall för en stund. Projektledarna har ju dessutom betalt för att vara klimatsmarta.

 45. Ann lh

  # 42 Christer Löfström. Titeln på Ayn Rands bok är ”och världen skälvde”. I min text står det ”Och, jorden skälvde”.
  Ditt inlägg från 2013 förklarar väl inte begreppet ”SS Afrika”. För övrigt var det ett mycket uppskattat inlägg!
  Min artikel fokuserade på vad Trump betytt för att hedja UNFCCCs/IPCCs framfart mot målet Global Governance via klimathotet. En hyllning, ja med tanke på detta. Spretigt eller ej, upp till var och en att bedöma.

 46. Olav Gjelten

  Vad jag tycker som borde diskuteras mycket mer här på Klimatupplysningen är psykologin att följa det som brukar kallas för det politiskt korrekta – detta tämligen oberoende av om det är rätt eller fel.
  Löser vi inte denna psykologiska gåta kan vi fortsätta att argumentera hur knivskarpt som helst utan att för den delen få flertalet med oss.

  Själv har jag någon uppfattning om att miljön blivit religion efter kristendomen och att det att ”rädda” klimatet hör dit. Fienden (djävulen) är vi själva (människan) och livet vi lever (överflöden). Inte konstigt bilarna och koldioxiden blivit själva centralpunkten över det ”onda”.

  Alltså räcker inte den torra sanningen mot ett religiöst budskap som säkert de flesta attraheras av.

 47. Peter F

  Vad gör mig ledsen i klimatfrågan är (utan rangordning);

  1. Våra barn har hjärntvättats i skolan
  2. Man har lyckats smälta samman miljöproblem och (ev) klimatproblem
  3. Man har lyckats med att förvägra den fattiga världen att få utnyttja billig, tillgänglig och effektiv fossil
  energi
  4. Typer som Gore, Wijkman, Rockström, vilka alla vägrar ta en debatt, tillåts okritiskt av media vräka ur
  sig vilken ovetenskaplig smörja som helst.
  5. Våra politiker framstår som rabblande papegojor utan några som helst kunskaper (bara dåliga rådgivare
  typ Rockström som källa)
  6. Våra media är allt genom fake news i klimatfrågan

  osv

  Jag får ångest inför det här….inte klimatångest,,,vart är vi på väg …vi har spårat ur

 48. Evert Andersson

  #46 Olav Gjelten apropå jämförelsen med religion. Är det inte så att den kristna trosbekännelsen inleds med ”jag fattig syndare” ? Eller var i alla fall. Syndare är vi redan i klimattrognas ögon och fattiga jobbar vi på att bli.

 49. sibbe

  En bön i klimatförändringskyrkan:
  Kära, Gudhen, avskaffa TV. Avskaffa pappersindustrin. Avskaffa SAS. Avskaffa alla flygplatser. Avskaffa bilar. Avskaffa Sverigefärjor. Avskaffa varven. Avskaffa bilindustrin. Avskaffas jordbruket. Traktorer, spannmålstorkar.
  Avskaffa oss själva. Vi är av ondo. Vi alstrar 2 promille av de globala CO2 emissionerna i Sverige.. Vi är hemska som förstör världen… Och vi bör rädda världen…!
  Tack våra redaktörer, och alla andra dito, att ni berättar för oss hur illa vi gör.-..
  OCH -STÄNG AV INTERNET FÖR TROLL – som vi(?)…

 50. Robert N.

  # 46
  # 47
  Jag är ganska övertygad om att de flesta boende i Sverige inte oroar sig nämnvärt över klimatet.
  I SCB:s senaste opinionsmätning så hamnade frågan först på nionde plats.
  Trots fulspelet att blanda miljöfrågan med klimatfascismen.
  Det är ju några intresseorganisationer och media som hårt driver frågan med ren propaganda och indoktrinering liknande den i forna Sovjet. Våra ”kära” politiker är inte sena att haka på med diverse skatter för att finansiera vissa ekonomiska ”svarta hål”.
  Skatteuttaget som behövs för att försörja våra ”nysvenskar” och div. andra slukhål kräver ständigt nya skatter.
  Nettokostnaden sedan det svenska inträdet i EU är till o med 2017 uppe i 550 miljarder/kr. Den årliga nettoavgiften kommer dessutom att öka i och med Brexit.
  Skattebetalarna har ledsnat på att ständigt pungslås för att vi ska gå före och vara världsbäst.
  Det går att avläsa i MP katastrofsiffror i opinionsmätningarna och folk tycker det är dags att andra får rädda värden.

  SCB:s undersökning
  DE TIO VIKTIGASTE POLITISKA FRÅGORNA ENLIGT VÄLJARNA
  1. Sjukvården
  2. Invandring/integration
  3. Skola och utbildning
  4. Lag och ordning
  5. Äldreomsorg
  6. Landets ekonomi
  7. Jobb/Sysselsättning
  8. Pensioner
  9. Miljö och klimat
  10. Jämställdhet

 51. Ingvar i Las Palmas

  # 19 Christer Löfström, mig veterligt har jag inte hänvisat till Ayn Rand.

  Inte direkt kanske 🙂
  Hennes absoluta bästsäljare ”Atlas Shrugged” har översatts till svenska. ”Och världen skälvde”
  Boken kom 1957 och säljs fortfarande.

  https://ari.aynrand.org/media-center/press-releases/2010/01/21/atlas-shrugged-sets-a-new-record
  2010 passerade boken 7 miljoner sålda ex.
  Har läst den några gånger. Första gången var nog 1959 tror jag
  Om jag minns rätt är boken på över 1000 sidor trots att den är mycket kompakt skrivet. Ingen utfyllnadstext. Hon brukade föreläsa på universitet och lät publiken fråga om vilket stycke som helst i hennes böcker och då förklarade hon exakt varför stycket skrevs på det sättet och vad avsikten var med att skriva på det sättet. Samtidigt som boken har ett tema är den spännande. När hon tillfrågades vem som var hennes favoritförfattar svarade hon ”Mickey Spillane”. Han var en mästare på att få till en bra och spännande intrig.

 52. Ann lh

  Peter F., Robert N (47, 50). Klimathotsfrågan blir alltmer bisarr. Det som gör mej mest upprörd är att den s.k. kultureliten talar om ”det fria ordet” samtidigt som media lägger locket på när det gäller denna för EU tärande fråga.

 53. Olav Gjelten

  # 50
  OM det svenska folket verkligen rangordnar politikiska frågor såsom du skriver då är det fullständigt häpnadsväckande att folk i Sverige röstar som de gör. I åtminstone sju partier är klimatpolitik (en påhittad smörja för att få större acceptans för ständigt högre skatter och avgifter) och feminism (kvinnohegemoni ). Dessa frågor är i svensk politik totalt överordnat allt annat. När förresten brydde sig sjuklöverpartierna senast om vanliga välfärdsfrågor?? Svar: de försvann allt eftersom de gröna frågorna tog över. Grön politik står som bekant i skarpt motsatsförhållande till välfärd.

 54. Salasso

  Klimatsans

  http://klimatsans.com/2017/12/28/hurra-for-nya-aret/

 55. Rider

  Trump om rekordkylan i USA.

  https://mobile.twitter.com/realDonaldTrump/status/946531657229701120?p=v

 56. Ulf

  Angående projektet i Norrland. Sådant måste kväsas direkt annars har vi snart en koldioxidövervakning på samtliga medborgare i landet. Jag skriver direkt till dem om varför husdjur inte räknas i utsläppen då det ändå är den största boven av alla. De lär fundera en extra gång innan de föreslår en kontrollapparat som kan slå mot deras egna utsläppsbehov.

 57. Ivar Andersson

  #52 Ann lh
  Kultureliten tillhör hycklarna dvs säger en sak som andra ska följa men gör en annan sak. #MeToo visade hur mycket värdegrundsarbetet var värt.