Öppen Tråd

Halloween1

Kan skrämseln med klimatet slå skrämseln med pumpor? Det är frågan. Här är hursomhelst veckans öppna tråd.

Trevlig skräckhelg, önskar
Redaktionen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Rolf Mellberg

  Jag tycker att det är lite bekymmersamt att detta år har varit påfallande svagt med avseende på arktis isutbredning, t ex ligger istillväxten just nu väldigt sent i tiden. Dessutom verkar Sibirien ha haft en ovanligt kraftig värmebölja.

  Mer om detta kan man läsa på denna utmärkta blogpost:
  https://wattsupwiththat.com/2020/10/29/wheres-the-sea-ice-3-reasons-the-arctic-freeze-is-unseasonably-late-and-why-it-matters/

  Igår i kommentar #17 fanns det även en intressant film om årets ovanliga tillstånd.

  Kanske något att fundera över?

  På onsdag är det f.ö. ETT ÅR SEN som man på Uppsalainitiativet senast la in en blogpost.

 2. Rolf Mellberg #1
  en fullödig genomgång av detta tema på WUWT igår, tiita gärna på videon längst ner i klippet om det man skrämdes med för 40 år sedan (the coming iceage) https://wattsupwiththat.com/2020/10/30/wheres-the-sea-ice-right-where-its-been-for-most-of-the-holocene/

 3. Lasse

  SVD i digital form innehåller en text av Björn Lomborg.
  Alltid lika tydlig.
  ”Nya Zeeland, har vågat begära en oberoende bedömning av vad det skulle kosta att nå nettonollutsläpp senast 2050. Lågt räknat handlar det om kostnader motsvarande 16 procent av BNP. ..
  ”Det är en dålig deal att åta sig utgifter på 16 procent av BNP för att hantera något som beräknas minska våra inkomster med två procent…
  –sänka temperaturen med endast 0,4 grader till och med år 2100.

  Han har också en utskåpning av kostnaderna för elbilar som överstiger alternativa åtgärder med 125 gånger.
  (Gäller USA)
  Bonus malus ligger i lä-här kostar det ”bara” 30 gånger mer!

  #1 Rolf M Den artikeln var bra.
  Slutsatsen maximal utbredning i närtid och dagens istäcke normalt eller över normalt.
  ”Two key takeaways:
  – Maximum Holocene sea ice extent occurred within the past 500-1,000 years at every location.
  – The current sea ice extent is higher at all of the locations than over 50% to 85% of the Holocene.

 4. Simon

  Ovanligt bra artikel i Expressen: https://www.expressen.se/debatt/greta-som-chefredaktor-ar-ett-haveri-utan-dess-like/

 5. #2 min post
  Här är förresten länken till den skrämmande videon från 40 år sedan ifall ni inte orkar skrolla i WUWT https://www.youtube.com/watch?v=L_861us8D9M&feature=share&fbclid=IwAR23j7rU0JGkmZBxP9cjZr56UWwhwAgmUqswH86lzHOPgrGpERE7ZTns13A

 6. ok, nnu skall jag göra något som jag aldrig trodde skulle hända …….. jag länkar till Klotet på SR! :-0

  Va! Har Montelius gått över till den mörka sidan? Nej, var lugn, jag råkade bara lyssna på klotet i bilen och fann reportaget intressant. Det är naturligtvis som alltid ett reportage där koldioxid jämförs med senapsgas men det var en vettig frågoa som ställdes – räcker skogen till?

  Det är en intervju med Tomas Lundmark från SLU och är baserad på en rapport som kom i somras. Tomas har räknat på hur mycket skog vi skulle behöva för att producera allt de biobränsle som skulle behövas om vi skall vara fossilfria … och föga förvånande kommit fram till att skogen inte räcker till.

  https://sverigesradio.se/avsnitt/1585822

  Rapporten från SLU (länk längs ner på sidan):

  https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/6/skogen-racker-inte—hur-ska-vi-prioritera/

 7. Simon

  #6 Johan
  Dom tänkte inte på det 😉

  Intellektuell tortyr att lyssna på klotet

 8. Lasse

  38 minuters Youtube-Elsa bemöter Deliang Chen
  https://www.youtube.com/watch?v=9CCpRemhlzU

 9. Bengt Abelsson

  Elsa rockar
  Greta ….?

 10. Lars Cornell

  #6 Johan
  Redan för några år sedan skrev 722 ledande vetenskapsmän till European Parliament och varnade för bioenergi eftersom det inte finns i tillräcklig mängd. Hur många av er känner till det brevet?
  http://www.tjust.com/2019/energi/EU772.pdf

  Sverige har 23 miljoner hektar produktiv skogsmark. Det blir två hektar per invånare. Inte ens i Sverige finns det så mycket skog att det räcker för att tillgodose vårt behov av fordonsbränsle. Detta gäller oavsett om vi tillverkar syntetiskt bränsle som ersätter bensin eller tillverkar el till batteribilar.

  I en rapport från Energimyndigheten, undertecknad av sex generaldirektörer [ER 2016:30], räknar man med att inhemsk produktion av biodrivmedel nätt och jämnt räcker till vad vägsektorn behöver år 2030.

  Räknar man även in andra behov skulle det krävas mer än dubbelt så mycket.

  Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.

 11. Fredrik S

  Lars Cornell #10

  ”Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.”

  Det måste vara fruktansvärd tortyr för de gröna att ställas inför dessa faktum.

 12. #10 LC
  Det är bara en tidsfråga innan FN och EU beslutar om att all skog tillhör världssamfundet och därför kan användas för att rädda den akuta krisen vi står inför och som vi stått inför sedan urminnes tider.

 13. Fredrik S

  Corona börjar ju nu bli väl tröttsamt för gemene man och ytterligare en allvarlig sväng nu över vintern här på norra hemisfären kan nog sätta stora spår. Vaccin är ju på gång men att vi får stå ut till våren med läget är nog troligt.

  Man kan ju hoppas att allt detta bidrar till att alltfler från öst till väst inser att att det är dags att tona ner klimatdebatten och fokusera på de mer relevanta frågor vår närtid som tex energiförsörjning, fattigdom frihet etc.

  Viljan finns nog men det är ett svårt läge.

  Det största problemet är nog inte överstatliga och mellanstatliga organisationer, Greta, romklubben etc utan västvärlden dominerande media.

  Om man går efter vad de själva påstår sig stå för så kan man nog utan större överdrift konstatera att de istället verkar vara helt utan skrupler över lag.

  För att uttrycka sig för den urbana generationen så kanske man tom kan säga att det är hjärndött.

 14. #13 Fredrik S

  Jag är till viss del optimistisk och tror att klimathysterin kommer tonas ner en del. Jag är dock inte att debatten kommer gå över till mer relevanta frågor. Medierna har lärt sig att det som säljer är att överdriva hotbilder och de kommer hitta en ny hotbild att torgföra. Om koldioxid kan fås att framstå som senapsgas så finns det nog ingen hejd på vad nästa hotbild kan komma att handla om.

 15. Simon

  #12 Alvar
  Det ligger en hel del i det. Man försöker hela tiden försvaga äganderätten för skogsägarna och genomför ständigt nya lagar som försvårar bland avverkning mm

  #13 Fredrik
  Håller med!

 16. Rolf Mellberg

  #4 Simon

  Ett nytt Klimat-PARTI

  Jo, Elisabeth Höglund är en av landets ytterst få äkta journalister, nästan alla andra är hjärndöda aktivister.

  Men jag fick plötsligt en ide att ett nytt politiskt parti skulle kunna klargöra vad som nu krävs, hur en ny planekonomi skulle kunna utformas mer konkret.

  Alltså, partiets grundide blir att antingen får folk acceptera klimat och väder som det råkar bli och välja någon annat parti…

  Eller får de välja Klimatpartiet som baseras på ett utpräglat planekonomiskt program.

  Grundbulten i den planekonomin blir att samhället kontrollerar medborgarna vad de har för sig – och framför allt hur mycket förfärliga växthusgaser de släpper ut… med hjälp av STARKA BEROENDEFRAMKALLANDE DROGER!!

  Brave new world!!!

  (ett parti med det – hoppas jag – uppenbara syftet att INTE komma till makten alltså)

 17. Simon

  #16 Rolf
  Ja det vore bra om fler insåg att klimathysterin inte egentligen handlar om klimatet utan om införandet av kommunism. Klimathotet är bara medlet för att få makten. Detta är uppenbart för oss här och förhoppningsvis börjar nu allt fler också få upp ögonen för det som händer.

 18. Peter+Stilbs

  Lars C #10 – ”Bergslagen” lär ha varit som ett månlandskap, på den tid man milade skog till träkol, för nyttjande i järnframställning.

  När man utvecklat processer där man också kunde nyttja stenkol kom också den industriella revolutionen igång – med start i England

 19. Ett ljus i journalistmörkret: Per Lindvall på realtid hade idag en krönika om vindkraften i Sverige.

  https://www.realtid.se/kronika/det-ar-vindkraftens-fel

 20. Anders

  #8 Heja Elsa friskt humör! Du blir bättre och bättre för varje video! Du är nu en stjärna! Tror ni Wolodarsky, Wiman, Wijkman, Rockström, väder-Pär m fl ens vågar lyssna på klimatoptimisternas skarpa hjärnlady? Sanningen ska segra!

 21. Ivar+Andersson

  #11 Fredrik
  ”Det var kol och olja och senare kärnkraft som räddade Europas och Sveriges skogar. Så är det fortfarande.”

  ”Det måste vara fruktansvärd tortyr för de gröna att ställas inför dessa faktum.”

  De klimathotsreligiösa bryr sig inte om fakta. Det finns ju klimatmodeller som visar hur verkligheten borde se ut för att de klimathotsreligiösa inte ska behöva observera verkligheten.

 22. Rolf Mellberg

  Frågan om planetens kolbudget har ofta diskuterats på denna blogg.
  En väldigt viktig fråga är hur länge utsläppt CO2 kommer att stanna kvar i luften innan det ”vandrar vidare”, vilket i hög utsträckning blir till de djupa haven.

  Jag råkade nu läsa följande på Wikipedia:
  …. carbon dioxide is currently given an estimated mean lifetime of over 100 years.

  Jag måste säga att jag blev förvånad, jag tror att i de politiska underlagen står det att flera hundra år, kanske tusen tar det för CO2 att bortforslas. Här är det ju den s.k. Bern-modellen som ”spökar”.

  Håller en omvärdering på att ske?

  För den som inte är så insatt i denna fråga vill jag lägga till:
  Antag att mänskligheten fortsätter släppa ut CO2 på en ganska hög nivå under lång tid. Beroende på hur lång uppehållstiden är kommer keelingkurvan att konvergera mot väldigt skilda nivåer.

  Se även här: https://en.wikipedia.org/wiki/Atmospheric_methane

  (Skribenterna på Wikipedia brukar ju annars ha en ganska alarmistisk syn när de kan välja)

 23. Simon

  Jag är ju nu inte kemist men det tycks finnas 15 isotoper när det gäller just kol. Finns det något ställe att läsa på om de olika isotoperna förutom wikipedia?

  Jag tänker att en hel del C14 kol måste i alla fall ha omsatts till skapandet av all ny växtlighet och alla nya människor som tillkommit.

 24. Rolf M #16,

  ”Klimatpartiet som baseras på ett utpräglat planekonomiskt program”

  Det kan vara intressant att fundera på hur morgondagens gröna planekonomi kommer att se ut. Trots allt så finns, och fanns, det olika modeller.

  Det stalinistiska med där all äganderätt hamnade i statens och diktatorns händer.

  Det fascistiska och nazistiska där privategendom fanns kvar men där allt reglerades av staten och dess behov.

  De postmaoistiska där det kommunistiska systemet liknar det fascistiska i så måtto att det finns mycken privat egendom men där allt är underkastat staten och där staten bedriver en hel del verksamhet själv.

  Det venenzuelska där all verksamhet inriktas på att avveckla produktion och konsumtion.

  Jag fruktar att det är det sista alternativet som kommer att genomföras med MP i spetsen, kanske med det tillägget att de vill kopiera det kinesiska övervakningssystemet över individerna. 🙁

 25. Ulf

  Svar 14 Johan

  Det tror jag inte alls. Trump förlorar valet och DN m fl har spaltmeter som måste fyllas med nya hatobjekt. Tror tvärtom att icke klimatreligiösa går en hård tid tillmötes.

 26. Simon

  #24 Ingemar
  Mkt bra inlägg. Jag har försökt förklara skillnaderna mellan kommunism och Nazism åt folk jag känner. Skillnaderna är väldigt små, bägge ideologierna är varandras kusiner. Det spelar ingen roll för företagsägaren om produktionsmedlen stannar i dennes ägo och staten bestämmer vad som skall produceras och till vilket pris, eller om staten stjäl företaget och bestämmer detsamma. Förlorarna blir i bägge fall mänskligheten.

 27. Peter+Stilbs

  Rolf #1 – Aftonbladet trummar på med isläget längs Sibiriska kusten, som beskrivs av en ”forskare” vara globalt extremt illavarslande, och Tjernström mässar med. Inte så konstigt om det just där är låg isutbredning, med tanke på den lokala värmebölja som varit där nyligen.

  Aldrig får man läsa/höra/se något om i packisen infrusna klimatforskare – ett återkommande naturfenomen numera

 28. jensen

  Befolkningsökningen senaste seklet har ju helt varit beroende av energi-framställningen. hittills fossilt genererad.
  USA har ju haft ambitionen att bli mer oberoende av import f.a. via fracking. Detta har nu nått sin topp, och blivit närmast bankrutt genom alltmer fallande EROI ( energy return on investment). För att överhuvudtaget kunna utnyttja Fracking har enorma belopp investerats, och kunnat fortsätta endast tack vare nollränta. Kommande år katastrofala inte minst för de utlånande bankerna, som även närmar sig bankrutt, ju lägre EROI går.
  Tveksamt om sol och vind kommer att kunna höja EROI. Framtiden kommer att bli intressant men oviss.

 29. Fredrik S

  Peter Stilbs #27

  Nä, det är lite iskallt på den fronten och Antarktis har det varit ganska tyst om nu sen i våras.

  Men det kommer nog några reportage om effekter av lokala föhnvindar på öarna norr om Antarktiska Halvön efter jul med bilder på pingviner som kroknat av värme.

 30. Bert+Nilsson

  # 22 Rolf M

  Jag tror man måste skilja på enskilda molekyler och den samlade massan av co2. Bombkurvan visar ju att nytillkomna C14-atomer snabbt försvinner ner i havet men om det finns en balans mellan halten co2 i luft och hav så ersätts ett nytillskott i luften snart av ”gamla” molekyler ur havet som fortsätter att upprätthålla den förhöjda nivån för en tid.

 31. Adepten

  # 16 Rolf Mellberg

  Det var en bra avhyvling som Elisabet Höglund levererade till klimatalarmisterna på DN. Hoppas bara att DN tar lärdom och låter en klimatskeptiker vara chefredaktör för en dag.

  När det gäller skogsbränderna i Sibirien och i övriga världen avger de ca 1 ppm CO2 till atmosfären, samtidigt som de ger en kortvarig avkylning av temperaturen.

  Som tur är kommer de små modulära reaktorer (SMR), bland de mest lovande framväxande teknikerna inom kärnkraft, vilket kan hjälpa länder att identifiera reaktordesigner som passar deras behov när de ska leta efter pålitliga och prisvärda energikällor för att minska utsläppen av växthusgaser och driva hållbar utveckling .
  https://aris.iaea.org/Publications/SMR_Book_2020.pdf

 32. Simon

  Henrik Jönssons senaste!
  https://www.youtube.com/watch?v=PE1pkmGB794

  Det käbblas om klimatet samtidigt som våra äldre medborgare används som slagträn i den ideologiska debatten. Oavsett politisk övertygelse måste det ju finnas bättre sätt att spendera pengar på än att bränna upp dom på meningslösa åtaganden som bestäms långt bort från vårt eget land. Känns inte särskilt kul alls att bli gammal. Frågan är om det kanske är dags att flytta härifrån där mina förfäder bott och brukat jorden sedan åtminstone senaste istiden.

 33. Lars-Eric Bjerke

  #23 Simon,

  ”Finns det något ställe att läsa på om de olika isotoperna förutom wikipedia?”

  Här kan du börja läsa en debatt mellan kemiprofessorerna Gösta Pettersson och Mats Almgren.
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2013/11/kolcykeln-och-bombkurvan.html

 34. Simon

  #33 Lars-Eric
  Tack än en gång. Du är en fenomenal källa till information.

 35. Simon

  Önskar man hade varit flitigare på kemilektionerna. Inte helt lätt detta det ska jag ärligt erkänna.

  Hade goda betyg i såväl matematik, fysik som biologi dock. Kemi var nog inte riktigt mitt ämne 🙂

 36. Daniel+Wiklund

  Gösta Pettersson är klok.

 37. Robert+Norling

  #Peter S.
  Lars C #10 – ”Bergslagen” lär ha varit som ett månlandskap, på den tid man milade skog till träkol, för nyttjande i järnframställning.”

  Du får lägga till Uppland i den kalavverkade skaran av landskap. I slutet på 1700 talet var det mest bara ett stort kalhygge. Även gärdsgårdarna bidrog och mycket lägre tillväxt. Kanske CO2 som spökade.

 38. Simon

  Jag såg någon dokumentär för ett tag sedan om Svenskt skeppsbygge på 1600-talet och tydligen gick det åt så mycket ekskog så det rådde stor brist på ek i hela landet

 39. #1 Rolf
  från en bonde. Du oroar dig för ett smältande Arktis ”Jag tycker att det är lite bekymmersamt … . Dessutom verkar Sibirien ha haft en ovanligt kraftig värmebölja.”
  Men Rolf, vad är problemet. Om vi dristar oss till att med Trump säga ”Sverige först” är väl allt bara utmärkt. Ett enkelt ”money talks” test. Skogsmarken (samma bestånd) ökar i värde från Norrbottens kustland till Sydsverige med en faktor tre, minst. Samma för åkermarken, faktor fem, minst. Enkelt, det växer bättre med varmare klimat. Så igen, vad är problemet? Kanske invasiva arter och sjukdomar? Lupiner och granbarkborrar? Nej, så klart inte! Dessutom, troligen delar vi vår areella ekonomiska klimatlogik med en betydande del av jordens landareal. I Europa kanske ned till Alperna, hela Canada, norra USA, stort sett hela Ryssland, syd Sydamerika osv. Och som grädde på moset, co2 berikning med grön utveckling i ökennära områden. Hade jag varit Trump hade jag ropat ”mera bruk i baljan boys” istället för att klaga! Men stigande havsnivåer? Dränks vi inte? Som det nu ser ut, 2 mm kustnära och 3,3 mm årligen ute till havs är det klart hanterbart. Eller?
  Vi har väl inte så många alarmister här men kan nån tala om vad som är problemet.

 40. BG

  #4 Simon

  GP:s kulturchef är av något annan mening.

  https://www.gp.se/kultur/kultur/segerstedt-var-inte-heller-opartisk-1.36361447

 41. Ivar+Andersson

  #38 Simon
  Flottan hade en ekskog på Visingsö som var avverkningsklar på 1970-talet efter att ha planterats 150 år tidigare.
  https://www.landskogsbruk.se/skog/visingso-unik-ekskog-med-lang-historia/