nyspråk

Hållbar utveckling som nyspråk

Peter Fosters artikel Hållbart Nyspråk av 2050 (1) har inspirerats av George Orwells ”1984”, där han varnade för hur det kan vara att leva i en totalitär stat med sitt Nyspråk, ord och begrepp, som den politiska ledningen medvetet missbrukar för att nå sitt mål. Vårt vanligaste nyspråksord är nog hållbar i kombination med andra   →

Vad hände?

Under denna mörka höst med coronapandemin, USA-valets efterspel och det allt ihärdigare talet om den stora återstarten, The Great Reset, söker jag mig gärna tillbaka till Trumps första år vid makten. Inlägget från 4/2 -17 ger en ögonblicksbild och ytterligare minst åtta år bakåt i tiden, via Steve Milloys bok Green Hell. https://klimatupplysningen.se/omstallning-av-den-stora-omstallningen/ Kommentarfältet till   →