Hållbar utveckling som nyspråk

Peter Fosters artikel Hållbart Nyspråk av 2050 (1) har inspirerats av George Orwells ”1984”, där han varnade för hur det kan vara att leva i en totalitär stat med sitt Nyspråk, ord och begrepp, som den politiska ledningen medvetet missbrukar för att nå sitt mål.

Vårt vanligaste nyspråksord är nog hållbar i kombination med andra ord som till exempel utveckling.

1984

Under förberedelserna till FNs första miljökonferens (1971), den så kallade Stockholmskonferensen, fastslogs att ”ekonomisk utveckling i i–länderna förorsakar miljöproblem, medan utveckling i u-länderna istället reducerar problemen”, (2). Det innebar i praktiken att de dåvarande G-77 länderna skulle få utvecklas genom att resurser överfördes till dem från de rikare i – länderna. Denna politik fick där och då benämningen hållbar utveckling. Begreppet hängde med i Brundtlandrapporten (1987) och fick sitt genombrott vid Världskonferensen om miljö och utveckling 1992 i Rio, FNs första toppmöte kring miljöfrågor. Vid COP 1 i Berlin klargjordes ansvarsfördelningen för den hållbara utvecklingen i Berlinmandatet:

The principles of equity and common but differentiated responsibilities and call for the leadership of developed countries in reducing greenhouse gas emissions and providing finance, technology and capacity building support to developing countries.

”Lika men differentierat ansvar” för en Hållbar Utveckling blev sedan ett av de mera centrala begreppen i miljö- och klimatsammanhang. Och, så har det tuffat på under snart en hel klimatepisod.

Detta lilla nyspråksbegrepp har styrt den verkliga utvecklingen så att de tidiga i-länderna har avkrävts restriktioner, avindustrialisering och ständiga begränsningar av de så kallade klimatutsläppen. Under processens gång har (E)NGOs ständigt letat nya projekt att demolera, medan G-77 ländernas utveckling inte granskats på samma sätt.

csm ChinaMapping Silk Road DEC2015 EN 686923c005

Den Nya Kartan har utvecklats under de senaste decennierna

Kinas eller snarare BRI´s utveckling har varken några begränsningar geografiskt eller när det gäller utsläpp av syndabocken CO2, men vem bryr sig när utvecklingen är ”hållbar”.

1984 naked copenhagen chart

”Lika men differentierat ansvar” för en Hållbar Utveckling

¤¤¤

FNs Agenda 21 förkunnade att elever under sin skoltid ska undervisas om ”miljön och hållbar utveckling”. De ska vidare läras att ”världen står inför allt värre fattigdom, svält, ohälsa, analfabetism och alltmer förstörda ekosystem, vilka vi är beroende av för vår överlevnad”.

Hur skulle detta politiska budskap, som godkänts av byråkrater och ledande politiker från världens alla hörn, nå ut om inte med stöd av eller snarare övergrepp på ländernas obligatoriska grundskola?

Flera generationers elever har nu i ett otal ”fria” länder pådyvlats FNs politiska bild av världens tillstånd, utan att de som jämförelse fått insikt i den verkliga utvecklingen, som har gått i motsatt riktning. ”Man sieht nur, was man weiss” (Goethe) och generationers skolbarn kan idag ”se” att planeten är i fara. Oändligt många av dessa en gång arma ungar har dessutom nått beslutfattande ställning inte minst som valboskap.

Greta Thunberg 2 1060x530 2

How dare you!

Inte nog med att den politiskt motiverade Agenda 21 kräver att barn ska indoktrineras, den kräver dessutom, enligt Foster, att de mest indoktrinerade och vältaliga bland dem ska lyftas fram för att undervisa de äldre. Det förklarar varför den tills nyligen okända Greta Thunberg plötslig blev världsberömd och under enorm uppmärksamhet forslades fram och tillbaka över Atlanten för att få möjlighet att läxa upp hela världen med sin egen version av FNs budskap: ”People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you!”

I Appendix till ”1984” kan man läsa att Oceaniens medlemmar ska vara beredda att sprida den korrekta uppfattningen vidare lika automatiskt som en kulspruta sprider sina kulor. Detta krav verkar Greta leva upp till med utmärkt beröm godkänd. Det står henne fritt, men skolmyndigheterna är skyldiga att värna om läroplanens (LGR 11) skrivning:

Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller den andra åskådningen”.

Med de orden i bakhuvudet kan man verkligen fråga sig om det är grundskolans uppgift i våra demokratiskt styrda länder att förmedla oemotsagda politiska budskap från FN!

¤¤¤

Det obligatoriska skolväsendet och MSMedia inte minst våra inflytelserika TV-kanaler sprutar ständigt ur sig politiskt korrekt information och inte ens våra universitet tycks stå emot. Det är hög tid att de, den sista utposten, värnar om vad den fria forskningen har att berätta om världens verkliga tillstånd.

Clintels uppfattning är i varje fall kristallklar, se Magna Carta Universitatum (3).

¤¤¤

Peter Fosters lilla artikel är nyttig läsning. Orwells ord och tankar är högaktuella. Foster pekar på att det från FNs ”verbala träsk” nu har bubblat upp ännu ett hållbart begrepp, sustainable finance. Läs, bort med de fossila bränslena – för vissa. Samtidigt varnar han för den resilienta återstarten!

Ann Löfving-Henriksson

Jacob Nordangårds senaste bok, Den Globala Statskuppen är nu tryckt och distribueras till dem som beställt den. Den är en uppföljning av Rockefeller – en klimatsmart historia. Efter en första snabb genombläddring känns det som att den även kan ses som en aktuell uppföljning av Orwells 1984. Fortsättning följer.

Länkar:

 1. https://lawliberty.org/sustainable-newspeak-by-2050/
 2. https://klimatupplysningen.se/the-age-of-global-warming-a-history/
 3. https://clintel.org/clintel-issues-great-charter-of-universities-for-research-freedom/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bra artikel, alla påverkas av dessa ord som blir likt mantra.
  Skulle vilja lägga till ”klimartsmart” som ju implicerar att dessa saker som sägs vara ”klimartsmarta” på något väsentligt sätt kan påverka nått så komplicerat som klimatet. Detta blir då till ett axiom som inte behöver bevisas.
  Själv försöker jag så mycket det går bojkotta de företag som använder ordet i sin reklam, men de börjar bli så många nu att det blir svårt

 2. Simon

  Ett annat ord är ”värdegrund”. Egentligen är det bara ett annat sätt att säga att man har olika åsikter. Det listiga med att använda ”värdegrund” i stället för åsikt är att det implicerar att användaren av ordet har någon slags högre moral och att vidare diskussion därmed är onödig. Ett synnerligen farligt sätt att förminska sin meningsmotståndare.

  Sen har vi ju det motsägelsefulla ”klimatförnekare” som antyder att den som ifrågasätter förnekar att klimatet är föränderligt samtidigt som det finns en väldigt otäck anspelning på förintelsen. Vi som ifrågasätter klimatlarmen är ju knappast de som är förnekare eftersom vi vidhåller att klimatet alltid är i förändring medan alarmisterna menar på att klimatet varit konstant tills vi började använda fossila bränslen.

 3. Lasse

  Tack Ann
  Hållbar utveckling är väl något att sträva efter.
  Men när den energi vi behöver till 85% anses vara ohållbar så är frågan lite mer komplicerad.
  Skall vi överge finansieringen av fossila bolag helt?
  Skall vi överlåta dessa till dem (läs Kina) som inte har samma skrupler och som styrs av en odemokratisk regim med en agenda som är okänd?
  Idag avgör Norges högsta domstol om så skall bli fallet.
  Dvs om Norge skall tillåta oljeprospektering i Arktis.

 4. mattias

  Eller klimatpositiv. Jag har under en längre tid irriterat mig på reklamen från hamburgerkedjan Max. Nu verkar det som om fler börjar ifrågasätta den.

 5. Lasse

  Första gången jag hörde någon nämna hållbarhet /sustainability var ca 1990 då fotavtryck och stadsplanering diskuterades på ett kvällsmöte. Det kan väl aldrig bli något arbetsfält tänkte jag då.
  Nu får jag detta i mailen:
  https://www.aktuellhallbarhet.se/

  Bonnier media!

 6. Bim

  Ann. Som vanligt mitt i prick. Skönt att slippa den eviga diskussionen om jorden blir varmare eller inte på grund av koldioxiden.
  Det handlar ju slutligen inte om det. Att Co2 är en livsnödvändig gas som alstras av livet självt är ju en väletablerad sanning.
  Därför är ditt inlägg friskt och dessutom perfekt timat med Adam Cwejmans ledare i GP idag. Verkar som han läst ditt inlägg och sett ljuset i tunneln. Men så klart, det vore som att låsa kassaskåpet och samtidigt stoppa in nyckeln.
  Allt handlar om en maktelit som använder sig av uttrycket Allas Lika Värde., men som egentligen betyder tvärt om i sin tillämpning. Elakare än politikernas behandling av Åkesson och SD är ju svårt att hitta.
  Den ”Värdegrunden ” betyder ju tvärt om.
  Tack Ann , Görbra! på ren götteborska.

 7. Lennart Bengtsson

  Jah hänvisar till följande tankar om hållbarhet

  https://detgodasamhallet.com/2019/10/23/lennart-bengtsson-tankar-om-hallbarhet-2/

 8. Simon

  #7 Lennart
  Det var en väldigt klok och tänkvärd artikel. Jag tror ett stort problem också är att folk i allmänhet förstår inte skillnad på kvalité längre.

  Man köper exempelvis en jättebillig Kina-tillverkad skiftnyckel som i bästa fall håller för 1 års användning i stället för att betala extra och få ett kvalitetsverktyg som håller hela livet. Låt säga att denna Kinatillverkade kopia av någon anledning har en hållbarhetsmärkning medan den dyrare inte har det. Man lurar sig själv dubbelt här, dels genom att tro att man gör något bra genom att köpa något som är ”hållbart” och dels genom att praktiskt taget slänga pengarna i sjön.

  Tack förresten Ann, det var en tankeväckande artikel som vanligt.

 9. Ann+Löfving-Henriksson

  # 5 Lasse, tack för Länken. Det är svårt att illustrera Hållbar utveckling tydligare. Här bjöds vi gratis på en aktuell samling verkliga clowner 🤡, som vid första påseendet sprider skratt, ett skratt som vid närmare eftertanke byts till djup sorg och förtvivlan.

 10. Lasse

  #7 Lennart B
  Återanvändning-ett bra ex på hållbarhet-tack!

  För att återknyta till ord som signalerar hållbarhet.
  Vad skall in sol och vind 😉
  https://www.rt.com/news/510365-solarwinds-hack-us-russia/

  #9 Vi har alla varit löneslavar så att uppfinna uppdrag är mänskligt och fullt förståeligt.

 11. Daniel Wiklund8

  OT En glad nyhet nyss på nordnytt. LTU får 10 miljoner (ombyggnationen av LTU kostar betydligt mer) av Energimyndigheten för att utveckla en ny metod att lagra koldioxid. LTU som har flest moduler av alla universitet i Europa. Pga byggfusk. Det är en bedrövlig syn (jag bor 100 meter från LTU), ser ut som en byggarbetsplats. Hoppas dom lyckas bättre med tekniken att lagra koldioxid än tekniken som användes när LTU byggdes för snart 50 år sen. Att rädda planeten är ju viktigare än att rädda LTU. Tyvärr höll inte LTU-s byggnader så länge.

 12. Ann+Löfving-Henriksson

  # 7 Tack även för Din länk Lennart Bengtsson. Den breddar och fördjupar. Jag lever numera mitt i mitt ursprung, självhushållet vid kusten, med många barn och få kor. Min gamla moster som mindes både första världskriget, spanska sjukan och den TBC som sedan härjade här ute, sökte överföra av sin ungdoms erfarenheter och klokskap till oss som endast fått del av framtidstron – då. Tänker ofta på henne idag, med tacksamhet.

 13. Ann+Löfving-Henriksson

  # 6 Bim! Att ”samköra” med Adam Cwejman är minsann inte det sämsta. Tack!

 14. Stefan+Eriksson

  # 3 Lasse
  Norges högsta domstol AVVISAR den stämningsansökan som gör gällande att Norska staten har begått brott mot rikets grundlag.
  Hoppas domen blir prejudicerande och att ”käranden” får betala ”kalaset”.
  https://www.dn.se/varlden/norska-staten-kan-fallas-i-unikt-rattsfall-om-oljeborrning/

 15. Lasse

  #14 Stefan
  Klokt av HD i Norge!
  85% av världens energi.
  Utgörs av fossila källor.
  Gas, olja och kol.
  Förbrukas över hela världen:
  https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=91000&r=xx&l=sv

 16. Björn

  Ja, detta ord ”hållbar” är ett inteord i alla sammanhang annat än tillsammans med livsmedels hållbarhetsgränser.

 17. Karl Eider

  Klimat är ju väderstatistik, så här kommer mina tolkningar av några av alla nya ord om klimatet:

  Klimatutsläpp
  När SMHI publicerar sin väderstatistik

  Klimatpåverkan
  När SMHI homogeniserar temperaturer

  Klimathot
  När klimatmodellerna inte genererar önskvärt resultat

  Klimatkris
  När SMHI:s servrar har kraschat

  Klimatnödläge
  När både SMHI:s väderdata och backup gått förlorade

  Klimatflyktingar
  Personal på SMHI som säger upp sig

 18. Bim

  Ann.
  Angående Greta Thunberg som forslades över atlanten för att skälla ut och hata dem som bjudit in henne till talarstolen inför världens ”ledare”.

  På den forslande båtens segel kan man läsa ”Rothschild”.

  Att någon blir utskälld och synnerligen förnedrad och svarar med applåder, verkar också vara rena snurren.Men om syftet är att få ungdomar med på klimattåget, så går även det ann, i denna förljugna värld.
  Konstigt är också att Ingmar Rentshog som plötsligt upptäckte Greta sittande med sin skylt faktiskt var bekant med Gretas mamma som också är klimataktivist.
  En bekräftelse så tydligt som något kan bli, på vad som försiggår inom klimat-industrins som fullständigt dräller av pengar. och obegränsade resurser som vi skattebetalare står för.

  Jag tänker nog likt dig Ann. den vetenskapliga kunskapen om CO2 vs klimatet är nog färdig utrett och neutraliserat.
  Det är den globala omställningen av jordens ekonomiska system, det handlar om.
  Klimatet är bara verktyget att göra folk fattiga och maktlösa. Du är helt på rätt väg, Ann

 19. Tyvärr bådar inte denna artikel som förespråkar en grön planekonomi gott för tidningen Bulletin. https://bulletin.nu/ekonomi/all/krav-en-ny-gron-ekonomi-efter-krisstoden

 20. Arne Nilsson

  Kan vi inte bara släppa väder?

 21. Ann+Löfving-Henriksson

  # 19 Ingemar, där rök en stilla förhoppning om vett och sans.

 22. Daniel Wiklund8

  Läser att en politiker i Borlänge (s) fått avgå pga korruption. Han har varit för frikostig i att dela ut skattepengar, bl a till sig själv. Han var bl a ordförande i kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

 23. Evert+Andersson

  Brundtlandrapporten har sin del i historieskrivningen också. Bidrog säkert till den ursprungliga ’bottenplattan’ för hela spektaklet.

 24. Evert+Andersson

  #19 Ingemar Nordin

  Håller med. Hur hamnar det här i Bulletin när man läser deras målbeskrivning och deklaration om liberal-konservativ ledarredaktion med Alice Teodoresco? Åtminstone en kommentar vore ju på sin plats.

 25. Daniel Wiklund8

  Mosebacke monarki med lektor hektor sektor hade nog kunna skämta om hållbarhet. Hasse hade kunnat göra en Lindeman om hållbarhet.

 26. Göran J

  Daniel Wiklund #25

  Du har verkligen en poäng i det du skriver men för dagens komiker är det mycket svårare.
  Jag såg häromdagen två av Sveriges komiker Måns Möller och någon som har artistnamnet OZZ. Kan det vara en släkting till trollkarlen från Oz,
  I varje fall var det hejdlös roligt att se hur vuxna som jag bedömer normala har anammat alla de orden som slutar med klimat.
  Men kanske är det lyteskomik att skratta åt den här typen av program som på fullt allvar försöker att indoktrinera andra in i sagovärlden.
  Det ny ordet för dagen är klimat TV.

 27. Håkan Stenberg

  Den franske filosofen och författaren Michel Onfray har skrivit en bok med titeln ”Théorie de la dictature”. Den bygger på Orwells ”1984” och ”Djurfarmen”. Vad jag vet finns den inte på svenska (ännu), men har man läst Orwell och följt med i debatten om klimatpolitiken och hanteringen av coronaviruset, känner man igen resonemanget.

  Det handlar om att:

  Förstöra friheten, göra språket fattigare, avveckla sanningen, utplåna historien, förneka naturen, sprida hat och eftersträva ett imperium. Alla dessa faser utgörs av vissa beståndsdelar.

  För att förstöra friheten måste man försäkra sig om konstant övervakning, ruinera det personliga livet, undertrycka det privata, fira obligatoriska fester, standardisera åsikterna och hänga ut tankeförbrytarna.

  För att göra språket fattigare måste man använda nya språk och dubbelspråk, förstöra ord, göra språket mer muntligt och avlägsna klassikerna.

  För att avveckla sanningen måste man fostra människor i ideologi, instrumentalisera pressen, sprida falska nyheter och skapa en påhittad verklighet.

  För att avskaffa historien måste man utplåna det förflutna, skriva om historien, hitta på minnen, förstöra böcker och industrialisera litteraturen.

  För att förneka naturen måste man förstöra livslusten, organisera den sexuella frustrationen, sanera livet och fortplanta sig medicinskt.

  För att sprida hat måste man skapa en fiende, inleda krig, göra kritiskt tänkande till föremål för psykiatri och eliminera den sista mannen.

  För att eftersträva ett imperium måste man forma barnen, administrera oppositionen, styra med hjälp av eliter, slavbinda tankeprocessen och kamouflera makten.”

  Vill man sätta kött på dessa ben, är det bara att läsa den svenska dagspressen och titta på nyheterna på TV.

 28. Lasse

  #25 får väl göra ett försök:
  Plast och engångsartiklar är inte hållbara produkter.
  Gör dem av trä i stället.

  Lindeman kommer in på covidakuten med ett hemsnickrat visir med ett återanvänt glas av flaskbottnar och ett skyddsförkläde av näver.
  Drar upp munskyddet som är stickat med restgarn.

  Respiratorn är en blåsbälg driven med en cykel
  på stöd.
  Alltmedan musiken spelar ”kalla dem till änglamarken” och de tre saligen i åminnelse bröderna Max, Martin och Tage svävar bort .

 29. Göran J

  Lasse #28

  Tack för ditt inlägg. Det visar att vi fortfarande har verkliga komiker i Sverige.

  Inga problem att för mitt inre se hur Lindeman svävar fram … ännu en gång tack, dagen är räddad 🙂

 30. Håkan Bergman

  ”Eftertänksamt beteende” var ett nytt uttryck i veckan apropå vår elanvändning.
  https://klimatupplysningen.se/oppen-trad-373/#comment-392251
  Vi skryter ju med våra låga elpriser, sant om man ser till priset per kWh men så ser inte min elräkning ut, elen kostar inte mycket men nätavgifterna desto mer. Svårt att få ett eftertänksamt beteende med en sån prissättning, så målet är väl att höja priset per kWh. Kan naturligtvis funka för folk som bor i villa, men i områden med flerfamiljshus är det svårt att tänka sig att t.ex. alla familjer skulle använda den gemensamma tvättstugan kl. två på natten, eller om man har egen tvättmaskin i badrummet tror jag inte att mina grannar skulle uppskatta om jag börjar köra den kl. två på natten. Undrar hur stort hålet i huvet på såna här människor egentligen är, att dom lever i en parallell verklighet ljusår från min verklighet har jag inget tvivel om.

 31. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #30
  Min erfarenhet är att det är elpriset per kWh som diskuteras vid fikabordet.

  Med lite eftertanke har jag funnit att de höga fasta avgifterna gör att enda sättet att bräcka mina kompisar är att göra av med så mycket energi som möjligt . 😉

 32. Daniel Wiklund8

  # 28 Lasse. Den var bra, nästan som Hasse själv.

 33. Lars Cornell

  #19 Ingemar Nordin samt #21 och #24
  Jag tycket det är för tidigt att dra den slutsatsen. Med Alice Teodoresco och Ivar Arpi finns det stort hopp.
  Det stora hotet mot Bulletin.se är att de blir ensidiga i motsatt riktning.
  https://bulletin.nu
  https://bulletin.nu/ledare/all/framtiden-skapar-vi-tillsammans

 34. Håkan Bergman

  Gunnar S. #31
  Från avdelningen för oförutsedda konsekvenser.

 35. Håkan Bergman

  Lars C. #33
  Tack för den, gick in på bulletin.se häromdan och blev lite förvånad, bulletin.nu ger ju en helt annan bild av projektet.
  Nå om nu bulletin.se också tillhör bulletin.nu kan man ju undra över skillnaden, eller handlar det om ännu en miss för domänregistrering? Nåt som fick aktualitet häromdan i.om. det famösa smset från fhm och msb, båda myndigheterna har tydligen missat att säkra sina domännamn för alla rimligt tänkbara toppdomäner.

 36. Rolf Mellberg

  Tack An, Du och andra skribenter – för att inte tala om alla kommentatorer – gör i alla fall den här bloggen till en påfallande stark och hållbar röst. TACK igen.

  Till skillnad från den här:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/

  Det ger en viss tröst!

 37. Frej

  #33 Lars # Klimatet # kommer nog inte ens Bulletin undan . Har nog ätit sig in i hjärnan på hela journalist kåren , tyvärr . Men Bulletin kan nog ge kärnkraften en skjuts ? Vi måste förstå hur långt klimathjärntvätten gått. Kan ta ett exempel . På jobbet var det en som klagade på att det finns ingen framtid klimatet har spårat ur . Han drog sin uppväxt , då det var snö på jul . Han hade titta på adventdskalendern med sina barn . Den nya . Jag tipsade om den här sajten . Men han gick till SMHI och drog ut deras om snön . Och nästa fika sa han Conny jag är botad . Så lite behövs för att folk förstår överdriften . Dom som inte är hardcore förstås .

 38. Bäckström

  off topic: Aron Flam gästas av Lorentz Tovatt.
  https://soundcloud.com/aronflam/lorentz-tovatt-vs-dekonstruktivkritik

  Härligt att se fler som ifrågasätter CAGW. Dock sitter man och hoppar emellan åt att Aron missar att ställa de uppenbara följdfrågorna speciellt om kostnaden per producerad Kwh mellan kärnkraft vs sol/vind risk samt problemet med energilagring mm.
  Tyskland/Danmark som ”hållbara” skräckexempel. Lorentz hävdar 350 öre per producerad Kwh för kärnkraft som medelvärde i västvärlden? Känns som Aron skulle behöva lite hjälp med lite mer objektiv fakta för att kunna argumentera bättre.

  Tror jag ska kontakta honom. Gör gärna det ni andra också!

 39. Ann+Löfving-Henriksson

  # 27 Håkan Stenberg, tack för givande kommentar.

 40. PeterN

  #7 Lennart Bengtsson
  Mycket bra text. Tack.

 41. Håkan Bergman

  Bäckström #38
  Och när LT uppger Bloomberg som källa till sina siffror borde det ringa en larmklocka.

 42. PeterN

  #18 Bim
  Historien om Greta beskrivs väl av Jacob Nordangård i ”Den Globala Statskuppen” kapitel 4.

 43. jensen

  A propos nyord tänker jag på den neo-keynesianska definitionen av inflation. Genom alla tidigare årtionden har innebörden varit ökning av penningmängden.´ Nu förklaras i stället inflation som prisökning, och ansvaret förskjutes till de gnidiga affärsmännen, i stället för beslutsfattarna, i USA, således Department of Finance och Fed. Res.
  Money Supply M1 , USA, har senaste 10 åren ökat 66 %.
  Av helgens beslutade 900 billions D. ( korta skalan)
  dvs. 9.000 miljarder SEK. stimulans och endast en mindre del till befolkningen. I övrigt till banker och utvalda institutioner och företag.
  Bakomliggande information till kongressens beslut, omfattade 5.000 sidor att begrunda under 4 timmar.
  Stimulansen innebär sålunda acceleration av inflation, som dock förskjutes i tid genom den manipulerade nedjusterade penningvelociteten.

 44. jensen

  Räddningen av bankruttmässiga banker inleddes redan sept. 2019
  Har sedan fortsatt, med delvis COVID som förevändning.
  https://www.silverdoctors.com/headlines/world-news/latest-stimulus-package-passes-congress-were-on-a-highway-to-hyperinflation/

 45. Karl-Oskar

  Hållbart är en vara av god kvalitet som håller länge.

 46. jensen

  Det goaste man köpt till jul har ingen hållbarhet.
  Tar slut försvinnande snabbt.

 47. Simon

  #46
  Haha, men det var, låt mig gissa, inte tillverkat i Kina i alla fall! Jag kan tänka mig att även kvaliteten var acceptabel….tusan också nu blev man ju sugen på Svensktillverkad varm glögg 🙂

 48. Ivar+Andersson

  När man tillgriper det meningslösa ordet klimat… för att göra ett gott intryck har man inget att komma med. Lika meningslöst som hållbart och värdegrund. Vi har konstaterat att samhället inte var hållbart när covid-19 testade samhällets hållbarhet.