Vad är optimal global medeltemperatur?

Vi människor tycks föredra ett varmare klimat. Ändå larmas det om den katastrof som väntar för drygt en grad ökning vi fått sedan 1870 och att fossilt koldioxid är enda orsak till en farlig global uppvärmning. Men det är verkligheten som gäller till dess motsatsen är bevisad. Nuvarande ökningstakt 0,15 grader per decennium ger ytterligare en grad till 2100. Drygt två grader på 230 år är ingen katastrof. Allt annat vi får höra är datormodeller som har mejslats ut för maximal skrämseleffekt.  Historisk verklighet har visat att ytterligare en grad kan vi lätt anpassa oss till. Det är också lika med Parisöverenskommelsens övre mål.

Vem vill tillbaka till förhållandena vid slutet av Lilla Istiden? Hur kan den perioden med sin köld och sitt armod vara eftersträvansvärd? Det var en lång tid med stort elände i Sverige i form av missväxt, hunger och extrem fattigdom. Mer än en miljon svenskar emigrerade från misären till andra länder, framförallt USA. Då kan vi tala om klimatflyktingar. Från ett kallt klimat! Alla svenskar välkomnar nog innerst inne den uppvärmning vi har haft och ingen räds egentligen ytterligare en grad.

Vi hade en period 1910 till 1940 då värmningen gick med exakt samma hastighet (0,15 gr/decennium) som idag, helt säkert utan påverkan av fossilt koldioxid. Den värmningen följdes av en avsvalning till slutet på 1970-talet. Larmet i media gick då om att vi snabbt närmade oss en ny istid. Med omdömet i behåll inser de flesta, att det vi upplever nu och det vi upplevde då är klimatförändringar mest av naturliga orsaker. Ständig pågående klimatförändring är helt enkelt jordens naturliga tillstånd sedan miljarder år.

Låt oss titta på proportionerna och inse att lite varmare klimat och högre koldioxidhalt i atmosfären i huvudsak varit av godo för mänskligheten.

Skillnaden i årsmedeltemperatur mellan norr och söder i Sverige är 10 grader, alltså 1 grad/15 mil i nord/syd-riktning. Om man ändå vill ha 1 grad kallare kan man flytta från Örebro till Sandviken. Man ska då gilla snöskottning och 3 veckor längre vintersäsong. Samma temperaturresa som tiden från 1870 fast baklänges!

För rätt proportioner, välj en ort, t.ex. Stockholm och se på variationen i temperatur över ett år. Skillnaden månadsvis mellan genomsnittligt högsta respektive lägsta temperatur under året är 27 grader. Differensen över ett dygn i maj kan i Sverige ofta uppgå till 20 grader.

Tempvariation Stockholm

temperatur skillnad dag natt

 

(Källa bild 2: SMHI)

Effekten av ”värme-öar” är vetenskapligt väl dokumenterad och beskriver skillnaden i temperatur mellan en varmare stad och närliggande, svalare land, ofta med bara några kilometers avstånd. Temperaturskillnaden kan vara 2-4 grader såväl för sommar som vinter.

Tempvariation Paris

 

Skördarna ökar med högre koldioxidhalt. Ett varmare klimat betyder längre odlingssäsong och Sverige kan då öka sin självförsörjningsgrad med livsmedel inklusive grönsaker och kött- och mjölkprodukter.   Mindre energi går åt till transporter och uppvärmning av bostäder och lokaler.

Hur är det då med alla katastroflarm och undergångshot, som Greenpeace- och WWF-influerade IPCC så idogt basunerar ut med hjälp av okritiska massmedia. Jordens undergång i en närliggande framtid. Vi har alltid tio år på oss för att stoppa katastrofen. Så har det alltid låtit sedan IPCC bildades 1988, men larmen har aldrig realiserats. Katastroferna ligger alltid i en framtid. Om vi inte satsar tusentals miljarder i förment hållbar teknik och förnybar, grön energi så kommer det att gå oss illa.

Verkligheten är ju att det inte finns något klimathot, vilket understryks av 800 vetenskapsmän runt om i världen. (Se länk nedan) Vi kommer inte att ha några  problem med en anpassning till den pågående klimatförbättringen. Uppvärmningen är 0,15 gr per decennium och havet stiger utan acceleration med 2 mm/år. Ca 16 cm till år 2100. Beroende på landhöjningen sjunker havsnivån för stora delar av Sverige. I Stockholm med minus 3,7 mm/år. All klimatångest är därför onödig.

Ändå är EU nu överens om att begränsa koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030 och satsa skattebetalarnas 18.500 miljarder kr för den halva grad som fattas för Parisöverenskommelsens lägre mål, 1,5 grad över 1870. Statsministern ser inte  detta som en börda. Men det är en utopisk målsättning när EU:s energiproduktion i nuläget till 72% är baserad på fossila källor och målet innebär att inom nio år så ska andelen ner till 32% samtidigt som ytterligare kärnkraftverk inom EU stängs ner.

EU energi el fossilt

 

Tittar vi på en demografisk karta över Sverige och  en karta som visar årsmedeltemperatur, syns tydligt att människorna vill bo i ett varmare klimat. Märks också ett normalår då hundratusentals svenskar vill semestra där det garanterat är varmt och därför åker söderöver på semester. Många bosätter sig i Thailand, Spanien eller Portugal efter pensioneringen.

temperatur befolkning

 

Folket är klimatsmartare än de politiker vi valt att sköta hela ruljangsen!

 

Evert Anderssson och Mats Kälvemark, fria debattörer.

https://clintel.org/wp-content/uploads/2020/09/World-Climate-Declaration-Sept-2020.pdf

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack för ett intresseväckande inlägg Mats och Evert.
  Kan detta inlägg sparas
  Kan bara lägga till några aktuella länkar
  https://soltimmar.se/
  http://www.astroinfo.se/pa-himlen-i-december-2020-en-overblick/

 2. foliehatt

  Om man tar Uppsalas temperaturmätningsserie så som den presenteras av SMHI som utgångspunkt –
  (https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.2848.1591967849!/image/temp_ar_uppsala_2019.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/temp_ar_uppsala_2019.png)

  så har temperaturen där snarare ökat med 2,5 ⁰C sedan 1870.
  Om man däremot går tillbaka till 1720-talet, då mätningarna startade, så är nettoökningen en grad.

  Intressant är också att medeltemperaturen därefter rasade med en hastighet som liknar den som temperaturen nu har ökat.

 3. Bim

  Koldioxidskräcken är en pandemi som borde stoppas med en vaccinering och bad i iskallt vatten, dygnet runt.

 4. Jag instämmer,
  det mest skrämmande med klimatpropagandan är det reservationslösa godtagandet av att en uppvärmning utgör ett hot.

 5. L

  Tänker på ozonhålet som var en sådan hajp för ett antal år sedan. Nu pratar ingen om det, ändå läser man att det är ovanligt stort. Det är kanske inte lika intressant längre. Anslaget till den forskningen har kanske minskat.Läste någonstans att hålet pulserar, kanske lika dant med klimatet.

 6. Simon

  Bra artikel, instämmer jag också. För Sveriges del är en eventuell uppvärmning endast till fördel. Det frigör enormt mycket pengar som kan läggas på grundläggande välfärd och trygghet för medborgarna.

  #5 L
  Länkade tidigare till denna information från strålsäkerhetsmyndigheten ang ozonet:

  https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/omraden/sol-och-solarier/om-uv-stralning/ozonskikt/

 7. Sören+G

  Det stora hotet är klimathotsalarmismen som riskerar att ruinera oss och förstöra vår energiförsörjning inklusive vår natur med ohållbara vindkraftverk.

 8. pekke

  Instämmer, nån grad högre temp är nog bättre för de flesta.

  Jordens min. och max. temp varierar från drygt – 80 C till drygt +55 C, en skillnad på dryga 135 grader C !
  Det finns platser där skillnaden mellan årets min. och max. kan vara så stor som 100 grader !

  Mera närliggande problem, hur stor är chansen för en vit jul i delar av Sverige ?
  Bara Norrlands inland har mer än 99% chans, södra Skåne max 20% chans.
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.7953.1490013225!/image/p145_ny.png_gen/derivatives/Original_1256px/image/p145_ny.png

  Citat från SMHI: ” Julen 2010 är i viss mening den allra ”vitaste” vi känner med minst en decimeter snö vid samtliga rapporterande SMHI-stationer. ”
  https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/julvader-1.4274

  Årets Julkalender har inget med verkligheten att göra !
  ” SVT Barns avdelningschef Johanna Gårdare påpekar att ”Mirakel” i första hand är en saga som handlar om tidsresor och inte en realistisk skildring av verkligheten.
  ”Som i all fiktion finns det delar som inte stämmer med verkligheten, det är fiktionens uppgift – att skapa fantasivärldar. Vi är ledsna om några upplever att vår skildring av adoption eller HVB-hem påverkar dem negativt”, säger hon i ett skriftligt uttalande till Kulturnytt. ”
  https://tt.omni.se/adoptivforaldrar-kritiserar-julkalendern/a/1BvKvQ

  Så nu vet vi det.

 9. tompas11

  Utan koldioxid inget syre. Det är måhända dit klimatalarmisterna ställt sitt mål, nämligen att utrota mänskligheten och allt liv på denna planet.

 10. Lennart Bengtsson

  Hej
  Jag utvecklade detta i min bok Vad händer med klimatet.

  Mitt ursprungliga textförslag att sända alla klimataktivister tillbaka till 1750 med hjälp av en tidsmaskin, och därmed till en tid före CO2 tillväxten, tyckte emellertid min förläggare att gå lite för långt. Jag höll med om detta och mildrade texten.
  Min tanke var att utnyttja ett möjligt ”wormhole” i rumtidssystemet ungefär som i filmen tillbaka till framtiden eller i den ursprungliga romanen ”The Time Machine” av H G Wells från 1895. Finns i svenska översättningar. På så vis tänkte jag att det det skulle bli möjligt att ta bort all oro från landets alla Gretor.

 11. Mycket bra inlägg. Jag tror det är här vi ska lägga krutet för att kanske bryta igenom censurvallen.

 12. jensen

  Vid en fördubbling av CO2 anges den ökade forcingen resultera med knappt 4 W/m2.
  Samma temperaturökning resulterar dock , genom avkylning av tellus med dubbel negativ forcing.
  Använd logik.
  Bedöm även nyare forskning angående naturliga variationer i historiskt perspektiv.

  https://principia-scientific.com/are-temperatures-sea-levels-rising-dangerously-no/
  https://principia-scientific.com/new-study-earth-was-typically-warmer-than-today/
  https://notrickszone.com/2020/12/20/canada-iceland-november-mean-temperatures-cooling-sweden-temperatures-200-years-unchanged/

 13. Peter Stilbs

  Tack för detta!

  Kanske några noterat den utmärkta dokumentärserien ”Sagan om Sverige” på SVT Play, som går i repris nu. Från en tid när Vetenskapsjournalisterna var värda namnet, och inte uppträdde som blåljugande aktivister. Så skönt att höra Bo G Eriksson’s röst igen.

  https://www.svtplay.se/sagan-om-sverige

  ”Serie i tre program. Under jägarstenåldern efterträddes inlandsisens kyla av en mångtusenårig värmebölja. Både pelikaner och kärrsköldpaddor trivdes. Ursvenskarna formade en märklig forntidskultur, som den nya arkeologin till stora delar omvärderat. Där rådde fred och jämlikhet, svälten var sällsynt tack vare födelsekontroll och ett stort naturkunnande”. En serie av Bo G Eriksson och Carl Löfman.

 14. Börje Andersson

  Jag har skrivit till regeringen att de bör ge Kulturdepartementet i uppdrag att redan nu påbörja planering av ett stort nationellt firande år 2022 då vi kan högtidlighålla 50-årsminnet av den första larmrapporten om att vi bara har tio år på oss att rädda klimatet.

 15. Lars-Eric Bjerke

  Mats Kälvemark
  ”Nuvarande ökningstakt 0,15 grader per decennium ger ytterligare en grad till 2100.”

  Denna siffra gäller ju globalt, fast ni talar ju om Sverige i inlägget. Hur mycket anser du att temperaturen stigit per decennium i Sverige sedan 80-talet, och vilken bli vår temperaturökning till 2100?

 16. Mats Kälvemark

  14# Lars-Eric Bjerke
  En bra svar på din fråga får du om du läser länken nedan på KU 16/12, Magnus Cederlöf.
  Klimatförbättringen i vår region i norr går snabbare än den genomsnittliga globala, men även för Sverige gäller att nuvarande inte går snabbare än den som gällde under perioden 1910 – 1940. Och av våra temperaturrekord är ju fortfarande många gällande från värmeperioden på 1930-talet. En slutsats är att man måste ha ett längre perspektiv än från 1980 för att bedöma klimatförändring.

  https://klimatupplysningen.se/sammanblandningen-av-vader-med-klimat/

  Vidare säger Lansner and Pepke Pederson, 2018:
  “We found that in any land area with variation in the topography, for the period 1900-2010 we can divide the meteorological stations into the more warm-trended ocean air-affected OAA-stations, and the more cold-trended ocean air-sheltered OAS-stations. The methods used in this work are meant to give a rough picture of the large differences in temperature trends between OAS and OAA stations. … When we isolated temperature trends 1900–2010 with as little ocean influence as possible – the OAS areas – we found a warm period 1920–1950 with temperatures similar to recent decades for all investigated areas worldwide. We have not found any area with numerous OAS/Valley stations available where the majority of temperature stations show a different result.

  Temperature trends with reduced impact of ocean air temperature
  Frank Lansner, Jens Olaf Pepke PedersenFirst Published March 21, 2018 Research Article
  https://doi.org/10.1177/0958305X18756670

 17. Peter+Stilbs

  Tompas11-#9. Vanligt missförstånd.

  Atmosfären innehåller efter årmiljarders förändring drygt 20% syre. Koldioxidhalten i atmosfären är samtidigt ca 0.04% – det är denna rest som föder växterna via fotosyntesen – där ca 0.005% förbrukas, och ungefär lika mycket återbildas vid förruttnelse/förbränning.

  För atmosfärens bibehållande av de ca 20% syre har den atmosfäriska koldioxiden alltså i stort noll betydelse.

 18. sibbe

  13 Peter: Ju, utmärkt idé.
  Kan ses på SVT Play, tippa in Sagan om Sverige, — jag har kopplat min dator till stora TVn via HDMI.
  Jag satt och njöt, fastän jag visste redan förut en hel del… Klimatförändringar på samma sätt som nu flera gånger sen istiden, hur fick SVT:s historiejournalister det förbi censuren?

 19. Rolf Mellberg

  Ang. ozon-hålet

  Jag såg för ett tag sedan på WUWT att ozon-hålen har varit oväntat stora på sistone och efter att kollat SMHIs sida där det inte stod något om solcykens inverkan sände jag dem nyss följande meddelande:
  _____
  Hej,

  Är det inte så att ozonhålets storlek visar korrelation med den 11-åriga solaktivitetscykeln? Borde inte det framgå av den här sidan?
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/ozon-1.3824

  Jag såg för ett tag sen på en mycket vederhäftig blogg här:
  https://wattsupwiththat.com/2020/10/10/the-ozone-hole-returns-to-both-poles/

  …att ozonhålen inte verkar uppföra sig riktigt ”politiskt korrekt” .Jag är därmed inte det minsta förvånad att in inte skriver ett ord om detta utan helt och hållet fokuserar på hur stor framgång Motreal-protokollet har varit och om ozonen ändå inte krymper som har politikerna har planerat så är det förståss någon annan antropogen påverkan som kan skyllas på.

  Sen surfade jag en stund till och fann detta intressanta:
  https://www.researchgate.net/publication/24358067_Correlation_between_Cosmic_Rays_and_Ozone_Depletion

  Ha, ha, för 11 år sen kunde man förutsäga att ozon-hålen skulle svälla just nu och detta p.g.a. kosmiska strålning 🙂

  Kosmisk strålning för ju tankarna till Henrik Svensmark och om det möjligen kan vara så att CO2 kan var en lite överskattad klimatpåverkande faktor.

  Slutligen har jag förslaget att SMHI döps om till
  Sveriges Mytologiska och Hypokondriska Institut.

  God jul och Gott nytt år

  Önskar

  /Rolf Mellberg
  —————

 20. Lasse

  Rolf M
  mer om ozonhålet eller gaserna som påverkar hålet.

  Ozonhålet har påverkat avsmältningen i Arktis eller är det gaserna som påverkar hålet som är problemet:
  https://www.nature.com/articles/d41586-020-00108-2

 21. Lars Cornell

  Jag tror att följande fråga är både viktigare och mer intressant för politiker,

  Vilken är optimal global koldioxidhalt?

 22. Lars-Eric Bjerke

  #15 Mats Kälvemark

  Tack för länken.

  ”Klimatförbättringen i vår region i norr går snabbare än den genomsnittliga globala,”

  I Magnus Cederlöfs diagram för Uppsala i din referens är temperaturtrenden 0,45 C per decennium sedan 1980. Om man använder den i stället för UAH´s globala 0,15 C per decennium, blir uppvärmningen från 1980 till 2100 istället 5,5 C. Varför för Sveriges del skulle det vara bättre att jämföra med UAH´s trend än med Uppsalas om man vill uppskatta temperaturökningen till 2100.

 23. Daniel Wiklund8

  Som luleåbo nöjer jag mig med familjen Bohnsacks temperaturavläsning i Luleå sen 1921. Det är absolut ingen fara. Tex, varmaste december sen 1921 var 1929 med plus 0,4. Vi har ofantligt större problem än en liten ökning av koldioxiden. Men nu är ju inte jag miljöpartist.

 24. Mats Kälvemark

  #21 Lars-Eric Bjerke
  Du bör titta på hela innehållet i Magnus Cederlöfs inlägg 16/12. Det första diagrammet visar för månadsavvikelserna en trend, skattad med grovt ögonmått, som är ca 2,5 gr på 40 år. Hmmm…0,63 gr/ decennium?! Det andra diagrammet visar en avsvalnande trend (med ökande CO2) mellan ca 1940-1970 och för perioden 1910-1940 en ökande trend, utan CO2-påverkan, av nästan samma storleksordning som 1980-till idag. Och notera temperaturnivån för 1700-talet. Samma nivåer som idag men utan CO2. Det enda detta egentligen visar är CO2:s ringa klimatpåverkan och att ständiga temperaturförändringar är vårt jordklots standardtillvaro. Låt oss hoppas att det fortsätter bli lite varmare. Det vi skriver i bloggen om att flytta från Örebro till Sandviken är självupplevt av mig. Jag vill inte tillbaka till det kallare klimatet i Sandviken med längre vintrar och frekvent snöskottning.
  För övrigt antar jag att du känner till att de kortsiktiga klimatvariationerna här uppe i norr och för Svalbard och Grönland med näst intill perfekt samvariation följer AMO:s periodiska växlingar? Då kan vi på lite sikt anta att den nu kommande avsvalnande trenden för AMO slår igenom för oss i form av en lägre värmningstakt. Men du behöver inte vara orolig. Vi har ingen klimatkris. Vi anpassar oss lätt.

  Studera också lämpligen:

  https://www.svd.se/under-strecket-1938-den-aktuella-klimatforbattringen

  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm/page/n67

 25. Munin

  Det har inte varit någon temperaturökning i Sverige! Hoppa inte över 1930-talets temperaturförhållanden.

  Fortfarande lever närmare 100 000 personer i Sverige som varit med om hela detta årtionde (de som är 90 år och äldre). SMHIs högsta årsmedeltemperatur finns år 1934 och är 6,73 grader.

  Det finns ett högre värde 2014, men då rör vi oss med temperaturuppgifter, som är kontaminerade med värmeöeffekter. Hur värmeöeffekter skapar falsk temperaturökning i mätserier har tydligt visats här på Klimatupplysningen i fallet Uppsala och den mätserie som universitetet ansvarar för. I den serien föreligger minst 0,5 grad falsk temperaturökning.

  Hur SMHI i sin homogenisering beaktat framväxande värmeöeffekter i sina temperaturserier går inte att bedöma då ingen öppen redovisning ännu finns för de 35 mätstationer, som ingår i Sverigeserien.

  Vidare hävdas av bl.a. SMHI att temperaturen ökat mer i Sverige än världen i övrigt och att ökningen ska vara extra stor i norra Sverige. Studerar man SMHIs årsmedeltemperaturserie finns det uppgifter, som kan behöva en närmare förklaring.
  1984 5,30
  1985 2,79
  1986 4,17
  1987 3,21
  1988 5,17
  1989 6,53
  1990 6,55
  År med mycket låga årsmedeltemperaturer (1985, 1987) följs av mycket höga 1989, 1990. Vad hände med vädret under dessa år? 1990 års nivån har sedan fortsatt och SMHI har för sitt gridbaserade temperaturvärde och den Sverigeserien följande kommentar:
  ”Före 1990 låg det skattade Sverigemedelvärdet på omkring +2°C men därefter omkring +3°C.” Märkligt skifte i temperaturnivån i slutet av 1980-talet. Finns det några vetenskapliga förklaringar till skiftet?

  Temperaturökningarna i norra Sverige har tidigare diskuterats här på Klimatupplysningen och även i de fallen är det fråga om höga temperaturer på 1930-talet.

 26. mattias

  #25
  Vintrarna 1989 och 1990 minns jag som väldigt milda, ungefär som fjolåret och årets vintrar. 1985 och 1987 däremot var det ordentligt kalla vintrar. Väder med andra ord.

 27. Lasse

  Ang polernas uppvärmning och ideala temperaturer,
  En enkel modell :
  https://wattsupwiththat.com/2020/12/21/of-warm-poles-and-cold-tropics/
  Det sker ett utbyte där polerna värms och ekvatorn kyls av flöden från ekvatorn mot polerna ett flöde som styrs av temperaturskillnaden. (det låter stabilt)
  AMO med 60 års periodicitet spelar också in.

  För den som kan sin Willis E så kallar han detta jordens termostat.

 28. Staffan Lindström

  17 sibbe

  Serien gjordes 1985…. Synd att säga vintern tex var busvarm…. 35-5 i manlig dominans i eftertexterna… Anders Berglund gjorde musiken.
  Bo G Eriksson är artisten ”E-Types” pappa…. DN:s förstasida 11 sept 2001: ”Rykten om (bla) E-type är död”…. Grundlösa förstås… Andra nyheter kom på em den dagen … men på natten var det lite rörigt pga en misstänkt bilbomb på Ynglingagatan i Vasastan i Stockholm. Jag delade ut morgontidningarna på kontorssidan av Yngligagatan … avspärrat till 07 där också…
  När jag kom tillbaka till tidningsfilialen så dristade jag mig att säga: ”En bilbomb på Ynglingagatan som inte ens smäller av… VÄNTA BARA tills Usama bin Laden & Co sätter i gång…. Lite kuslig tajmning… 😉

 29. Thomas

  Jag har under de senaste knappt 15 åren, tillsammans med bekanta, besökt glaciären Brikksdalsbreen i närheten av Stryn i Norge vid fem tillfällen. En imponerande naturupplevelse.
  Vid de 4 första tillfällena fanns markeringar utsatta som visade glaciärens utbredning åren 1820,1870, 1920 och 1970. Avsmältningen har varit kontinuerlig sedan 1800 talet men den till arealen största avsmältningen såg för mig ut att ha varit fram till 1970. Det är ju naturligtvis möjligt att avsmältning under senare tid volymmässigt är större men min slutsats vid varje besök har ju varit att mycket stor avsmältning skett under år med låg koldioxidhalt på vårt klot.
  Vid mitt senaste besök fanns inte ovan nämnda markeringar av små träkonstruktioner kvar. Någon hade plockat bort dom. Jag har under en tid funderat på att ta kontakt med ansvariga för ”parken” för att om möjligt få dokumentation på glaciärens utbredning de senaste 200 åren, bara för att stilla min egen nyfikenhet.
  Min amatörmässiga slutsats är ju att uppvärmning och avsmältning i området inte bara beror på mänsklig påverkan. Fast om så är fallet blir vi ju människor inte lika skrämda och ha så konsekvent dåligt samvete i ”Gretaland”.
  Redan Churchill, eller om det nu tidigare var Disraeli, sa ju att ”Av tio förväntade farhågor är det minst nio som aldrig blir verklighet”.

 30. Lars i Huddinge

  #26 Jag kan rent praktisk beskriva att det var en väldigt varm vinter 1988-89. Det året (feb 1989) invigdes Globen. Men dessförinnan skulle ju bandyisen på den närliggande Söderstadion (bandyfinal Västerås-Vetlanda, Västerås vann med 7-3) skapas med den infrysningskapacitet som hade installerats i Globens maskincentral. Den bestod av 8 st McQuay-aggregat (à 800 kW nominell effekt vid 2/35°C) dvs mycket mindre när dessa producerade ”istemp” vid förångning -15°C som krävdes för isproduktion på Söderstadions gräsmatta. Nåväl, isen skulle byggas upp till bandyfinalen 19 mars. Isfrysningsaggregaten (8 st McQuay, made in Italy, hade hel-och halvfartskopplade elmotorer via en s.k. Dallander-koppling). Här skall nämnas att de hade köldmediefyllning med R502, vilket ännu inte hade bannats av Kyoto-protokollet. Utmärkta kylprocessegenskaper men inte bra p.g.a. ozonförstörings-dito ODP.
  Vintern var så MILD att vi körde dessa 8 aggregat på ”full muff” från mitten av december 1988 fram till finalen 19 mars 1989 p.g.a. den MILDA VINTERN. Under tiden hade även Hovet sin ishockeyrink i drift och senare (jan-89) blev även Globens rink isbelagd.
  Dessa 8 McQuay-aggregat hade alltså driftats med full effekt ca: 3 månader.
  Dagen efter bandyfinalen skulle isen bort inför den kommande fotbollssäsongen.
  Alla kylaggregat gick ner på halv-fart tack vare det minskade kylbehovet.
  Det var nu som katastrofen inträffade. Kompressorerna började få s.k. burn-outs! El-lindningarna erhöll inte tillräcklig kylning via köldmediet, p.g.a. dåligt utformade kylslingor – elkablarna smälte och orsakade kortslutning.
  Under loppet av 4 veckor havererade 30 av 32 kompressorer. Panik utbröt eftersom hockey-VM skulle äga rum 15 april – 1 maj. Med hjälp av en lokal el-firma på Södermalm som lindade om elmotorer i parti och minut för att kunna leverera tillräckligt med kyleffekt till isarna på Hovet och Globen under denna period så lyckades vi rädda Globens upphaussade start.

 31. Lars-Anders Burman

  # 21
  Vilken är optimal global koldioxidhalt?
  Jag frågade nyligen en av miljöpartiets ledande personer Pär Holmgren. Han svarade nästan omedelbart att koldioxidhalten skall vara 350 ppm co 2. Ställde direkt en följdfråga till Pär, vad blir då den globala medeltemperaturen? Har ännu inte fått svar på denna enkla fråga.
  Vi/politikerna måste först fastställa den globala snitt temperaturen som är bäst för alla levande på vår moder jord. En temperatur som måste vara hållbar både på kort sikt och lång sikt. Därefter kan vi i bästa fall försöka rikta in oss mot en noga utvald koldioxidnivå. När det gäller rätt temperatur och rätt koldioxidnivå måste forskarna var överens.
  Det jag anger ovan måste vara själva grunden i vårt klimatarbete ???

  Pär Holmgren skriver i sin bok med titeln /Det minsta vi kan göra/ Angående Paris avtalet som mest liknar en överenskommelse skriver han ordagrant. ” Tvågradersmålet är dessutom ingen skarp gräns och det finns ingen vetenskaplig grund för att välja just det som mål”

  Det jag saknar är att forskarna inte fastställer den globala temperatur som gynnar allt levande optimalt.
  Vad är problemet ????
  Kan det vara att forskarna inte är överens ????

 32. Rolf Mellberg

  #29 Thomas

  Vissa glaciärer beter sig rätt underligt, men jag kan inte säga hur vanligt detta är: (eller om det är någon särskild typ av glaciärer)

  De kan röra sig långsamt i många år för att sedan öka farten i is-rörelsen ett antal år. Detta för att åter gå in i en långsammare flödeshastighet.

  Det låter som rika möjlighet att plocka körsbär och få fram det man vill få fram..

 33. Lars Cornell

  #31 Tack Lars-Anders för att du ställde den frågan. Var det år 2022 som det skulle vara slutåkt med Vasaloppet på grund av klimatförändringen?

  ”En temperatur som måste vara hållbar …”. Jag vet inte om jag håller med dig där. Förändringar är det normala och stimulerar utveckling och evolution. Jag misstänker att om klimatförändringar upphör avstannar den nyttiga evolutionen och vi går mot en sämre värld. Se hur det är i världsdelar där det inte finns något förändringstryck.

  ” … måste forskarna vara överens.” Har du tänkt tanken att det kan innebära att alla har fel och ingen har rätt?

  ” … det finns ingen vetenskaplig grund för att välja just det som mål”. Det var intressant att han sa så. Det hade jag inte väntat mig.

  ”Vad är problemet?” Kanske finns problemet just i hur frågan formuleras där vi utgår från att det finns något optimalt. Det optimala är kanske just variationer i måttlig mängd.

  Dessutom är forskarna tämligen eniga om att koldioxidens styrka som växthusgas är ca TCR=1,6 och att koldioxidhalten kommer att öka till ca 550 ppm vilket medför en temperaturuppgång på ca en grad. Det är domedagspredikanter, charlataner, grönmarinerade politiker och Erika Bjerström som påstår annat.

  http://www.tjust.com/2020/klimat/rockis-the-end.jpg

 34. Christian H

  #30 Lars i Huddinge

  Jag kan instämma i att vintern 1989 var rekordvarm , även i Skåne. Den 28 mars kunde vi premiäräta rabarberkräm odlade på friland i den egna trädgården, vilket var cirka en månad tidigare än normalt. En annan mild vinter var 1973. I januari, då min syster gifte sig i Östergötland, var gräsmattan var var full av tusenskönor samt remonterade rosor i rabatten. Så nog har det varit varma vintrar även förr. Klimatalarmisterna lider av allt för kort tidsperspektiv och avsaknad av sinne för proportioner, vilket väl är en förutsättning för att tro på de galna klimatmodellerna som pumpas ut i media.

 35. PeterN

  OT Aron Flam intervjuar Lorentz Tovatt, riksdagsledamot(MP).
  https://youtu.be/IwM7D7TbclY

  Intressant att lyssna på en övertygad miljöpartists argumentation kring kärnkraft, vindkraft, sol, eldistribution, elbilar, batterier etc. En hel del påståenden där det här forumets erfarna kan formulera glasklara argument.

  Lorentz är i botten övertygad om det katastrofala med en några grader varmare värld. Men det är inte det samtalet handlar om.

 36. PeterN

  OT Jacob Nordangårds senaste bok, ”Den globala statskuppen” (sök på Pharos) visar, än tydligare än hans tidigare böcker, på globalisternas övergripande och långsiktiga agenda. Där klimatfrågan är en viktig strategi, av flera.

  I stort ser agendan ut som:
  * Inför ett globalt elitstyre.
  * Minska antalet människor på jorden.
  * Inrätta en global regering, FN.
  * Avskaffa nationell demokrati.
  * Styr individer genom rädsla (klimat, farsoter, etc) och teknologi.

  Jacob gör ett strålande jobb genom att citera ett stort antal refererade böcker, programförklaringar, pressreleaser, rapporter, etc, etc. Alla, ofta välkända, namngivna individers relationer över organisationer och över tiden gör att ett mycket tydligt mönster växer fram.

  Jacob är tydlig med hur han själv tolkar informationen. Jag tycker att det mesta i hans strukturerade material dock talar för sig självt.

  Alla stolligheter, som vi på forumet ser utifrån ett vetenskapligt perspektiv, får en förklaring i den bild som Jacobs bok målar upp.

 37. tty

  #17

  ”För atmosfärens bibehållande av de ca 20% syre har den atmosfäriska koldioxiden alltså i stort noll betydelse.”

  Däremot ger det en uppfattning om hur mycket koldioxid som har bundits i berggrunden på 4 miljarder år. Dessutom så förbrukas nästan hela nyproduktionen av syre via fotosyntes i stort sett omedelbart av icke-fotosyntetiserande organismer.

 38. tty

  #32

  ”Det låter som rika möjlighet att plocka körsbär och få fram det man vill få fram..”

  Visst gör det det. Perito Morenoglaciären i Patagonien spelade också mycket riktigt med i Al Gore’s ”Inconvenient Truth”. Den är den bäst kända av alla sådana ”surging” glaciärer.

  Eller titta på den här bilden över Jakobshavns Isbrae på Grönland och dess reträtt:

  https://en.wikipedia.org/wiki/Jakobshavn_Glacier#/media/File:Jakobshavn_retreat-1851-2006.jpg

  Lägg märke till de två långa luckorna i tidsserien 1931-1953 och 1964-2001. Det finns data från mellanperioderna som dock aldrig presenteras. Under den första luckan retirerade glaciären så att glaciärfronten 1947 var ungefär densamma som 2002 och avancerade sedan till läget 1953. Mellan 1964 och 2001 låg fronten nästan stilla. Liksom för den delen sedan 2006 (som alltid är slutdatum i presentationerna). Att inte mycket har hänt de senaste 15 åren kan ju vem som helst kolla med egna ögon:

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-261982.4904014169,-2309991.171817699,-129080.60470492284,-2246069.8402638217&p=arctic&t=2020-10-01-T05%3A55%3A42Z

  På det viset förvandlas en långsam reträtt ca 1850-1947, en snabb reträtt 2001-2006 och två långa perioder av i stort sett stillestånd/pendlingar 1947-2000 och efter 2006 till en kontinuerlig reträtt.

 39. Ingrid Hörlin

  Det är hög tid att de 800 vetenskapsmännen världen över får delta i klimatdebatter. De måste komma igenom den kompakta censuren som råder så mänskligheten får ett mer sansat förhållande till koldioxid.
  Hysterin måste dämpas eller rättare kvävas så klimatmiljardrullningen stoppas!
  Ingrid Hörlin

 40. Anders Eriksson

  ”Vi människor tycks föredra ett varmare klimat.”

  Hur stor andel av jordens befolkning skriver under på det påståendet? Påståendet exemplifieras bl a av svenska pensionärer som flyttar till varmare länder samt egen ovilja att skotta snö. Eftersom den globala uppvärmningen är just global så kan inte fokus ligga på lilla Sverige långt uppe i norr. Det är ett egoistiskt sätt att argumentera. Vi i Sverige kommer att kunna anpassa oss hyggligt till uppvärmningen men lika enkelt är det nog inte över hela jordklotet. När vi kan öka våra skördar kommer motsatsen att råda på andra håll. Vi kan säkert ha en god tillgång till färskvatten oavsett vad som händer medan brist kommer att råda på många håll. Etc, etc. All mänsklig påverkan av klimatet måste av många skäl avbrytas.

 41. Anders #40
  Visst har du rätt i att det finns förlorare i ett framtida globalt varmare klimat. Men det finns också många vinnare och troligen stora områden med ”kvittar lika”. Jag tror att vi är många här som bara efterlyser ett sansat samtal om detta. Inte att som nu falskeligen överösas av enbart negativa följder. Av en intellektuellt stympad och korrumperad mediamiljö med skattefinansiering och godhetshybris. I sig skrämmande, hur ser det ut i andra samhällsfrågor?

 42. Anders Eriksson #40

  Om de är som du påstår (och tror?) borde ju de länder som kommer att få det sämre att vara extra rädda för koldioxid. Ändå är det där som kolkraften byggs ut.

  Frågan är om de inte vet bättre eller, hemska tanke, om de istället vet bättre än vad vi gör.

 43. Fredrik S

  Anders Eriksson #40

  ”All mänsklig påverkan av klimatet måste av många skäl avbrytas.”

  Nu vet jag inte din tidshorisont men hur många liv skulle det kräva tror du?

 44. Bengt Häger

  Christian H #34:
  Det stämmer med vad jag minns. Nyårsafton 1972 var gräsmattorna gröna i Örnsköldsvik där jag växte upp. Mamma fotograferade huset och tomten med gröna gräsmattor för att det var ovanligt på nyårsafton. jag minns början av 70 talet med milda slaskvintrar och slutet av 70 början av 80 talet blev det kallare.

 45. Peter+Lindkvist

  # 40 Anders
  Som jag förstått det utgår man idag ifrån att den uppvärmning som sker i första påverkar planetens norra och södra delar, inte de ekvatoriala delar som redan har värme i överskott. Dessutom säger man att ordningsföljden är ökad uppvärmning -> ökad Co2, alltså tvärtemot vad alarmisterna och IPCC hävdar. Planeten värms periodvis upp och då gasas mer Co2 ur haven. A completly new ballgame.

  Ökad Co2 ger också ökad växtlighet, krympande öknar, rikare skördar, allt detta till utvecklingsländernas fromma.

  Såg jag inte någonstans en uppgift att det globalt går en person död av värme på 17 döda av kyla.