Orwell

Hållbar utveckling som nyspråk

Peter Fosters artikel Hållbart Nyspråk av 2050 (1) har inspirerats av George Orwells ”1984”, där han varnade för hur det kan vara att leva i en totalitär stat med sitt Nyspråk, ord och begrepp, som den politiska ledningen medvetet missbrukar för att nå sitt mål. Vårt vanligaste nyspråksord är nog hållbar i kombination med andra   →

Orwellianska England

Den brittiske parlamentsmannen Tim Yeo har föreslagit att alla britter borde tvingas att använda ett ”kolransoneringskort” för att betala för bilbränsle, hushållets energi och eventuella flygresor. The influential Environmental Audit Committee says a personal carbon trading scheme is the best and fairest way of cutting Britain’s CO2 emissions without penalising the poor. Under the scheme,   →