Orwellianska England

Den brittiske parlamentsmannen Tim Yeo har föreslagit att alla britter borde tvingas att använda ett ”kolransoneringskort” för att betala för bilbränsle, hushållets energi och eventuella flygresor.

The influential Environmental Audit Committee says a personal carbon trading scheme is the best and fairest way of cutting Britain’s CO2 emissions without penalising the poor. Under the scheme, everyone would be given an annual carbon allowance to use when buying oil, gas, electricity and flights. Anyone who exceeds their entitlement would have to buy top-up credits from individuals who haven’t used up their allowance. The amount paid would be driven by market forces and the deal done through a specialist company.

Regeringen stöder uppenbarligen förslaget men varnar att det är lite före sin tid. Teoretiskt sett skulle ett kolransoneringskort kunna omfatta alla inköp ett hushåll gör, inklusive mat, menar miljöaktivisterna. Att handla utan att använda kortet skulle ses som ett brott mot lagen.
Jolly good, Britain. Ni lever snart upp till Orwells visioner om en bättre värld.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gösta Walin

  jag vill minnas att Anders Wijkman, Sveriges Al Gore, framfört ett liknande eller samma förslag.
  Gösta Walin

 2. Thomas

  Maggie, om du vill beskriva Englans som Orwellsk, varför hänvisa till sådana här hypotetiska förslag? Varför inte titta på verkligheten med övervakningskameror i alla hörn?

 3. Olaus Petri

  Eller varför inte hänvisa till en hypotes?

 4. Björn

  Det börjar likna ransonering på sätt som tillämpades under andra världskriget. Förmodligen kommer liknande förslag med tiden att falla på sin egen orimlighet. Förhoppningsvis snart!

 5. Claudius

  Den gamla medeltida avlatshandeln i ”modern” koldioxidversion!

 6. Ragnar Danneskjöld

  Att dylika förslag ens vädras är fanimej helt sjukt. Folk har tydligen förlorat förstånd och lite till när det gäller koldioxidtramset. Jag skulle inte bli förvånad om folk snart börjar ta till våld för att försöka bekämpa alla stolligheter som våra parlamentariker lagstiftar om. 
  Ett lands regering är vald av folket för folket. Då ska den för tusan också verka för folket och inte emot det. Jag börjar bli genuint bekymrad över våra ledares och företrädares icke-ifrågasättande natur och deras alltmer totalitära tendenser. Mörka tider stundar för människorna.

 7. L

  Då vet vi i alla fall varifrån vi kan vänta klimatflyktingar…

 8. Tege Tornvall

  Det minsta ”ekologiska fotavtrycket” efterlämnar rimligen det döende barnet i Tchad just efter sin sista suck.
  Bäst vore väl om vi alla samfällt, här och nu över hela jorden lade oss platt på marken och bleve mull. Då vore jorden en gång för alla befriad från vår i klimat- och miljöhysterikernas ögon förhatliga art.
  Eller borde vi åtminstone leva som naturfolken, en invånare per km2, livnärande oss på markens bär och rötter – och kanske också själva livnärande gulliga isbjörnar och annan livsfarlig fauna. Då finge vi ta kål på drygt 6 av världens 6,5 miljarder invånare. Vilka? Var?
  undrar Tege

 9. Red Hansen

  Inget förvånande att fanatismen övergår i diktatoriska riktningar det är en normal utveckling. Däremot är det väldigt skrämmande sådär lokalt för oss att vi har företrädare för den här typen av strömmningar även i svensk politik. Vi har folk på position i sverige inte bara individer i tokvänstern som är kapabla att prioritera fundamentalistiska krav framför fakta eller människors överlevnad och hälsa.

 10. Detta kommer vara standard inom en snar framtid i hela EUroland och USA .
  Alexander King & Bertrand Schneider är två av många somjobbar för att sprida propagandan om klimathotet. Läs deras bok – The First Global Revolution (Club of Rome) 1993 Edition
  och studera själv boken, på sida 75 finns nedanstående text:
  ”In searching for a new enemy to unite us, we came up with the idea that pollution, the threat of global warming, water shortages, famine and the like would fit the bill.
  In their totality and in their interactions, these phenomena do constitute a common threat which demands solidarity of all peoples, but in designating them as the enemy, we fall into the trap about which we have already warned, namely mistaking symptoms for causes. All these dangers are caused by human intervention, and it is only through changed attitudes and behavior that they can be overcome.
  The real enemy then is humanity itself.

  http://medlem.spray.se/mn1/Alexander%20King%20&%20Bertrand%20Schneider%20-%20
  The%20First%20Global%20Revolution%20(Club%20of%20Rome)%2
  01993%20Edition.pdf
  Detta stycke säger väl en del om varför propagandan om den globala uppvärmningen sprids. Människor skall känna skuld och ge upp sina rättigheter och lleva ett liv utan bekvämligheter eller tillräckligt med mat.The Club Of rome är en s.k tankesmedja som har kopplingar till Den Globala Makteliten vars mål är en Världsregering (En Ny Världsordning).
  Gå in på denna sida och läs om den s.k gröna agendan
  http://green-agenda.com/