Vakna upp, Emma!

Emma Runeborg, 32, är Mora och Orsas nya energi- och klimatrådgivare. Enligt henne står vår individuella klimatstrategi på tre B:n: Bostaden, Bilen och Biffen.

”Genom att ta cykeln en dag i veckan, äta något annat än kött någon dag i veckan, och genom att värma bostaden effektivt går det att spara 20 procent på energin och klara EU:s energi- och miljömål år 2020”. säger Emma Runeborg.

Personligen tycker jag att alla Emmas förslag är bra. Det är klart att vi ska hushålla med energi. Men hon behöver väl inte tuta i folk att bara för att de låter bli hamburgaren eller bilen så förbättar de klimatet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tege Tornvall

  Rätt medicin men fel diagnos, kan man säga.
  Tege

 2. Peter Stilbs

  Får mig att tänka på en gammal historia om en dalkarl som ville köpa en Jordglob, men tyckte de var på tok för dyra. Till slut frågade han expediten ”Har ni ingen kula med bara Dalarna på ?”
  Ja, jag menar egentligen, hur tänker sig Emma att påverka Kineser och Indier att göra samma sak ? Men många där cyklar ju redan, är vegetarianer, och värmer inte upp sina bostäder – så det kanske går 😉

 3. Björn

  ”Energi och klimatrådgivare”, det låter fint det, men det luktar politiskt korrekt eller ännu mer träffande, en populistiskt tillsatt tjänst. Men det är ju Mora- och Orsaborna som betalar för denna tjänst.

 4. Kanske borde Emma lägga till ett fjärde B: Barnen. Varje ny människa innebär ju mer koldioxidutsläpp. På flera håll, bl.a. i Storbritannien propageras det ju för max två barn per par, för klimatets skull…

 5. Peter

  Man anar en kraftig pk USA-kritisk underton i slutet av artikeln då faktarutan antyder att nordamerikaner minsann är de värsta ”skurkarna”.. med 20 ton kontra 2 är de tio gånger så ”dåliga” som kineser..
  Att sedan kineserna är en miljard och deras co2-utsläpp därmed blir mindre per capita trots att de är högst i världen OCH ökar kraftigt verkar inte vara ett problem för vissa..

 6. P.Persson

  B: för Barn.
  Jag har ett barn med två olika kvinnor. Kvinnorna har ytterligare två barn till med en man var. 6 ungar på 5 vuxna. Betyder det att vi behöver köpa en eller två ”utsläpps rätter” (UR) från vänner på glasberget?
  Skall varje människa få en UR vid födsel eller skall varje kvinna få två, då hon ju står för den seriösa delen av produktionen? Intressant genusmakt perspektiv. Eller man kanske skall ansöka om UR med åkallande av PC-referenser och lämplighetstester?

 7. Thomas

  Peter, det känns rimligare att mäta utsläpp per person är utsläpp per nation. Antag att Kina bröts upp till tio mindre länder, skulle då USA:s utsläpp bli ett större problem och kinesernas ett mindre?

 8. L

  Thomas, vad är rimligare i ditt exempel? Det är ÖKNINGARNA av utsläpp som ska jämföras och det kan man göra även på individnivå.

 9. Håkan

  Thomas, antag att man räknade USA´s stater var för sig, vilket är rimligare än att tänka sig Kina uppdelat på tio, då skulle amerikanerna ses som ett mindre problem. Och om vi räknar Europa som en enhet är vi plötsligt ett problem. 
  Poängen är att regionen Asien årligen ökar sina utsläpp i en sådan takt att våra eventuella insatser blir rent löjeväckande. 
  Att minska utsläppen i Europa och USA med 20% blir kämpigt för ekonomin och kommer att göra liten eller ingen nytta. En minsklning av utsläppen med 20% under kort tid i Kina skulle få katastrofala följder följder för den kinesiska befolkningen och det vet man i Kina. Det kommer alltså inte att hända. 
  Då är det skönt att veta att koldioxiden inte är något problem. Problemet i den här frågan är våra godtrogna politiker och våra okritiska medier.

 10. Björn

  Egentligen är det absurt att vi har hamnat i en diskussion där människan som individ blir utpekad som koldioxidbov. Men det är ännu mer absurt eller ännu värre, att våra politiker använder sig av en icke bevisad tes om koldioxidens orsak till en global temperaturhöjning för att demonstrera myndighetsutövning.

 11. Janne

  Inressant att notera att USAs koldioxidutsläpp per kapita inte har ökat sedan 1990 medan de flesta länder i EU har kostat på sig en sådan ökning. Detta trots att vi ständigt påpekar att USA minsann inte skrivit på något Kyotoavtal. Ja, USA är t.o.m. bättre än Sverige i detta avseende. Om det sedan har någon betydelse för klimatet är en helt annan fråga. 

 12. P.Persson

  Ära den som äras bör.
  Hur stor procent av Kinas produktion, och därmed energi konsumtion, exporteras?
  ”Vi” i väst kringgår våra egna moraliska åtagande genom att lägga ut produktionen på entreprenad. Kina har trotts allt ett kommunistiskt styre och enligt Marx har oförädlade naturresurser inget värde. Hur man än vänder sig har man ändan bak.

 13. Thomas

  L, varför är det ökningen som skall räknas? På vilket sätt blir USA en mindre miljöbov av att de historiskt släppt ut mycket mer koldioxid än Kina? Blir en bilägare större miljöbov om han föddes som fattig bonde på den kinesiska landsbygden än om han föddes i en överklassfamilj på Östermalm som haft bil sedan 20-talet?
  Kinas ståndpunkt är precis motsatt, att man bör räkna med även historiska utsläpp, och den är faktiskt mer rimlig än att belöna länder för tidigare utsläpp.
  Håkan, om du delar upp USA i dess delstater bli per kapitautsläppen fortfarande precis lika stora (om än ojämt fördelade mellan staterna). Slår du ihop EU ändras inte per kapita utsläppen. Det är fördelen med att räkna så snarare än per land. Per land blir annars Vatikanstaten det stora föredömet, vilket inte känns så rimligt.
  Sen är det säkert skönt att tro att koldioxidutsläpp inte har någon betydelse.

 14. L

  Thomas, som du resonerar här kan koldikoxidutsläppen verkligen inte ha någon betydelse. Vilket fullständigt nonsensresonemang…!

 15. Björn

  Thomas, jag har tagit fasta på din sista kommentar. ”Sen är det skönt att tro att koldioxid inte har någon betydelse”. Ingenting är betydelselöst, men att tillmäta koldioxiden sådan betydelse, att vi ställer om världens ekonomier för att fokusera på någonting som vi faktiskt inte har bevis för.

 16. Thomas

  L, jag tror du är fel person att tala om nonsensresonemang. Du försöker ju inte ens förklara var jag har fel.
  Björn, vad skulle du klassa som bevis?

 17. Björn

  Sorry! Glömde tillfoga följande på slutet i sista meningen: ……..,är bortkastade resurser. Än en gång sorry!

 18. L

  Thomas, enligt ditt sätt att resonera skulle man kunna jämföra med isbjörnsjakt för att ta något närliggande. Ett antal länder har under årens lopp jagat isbjörn så att den var på väg att dö ut. Innebär det att övriga länder nu också ska ha någon slags rätt att fortsätta jaga isbjörn tills den sista är skjuten?
  Om man tror på koldioxidteorin blir resultatet detsamma.

 19. Thomas

  L, om man skall tillämpa ditt koldioxidresonemang på isbjörnar blev det snarare så att land A skjutit alldeles för många isbjörnar. Sen börjar land B också skjuta några vilket gör situationen än mer ohållbar. Istället för att klaga på A klagar du då på B för att de börjat.
  Faktum kvarstår: det är utsläppen av koldioxid som är av betydelse inte ökningstakten.
  Rent hypotetiskt, antag att vi nu måste begränsa utsläppen av CO2, hur anser ni att en sådan begränsning bör fördelas? Av vad ni skriver tycks ni mena att de länder som släppt ut mest historiskt skall få fortsätta göra det i all framtid.

 20. L

  Thomas, varför ska jag klaga på de som inte längre skjuter isbjörnar eller de som minskar koldioxidutsläppen?
  Vad som skett historiskt saknar betydelse när man ska se framåt.
  Hypotetiskt, om jorden hade en enda regering och vi var tvungna att minska koldioxidutsläppen, skulle jag inte rekommendera att bygga ut fossilkraften, utan satsa på tillväxt genom annan energi och samtidigt byta ut gammal teknik mot ny. Allt annat är politik.

 21. DJ

  L.
  Mest rättvist är det att försöka fördela en allmän resurs så att de flesta människorna får tillgång till den.
  Vi i den rika västvärlden traditionellt använt en resurs mycket. På vilket sätt ger det oss större rättighet att fortsätta använda denna resurs mycket mer per person än i utvecklingsländer? Om en resurs är begränsad, eller måste begränsas, hur tycker du att man ska fördela resursen?

 22. L

  DJ, nu handlade det inte om att fördela en allmän resurs, utan om att minska ett allmänt hot. Så fort man börjar prata om rättvisa faller de vetenskapliga argumenten.

 23. Thomas

  L, du motsäger dig själv så det skriker om det! Först säger du att det är ökningstakten som räknas men nu säger du att det som skett historiskt saknar betydelse. Vad tror du ökningstakten är annat än en skillnad mellan historiskt och nutida? Om USA slutat med sina koldioxidutsläpp (skjuta isbjörnar) hade det inte varit någon poäng att göra detta, men i verkligheten släpper de ut mer och mer koldioxid (skjuter fler isbjörnar).
  I praktiken har inte jorden en enda regering, och det du förslår är en grad av planekonomi som inte är möjlig i internationella avtal. Själv tycker jag det är rimligare att sätta gränser för utsläppen och låta länderna själva välja hur de skall uppnå målen. Dessa gränser bör konvergera mot samma utsläpp per kapita.
  ”Så fort man börjar prata om rättvisa faller de vetenskapliga argumenten.”
  Vetenskapen kan bara beskriva vad som kommer att hända. Att bedöma om detta är önskavärt eller vad man i annat fall bör göra åt det är politik. Rättvisa är en del av politiken. Antingen gör du ett avtal som i alla fall de flesta känner är rimligt, eller också får du bomba de missnöjda till underkastelse.

 24. DJ

  Visst handlar det om att fördela resurser. Användningen av dessa resurser genererar koldioxid, något som många anser är bekymmersamt.
  Om man nu behöver begränsa användandet av dessa resurser, hur tycker du då att man ska gå till väga? Ska man i huvudsak säga åt utvecklingsekonomier att de måste begränsa sin användning av resurserna bara för att de har så många människor, trots att de per person inte använder så mycket, eller bör man inrikta sig på de länder där människorna per person använder väldigt mycket av resursen, och på så sätt jämna ut spelfältet?
  Vilka människor bär mest ansvar? Anser du att det är människor eller länder som bär ansvar?

 25. DJ

  Tidigare inlägg riktat till L.

 26. L

  Thomas och DJ, om vi lika hypotetiskt säger att koldioxid är ett dödligt gift. Var finns rationalen att vissa länder ska femdubbla sina utsläpp av rättviseskäl?

 27. DJ

  L.
  Naturligtvis måste alla bidra till att man kommer under den gräns man bestämmer är nödvändig. De människor som släpper ut mest av det hypotetiska giftet bör minska sina utsläpp mest, om de så är kineser, amerikaner eller afghaner.
  Men det vore konstigt om man som person blev tvungen att minska mycket mer på utsläppen bara för att man råkar klumpas ihop till en grupp med en massa andra människor. Att som enskild person tvingas minska mer på sina utsläpp bara för att man är född i Kina känns märkligt.
  Däremot kan jag hålla med om att frågan kompliceras om man dessutom tar med i beräkning att vi i väst tidigare har byggt upp vora ekonomier genom användning av koldioxidgenererande resurser, vilka nu anses behöva begränsas, och att u-länderna sannolikt behöver använda dessa resurser för att bygga upp sina ekonomier. Bör vi i den rikare delen av världen då minska våra utsläpp än mer, eller ekonomiskt bidra, för att hjälpa människor i utvecklingsländerna att kunna utveckla och öka sina ekonomier?

 28. Emma i Orsa gör nog större nytta som skattefinansierad rådgivare än arbetslös akademiker. OBS! Det här inlägget har inget med Emma som person att göra. Inte heller med hur Orsa och Mora kommun använder sina pengar.
  Men med hennes sätt att leva så påverkas vare sig klimat, miljö eller hennes egen hälsa negativt.
  Så vad är problemet?
  Anställ alla arbetslösa som klimatrådgivare så får vi noll arbetslöshet utan att klimatet påverkas.
  Det kostar en del, men det kostar nog mindre än alla andra konstiga åtgärder för att försöka styra klimatet.
  Hur det ska finansieras undrar någon?
  Genom ökad tillväxt menar jag. Även en kommunanställd klimatrådgivare betalar ju skatt. Och lär sig massor om väder och vind samtidigt 😉

 29. L

  Det som bekymrar mig är att miljö-alarmisternas recept är noll utsläpp, medan politikernas recept är att rättvist fördela en total ökning och att sälja utsläppsrätter. Är larmen baserade på vetenskap eller politik?

 30. Thomas

  L, kan du vänligen förklara hur du i vartannat inlägg tycker att historiska utsläpp inte har någon relevans och i vart annat hävda att länder som historiskt haft låga utsläpp skall tvingas fortsätta med detta för att det då plötsligt är ökningstakten som är av betydelse?

 31. L

  Thomas, återigen så är det ökningstakten från nuvarande utsläppsnivåer som har global betydelse, ökningstakten de senaste 100 åren är historia. Du vet lika väl som jag att det inte kommer att vara någon större ökning av utsläpp i de länder som släppt ut mest under det förra århundradet, medan de folkrika utvecklingsländerna kommer att ha en avsevärd ökning. För att i den situationen bromsa utsläppen till nuvarande nivå måste sannolikt I-länderna minska sina utsläpp med 90 procent på per capita-nivå, vilket knappast är politiskt möjligt.
  Det skulle dessutom effektivt sätta stopp för utvecklingsländernas möjlighet att exportera sin produktion, alternativt skulle all vår produktion behöva flytta ut och resultatet bli ännu mer utsläpp.
  Koldioxidteorin som fördelningspolitiskt verktyg kommer att självdö.

 32. Thomas

  L, vad jag vet är att det är utsläppens storlek som har betydelse, inte deras ökningstakt.

 33. L

  Thomas, då vet du mer än de flesta.

 34. Thomas

  L, låt oss då rent hypotetiskt att Kina hade fyra gånger högre utsläpp än idag men att de inte ökade. Skulle dessa utsläpp då vara ett mindre problem än idag?

 35. L

  Thomas, de flesta alarmister pratar om hur snabbt vi ska minska utsläppen. Om då Kina ökar snabbare än alla andra minskar har ökningstakten konsekvenser oavsett vilken nivå vi alla utgår ifrån.
  Dina små ordkrig leder dock ingenstans…

 36. Red Hansen

  Den här disskusionen var väl det mest meningslösa på länge! Påminner strakt om när mina teologiskt inriktade vänner kommer ihop sig om detaljer inom tro. CO2 hit eller dit så har ingen bevisat någon fara med den. Det är alltid politiskt korrekt i vänster och miljökretsar att hacka på USA etc etc men här blev det ju bara oändliga slingrerier för att försvara myt och kina

 37. M

  Hahaha….Thomas och L, ni är för roliga….och måste nog ge segern till Thomas 🙂

 38. L

  M, är du också politiker..?

 39. M

  Nej L…jag är bara en vanlig medborgare som råkade ramla in här på ett bananskal. Brukar inte läsa kommentarer men det här var roligt 🙂
  Vill tillägga att jag inte har en fundamentalistisk tro (eller övertygelse) som alla här verkar ha angående klimatförändringarnas vara eller inte vara. Jag försöker hålla en mer ödmjuk inställning och erkänna att jag faktiskt inte vet allt.
  En sak jag dock inte riktigt förstått av debatten och jag frågar inte bara dig nu L: Ni som vägrar erkänna någon som helst oro; säger ni att klimatförändringarna är naturliga variationer eller att det inte finns några klimatförändringar alls? Eller är det olika åsikter med en gemensam nämnare; vi behöver inte göra någonting åt det och alltså sova med lite bättre samvete?
  /M

 40. L

  M, jag tror att de flesta som kommenterar här är mer miljömedvetna och pålästa än genomsnittet och har försökt förstå AGW-hypotesen.
  Det som skiljer oss från alarmister som Thomas Palm är att skeptikerna vill se helheten och inte bara vad som kommuniceras av IPCC, Al Gore och dagstidningarna.
  Maggie postar klipp från hela världen som belyser att det finns många orsaker till klimatförändringar och att just koldioxid kanske inte alls har den dominerande effekt som påstås.
  Vi har varit skeptiska till etanol som subventionerat bränsle. Dels för att det framställs av grödor som kan ätas eller som planteras där det tränger undan regnskog. I svensk produktion från kvist och spån, ökar också utsläppen av koldioxid. Dessutom drar etanolbilar betydligt mer bränsle och körs därför ofta på bensin. Något allt fler nu blivit medvetna om.
  Vad vi säger är att jorden och dess invånare har betydligt större problem som behöver uppmärksamhet och satsningar, fattigdom, sjukdomar och vattenbrist är något av det som borde prioriteras innan vi har fått bättre belägg för att koldioxid skulle vara ett reellt hot.
  Det mest anmärkningsvärda är hur lite fakta alarmister verkar känna till, dom nöjer sig ofta med att hänvisa till ”forskarna” och tar tidningsrubrikerna som intäkt för att ställa om hela samhället och detaljstyra företag och individer.
  Tittar man på hela AGW-fenomenet så domineras det av politik och inte vetenskap, mer krafter ägnas åt att beskatta koldioxidutsläpp än att t ex skilja av dom från källan. Som om AGW-effekten var försumbar medan koldioxiden blivit en handelsvara…

 41. Christopher E

  Intressant debatt.
  Det spelar naturligtvis ingen vem som har släppt ut vad i det förgångna. Gjort är gjort. Visst stämmer det att västvärldens rikedom till stor del beror på billig energi, vilken i sin tur varit huvudsakligen fossil.
  Därför är det rimligt att u-länderna på samma grunder får gynna sin tillväxt. Naturligtvis inget problem för mig, eftersom jag anser att koldioxens påverkan på klimatet är minimal, och i vilket fall som helst gynnsam. Däremot kan vi med fördel dela med oss av det kunnande vi skaffat för minska utsläppen av föroreningar.
  Men för en alarmist är det försrås värre, eftersom de anser att koldioxid leder till katastrof. Då blir det ju väldigt flummigt att tala om att u-länder ska få öka utsläppen av ”rättviseskäl”. Är det farligt så är det. Och då måste  man i konskvensens namn vägra dessa länder tillväxt. Lycka till.
  I den verkliga världen har dock länderna i fråga ingen tanke på offra tillväxt på grund av utsläppsminskningar. Enbart Kina ökar sina utsläpp av CO2 lika mycket på en månad som Sveriges årsutsläpp. Då förstår man att svensk klimatpolitik är helt meningslös. När Svensson drar ur mobilladdaren (vars ström till mer än 90% inte är fossil i vilket fall) startar Kina ett kolkraftverk… i veckan.

 42. M

  Tack L för ett bra svar. Jag tror vi är ganska överens om att man ska ifrågasätta och inte ta allt för givet. Det farligaste som finns är fundamentalister, oavsett om det gäller religion eller vetenskap och det verkar finnas lika många fundamentalister på båda sidor i den här debatten. 
  Skillnaden är nog att jag är lite mer försiktig än du. Om det nu skulle vara så att om alarmisterna har fel betyder det visserligen stora onödiga kostnader och att fokus läggs på fel problem. Man kanske tom. kommer att skratta åt vår dumhet i framtiden. Men det betyder också att vi snabbare kommer bort från ett otroligt farligt oljeberoende.
  Om däremot skeptikerna har fel betyder det att hela vår civilisation är hotad och man kommer definitivt INTE att skratta åt oss i framtiden.
  För mig är det ett ganska enkelt val, försiktighetsprincipen.
  /L

 43. M

  Nu skrev jag visst under med din signatur av bara farten. Lugn, försöker inte förfalska dina åsikter 🙂
  /M