hushållsel

Orwellianska England

Den brittiske parlamentsmannen Tim Yeo har föreslagit att alla britter borde tvingas att använda ett ”kolransoneringskort” för att betala för bilbränsle, hushållets energi och eventuella flygresor. The influential Environmental Audit Committee says a personal carbon trading scheme is the best and fairest way of cutting Britain’s CO2 emissions without penalising the poor. Under the scheme,   →