President Putin, PIK och berättelsen om klimatkrisen

När någon utnyttjar barn och tonåringar för sina egna intressen förtjänar det inget annat än att fördömas” så har president Putin uttryckt sig om fenomenet Greta. (Reuters, Länk 1)

Vad ligger bakom detta uttalande? För det första känner han sannolikt till historien kring klimatmodellerna, det vill säga att de avviker mer och mer från de besked som naturen ger – alla utom en.

Den enda klimatmodell, som följer den naturliga temperaturutvecklingen sedan 1979, kommer från Ryska Vetenskapsakademiens Institut för Numerical Mathematics. Den modellen lyfts sällan fram i media, men man hittar den i NIPCCs Fossil Fuel kapitel 2 sid 162. Enligt den modellen beräknas atmosfären vid seklets slut ha fått 1.4 graders temperaturökning, vilket förmodas vara av godo. Inte nog med att just den modellen stämmer med temperaturutvecklingen enligt mätningarna i atmosfären, skriver NIPCC dessutom att den ryska Vetenskapsakademins matematiker vid sina beräkningar valt ingångsvärden från historiska data:

”So the model that most closely reproduces the temperature history has high inertia from ocean heat capacities, low forcing from CO2 and less water for feedback. Why aren´t the other models built like this one?” Ja, varför inte?

De övriga klimatmodellernas samlade ”spagettikvast”, med ett medelvärde för klimatkänsligheten på cirka 3, har gång på gång avfärdats av en rad fria forskare, se till exempel John Christy´s analys: Putting Climate Change Claims to the test (Länk 2).

Mer eller mindre känt är att Klimathotets ”vetenskapliga” grund ändå vilar på den spretiga kvasten.

John_Christy_Model4

Gretas framgång verkar nästan övernaturlig, men den får sin förklaring i Jacob Nordangårds artikel The Global Climate Strike – Unite behind the Scientific Dictatorship (länk 3): Idel ädel global FN-elit har arbetat fram en plan för en global klimatstrejk och arbetet kunde till sist krönas av Gretafenomenet. Från länk tre:

”… Förr så strejkade man för att få det bättre och för att bli befriade från en slavlik tillvaro medan man idag strejkar för att bestraffas för sitt leverne och åter slås i bojor. Ungdomar som Felix och Greta utnyttjas och manipuleras samvetslöst för att genomföra den stora transformationen, Romklubbens teknokratiska ”paradis”, där barnafödandet ses som ett hot mot planetens bärkraft och där allting ska övervakas, regleras och beskattas från en global nivå för att bringa världen i balans …”

Kanske hade det varit lite väl magstarkt att ge Greta årets fredspris när hon i själva verket bara ”samvetslöst utnyttjats och manipulerats för att genomföra den stora transformationen”.

Greta har på sistone berättat om att hon har kontakt med vetenskapen. Vilken vetenskap, vilka vetenskapsmän bör man fråga sig. Svaret kom den 7 oktober. Expressen avslöjade då Gretas rådgivare:

den kände aktivisten Pär Holmgren har regelbunden kontakt med Greta, vidare bidrar Stefan Rahmstorf och Johan Rockström från PIK (Institute for Climate Impact Research i Potsdam utanför Berlin) med sina fakta och i Nordamerika står klimathotsrörelsens grand old man Bill McKibben (350.org) till förfogade med stöd och hjälp.

Tack Expressen för de uppgifterna! Expressen beskrev vidare i sin naivitet PIK, som ansett. På vad sätt ansett? Alltsedan PIK grundades av H. J. Schellnhuber har institutet med sin ekonom Ottmar Endenhofer arbetat för genomförandet av den stora transformationen (se bildtext nedan). Närmare Putins ”någon”, i ”när någon utnyttjar barn och tonåringar för sina egna intressen förtjänar det inget annat än att fördömas”, kan man inte komma.

Men ”klimatkrisen”? Måste vi inte rädda planeten? Texten till bilden av O. Endenhofer lyder i översättning: ”… Man måste frigöra sig från illusionen att internationell klimatpolitik är miljöpolitik. Den har nästan ingenting att göra med miljöpolitik längre.” (2010)

Den så kallade klimatkrisen handlar med andra ord inte om klimatet utan om att med hjälp av det tänkta klimathotet möjliggöra den stora omställningen ”där allting ska övervakas, regleras och beskattas från en global nivå”.

endenhofer

Putins markering var en smocka mot hela klimathotsrörelsen – om man tänker efter. Men bryr sig det gröna EU?

Från alla tänkbara ”predikstolar” i media, den obligatoriska skolan, riksdagar och regeringar upprepas samma skamliga ”berättelse om klimatkrisen”. Man kan inte skylla alla för att medvetet propagera för den stora omställningen, men var och en som talar om ”klimatkrisen” eller liknande bidrar i själva verket till stöd för den och den stora omställningen.

Under Gretas tal i FN anklagade hon vuxenvärlden med – hur vågar ni. Precis samma ord borde man skicka tillbaka till klimathotsrörelsen. Hur vågar dess vuxenvärld propagera för det så kallade klimathotet med sin mörka baksida?

Tankarna går naturligtvis till politikerna, som är valda för att värna vårt land och inte FNs maktambitioner, men även till media med dess journalister vars uppdrag är att granska och sätta helljuset på stora och viktiga frågor. Visst granskas det vitt och brett, men ljuset når aldrig ner till grunden i den här frågan. En del av förklaringen kan ligga i vad den norske professorn i naturvetenskapens didaktik, Svein Sjøberg, skriver i sin bok Naturvetenskap som allmänbildning. Han för fram att den vetenskapliga analfabetismen är utbredd och att media ofta rekryterar bland dem, som av olika skäl valt bort skolans naturorienterande ämnen.

Och, skolvärlden som har samhällets uppdrag och ansvar för de ungas grundläggande utbildning där ”rostfria” baskunskaper ska präntas in! Hur kan vuxenvärlden i skolan utan någon utbildning klimatfrågan tillåta sig och tillåtas att ensidigt propagera för det så kallade klimathotet och därmed dess dolda syfte?

Barn och unga är lättpåverkade och tar till sig vad vuxenvärlden förmedlar. Men, våra hjärnor är inte mogna för att bearbeta komplexa frågor, som till exempel klimatfrågan, förrän i 20-25 årsåldern. Hur ska de stackars ungarna kunna värja sig och hur kommer de att må en dag när det möjligen går upp för dem hur vuxenvärlden svek deras rätt till objektiv och allsidig information under uppväxttiden? Än allvarligare blir det när man betänker hur svårt det är att ändra åsikt när ens djupt kända favorituppfattning utmanas.

Vi har bara tio år på oss enligt Greta. Det kanske stämmer för oss i EU, men inte på det sättet hon menade.

Ann Löfving-Henriksson

Länkar:

Länk 1 https://www.reuters.com/article/us-russia-putin-thunberg/putin-i-dont-share-excitement-about-greta-thunbergs-un-speech-idUSKBN1WH1FM

Länk 2 https://www.thegwpf.com/putting-climate-change-claims-to-the-test/

Eller https://www.thegwpf.org/content/uploads/2019/05/JohnChristy-Parliament.pdf

Länk 3 http://pharos.stiftelsen-pharos.org/the-global-climate-strike-unite-behind-the-scientific-dictatorship/

Eller https://www.klimatupplysningen.se/2019/09/23/lilla-gretas-korstag-mot/

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kenneth Mikaelsson

  Mycket bra beskrivning…. Jo det stämmer nog som du antyder att vi har tio år på oss har vi inte ändrat inriktningen på media, politiker och skolväsendet inom den tiden är vår civilisation över…

 2. Bim

  Ann L H!
  Du är som vanligt helt rätt ute. Dessa upplysningar är sådant som skolbarn, almännhet bör läsa och media borde upplysa om.
  Politiker vill ändra vårt politiska system, och där har de faktiskt rätt. De och medias roller bör snarast ändras, och få tillbaka sina naturliga uppgifter, det vill säga: Politiker skall tjäna almännheten och media skall granska hur de sköter sina uppdrag. De två bör aldrig jobba i symbios eller ha något som helst ekonomisk intressa av varandras uppgifter.
  Blev lite otydligt så skippa mitt första försök.
  Bim.

 3. Lasse

  Tack för denna beskrivning av Ryska modellen.
  Följer MOSAIC ( https://follow.mosaic-expedition.org/)
  Kan bara konstatera att Ryska karteringen av isen inte stämmer överens med den Danska och att expeditionen hade svårigheter ta sig fram där den senare visade på öppet hav!
  -22 grader nu. Check (http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php)

 4. Otto Støver

  Du har helt rett Ann, men å ha rett betyr ikke at man får rett. Det jeg støter på bestandig er at man må lytte til vitenskapen og 97% av forskerne tror på klimakrisen. Jeg har til og med sett hevdet at man kan bevise klimakrisen vitenskapelig med 99,99%

  Mitt svar er alltid en harselering som ingen klima frelst har klart å svare på. Jeg spør når kan en forsker som tror på klimasaken få mot nok til å møte en kritisk forsker til en åpen vitenskapelig debatt. Det har det sldri vært noe sted i hele verden. Selv med angivelig 97% av forskerne på sin side og 99,99% av viteskapen på sin side så tør jo ingen å møte til en åpen debatt. De burde jo enkelt ha knust argumentene til klima skeptikerne hvis de prosentene var rette.

  Hvor sannsynlig er det at en advokat, aktivist, forsker, politiker osv som VET de vil knuse motstanderens argumenter ikke tør møte til debatt? Da ville vedkommende være bra dum, og det tror jeg ikke de er. Nei de unngår debatten fordi de VET at det er de selv som blir knust av kritikernes argumenter. Selvsagt vil ingen innrømme det, men det er eneste logiske forklaring.

  Min oppfordring til alle som diskuterer med klima frelste. Be om at deres forskere tør å møte til en åpen debatt. Det er et hån mot vitenskapen hvis man ikke vil diskutere det som angivelig er den viktigste sak for menneskeheten. En åpen vitenskapelig diskusjon er det siste de vil ha. For den kommer til å avsløre hvor dårlig vitenskapelig fundert deres argumenter er.

 5. ThomasJ

  Som vanligt ett alldeles utengemärkt bra inlägg, Ann – tack för det ! 🙂

  Den rejält vitaliserande Willie Soon presenterades i en nyligen publicerad video som rekommenderas varmt, länk:

  https://www.youtube.com/watch?v=4JJ3yeiNjf4

  Enjoy ! 🙂

  Mvh/TJ

 6. Lsa

  Min reaktion på den i DN publicerade artikeln med rubriken ”Stockholm ska mer än halvera mängden kött i skolmaten” var följande:

  ”Efterlyses: en konsekvent, mätbar statligt beteendepolitik. Stödsystem baseras på bonus-malus idé och kan inhandlas från Kina. Följande uppförandeslag skall parametersättas: köttkonsumtion, utandningsluftkvalité, automobilanvändning, motortyp i automobilen, åtgärder för barnbegränsning, kryssningsfartygsanvändning, flygande transportmedelanvändning, förberedelse och egenutbildning i ämnet kannibalism m fl. En gång i månaden skall resultaten beräknas och publiceras offentligt på XXXXL-skärmar med angivande av namn och adress. Såväl bonus-som malusindivider erhåller ukas för
  fortsatt o-liv. Ridå och seppuku!”
  Anknytningen till den utmärkt belysande artikeln är delar av denna citerade sats: ”…där allting ska regleras, övervakas och beskattas från en global nivå.”

 7. Ulf

  Svar 4

  Här är en redogörelse för hur man kom fram till 97 procent. Den är gjord av en klimathotare för att bevisa att det är 97 procent. Alla människor som har ett hum om statistik och resonemang kring sannolikhetslära kan själva se vilka vansinniga resonemang som ligger bakom. Bara att räkna bort alla som inte uttrycker en åsikt är så dumt att man häpnar. 97 procent är rena pajaserierna.
  https://www.google.se/amp/s/ekonomistas.se/2017/03/10/finns-det-vetenskaplig-konsensus-om-global-uppvarmning/amp/

 8. Daniel Wiklund

  Du Ann L H är alltid läsvärd. Man får alltid med kunskap av dina inlägg. Apropå Stockholm och kött i skolan. Nu då tio guds bud inte lärs ut så har vi istället fått miljöpartiets 100 bud. Denna politik leder till att antalet kapten klänningar i klimatpolitiken ökar väldigt mycket. Det leder också till att skamvrån gjort comeback. Med digitala dumstrutar.

 9. Bra Ann!

  Jag kan inte öppna artikeln i Expressen men jag tror att Greta tar hjälp av Kevin Andersson också och då speciellt när det gäller den sk koldioxidbudgeten.

 10. jensen

  Även i dagens diagram noteras oscillation av observerade temperaturer. Liknande oscillation kan observeras i samtliga tidsperspektiv. Detta p.g.a. att jordens temperatur aldrig har en stabil temperatur, utan just oscillerar kring ett temperaturgenomsnitt med en mängd orsaker med en mängd olika lag-times. Just därför är det så viktigt att genomskåda felaktiga val av start resp. slut i tidsskeenden beträffande påstådda klimatförändringar.
  Sammanfattningsvis anser jag att orsaken till alla klimatförändringar i olika tidsperspektiv i grunden är karaktären av FÖREGÅENDE klimatkaraktär, och detta skeende kommer givetvis att fortsätta.

 11. Fredrik S

  Tack Ann!

  Lena #9

  Här är en senare artikel om nobelpriset där Pärs godhet tas upp lite igen.

  Martin Hedberg fick också vara med och berätta lite om hur god han är så hans verksamheter kan dra in mer pengar.

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/vannen-hoppas-kommitten-betonar-klimatet-mer-i-framtiden/

 12. Thorleif

  @6 lsa

  Det verkar som om NPL metodikens anammare kastat sig över klimatfrågorna. Bäva månde gudarna!

 13. Lars Cornell

  Bra Ann !
  Jag läser följande,
  – Efter åratal av att söka verkligheten bakom klimathysterin är min slutsats att klimathysterin syftar till att skrämma skiten ur folk så att de accepterar globalisternas nya världsordning. / W. Eriksson

 14. pekke

  Vet Aftonblaskan hur Greta tänkt åka till Chile ?

  ” I december ska Greta Thunberg vara med på klimatkonferensen COP25 som hålls i Chile, dit hon planerar åka med buss, tåg och eventuellt båt. ”

  Från faktarutan under artikeln.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/vQyb3p/thunberg-trump-mojlig-vandpunkt-for-klimatet

  Undrar hur många ” fossilfria ” bussar och tåg det går mellan USA och Chile, de är nog lätträknade.
  Segelbåt är nog enda ” fossilfria ” alternativet, att ta sig landvägen till Chile kan nog bli ett rejält äventyr med tanke på vilka länder och områden som måste passeras.

 15. Fredrik S

  pekke #14

  Konstigt att ingen tidning nappat på att undersöka och skriva om hennes klimatavtryck som de tjatar om annars att jag ska tänka på när jag ska ta mig till jobbet och helst tycker att jag ska cykla på semestern.

  Men SVT kanske filar på det?

 16. sibbe

  bra, Ann.
  Hur Greta kommer till Santiago?
  Ju, enkelt, om farbror Musk hjälper. En Tesla förstås. Papa kör, Greta sitter bredvid. Och en hel tross med flera husvagnar, proviantbil, allt elektriskt. Styrda av klimatfolket. Viktigast förstås: en dieselgenerator, som laddar på natten. För efter Mexiko finns inte mycket till elektricitet. Där kan Greta vara lycklig…

 17. LarsF

  Tack för artikeln, mycket bra.

  Dock har jag lite svårt för att spekulera i motiv som ev. finns bakom – det blir så lätt avfärdat som konspirationsteorier då – för bort debatten från ämnet.

  Hörde någon kort snutt bara på swebbtv, med Lars Bern, ett nyligen där han från sjuksängen gjorde inslag, och han kör hårt med motiven han påstår vissa har. För mig blir allt nonsens och konspirationer bara. Bara rapade på ”…för att…” om alla som skall ta över, eller hur det var. Stängde av direkt.

  Om argument får möta argument räcker. Spekulera i motiv får motsatt effekt hos mig i alla fall.

 18. Rolf Mellberg

  Det har nyligen framkommit att (den uppenbarligen föga självständiga – man kan inte ta självständig ställning i denna fråga om man är 16 är) – Greta kommit under inflytande av sådana extrimister/propagandistier som Holmgren/Rahmsdorf/Rockström.
  Hon verkar helt enkelt vara deras språkrör, genialiskt då en saklig (svår) debatt omöjliggörs.

  Men nu har jag sett en (ganska) ny film med Nir Shaviv. Även om Svensmark är fadern till dessa teorier driver Shaviv saken mest offensivt dessa dagar. Han har också klagat på att alarmisterna försöker tiga ihjäl hans (och Svensmarks) rön.

  Här kommer den nya fimen:
  https://youtu.be/rre5KvvjIu4

  Kanske bör ett öppet brev riktas direkt till Greta där man begär att hennes rådgivare ska vetenskapligt bemöta denna teori.

  Hela det klimatvetenskapliga alarmistiska etablissemanget måste ställas mot väggen. De måste tvingas att inleda ett meningsutbyte.

 19. Rolf Mellberg

  #18 mig själv

  Ursäkta mitt språkbruk nu men..

  Det är så förbannat fegt av dessa herrar att först indoktrinera och sedan gömma sig bakom detta diagnosbarn. De själva klarar inte att ta den vetenskapliga debatten utan ställer fram sitt bondeoffer Greta Thunberg. Jag hoppas innerligt att hon kommer oskadad ur detta sjuka spel.

 20. Karl Eider

  #16

  Jag vet precis hur Greta tar sig till Santiago:

  https://pensionarsbloggen.files.wordpress.com/2012/01/en-av-brc3b6derna-wright-testar-glidflygning.jpg

 21. Ingemar Nordin

  LarsF #17,

  ”Hörde någon kort snutt bara på swebbtv, med Lars Bern, ett nyligen där han från sjuksängen gjorde inslag, och han kör hårt med motiven han påstår vissa har. För mig blir allt nonsens och konspirationer bara.”

  Jag håller helt med dig. Att spela konspirationskortet utan dokumenterad backning (där även motfakta tas med) är bara dumt. Det är ju inte så att det saknas dokumentation om diverse världshärskarorganisationer. Men att därifrån dra slutsatsen att ”USA är ingen demokrati” är bara trams. Det räcker så bra med öppet antidemokratiska diktatorer som Putin och Xi Jinping för att vi skall ta de antidemokratiska krafterna i världen på allvar.

 22. Utmärkt. Nu är vi framme vid kärnan i klimathotsprojektet.
  Makt, Global Makt.
  Hur gör man då?
  Pekar ut en gemensam fiende som det behövs global styrning för att kunna förgöra.
  På samma sätt som man använde djävulen för att få in människor i religioner/kyrkor

 23. Ingemar Nordin

  Ingvar #22,

  Nej, men ett enkelt avståndstagande från EUs och FNs dubbelspel räcker. Vad sägs om ett Swexit och att lämna FN? Det är ju där globalistiska diktaturkramare befinner sig. Lugnt och stilla – lämna! Självaste Trump har ju insett detta och drar ned på USAs subventioner till det korrupta FN.

 24. Göran J

  Tack Ann för ett utmärkt inlägg.
  Det intressantaste med alla kurvorna av som visas i diagrammet ovan å hur spretiga alla datamodellerna är. Vilken är den ”riktiga” kurvan utan alla 102 modellerna. D.v.s. Vilken kurva är det somalarmisterna ser som sin kurva.
  För mig liknar dessa kurvor mera en teckning gjord av min 15, åriga sondotter än ett vetenskapligt arbete.
  Är det någon här på forumet som har hört, sett eller läst något på svenska media angående rättegången mellan och Tim Ball och Michal Mann. Nu är det fastställt av domstol att Mickael Manns hockey stick verkligen är ett falsarium och då inte bör över huvud tagen ses som något vetenskapligt arbete utan som ett klumpigt försök att lura mänskligheten.
  Se gärna Tim Ball kommentar till sin seger över Temperaturfusket med Hockeyklubban!
  https://www.youtube.com/watch?v=e92U5HzBuLI&t=605s

 25. Tack, jättebra. Jag tycker dock att skönmålningen av den ryska modellen har klara vetenskapliga problem likaså och bör särskilt påpekas för oinvigda. Att skärma av historien till perioden efter 1977 är knappast att angripa frågeställningen i vetenskaplig mening, och jag förmodar att inte heller denna modell klarar av att förklara skeenden ex i början på seklet 1900 fram till ca 1940 samt tiden fram till 1977, och sannolikheten är mycket stor att den ej kommer att klara detta framledes heller. Ett rätt av tusentals är inte godkänt, rent vetenskapligt.

 26. Ingemar #23
  >ett enkelt avståndstagande från EUs och FNs dubbelspel räcker.
  Kanske det. Vad som helst för att börja markera!!

 27. Ann lh

  # 24 Göran J o # 25 Alvar N. m.fl. det intressanta med den ryska klimatmodellen är trots begränsningar att den mera liknar den naturliga utvecklingen än någon annan modell och att den enligt vad jag kan utläsa från NIPCC har jobbat med betydligt lägre klimatkänslighet och annat som bygger på data i högre utsträckning än spagettikvasten.

 28. Håkan Bergman

  Ingemar N. #23
  Swexit? Vi får väl se om britterna klarar att ro iland Brexit först. Dom gamla sovjeterna hade nog rätt, Sovjetunionen hade världens mest demokratiska författning, det var bara en hake, kommunistpartiets maktmonopol. Men när Gorby ändrat på det kom utträdena, som var garanterade i författningen. Balterna kom undan när Rysssland la in om sitt utträde, då var det godnatt för Sovjetunionen. EU verkar vara sju resor värre, får vi inte ner dom på jorden blir det den gamla vanliga lösningen.
  https://www.youtube.com/watch?v=8v3xruukans&feature=youtu.be&t=495

 29. Ann lh

  # 13 Lars Cornell, vem är W. Eriksson?

 30. Ann lh

  # 17 Lars F, jag är inte säker på vad Du syftade på när Du skrev ”spekulera i motiv .. ” Har Du lust att utveckla det lite vore jag tacksam. / Ann

 31. tompas11

  # Ingemar Nordin
  Håller inte alls med.
  Det Lars Bern framför är synnerligen korrekt för den som har någorlunda insyn hur detta fula klimatspel orkestreras i bakgrunden. Läs på och framför allt öppna ögonen!

 32. Eilif Hensvold

  17 Lars F, håller helt med dig. Jag får obehagliga tankat till CTH studier om våra motiv av sånt. Synd att Lars Bern som ju har mycket att ge faller in i detta. Som du skriver, håll debatten vid ämnet, vi och dom!

 33. Lars-Eric Bjerke

  Climate Lab Book har en jämförelse mellan IPPCC’s modeller och olika mätserier, som är uppdaterad till juli 2019.
  https://www.climate-lab-book.ac.uk/comparing-cmip5-observations/

 34. Rolf Mellberg

  O.T.
  Jag vill informera om att resultat från grace-fo-sattelliten nu går att hitta, se här:
  https://gracefo.jpl.nasa.gov/news/146/grace-fo-shows-the-weight-of-midwestern-floods/
  Förutom intressant information om rekordtillförsel av vatten …
  (Förra medddlandet sändes av misstag – fortsättning här:)

  … över stora delar av USA, kan man se att i maj i år krympte isen på Grönland. (Den saken framgår även av polar portal – och man kan ju undra om NASA här plockade ett ganska rött körsbär då den månaden var ovanligt svag)
  Men därunder på sidan börjar det bli riktigt spännande och i en graf visas den gamla och den nya sattellitens data i samma figur. Det som visas är en väntad inbromsning av avsmältningen men vi vet ju att just i år har det varit ett dåligt år så ett nytt hack i kurvan nedåt kan vi vänta framöver.

 35. LarsF

  #30 Ann

  ”Den så kallade klimatkrisen handlar med andra ord inte om klimatet utan om att med hjälp av det tänkta klimathotet möjliggöra den stora omställningen ”där allting ska övervakas, regleras och beskattas från en global nivå”. ”

  Tror det var detta jag gick igång på – som delvis var plockat citat, men valt likafullt.

  Vet om jag är överkänslig, eller mer av uppfattningen att allt startar med IPCC och det förtroendekapital det har hos politiker – sedan att olika grupper utnyttjar detta i egen sak. Inte tvärtom att olika grupper infiltrerat IPCC och driver rubbet den vägen.

  Aktivismen tycker sig ha underlag för sin politik och driver den med alla medel, strejker och annat.

  Jag är bara lite rädd att fokus tas från IPCC och den fläckfria bild som härskar över detta organ. Håller helt med Edenhofer att det är politik idag men mer fundersam vad som är hönan eller ägget.

  Blir det inte busenkelt att sänka allt kritik mot klimathets – ”det är bara massa konspirationsteoretiker” eller liknande och helt tappar att IPCC har inflytande hos politiker baserat på status som vetenskap?

  Om man totalt torpederar IPCC, så faller rubbet – IPCC och underlaget för politik och aktivism baserat därpå.
  – dels klargöra möjlighet för korruption inom IPCC som verkar vara gudomligt fläckfritt hos många – allmän kännedom hur det går till.
  – dels finna underlag för att mer pseudovetenskap – dvs att man selektivt valt forskning som stödjer egna linjen och bortsett från det som motsäger likaså uteslutit kritiska forskare från att vara med.

  Kanske har jag naiv syn i detta – men det är på det stadiet jag är ännu – hetsarnas argument mot övrig forsknings argument.

  Det fullkomligt vimlar av konspirationer om det ena och andra, exempel 9/11 och ”vi” skulle bara hamna i samma folla hos klimathetsarna. ”det är nazis hela bunten” ungefär och ”desinformation”, ”fakta resistens”.

  Hur kommer man tillbaks till vetenskapliga argument efter det?
  Efter irrfärder i konspirationer går knappast det.

  Men stannar fokus på vetenskapliga underlaget och inte låter ”oss” förledas bort från alla motiv som tänkta ”förövare” kan ha – att det är större chans att nå folk i allmänhet och slutligen politiker också.

 36. LarsF

  ..lite syftningsfel blev det
  ”Men stannar fokus på vetenskapliga underlaget och inte låter ”oss” förledas bort från vetenskap med alla motiv som tänkta ”förövare” kan ha – att det är större chans att nå folk i allmänhet och slutligen politiker också.”

 37. Thorleif

  @21 Ingemar Nordin m.fl

  Konspirationskortet och Lars Bern?

  Knappast! Självklart har lobbying växt enormt de sista 30 åren inom Sverige och EU. Lobbying är numera det mest effektiva sättet att driva sina mål och intressen via politiker. I takt med globaliseringen (som bygger på företagens krav på marknadsexpansion och lagen om avtagande avkastning) har överstatlighet (t.ex EU, FN-organ) fått en alltmer tydligare roll inom nationalstaterna. Utvecklingsriktningen har dock varit tydlig sedan 70-talet varför personer med kontakter och kapital självklart vill använda plattformar bortom nationella hinder för att driva egna agendor (konspirationer?) vilket kan kallas politik men det sker helt bakom draperierna sett ur demokratisk synvinkel.

  Vill inte lägga ut texten för mycket här men fråga dig Ingemar varifrån du tror TTIP fick iden att privata företag ska kunna stämma ”suveräna” stater som ändrar reglerna inom sin egen domecil? De flesta av oss blev chockade av förslaget när det kom! Det är bara ett exempel. Bevis? Varför frågar du om bevis för att CO2 är en livsfarlig gas? Men inte får något svar! Du kommer aldrig få det svar du söker. Istället måste du påverka människor att reagera mot politiken. Person för person. Och du måste sätta dig in detaljerna och motiven samt följa pengarna. Personer som Fredrik Reinfeldt är typexempel på politiker som säger en sak men gör något helt annat. Follow the money. Idag växer antalet ledande personer som börjat prata om att välfärden måste avskaffas t.ex. Fundera på varför!

 38. Ann lh

  ” 35 LarsF
  Om Du kikar på bilden med citat av Ottmar Endenhofer ovan så står det klart och tydligt att ”we” (UN-IPCC) omfördelar världens välstånd genom klimatpolitiken. Jag uteslöt den hänvisningen när jag sammanfattande skrev ”den så kallade klimatkrisen handlar med andra ord ….
  Samma sak har ju även Christiana Figueres sagt
  https://www.unric.org/en/latest-un-buzz/29623-figueres-first-time-the-world-economy-is-transformed-intentionally
  Representanter för UNFCCC/IPCC har med andra ord klart och tydligt uttryckt vad det handlar om. Det där med konspiration förstår jag inte här.

 39. Thorleif

  FN som organisation är finansierad av medlemsstaterna. Organisationen har ständigt problem med pengar. I dagarna skrev msm om att kassan är tom. När jag som ung gjorde militär fn-tjänst tidigt 80-tal slutade USA
  betala in sin sedan länge obetalda skuld. Snart slutade västländerna med uppdragen och de fattiga länderna fick ta vid. FN är oerhört korrupt. Det vet vi sedan länge men det bekräftades av vår egen fn-revisor. USA betalar inte sin skuld men ”andra pengar” används via fiffiga lösningar. I Sverige betalas numera en del via vår U-hjälp, alltså biståndet. Militära missioner sker numera istället direkt via nationella intressen, t.ex USA-ledda sådana där deras villkor råder. Världsbanken och IMF är andra Washingtonstyrda karriärorganisationer som direkt agerar för särintressen. Många av dem borde ha avvecklats efter att de fullgjort sina syften, t.ex efter 20-talsdepressionen. Men istället har de växt till rena karriärinstitutioner och som direkt styrinstrument för kapitalet. Och det säger jag som förespråkar kapitalism före planekonomi för att vara tydlig. När Lars Bern säger att USA inte är en demokrati måste du som mottagare göra din läxa först för att förstå vad han talar om.

  Lyssna gärna på följande från erfarna ekonomer som jobbat i dessa organisationer.

  https://m.soundcloud.com/guns-and-butter-1/the-imf-and-world-bank-partners-in-backwardness-michael-hudson-407

  https://m.soundcloud.com/guns-and-butter-1/de-dollarizing-the-american-financial-empire-dr-michael-hudson-408

  De ligger även som pdf-filer här; http://gunsandbutter.org/archived-show-list

  En del av det som sägs kan kräva viss ekonomisk förståelse!

 40. Ingemar Nordin

  Thorleif,

  Vilka styr klimatalarmismen? Politiker eller en sammansluten grupp av ”Oligarker”?

  Visst har privata fonden och familjer som Rockefeller länge drömt om en global enpartistat som reglerar bort all konkurrens till Big Oil, Big Farma osv. Dessa familjer och personer ogillar i allmänhet en fri marknad därför att de då riskerar att bli utkonkurrerade av uppstickande företag som producerar billigare och bättre varor. Marknadsekonomi är stökig och oförutsägbar, och därför vore det så mycket bättre med en reglerad och centralstyrd värld, eller hur?

  Jacob Nordangård har på ett förtjänstfullt sätt dokumenterat hur Rockefeller-familjen agerat i sina ideella fonder. De drömmer om en ideal och välordnad värld. Men sådana globala drömmar är ingenting nytt historiskt. Och det finns olika grupper som drömmer om lite olika saker och som alla försöker påverka dem som verkligen har makten; politikerna. Det kallas för opinionsarbete.

  Men för att det hela skall kunna genomföras så måste politikerna köpa budskapet, för det är där den verkliga makten ligger. När Rockefeller räknar i miljoner och möjligen miljarder så förfogar politiker över triljoner + lagstiftningsmakten med tillhörande rättsväsende, polis och militär.

  Politiker drömmer om större makt. Och det är politiker som letar efter det perfekta katastrofhotet som kan legitimera att de kör över demokratin. Klimathotet passade globalistiska politiker inom USA, EU och FN som hand i handske. Man behöver inte uppfinna någon teori om en sammanslutning av ”oligarker” som i hemlighet styr världen för att hitta fullt rimliga och öppna förklaringar till den klimathysteri vi ser idag.

 41. Ann lh

  LarsF – #17 o # 35
  Lars, jag vet inte om Du läst det här inlägget på bloggen. Kanske det skulle kunna räta ut eventuella frågetecken:
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/05/24/rockefeller-en-klimatsmart-historia/

 42. Benny

  Självklart har Lars Bern rätt i att USA inte är en riktig demokrati eftersom USA styrs av Deep State som ju inte kan väljas bort! En del debattörer här är ju fullständigt naiva vad gäller USA och deras förehavanden…Sen ska man ta klimatmodeller med en stor nypa salt, de är vad de är och byggda på hypoteser. Det är bara mänsklig hybris som får en del att tro att klimatet är något som går att styra och det är fullständigt nonsens att tro att den lilla mängd CO2 människan släpper ut gör varken till eller från. Allt tyder på att det är solen och dess aktivitet som nästan uteslutande styr jorden klimat.

 43. LarsF

  #38 #41 Tack Ann.

  Om Edenhofer – det är ju citat från honom – skulle IPCC säga det officiellt?
  Sedan var din text lite från Nordangårds text, länk 3 var det väl – var påståenden om en slags global sammansvärjning. ”där allting ska övervakas, regleras och beskattas från en global nivå” – konspirationsvibbar i min värld.

  Klar tendens att vilja ge ”motiv” till varför saker sker. Det genererar mer frågor än svar – och undrar om det är bra väg framåt?

  Snart får man indela KU i falang för den ena och den andra konspirationsteorin – om jag överdriver ordentligt. Det är splittring längs denna vägen, som jag ser det.

  Om man håller sig till argumenten så vetenskapligt det går – det tror jag på. Jag ser bara splittrad motkraft till klimathetsarna att syssla med motiven också.

  Jag kollade rätt mycket på amazon.co.uk efter diverse klimatrelaterade böcker och det är smockfullt med konspirationteoretiker. Inte i omnämnande på böckerna förståss – utan att läsa kundrecensioner – åt båda hållen sas.

  Det finns inget som i princip som utesluter Nordangård från den kategorin. Massor om Palmemordet också osv. Nyligen också om apatiska barn och jag vet inte vad. Man skall nog se en bok som EN partsinlaga – inte som en sanning.

  Information finns det gott om idag – man måste navigera alla påståenden med stor näve salt, de som bemödar sig att förklara precis hur det funkar har större trovärdighet.

  Lyssna på Lars Bern – det är bara massa påståenden – och då tror man att man är auktoritet om man inte bemödar sig att också förklara ”varför” ett enda dugg. Hela ,om vi kan kalla det debatt ens, om klimatet – är ju väldigt mycket påståenden överallt. Till KU kommer man för att få lite kött på benen också tillsammans med massa annan research på andra ställen.

 44. Ann lh

  # 43 LarsF, tack för Ditt svar. Den här bloggen har nu funnits i 12 år. Klimat(hots)frågan har debatterats fram och tillbaka och mycket som har avhandlats har blivit lite av allmän kunskap just här. Alltför ofta slarvar man med att hänvisa till olika källor och då kan olika påståenden hänga i luften för dem som inte varit med på resan. Kanske är det då lätt att fundera över eventuella konspirationsteorier.
  Vi har med otaliga inlägg diskuterat hur Klimathotsfrågan växte fram från åtminstone -70 talet och idag finns det samlat i tunga böcker. Till exempel i en bok av en engelsk historiker Rupert Darwall ”The Age of Global Warming”. Sätter man sig dessutom till exempel in i Jacob Nordangårds forskningsresultat i frågan ser man att i stort sett samma bild växer fram. Om man bara får Lars Berns uppfattning serverad utan att tidigare ha satt sig in i frågan är det tyvärr lätt att avfärda hans resonemang, för så galen är väl inte verkligheten. Jag tror tyvärr att han har mycket på fötterna här.

 45. Thorleif

  @21, 40 Ingemar Nordin

  Tack för genmäle Ingemar,

  Jag blev lite orolig för din syn på världen i ditt svar till LarsF som verkar vara låst kring s.k konspirationsteorier. Ditt svar visar dock att du förstår hur världen fungerar. Control! De som kontrollerar världen alltmer är de stora företagen. De vill naturligtvis kontrollera hela kedjan från råvara till slukund och i det ingår beslutsfattare utanför deras egna domäner. De vill därför påverka politiken genom s.k co-optation. Bilderberggruppen m.fl är inga hemliga sammanslutningar utan bara former likt moderna Davos-mötena för att mötas och påverka. Där skapas kontaktytor för vidare privata diskussioner. Ta Wall Street-företagen t.ex. De är bara intresserade av en sak nämligen att deras produkter stiger i pris. Idag har dessa banker tillgång till och bedriver försäljning av alla tänkbara produkter av betydelse för världen. Derivaten! Weapon of mass destruction dessutom.

  Det finns givetvis flera intresse-perspektiv och genom co-optering ger man även politiker vad de önskar. Frågan är varför IPCC väljer att ständigt undanhålla sanningar eller viktiga fakta i sina rapporter? Vilka är det som får dem att göra så? Tim Ball har sin förklaring och jag säger inte emot. MSM är ledande alarmism-kanal där de stöder politikernas strävan att skapa fler och fler institutioner som driver de frågor som dels skapar en ny tjänstemanna-industri vi snart inte kan vara utan, dels blir det underlag som motiverar nya skatter (skatte-växling i bästa fall). Har inte vår egen regering även skickat iväg 8 mdr av skattebetalarnas pengar till FN nyligen. Till vadå tror ni? Löner och resetraktamenten förstås. För ännu mer co-opterade människor i sina karriärer. Hmm…undrar hur många av de gamla WTO-demonstranterna är idag upptagna av Greta-törelsen?

 46. Thorleif

  @21, 40 Ingemar Nordin

  Oops…lite text föll bort vid kommentarens uppdatering;

  Jag är ledsen att behöva säga det men vi behöver verkligen ett nytt modernt Maunder minimum snarast för att vända dessa galenskaper. Att det blir kallare är nog det enda som kan bromsa kapitalförstöringen, tyvärr! Inte för kallt bara!

  https://m.soundcloud.com/guns-and-butter-1/myths-lies-oil-and-climate-wars-f-william-engdahl-398

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/the-climate-change-fraud-by-marxists-became-communism-collapsed/

 47. Thorleif

  @ 39 rättelse

  Skrev slarvigt och felaktigt ” …..efter 20-talsdepressionen” i 3:e st.

  Skall förstås stå ”efter 30-talsdepressionen”. Det var ett tankefel☺

 48. Ann.
  >Den så kallade klimatkrisen handlar med andra ord inte om klimatet utan om att med hjälp av det tänkta >klimathotet möjliggöra den stora omställningen ”där allting ska övervakas, regleras och beskattas från en >global nivå”.

  Just det!! En världsregering. Kommunism. Våldtagen vetenskskap

 49. Håkan Bergman

  I morgon får vi förhoppningsvis svaret.
  https://www.idg.se/2.33206/dagens-dilbert-pa-idgse/2019-10-15

 50. LarsF

  #44 Tack igen Ann

  Motiven bakom att några är miljöpartister och dessutom forskare och vill selektivt få till sin världsordning med IPCC som referens – är total icke-fråga för mig.

  Grejen behöver vara att påvisa att något oegentligt skett – motiv för någon att göra det är ointressant.

  Motiv är svårt att bevisa – så om det någonsin skulle göra skillnad om politiker bara kör på enligt IPCC eller inte beroende på möjliga indicier – är svårt att bedöma. Ser det som osannolikt.

  Tillräckligt stor insyn i processen i IPCC tror jag dock är möjlig – och kan göra skillnad för hur politiker ser på det och kan våga ta ställning från PK-linjen nu. Men trycket måste komma underifrån också – att allmänheten ser detta.

  Att akademiska världen etablerat persona non grata mot forskare som kommer till ”fel” slutsatser i sin forskning – det torde ta allmänheten med häpnad om det kan påvisas. Det är så uppseendeväckande att man tar sig för pannan.

  Om jag skapar en saga för att illustrera – t.ex ena gänget är övertygade att BigBang existerar – en annan grupp menar att unversum är en pulsar typ, alltså expanderar till en viss gräns och sedan börjar krympa igen, för att åter expandera osv. Vi kan kalla dem BigBang och sedan ”förnekarna”.

  BigBang-gänget förklarar att de talar inte med ”förnekarna” överhuvudtaget, detta är ”not up for debate”. De far med desinformation.

  Denna saga skulle ju aldrig inträffa – då det är inte en politisk dimension till detta. Seriös forskning är alltid ”up for debate”.

  Och det tydliggör att klimattjohejet är mer politik är vetenskap. I princip vad Edenhofen menade.

  Men hur punkterar man en sådan bubbla som hänvisar till ”forskning visar” eller ”IPCC visar” osv?

  Genom att mena att det är en konspiration som utgångspunkt?
  Hur bevisar man sådant – det har vi sett i otal rättegångar under åren hur åtalade går fria för det blir i alla fall rimligt tvivel om uppsåtet. Hur bevisar man att vid ett rån var det uppsåt att döda eller bara oskadliggöra?

  Mycket svårt. Det händer att vi får domar som säger ”gärningsmännen borde förstått att 20 knivhugg i buken skulle kunna döda” – men det är nästan undantag mer än regel. Och går det igenom i tingsrätt och kommer hovrätt till annan bedömning.

  Fundamentet är fortfarande att förtroendet för sk ”forskning visar” är så stort och omöjligt att bräcka – och jag tror att det är där alla insatser är bättre använda. För politiker att våga gå ut och ifrågasätta ”forskning visar” krävs mod som ingen i riksdagen har idag i alla fall – möjligen de som ändå är bespottade som SD.

  Och här dyker nästa problem upp – om SD tar upp det blir det vatten på kvarnen att högerextremism driver desinformation – och så tar man avstånd ännu mer.

  Jag tror kärnan måste angripas – IPCC med full insyn hur urvalet gått till – och påvisa forskningsrapporter som golvar det som IPCCs urval består av.

  Eller som vissa expert reviewers menat – att de gav feedback som bara togs med som en notis och aldrig förekom i slutsatserna i technical summary osv. Vi har ju sett citat från AR5 där man skriver om osäkerheter i modeller och källdata och annat – men ändå får fram rapporter som tolkas ”välvilligt” av klimathetsare och får bli sanningen.

  Det som Lars Bern håller på med kommer aldrig göra skillnad, annat än hos konspiratörer. Att som grund påvisa ”grand master plan” och sänka ”forskning visar” – duger inte.

 51. Ann lh

  Tack Lars! Du har verkligen tänkt. Du ser det med dagens ögon och har många tankar kring hur det borde vara. Problemet är att hela historiken kring IPCC och klimathotsfrågan visat att det inte är hur det borde vara. Historien har inte med miljöpartiet att göra, den här frågan startade långt, långt innan det partiet fanns. Redan på 1970-talet är frågan synlig och rötterna kan spåras ännu längre tillbaka.
  Om Du vill kan jag plocka fram några gamla inlägg här på bloggen till Dig som visar en bild som troligen är helt ny för Dig och värd att tänka på. Men, om Du verkligen vill ge klimathotsfrågan är ärlig chans borde du skaffa en bok som tar upp just historien. Jag tror i så fall på den grävande journalisten Christopher Booker´s
  ”The Real Global Warming Distaster. Is the obsession with ´Climate Change` turning out to be the most costly scientific blunder in history? Det finns annan litteratur, men jag tror att denna Booker´s bok är enklast att börja med.
  Som sagt jag är villig att plocka fram några inlägg från bloggen, som en liten aperitif till ”Sagan om klimathotet”, och om Du sedan är beredd att ägna rejält med tid och eftertanke åt att försöka bekanta dig med den, hamnar Du i en mer spännande värld än Du kunde ana. Och, jag lovar att det hela tiden dyker upp mycket mer att rota in om Du känner för det. Man blir aldrig färdig. Men, med Bookers ord om klimathotsfrågan håller på att bli den dyraste vetenskapliga blunder i historien, är det väl värt att försöka förstå vad det handlar om.

 52. LarsF

  #51 Ann, tack för Booker-tipset,, skall kolla in boken.

  Men slutänden måste ju vara hur man vänder en supertanker. Vifta med konspirationsskyltar framför politiker lär inte få IPCC att förlora inflytande, om man inte kan påvisa att det gått snett där. När det väl är allmän uppfattning kan man börja fundera över ”varför” och ”motiv”.

  Om man bara vill pösa i bästa fåtöljen och känna ”jag vet allt hur det gick till” och sedan ”men kan inte göra ett skit för att ändra det”. Det blir bara till egen belåtenhet – i sak helt meningslöst.

 53. LarsF

  #51 kollade Booker på amazon.
  https://www.amazon.co.uk/Real-Global-Warming-Disaster-Scientific/dp/1441110526/ref=sr_1_4?keywords=booker+the+global+warming&qid=1571279629&s=books&sr=1-4

  En samvetsgrann läsare emailade honom om en detalj om Themsen och fick plötsligt klimathetsarkommentar
  ”I am glad you are enjoying the book, however the evidence is overwhelming. The climate is changing in response to dramatic increase in global temperature, which is in large part the result of human activity. More importantly, it looks increasingly likely that governments will fail to respond accordingly. ”

  Han recenserade 2018.

  Först en bok på 380 sidor om konspirationer och sedan låter som Mp?

  Är denne man en vindflöjel eller vad….jag tror jag avstår denne mans verk….

 54. Ann lh

  LarsF, roligt att Du vill försöka sätta Dig in i klimatfrågans historik. Jag tittade in på Amazon och läste om vad det står om boken där, men hittade ingenting om det Du skrev.
  Var hittade Du det?
  Men, som Du ser på amazon finns det fler böcker som kan ge nya kunskaper. Ta t.ex. den som Tim Ball skrivit. Han har ju haft en duell med M. Mann om den så kallade hockeykurvan. Kanske också en värdefull bok som visar hur en av klimathotets mest omtalade ”vetenskapsmän” betett sig.
  Bookers lilla häfte om Grupptänk, konsensus dvs att man är överens politiskt, kan också vara intressant. Den finns att ladda ner gratis på GWPF.

 55. LarsF

  #54 användarreviews var en jag plockade från

  Har kollat säkert över 50 tim YT i diverse seminarier, och kompletterat med annat som böcker o websidor.