Energiomställningen en villfarelse: Mineralbristen oundviklig

Tillgång till alla de mineraler som krävs för den av IPCC utpekade färdvägen mot netto noll koldioxid från fossila bränslen diskuteras inte alls. Föreläsningen av Mark Mills, Manhattan Institute, bör öppna ögonen på många klimatapostlar och deras följare. Vad brist gör med marknadspriserna borde vi lärt oss av naturgassituationen. Politikens grund krackelerar.

Framför allt västvärldens mål för grönt och hållbarhet, manifesterat i Parisöverenskommelsen, Fit for 55, taxonomin, får det allt svårare med trovärdigheten. Mål ska vara realistiska och möjliga att nå. I annat fall är det inte mål utan önskedrömmar.

Volymer,  proportioner och perspektiv har hittills helt lyst med sin frånvaro. Den politiska makten har pekat med hela handen för att styra mot hållbart. Ett begrepp utan en distinkt tolkning, som inför verkligheten blivit lite mer flexibel.

I botten ska vi ’befria oss’ från beroendet av fossila bränslen. De har försett mänskligheten med den för civilisationen nödvändiga energin. När nu ”net zero” är målet ska de ersättas med el. Som Mark Mills visar är bytet till andra källor ingen energiomvandling. Energiomvandling är att omvandla den energi som finns omkring oss till former som vi behöver använda. Effektiviteten utryckt som energi man får ut av energin som krävs för omvandlingen (EROI) spänner från de minst effektiva som solpaneler via vindkraft till fossila kraftverk och till effektivast – kärnkraft. Elektrifieringen i alla steg behöver mineraler där tillgången redan nu är starkt begränsad. Bristen kommer över tid att öka exponentiellt.

Vi drar in livlinan till opålitliga eller av andra skäl mindre önskvärda leverantörer av fossil energi och kastar livlinan istället till Kina. Helhjärtad satsning på elektrifiering kräver sin tribut. Det ska vi granska.

All elektrifiering kommer att slåss om de mineraler som krävs, från mobiltelefoner, elektronik, generatorer, energilagring och elnät. Teknikutveckling och skalekonomi kommer inte att kunna hålla takten med marknadsprisernas utveckling när utbudet blir mindre än efterfrågan.

grona maskinkostnader

Verkligheten tränger sig på. Vecka 12 vid EU:s ministerrådsmöte hade man bekymmer. President Bidens massiva subventioner till deras inhemska ’gröna industri’. Att Tyskland fått följare i att backa från galenskapen, att förbjuda försäljning av bilar med förbränningsmotor 2035. Kaos – lagtexten är ju redan klar efter evighetslånga förhandlingar, som aldrig handlade om ’om’ utan bara ’när’. Nu tycks ändå dörren finnas på glänt för ICE efter 2035. BMW utvecklar ny motorserie så de hyser väl hopp om mer sansad lagstiftning. Ministrarna tycktes förvånade när de diskuterade att Europas konkurrenskraft sjunker. Samtidigt som man kommer med lagar och direktiv på löpande band som minskar samhällets produktivitet.

Från Net Zero Watch: ”Nu när det Europeiska förbudet mot försäljning av bilar med förbränningsmotor är överspelat, kommer regeringen att komma under växande press att följa efter för att undvika att förstöra den brittiska bilindustrin för gott”, sade Dr Benny Peiser, direktör för Net Zero Watch.

EU kom i februari överens om att 2035 är slutdatum för försäljning av bilar med förbränningsmotor, men Tyskland och en koalition av sju EU-länder gjorde invändningar i sista minuten och begärde att ICE bilar ska få användas efter 2035 med e-bränslen. Som ett resultat verkar EU ha kommit till ett vettigt beslut att tillåta försäljning och bruk av konventionella bilar, som tankas med syntetiska eller andra CO2 -neutrala bränslen. Slut citat.

Vettigt också för att undvika att förstöra resten av europeisk bilindustri.

Verkligheten sätter hårda gränser för vad som går att göra med avseende på naturtillgångar och rimliga ekonomiska förutsättningar.

koppar behov

Elektrifierade fordon är, och kommer detta sekel vara, en liten del av världens fordon, men en tydlig exponent för övergång till elsamhället.

Globalt finns det 2022 1,45 miljarder bilar. Lastbilar, bussar etc. tillkommer. 11,3 miljoner är elbilar (EV). 0,8 procent. Inkluderas laddhybrider är siffran 16,5 miljoner eller 1,1 procent. År 2022 drivs således 99 procent fortfarande av förbränningsmotorer (ICE). Elbilsandelen var högre på farmor Ankas tid. Hon körde en Detroit Electric av 1918 års modell. Sedan kom T-Forden, som var bättre på allt, och sopade elbilarna bort från banan.

2022 har elbilarna i världen nätt och jämt kommit in på kartan, även om försäljningen ökar stadigt., tack vare stora, skattefinansierade subventioner och tunga straffskatter på nya ICE. Det är en väldigt lång väg att vandra till de 145 miljoner elbilar, som är IEA:s  prognos till 2030. Ändå skulle det antalet bara utgöra ca 10 procent av bilar i trafik.

I Sverige 2023 utgör batteribilar 4 procent av bilar i trafik eller cirka 200.000. Även här är det en  lång väg, kantad av bortkastade skattemiljarder, att vandra till målet 1,5 miljoner elbilar 2030. Idag har elbilsbonusen slopats och det har medfört kraftig minskning i försäljningstakten.  Målet 2030 innebär att fortfarande är då mer än 70 % av bilar i trafik ICE. Bensin eller diesel. Det är väldigt tydligt att det svenska målet med 70 % utsläppsreduktion för trafiken till 2030 är en omöjlighet.

Inte ens om IEA:s planer på 10 % av alla fordon gick att genomföra är ändå den avsedda klimatnyttan inte detekterbar. För ett normalstort batteri måste 230 ton malm brytas. 30 miljarder ton för utopiska 140 miljoner elbilar. Baserat på IPCC:s scenario TCR 3.0 beräknar vi globalt klimateffekten till 0,03 OC lägre global temperatur till sekelskiftet. Inte mätbart.

IEA-chefen Fatih Birol uttryckte det så här: ”Om du tror att du kan rädda klimatet med hjälp av elbilar, då har du helt fel.”

Slösaktiga subventioner till elbilar | Bjørn Lomborg | SvD Ledare

Elbilen får inga köpare utan subventioner för att uppväga underlägsenheten mot en bensin- eller dieselbil för användaren.

Utan koldioxidspöket försvinner behovet av elbilen. En elbil av VW Golfs storlek rullar ut på gatan med en ryggsäck av koldioxidutsläpp, som tar 12 000 mil innan den är bättre än en modern diesel. Daimler eller Mazda med 55 % verkningsgrad är bättre under bilens hela livscykel. Men belastningen i ”ryggsäcken” är en direkt funktion av batterivikten. Batteriet i en Tesla Model Y väger 1,6 gånger mer och medför att en sådan bil aldrig når lägre koldioxidutsläpp än en vanlig VW Golf. Förutsatt att EU-mixen för el används i LCA och att batteriet inte bytts. Men om det behövs blir troligen bilen till skrot. Sannolikheten att någon gör ett dyrt batteribyte på en tio år gammal bil är liten.

CO2 utslapp bil

Det som för elproduktion var EU-mix för två år sedan har med säkerhet idag ökad andel fossil kraft, vilket ytterligare ökar batteribilens koldioxidbelastning. Die Energiewende behöver hjälp av omstartad kolkraft.

Målet för elbilar passar som hand i handske för Kinas geopolitiska ambitioner

Som Mark Mills visar kommer det snabbt att uppstå brist på de mineraler som elektrifiering av bilar kräver till batteritillverkning, men det gäller även för mycket fler områden som vindkraftturbiner, solpaneler och elnätsutbyggnad. Tillgång och efterfrågan sätter marknadspriserna.

Här är Kina en nyckelspelare. De dominerar processdelen för att utvinna de rena metallerna och dessutom 60 % av världens gruvbrytning av unika jordartsmetaller. De har planerat långsiktigt för detta i 20 år. Medan Europa trodde Putin skulle vara hygglig bara vi handlade med honom.

Allt fler modeller av kinesiska elbilar ses nu också på Europas gator. Med asiatiskt tålamod har de skaffat sig en position, som resten av världen har att förhålla sig till. Lika lite som med fossila bränslen är det en snabb affär att göra oss oberoende. Europa och Nordamerika går ’all in’ för koldioxid-doktrinen, medan Kina och Indien har annan första prioritering.

metaller tillgang

Materialförsörjningen för batteritillverkning är koncentrerad till Kina, som producerar tre fjärdedelar av alla lithium-ion batterier. De står för 70 % av produktionskapaciteten för katoder och 85 % av anoder. Båda nyckelkomponenter för batterier. Mer än hälften av kapaciteten för att anrika och processa lithium, kobolt och grafit ligger i Kina.

Mineraltillgången blir hållbarhetsprofeternas väckarklocka

Konkurrensen om de viktiga mineralerna hårdnar. Mark Mills presentation är nyttig information.

Koppar kommer att vara av avgörande betydelse. Volymmässigt största enskilda, men alla ingår i nästan allt som har att göra med produktion, distribution och batterilagring av förnybar el.

mineraler behov

Förutom koppar är den förväntade ökade efterfrågan på avgörande mineraler till 2040 7 till 40 gånger mer än 2020.

gruvor behov

Batterifabriker går att bygga på kort tid. Att öka tillgången på erforderliga mineraler har helt andra ledtider. Gruvindustrin måste öppna nya projekt i en takt och omfattning aldrig tidigare skådad.

metallhalt minskning

Malmen med högst metallhalt är den som utvinns först. Gäller alla metaller. Ju mer vi bryter och använder, desto mer malm måste brytas för varje ton utvunnen metall.

energi utvinning

Den slutsatsen leder också till att det går åt mer energi för utvinningen ju lägre metallhalt malmen innehåller. Detta ökar koldioxidbelastningen i elbilens ”ryggsäck” från start.

Tillgång och behov av material för elbilsbatterier, miljoner ton

Material                         Nickel     Kobolt     Litium     Grafit

Global tillgång                   100         7             86            800

Glob. prod. per år               2,5      0,14          0,1            1

Världens alla bilar             67         21             15           150

140 milj bilar glob.            9,4        2,9           2,1           21

30 milj bilar EU                 2,0        0,6           0,45         4,5

Redan 30 miljoner elbilar i EU överskrider nuvarande globala årliga utvinning.

Källor: Bloomberg, Chengiian Xu et al, electrek, Forbes, dr. Katharina Gerber, Global EV Outlook, McKinsey, Ny Teknik, Reuters, Rystad Energy, SGU, USGS, Wikipedia, WSJ.
(Tege Tornvall,  artikel från Epoch Times)

Trycket på tillförseln av kritiska material kommer att öka när elektrifieringen av transporter expanderar för att möta ambitionerna med netto noll. Nya investeringar är nödvändiga i närtid, särskilt inom gruvindustrin där ledtiderna är långa. Till exempel för litium är glappet störst mellan tillgång och projekterat behov. Det beräknas öka sexfalt till 500 000 ton till 2030. Det motsvarar 50 nya medelstora gruvor.

Sammanfattning

Bristen på mineraltillgångar sätter effektivt stopp för den tänkta elektrifieringen. Delusion som Mark Mills visar, alltså villfarelsen med energiomställningen, blir här tydlig. Villfarelse är dessvärre en allmängiltig beskrivning av det mesta inom klimatpolitiken.

Evert Andersson  / Mats Kälvemark

Mark Mills: The energy transition delusion: inescapable mineral realities – YouTube

We need more scarce metals and elements to reach the UK’s greenhouse gas goals | Natural History Museum (nhm.ac.uk)

Det kom ett mejl från Amerika – Klimatupplysningen

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Alldeles för svårt för en icke tekniker att hänga med. Alldeles för många tekniska bransch ord. Men underskatta inte utvecklingen. Framtida batteribilar lär behöva mycket mindre av metallerna. Och det kommer hittas nya fyndigheter.

  Blir däremot mycket nyfiken vad beslutet innebär i praktiken för det ni kallar för ICE. Om de ändå måste vara neutrala vad avser koldioxid på vilket sätt hjälper det att de inte förbjuds? Är det nära med syntetiska drivmedel eller vad?

 2. MatsL

  Det är precis det här som borde diskuteras mer. Hur hållbar är utvecklingen mot ett ”hållbart samhälle” egentligen?
  När jag har försökt att diskutera mineraltillgångar, eller snarare bristen på mineraltillgångar, med mina kollegor så är responsen oftast att ”man hittar ju mer mineraler hela tiden – titta bara på LKAB som nu har hittat jättemycket nya mineraler i Per Geijer”. Och även om jag hävdar att det är i princip inte brytvärdig malm med avseende på RE så blir responsen typ att ”LKAB har inga skäl att ljuga, eller överdriva”. [Mitt svar på den här typen av respons brukar vara att det är ett känslomässigt argument, låt oss hålla oss till fakta.]

 3. Evert Andersson

  #1 Ulf

  En poäng är att man inte avvecklat sin bilindustri och avbrutit vidareutveckling av ICE när verkligheten kommer ikapp. Studerar du proportionerna vi skriver om och den klimatnytta som är möjlig är det sannolikt att ett rimligare förhållningssätt kommer. Ganska snart.

 4. Bjørn Eggen

  Spørsmål:
  Ved utvinning av de ulike metaller til batteriproduksjon – tonnevis av masse skal graves ut – vil det kreves at maskinparken som anvendes, drives av el?

 5. Mats Kälvemark

  #1 Ulf
  Du kan vara säker på att det inte kommer att upptäckas någon ny underbar batterimetall som kan ersätta litium.
  Det finns helt enkelt ingen sådan metall med matchande egenskaper i det periodiska systemet. Lång räckvidd verkar vara prio 1 för de som köper batteribil och då blir batterierna tyngre.
  Som du kan läsa i vårt inlägg är exempelvis batteriet till en Tesla Y med realtivt lång räckvidd ca 60% tyngre än för en standard e-VW. Från att du hittar ”en ny fyndighet” till att en fungerande gruva är i drift är startsträckan i tid lång. Kanske 10-15 år?

 6. Ann Löfving-Henriksson

  # 1 Ulf, Du skriver att Everts och Mats inlägg är alldeles för svårt för att hänga med i och viftar bort det med att vi inte får underskatta utvecklingen.
  Är Du smittad av vår babblande miljöministers sätt att tackla det hon inte begriper?
  Världen lider av CO2 brist men UNFCCC vänder på steken och kallar det för ”klimathot”. Västvärldens politiker ämnar i konsensus lösa detta ickehot med att ställa om den civilisation som byggts upp sedan den industriella revolutionen och kasta oss i händerna på leende despoter i öst. Och detta för att våra politiker inte har haft intresse, förmåga, uthållighet etc att skaffa sig naturvetenskaplig-teknisk läskunnighet.
  Utvecklingen ligger i händerna på de samhällen som sätter den naturvetenskapliga – tekniska kompetensen i centrum och inte behandlar ingenjörer och andra naturvetare som något katten släpat in i konsensusrummet.
  Tack Evert och Mats, alltid givande att söka ta till sig vad ni serverar.

 7. mattias

  Hur ser det ut på återvinningssidan? Är det görbart? Hur stora proportioner handlar det om? När mineralpriserna ökar borde incitament för återvinning också öka. Och kopparstölderna.

 8. Ulf

  Ann, nu fäktar du vilt helt utan anledning. Jag tycker inlägget blir för detaljerat och för tekniskt för att allmänne man ska kunna begripa det. Inget av det du tar upp har jag något problem med.

  Att politiker som jobbar med miljö ska förstå övergripande naturvetenskap är självklart. Det gör även jag. Lika självklart är det att man inte ska behöva vara expert på biltillverkning för att begripa ett inlägg, som egentligen i slutändan handlar om naturvetenskap.

  Och om du läst vad jag skrev så viftar jag inte bort det.

 9. Mats Kälvemark

  #6 mattias
  Energimyndigheten skrev 2019:
  ”Less than 5 per cent of the lithium-ion batteries in the world are recycled. The few processes that are available are highly
  inefficient and the costs to recycle lithium is three times as high as mining virgin lithium. With the rapid growth in emobility we will end up with a mountain of waste with millions of tonnes of batteries dumped in landfills.”

  https://www.energimyndigheten.se/globalassets/forskning–innovation/overgripande/state-of-the-art-in-reuse-and-recycling-of-lithium-ion-batteries-2019.pdf

  Men som du skriver, samtidigt som metallpriset kommer att öka kraftigt över tid och att tekniken för återvinning utvecklas så bör man komma till en punkt där återvinning blir lönsam?

 10. Karl Erik R

  #2 MatsL

  LKABs mineralisering som kallas Per Geijer är brytvärd som järnmalm, åtminstone med priser i närheten av dagens. Den har varit känd under många decennier men inte undersökt i detalj förrän på senare år. Under slutet av 1900-talet bedrev LKAB ingen prospektering avseende nya fyndigheter. Man ansåg att de existerande skulle räcka tillräckligt länge.

  Efter att nu borrat i Per Geijer mineraliseringen har man konstaterat att den förutom järn, också innehåller apatit och REE. De senare i halter som gör det lönsamt att utvinna när man ändå brutit malmen för att ta ut järnet. Brytningen är ju då ”betald” av järnet och endast anrikningsprocessen ovan jord tillkommer.

  Brytning av Per Geijer kommer inte igång före ca 2035 och i planerad max-volym först efter 2040.

 11. Tack Evert och Mats
  Vi kan inte nog påpeka fysikaliska, kemiska och geologiska orimligheter.

  Byta ut världens energiindustri och alla fordon samtidigt, och mycket mer.
  Jojo, det skulle smaka de alt mer och mer rika kapitalisterna.
  Nu låter jag som en skarp vänster men vi måste hålla drakarna korta. De får inte bli fartblinda, det förlorar vi alla på.

  De har köpt politikerna rakt av. Vissa hägrar styrelseposter och andra är bara rent dumma i huvudet.

 12. Peter

  Denna politiskt styrda omvändning mot omiljövänliga elbilar kommer leda till utslagning och enorm segregation i Europa om det genomförs. Man kan hoppas att det blir ett folkligt uppror. Endast de rika kommer att ha råd att röra sig fritt. Ett land som Sverige är extra sårbart eftersom vi har stora avstånd. Detta kommer utöka utflyttning i glesbygd och städerna kommer att fyllas med fler fattiga människor och vi får en död landsbygd.
  Våra politiker har `at best` en utbildning för länge sedan på gymnasienivå. Detta räcker inte på långa vägar för att förstå dessa frågor komplexitet. Det mest flagranta är att man gömmer sig bakom rena lögner och dogmer som sedan länge är motbevisade och skulle ha blivit avskrivna i ALL annan vetenskap.
  Med sådana narrativ för klimatet kan inte världen komma på rätt köl av sig själv. Europa och västvärlden är på väg att förgöra sig själv. Its a numbers game, do the math…

 13. Vi ska inte glömma alternativet till elektrifiering för att nå net zero finns och argumenteras för. Nämligen en kraftigt sänkt konsumtion och levnadsstandard. Vid de franska parlamentsförhören runt årsskiftet var det just den lösningen en hel rad f.d ministrar sade sig ha arbetat för.

 14. Bernt O

  Då man äntligen kommer igång med storskalig gruvdrift eller batteritillverkning här uppe i Norden kanske allt är föråldrat och olönsamt.
  Man skall aldrig underskatta mänsklig uppfinningsrikedom. Vem vet om det ens behövs metaller i framtidens batterier?
  Framtiden är kanske redan här;
  https://www.youtube.com/watch?v=DTe-scTUNyg

 15. pekke

  Inom den tunga industrin med dygnet runt produktion och lagerhantering dygnet runt, kommer man behöva 2 – 3 batterier per fordon eftersom laddningstiderna är för långa jämfört med bränsledrivna fordon.

  Varför 3 batterier ?
  Jo, ett batteri i fordonet, ett i laddaren samt ett som står och ” vilar ” efter användning för att få rätt temperatur för laddning.
  Skall en tung truck/hjullastare eller andra tunga fordon gå dygnet runt så är 3 batterier per fordon ett måste och då tar batterihantering ändå en viss tid.

  Att ha en vanlig laddstation för fordonen funkar inte om de måste gå större delen av arbetstiden dygnet runt.

  Tunga elfordon kräver mer material än dieseldrivna fordon och en dieseltank.

  Vi får se hur mycket tid och pengar industrin vill lägga på att bli ” hållbara ”.

 16. Toyota har en annan syn än de andra. Smart, eftersom 90% av bilarna universalt kommer gå på annat än batteri samt att elbilar inte är lämpade överallt, tex i hela Afrika, Sydamerika osv med usla elnät. Självklart fattar Toyota att råvarorna inte räcker.

  Bara 8 min lång
  The Real Reason Toyota Won’t Switch To EV

  https://www.youtube.com/watch?v=DK7MjajHMAY

  Förvisso tycker de vätgasdrift i filmen mm men det är nog bara dimridå för att klara av den politiska korrektheten.

  Har Toyota rätt nu kommer de minst flerfaldiga bilförsäljningen i framtiden när alla EV kört över stupet.
  Jaguar tex har gått över till 100% EV redan för två år sedan.
  Det blir svårt att växla tillbaka.
  Toyota gör smart drag här.
  Jag är inte emot elbilar, bara att de är ineffektiva råvaruslukare och hemska ur ett rättviseperspektiv. För klimatet? Absolut ingen skillnad.

 17. #14
  Om jag fick en krona för var gång plastbatterier eller annat, till och med trä och papper, dök upp som batteri skulle Elon och Bill jobba för mig.
  Redan som på 80 talet dök det upp artiklar om plastbatterier baserade på polyolefiner.
  Det är många pressreleaser som inte kommit längre än till steget pressreleaser.
  Pressreleaser och hittepå patent är ett sätt att äska pengar.

 18. Evert Andersson

  #15 Pelle

  Som vi har med ett par rader om. Lagar och direktiv sköljer över i strid ström. Men är svårt att hitta något som ökar samhällets produktivitet.

 19. Lars Kamél

  Olof Palme lär ha sagt att politik är att vilja. Den inställningen verkar ha spritt sig bland västvärldens politiker. Bara politikerna vill, så kommer det att gå.
  Trots att förnybar energi inte kan existera, så ska vi byta till förnybar energi bara för att politikerna vill
  Trots att råvaror och material inte räcker till en global energi-/klimatomställning så ska vi genomföra den för att politikerna vill.

 20. Göran

  Så, i namnet av miljö och hållbarhet ska vi nu starta den största rovdriften i människans historia.

  När Sovjetunionen kollapsade kunde vi se hur socialistisk rovdrift förstörde miljön, och ingenting tycks vi ha lärt oss av det.

  Klimathotsbluffen är driven av socialism.

  När vi går över till elbilar 2035, då kommer det bara vara kinesiska bilar vi kan köpa. Alla tidigare europeiska biltillverkare kommer inte att finnas kvar.

  Jag måste säga att det faktiskt är ganska fascinerande att se hur en civilisation förstör sig själv. Vi har ju alltid undrat hur Rom gick under. Nu behöver vi inte undra, bara att se på hur västvärlden förstör sig själv.

  Man kan nog säga att Rom gick under på grund av brist på kompetent ledarskap. Är det inte samma som idag?

 21. Mats Kälvemark

  #19 Lars
  Med lite tur så kanske något av de många ekonomiska slukhål som politikerna skapat också visar sig vara en ltiumfyndighet med högvärdig malm?

 22. MatsL

  #10
  Jag var otydlig ser jag nu, Per Gejier menar jag inte är brytvärd pga själva RE innehållet. Att den är en någorlunda brytvärd järnmalm (med dagens prisbild) är klart, men jag tror inte att man klarar att utvinna RE metallerna med någon större lönsamhet, trots att järnet redan ”bekostat” själva gruvdriften.

 23. Sven M Nilsson

  Nu är äntligen CATARSIS på gång hos en av d stora fordonstillverkarna. Det tar väl något år innan vi får se den ute på vägarna. Då blir dieslarna renare än elbilen om man tar med de mycket canserogena partikelutsläppen från däck och asfalt. Då kommer vi också att med skärpa kunna visa att de nollutsläppsdefinerade elbilarna är en MYT. Från ax till limpa släpper de ut upp till över en och en halv gång med CO2.
  Är då elbilarna i någon enda del eller egenskap överlägsna dieselbilarna annat än när det gäller priset.

 24. L

  Tack för en intressant läsning. Det ska bli mycket intressant att se när bubblan spricker och vad man skyller på. Tar politikerna smällen eller om dom skyfflar över dom gamla besluten på någon annan.

 25. Paul Håkansson

  Kul att ni tog vidare länken från Mark Mills presentation hos Skagen. Jag har följt Mills sedan ett par år tillbaka och gillar hans pedagogiska skicklighet.

  Scania bjöd in Jan Blomgren för en tid sedan i just denna fråga, elektrifieringen av fordonsflottan. Hans råd till dom var; ”avvakta och se utvecklingen, riskerna är väldigt stora om man springer för fort”. Och det var på grunder som beskrivits i denna artikel.

 26. Lasse

  Tack
  Det talar för en investering i Koppargruvor
  😉

 27. tty

  Det har forskats på batterier med organiska polymerer sedan 1970-talet. Efter snart ett halvsekel är det ännu långt kvar till ett praktiskt användbart batteri. De flesta polymererna använder dessutom litiumjoner som laddningsbärare, så de är inte ens ”metallfria”.

 28. Ivar Andersson

  Lars K
  Numera är det klimatpolitik som är att vilja. Bara vi vill tillräcklig tillsammans kan sol och vind ersätta kärnkraften i Sverige och kolkraften i Tyskland. Att det saknas el ganska ofta så kan vi lära oss att leva med det. Ukrainarna och många i Afrika klarar sig med intermittent el så det är möjligt men inte önskvärt.

 29. tty

  #26

  ”Det talar för en investering i Koppargruvor ”

  Definitivt. Oberoende av batterier och strömkällor så kommer det att gå åt sanslösa mängder koppar. Elbilsentusiasterna älskar att påpeka hur hög verkningsgrad elmotorer har. Detta är korrekt, men vad man glömmer är att man nått denna höga verkningsgrad genom mycket kraftiga magnetfält, ytterst kompakta motorer/generatorer och minimala luftgap och toleranser. Jag minns när jag besökte O3 strax före driftsättningen hur absurt liten generatorn verkade jämfört med turbinerna som drev den.

  Och det finns ingen metall som kan ersätta koppar (utom silver). Det bästa praktiska alternativet, aluminium, har ungefär hälften så stor ledningsförmåga och högspänningsledningar är numera oftast aluminium med stålkärna. Visserligen behövs ungefär dubbelt så stor ledningsarea, men det blir ändå billigare.

  Men i motorer, generatorer och elektronik är grova ledningar inte en hållbar lösning. Det innebär dramatiskt sämre verkningsgrad, större dimensioner och högre vikt. Dessutom är aluminium extremt energikrävande att framställa.

 30. Adepten

  Apropå elbilar. Här ett bra förslag från EU om det var sant😂
  https://teknikensvarld.expressen.se/nyheter/miljo-och-teknik/eu-kraver-katalysator-pa-elbilar/

  Och inlägget visar att kompetensen på klimatupplysningen är top-notch🤩

 31. #tty 29″

  ”…högspänningsledningar är numera oftast aluminium med stålkärna.”

  Så var det redan för ett halvsekel sedan. En fredagskväll under 70-talet jagade jag ringduvor från en trädplattform nära en högspänningsledning. En duva kom och jag skjöt den. Vid skytte med hagelgevär koncentrerar man sig helt på målet, annars blir det bom. Efter skottet med normal syn såg jag att ledningen såg ut som ett skatbo med en (1) oskadad tråd i mitten. Hagelsvärmen hade träffat kraftledningen. Jag ringde Sydkraft som snabbt skickade ut ett reparationsteam. Det kostade mig 8 000 kr. Förmodligen världens dyraste duva.

 32. #30
  1 april, så klart

 33. tty

  #31

  Jag vet faktiskt inte när övergången till aluminiumledningar skedde, men jag vet att de fanns redan omkring 1960.

 34. UWB

  Hanif Bali, vad man nu än tycker om honom, har börjat skriva ledare i Expressen och senast är han inne på åsiktskorridoren och vad som händer om man inte håller sig till den (väldigt) smala korridoren. Det har drabbat honom som blev persona non grata inom M, men han klarar sig nog bra ändå.

  https://www.expressen.se/ledare/hanif-bali/asiktskorridoren-ar-smalast-till-hoger/

  Tyvärr är det det som hela klimatnarrativet vilar på – ha ”rätt” åsikter annars ser vi till att hitta någon annan som har det. Det var mer än en person som påpekade riskerna med beroendet av rysk naturgas, men fick besked om att detta gynnade alla parter, speciellt att Ryssland skulle gå mot en mer demokratisk riktning. Vi har svaret nu.

  På något sätt är allt glömt nu, Kina har på fantastisk kort tid gått från att vara ett underutvecklat jordbruksland till att bli världens verkstad. Det skulle naturligtvis inte gått om inte resten av (väst)världen skulle gått med på att nedmontera stora delar av sin industri, enbart för att konsumenterna skulle kunna köpa allt mer för samma pengar. Har det gjort världen lyckligare?

  Under tiden har Kina lagt under sig stora delar av världens förädlingsindustri av metaller och även om formellt metallerna kommer från andra länder till stor del är länderna bundna att leverera till Kina och ingen annan. Det är naivt att tro att bara för att Västländerna vaknat upp och inser att det behövs metaller att de kommer att uppstå ur tomma intet från länder som inte är bundna till Kina.

  I klimatnarrativets namn är kolkraftverk världens ondo, att Indien och Kina bygger mängder av dessa verkar inte spela någon roll. Många länder med låg standard har behov av mer el och stabil sådan och det enda de kan bygga som snabbt uppfyller det kravet är kolkraftverk, men de får inte lån av banker styrda av västländerna. Vilka rycker in då, Kina ger dem lån mot att de får ta kontroll över vissa resurser länderna har. Kina skickar dit arbetare som bygger upp anläggningarna och lokalt blir det väldigt få jobb, i alla fall av mer kvalificerad art.

  Det är oförståerligt att så många länder som borde innehålla människor med viss intelligens går vidare denna väg och inte lär sig. Det finns inte en chans att Kina kommer att ändra väg som västländerna om det leder till sämre förhållanden.

 35. Christian

  #6 Batteriåtervinning är en komplex process.

  Antingen får man bränna batterierna som de är och försöka utvinna vissa mineraler t.ex litium

  Eller smälta ned batteriet som det är och utvinna vissa mineraler ur smältan. Genom att bränna slaggen efteråt kan man utvinna ytterligare mineraler. En del mineraler kan inte återvinnas alls.

  Elbilsbatterier är komplexa i sin sammansättning där cellerna är vävda i varandra med olika legeringar. De är inte som klassiska startbatterier där det räcker med att krossa höljer och låta syran rinna ut och ta hand om blyplattorna för nedsmältning.

  Dyrt och ineffektivt.

 36. Roland Salomonsson

  Utopierna om ”Grön Hållbarhet” förklarar WEF upplägg om att inte äga någonting och ändå vara lycklig, samt att västländernas befolkningar skall låsas in i s k 15-min städer.

  Däremot vill jag minnas att Putin i ett av sina årliga utfrågningar bl a meddelade att forskning pågick om att införa ”atom-motorer” för fordon. Någon slags minatyriserad kärnreaktor.

  En sådan fordonspark borde faktiskt vara möjlig att realisera.

 37. Peter Svensson

  Tack för en intressant artikel. För att återknyta till kommentar #1 så är ju fördelen med flytande bränslen som dagens bensin och diesel att energiinnehållet är mycket högt i förhållande till vikt och volym. Det är därför batteripaketen blir så stora, tunga och dyra på elbilar – eftersom kunderna kräver energilagring i paritet med vad de är vana vid från bensin/dieselbilar.

  Man ska inte underskatta utvecklingen men att det skulle ske några större språng i batteriutveckling de närmaste 10-20 åren finns det inte mycket som talar för, så det är mycket bra att vi (EU) inte förbjuder alternativ teknikutveckling. Om man kan ta fram syntetiska drivmedel i större skala är det absolut ett attraktivt alternativ. Det handlar inte om att hålla liv i en föråldrad bransch utan tvärtom att vidareutveckla den teknik och den infrastruktur för flytande bränslen som vi har byggt upp i global skala i mer än hundra år. Syntetiska bränslen skulle vara ett bra alternativ för jetmotorer och flygplan, och även för lastbilar, bussar och entreprenadmaskiner, inte minst i de mer glesbefolkade delarna av vår värld.

  Vill även lägga till en brasklapp på slutet: personligen är jag inte övertygad om att koldioxid från förbränning av fossila bränslen är ett speciellt stort problem för vårt klimat, men om man nu ska följa det narrativ som våra politiker och beslutsfattare vill så kan man åtminstone försöka göra det så smart och effektivt som möjligt.

 38. Sten Kaijser

  Peter Svensson #37

  ”Syntetiska bränslen” är ett otyg och kommer förhoppningsvis att förbjudas före 2035. Den enda vettiga formen av ”syntetiska bränslen” är sådana som tillverkas av koldioxid och vatten med hjälp av kärnenergi.

 39. GK

  Som det stod i Blandaren för några år sedan:
  ”Vad ska vi med den smutsiga kolkraften eller den farliga kärnkraften till, när vi har den rena och fina elkraften.”