metaller

Energiomställningen en villfarelse: Mineralbristen oundviklig

Tillgång till alla de mineraler som krävs för den av IPCC utpekade färdvägen mot netto noll koldioxid från fossila bränslen diskuteras inte alls. Föreläsningen   →

Kinas makt växer i takt med Västvärldens ökade fobi mot koldioxid

Kina tillhör utan tvekan den stora vinnaren i det klimatpolitiska spelet. Allteftersom EU och USA inför alltfler hämmande åtgärder för att minska utsläppen av   →