Nerikes Allehanda

Nerikes Allehanda rättar in sig i ledet

Vår lokaltidning Nerikes Allehanda har vi hyllat många gånger här på bloggen för att de är öppna för kritiska artiklar om klimat- och energifrågorna.   →

Vi kallas klimatförnekare …

Göran Wickström har lyckats få in en artikel i Nerikes Allehanda som är mycket läsvärd. Här följer några citat. Artikeln i sin helhet finns   →