Nerikes Allehanda rättar in sig i ledet

censur

Vår lokaltidning Nerikes Allehanda har vi hyllat många gånger här på bloggen för att de är öppna för kritiska artiklar om klimat- och energifrågorna.

Idag slog dörren igen definitivt för en demokratisk dialog på NA Debatt. Chefredaktören och ansvarig utgivaren Anders Nilsson publicerar nedanstående text i lördagens tidning, 9 mars.

Vi har försökt ha en dialog om saken senaste veckorna, med okunniga svar. Den här artikeln läser vi som ett svar direkt riktat mot oss, utan att namn behöver nämnas. Vi har varit få som med vår sakkunskap skrivit på debattsidan.

Med artikeln skämmer chefredaktören ut sig och ansluter sig till Peter Wolodarski, DN. Verkar vara ett centralt policybeslut inom Bonnier News Local.

Det är ett demokratiskt problem när stora mediehus väljer sida i ämnen av så stor vikt för vårt framtida samhällsbygge.

Här är artikeln ocensurerad. (Extraordinärt är gulmarkerat av oss.)


NA sager nej

Krönika

En av mina viktigaste uppgifter som ansvarig utgivare för NA är att försvara det fria ordet. I NA ska så många som möjligt få komma till tals och vädra sina åsikter. Det är i grunden ett demokratiskt uppdrag och något som jag ska se till att redaktionen efterlever. På nyhetsplats ska vi alltid sträva efter att alla parter får säga sitt i en fråga.

På ledarsidan får vår politiska redaktör tycka fritt och ha åsikter i alla möjliga frågor. För att bredda tyckandet har vi på senare år släppt in fler politiker från många olika partier som skriver gästkrönikor på ledarsidan. Det är ett sätt att vidga debatten och ännu mer efterleva vår ägare Bonniers viktigaste budskap ”För det fria ordet”.

På debatt- och insändarsidorna har vi också högt i tak. Här kan NA:s läsare skriva om allt mellan himmel och jord. Det kan vara klagomål på vården, ett inlägg i den infekterade vargdebatten eller klagomål på innehållet i Nerikes Allehanda. Det finns egentligen inget som inte kan publiceras på våra opinionssidor. Nästan. Det finns två saker som måste uppfyllas. Det som framförs får inte vara kränkande, utgöra förtal eller hets mot folkgrupp. Det är reglerat i den svenska grundlagen. Det är också mitt ansvar att se till att vi inte publicerar något som skulle vara kränkande. Misslyckas jag är det jag som utgivare som ställs inför rätta och i värsta fall får skaka galler.

Det andra kravet på insändare och debattinlägg är att det som skrivs måste vara sant. Vi kan inte publicera fake news. Därför har jag bestämt att från och med nu inte ta in fler inlägg från klimatförnekare. Visst går det att vara tillåtande i den här frågan men det finns alltid en gräns. När larmrapporterna avlöser varandra om klimatkrisen så blir det ohållbart att upplåta plats åt människor som förnekar vetenskapen.

Klimatkrisen är vår största fråga. Rapporten Global Tipping Points visar att klimatkrisen är ännu värre än vad som rapporterats tidigare. Rapporten sammanfattar arbetet av 200 forskare vid 90 universitet. Det talas om att vi närmar oss speciella brytpunkter, så kallade tipping points, som utgör ett hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför.

Det är bara att se tillbaka på det senaste året i Örebro län. Sommaren startade med en värme och en torka som orsakade stora skador på jordbruket, fick vattendrag att sina och hade en stor påverkan på samhället. Därefter drabbades vi av regn i många veckor. Ett hundraårsregn i augusti spolade bort vägar och orsakade översvämningar i mängder av källare. I veckan kunde NA rapportera om extremt höga flöden i länets vattendrag. Vattennivån i Hjälmaren och Vättern är 32 cm högre än medelvärdet. Bryggor ligger under vatten och människor bävar för vad nästa regn ska ställa till med.

Klimatkrisen är inget hittepå. Den är här och nu och drabbar var och en. Att förneka detta är nonsens. Så därför säger jag i fortsättningen nej tack till alla klimatförnekare som vill publicera sig i NA.

Anders Nilsson
anders.nilsson@na.se
Chefredaktör och ansvarig utgivare

————————————————————————————————————————–

 

Vi har rönt uppskattning från läsekretsen. Bekanta och obekanta människor har förstått det balanserande budskapet. Återstår att se om prenumeranterna kommer att se på NA så som många ser på DN, efter Wolodarskis genidrag att sätta Greta Thunberg som chefredaktör för en dag. Nilsson får hitta någon annan nu när Gretas stjärnglans falnat.

Han nämner sin politiska redaktör, som får tycka fritt. Efter många försök att tillföra fakta konstaterar vi, att han är en av de mest faktaresistenta människor vi mött.

En saklig granskning av alla våra artiklar på NA Debatt under åren uppfyller alla de krav han beskriver i texten. Vi ställer berättigade frågor med stöd i vetenskapen om klimatkrisen och har aldrig förnekat att klimatet förändras.

Det får NA:s läsekrets hitta någon annanstans från och med idag.

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Klimatförnekare i NA, nej tack! – Nerikes Allehanda

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra!
  Då tycker jag Herr Nilsson kan publicera den Svenska Forskaren Per Frankelius granskade artikel i tidskriften Agronomy journal.

  Där skriver Per F om hur grovt IPCC missat ang Co2 och jordbruket.

  Det vetenskapliga paradigm som dominerar IPCC:s verksamhet leder till att man bara räknar det som är är negativt.
  Det saknas helhetssyn på jordbruket och dess påverkan, säger artikeln vidare.

  Per F säger att IPCC har fokuserat på utsläppen och glömt bort fotosyntesen.

  Enligt IPCC släpper jordbruket ut 5 – 6 miljarder ton koldioxid/ år.
  Enbart spannmål binder 3,8 miljarder ton koldioxid/ år och andra grödor ca 2,0 miljarder ton.
  Odlingen binder Co2 I jorden via rötter men huvuddelen lagras i det som skördas.
  Kolet i rötterna stannar kvar medans halmen till djurvården och återförs via gödning – jordbruket binder sålunda enorma mängder Kol.

  Per Frankelius säger att det redan nu kan vara fullt möjligt att jordbruket precis som skogsbruket kan vara klimatneutralt eller rent av klimatpositivt.

  44% av Sveriges åkerareal odlas med vall till djuren -så även animalieproduktionen bidrar till att mildra effekterna på klimatet, därav behövs inte heller någon konsumtionsbegränsning av animalieprodukter.

  Det jag slogs av med Per Frankelius slutsatser gällande IPCC:s metoder och att bara räkna det negativa, gällande jordbruket – även syns så tydligt i hanteringen av mätvärden och mätteknik och historisk klimatutveckling!

  Vi som intresserat oss för IPCC: s metoder drar ofta samma slutsats som Per Frankelius.

  Nu så aktuella havsströmmar – modellerna visar en minskning i strömstyrkan pga mer smältvatten i norr, medans faktiska mätningar visar på ökad strömstyrka dom senaste åren.
  IPCC drar då slutsatsen att modellvärdena går före faktiska mätvärden.
  Samma med svenska havstemperaturer kontra satellitvärden.
  Samma kontra mätvärden från landmätningar.

  Det Herr Nilsson vill göra är något – ganska häpnadsväckande, vi skall Inte lyssna på forskarna – utan på utvalda forskare och den politiska organisationen IPCC – mer östpropaganda än så kan vi inte få.

 2. Ann lh

  Tack för info.
  Man får ändå tacka denne chefredaktör som avslöjar sig och sin begränsade värld och hur enkelt han gör för sig när han inte kan eller vill förklara hur han kommit fram till att han avfärdar hela den klimatvetenskap som visar att klimathotet bygger på gissningar, avfärdade hypoteser och högst begränsade kunskaper om väder och klimat i ett historiskt och globalt perspektiv.
  Synd bara att det är denna strutsuppfattning som ännu är regel i svensk media.
  Det blir intressant nu när konsekvenserna av Den Gröna Illusionen alltmer börjar uppenbara sig.
  Kommer vi att få uppleva att media gör samma snabba U-sväng som de som aldrig skulle gå med på att söka gå in i NATO, men ändrades sig i ett nafs när verkligheten blev omöjlig att förneka?

 3. Lasse

  Tack Mats och Evert.
  Herr Nilsson fick ett mejl igår.
  Bonniers är i framkant-tills det vänder 😉
  Hans syn på klimatet grundar sig kanske på Göteborgs universitets enkätundersökning.
  ”Tror du att klimatändringar orsakas av människor”
  https://www.gu.se/sites/default/files/2021-06/Svenska%20klimatf%C3%B6rnekare%20F%C3%B6rhandspublicering.pdf
  (Ser att det är en förhandspublikation-hoppas de inser sina misslyckande! Men för att göra det behöver de släppa in de som NA vill utesluta)

  Han svara säkert ja på frågan och vänder årtusendes klimathistoria ryggen!
  Vi andra kallas förnekare.
  Häpnadsväckande!

 4. Stefan Eriksson

  Nilssons hållning till den fria debatten visar med övertydlighet varför media EJ skall ha stöd ur statens kassa. Fri media måste vara fri från stats-stöd .

 5. Mats Kälvemark

  Tack för ert stöd!
  Om ni vill direktkommunicera med ”herr Nilsson” är hans mailadress:
  anders.nilsson@na.se

 6. Göran

  Av någon anledning så hatar Bonniers Sverige. Eller, så är de bara fullblodskommunister, vilket i och för sig är att hata Sverige.

 7. Christer Jendrén

  #4 Stefan
  Håller med dig tom så mycket att slaskblasdkan DN med Peter W. den stollige går i graven med fel attityd

 8. pekke

  Inom religioner och ideologier så får endast de med den rätta åsikten vara med.

  Det var så det började på XXXX-talet, med censur och inskränkning i åsikter/opinionen.
  Bokbål :
  https://premium.vgc.no/v2/images/4ac6f62b-28ea-49dc-a140-1bc527803e9c?fit=crop&format=auto&h=1433&w=1900&s=a37fa102946c7f37b852c17985e9e0737937c540

  Blir det här nästa steg…
  Avvikare och kättare skall straffas.
  https://images.bonnier.cloud/files/phi/production/2021/07/29105440/avrattningen_jan_hus-2re7RwesASPhRzVa9-lI1Q.jpg

 9. stig morling

  Bästa Ivar och Mats! Jo tack för informationen, jag kommer att tänka på när NA inriktar sig i ledet följande:
  Moskva under lång tid: Ivan Ivanovich berättade för sin vän Ian McDonald: Här i Sovjet/Ryssand är vi så lyckliga vi har två tidningar: Isvestia och Pravda, som betyder nyheter och sanning. I Isavestia får vi aldrig några nyheter och i Pravda får vi aldrig sanningen.
  En andra reflektion kan möjligen vara nazitidens tyska ”Der Stürmer” som var angelägen om att förbjuda fritt tänkande.
  Som motbild: Oscar Wilde:”När alla tänker likadant tänks det allt för lite!”

  Kämpa på Ivar och Mats!¨
  PAX ET BONUM
  Stig M

 10. pa

  Varför finns IPCC om det skall råda demokrati i väst?? Trodde demokrati och allas åsikter hörde ihop.
  I nordkorea är det också förbjudet att ha andra åsikter än regimens, men det kanske beror på att de har infört demokrati där?
  Demokrati verkar bara vara ett av alla olika sätt som despoter nyttjar för att införa diktatur.

 11. Tege Tornvall

  Anders Nilsson kräver ju officiellt godkända källoe för allt om klimatet. Det gör även Dalarnas tidningar, som tycks tvivla på Solens roll för klimatet. Jag har sänt dem detta:

  Hur gör du om någon med seriös vetenskaplig källa framför fakta och sammanhang som strider mot rådande klimatsyn?

  SMHI företräder Sverige i FN:s kimatpanel IPCC. Jag citerar SMHI:s hemsida:

  Solstrålning

  SMHI 220128. Solen är vår närmaste stjärna, källan till all energi1 och allt liv och rörelse på jorden, och även den drivande grundkraften i allt väder vi upplever. Energin från solen påverkar bland annat temperaturen, omsätts till vindar och ingår i växternas fotosyntes.
  – – – –
  Låt oss bombardera dem med ovedersägliga fakta från källor han godtar”

 12. DN har en artikel om ”forskaren” Martin Hultman, bakom betalvägg, men Ubbhultarn har läst och rescenserat så att vi petropopulister slipper. Och Greta blockerar riksdagen, väldigt demokratiskt, inte.

 13. TorbjörnR

  Jag håller givetvis med i alla analyser ovan!

  För att lätta upp stämningen något så finns goda nyheter om slumpkraften i Frankrike!

  https://vindkraftsupplysningen.se/resurser/historiskt-beslut-fran-frankrikes-statsrad-annullering-av-tillstand-for-vindkraft-far-stora-konsekvenser-for-energifragan?_share=18031401&fbclid=IwAR2yWjwX_R6FK13Vg5mcDTFerKw2cZ97SnuxgPYFegKu2vBTwD2tFZr8q-Q_aem_AdVhYuv-dBm8Jo0aWhP017d9KqPLCfZU3zDzXKh0XuNWvojHmEbQC3MaQCQMWL8KsIw

 14. Sedan flera år (decennier?) så har det ju varit så att den riktiga vetenskapliga debatten helt ignoreras, inklusive IPCC WG1, av MSM. Ja, jag har t.o.m. sett inlägg från propagandister som direkt varnar och avråder journalister från att läsa sådant eftersom risken då är stor att de blir förvillade. Journalister anses alltså helt enkelt alltför korkade för att läsa och förstå vetenskaplig litteratur.

  Istället så får journalister all sin information från alarmistiska ”talespersoner” från IPCC eller klimatorganisationer.

 15. Fredrik S

  Jag tycker han lyckades med att skjuta sig själv i foten.

 16. iah

  usa Chris martz WX
  Enligt uppgifterna registrerade 35 stater sina högsta temperaturer genom tiderna i mars före 1955, 13 stater 1907 (flest under ett enda år och ett enda decennium) och 8 stater på 1920-talet, inklusive 7 1929:
  utdrag ur EIKE

 17. Nr 16 iah
  Ja, det är allmänt känt att USA gick ur lilla istiden runt 1920.

  Något som smhi och andra förklarat med den ökade solinstålningen under första halvan av 1900 – talet.
  Numera får dom nog inte tala om dessa slutsatser.

  Alla minns ju sedan hettan och torkan ” dustbowl” 1930 – 1938.

  Nordamerika hade betydligt mer klimatförändring för över 100 år sedan än idag.

  Hade trenderna från början av 1900 – talet hållit i sig hade vi idag haft en uppvärmning på närmare 3 grader C på norra hemisfären.

 18. Göran

  #14 Ingemar Nordin

  Det kan även vara på det viset att journalisterna inte vill veta något annat på grund av att det då skulle kunna skapa konflikter mellan vad de anser som person och vad som anses hos arbetsgivaren. Kan du, som journalist, skriva om klimatkris när du anser att det inte finns någon klimatkris? Nä, det blir jobbigt.

  Jag upplever hur många människor i min omgivning flyr på detta sätt, om i princip vilket ämne som helst. Bättre att vara lyckligt ovetande. Det räcker även med att något är komplicerat så åker skygglapparna på.

 19. Claes Forsgårdh

  Hela Bonnier-koncernen är globaliststyrt! De gillar inte yttrandefriheten, den seriösa och vetenskapliga klimatvetenskapen och en seriös och sakligt klimatdebatt! Det är bara att bojkotta dessa klimathotsbedragare som vill att Sverige ska begå ekonomiskt självmord, allt enligt globalistmaffians planer!

 20. Lars Cornell

  ”Du har blivit blockerad för att jag inte tänker sprida klimatförnekande propaganda i våra kommentarsfält, likväl som att jag inte gör det på våra debattsidor.”/ Ch Nielsen fd chefredaktör i VT/NTM.

 21. Björn

  Ja, åtminstone tycks NA ha nått en tipping point! Skall alla som har avvikande åsikter i vetenskapliga frågor, klassas som förnekare? Vems ärenden går då media? En tidning som NA, kan knappast vara trovärdiga när de bidrar till införande av censur. Det fria ordet finns då inte längre.

 22. iah

  -6 mars mer snö i alperna I vissa områden har det fallit 3 meter ny snö bara under de senaste fyra dagarna, och i stora områden över 1 meter på bara 24 timmar – mer än förutspått. i flera områden i italien är folk insnöade
  -kraftiga snöfall och laviner i norra indien
  -i kalifornien har snödjupet överstigit 3 meter
  -7 mars Isiga vindar från Himalaya har hållit temperaturen under det normala i Delhi i mars. Minimitemperaturerna i staden har legat under 10 grader Celsius i tre dagar nu, det första fallet i mars sedan 2003.
  -temperaturen i pakistan 5 mars -12,5 grader
  -4 mars hade Sydpolsstationen en lägsta temperatur på -61°C, vilket gör den till den tredje tidigaste -60°C i register som går tillbaka till 1957.

 23. Ann Löfving-Henriksson

  När vi här på klimatupplysningen diskuterar och debatter i klimatfrågan hänvisar vi till de källor vi stödjer oss på. Det vore värdefullt om AN gjorde på samma sätt när han tar definitiv och ensidig ställning i klimatfrågan:
  ”När larmrapporterna avlöser varandra om klimatkrisen så blir det ohållbart att upplåta plats åt människor som förnekar vetenskapen.”
  Klimatkrisen … vilken klimatkris? Hur ser han till exempel på Clintels kritik mot de allvarliga felen IPCCs sista rapport AR6?
  Vilken vetenskap grundar han sig på när han kan använda så definitiva uttryck som ”klimatförnekare” och ”förneka vetenskapen”? Och vem förnekar klimatet?

 24. Mattias Strömbom i Sundsvall

  #1 Så sant, Magnus,

  Jag läste också Frankelius artikel 2020 och kontaktade Naturvårdsverket (NV) och frågade varför de bryter mot Regeringsformens krav på saklighet i myndighetsutövningen.

  NV svarade att de är ålagda att följa Kyotoprotokollet. I Kyotoprotokollet kallas också återgivning av kol i det naturliga kretsloppet för utsläpp. NV är medvetna om att jordbruket är klimatneutralt och att fotosyntesen inte tas med i Kyotoprotokollets felaktiga beräkningsmodell. Så här går det till:

  I utsläppsberäkningarna utgår man från politiskt definierade s.k. kolpooler. För att räknas som koolpool ska kolet lagras i minst ett år. Återgivning av kol som tagits upp via fotosyntesen förvandlas till fiktiva utsläpp om de inte faller in i den politiska definitionen av en koolpool. Resultatet blir att jordbruket som återför kolet till atmosfären under säsongen klassas som klimatbov helt utan förankring i vetenskapen.

  Vän av ordningen frågar sig kanske varför vilda djur och människans utandning inte klassas som utsläpp då de inte definieras som koolpool. Svaret är att i Kyotoprotokollet finns ett särskilt beslut om att jordbruket ska ingå i utsläppsberäkningarna. Om människans utandning skriver man särskilt att andningen är klimatneutral.

  Tyvärr okänt för allmänheten och media fortsätter censurera en öppen debatt.

 25. Fredrik S

  iah #22

  Det är värre i Nörke som är drabbat av klimatkris. Det är sant annars hade de inte publicerat det.

 26. Arne Nilsson

  Jag läste nyligen en journalist som var orolig över att AI skulle ta över hennes jobb. Man kan fundera över om inte AI redan tagit över vissa journalisters jobb. Alternativt, det blir inte sämre debatt om en dator styr än om en inskränkt chefredaktör gör det.

 27. Daniel Wiklund

  Varje dag så är det artiklar och debattinlägg om den sk klimatkrisen. Vad less man kan bli. Sitter nu på min altan och njuter sv sol och nästan vindstilla och noll grader. Bäst att passa på, imorgon kan det vara för sent. Men om jag förstått det rätt så har människan numera dominans över naturen och evolutionen är över. Framtiden är egentligen ljus. Vi kan skapa det väder vi vill ha. Då kvarstår bara att enas kring vilket väder vi vill ha. Och hur mycket skatter vi måste betala i jakten på koldioxiden. Det är tydligen på gång att ändra på det faktum att allt vi äter omvandlas till koldioxid samtidigt som energin vi går på bildas. Vad som ersätter koldioxiden avslöjas den första april.

 28. Ivar Andersson

  ”En av mina viktigaste uppgifter som ansvarig utgivare för NA är att försvara det fria ordet.”
  ”På debatt- och insändarsidorna har vi också högt i tak. Här kan NA:s läsare skriva om allt mellan himmel och jord.”
  Bara det överensstämmer med de klimathotsreligiösas tro på att koldioxid är ett gift som får Tellus att brinna upp. Vilken skämt. Brist på sunt förnuft och logik. Vart tog försvaret av det fria ordet vägen?

 29. ALLA vetenskapsmän är helt överens (konsensus). ALLA miljöorganisationer är totalt eniga. ALLA politiker i EU och riksdagen är totalt eniga. ALLA tidningar och TV/-radio är totalt eniga. Och nu blir även HELA folket (genom medborgarråd) totalt eniga.

  Så klimatalarmisterna måste ju ha TOTALT rätt!

  Eller hur?

 30. Lasse

  Alla klimatvariationer beror på människan.
  Nu har någon börjat ösa upp kallt vatten i Stilla havet 😉
  https://wattsupwiththat.com/2024/03/11/el-ninos-collapse-has-begun/

  Frågan är vem?
  Chalmers (Hultman?) kanske vet.

 31. Nr 29 Ingemar
  Ja det lustiga med alla du räknar upp är att det dom är överrens om är – att dom tror.

  Människan har alltid varit beroende av sin tro, ända sedan stenåldern – och det har dom giriga och maktälskande personligheterna alltid utnyttjat.

  Jag tror på Lilla Istiden och jag tror som vetenskapen före 2000 – talet – att vi reste oss ut Lilla Istidens grepp tackvare mer solinstrålning – men tror man på den vetenskapen är man en Förnekare, vilket känns som ren mobbing.

  Dagens samhälle är inte särskilt inkluderande och kritisk vetenskapsteori har förvandlats till ett skällsord.

  En chefredaktör sa i morse ” något har hänt i samhället som ökat riskerna i den fria journalistiken”.
  Ja, där finner vi klimatalarmismen – den är polariserande och använder hotretorik – perfekt grogrund för att Söndra ett samhälle.

  Så har det alltid sett ut historisk – när några bestämmer att alla måste tro och att alla andra är förnekare – Ja, då skapar man kaos.

  Och Kaos som ledstjärna var ju det som miljöpartiet ville införa på myndigheter och departement och Socialdemokraterna hakade på – då slutade jag att rösta på socialdemokraterna, efter nästan 40 år som sosse..

 32. Sören F

  Det är sött, som man får se det ibland, vad övertygelsen får till som sitt yttersta argument, när den verkligen försöker!

 33. Enough

  #26, Arne,

  ja, de borde vara rejält oroliga, och kanske fundera över sina totalt ignoranta insatser de senaste decennierna. Mediamogulerna försöker desperat att hålla sig kvar med ganska simpel propaganda, tråkigt att de flesta ”Svennar och Sveor” inte ser igenom den uppenbara bluffen.

 34. Rossmore

  # 29 Ingemar

  Så klimatalarmisterna måste ju ha TOTALITÄRT rätt!

  ska det väl vara?

  Man kan inte annat än ana att det är deras strävan.

 35. Christian H

  Jag tror på att säga upp alla eventuella prenumerationer på media som stödjer CNN och det alarmistiska klimathotsnarrativet. Jag bojkottar helt Bonniers olika tidningar, då jag inte vill betala för propaganda. Lögnaktig sådan, dessutom. Det måste svida ekonomiskt för att medierna skall ta reson. Det är vidrigt att se hur hjärntvätten och de totalitära metoderna brer ut sig och hur villigt våra politiker underkastar sig direktiv från den internationella styrande oligarkin och sviker såväl det demokratiska tänkesättet som sina väljare.

 36. Lars i Huddinge

  Jag säger bara en sak. Om du är orolig ang. klimatet – kolla vad Tony Heller säger om detta. Han ger omfattande och vederhäftig information om hur det varit mycket värre förr i tiden. Just nu har vi en mycket lugn och klimatoriskt timid tid.
  Det har varit mycket värre förr i tiden, 1920-1930 talen t.ex. i alla fall i USA.
  Eyes open no fear, be safe every one.
  https://realclimatescience.com/

 37. Ivar Andersson

  Majoritet svenska kvinnor tror på det övernaturliga
  Att tro på fenomen som spöken, ufon, storsjöodjuret och spåkvinnor är vanligt i alla samhällsgrupper i Sverige. En ny studie vid Uppsala universitet visar att 41 procent av vuxna svenskar tror på någon form av paranormala fenomen och tittar man bara på kvinnor är det så många som hälften. Men bland ufologer dominerar männen.
  Från Fria Tider
  Inte konstigt att majoriteten tror på sagan om CO2.

 38. Anders

  Herr Nilsson avslöjar sina bristande insikter i klimatologi med orden: ”Det är bara att se tillbaka på det senaste året i Örebro län.”

  Nerikes Allehanda… Hujedamej…

 39. Tudor

  #38 Anders

  😂

 40. Tudor

  #38 Anders

  Där jag bor är det nu plusgrader. För några veckor sedan var det åtskilliga minusgrader. Jorden brinner upp! 🤣🤣

 41. Berra

  Återställ våtmarkerna!!

  Börja med att höja Hjälmaren en dryg meter så blir nog nilsson nöjd…

 42. Stefan Eriksson

  #40 Tudor.
  Aha!! Nu vet jag varför det luktar bränt.

 43. Berra

  OT:

  ”Ikea använder varje ett träd var varannan sekund…” (jag förstår faktiskt inte vad de menar med den meningen)

  Är det bättre att göra flis av skogen direkt än att använda den som möbler innan den blir fjärrvärme?

  https://www.expressen.se/tv/klimat/ilska-mot-ikeas-plundring-metoden-man-anvander-/

 44. foliehatt

  Anders, #38,
  Grönköpings veckoblad?

 45. Mats Växjö

  #38 Spot on – eller varför inte;
  ”Grönköpings Allehanda” 🙂

  ”Klimatförnekare” – han avslöjar bara sin dumhet när han använder detta epitet. Klimat är alltså ”väderstatistik, över iaf 30 år”. Hur kan man tro att någon person förnekar att det går att sätta samman statistik över, tex, vädret?

  Det är sannerligen en farlig och antidemokratisk typ, denne Anders Nilsson.

  Anders Nilsson och Nerikes Allehanda- NEJ TACK!

 46. Rosemarie russo

  Mycket märkligt beslut av AL. Vad hände med det fria ordet o yttrandefriheten? Sen vore det intressant veta hur han förklarar den största klimatpåverkan i jordens historia: inlandsisens försvinnande…… utan påverkan av bilar , fabriker , människor och vad/ vem skickade syndafloden över världen? Alla naturförändringar kan nog inte skyllas på ”klimatförnekare”.

 47. Daniel Wiklund

  En som inte är censurerad i media är Greta Thunberg. Igår var det stora rubriker när hon blockerade ingången till riksdagen. Idag är det en stor bild i kuriren av Greta. I programmet ”Din personlighet” får Greta berätta om sin autism. Anders Hansen menar att autismen har hjälpt Greta att vara en miljökämpe. Anders H säger ” Det är fantastiskt att kunna stå inför världsledare som 17-åring och säga ” att ni är ute och svamlar”. Där svamlar du Anders H. Det är ju Greta som svamlar.

 48. Lars Kamél

  Klimakrisen är självklart ett hittepå! Inga väder- och klimatdata från verkligheten stödjer vanföreställningen om att det pågår en klimatkris. Inga klimatmodeller, heller, väl? Vissa klimatmodeller spår något som kan kallas klimatkris i framtiden, men det är framtiden och inte nu.

 49. Jan-Åke

  Denne herr Nilsson har svalt Gretas undergång med hull och hår.
  Jim Skea är väl ännu chef för IPCC , han sa ju att talet om tippingpoints saknar stöd i vetenskapen.
  Minns jag rätt ?

 50. Magnus A

  #41 Reversera Hjämarsänkningen på över en meter, så bygder översvämmas, jordbruk läggs ned att och klimatgudar blidkas.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A4lmars%C3%A4nkningen

 51. Thorleif

  Man får en bestämd känsla av att ledande personer inom media till mycket styrs av att de upplevt (fakta) det något mildare klimatet här upp i norr som ett bevis för att anklaga oss för att vara förnekare av samma faktum. Mao styrs de mer av känslor än av fakta eftersom få eller inga av oss s.k ”förnekare” förnekar att temperaturen gått upp med ca 1 grad på drygt 100 år. De själva är istället helt ointresserade av att diskutera varför vilket är beklagligt.

  Inom vetenskapen finns inga förnekare, bara sökande av bevis för olika företeelser. T.ex genom experiment. Modeller är bara en del i processen att finna svar. Något bevis för att det pågår en klimatkris finns inte liksom att det finns några ”tipping-points” (bifurkationer) av det slaget man hävdar.