grön fond

Ingen risk är för stor om den är grön

EU:s återhämtningsfonder Professor Christian Sandström återkommer ofta till att ingen risk är för stor när någon annan betalar. Det är ett utmärkande drag för alla investeringar som sker i klimatets namn. Upplägget är att bevilja kreditgarantier, där staten, EU eller även mer avlägsna stater, står för återbetalning av större delen av lånen. I vårt land   →