Fit for 55

EU jagar medlemsländer med morot och piska

Med allt närmare till 2030 inser EU att uppsatta och utlovade klimat-, miljö- och energimål inte kan nås. Men i stället för att klart och öppet medge detta, skärper EU i stället 2030-målen under det stolta fältropet ”Fit for 55”. Därmed avses att fram till 2030 minska EU-ländernas CO2-tillskott till atmosfären med minst 55 procent.   →