Fit for 55

I klimatkyrkan krävs att man håller sig till trosbekännelsen

John Hassler Av Bengt Oberger – Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=84790731 De förödande kostsamma projekten inriktade på jakten på fossil CO2 ångar på.   →

EU jagar medlemsländer med morot och piska

Med allt närmare till 2030 inser EU att uppsatta och utlovade klimat-, miljö- och energimål inte kan nås. Men i stället för att klart   →