Patrik Engellau

PATRIK ENGELLAU: Is the science settled?

Den allmänna meningen så som den uttolkas av Sveriges Television och Greta Thunberg är att världens samlade miljö- och klimatforskare numera är eniga inte bara om vad som fattas jorden utan också precis vilka åtgärder som bör sättas in för att vrida allt rätt igen. Det där stämmer inte med mina begränsade erfarenheter av hur   →

Klimatet och Public Service

Det Goda Samhället 26/8 https://detgodasamhallet.com/2023/08/26/patrik-engellau-radio-och-tevemonopolet/ PATRIK ENGELLAU: Radio- och tevemonopolet Om någon för några dagar sedan hade begärt min åsikt om det statliga svenska radio- och tevemonopolet och om en lämplig framtid för detsamma så hade jag svamlat fram åtskilliga argument på temat å den ena sidan och å den andra sidan. Och visst är frågan   →

PATRIK ENGELLAU: Klimatkatastrofen

Gästinlägg med godkännande av författaren https://detgodasamhallet.com/2023/04/14/patrik-engellau-klimatkatastrofen/ Låt mig redan från början be om ursäkt ty här ska presenteras ett litet potpourri av uppfattningar om den eventuellt förestående klimatkatastrofen. Men eftersom jag citerar ur källor som själva verkar vara potpourrier så är mina källangivelser inte så mycket att lita på och därför undviker jag dem. Det   →

Varför medverkar media till att sprida rena lögner?

Näringslivets Medieinstitut (NM) påpekade i förra veckan att energiminister Khashayar Farmanbar satt i Aktuellt och spred helt felaktiga uppgifter om elpriserna i Sverige. Så här sade han ”Jag har stor förståelse för att vi har höga elpriser i Skåne och i södra Sverige jämfört med vad vi brukar ha. Men jämför det med Frankrike eller   →