TV-monopolet

Klimatet och Public Service

Det Goda Samhället 26/8 https://detgodasamhallet.com/2023/08/26/patrik-engellau-radio-och-tevemonopolet/ PATRIK ENGELLAU: Radio- och tevemonopolet Om någon för några dagar sedan hade begärt min åsikt om det statliga svenska radio-   →