Klimatet och Public Service

Agenda

PATRIK ENGELLAU: Radio- och tevemonopolet

Om någon för några dagar sedan hade begärt min åsikt om det statliga svenska radio- och tevemonopolet och om en lämplig framtid för detsamma så hade jag svamlat fram åtskilliga argument på temat å den ena sidan och å den andra sidan. Och visst är frågan knepig. Men nu har jag sett teveprogrammet Den gröna kapplöpningen och därmed är saken avgjord för min del. Media, framför allt television, i statlig regi ska läggas ned. Den ska inte omorganiseras eller bantas eller börsintroduceras eller få sin styrelse utbytt eller förändras på något annat sätt utan helt enkelt förintas och de nio miljarder kronor verksamheten årligen kostar återbetalda till medborgarna i form av skattesänkningar.

Programmet påstås vara en dokumentär om hur Sverige på den svenska statens initiativ och under dess ledning och finansiering (även om det även rullat in offentliga EU-medel samt en och annan privat investeringskrona) investerat i tre norrlandsindustrier varav två ska göra fossilfritt stål med en teknik som ännu inte finns och den tredje batterier till elbilar.

Budskapet är att den svenska staten med beundransvärd klarsyn och beslutsamhet redan för sju år sedan uppdrog åt Svante Axelsson, ”samordnare fossilfritt Sverige”, att på regeringens anmodan ”få näringsliv, politiker och samhälle samverka för att skapa ett fossilfritt Sverige”. Det handlar alltså om att skyffla ut vad som i huvudsak är skattebetalarnas pengar – hur mycket skattebetalarna investerar och hur mycket vi alltså kommer att förlora om projektet slår fel har jag inte lyckats beräkna men det måste vara åtskilliga BNP-procent – för att bygga stålfabriker för produktion med en storskalig teknik som inte finns i syfte att lösa problem som enligt de flesta bedömare inte heller finns, nämligen svåra skador på jorden av svenska koldioxidutsläpp. Inget annat i-land har så låga utsläpp som Sverige.

Men det som får mig att vilja lägga ned Sveriges Television är inte att regeringen troligen gör olämpliga miljösatsningar utan att statens tevebolag inte respekterar regelverket för hederlig journalistik. Den gröna kapplöpningen är ingen normal dokumentär utan en reklamfilm från det offentligas propagandabyrå SvT vars syfte är att hylla en avdelning av det offentliga – bland annat regeringen, ett antal statliga och delstatliga företag samt kommuner och landstingsregioner – för att detta gäng utan eget risktagande satsar hejdlösa summor av medborgarnas pengar på projekt som kanske inte fungerar vilket enligt uppgift ger åtminstone en av de ansvariga fjärilar i magen när han tänker på hur illa det kan gå.

Om vi ovetande och ofrivilliga investerare i fossilfritt stål med tillhörande infrastruktur i form av elproduktion med mera har oförtjänt tur kommer staten (och ett litet antal privata företag som Volkswagen och Goldman Sachs) att tjäna stora pengar på det här norrländska äventyret. Vad Volkswagen tjänar är vinsten bolaget väl unt ty det har – utgår jag från – varit vid sina sinnens fulla bruk och satsat egna pengar. Med svenska staten är det annorlunda. För det första kan man diskutera om den någonsin är vass nog att göra riktiga kommersiella affärer. Se på Stålverk 80 och Nuonaffären. Statsmakter ska inte driva affärer. För det andra råder ett strängt moraliskt förbud mot att staten tar medborgarnas pengar som den fått sig anförtrodda och satsar i riskprojekt som den inte begriper.

Den kunde lika gärna ha packat sina väskor med femhundralappar lånade från finansdepartementet och rest till Monte Carlo för att ha lite kul. Och sedan låta det egna mediebolaget göra ett jubelprogram om hur den visserligen förlorat alla pengarna men hade gott hopp om bättre utdelning vid nästa casinoresa.

patrik engellau

Patrik Engellau

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  Det är bara att konstatera att SVT inte sköter sitt uppdrag och inte har gjort det på flera år.
  Trots att uppdraget säger att de skall vara politiskt neutrala och att de inte får syssla med marknadsföring eller reklam så har de under lång tid tjänat som en megafon för Miljöpartiet och en alarmistisk klimatpolitik …
  De är med andra ord långt från uppdraget som en Public Service kanal, så det är dags – lägg ner !!!

 2. Det är viktigt vad våra statskontrollerade medier åtar sig och vad dom förmedlar – det vore extremt allvarligt om dom ägnade sig åt agendor och åsiktsuppfostran – och onekligen har klimatrapporteringen tappat fotfästet i både verkligheten och i objektiviteten.

  Det får mig att tänka på oljenationen norges höga svansföring inom klimat och miljö och i ursprungsfolkens rättigheter – dom pumpar olja och gas och kör över sina egna samer, så det står härliga till – och tycks få applåder av både eu och fn, man förvånas…

  Norge var tidigare ute och mer högljudda inom alarmismen än sverige och i stort sett övriga världen – men ngn typ av känsla för att avveckla sin fossila industri eller att skydda samernas rättigheter har inte varit deras mål – snarare tvärt om, nu bebyggs renbetesmarkerna med storskalig vindkraft och annan elektrisk infrastruktur- och återigen är tondövheten för ursprungsbefolkningen kultur och överlevnad total.

  USA har kört ett liknande koncept med sin ursprungsbefolkning och deras kultur och energifrågan och mediafrågan – jag har tillbringat en del tid i USA och häpnat över hur medierna beskriver olika länders fientlighet mot sina minoriteter medans dom själva sopat sina egna problem under köksmattan och ställt köksbordet rakt över.

  Medier i västvärlden uppvisar svagheter i objektivitet – och deras mediakultur tycks över tid eskalera och prioritera agenda och uppdragsrapporteringen, covering climat och liknande sammanslutningar är idag fullt synliga och accepterade som dom nya ledarna inom …ähumm, den…fria..journalismen – Det är utomordentligt Märkligt.

  Det blir svårt att utveckla samhället åt rätt och lämpligt håll när dessa medier tar sig dessa friheter att bestämma vem som är förnekare och vem som har den rätta tron – och att systematisera det.

  Kritisk klimatvetenskap och media har blivit en kulturell omöjlighet och utifrån det skall det nya samhället byggas…med fokus på…hållbarhet..och med allas våra sparpengar…
  Vargarna har blivit fårahedar.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  Tack och dessutom!
  Enligt aktuell forskning, (Happer, Lindzen, Moore m.fl., m.fl.) har koldioxidhalten i atmosfären varken påverkat det historiska eller det paleohistoriska klimatet, dvs temperaturen.
  Atmosfären anses därför ur vetenskaplig klimatsynpunkt vara mättad med denna gas medan växtligheten med nuvarande koldioxidhalt ligger nära svältgränsen
  UNFCCCs av västländerna framförhandlade klimatpolitik som resten av världen tackade nej till redan 2009 vid COP-mötet i Köpenhamn är ovetenskaplig och kan leda till geopolitiskt kaos där vi knappast kommer att bli vinnare.
  När sedan företrädare för SVT under skryteventet i veckan inför hela svenska folket än en gång försäkrade att vi kan lita på att de är objektiva, att vi kan lita på att de tillämpar det fria ordets idé medan de i själva verket inte låter det kanske viktigaste budskapet av alla idag komma till tals – klimatpolitiken saknar vetenskaplig grund, ja då blev det som om det var Guterres själv som talade inför sina megafoner.

 4. Lasse

  SVT får underkänt-knappast förvånande!
  Men bör det läggas ner?
  Låt granskningsnämnden få jobba lite mer offentligt i stället.
  Inför ett program där deras ärende i stort och smått belyses.

  I gårdagens Rapport nämndes att Florida hotades av TVÅ orkaner samtidigt. Fel gissar jag.
  Franklin ligger ute i Bermudatriangeln och väntas korsa Atlanten.
  Men Idalia väntas drabba Floridas nordvästra del norr om Tampa idag som en kategori 3-4.

  Det är väl bara trovärdigheten som denna felrapportering hotar.

 5. Matsa

  I USA får klimatrealister komma till tals, åtminstone på Fox där Jesse Watters här intervjuar Judith Curry:

  https://x.com/jessebwatters/status/1696697568401424650?s=61&t=bbIFHB0wPC9jt66hM0yE-w

  (Kräver inloggning på X (Twitter))

  Som natt och dag jämfört med Sverige.

 6. Morgonens svt utmärker sig, igen, angående klimatrapportering.
  Nyhetsprogrammet ”morgonstudion” rapporterar från extrem tävlingen ” one water race”, det har sprungits och simmats mellan Arholma och Landsort på ostkusten.

  En av årets utmaningar var den låga vattentemperaturen 14 – 15 grader, klart lägre än normalt men viftas bort i inslaget – för att en minut senare rapportera, via meteorologen, om floridas ovanligt höga havstemperatur.

  Sommaren igenom rapporterar svt om rekordhöga temperaturer i östersjön – men när verkligheten dyker upp i ” one water race” i form av kyla i vattnet, ja då blir det tyst.

  Det Är märkligt hur vinklade och agendadrypande våra nyheter tvingas bli i detta nya medialandskap!

 7. Ulf

  Angående Östersjön så hade vi i Stockholms skärgård den absolut kallaste badtemperaturen i början av Augusti på över 30 år. Anledningen till att jag är säker är att det skilde flera grader. Aldrig haft lägre än 17 grader i år var det nere på 13 grader. Nu kan det variera stort pga vindar, men i är var det exceptionellt.
  Vad jag förstår så har algblomningen varit på mycket låg nivå. Eftersom media inte berört algblomningen i år så är det rätt troligt att så är fallet.
  Att Östersjön skulle vara exceptionellt varm i år är fullständigt vansinniga påståenden. Men media passar.
  Jag vidhåller att detta är ett sätt för SVT att bakvägen smyga in den hett efterlängtade vänsterpropagandan, som de inte kan göra utan att riskera att bli nedlagda. Det är fullkomligt glasklart. Visa mig en SD are på SVT. Troligen sällsyntare än en Dront.

 8. iah

  det är inte bara svt m fl som har problem med sanningen det har dessutom hela msm i stort. dessutom gäller det i hela statsförvaltningen.nu kommer det fram att man bytt livsviktigt underhåll på naturhistoriska riksmuseet,nationalmuseum och andra viktiga byggnader mot socialistiska bidrag till allmänheten, vägunderhållet är uselt och järnvägsunderhållets eftersatthet är välkänt. försvaret är nedlagt och dom få brigader vi har duger inte ens att försvara gotland. i lärarutbildningen kommer alla in vilket inte sker på läkarutbildningen. följden är självklar. det är bara något av alla de fel som politikerna har ansvaret för så varför skulle klimatet vara undantaget. att mäta jordens värmeökning mot lilla istiden för att få fram 1,1 grad är en fantastisk lögn och att lägga ner kärnkraft och ersätta den med tusentals vindkraftverk med fundament i nauren är något spm bara ointresserade stadsbor kan hitta på- dessutom tänker man nu dessutom etablera dom i sjön. om man tar becks klyvöppningsmätningar av av co2 så kom han fram till 320-340 ppm vilket innebär att 80-100 ppm skulle ansvara för all uppvärmning (nu totalt 423ppm) det verkar inte vettigt. jorden och sanningen är upp och ned.

 9. JonasW

  Har haft lite diskussioner med bekanta (inte speciellt insatta i klimatdiskussionen).

  Mina påståenden om att det inte finns någon klimatkris, bemöttes med att det inte stämde med vad de hört på SVT. När jag sa att SVT vinklar sin journalistik och driver en klimathotsagenda så blev motfrågan:
  Varför skulle de göra det?

  Ja, kan man faktiskt undra. Varför håller de på som de gör? Vad vinner de på detta? Jag hade svårt att svara på frågan.

 10. Bim

  Det är helt uppenbart att Sveriges Television måste läggas ner.
  Det går inte att reformera SVT.
  Staten skall inte ha någon egen propaganda kanal som dessutom granskas av sig själv.
  Det finns massor av människor i de fria medierna som sköter detta bättre och dessutom inte får ett öre av skattepengarna.
  Om SVT vore en fri kanal utan någon egen Granskningsnämnd och finansierades genom frivillig licens så kanske det hade funkat. Eller alternativt finansierades delvis av staten genom en allmänt stöd av alla fria kanaler, så kanske det hade funkat. Dock tveksamt, men i vart fall bättre.
  Att man måste ha en statlig kanal som alla litar på är ju en naiv tanke. Den kanal man litar minst på idag är ju SVT.

 11. Lasse

  #9 JonasW
  SVT tillhör den goda sidan!
  De vill förbättra världen och tror att detta kan ske genom att utvecklingen bromsas.
  Det finns massor att vinna om vi slutar konsumera onödiga saker och begränsar våra fotavtryck. Så långt är jag med.
  Men mig förlorar de när de börjar förvränga sanningen och på ett väldigt pessimistiskt sätt beskriver vår framtid.
  Historielösheten är också beklämmande och går långt över rim och reson.

  Vi behöver fler som kan , likt Tony Heller, visa hur felinformerade vi har blivit. Som Dr Fauci här:
  https://www.youtube.com/watch?v=Mm5gDH94SYw

 12. Ulf

  Svar 9, jaha det har du? Det har verkligen inte jag. Visa mig en traditionell politiker ifrån S,V eller MP som inte driver politik via klimatfrågan. Denna är ju det ultimata beviset på att marknadsekonomi inte fungerar. Trots att det är det enda systemet som fungerar.
  Sedan går du till SVT. Hur många röstar där på dessa 3 partier? 80 procent eller 90 procent eller kanske fler? Senaste undersökningen i journalistkåren var ca 70 procent. Ingen järv gissning att det är betydligt fler på SVT.
  Så min fråga är varför skulle de inte driva frågan? Vad har de inte att vinna på detta?
  De flesta blir journalister för att de vill påverka samhället. Tyvärr alltför många i fel riktning.
  De har förstått att för att behålla Public Service kan man inte driva politik öppet. Detta är naturligtvis perfekt med klimatfrågan. Man behöver bara hävda att det inte är politik utan vetenskap. Det är ju så otroligt självklart varför de driver frågan så hårt.
  Och de har lyckats mycket väl. Marknadsekonomi är en ödesfråga för mänskligheten. Utan den är vi dömda till fattigdom. Fråga dina vänner om de fattar det. För 30 år sedan hade alla vettiga människor sagt ja. Men idag hur många fattar detta? Så där har en vänstervriden journalistkår återigen lyckats.

 13. Jan Ågersten

  Jag följer engelskspråkig nyhetsmedia inom framför allt väst. Oavsett om ägarstrukturen är privat, statlig eller delfinansierad så sprids samma klimatlögner. Problemet med SVT är inte ägarstrukturen utan det faktum att SVT:s ledning inte följer ägardirektivet. SVT låter sig korrumperas av globalismens politiska agenda och därmed är vårt öde beseglat. Den tredje makten bestående av pompösa journalister som karaktärs mördar politiker och debattörer från vänster till höger som vågar uttala sig kritiskt om klimatagendan skapar ett instabilt samhälle. Resultatet blir en ideologisk härdsmälta.
  Då jag själv ser mig som pragmatiker med ett djupt ogillande mot alla ideologier och ismer blir frustrationen stor när jag betraktar samhällsutvecklingen.

 14. Ulf

  Lasse 11, de tror de tillhör den goda sidan men det beror på synnerligen begränsad fattningsförmåga. Att bromsa en utveckling som nästan utrotat fattigdomen på 50 år är naturligtvis inte önskvärt. Att förbättra miljön på riktigt är naturligtvis mycket önskvärt. Men det måste gå hand i hand med marknadsekonomi, i annat fall blir vi fattiga igen.
  Det kanske folk sväljer som vi nu gjort i Sverige för vi har det hyggligt ändå. Det kommer man aldrig göra i länder som Indien. Finns inte på kartan.

 15. iah

  alla som kritiserar att folk köper t-shirts och andra produkter i klädesbranschen från östasien verkar inte fatta att det är u-landsbistånd det handlar om. miliontals fattiga får sin försörjning via denna verksamhet. att minska på det s.k. fotavtrycket kommer bara tvinga oss att försörja dom på annat sätt.

 16. Sören G

  På Vetenskapsradion i P1 handlade det om vad som sker med snön på skidbackar om den globala medeltemperaturen ökar till 4 grader över förindustriell tid. enligt datasimuleringar.
  Det lär inte hända enligt IPCC:s vetenskapliga rapport.

 17. Göran

  #9

  ”Ja, kan man faktiskt undra. Varför håller de på som de gör? Vad vinner de på detta? Jag hade svårt att svara på frågan.”

  Det är ganska enkelt. De lyssnar bara på sig själva. Det man tror på, det är man extra uppmärksam på, och ser mer av.

  Vad händer med de som går emot klimatreligionen? De blir av med jobbet eller får inte vara med i gemenskapen. Överlevnadsinstinkten driver dem att inte gå emot narrativet.

  Så fort jag stöter på några klimataktivister och liknande på stan så ställer jag frågor till dem. De vet i stort sett ingenting. Bara frågan: var finns det kris i världen på grund av klimatet, ger inget svar, och det är just det som de oftast aktiverar om.

  ”Ät dina grönsaker, de är nyttiga.” Så säger folk i gemen, men om jag frågar om grönsakerna verkligen är nytta, då är det ingen som vet eller kan svara på frågan. De har bara hört att grönsaker är nyttiga.

  Analogt, så har folk bara hört att det är klimatkris och matats med en massa påståenden om det, men om det verkligen är en klimatkris kan de inte argumentera för.

 18. Göran

  Ni kan funderar lite på vad som sker med er själva om ni väljer att 1) ta emot information passivt, dvs. i praktiken bara sätta sig framför TV eller slå upp morgontidningen som kom i brevlådan, eller att 2) aktivt söka efter information.

  Jag kan nog svara på frågan. Väljer ni alternativ 2, så kommer ni förmodligen att vara mycket mer informerade än de som väljer alternativ 1.

  Ni som väljer att ha kvar SVT, kan ni inte prova att vara utan TV i en månad. Efter en månad kan ni fundera på vad ni har gått miste om och vad ni har vunnit.

  Det talas mycket om AI just nu. Kommer AI att ersätta människor? Förmodligen inte, men de människor som kan AI kommer att ersätta de människor som inte kan AI. Vad väljer ni? SVT eller en timme AI om dagen?

 19. Ann Löfving-Henriksson

  Frågan om VARFÖR!
  Svaret kan ledas tillbaka till 1992 och FNs första globala miljökonferens när världens ledare samlades och embryot till den så kallade klimatkonventionen (UNFCCC) skapades. Jordens ledare lurades till att lova att inte bidra till att jordens klimat skulle förändras på grund av respektive lands utsläpp av växthusgaser.
  Snacka om att skriva på i blindo. Politiskt från början till slut och FN ökade sin makt.

 20. L. Olsson

  Klart att partierna (politikerna) vill ha kvar de statsfinansierade propagandakanalerna SR och SVT. Annars hade dessa tagits bort i sin nuvarnade form. Samma problematik med subventionerad övrig media (det var inte tillräckligt med presstödet, landsortstidningarna köptes upp av de stora ägarna ändå) liksom alla organisationer som lever på skattemedel och för ut ”statens” budskap. Det skattefinansierade komplexet är så stort att jag undrar; finns det någon eller något inom rimlig tid som kan förändra en så murad grundval i det svenska bygget?

 21. Ivar Andersson

  Lägg ner SVT! Staten, EU och IPCC skall inte ha någon egen propaganda kanal!
  Likheten med 1984 är slående.

 22. Det mest löjeväckande, eller kanske det allvarligaste, felet är att media har noll koll på vad IPCC faktiskt säger. I den här intervjun ställer Steven Koonin IPCCs rapport mot först vad sammanfattningen (SPM) säger och sedan mot vad media säger. Kontrasten är skrämmande:

  https://www.youtube.com/watch?v=l90FpjPGLBE&t=2454s

 23. BG

  #22

  Jag har nästan för vana att skicka exempelvis Koonins videor till ledarredaktionen för det lokala bladet i Gbg. Reaktion uteblir oftast.

 24. BG #23,

  Ja, vi har ju tagit upp Koonin flera gånger här på Klimatupplysningen. Det är bra. Hans bok förtjänar all uppmärksamhet.

  Det fina med just den här intervjun är att den systematiskt ställer medias uttalanden mot vad IPCC säger.

  Det är samma taktik som Elsa Widding använt sig av i sin bok.

 25. Håkan Bergman

  Ingemar N. #22
  Koonin nämner SMR, vi kan ha en början i Studsvik innan 2030.
  https://www.knxt.se/sv/studsvik

 26. tty

  #7

  Ja, det har varit mycket lite algblomning i Östersjön i åt. För närvarande finns det litet alger längst in i
  Finska viken utanför St Petersburg. Annars nada.

  https://www.smhi.se/vader/observationer/algsituationen/algae

 27. Lasse

  #26
  Larmet om hög vattentemperatur som SVT förmedlade kom från forskaren Nicholas Kamenos vid Umeå marina forskningscentrum.
  Jag försökte få dessa uppgifter vidimerade av SMHIs oceanografer.
  De vill inte kommentera det och hänvisade direkt till uppgiftslämnaren.
  Hade SMHI haft andra mätningar som stödde hans uppgifter skulle de säkert förmedlat dessa.

  Så SVT och Umeå universitet får vara osynade i denna fråga.

  Följer Idalias landfall på US television direkt nu. Inte så dramatiskt än.

 28. eriksbo

  #22 Ingemar Nordin
  Intervjun med Koonin var oerhört instruktiv. Tyvärr lär den gå över de flesta ”klimatkorrespondenters” horisont. Fint också att Koonin verkar arbeta på en uppdatering av sin bok, som kommer att basera sig på 2022 års vetenskapliga sammanfattning av IPCC WG I. Ska bli intressant att läsa !

 29. Håkan Bergman

  eriksbo #28
  Det är inte utan orsak det heter Uncommon Knowledge.

 30. Gunnar Strandell

  Magnus blomgren #2
  Citat:
  ”Det blir svårt att utveckla samhället åt rätt och lämpligt håll när dessa medier tar sig dessa friheter att bestämma vem som är förnekare och vem som har den rätta tron – och att systematisera det.”

  Det bäddas dagligen för att en stark ledare tar befälet och genomför systematiseringen. Det har hänt förr och kommer nog att hända igen.

  Ulf #7 och tty #26
  Det kan tilläggas att SMS-varningen för havstulpaner kom i mitten av augusti i år. Det är senare än vad jag varit van vid.

  Jonas W #9
  Journalister vinner i lön och status om de förstärker den ”kris” för klimatet som de kollektivt drivit fram.
  Att låta bli innebär uteslutning ur gemenskapen och ingen betald resa till semesterparadis för nästa klimatmöte.

 31. Christian H

  Jag satt i bilen och fick in P1. Där började jag lyssna på ”vetenskapsprogrammet Klotet. De tog upp vad kritiker ansåg om klimatkrisen och den okunniga tokan till reporter där avfärdade all kritik mot det rådande narrativet som myter. Hon försökte sedan briljera med att vi var bara i början av en El Niñio och sa att det bara skulle bli värre med uppvärmningen. Hon förklarade att El Niñio var ett fenomen som återkommer med 2 – 4 års intervall! En mycket avslöjande okunnighet, då alla som har den ringaste kunskap i ämnet vet att intervallet är betydligt längre. Finns det överhuvudtaget någon på ”vetenskapsprogrammet” Klotet som har den ringaste naturvetenskapliga utbildning, eller består de endast av hjärtnvättade alarmister? Det är vidrigt att vi tvingas finansiera den lögnaktiga propaganda i klimatets namn, som torgförs av Sveriges Radio.

 32. Staffan Lindström

  31 Christian H

  ”El Niño events have been observed in 2002–03, 2004–05, 2006–07, 2009–10, 2014–16, 2018–19 and beginning in 2023.” WIKIPEDIA är inte alltid lögnaktigt vänstervriden kanske…MEN 2-4 år var lite inskränkt, snarare 2-7 års återkomsttid…

 33. Lasse

  https://wattsupwiththat.com/2023/08/30/major-media-plans-a-massive-collusion-fest-to-get-their-stories-straight-on-climate-change/

  Samordning av berättelser.

  För inte är det forskningen de är intresserade av!

  Idalia kom sågs och drog vidare över Florida.
  Max stormflod var lite under 7feet eller 2 m.
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/inundationdb/inundation.html?id=8727520

 34. Mats O

  Johan Westerholm på ledarsidorna tillhör de troende:https://ledarsidorna.se/andersson-och-wolodarski-kvar-i-sandladan-trots-kunskap-om-vad-debatten-borde-handla-om/

  ”Det som måste granskas är vad politiken gör med den kunskap som olika forskare och rapporter kommit fram till. För svenskt vidkommande har en rad olika åtgärder presenterats i den statliga utredningen från 2007, Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter (SOU 2007:60).”

  ”De flesta, inkluderat Andersson själv, har sannolikt svårt att förstå ens sammanfattningarna av rapporter som tagit ett decennium att producera av team som ibland uppgår till tjugotalet experter på olika områden. ”

  Johan Westerholm tillhör de troende. Det gäller även – tror jag – t.ex. Mattias Svensson och Johan Norberg med flera. Englands bisarra klimatpolitik bedrivs även av Tories. Den SOU som Johan hänvisar är kanske värd en analys.

  För de flesta är det inte klart att paleoklimatologiska data inte visar att CO2 är något problem och att solens inverkan står för det mesta av eventuell temperatur ökning. Att Ipcc kolcykel modell (Bern modellen) är bisarr.

 35. Daniel Wiklund

  OT Nyss på nordnytt om att den gröna omställningen i Norrbotten kommer att ge 50000 nya jobb. Inte illa. 1999 bildades Kallax Cargo. Man byggde Sveriges längsta landningsbana. Stora fraktflygplan skulle mellanlanda på Kallax på väg till Asien. Björn Rosengren var landshövding i Norrbotten, han fixade pengar rekordsnabbt till utbyggnaden. Det skulle nämligen ge drygt 3000 jobb. Antalet jobb blev inte många, utöver dom som satt i styrelsen. Det blev nämligen problem för planen att köra över Ryssland. Har väl landat ca 20 plan sen 1999. Bolaget finns inte längre. Luleå kommun tillsköt pengar i många år till företaget för att dom skulle undvika konkurs. Så kan det gå med stolta planer. Stålverk 80 blev inte heller av.

 36. Brutus

  # 34 Mats O : Jag tycker du är litet orättvis mot JW. Han konstaterar att temperaturnivån stiger. Han säger inget om att CO2 är orsaken, vad jag kan se. Ej heller är han inne på defossilisering. Som jag uppfattar det förordar han parering av följderna av tempstegringen. Han ifrågasätter dock inte att tempstegring medför bekymmer, vilket ju skulle innebära att det skulle gå bra att sitta still i båten.

 37. Petter F

  Brutus #36: Det finns ingen anledning att ha överseende med solförnekarnas irrläror.

 38. JonasW

  Jo, som många skriver så finns det bra förklaringar till SVT´s ljugande om klimatet, men ingen av dessa förklaringar hade fungerat på mina bekanta.

  I diskussionen insåg jag att deras enda informationskälla var SVT/MSM.

  Tror att man måste ha sökt information själv för att få en annan bild. När man lagt ned rätt mycket tid på att skaffa information så framstår förklaringar som globalism, FN´s maktabitioner, eliter som lever på klimathot o.s.v. som rimliga.

  Om man bara lyssnat på SVT så framstår de förklaringarna som orimliga.

  Jag försökte bland annat säga att det finns massor med vetenskapare som är skeptiska till att det finns en klimatkris. Nämnde brevet till FN undertecknat av 1200 (? eller var det 1100 ?) framstående vetenskapare.

  Svaret – ”om det vore så så skulle man hört det i media”.

  Ungefär där gav jag upp.

  Insåg att väldigt många (kunniga och intelligenta) männisikor:
  1- tror att SVT/MSM är hyfsat objektiva
  2- får all sin information från SVT/MSM

  Hur förklarar man för en person som uppfyller 1 och 2 ovan, att de blir lurade?
  jag kom inte på någon bra förklaring.

 39. Brutus

  # 37 Petter F : Förstår inte ditt utbrott. Fö ”solförnekare” är ett lika korkat uttryck som ”klimatförnekare”. Har du läst vad JW skrev? I så fall kanske du kan ha vänligheten att upplysa mig om vad jag missat.

 40. JonasW #38,

  Fråga dina bekanta om de inte tycker att klimatet är en viktig fråga, eller varför de nöjer sig med SVTs rapportering? Kanske skiter de i det de får höra därifrån?

  Annars brukar ju en normal människa som verkligen bekymrar sig om något – arbete, skatter, bensinpris, elpris etc, – försöka ta reda på fakta kring frågan istället för att låta sig matas av TV:n. Men jag antar att lekprogrammen därifrån är intressantare …

 41. JonasW

  Ingemar,

  Jag tar till mig dina två första rader. Det är vad jag skulle ha svarat ! Det är rätt svar – om man tycker frågan är viktig, så har man ett eget ansvar att skaffa mer information än vad SVT säger.
  Tack för den👍.

  Stycket efter är jag mer tveksam till. Jag tror att väldigt många helt normala människor nöjer sig med info från TV. I deras världsbild är ju Public Service objektivt och neutralt.
  Jag har ingen kritik mot att dessa människor tror detta. Vi har ju blivit uppfostrade med den bilden. Jag tycker inte att det är slappt eller oansvarigt att tro på Public Servcie ”neutralitet”.

  Det tar emot att inse att skillnaden mellan ryska statsmedia och svenska statsmedia är hårfin.

 42. Håkan Bergman

  Don’t mention the Energiewende.
  https://www.dn.se/varlden/tyskland-river-vindkraftverk-for-att-bygga-ut-kolgruva/
  ’– Det här är en bra dag för klimatet, sa Robert Habeck, i samband med att överenskommelsen offentliggjordes.

  RWE höll med. I ett pressmeddelande skrev bolaget att uppgörelsen innebar att man lämnade 280 ton kol i marken.

  ”Det motsvarar omkring 280 miljoner ton koldioxid, som inte kommer att släppas ut”, slog energibolaget fast.’
  Märklig matematik där, måste vara nyckfelstrisse som slagit till.

 43. Petter F

  Brutus #39: Jag har inte haft ett utbrott, jag är för gammal för det. Solförnekare är ett korkat uttryck som används med flit därför att motständarna använder uttrycket klimatförnekare. Jag vidhåller att vi inte ska glida undan utan vara rakryggade. Solförnekare kommer i två smaker, nytta idioter och medbedragare.

 44. tty

  #35

  ”Det blev nämligen problem för planen att köra över Ryssland.”

  Det var faktiskt exakt tvärtom. De som kom på de stolta planerna levde kvar i kalla-kriget eran då den kortaste framkomliga vägen till Fjärran Östern gick över Norra Ishavet. Efter 1991 började man istället flyga den geografiskt kortaste vägen över Centralasien, och Kallax hamnade totalt i bakvatten. Jag var i Luleå en del på den tiden och försökte förklara realiteterna för bekanta där, men förgäves, norrbottningar har en orubblig tro att Norrbotten inte är en avkrok i Europas utkant.

 45. Ulf

  Svar 38

  Det här med klimatet sitter hårt i ryggmärgen på folk. Det är betydligt lättare att förklara problemet genom att titta på vad som uppstår i samhället, pga SVTs aktivistiska klimatsyn. Allt som följer nedan är sådant som SVT borde granska och rapportera om men underlåter. Man kan alltså bakvägen visa att när de som borde varit granskande journalister istället blir aktivister, då blir svensk politik därefter. Fråga dina bekanta om det är ett samhälle som beskrivs i artikeln de vill ha?
  https://www.tn.se/naringsliv/25322/forskare-sa-fick-sverige-eus-mest-extrema-miljopolitik-ett-stort-experiment/
  Det är nämligen konsekvenserna av att SVT och annan media inte gör sitt jobb. Eller lyssnar de inte på forskare? I så fall är de knappast särskilt intelligenta.

 46. foliehatt

  Mats, Brutus, ## 34, 36,
  Det är intressant hur vi läser samma text så olika. Som jag ser det presenterar JW i huvudsak tre budskap. 1) Tove Lifvendahl har rätt i sin kritik av Wolodarskis beteende gentemot Lena Andersson, och 2) journalistkåren är i stort för dåligt utbildade för att kunna granska ens någonting egentligen. Med endast två års folkhögskola bakom sig står man sig väldigt slätt när det man ska granska börjar bli lite mer komplicerat än att rapportera om bortsprungna katter och liknande, samt 3) istället för att diskutera skuldfrågan (koldioxid eller andra faktorer) så borde Svenska makthavare inventera vår infrastrukturs känslighet för klimatförändring och satsa på att bygga om de delar som riskerar stor negativ påverkan.

  Diskussionen i detta forum går allt som oftast i samma riktning som hans text.

 47. Mats Kälvemark

  #35 Daniel
  Gröna omställningen (H2GS, Hybrit etc.) ska ge 50.000 nya jobb? Men detta för att göra det vi redan gör med andra, utvecklade, väl fungerande och etablerade metoder. Då är 50.000 man extra för att göra samma jobb per definition en stor produktivitetsförsämring. Som att börja gräva diken med manuell kraft och spadar i stället för med grävmaskin. Fler jobb – kvaddad produktivitet. Och vad gäller klimatpåverkan, som ju är det ultimata målet med den gröna omställningen, ger norrlandsprojekten (IPCC Matematik, TCR3.0) bidrag som inte är mätbara, någon tiotusendels grad, kan sättas till noll med god approximation. Kostnaderna kan dock mätas ganska exakt. Vi pratar tusentals miljarder kronor för extremt riskfyllda projekt som sannolikt kommer att köra i diket längs den väg som kantas av gröna förhoppningar. Och under tiden växer BRICS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika) från nuvarande 5 nationer till 11 st efter januari 2024. De kommer då att representera ca 50% av jordens befolkning och de jagar inte aktivt fossil koldioxid annat än med läpparnas bekännelse. I stället bygger de, i synnerhet Kina, nya koleldade kraftverk i förnyad, snabb takt. Vår del av världen där, ledning och politiker är besatta av jakten på fossil koldioxid, representerar ca en åttondel av världens befolkning, 12%. Kostnaderna för jakten/omställningen har av IPCC, COP27, uppskkattats till 10.000 miljarder USD (ca 100.000 miljarder kr). Per år. Varje år. Vad tror ni om framtiden mot den bakgrunden?

 48. Ulf

  Svar 46,

  Man måste skilja på folk och folk. Att tro att koldioxid teorin stämmer är inte det stora problemet. Problemet är de som tror att vi i panik, utan konsekvensanalys, måste stoppa utsläppen omedelbart. Här finns problemen. En variant som SVT representerar är att vi ska sluta flyga, montera ner energiförsörjningen och överhuvudtaget leva något slags stenåldersliv.
  Den andra kategorin handlar om storvulna projekt till vilken kostnad som helst, som hybrit mm. Här ingår även orimliga målsättningar i samhället som ligger på extrema nivåer jämfört med EU normer.

  Den sida JW tillhör förespråkar kostnadseffektiva satsningar på att minska utsläpp. Förbättrad infrastruktur för att stå emot väder. Sådant som egentligen är rätt positivt oavsett vad man tror om koldioxidteorin.

  Hotet kommer inte ifrån de som tror på koldioxidteorin. Hotet kommer ifrån de som vill bygga enorma kontroll och beskattningsystem för oss medborgare. Och ifrån de som vill slänga halva statsbudgeten på tokiga projekt utan kostnadskontroll. Men även de som vill att våra myndigheter ska vara aktivister istället för statsbärare. Den indoktrineringen av samhället har pågått i våldsam fart under förra regeringen. Där all makt släpptes till MP.
  Slaget står inte mellan vem som har rätt eller fel om koldioxiden. Slaget står mellan de som vill förstöra vårt samhälle och välfärden och de som vill ha en sansad klimatpolitik.

 49. johannes

  #42

  Hur räknar de? 280 Mton kol ger 44/12 x 280 = 1024 Mton välgörande mat för oss alla levande på klotet. De återför bara något som funnits i atmosfären tidigare och som försvunnit ”för alltid”.
  Så klart är uträkningen beroende på renheten och framförallt torrheten, så det kan bli C=CO2 för våt brunkol i värsta fall.

 50. j

  I måndags gick på ”kunskaps”kanalen En varmare planet, del 2.

  Det gällde att krysta fram en förklaring till varför korallerna i Eilat, Röda havet klarade sig i flera grader varmare vatten än stora barriärrevet, där ödesbilder visades på blekta koraller och döda bottnar.

  Förklaringen blev att under istiden var havsnivån 100 meter lägre och röda havet var ett dött varmt grunt hav utan koraller.
  När nivån steg kunde bara de värmetåligaste korallerna ta sig igenom sundet, därav blev det någon form av darwinism och bara det värmetåligaste fick föröka sig förklarade den glada forskaren som måste motivera sitt drömjobb, att dyka bland rev.

  Det får ljugas fram vilken förklaring som helst, bara INTE att koraller vill ha varmt.

  Men vad bra då tänkte jag. För i så fall är det väl bara att ympa ut dessa superkoraller i övriga hav, eller?

 51. Jan Ågersten

  #48
  Teorier eller inte men alarmisterna hävdar att koldioxiden har korrelation med klimatvariationerna. De stöder detta på en mätserie mellan år 1980 – 2010 samt på klimatmodeller.
  Klimatrealisterna använder samma mätdata men har inte klippt ut den delen som sammanfaller med koldioxidökningen. I de mätserier från år 1900 – 2021 som jag har tillgång till så kan man tydligt se att koldioxiden saknar korrelation med klimatvariationerna.
  Sammanfattningsvis så saknar den sällsynta gasen CO2 som utgör 0,042% av de gaser som finns i atmosfären någon korrelation med klimatvariationerna.
  De partier som driver den så kallade klimat omställningen med dyra och onödiga projekt baserat på rena lögner visar ett förakt mot väljarna.

 52. Tege Tornvall

  SVT:s egna tycks på fullt allvar tro att de utför en gagnelig gärning i kamp med (oss) skeptiker, alla mutade med oljepengar.

  Av sådana har vi dock varken sökt eller fått minsta korvöre.

  Ett bättre forskningsfält för Martin Hultman & Co på Chalmers vore att syna medias och det offentligas alarmister närmare.

 53. Mats O

  JonasW #38,

  ”Insåg att väldigt många (kunniga och intelligenta) männisikor:
  1- tror att SVT/MSM är hyfsat objektiva
  2- får all sin information från SVT/MSM

  Hur förklarar man för en person som uppfyller 1 och 2 ovan, att de blir lurade?
  jag kom inte på någon bra förklaring.”

  Be dom titta på Patrick Moores föredrag: https://www.youtube.com/watch?v=lX1z_6pvM-Q
  och därefter Tim Pattersons föredrag om sunspots: https://www.youtube.com/playlist?list=PL70E08A8AFCEE6F8D
  Fortsättnings kurs t.ex: https://www.eike-klima-energie.eu/wp-content/uploads/2018/11/Statement_for_Bundestag_Committee_Nov2018.pdf
  Nir Shaviv har skrivit flera artiklar om solens inverkan etc.

 54. Brutus

  # 51 Jan Å : Förutom dålig korrelation kan man tillägga att korrelation inte säger något om kausalitetens riktning ej heller att det föreligger kausalitet över huvud taget. Det kan vara helt andra faktorer inblandade, som påverkar båda korrelerade variablerna.

 55. Jan Ågersten

  Klimatvariationerna stämmer väl överens med solens cykler som i sin tur värmer haven. Då haven är en trög kropp så stämmer havens uppvärmning med den ökade CO2- halten. Orsakssambandets riktning borde vara tydlig då det är solen som ytterst driver klimatet.

 56. UffeB

  Lite OT men kanske ändå inte?

  En humoristisk men tänkvärd artikel från PJmedia om hur man kan lura algoritmerna hos BigTech då man publicerar något som går mot strömmen.
  ”Känsliga” ord såsom Climate, CO2 osv stavas medvetet fel.

  https://pjmedia.com/news-and-politics/kevindowneyjr/2023/08/30/1600-scientists-humiliate-the-climate-ghouls-once-and-for-all-n1723191

 57. tty

  #50

  ”Förklaringen blev att under istiden var havsnivån 100 meter lägre och röda havet var ett dött varmt grunt hav utan koraller.”

  Nej, det var det inte:

  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jbi.12631

  Och grunt lär aldrig ett 3000 meter djupt hav bli. Det är korrekt att planktonfaunan i centrala Röda Havet är starkt utarmad under istidsmaxima p g a den höga salthalten (ca 5%), men det finns mängder av endemiska arter där som överlevt många istider. Även koraller. Dessutom var temperaturen i Röda Havet 3-5 grader lägre än nu vid istidsmaximum:

  https://www.cambridge.org/core/journals/quaternary-research/article/abs/late-quaternary-paleoceanography-of-the-gulf-of-aqaba-elat-red-sea1/21300E100515634D0EB07BAF6963D199

  ”När nivån steg kunde bara de värmetåligaste korallerna ta sig igenom sundet”

  Sa han verkligen det så antingen ljög han medvetet eller är grovt okunnig i oceanografi. Problemet för koraller att ta sig in och ut ur Röda havet är tvärtom att det finns ett uppvällningsområde utanför Oman med alltför låga temperaturer för att koraller skall trivas.

  Persiska viken, som snarast är litet varmare än Röda havet, har också en rik korallfauna. Och den har däremot helt invandrat efter istiden eftersom Persiska viken då var avskuret från världshavet, troligen med en bräckvattenssjö i den djupaste delen.

  Faktum är att ALLA korallrev är max 10-12 000 år gamla. Alla äldre istida rev dränktes vid istidens slut och finns nu på ca 100 meters djup, alltför djupt för hermatypiska koraller.

 58. Ulf

  Svar 51,

  Det må hända men det som jag tycker är viktigt att fokusera på är att klimathotarna inte driver samhället i konkurs. Nu har Sveriges och EUs klimatpolitik kraschat en väl fungerande energiförsörjning, orsakat krig i Ukraina och i Sverige har vi aktivister istället för myndigheter och media. Det måste stoppas. Sen kan man babbla till döddagar om koldioxiden, men då missar man poängen. Klimatet måste omedelbart upphöra att vara religion. Att försynt påpeka problemet som exempelvis Lena Andersson gör är ju snart lika farligt som att trampa på en koran. Hur kan det gå så långt i ett samhälle som påstår sig ha yttrandefrihet, tolerans och demokrati? I historieböckerna kommer framtida generationer gråta eller skratta åt eländet. Helt beroende på om vi kan stoppa dessa avarter.

 59. Jan Ågersten

  #58
  Jag delar din frustration och i sak talar jag inte emot dig. Men koldioxiden är den centrala delen i alarmisternas religion. Att utse CO2 till värdens farligaste gas och montera ned fungerande energisystem och orsaka fattigdom på en ren lögn får inte ske oemotsagt. Med en dåres envishet tror jag på att bemöta lögn med fakta.

 60. UWb

  Lite OT, men jag har inte sett att SVT har tagit upp detta. I Liverpool har de köpt in 20 vätgasbussar. Ska väl köra på ”grön” vätgas tänker man, men nej, de kör på ”grå” vätgas (av naturgas). Är tydligen ännu sämre för miljön än diesel.

  Nu står bussarna för att Arriva inte får tag på vätgas. Om de inte ens får tag på grå vätgas, hur länge dröjer det till att de får tag på grön- det vill de inte uttala sig om.

  Förbrukningen ska ligga på 0,1 kg vätgas per mile, 0,6 kg per 10 km, vilket motsvarar 33*0,6=20 kWh – motsvarande förbrukningen från cirka 10 elbilar…

  För att få fram dessa 20 kWh behövs 30 kWh el från någonstans. Kanske ett av Englands nya kärnkraftverk?

  https://www.hydrogeninsight.com/transport/flagship-liverpool-hydrogen-buses-out-of-action-due-to-problems-with-global-h2-supply/2-1-1508528

 61. Petter Wulff

  Engelau påstår att de gröna satsningarna inte kan lösa problem ”som enligt de flesta bedömare inte heller finns”, nämligen problemet att svenska koldioxidutsläpp påverkar jordens klimat.
  Vad är det för speciellt med de svenska utsläppen, som skulle göra dem klimatneutrala?