Isläget på Grönland

Gronland 20230830

Säsongens massbalans på Grönland blir förmodligen ungefär som här ovan. Sommaren är kort i dessa trakter och just i dagarna övergick smältsäsongen till att Grönland istället lägger på sig massa igen. Det saknas de sk dynamiska processerna som kalvning i den här grafen så ännu kan man inte veta hur mycket eller lite total massa Grönland har förlorat i år. Jag försökte jämföra med förra säsongen där massbalansen såg ut så här:

Gronland 20220830 1

Som ni ser förlorade Grönland mindre massa den säsongen. Så här ser det ut på totalen enligt Nasa med data fram till mitten på maj:

Gronland total 2023

Jag tror inte att det blir något rekord när man har tagit med alla processer utan ungefär som förra säsongen men det återstår som sagt att se. Om jag skulle få fel så behöver ni nog inte läsa om det här. Det går bra att titta på vilket morgonprogram som helst i så fall.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Tack Lena K
  Alltid intressant följa isläget på Grönland.
  Det har ju som bekant;-) varit en osedvanlig kall sommar i Arktis:
  https://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php
  Ända sen Maj har temperaturen i denna graf legat väl under normalen.
  Massförlusten från Grönland borde kunna mätas bättre.

 2. John

  Fråga: Vad räknar man med vad den totala massan av is är på Grönland (på ett ungefär)? För att få en relation till drygt minus 5000 Gt sedan 2002.

  Är totala 50 000 Gt är ju förlusten både signifikant och troligen synlig. Är totalen 2 miljoner Gt borde förlusten rimligtvis vara inom felmarginalen och knappast mätbart med tanke på den osäkerhet det ändå borde finnas i hur stor den totala massan är i verkligheten.

  Jag har sökt på nätet men vet inte riktigt hur jag ska tolka siffrorna. Vet att det är närmare 2 miljoner än 50 000 i alla fall.

 3. Rossmore

  #2

  Polarportal anger den totala massan till 2,9 miljoner gigaton. Jämför att du har 2,9 mkr på kontot och banken tar en avgift på 271 kr. ”I want you to panic”.

  Det är infernaliskt svårt att googla fram uppgifter om kalvningen men en konversation med ChatGPT gav uppgiften 195 GT/år perioden 2000-2010. Det skulle med årets och förra årets tillväxt före kalvning innebära netto tillväxt de två senaste åren.

 4. foliehatt

  Rossmore, #3,
  hahaha – det är ju just precis så som telefonbedragare arbetar ”vi har upptäckt en mystisk transaktion från ditt konto. Du behöver logga in för att stoppa överföringen. Nu – annars är pengarna förlorade….”

 5. johannes

  #3
  271 kr kan man mäta men kan man ens mäta 90 ppm skillnad i ismassa?

  Om 11 111 år är det rökt…

 6. Jan-Åke

  #3
  Det är alltså mindre än en tiotusendel per år,säg att det med nuvarande takt tar 12000 år ?

 7. tty

  #5

  ”271 kr kan man mäta men kan man ens mäta 90 ppm skillnad i ismassa?”

  Ja, men med en viss osäkerhet eftersom berggrundens rörelser under isen bara kan skattas approximativt från mätningar utanför iskanten.

 8. johannes

  #7
  I snitt ca 15 cm över de istäckta ytorna. (Vi smetar ut 271 Gton över 1760 Gm2). Vissa delar växer, andra smälter, berg och dal, ihåligheter, Lös snö, kompakt snö, drivor av snö, isens termoexpansion, land höj/sänk….Vad mer påverkar?

 9. Gabriel Oxenstierna

  Ang. svårhittade siffror på kalvningen så är det ganska stabilt på 500 Gt per år.
  Underlaget finns här:

  Greenland Ice Sheet solid ice discharge from 1986 through March 2020
  Kenneth D. Mankoff med flera.

  https://doi.org/10.5194/essd-12-1367-2020

 10. Sigge

  Under de senaste 20 åren så har globala klimatet varit ungefär 1 grad varmare än förindustriell tid och isminskningen har då varit i medeltal c:a 270 Gton per år på Gränland. Frågan är om isminskningen kommer att att vara 540 Gton per år när globala klimatet blir 2 grader varmare än under förindustriell tid?

 11. tty

  #10

  Under den förra mellanistiden (MIS 5e) var temperaturerna på Grönland 5-8 grader varmare än nu under ca 10 000 år. Det ledde till att någonting i stil med en tredjedel av inlandsisen smälte. Vi vet det bara indirekt, eftersom ingen iskärna hittills lyckats träffa en plats som faktiskt var isfri då (även om Dye-3, den sydligaste iskärnan troligen låg mycket nära den dåtida iskanten).

  Den nordvästligaste kärnan, Camp Century, som ligger ca 150 km från den nutida iskanten, visar däremot på isfria förhållanden under MIS 11 som var lika varm eller något varmare än MIS 5e, men som varade i 30 000 år. Då smälte troligen två tredjedelar av inlandsisen och södra Grönland var nästan isfritt och bevuxet med granskog.

  Det ger en viss uppfattning om proportionerna.

 12. Peter

  Ett barn kan förstå att dessa små förändringar ligger inom bruset för mätningarna och har noll signifikans på hundra års sikt. Att tala om detta som klimathotnisssrna gör är geschäft.

 13. tty

  Det är bara att konstatera att de olika siffrorna om grönlandsisen inte går ihop.

  Gravitationsmätningarna visar på ett underskott om 270 Gt per år.

  Kalvningen skattas till 490 Gt per år

  Och nettoackumulationen på ytan skattas till 380 Gt år

  Mer än 150 Gt fattas någonstans.

 14. Nr 13 tty
  Ja, t o m isbrytaren Oden har fått lära sig att is och istjocklek med satellit är svåra mätningar att applicera på verkliga förhållanden.
  Dessutom gäller det dom flesta andra mätningar i Arktis – mumma för alarmister och media…men, nu tycks dom ha glömt bort både Arktis och dess välgödda isbjörnar!

 15. tty

  Ett intressant möjlighet att själv följa utvecklingen.

  En av de mest populära skrämselobjekten när det gäller Grönland är isfjorden vid Illulissat som dränerar ungefär 10% av grönlansisens yta. Nedanstående bild visar fjorden på NASA:s Worldview den 27 augusti i år. Fjorden syns mitt i bild och den markanta övergången från vitt till mörkare grått i fjordens botten visar isbräckans läge. Genom att klicka på pilarna ovanför/nedanför årtalet nere till vänster kan man byta datum ett år i taget (man kan också behöva hoppa fram eller tillbaka några dagar för att hitta en klar dag).
  Då ser man något intressant. Isbräckan retirerade fram till 2012. Sedan dess har den legat helt stilla.

  https://worldview.earthdata.nasa.gov/?v=-335421.81132583716,-2340033.633565642,-85049.39501834496,-2220752.4352304684&p=arctic&t=2023-08-27-T22%3A00%3A00Z

 16. MatsL

  tty:
  DMI som mäter massbalansen på grönlad använder data från satelitsystemet GRACE som använder gravitationsdata för att mäta den totala massbalansen. Den tar inte hänsyn till förändringar i marknivåer, t.ex landhöjning/landsänkning. De har följande not (brasklapp?) om detta längst ner på sidan om den torala massbalansen :”This is known as Glacial Isostatic Adjustment. It should be noted that the changes in mass illustrated here have not been corrected for the changes in mass due to Glacial Isostatic Adjustment.”
  Landsänkningen av Grönland skulle mycket väl kunna förklara de 150 Gton som du menar saknas.

 17. Stefan Thorslund

  Hur är det nu? Om isen smälter så pass mycket att iskanten dragit sig tillbaka upp på land så pratar vi inte om kalvning längre, väl? Då är det väl bara fråga om nettoackumulation (som torde vara negativ om isen krymper)?

 18. Peter

  TTy m.fl.
  Det är sant att dessa värden kanske diffar med något 100 tal Gt.
  Vad spelar det för roll när totalen är 2,9 mGt?
  Dessa mätvärden ingår i bruset…
  Samma sak som att tala om ett medelvärde för jordens temperatur…
  Termometrarna är inte jämt fördelade och mätnogrannheten är för dålig, samt att felkällorna(UHI, etc) är för många.
  Att ge ett medelvärde ner till hundradels grad C är ett skämt, särskilt när variansen i dessa mätningar kan uppgå till 10-tals grader.

 19. Sigge

  tty #13

  Medeltalet för nettoackumuleringen på ytan är för åren 1981-2010 är 380 Gt/år
  Uppgiften om att ismassan minskar med i medeltal 270 Gt/år är 2002-2022.
  Det är olika tidsperioder.

 20. iah

  norge ökar sina olje o gasfyndigheter med 19 fält för nästan 19 miljarder dollar. det kommer att utöka produktionen i årtionden. norge är nu europas största leverantör av naturgas. alla vet väl att norge bara ligger ett stenkast från sverige och att pg Gyllenhammar (salig i åminnelse) såg en stor potential i norge som uppenbarligen ingen annan såg. snyft!!!!

  norge verkar inte heller vara särskilt bekymrade över arktis med sin stora satsning eller AMOC för den delen

 21. Ralf Marek

  En annan fråga som har med Arktis och is att göra: ”Hur går det med Nordostpassagen?” September är väl den månad då isen är som minst besvärande för denna fartygspassage, hur står det till i år? Både Ryssland och Kina har ju ekonomiska intressen av att denna kortare passage till Atlanten och Europa hålls öppen så länge som möjligt och Ryssland har väl investerat i nya isbrytare just för detta ändamål. Är det någon hos Klimatrealisterna som vet nåt om dessa planer? Även Nordvästpassagen har ju fått ökat kommersiellt intresse tack vare ”den globala uppvärmningen”.

 22. Fredrik Lundell

  #20
  OT
  PG Gyllenhammar ännu i livet, åtminstone enligt Wikipedia idag; ”salig i åminnelse” fick mig att kolla.

 23. Ralf M #1,

  Tydligen är det tufft i Nordvästpassagen. Två oljetankers satt fast där för några dagar sedan.

  https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2023/08/month-after-they-set-out-arctic-voyage-two-russian-oil-tankers-still-battle-sea-ice

 24. Nr 21 å 20
  Salig i åminnelse – får väl gälla som i sin roll som näringslivsprofil.

  Dock, jag häpnar över norges förmåga att som evigt högljudt alarmismland ha förmågan att åtnjuta omvärldens, eu och fn:s gillande – medans oljepumparna ökar volymerna och eu kryper på knäna och ber om mer gas..
  Fascinerande ekvation!

  1000 – tals fossilmiljarder fyller norges konto år efter år och alarmisterna jublar – pengar på klimathot, rakt in på kontot, uppskattas av både greta och al gore och norge…ahhh, vilka fina, feta, gröna konton som fylls upp allt hastigare av skattemedel och pensionspengar.

  Som en god vän sa när vi pratade pengar på kontot ” är det ärliga pengar det?” – det uttalades på bred bohusländska av en sann arbetare, som förtjänat varenda krona på sitt konto.

  Dagens Industri och ålandsbanken skrev idag att hållbarhetsbubblan brast när vindbolaget örsted igår skrev ner sitt värde med 16 miljarder ” förtroendet förbrukat” skrev dom – jodå, och mängder av surt förvärvade pensionspengar försvann i sjöröken från det rekordvarma kattegatt.

  Ur led är tiden – mätvärden och gröna pengar är dom nya leksakerna i trollkarlens låda, oavsett om det gäller is i Arktis eller havstemperaturer.

  Ge mig dina pensionspengar – och jag skall berätta en historia som får öronen att fladdra, allt är värre än du trodde…särskilt när det gäller dina pensionspengar…och ähummm, klimatet.

  Att greta och al gore sitter och räknar miljonerna på sina konton, medans brunnsborraren blir blåst på sin pension kanske eu, fn och biden tycker är ok – men jag tycker det är fel.

 25. Håkan Bergman

  Magnus b. #24
  Och det var danska kronor, drygt 25 miljarder i svenska diton.

 26. johannes

  # 13
  Eller mätfel i bruset?

 27. Lasse

  Det finns ett sätt att mäta balansen mellan nederbörd och avrinningen/kalvningen.I alla fall försöka få ett grepp om hur den utvecklas.
  Watsonfloden i söder flödesmättes rätt regelbundet under en period.
  Från ett område om 12000 km2 avbördades ca 4-11 km3 dvs mätt i mm nederbörd 333 till 916 mm per år.
  Stor variation således.
  Trenden är inte alarmistisk utan tvärt om avtagande fram till 2019 års värde. Sen dess har DMI slutat redovisa avrinningen.
  Varför? Jag tror att de vill ha möjlighet att fortsätta larma!
  http://polarportal.dk/groenland/iskappens-overflade/

  /runoff

  #13 tty
  Gravitationsmätningarna har ett allvarligt fel om man tror det är is/vatten man mäter!
  Kolla där isen ligger på havsvattnet och stora anomalier finns detekterade. Det är landmassan som ändras inte havsnivån!

 28. tty

  #17

  ”Om isen smälter så pass mycket att iskanten dragit sig tillbaka upp på land så pratar vi inte om kalvning längre, väl? ”

  Nej, och det är det som gör Grönlandsisen så mycket stabilare än övriga inlandsisar på norra halvklotet.

  Den skandinaviska isen kalvar i Västerhavet och Östersjön nästan ända till slutet.

  Laurentidisen kalvar i Atlanten, Norra Ishavet och mot slutet i Hudson Bay.

  Barentsisen kalvar ännu snabbare, eftersom den nästan helt ligger på havsbotten.

  Grönland är skålformad, isen retirerar snabbt från kontinentalsockeln, men sedan hamnar iskanten på land och kan bara kalva genom ett antal smala fjordar, som dessutom blir färre och färre när den retirerar vilket kraftigt bromsar avsmältningen.

  Det är därför grönlandsisen inte har smält bort helt på flera miljoner år.

 29. Nr 27 Lasse.
  Watsonfloden var säkerligen alldelles för oalarmistisk för fortsatta mätningar – som det var med svenska mätningarna nära vasaloppet, vid Siljansfors – tur att SLU övertog stationen och den ljuvt långa mätserien, som visade att klimatalarmism är mer födkrok än vetenskap.

 30. Anders

  Tack alla kunniga och finurliga skribenter här på KU! Ni uppväger med väloljade hästlängder stasimedias infernaliska propaganda!

 31. iah

  ursäkta pg såg fel i hastigheten, tack fredrik

 32. Berra

  Enligt slaskpressen så har de hittat varför isen minskar på Grönland…

  https://www.expressen.se/noje/tv-profilen-sagas-for-det-hon-har-i-glaset/

  Deras alternativa förklaring är att ”…med tanke på att glaciärerna smälter i takt med att jordens temperatur stiger. Grönland upplevde issmältningsrekord förra hösten.”

 33. JonasW

  Intressant artikel!

  Grönlands ismassa mäts med tre olika satellitsystem:

  GRACE – mäter gravitationen (figur redovisad i artikeln)
  Cryosat – mäter isens höjd med radar
  Icesat -mäter isens höjd med laser

  Skillnaden mellan Cryosat och Icesat är att radar tränger ned en bit i ”lössnö” medans laser reflekteras direkt vid ytan.

  Icesat/Cryosat pekar på en isminskning på ca 495 Gt mellan 2011 -2020 (mosvarar ca 7 mm havsnivåhöjninge, eller 0.6 mm/år – d.v.s. ingen konstig eller oroväckande siffra).

  https://williamcolgan.net/blog/?p=684

  GRACE indikerar nästan 3000 Gt under samma tidsperiod, d.v.s. 6 gånger så mycket.

  Alarmister refererar alltid till GRACE. Inte till Icesat/Cryosat.

  Min bild är att man ska ta GRACE data med en stor nypa salt. Det man mäter är en fantastisk lite variation i gravitationen. Det finns massor med andra saker (i jordens inre) som kan orsaka denna oerhört lilla förändring.

  Icesat/Cryosat är robusta mätning. Hur högt upp når isen.
  Bättre mått på istjocklek kan inte finnas ?

 34. TorbjörnR

  JonasW

  Tack. Väldigt bra info

 35. Rossmore

  Mer näring för tankar om en skenande avsmältning av Grönlands inlandsis:

  https://notrickszone.com/2023/08/31/greenlands-2022-23-ice-coverage-well-above-1981-2010-average-despite-global-boiling-rhetoric/

 36. tty

  #32

  ”Grönland upplevde issmältningsrekord förra hösten”

  Var har de fått det ifrån? Avsmältningen 2022 var tvärtom ovanligt liten.

 37. tty

  #21

  Det är fortfarande rätt mycket is i nordostpassagen, betydligt mer än normalt. Den är troligen inte framkomlig utan isbrytare.

  Nordvästpassagen är däremot öppen nu, men den har praktiskt taget ingen kommersiell betydelse, utom för de få och små samhällena utmed den.

 38. Rossmore

  #37

  Om man tittar på Polarportals grafik ser det ju ut som att det går utmärkt att segla optimistjolle i både öster och väster så här års. Gott om plats i många passager. Är det verkligheten som visas, tro?

  http://polarportal.dk/havis-og-isbjerge/havisens-udbredelse/

 39. Berra

  #36 tty:

  Jag är lika frågande….men de som läser på slaskpressen kommer tyvärr att läsa det som sanning….

 40. tty

  #38

  Kolla här på en site med bättre upplösning (4 km) så ser du att det är betydligt mera is.

  https://noaadata.apps.nsidc.org/NOAA/G02186/latest/4km/masie_all_r00_4km.png

  Som du ser är det fortfarande en hel del is vid Tajmyr och Tjuktjerkusten.

  Däremot verkar den södra (grunda, smala och krokiga) nordvästpassagen helt öppen, och troligen snart också den norra.

  Och i verkligheten är det alltid mera is än som syns från satellit.

 41. Lasse

  När man ser på glaciärsmältningen så bör det påpekas att lilla istiden byggde upp isformationer som idag inte är stabila.
  Således smälter dessa och har gjort så sen 1800 talets slut.
  Hastigheten för avsmältningen är inte ökande vilket framgår i flera fall som noga dokumenterats.

  När det gäller framkomligheten i NO/NV passagerna så är trafiksidorna lättillgängliga: https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:40.8/centery:49.8/zoom:2

  Där kan man också följa orkanernas färd över Atlanten-båtarna undviker deras bana 😉
  Idalia och Franklin på väg över havet mot Europa.

 42. Staffan Lindström

  32 Berra

  Kommentarerna om bla matlagningaprofilen Martha Stewart, 82:s tilltag att ha drinkar med mikroisberg i…:

  ””Lämna isbergen i fred”

  ”Rika vita personer som dricker sina isbergscocktails medan planeten står i lågor är lite tondövt”, skriver en person.

  En annan uppmanar Stewart att ”lämna isbergen i fred”.

  ”Glaciärerna smälter så sluta lägg dem i din drink, Martha”, skriver en tredje.

  En fjärde parodierar hur det kunde låta i Stewarts matlagningsprogram: ”Om du inte kan hitta färska isberg till drinken så går det precis lika bra att köpa dem i affären.”

  En femte skämtar att detta är ”det verkliga skälet till att glaciärerna krymper”.

  ”Vi behöver ha kvar den där isen i havet, kära du”, skriver en sjätte.””

  Nr 5 ovan är bra….

 43. Petter Wulff

  Flera finurligheter om hur grönländska avsmältningen skulle kunna misstros. Men de övertygar inte.
  Avsmältningen är vad man kunde förvänta sig med ökande temperatur i Arktis. Den arktiska havsisen har också krympt påtagligt sedan millenieskiftet.

 44. tty

  ”Den arktiska havsisen har också krympt påtagligt sedan millenieskiftet.”

  Faktum är att den slutade krympa ca 2007, sedan dess har den varit oförändrad:

  http://www.cpom.ucl.ac.uk/csopr/seaice.php?show_cell_thk_ts_large=1&ts_area_or_point=all&basin_selected=0&show_basin_thickness=0&thk_period=0&select_thk_vol=select_vol&year=2011&imonth=12&season=Autumn

 45. TorbjörnR

  #44 tty

  Var det inte så att man ändrade tolkningen vad istäckt är från 10 till 15% runt millennieskiftet? Dvs först när isen täcker 15% av en yta så anses det vara istäckt.

  Det innebär ju att ytan av Arktis is per definition minskade då.

 46. tty

  #45

  Nej. Ändringen gjordes 1979. Så det är per definition omöjligt att jämföra äldre data.

  10%-gränsen (1 Ball i sjöfartens Ball-skala) hade använts sedan urminnes tid, eftersom det är den gräns där ett segelfartyg inte längre kan kryssa sig fram mellan isflaken.

 47. Lasse

  Notricks har denna artikel med en kommentar:
  Alarmisterna får leta efter nya kanariefåglar 😉
  https://notrickszone.com/2023/08/31/greenlands-2022-23-ice-coverage-well-above-1981-2010-average-despite-global-boiling-rhetoric/

 48. Stefan Thorslund

  # 28 tty
  Tack för svar! Eller svaren rättare sagt. Jag hade också hunnit fundera på, varför så mycket is på just Grönland på den breddgrad Grönland ligger på? Kul, och intressant, att få svar på det också.

  Det kan väl bildas stora smältvattenpölar som blir som större sjöar. Har sett det på TV. Men om inte smältvattnet rinner undan så förloras ju ingen massa mer än det som avdunstar. Och sedan fryser smältvattnet igen efter smältsäsongen… , vilket då skulle innebära att regn också bidrar till ismassan, väl?

  Kan tänka mig att en del massa, obetydlig eller ej, försvinner på vintern genom sublimering. Gissar att smältvattensjöarna gör isen mer kompakt vilket då torde minska sublimeringen. Men medan jag skriver detta kommer jag på en hel del faktorer som gör det komplicerat. (Med lite tanke är det lätt att inse att både mikro- och makroklimat är komplicerade saker 🙂