Vattenfall AB läcker miljarder som ett såll

 

anna borg vd och koncerchef vattenfall

SvD Anna BorgSvD

En uppenbart stolt VD. Prisad för sådant som i dagens Sverige står högt på agendan snarare än ett skickligt ledarskap för ett företag med 30 000 anställda och med en omsättning 2022 på 240 miljarder kronor. Helägt av svenska folket. Q2 2023 ökar omsättningen med 13, 6  miljarder jämfört med Q2 2022 och ändå sjunker resultatet med 14,7 miljarder till förlust 2,8 miljarder. I det ligger en förlust från havsbaserad vindkraftprojektet Norfolk Boreas med 5,5 miljarder. Bra i alla fall att inse det tokiga med att kasta goda pengar efter dåliga, men vad med Kriegers Flak och Kattegatt Syd med flera? Förutsättningarna är i stort sett lika.

Listan över dåliga beslut och affärer är lång. Det är häpnadsväckande att den fått bli så lång utan konsekvenser varken för bolagets ledning eller den strategi, som politiken pekat ut.

 • NUON-affären. Priset 89 miljarder kronor var dubbelt mot värdet.
 • Brunkolet i Tyskland i stort sett skänktes bort. Värderades till 6 miljarder omgående.
 • Ett nytt stenkolskraftverk i Moorburg stängdes redan efter fem års drift. 29 miljarder borta.
 • Reaktorer redo för minst tjugo års stabil leverans av el stängdes i förtid. Återanskaffning är nödvändig.
 • Norfolk Boreas havsbaserade vindkraftprojekt. Förlust 5,5 miljarder.

Förlustaffärer,  gigantiska nedskrivningar av tillgångar och bortslarvade intjäningsmöjligheter har kostat folkhushållet minst 200 miljarder på mindre än ett decennium. Inte nog med det. Onödigt stort underskott på effekt har också drabbat konsumenterna både på elpriset och och i förlängningen också inflationen. Lägg sedan till cirka 100 miljarder för att ersätta R1 och R2 med samma effekt. (vidare nedan)

VD:s månadslön 1,75 miljoner är tio gånger statsministerns. Chef för en verksamhet som år från år levererar sjunkande resultat.

Även om detta är häpnadsväckande uppgifter är ändå den stora frågan – Hur ser framtiden ut för vår egen energijätte?

Vattenfall solenergi

Det finns ingen chans att solpaneler, photo-voltage, kan ge lönsamhet på breddgrader norr om alperna, utan subventioner. Ger mest när vi behöver minst. Av årsproduktionen levererar solpaneler enligt Vattenfall själva mellan 1 och 2 % per vintermånad december, januari och februari. Till kraftbalansen bidrar de med noll. Toppbelastningen är vanligen före soluppgången med ett smällkallt februarihögtryck.

 

vatgas rubrik

vatgas text

Där dök det upp 0,2 till 0,4 TWh ytterligare behov av fossilfri el. Jätte jämfört med anläggningar som finns, men jämför vad vätgasstålen kräver – 80 TWh. Nämner det bara för proportionerna.

 

vatgas

We’re not getting into the beauty industry. But we are in the business of producing fossil free hydrogen. A fuel that emits water instead och carbon dioxide. To prove how clean those emissions are, we teamed up with model and climate advocate Cara Delevingne to show-case a limited-edition face mist. It’s a 50 ml bottle of systematic change, refreshing everyone’s view on emissions”.

Ett övertydligt och pinsamt exempel på kommunikatörernas segertåg i samhället. Ett stort energiföretag representeras av fotomodeller medan ingenjörerna göms undan. De kanske skäms? Först och främst måste det verka bra att sälja till allmänheten. Sedan får vi hoppas det fungerar. Vägs ände borde vara nära nu.

När det finns ett klaver att sätta foten i förefaller det vara oemotståndligt. Raden av  klavertramp har varit bedövande lång.

Köpet av NUON trots varningar om för högt pris blev den katastrof, som kunde undvikits. Priset 89 miljarder kronor var dubbelt för högt enligt vettiga kalkyler. Nedskrivning av värdet fick snabbt göras. Intäkterna räckte inte till bokfört kapital.

Tyska brunkolet är en annan sorglig historia. Alla minns väl Gustav Fridolins viftande med kolbiten i valrörelsen. Det sades  att Vattenfall ville sälja brunkolstillgångarna och regeringens företrädare Mikael Damberg godkände att de fick göra så. – Affären är både av strategisk vikt för företaget och är det finansiellt bästa, säger Damberg.

Den strategiska vikten låg i att kunna redovisa att man minskade sina koldioxidutsläpp från 80 miljoner ton till cirka 23 miljoner ton, samtidigt frigöra resurser för satsningar på förnybart.

Tyskland klarar sig inte utan kolet och den tjeckiska energikoncernen visade raskt att börsvärdet flerfaldigades. Vattenfall sålde för 14 MEUR och redan 2020 värderades det tjeckiska bolaget till 1246 MEUR. Med avkastningen de nya ägarna fått hade man haft mer att satsa på förnybart! Om nu det var det viktiga.

Hur har det gått med Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland? – Klimatupplysningen
(Elsa Widding.)

Moorburg. Vattenfall beslutade år 2006 att stenkolskraftverket skulle byggas. Det tog cirka 10 år istället för normala 5-6 år. Sommaren 2016 då kraftverket kördes för fullt, konstaterades att kostnaden hade stigit till 29 miljarder kronor, 3 miljarder över ursprungskalkylen. Nedskrivningar på 13,7 miljarder kronor hade då redan gjorts, med risk för ytterligare 2 miljarder kronor i nedskrivning. Kraftverket stängdes 7 juli 2021 efter att ha bedömts som ej systemkritiskt, efter bara fem års drift.

Stängningen av Ringhals reaktorerna R 1 och R 2 ska vi syna lite närmare.

Alla dessa felbeslut har ett par gemensamma nämnare. Brister i förmåga att förstå den marknad de verkar i samt brist på integritet i förhållande till den politiska makten, vilken färgblandning den än bestått av.

Stängningen av de båda reaktorerna är det senaste riktigt dåliga beslutet. ( Trots 5,5 miljarder i förlust vid Norfolk är det i jämförelse ett klokt beslut, att inte kasta goda pengar efter dåliga.) Med frenesi har politikerna hävdat att de inte alls ligger bakom avvecklingen, utan det var kommersiella orsaker bakom beslutet. Det bekräftar möjligtvis VF-ledningens inkompetens. Verklighetens siffror visar att detta är nonsens för att inte säga rena lögner. Intjäningsförmågan för R1 och R2 låg i storleksordningen 40 miljarder per år framåt.  Det är spel för galleriet. Händelseförloppet får anses klarlagt och i grunden  är det att S/MP-regeringen ökade effektskatten och drev en tydlig politik för 100 % förnybart. Ingen kan investera i energiproduktion med så kort sikt som 2045 – 2050 när det tar bästa fall 8 -10 från beslut till inkoppling på nätet. Hur skulle man då ha agerat?

Båda reaktorerna var uppgraderade och skulle med små kompletteringar kunnat köras i ytterligare tjugo år. Med Vattenfalls stolta reklam fossilfria inom en generation och vetskap om klimatambitionerna behövs inga genier för att inse att kärnkraft är nödvändig.

Vattenfall vill stänga Ringhals 1 och 2 i förtid | SvD

R1 och R2 hade ett löjligt lågt bokfört restvärde. Att ersätta dem med ny kärnkraft är inte så enkelt att veta kostnaden för, men använd medeltalet av Carl Berglöfs (länken) siffror – 60 miljoner per MW. Drygt 100 miljarder kronor i återanskaffningsvärde.

En rimligare utveckling vore att bygga nya reaktorer som de Sydkorea byggt i Barakah 2018. De har 1400 MW effekt och kostade 60 miljarder kronor styck. (Blomgren). Säg 70 miljarder nu fem år senare. 140 miljarder är mer pengar, men mycket mer effekt. 50 miljoner kronor per MW.

Vattenfall försatte sig i samma situation som med brunkolet. Avhände sig intäktsmöjligheter i mångmiljardklassen. Dock med skillnaden att ingen annan tog hand om den. Istället uppstod underskott av effekt i det svenska elsystemet och därmed oacceptabla elpriser. Enligt Elforsk 40 – 50 % högre i SE4 än de behövt vara.

Konsekvenserna blir svårbegripliga, särskilt för allmänheten. För Vattenfall försummades stora intäkter. Det lindrades något att de med sitt agerande fick mer betalt för det de har kvar att sälja. För elkonsumenterna blev elpriset så högt att smällen måste mildras med elstöd på 55 miljarder.

Grovt räknat schabblas 40 miljarder i vinst per år bort och folks elräkningar drabbas med 50 miljarder per år.

https://www.tn.se/naringsliv/22398/granskning-verkliga-priset-for-nedlagd-karnkraft-stora-dolda-forluster/

Vattenfall måste ruskas om och reformeras top / down

Kärnkraft, som allt fler inser att några fossilfria planer är omöjliga förutan, hanteras som något katten släpat in. Där måste bli ändring.

Alla Vattenfalls kapitalintensiva engagemang är sådana, som med stor sannolikhet inte någonsin kan infria det avkastningskrav som ställs. Satsningar som vätgasprojekt,  vätgasstål som del i projekten, havsbaserad vindkraft, solenergi i Tyskland.

Utifrån sett en lekstuga som vi inte har råd med längre. Den majoritet regeringen vilar på i de här frågorna är grundlagd i Tidö-avtalet. Att elabonnenterna eller skattebetalarna inte ska stå för landanslutning av havsbaserad vindkraft står i klartext. En uppmaning till Energi- och näringsminister, samt vice statsminister Ebba Busch. Det kommer att krävas hårda nypor för hålla den linjen. Det kommer att fällas krokodiltårar över ”risken” att Vattenfall inte kan genomföra Kriegers flak. Då går väl inte Kattegatt Syd heller. Och varför skulle de gå bättre än Norfolk Boreas?

kablar havsvind e1693130071334

elkablar

karnkraft

Vi behöver tjugo nya reaktorer. Men du kan börja med tio.

kemiindustri

Så här kan vi naturligtvis inte ha det. Näringslivets övriga utveckling och nyetableringar ska inte i ett högteknologiskt land ens behöva fundera på om det finns el till konkurrenskraftig kostnad. Det har varit grunden för vår välståndsuppbyggnad. Inte ens den med störst aptit på ny fossilfri el, LKAB:s VD Jan Moström har en aning. Han får köra vidare med ”att det måste gå”.

Nu måste snack bli till verkstad.  En energikommission värd namnet för att staka ut hur vår elförsörjning ska se ut när den är i ordning. Vetenskap måste trumfa ideologi. Inga ad hoc lösningar, som blir till hinder för framtidens elnät.

Vattenfall måste få ägardirektiv, som ger dess ägare – folket och industrin – el framför titeln klimatvärldsmästare. Vårt elsystem har varit världsklass. Dit ska vi tillbaka!

Evert Andersson / Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magma

  En summering av vad som händer när strävan att vara politiskt korrekt går före kärnuppdraget – att kostnadseffekt förse sina kunder med elenergi, dygnet runt, året runt …
  VD tänkte kanske inte på det …

 2. Dan

  En symbolisk första åtgärd kunde vara att byta ut VD mot någon med större kunskap och mindre aptit på pengar.
  F.ö. är kanske inte vätgas ett bränsle utan bör betraktas mer som ett batteri eftersom vätgasen måste tillverkas med hjälp av yttre energi innan den kan förbrännas.

 3. pekke

  Ja, Vattenfalls affärer bör nog granskas ordentligt samt deras hantering av svensk elproduktion.
  Sedan borde de anmälas till reklamnämnden för deras snakeoilreklam om parfym och något som faktiskt inte finns än i deras ” sortiment ” och hur bra det skall bli i framtiden.

 4. Mats Kälvemark

  #2 Dan
  Texten är exakt den som finns i original i annonsen.
  Ett tydligt bevis på ”kommunikatörernas segertåg” inom Vattenfall och att vetenskap och teknik spelar en underordnad roll. Dessutom ytterligare ett av de klaver som VF inte kan låta bli att trampa ner i. Förfärligt. Jag vill också passa på att rätta ett korekturläsningsfel. Under bilden står: ”…emits water instead och carbon dioxide.” Skall självklart vara: ”…emits water instead of carbon dioxide.” Man kan summerat säga att VF har låtit hybris växa dem över huvudet. Någon tanke på att det är våra pengar de förvaltar finns inte.
  När Hybrit sedan imploderar kommer de 200 miljarder de hittills har slarvat bort att te sig som växelpengar i jämförelse.

 5. pekke

  Glöm bort alla klimatansträngningar i Sverige.

  Indien vill släppa ut mer !
  https://wattsupwiththat.com/2023/08/27/india-wants-the-world-to-target-per-capita-emissions/

  https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1952260

  Deras utsläpp per person är bara 1/3 av väst, så de tycker att de kan öka sina utsläpp per person.

  Glöm bort alla utsläppsminskningar i vårat land, när u-länderna ökar sina så märks inte våra minskningar.

 6. Johan, Uppsala

  #5 pekke

  Jag läste för någon vecka sedan om att majoriteten av vanligt folk inte har en aning om att Sverige minskat sina klimatutsläpp med 37% sedan 1990 utan tvärtom trodde vi ökat utsläppen med lika mycket. Jag är dock inte förvånad när media undanhållit sådana positiva fakta i sin jakt på rubriker och klick.

  På samma sätt är jag övertygad om att vanligt folk inte har en aning om att vi i Sverige har nästan hälften så stora CO2-utsläpp per capita som Kina. Jag hörde i somras ett inslag på radion från SR om just detta där den intervjuade forskaren faktiskt sa att Kina har större utsläpp än Sverige, varvid reportern bröt in med ett ”men mindre om man ser till varje person” utan att forskaren rättade detta.

  Indiens syn här som du tar upp på att så länge man är under medel då finns ”spelutrymme” är fullt begriplig om än bekymmersamt. Om alla resonerar så kommer ju medel gå upp, utrymmet blir större och den negativa spiralen är i fritt fall.

  Men öppnar inte det här upp för ett resonemang liknande som det Elsa Widding försökte lyfta i vintras från Riksdagens talarstol:

  Så länge Sveriges utsläpp per capita ligger under medel (vilket det gör) bör vi i första hand stötta åtgärder som sänker utsläppen i de länder som ligger över medel.

  Det enkla ”målet” är väl svårt att argumentera mot ur ett klimatperspektiv? Då skulle t ex de vansinniga satsningarna på Hybrit och H2GS kunna ställas mot att stötta t ex Indien i deras utveckling mot en bättre levnadsstandard.

  Jag vill också passa på att nämna att det i Sverige föds 1,52 barn per kvinna i medel. Det måste ju med Bjerströms logik betyda att varje familj är alarmerande onormal? 😉

 7. Johan, Uppsala

  #6 jag själv

  Jag menade att skriva ”stötta t ex Kina”, men Indien skulle säkert också behöva stöttning så de inte trycker upp medel. Hur som tror jag min poäng framgår.

 8. Bernt Johansson

  Som samhälle förtjänar vi en katastrof. Vi måste förstå verkligheten för att bli seriösa. Bara att VD har 1,7 miljoner i månadslön säger egentligen allt, ungeför som 39-40 grader på en febertermometer.

 9. iah

  på 70- och 80-talet var det mycket vanligt att statliga aktörer ansåg att de var lika duktiga som sina privata dito. otaliga var dom konferenser där statliga och civila aktörer deltog. det var också den period då alla vd:ar på statliga verk och myndigheter skulle ha högre lön vilket nu syns i utvecklingen av bla Borgs vattenfallslön.
  det var också då som staliga och kommunala verk och myndigheter började sträcka sin klåfingriga händer mot europa och världen, vars resultat vi nu kan se.

 10. Kaj+Wahlberg

  Det finns ingen tvekan längre. Sluta dalta med Vattenfall. Byt ut den överbetalda VDn och beordra bolaget att bygga 10 nya rektorer av konventionellt slag!

 11. pa

  Få väck IPCC så löser sig all världens energiproblem. CO2 har inte den roll IPCC hävdar.

 12. Claes-Erik Simonsbacka

  Terrafame redo att utvinna uran
  28.08.2023 

  ”Finlands kärnkraftverk kan snart få en del av sitt bränsle från inhemskt uran. Nästa år inleder Terrafame produktionen i Sotkamo.”

  ”Om ett knappt år är det meningen att ta tillvara och producera uran vid gruvan.”

  https://www.hbl.fi/artikel/aed41294-2bef-5407-86aa-ad382751557d

  Mvh,

 13. Lasse

  Denna pengakarusell har pågått länge.
  När får Vattenfall gungor 😉

  Ny kärnkraft kan ge oss energistabilitet men hur får vi prisbildningen stabilare?
  Inför en lägespremie, dvs produktion som inte kräver utbyggnad av ledningsnätet, i område 3 eller 4.
  Inför en effektgarantipremie, som gynnar kontinuerlig planerbar elförsörjning.

 14. Tege Tornvall

  Vattenfalls uppdrag är ju inte att kostnadseffektivt förse Sverige med el utan att genomföra svensk klimatpolitik. Detta följer Anna Borg. Det skulle också annan VD tvingas till. Uppdraget måste ändras och styrelsen ytterligare rensas. Dessutom måste MP och andra samhällsfarliga klimativrare rensas ut från övriga statliga, kommunala och privata organ och ledningar. Eftersom ingen klimatkris finns, behövs heller inga ”klimatmål”.

 15. Elof H

  Grundläggande är att det inte ska finnas några statliga bolag, och absolut inga bolag med verksamhet utanför landets gränser. Statlig verksamhet skall drivas i myndighetsform med full demokratisk insyn och styrning.

  Det är fullt rimligt att storskalig elproduktion är gemensamt ägd (dvs. statlig). All monopolverksamhet såsom elnät och liknande infrastruktur skall självklart inte heller tillåtas ägas privat. Som det är nu så är allt bakvänt, naturliga monopol är privatägda och internationella högriskprojekt drivs av staten. Helt absurt.

 16. Benny

  Det verkar som svensken i allmänhet inte bryr sig om att det är våra gemensamma pengar Vattenfall förskingrar? Sjukvården saknar pengar, äldrevården, låga pensioner m m! Allt detta hänger ihop men de flesta tycks tro att det bara är att trolla fram nya pengar, så förskingringen kan fortsätta. Frågan är vilka förutom VD på Vattenfall som tjänat på detta? Angående Nuon misstänks långtgående korruption bland de som godkände den usla affären. En så usel ledning som den Vattenfall har skulle aldrig fungerat i det privata näringslivet det hade varit sparken direkt!

 17. Håkan Bergman

  Okunniga journalister ställer okunniga frågor och får ren desinformation som svar.
  https://www.svd.se/a/zEyE21/ny-karnkraft-allt-dyrare-kravs-hogt-elpris-for-att-bli-lonsam
  En enda sanning i artikelns sista mening.
  ”Han påpekar dock att kärnkraften tillför stabilitet i elsystemet eftersom den är oberoende av vädret. Ett system med en större andel vindkraft behöver mer flexibilitet, vilket kostar pengar, enligt Urban Andersson.”
  Priset per kWh vid källan är ointressant, fråga inte efter det fråga vad priset blir när elen förbrukas.
  Här några som fattat.
  https://www.youtube.com/watch?v=FVwA3T7nvXg

 18. PS

  Pysventilsvarning!
  Vattenfall’s fortlöpande reklam på fjärnsyn.
  Jag hittar inte ord över hur stötande jag finner det är när jag fortfarande får se Vattenfall trycka ut sin ’reklam’. Reklam då som skall upplevas som positivt.!? Hur kan det vara positivt när man som företag ’misslyckas’ KAPITALT med vad företaget tar sig för och har som uppgift att utföra?
  Förstår uppriktigt inte vad det är jag missar? Kalle Anka pengar? Dessa lögner kan få luttrade att bli både Nihilistiskta och Defatistiska. Men det är väll en del av målet antar jag, förutom klimatvädervärldsundergång då, nå annat kan det väll inte vara? Studenter sjunger: * den ljusnande framtid är vår’. Går det att finna något positivt i utvecklingen vi ser, på riktigt? /P

 19. johannes

  #15
  ”Grundläggande är att det inte ska finnas några statliga bolag”

  Eller kommunala bolag.

 20. Dan

  Koncernledningen för Vattenfall Group består av 11 personer.
  7 är kvinnor, en av dem Anna Borg, VD och koncernchef.
  Jag säger inget om jämlikhet. Men tänker en hel del.

 21. Lars Cornell

  #17 Bergman
  Priset per kWh vid källan är ointressant, fråga inte efter det fråga vad priset blir när elen förbrukas.
  Om man skall vara petig är det nog så här du menar,
  ”Kostnaden per kWh vid källan är en sak, fråga efter samhällskostnaden (inkl miljöförstörelse) och vad priset blir för konsumenten i stället.”

 22. Håkan Bergman

  Lars C. #21
  Jo det blir mera precist så, men klarar journalister att ställa så komplicerade frågor?
  Blomgren nämner Gordon Hughes i videon, hans papper finns här, det kanske har varit uppe här tidigare.
  https://docs.wind-watch.org/hughes-windpower.pdf

 23. GK

  Om R1 och R2 gav 900 MW var, och priskalkylen för nybyggnad är 60 MSEK per MW, så innebär det att nya reaktorer för att ersätta R1 och R2 rakt av skulle kosta 108 miljarder SEK.
  Varför inte skicka en offertförfrågan till byggarna i Sydkorea om vad en återstart av R1 och R2 skulle kosta och hur lång tid det skulle ta.
  Givetvis påverkar tillstånd, lagstiftning och tillgång till kärnbränsle kalkylen, men det gör det även vid nybyggnad.
  Jag är tämligen övertygad om att svaret från koreanerna skulle vara glädjande.

 24. Karl Eider

  #14 Tege

  Vattenfalls uppdrag är:

  ”Vi upprätthåller en tillförlitlig elleverans till våra kunder på ett säkert och kostnadseffektivt sätt och möjliggör elektrifieringen och energiomställningen. Vårt uppdrag är att bygga, underhålla och driva ett elnät som möter behoven av nätkapacitet, el- och leveranskvalitet.”

  Lite tvetydigt eftersom enegiomställningen, vilket brukar tolkas som mer vindkraft, uppenbart står i motsats till nätkapacitet och leveranskvalitet.

 25. Ulf

  Pekke 5,

  Detta är förstås inte ett orimligt resonemang, men det borde också kompletteras med ett mått på invånare/areal.
  Exakt hur beräkningar ska göras får man väl titta på. Men lika rimligt som att titta på hur mycket varje individ släpper ut, lika viktigt är det att kolla på hur många individer man har i förhållande till ens landområde.
  Ett glesbefolkat område bidrar genom att hålla nere folkmängden och tvärtom.

 26. Thorleif

  Har tillskrivit VFs CFO om ett besked varifrån nedskrivn om 5,5 Mdr i Boreas kommer. Det är angeläget att få veta mht att ingångna kontrakt knappast lär ha hunnit växa så högt på den korta tiden sedan VF vann auktionen. Ingångna kontrakt lär sannolikt mest handla om bötesklausuler mht nedlagda kostnader i leverantörskedjan. Alltså till skillnad från kontraktens storlek i sig. Men vem vet vad VFs jurister är i stånd till?

  Nu har det passerat snart 2 månader och inget svar (hennes semester över sedan länge).

 27. Stefan Thorslund

  #20 Dan
  Vad har kön med detta att göra?! Menar du att vi ska blanda in könstillhörighet i åsikter om klimatvetenskap, klimat-/energipolitik och det företagande som hör dit? Allvarligt?

 28. Thorleif

  #29,27 Kön eller kanske utbildning?

  Titta igenom koncernledning och styrelse. Nästan bara ekonomer och dyl (vet de skillnaden mellan + och -) till skillnad från antalet (få) ingenjörer. Men trenden i samhället i stort handlar om en ekonomisering (finansepoken som snart är slut) där antalet och storleken av svenskägda teknikföretag i landet stadigt krympt sedan 1980.

  Fram till mitten av 80-talet var en årsredovisning ren utbildning med mycket högt informationsvärde. Det förändrades iom avregleringen av främst finansindustrin varefter Årsredovisningen blev en pamflett i marknadsföring och PR. Men ok, delvis handlade det om internationaliseringen, ägarkoncentration och döljande av info som av rädsla bedömts vara konkurrent-info.

 29. Stefan Thorslund

  #28
  Utbildning på styrelsemedlemmar tycker jag är vettigt att diskutera. Även CV. Ett flertal ingenjörer i styrelsen men framförallt teknik- och vetenskapsintresserade bör det definitivt vara.

 30. Thorleif

  #29 Stefan

  Du menar större andel (övervägande) än idag om jag förstår dig rätt?

 31. I dagarna har Henri Proglio, EDF:s VD 2009-2014, publicerat en redogörelse i Res Publica om hur EU under tyskt inflytande och med benägen hjälp från franska gröna politiker lyckats nedmontera och förstöra den franska elproduktionen som ett väl fungerande integrerat system. Verktyget var att i konkurransens namn tvinga EDF att brytas upp i sina beståndsdelar. Proglio vill inte klandra tyskarna för detta agerande, utan de franska politikernas som inte tillvaratog sina nationella intressen.

  Anledningen för tyskarna att vilja förstöra den franska elproduktionen var att i slutet av förra seklet var de tyska elpriserna dubbelt så höga som de franska och när die Energiewende beslutades skulle skillnaden ytterligare utökas. Av konkurrensskäl kunde tyskarna inte tillåta ett lågt elpris i ett stort land som Frankrike.

  I Frankrike förstördes elproduktionen inte av inkompetenta verkschefer utan av politiska beslut och politiker. De franska gröna har spelat samma roll som Miljöpartiet i Sverige.

  Nedan en sammanfattning av Proglios artikel och därefter en länk till artikeln i sin helhet.

  https://lalettrepatriote.com/depuis-vingt-cinq-ou-trente-ans-lobsession-allemande-est-de-detruire-edf/

  https://fondation-res-publica.org/2023/07/24/expose-de-henri-proglio/

 32. Anders

  När kommer SVT eller SR ställa någon enda svår, obekväm fråga till Vattenfalls överbetalda, politiskt korrekta styrelse och VD? Svaret vet vi alla: aldrig med rådande rödgröna SVT/SR:s styrelse och ledning…

  Heja Elsa Widding!

 33. Peter

  Såg programmet på SVT om Norrland och Dess pinsamma reklamfilm för H2 Green stil samt LKAB och det så kallade projektet hej Britt det ställdes inte en enda kritisk fråga om det här kalkon projekten hur man ska finansiera det hela vad ska Elin, från kommer det här någonsin fungera vem ska köpa stålet det var ett pinsamt program-Gen reklam annons för den här program för de hära projekten Harald mix sitter där glättigt och säga att vi behöver bara få in 50 miljarder är det skatte pengar som ska in där också för att han sedan ska kunna sälja ut sig billigt när skiten går åt helvete

 34. Nr 31 Lars M
  Det blir en del härliga politiska beslut i nederländerna också – i morse på svensk radio – nederländerna har beslutat att köpa upp 3000 gårdar med dom högsta kväveutsläppen – för att lägga ner dom.

  Allt till den nätta kostnaden av 250 miljarder sek.

  Maten dessa producerar får väl köpas från….ja, vem?

  Kriget i Ukraina och oro för matproduktion härjar – men det hindrar inte västeuropeiska politiker att agera tvärs emot förnuftet.

  Detta med energi och grön omställning med skattemedel har blivit en fantastisk studie i tanklöshet.

 35. #Magnus Blomgren 34#

  President Macron skulle nog gärna följa Mark Ruttes väg, men han vet att undersåtarna på den franska landsbygden håller högafflarna skarpslipade.

  Europas framtida matförsörjning riskerar att bli ett än större problem än energiförsörjningen. Även där är det politiska beslut tagna av en maktfullkomlig självutnämnd elit av storstadsbor som orsakar problemen.

  Årets byggsäsong är nu nästan slut för min del och därmed får jag tid över. Jag har planer på att skriva ett inlägg om ekologisk odlig baserat på egna observationer med tillhörande fotodokumentation, om KU:s redaktionen godkänner texten. Skörderesultatet är långt värre än vad de flesta kan föreställa sig, när det alls finns något att skörda.

 36. Nr 35 Lars M
  Ser fram emot det inlägget – klimat, energi och grön omställning behöver belysas med ett helhetsgrepp för att förstå dess fundamentala påverkan på vårat samhälle och våran trygghet – det har tagit oss generationer att skapa detta samhälle och det vore smått chockerande om vi lyckades att kasta allt överbord – innan någon hann att tänka färdigt!

 37. Håkan Bergman

  Hoppsan, det går undan nu, men fan trot. Anna har blivit kärnkraftskramare?
  https://www.dn.se/ekonomi/vattenfall-rustar-for-att-bygga-karnkraft-tidigast-i-borjan-pa-30-talet/
  Går just nu att läsa i inkognitoläge.

 38. Ann Löfving-Henriksson

  Har just tittat på skrytprogrammet kristallen där journalistkåren fick stoltsera över sin fantastiska journalistik den ”oberoende” med sina journalister som vågar säga sanningen kosta vad det kosta vill.
  Tänk att inte en enda, inte en enda vågat ifrågasätta och vilja debattera den vetenskapliga grunden till klimathotet. Stor skam över hela kåren!

 39. Ann Löfving-Henriksson

  Och stort tack Evert och Mats för allt journalistisk grävjobb ni lägger ner inför inlägg efter inlägg. Alltid berikande!

 40. Stefan Thorslund

  #Thorleif
  Ja. Men egentligen är väl specifikt intresse viktigare än specifik utbildning. Både en ekonom och en ingenjör bör vara tillräckligt utbildade för att se likheter och skillnader i energiflöden och ekonomiska flöden. Men det hjälper inte om inte det specifika intresset finns där.

 41. Stefan Thorslund

  #39
  Instämmer. Stort tack. Man bör dock inte dricka kaffe när man läser era artiklar. Lätt att sätta kaffet i halsen…

 42. Magma

  # 35 Lars M
  ”Skörderesultatet är långt värre än vad de flesta kan föreställa sig, när det alls finns något att skörda”
  Är det inte då som klimatmupparna brukar hävda att det beror på klimatet eller extremvädret … antingen för varmt, för kallt, för torrt eller för vått … och att det enda som hjälper är att bygga fler väderkvarnar … ?

 43. #Magma 42#

  Jovisst, precis som förr i tiden. Då kallades det årsmån och i stället för väderkvarnar bad man i kyrkan, vilket nog var lika effektivt. Förunderligt vad människan är sig lik genom seklerna.

 44. foliehatt

  Ann, #38,
  om några veckor ska vinnarna i Covering Climate Now:s tävling i klimatjournalism presenteras. SVT har ju ett inslag av EB i finalrundan. Jag ser fram emot hur resultatet kommer att presenteras för SVTs publik.

  CCNow höll nyligen ett möte IRL och på nätet där innehållet rörde sig kring ”det konstant föränderliga landskapet av klimat-disinformation”. Helt utan självinsikt eller självreflektion – uppenbarligen.

  https://coveringclimatenow.org/event/the-ever-shifting-climate-misinformation-landscape/

 45. Ivar Andersson

  #37 Håkan
  Anna Borg försöker att fördröja byggandet av ny kärnkraft till efter 2030 då hon har avgått sedan länge. Så tolkar jag artikeln.
  Vindkraftparken Kriegers flak ska väl vara färdig 2029 efter 20 års arbete. Förre energiministern Farmanbar (s) trodde att havsbaserade vindkraftsparker var i drift efter två år trots att han är tekniskt utbildad.

 46. Tege Tornvall

  #24. Må så vara, men över alltihopa vilar klimatlagen och klimatmålen som bindande för alla. Allt som Vattenfall gör måste alltså möta klimatlag och klimatmål. Om det dessutom ger energi till rimlig kostnad, är det förstås tacksamt. Men att producera prisvärd energi på sätt som inte möter klimatmålen tillåts inte.

 47. Daniel Wiklund

  Igår fick man ju på tv veta vad som hände för 66 miljoner år sen när en meteorit krockade med jorden. Om de klimatförändringar som det ledde till. Jag som trodde att klimatförändringarna startade på 1990-talet. Eller som tidigast när vi började köra bil.

 48. Sören G

  Man har börjat borra på Gotland för att undersöka möjligheterna att lagra koldioxid i berggrunden på land och under havet.
  Till vad nytta?

 49. Sören G

  I en insändare undertecknad bl.a. Rebellmammorna/papporna, Extiction Rebellion (det står så), Scientist Rebellion m.fl. skriver man ”Vill ni slippa aktivism? Börja rädda klimatet!”
  ”Det saknas ett tydligt ledarskap, nationellt och internationellt, som fångar upp de skarpa varningar som kommer från Copernicus Climate change service i EU, WHO, FN, IPCC och annan aktuell forskning. När inte vetenskap och överstatliga organ tas på allvar av politiker i regeringsställning uppstår ett glapp mellan den del av allmänheten som på allvar sätter sig in i klimatkrisen och beslutsfattande politiker.”

  Att IPCC:s vetenskapliga rapport tonat ner det s.k. klimathotet har man tydligen ingen aning om.

 50. johannes

  #49
  ”Vill ni slippa aktivism?”

  Det kommer alltid finnas knäppgökar som binder fast sig någon stans för att bromsa samhället. Är det inte klimat är det vägar, tex E6 norr om Stenungsund när den byggdes 1988, så kedjade de fast sig. Hur många klättrade upp i almarna -73?

 51. Pingback

  […] En uppenbart stolt VD. Prisad för sådant som i dagens Sverige står högt på agendan snarare än ett skickligt ledarskap för ett företag med 30.000 anställda och med en omsättning 2022 på 240 miljarder kronor. Helägt av svenska folket. Andra kvartalet i år ökar omsättningen med 13,6 miljarder jämfört med andra kvartalet 2022 och ändå sjunker resultatet med 14,7 miljarder till förlust 2,8 miljarder, skriver Evert Andersson och Mats Kälvemark på Klimatupplysningen. […]

 52. Denna iver att Väst skall begå självmord är rätt sjuk. Men det handlar väl om ett djupt liggande hat mot den västliga civilisationen, och ytterst mot människan själv.

  Det är många som önskar vår undergång nu, t.ex. BRICS-länderna (inklusive diverse muslimska länder) med Ryssland och Kina i spetsen.

  Det kan gå fortare än vi tror.

 53. Lasse

  Vill ni slippa aktivism?
  En av de aktiva grupperna under parollen” Återställ våtmarkerna” har en hög profil i sin protestkamp.
  ”Vad gör du när du vet”
  https://återställvåtmarker.se/

  Kanske borde de vara lite ödmjukare!
  https://sverigesradio.se/artikel/aterstalla-vatmark-inte-alltid-succe-for-klimatet-kan-oka-utslappen

 54. Thorleif

  #40 Stefan

  Ja det kan man väl tycka. Frågan är väl då hur man rekryteras. Många är långvägare inom VF där flera säkert följer strömmen snarare än sitt kritiska samvete. De som rekryteras utifrån har inte sällan ”ekonomismens” typiska karriärväg. Handels, konsultbranscen tidigt och därefter management med finansinriktning eller investmentbanking. Stöpta i samma form med powerpoint-presentationen i portföljen där modellerna alltid övertrumfar verkligheten.

  Ett steg i rätt riktning?;

  https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2023/04/ny-styrelse-foreslas-for-vattenfall/

  I den tidigare styrelsen hade bara styrelseordf M Granryd ingenjörsutbildning (maskinteknik), övr är civilekonomer. Med nyvalen kommer nu 3 av 8 ha teknisk bakgrund. Den nya styrelsen sägs vara positionerad för kärnkraftsinriktning.

  Vi får inte glömma att Vattenfalls nya roll som internationell spelare från 90-talet övergick från tekniskt kunskapsföretag till business vilket enl mig är förklaringen till ekonom-folket. De saknade sannolikt tekniskt förståelse för branschen vilket borgat för förlust-skandalerna.

  Elsa Widdings integritet hade behövts i både styrelse o koncernledning.

 55. Håkan Bergman

  Ivar A. #45
  Jo, det var inte mer än en pr-artikel för Anna Borg, med lite substans och fyra bilder på damen. Vad blir nästa drag, kanske en utvikning? Eller AB limmar fast sig på vd-stolen?

 56. Thorleif

  #52 Ingemar Nordin

  Det hat du beskriver har långa rötter bakåt och anses generellt ”väl förtjänad”. Arrogans och åter arrogans. Lätt att förstå och typisk i kulturer som börjar nå cykelns slut. Och det går fort nu!

  En bra och mycket deskriptiv bok är Blowback av Chalmers Johnson (ex CIA) som även i mer detalj på gräsrotsnivå beskriver det väl förtjänade hatet utomlands. Nemisis kan även rekommenderas.

  https://www.goodreads.com/author/show/22876.Chalmers_Johnson

 57. Hans H

  Nu kommer nog inom en månad eller kanske två Vattenfalls utvärderingsgrupp nya kärnkraftsreaktorer i Ringhals redovisa sitt teknikval.

  Mycket talar i mina ögon för att R5 och R6 blir två AP1000.

 58. pekke

  Angående våtmarker.

  Upp till en fjärdedel ( 20 – 25 % ) av Sverige betecknas som våtmarker.

  ” Våtmarker och myrar som årets tema

  Nästan en fjärdedel av Sveriges landareal består av våtmarker, varav drygt hälften är myrar. Våtmarker och myrar har en stor betydelse för fungerande ekosystem, biologisk mångfald, rening och som vattenresurs. En stor del av landets ursprungliga våtmarker har dock försvunnit genom utdikning och skogsbruk. Därför pågår det flera initiativ för att skydda, restaurera och återskapa våtmarker. ”

  https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/miljo/markanvandning/skyddad-natur/pong/statistiknyhet/skyddad-natur-2017/

  Så hur mycket mer våtmarker vill aktivisterna då ha i Sverige ?
  Står ingenstans vad jag kan se på deras hemsida.
  https://återställvåtmarker.se/

 59. Björn

  Håkan Bergman [37]; Enligt Anna Borg påbörjas inga nya kärnkraftsbyggen förrän tidigast in på 30-talet, vilket i dagens Bulletin motsägs:

  ”Nyköping kan bli först i Europa med småskalig kärnkraft.

  En mindre kärnkraftspark med så kallade SMR:er planeras i Studsvik utanför Nyköping. Om allt går enligt plan är anläggningen klar till 2030. Enligt Christian Sjölander, vd och grundare på Kärnfull Next, kommer parken att innebära många nya arbetstillfällen”.

 60. Mats Kälvemark

  #47 Daniel
  Du skriver: ”Igår fick man ju på tv veta vad som hände för 66 miljoner år sen när en meteorit krockade med jorden. Om de klimatförändringar som det ledde till. ”
  Programmmet var: https://www.svtplay.se/video/8D93ro6/vetenskapens-varld-jorden-efter-asteroidnedslaget
  Rekommenderas, mycket intressant. Visar jordens och arternas utveckling efter ”den stora meteoritens” nedslag i mexikanska golfen. Det nedslaget ledde ju som bekant till dinousariernas utrotning. Sakligt och pedagogiskt får vi klart för oss de överlevande däggdjurens utveckling över tid och hur klimatet varierade dramatiskt över tidsrymder av miljoner av år. På något sätt måste SvT:s vakt för alarmistfiltret ha sovit när programmet släpptes fram, för det visar ju hur stora de naturliga klimatvariationerna har varit, utan möjlig påverkan av fossil CO2.
  Då blir det ju löjligt att prata om en dryg grads värmnning under 150 år och skylla precis allt på människans påverkan genom fossil CO2.
  Alla poltiker inklusive EU-parlamentariker borde tvingas att se programmet och därefter genomgå skriftligt prov på innehållet så att de förstår att klimatet aldrig är konstant utan alltid varierar och att väder inte är klimat.

 61. Lasse

  Smörgås rallare
  https://www.youtube.com/watch?v=Rp-WBFN3p80

 62. Paul Håkansson

  OT

  En som verkligen rör om i klimatgrytan är presidentkandidaten Vivek Ramaswamy. Här i en intervju med Nigel Farage där han kortfattat beskriver ståndpunkter som vi alla härinne står bakom. Lyssna från 5.45.

  https://www.youtube.com/watch?v=-_2daAjqQiA

 63. UWB

  Lite OT, men Teknikens Värld har en artikel om däckslitage och kostnader för fossila bilar / elbilar. Det verkar som i värsta fall är däckkostnaden högre än kostnaden för diesel / bensin per mil och då tillkommer högre inköpspris och kostnaden för el…

  Det verkar som om kalkylen för elbilen haltar en del – den blir nog dyrare än en vanlig bil och varför ska man då lägga pengar på en elbil?

  https://teknikensvarld.expressen.se/nyheter/konsument/dackkostnaden-skenar-for-elbilar/

 64. Gunnar Strandell

  Jag blir ibland irriterad av klimatrörelsens begreppsvärld. Senast när jag såg ”Den gröna kapplöpningen”.

  Man säger sig vara först i världen med fossilfritt stål, trots att masugnar matades med biokol under decennier innan kolgruvor öppnades.

  Det är svårt att lita på människor som lider av begreppsförvirring men är övertygade om att de alltid tar de rätta besluten.

 65. Thorleif

  #62 Paul Håkansson

  Vivek kommer direkt ur sina föräldrars ”fattigdom” i Indien och har självupplevt hur hans gamla land nu håller på att resa sig även på landsbygden. Det finns krafter som vill stoppa den fortsatta framgången genom att använda klimatalarmismen som maktinstrument. T.o.m Pakistan börjar känna detta hot.

  Noterade ni hur Google ”förändrat” Wikipedia´s ”varningstexter” under videon till att nu kalla klimatförändringens orsaker till att ”den antropogena effekten kan finnas”. Är inte det en stor förändring mot tidigare?

 66. johannes

  #63
  Mumma.. säger däckgrossisterna med gnuggande händer som vädrar fyrfaldig omsättning. Lägg på 10 kr/kWh i batterikostnad också.

 67. BG

  # 64

  Rester av den första masugnen från 1100-talet har påträffats i Norbergs bergslag. Bränslet var träkol. Under 1400-talet spreds masugnsprocessen i Sverige. Träkol förblev det viktigaste bränslet och den sista träkolsugnen stängdes 1966.

  I England började man med koks på 1730-talet. (Gott om stenkol, lite träd.)

  Inom den ”gröna religionen” räcker det med att tro.

 68. BG

  # 63

  ”Det är inte bara elen som förbrukas under körning som kostar för en elbil. En hel del energi försvinner iväg när bilen laddas. Tyska ADAC har testat 70 elbilar för att se hur mycket laddförlusterna skiljer sig mellan bilmärkena.

  När det kommer till strömförbrukning hos en elbil är det inte bara avgörande hur effektivt elmotorn använder energin och därmed bestämmer räckvidden. Vid laddning uppstår även så kallade laddningsförluster. Det betyder att det går åt mer energi än vad batteriet faktiskt tar emot. Alltså går energi förlorad som du betalar för men som inte hamnar i batteriet. Dessutom syns förlusterna inte i färddatorn eftersom det sker vid stillastående laddning.”

  https://carup.se/test-sa-mycket-el-forsvinner-nar-elbilar-laddas/?fbclid=IwAR0opQNh4oZruVRFzPCkAmU7glrQoWrWIvqE-dKmQOZvA3ah5DbLdWiwN0k8

 69. Håkan Bergman

  BG #68
  Om man inte absolut måste ha fulladdat varje gång kan man nog spara en hel del på att bryta vid säg 75%, batteriets motstånd ökar med laddningsgraden och därmed förlusterna i form av värme. Men det blir säkert varmt och gott för råttor om bilen står ute vid laddning, tyst är det också och mycket skojigt att gnaga på.

 70. Stefan Thorslund

  #54 Thorleif
  Kan bara hålla med. Du pekar på en kultur i Vattenfall som speglas i styrelsens sammansättning. Men den låga andelen ingenjörer i styrelsen i ett tekniktungt företag som Vattenfall är ändå väldigt märklig.

  Det är svårt att ändra kultur i ett företag. Tyvärr tror jag inte det är ett trollspö att ändra i styrelsen även om det kan vara ett litet steg på vägen.

  Jag tror att ett tydlig och radikal ändring av ägardirektivet är det som behövs. Det är där man måste börja. Mats och Evert sammanfattar det bra i slutet på artikeln.

 71. #Håkan Bergman 69#

  Råttor? Sådana har jag ibland på min gård, men de har aldrig gett sig på mina bilar. Det gör däremot de frilevande tama vildkaninerna. De brukar gnaga av 4-5 fläktremmar per år och i juni kapade de slangen från tanken till dieselfiltret.

  Det finns ingen annan förklaring till ett sådant beteende än klimatavregleringen. Under den förindustriella tiden hände det aldrig att kaniner bet sönder bilars fläktremmar eller att råttor värmde sig i elbilar.

 72. Håkan Bergman

  Lars Mellblom #71
  Kall svensk vinter och en elbil som står ute och strålar nån kilowatt kan nog bli rätt lockande för smågnagare, måste undersökas.

 73. foliehatt

  Det intermittentelindustriella komplexet har problem med lönsamheten i Europa. Vattenfall drog ju öronen åt sig vad gäller nya satsningar på havsbaserad vindkraft när det stod klart att de var tvungna att bekosta anslutningen till det nationella nätet med egna pengar.
  Vindindustrin i Europa skriker efter mer subventioner och tyvärr så svarar en del stater i Europa positivt på deras uppmaningar, tydligen tror politikerna där att man inte kan energivända om vindindustrin kollapsar. Skattebetalare och framtida pensionärer får ta den ekonomiska smällen.

  https://www.energinyheter.se/20230829/29819/dansk-vindenergisektor-alltmer-under-press

  Sådana politiker vänder kappan efter vindindustrin, kan man säga

 74. Ivar Andersson

  ”Hela svenska folket kan inte göras fattigare bara för att Volvo, Scania och Preem med flera ska kunna få lönsamhet på tveksamma investeringar.”
  Ericsson i Ubbhult 29/8

 75. Peter

  Vill bara säga dacapo på foliehatt’s inlägg.
  Hemskt att se dessa bidragsbolag försöka krama ur mer gratis pengar för att ’rädda’ en industri som är ett induustriellt missfoster. Teknik slår politik sa alltid Stenbeck. Med det menade han att när tekniken är mogen, bättre, lönsammare för alla så kan inte politiken göra något. Här har vi ett skapat politiskt missfoster som bygger på ideologier om att bo på en grön planet, etc. Att inte inse realiteter är kanske skillnaden mellan politiker och vanliga människor

 76. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #71 och Lars Mellblom#72

  När jag hade motorvärmare igång låg grannens katt på motorhuven och jag slapp gnagare i bilen.

 77. #Gunnar Strandell 76#

  Vildkaninerna är mina skyddslingar. När ett rovdjur eller en råtta visar sig på gårdsplanen slutar det illa.

  https://www.fotosidan.se/gallery/view.htm?ID=390093

 78. Gunnar Strandell

  Lars Mellblom #77
  Vi har haft hamster och hyrda tamkaniner i bur för att barnen ville ha dem.
  När de lyckades rymma, eller släpptes fria, kom de tillbaka, till stor glädje för barnen.

  När de hyrda kaninerna lämnades tillbaka vid skolstarten och barnen frågade om deras framtid var det inte lika kul.

  Hamstern blev en skicklig rymmare och gnagde på det hon gillade när hon var i frihet. Kläder och kablar hade högsta prioritet.

 79. #Gunnar Strandell 78#

  Vår dialog om gnagare är OT, men förhoppningsvis är redaktören överseende.

  Mitt hus var kaninsäkrat, trodde jag, tills dess en av dem lyckades tränga sig in bakom frysen och där bita av elkabeln. Lyckligtvis var det endast frysen som dog.

  Några av mina tama vildkaniner kommer in under ruskväder för att gona sig under värmeelementet. Stadsbor som säger att det inte finns något att roa sig med på landet vet inte vad de talar om. Vad är det om inte ett stort nöje att varje kväll sent kunna gå ut och få ett dussin vildkaniner runt sig som tigger banan, samtidigt som tornugglan och minervaugglan skriker ut sitt missnöje med synen av en människa.