PATRIK ENGELLAU Tricotöser

Här följer en rättfram analys av bl.a. Miljöpartiets omöjliga klimatmål https://detgodasamhallet.com/2024/06/13/patrik-engellau-tricotoser/

Partiets klimatmål är märkligt nog ett som också delas av de flesta väljare och riksdagspolitiker i Sverige.

tricotoser

Förr i tiden, det vill säga före EU-valet för några dagar sedan höll jag miljöpartister slentrianmässigt för knäppgökar eller dårfinkar, det vill säga en sorts ofarliga vettvillingar som gripits av tokpippi ungefär som när Kalle Anka får fnatt i Disneys julprogram. Men efter valet, där de förbättrade sitt resultat med nästan 2,5 procentenheter, kan jag inte avskriva dem lika lättvindigt. De har visserligen bara 14 procent av platserna i EU-parlamentet men man vet inte om fnattet kan sprida sig och skapa allmän besatthet där nere i Bryssel. Vi får hålla ögonen på dessa extremister.

Jag ska här bara göra ett enkelt stickprov för att mäta partiets grad av världsfrånvändhet. Det handlar om huruvida det finns någon chans i världen att partiet (och övriga intressenter som tycker likadant) ska kunna uppnå sitt kanske mest omhuldade miljömål, nämligen att utsläppen av växthusgaser till år 2030 ska minska med 55 procent av 1990 års emissioner. Inom EU görs reklam för detta mål med parollen ”Fit for 55” vilket är en påtryckning eller uppmaning till medlemsländerna att stå redo när år 2030 verkligen kommer så att unionens befolkningar inte börjar trassla när sanningens minut randas och muttrande häller traktorlaster med dynga på finalsträckan i stället för att i miljöpartiets anda träna sig på att äta myror och cykla de fem milen i snöstormen och kylan till arbetsplatsen i Sollefteå.

Målet ”Fit for 55” har alltså inte bara anammats av Miljöpartiet utan har krånglats igenom hela den komplicerade internationella miljöapparaten och blivit gemensam politik vare sig de enskilda medlemsländerna fattat vad de åtagit sig eller inte. Som bekant bryter vansinne ofta ut som en eldstorm i skogen som föröder allt i sin väg medan det efterföljande förnuftet endast smyger sig på de drabbade en och en under ruelse och självtvivel.

Men det är den processen jag tror nu, fem år före dagen D, har börjat. Alltfler bedömare, till och med några politiska partier, har insett och försiktigt erkänt att målet inte kan nås och inte kommer att nås.

Hur kan de veta det? De gör en rimlighetsbedömning. Titta på följande taffliga skiss som jag gjort själv på basis av en mer ordentlig redogörelse för världens emissioner av växthusgaser räknat i miljarder ton sedan 1940, den blå linjen. De röda och gröna symbolerna representerar målet ”Fit for 55”. Punkten A ligger vid utsläppsvolymen år 1990, punkten B är (ungefär) dagsläget och punkten C det djärva målet. Världen ska alltså gå från emissionsvolymen vid B, där vi är nu, till emissionsvolymen vid C på fem år. Den gröna linjen är vår färdplan. Kan någon tro på det?

fit 55

Jag kan inte föreställa mig att världens folk kommer att acceptera de vedermödor som därvid kommer att krävas av oss (och som ännu inte, trots att vi hållit på att förbereda oss i åtskilliga år, egentligen märkts på folks levnadsstandard). Det är på denna punkt man kan behöva oroa sig över de orealistiska dårarna inom Miljöpartiet som att döma av partiets valmanifest till EU-valet jublar över de plågor som kommer att drabba människorna när politiken slår till. Dessa romantiker tror nog att våra själar kommer att renas av de vedermödor som Miljöpartiet välkomnar. Jag ser i andanom den franska revolutionens tricotöser som skrålande och besatta av bigott självgodhet satt nedanför giljotinerna och jublade för varje huvud som åkte av och därmed förde landet närmare deras idealtillstånd.

Läs därför partiets valmanifest inför sistlidna val. Ett första krav är att Sverige helt och hållet underkastar sig EU. Miljöpartiet vill gärna bli EU:s lydiga drängar och pigor:

Miljöpartiet de gröna har viljan att göra vad som krävs… Vi vill kunna säga att vi gjorde allt vi kunde för att tillsammans påverka framtiden till det bättre. Vi står inför stora och svåra hot som kräver handling, beslutsamhet och framtidstro. Vi vet att det går att bromsa klimatförändringarna, hejda miljöförstöringen och stärka demokratin och de mänskliga rättigheterna…

Så kommer en målformulering som närapå tar andan ur mig:

All relevant lagstiftning måste uppdateras till att vara i linje med Parisavtalet till 2030… Anpassa våra samhällen till det rådande klimatnödläget

Titta på bilden över emissionerna och de krav på nedskärningar och livskvalitetsförändringar som de orealistiska ivrarna ställer.

EU ska bli en betydelsefull spelare i den internationella politiken och ta rollen som världsledare:

EU bör ta en aktiv roll i det långsiktiga arbetet för försoning och fred och bana väg för en hållbar tvåstatslösning. EU måste alltid agera i solidaritet med dem vars självständighet och demokratiska fri- och rättigheter hotas, och ta en ledarroll i kampen för en fredlig och rättvis värld.

Sådär håller det på sida efter sida i Miljöpartiets valmanifest. Dessa människor är besatta av ett större och mer självförhärligande högmod än jag tidigare anat och ännu värre blir det med plus 2,5 procent i EU-valet. Det är sådana omogna människor som i sin högfärd och förmätenhet ligger bakom historiens mördarkatastrofer som exempelvis Lenins, Hitlers, Mao Zedongs, Pol Pots och i ännu modernare tid Hamas.

patrik engellau

Patrik Engellau

PS. Apropå omöjliga klimatmål så har Evert Andersson och Mats Kälvemark också skrivit om det här https://klimatupplysningen.se/omojliga-klimatmal/

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Lundqvist

  Om jag läser rätt avser den refererade kurvan världens utsläpp av växthusgaser.
  Hur ser den relevantare EU-kurvan ut?
  Och Sveriges.
  Är de lika orimliga?

 2. mattias

  #1
  Dt är väl nettoutsläpp. Sverige behöver bara avverka lite mindre skog så är det klart. Den får då möjlighet att växa och kan avverkas vid ett senare tillfälle och användas till mer långlivade produkter istället för dom nu kortlivade produkter (biobränslen).

 3. Framgången är bara lokal, resten av EU har röstat tvärtemot så våra lokala stollar borde behärska sig. Dom kanske skulle begrunda att det är en ödets ironi att FitFor55 har en speciell innebörd i vårt språk.

 4. Lasse

  #1 EU och USA har avtagande CO2 utsläpp.
  Du hittar dessa här:
  https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions

 5. Magma

  # 1 Lars
  ”Om jag läser rätt avser den refererade kurvan världens utsläpp av växthusgaser. Hur ser den relevantare EU-kurvan ut?”
  Det är ju egentligen bara matematik (och utopiska ansträngningar för EUs medborgare).
  Om nu EU skall pressa sina medborgare så att världens utsläpp av CO2 halveras så innebär ju det enbart att MP gör verklighet av sin devis ”att vi skall gå före” och enligt dem så räknar de ju med att det ändå är mer eller mindre en ”baggis” eftersom det inte kommer att påverka BNP med mer än knappt 5% …
  Och därefter kommer alla MP-politiker att ses som världsräddare och få hjältestatus (ungefär som Lenin fick i Sovjet) och så kan då de medborgare som är av tillräckligt segt virke för att överleva stålbadet på sin ålders höst sitta i stadsparken och njuta av bronsstatyerna av Kuhnke, Lind och Hellden ….

 6. Ivar Andersson

  Det går inte så bra för EU och dess politik inklusive klimatpolitik. Vi halkar efter och blir fattigare.

  ”Femton år sedan, strax innan den ekonomiska krisen 2009, var den europeiska ekonomin ungefär likvärdig med den amerikanska. I dag är euroområdets totala bruttonationalprodukt omkring 15 biljoner dollar, medan USA:s har skjutit i höjden till 26,9 biljoner dollar – det är ungefär 80 procent mer än den europeiska. Under dessa femton år har den amerikanska ekonomin växt med 72 procent och Kinas med 290 procent. Den europeiska ekonomin har under motsvarande period ökat med 21 procent.”
  https://www.gp.se/ledare

 7. Jan

  EU kommer att visa världen hur illa det kan gå då man låter ideologiskt renläriga politiker utan förankring i den verkliga världen får bestämma.

 8. Leif Åsbrink

  https://energyandcleanair.org/publication/eus-co2-emissions-from-fossil-fuels-drop-8-to-reach-lowest-levels-in-60-years/

  Utsläpp 1990 cirka 3,8 GtC så målet för 2030 är ungefär 1.7 GtC. Om man extrapolerar den ungefär linjära trenden sedan 2010 finner man att utsläppen 2030 skulle bli ungefär 2,2 GtC. Det är en minskning med ungefär 42%.

  Målet, en minskning med 55% ligger inte så långt bort – ifall man tror att en fortsatt utbyggnad av vind och sol kommer att fungera. Dom skriver: ”More than half of the decline (56%) stems from a cleaner electricity mix, with the continuous rise of wind and solar capacity as well as a rebound in hydropower and nuclear availability”

  Nu påstås utsläppen ha minskat med 8% från 2022 till 2023. Fortsätter det i den takten blir utsläppen år 2030 47% av dagens nivå som är ungefär 2.5GtC/år. Det skulle bli cirka 1,2 GtC/år, långt under målet för fit for 55.

  Gasturbiner med naturgas plus vindkraft som ersättning för kolkondens skulle nog räcka långt för att nå målet. Frågan är om det skulle vara långsiktigt hållbart. Det skulle rimligen ge mycket volatila elpriser och göra satsningar på kärnkraft ointressanta och därigenom på lång sikt ge EU en konkurrensnackdel gentemot omvärlden, t.ex. Indien som vill satsa på torium.

  Tyvärr finner jag det helt möjligt att EU:s gröna politiker lyckas genomföra fit for 55 och därigenom göra livet svårt för våra barnbarn och deras barn.

  Att minskningen, för att nå fit for 55, cirka 1 GtC/år, är ungefär 2,5% av de globala utsläppen innebär att effekten på klimatet blir obetydlig. Den största effekten blir rimligen att större delen av världens befolkning tar lärdom och väljer en annan väg en den som EU valt.

 9. iah

  netzero som är det slutliga målet kommer att kosta medborgarna i EU 1500 000 000 000 euro per år. observera per ÅR,

 10. Berra

  Bara detta citatet från deras drömpamflett borde ju göra att ingen tänkande människa skulle rösta på dem…

  ”Behovet av tekniska lösningar och långsiktiga mål får aldrig vara en ursäkt för att inte minska utsläppen här och nu.”

 11. Ann lh

  # 6 Ivar A. Tack för länken till ledarsidan på GP (Adam Cwejman). Det kommer då och då tydliga tecken på att Adam nu sent omsider verkar ha greppat ett större perspektiv på klimatfrågan än MPs representanter i sin trånga EKO-bur.

 12. Leif Å #8
  ”Tyvärr finner jag det helt möjligt att EU:s gröna politiker lyckas genomföra FitFor55 och därigenom göra livet svårt för våra barnbarn och deras barn.”
  Möjligt är ett relativt begrepp, sen får vi komma ihåg att vi är priviligerade i sammanhanget FitFor55 blir mycket tuffare för resten av EU och då rullar traktorerna ut på gatorna och visar vägen för oss efterblivna. Det är inte klokt vad stora dagens traktorer är och många är dom också.

 13. Lennart Svanberg

  Det kommer bli USA, som vanligt, som kommer att rädda Europa från den inslagna vansinnesvägen. Republikanerna har förstått bluffen kring CO2 och kommer, ifall de får makten, säga som det är: Du räddar inte världen genom att göra mänskligheten fattigare.

 14. Karl Erik R

  #2 Mattias

  Det finns ingen prioritering idag, som gör att skog används som biobränsle. Högst värde har sågtimmer, därefter massaved och allra lägst värde har biobränsle. Det som blir biobränsle är bara sådant som inte går att använda till sågtimmer eller massaved.

  När träden är 10-20 år glesare man ut genom röjning. I de flesta fall lämnas de kapade träden i skogen för att förmultna.

  När träden är 40-60 år glesar man ut igen genom gallring. Utbytet blir både massaved och timmer. Grenar och toppar lämnas i skogen för att förmultna.

  Vid åldern 80-100 år slutavverkas och utfallet blir mest timmer och en mindre del massaved. I södra Sverige tas en relativt stor andel av grenar och toppar tillvara som biobränsle. Ett bränsle som kan ersätta olja i fjärrvärme.

  Timmerstockar är som bekant runda och plankor fyrkantiga. Därför blir bara drygt 50 % av stocken till långlivade produkter. Kanske något mer om man räknar in olika skivor gjorda av flis och spån, och som byggs in i husväggar.

  Ett val att minska avverkningarna innebär att ett antal sågverk och massaindustrier måste stängas. Alternativt importera virke och minska CO2-upptaget i något annat land.

 15. Karl Erik R #14
  En gång i tiden fanns det små spånplattefabriker som tillverkade spånplattor av resterna från det lokala sågverket. Sen kom politikerna på att subventionera biobränslen i städernas värmeverk och spånplattefabriken slogs ut. Varför har politiker ingen uthållighet, man får ut i stort sett samma energimängd om man bara har lite tålamod och eldar spånplattorna som rivningsvirke efter säg 50 år? Cirkulär ekonomi, my ass!

 16. j

  Frågan är enkel; Vem tjänar på FitFor 55?
  Follow the money.

 17. pa

  #6
  Den ofantliga sektorn i EU kommer tillslut att självdö av fetma och näringsbrist. Så går det när oviktiga fruktlösa aktiviteter dödar den värd de parasiterar på.

 18. Petter

  # 14 Karl Erik R
  Jag har en fot inne i ett värmeverk i en mindre mellansvensk stad, där vi enbart kan elda biobränsle och vid behov olja.
  Således inte sopförbränning eller rivningsvirke.
  100 L olja får man betala mellan 1 200:- till 1 400:- för, och man får ut i runda slängar 1 Mwh.
  Till hösten får man betala c:a 500:- / Mwh för biobränslet.
  ( 1 m3 flis, spån innehåller c:a 0,75 Mwh beroende på fukthalt)
  Redan idag köper vi utöver bränsleved och grot in både
  massaved och klentimmer (kubb) för att flisa.
  Vi i värmebranschen måste ju leverera när temperaturen så kräver, och med rådande prisskillnad mellan olja och biobränsle så kan man befara att biobränslet kommer att stiga rejält innan det blir aktuellt att elda olja

 19. Karl Erik R

  #15 Håkan Bergman

  Små spånskivetillverkare har framför allt slagits ut av mycket större tillverkare. Ett exempel är produkten OSB där vi i Sverige använder 150 000 m3 eller mera. Allt tillverkas utomlands. En fabrik för OSB skulle behöva vara dimensionerad för hela Sveriges behov några gånger om. Små fabriker är helt omöjliga att få lönsamhet i. Det gäller oavsett om spån istället går till biobränsle eller inte.

 20. Rossmore

  Hoppas grafen visas på det sätt jag tänkt (Cumulative CO2 emissions). Om jag tolkar den korrekt så kommer kurvan för ”World” att ändra riktning när en majoritet av världen utsläppsmässigt når ”Net Zero”. Är tanken att kurvan därefter ska utvecklas till en horisontell linje eller börja vika nedåt? Kämpig resa blir det nog oavsett.

  https://ourworldindata.org/explorers/co2?time=earliest..2022&facet=none&country=OWID_EU27~SWE~OWID_WRL~USA~IND~CHN&pickerSort=asc&pickerMetric=entityName&hideControls=false&Gas+or+Warming=CO%E2%82%82&Accounting=Territorial&Fuel+or+Land+Use+Change=All+fossil+emissions&Count=Cumulative

 21. Rossmore

  Denna länk ska visa hur ackumulerade utsläpp av CO2 utvecklats i Sverige, EU, USA, Kina och Indien senaste seklerna:

  https://ourworldindata.org/explorers/co2?time=earliest..2022&facet=none&country=OWID_EU27~SWE~OWID_WRL~USA~IND~CHN&pickerSort=asc&pickerMetric=entityName&hideControls=false&Gas+or+Warming=CO%E2%82%82&Accounting=Territorial&Fuel+or+Land+Use+Change=All+fossil+emissions&Count=Cumulative

  Alla måste fråga sig hur kurvans lutning för världen ska kunna ändras, vad som krävs för det och framför allt vilka som ska göra det, om FitFor55 är lösningen och vad som är en rimlig kostnad. Men mest av allt måste alla fråga sig om det är nödvändigt och i så fall varför?

  (Om det dyker upp en obegriplig graf, prova att kopiera länken och klistra in i nytt fönster.)

 22. Adepten

  Den refererade kurvan för koldioxidutsläpp ger ett fel intryck av fitfor55 men var ändå effektfull till vansinne. Eftersom det är endast EU som ska genomföra den omställningen kommer de smarta att flytta sina beskattningsbara aktiviteter från EU.
  Kvar blir en trögrörlig befolkning som får återgå till en livsstil och barkbröds meny som rådde på 1800 talet.

  Jag önskar att alla nyfrälsta till den gröna livsstilen kunde komma till denna webbplats och förklara hur de tänker.

  De gröna proselyterna borde ta till sig vad Mark P. Mills för fram. Han är en amerikansk fysiker och energianalytiker som gillar att spränga myter om energi och teknik. Han har skrivit flera böcker och artiklar där han argumenterar för att vi inte ska räkna ut fossila bränslen ännu och att digitalisering och teknik kan lösa många av våra energiproblem. Mills är känd för sina kvicka analyser och för att utmana den rådande synen på förnybar energi. När han inte är upptagen med att debattera framtidens energi, kan han dela sina insikter som senior fellow vid Manhattan Institute.

  Förövrigt vill jag ge en eloge till Christian S länk
  https://manhattan.institute/article/the-energy-transition-delusion

 23. johannes

  #18
  Men det är ju med alla skatter, som inte träavfall har.
  Det hela är egentligen en politisk fråga.

 24. Är det inte makalöst med vindkraft?

  Häromdagen skrev energinyheter om Danmark.

  Danmarks jättesatsning på vindkraft – gav 2023 bara 10,6% av energiförbrukningen.

  Däri ligger problemet med vinden – att förbrukningen bara kunde utnyttja 10,6% beror på att förbrukning och produktion inte kan styras från vind.

  Biobränsle ger ungefär 3 gånger så mycket till förbrukningen – och var resten kommer ifrån fattar ni som läser denna blogg.

  Att blunda för förbrukningen och bara tänka produktion och installerad effekt – är ett jättefeltänk.

  Obalanserna växer för varje ny installerad vindkraft.

 25. Patrick Lindahl

  Att MP gick framåt så mycket i Sverige beror i stor utsträckning på den propaganda vi utsatts för i MSM och framför allt i SvT. Det finns inte ett program där man inte nämner ordet klimatförändringar. Flera gånger i varenda naturprogram, och minst en gång i varje nyhetsprogram har man ett inslag som mynnar ut i att det beror på klimatet.
  Det är en medveten hjärntvätt som har hållit på i flera år och som bara eskalerat.

 26. Magma

  # 23 Patrik
  Det är en medveten hjärntvätt och ett stöd till ett enskilt parti av en skattefinansierad organisation som i sitt uppdrag har inskrivit att de skall vara opolitiska …
  Det är en skandal att man inte genomfört en seriöst menad granskning av hur de genomför sitt samhällsuppdrag.

 27. BG

  #11 Ann Ih

  Jag matar honom med info från Klimatupplysningen, Pielke och Shellenberger.

  Det har för övrigt kommit en ny, uppdaterad version av Steven Steven Koonins bok Unsettled.