Omöjliga klimatmål

Några slumpvisa nedslag på tre klimatmål som är omöjliga att nå.

 1. Målet att begränsa de globala utsläppen för max 1,5 grC

COP28 blir som vanligt ett oändligt ältande av gröna ambitioner där de mest löjeväckande är att slutsatsen blir att kraven enlig 1,5-gradersmålet från Paris 2015 ”visst är möjligt att nå”, bara vi tar i från fotsulorna och uppåt i våra gemensamma ansträngningar att bli helgonförklarade i klimatkyrkan.

Det sägs att de finns speciella ”AlGoreitmer” som möjliggör detta.

Men verkligheten visar hela tiden sitt fula tryne, så alla med grundskolekompetens i matematik borde inse att det är en utsiktslös omöjlighet. Ändå har längs vägen i smyg reduktionskravet för att nå målet nedjusterats från ursprungliga 60% till det lägre kravet minus 50%. Från nivån på utsläppen 2019 räknar nu klimatprofeterna med att en reduktion med 43% är nödvändig. Det spelar absolut ingen roll. Skillnaden i omöjlighetsgrad mellan 60 % och nya målet 43%, är infinitesimal . Verklighetens utsläppskurva kommer oförtrutet att fortsätta att sträva uppåt.

Det orimliga Parisavtalet – Klimatupplysningen

utslapp global

  1. IEA:s mål om antalet elbilar 2030

elbilar globalt

26 miljoner elbilar fanns på vägarna globalt 2023 varav 70% batteribilar, dvs ca 18 miljoner. Det är globalt 1,2 % av alla bilar. Och som vi alla vet har det gått grus i elbilsmaskineriet under senaste halvåret. IEA:S mål, 150 miljoner batteribilar, dvs 10 % av fordonsflottan 2030 ter sig som en naiv, våt dröm för elbilsentusiasterna. I klartext, omöjligt att nå! Även om det är ett omöjligt mål att nå så skulle det ändå innebära att 90% av bilarna 2030 är bränsledrivna. Det blir en omöjlig situation att då förbjuda försäljning av nya bränslebilar från 2035 som många länder nu gör. Om alla andra problem med elbilar mot förmodan skulle lösas så sätter ändå bristen på råvaror och metaller för batterierna effektivt stopp för den teoretiskt nödvändiga ökade produktionstakten.

https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2023/trends-in-electric-light-duty-vehicles.

Energiomställningen en villfarelse: Mineralbristen oundviklig – Klimatupplysningen

3.Sverige, reduktion av utsläpp från transportsektorn med 70% till 2030.

Patetiskt nog knipblundar svenska politiker för att alla batteribilar har en ”ryggsäck” av koldioxidbelastning från tillverkningen av batterierna inklusive belastningen från brytningen i fyndigheterna av metallkomponenter som kobolt och litium, ofta under vidriga förhållanden.

Det svenska målet är 70% reduktion av utsläppen till 2030. Det finns ingen annan väg att nå detta än att 70% av fordonsflottan är elektrifierad.

Utgångsläget i oktober 2023:

elbilar sverige

Batteribilar utgör i oktober 2023 ca 6%  personbilsflottan eller ca 275.000 batteribilar. Den avstannande tillväxttakten är ca 80.000 batteribilar/ år, dvs på 6 återstående år till 2030 så blir summan ca  275 + 480 = ca 750.000 batteribilar av en fordonsflotta som inklusive lastbilar kommer att vara ca 6 miljoner fordon.
Då är andelen batteribilar ca 13% men vi ska minska utsläppen med 70%!
Man behöver inte vara smartare än en femteklassare för att inse det omöjliga i detta.

Så politikerna borde klara detta, men gör det inte.

En klimatpotentat sa i TV-Nyheterna att COP28 är som en fars, med en arabisk multimiljardär  i olja som ordförande. Som visats är verkligheten inte samarbetsvillig. Så farsen är oroande med tanke på de negativa återverkningar COP28 kommer att sprida över världen när nya, löjligt omöjliga mål kommer att läggas fast efter nattmanglingar sista mötesdagen ”ända in i kaklet”.

 

Evert Andersson                Mats Kälvemark

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Enough

  2030 var väl tillräckligt avlägset när årtalet sattes, nu räcker det som sagt med grundskolematte och statistiska uppgifter för att räkna ut att det inte kommer att hända.

  2035 är lite längre bort, men redan nu är de ”målen” omöjliga. Efter det är det bara 10 år till 2045, då ALL förbränning ska ha upphört, man tar sig för pannan.

  Vi får hoppas att moder natur, t.ex. strömningar i haven, skruvar ner atmosfärstemperaturen eller fryser den långsamma uppåtkurvan ( kring 0,14 C per decennium), så att vanligt folk också förstår bluffen.

 2. Tack för belysningen av rimlighetsperspektivet – som ständigt förskräcker i dom gröna kalkylerna.

  Det är idag och har så varit i flera veckor att det är närmast optimala vindarstyrkor för vindkraftproduktion.

  Nu på morgonen blåser det rejält på västkusten, östkusten och norröver – men ändå förmår vindkraften bara att producera 3765MW av ca 15000MW installerat.
  Det är kanske den hårda kölden och snön som sänker produktionen – men det visar tydligt att det inte bara är lagring och kort livslängd som är vindkraftens eviga problem – utan även produktionen.

  Att förstöra enorma arealer vildmark i norr och ute på dom livsviktiga havsgrunden är extremt orimligt – i ett hållbarhetsperspektiv.

  Tänk om ändå rimlighetsperspektivet kunde återföras i politiken och på våra lärosäten och inom klimatforskningen.

 3. Magma

  Det är bara att konstatera att i princip ALLT som predikas inom klimathotskyrkan är utom normalt sans och vett, och det är lätt för en normalbegåvad att dra slutsatsen att inte ens översteprästerna inom rörelsen lever som man lär.
  Bara det faktum att deras väckelsemöte COP28 drar en kopiös mängd pilgrimer till varmare länder varav den absoluta majoriteten flyger till mötet – ett transportsätt som de själva gjort sitt yttersta för att skambelägga … men tillhör man själv de upplysta så räcker det kanske med en kort Ave Maria för att få den allsmäktiges förlåtelse …

 4. Kurt Persson

  ”Om alla andra problem med elbilar mot förmodan skulle lösas så sätter ändå bristen på råvaror och metaller för batterierna effektivt stopp för den teoretiskt nödvändiga ökade produktionstakten.”
  Ni hänvisar till ett inlägg på Klimatupplysningen daterat 4/2 2023 som handlar om bristen på råvaror.
  En månad därefter kunde man läsa om sjunkande priser på litium och den trenden verkar fortsätta.
  Hur ser ni på detta?

 5. Sigge

  Klimatmålen hade inte varit omöjliga att uppnå om det inte fanns en personer som motarbetade dessa med en massa desinformation. Det finns fortfarande personer som inte tror på att användningen av fossila bränslen inte påverkar globala temperaturen som ett resultat av den desinformationen.

  Lite förtydligande. 26 miljoner elbilar fanns det i världen vid årsskiftet 2022/2023. Prognosen är att det skall vara 40 miljoner elbilar vid årsskiftet 2023/2024.

  Att uppnå 150 miljoner elbilar är inte omöjligt. Det är inte alls orimligt att det tillverkas över 110 miljoner elbilar under åren 2024-2029. Det är i medeltal 18 miljoner elbilar per år vilket enligt prognoserna kommer att göras 2024.

  Att vissa tillverkare har fått svårt att sälja alla elbilar de tillverkar beror på nog på att de elbilarna är för dyra i förhållande till sina konkurrenter. Tesla har sänkt priserna på sina modeller. De har ju lyxmodellerna S och X samt de lite billigare modellerna 3 och Y. Prismässigt har model Y varit jämförbar med Volvo XC40, Audi Q4, BMW iX1 och några modeller till som har en högre kvalitet än Tesla model Y. Det är främst att Tesla 3 och Y har en snål inredning, att den är bullrigare än flera konkurrenter och inte minst att det varit en del kvalitesproblem som gjort att de modellerna inte längre säljer allt som Tesla kan tillverka. VW, Audi och andra bilar i VW-samarbetet har ju inte så bra snabbladdning vilket märks när det är kallt ute. Från årsmodell 2024 skall det vara löst.

 6. Jan Ågersten

  #5
  Sedan 1975 kan man konfigurera med hjälp av katalysatortekniken en förbränningsmotor till att inte släppa ut några giftiga ämnen. Det är oviljan från framför allt miljörörelsen som förhindrat detta av ideologiska skäl då man inte vill ha bilar överhuvudtaget. Elbilsmarknaden kan liknas vid Ebberöds bank då varje elbil säljs med förlust. Att framhärda elbilarnas förträfflighet för klimatets skull är ett tecken på total okunskap om elbilens tillverkningsprocess samt vad det är som driver klimatet. Att överhuvudtaget tala om desinformation i dessa sammanhang visar på total faktaresistens.

 7. Mats Kälvemark

  #4 Kurt; #5 Sigge
  Bristerna på litium uppstår om man skulle bygga batterier/bilar i den takt som skisseras av politiker för att nå ”den våta drömmen”, exempelvis 150 miljoner batteribilar 2030.
  Priset på litium får man anta följer lagen om utbud ställt mot eferfrågan. Minskad efterfågan ger lägre pris.
  Som visats i inlägget skulle 150 miljoner elbilar ändå innebära att 90% av den globala fördonsflottan är bränslebilar. Och moderna bränslebilar är bättre på precis alltiing i en jämförelse med batteribilar. Tar man hänsyn till att batterierna är laddade med CO2 från start så blir utsläppen av CO2 inte mindre än en ny, högeffektiv diesel med 55% verkningsgrad (Mazda) och höggradig rening av partiklar och NOx. Vi måste också utgå från att på EU-nivå så laddas batteribilarna med el som produceras med hög andel fossila bränslen som har avsevärda utbytesförlsuter i processkedjan. Och de riktigt farliga cancerogena partiklarna från däck och asfalt är högre för en batteribil i proportion till den högre vikten (20%) jämfört med motsvarande bränslebil.

 8. pekke

  Ser inte bra ut i det kalla Europa, eldas på bra i en del länder.

  https://app.electricitymaps.com/zone/DE

  Läste även att Indien vill fortsätta bränna kol.

  Blir nog en tummetott på detta 28:n klimathappening som det brukar bli.

 9. Mats Kälvemark

  #5 Sigge
  Se bild nr 19 i länken.
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf
  CO2 påverkar den globala temperaturen men då varje nettoökning av bestämd storlek får en allt mindre påverkan pga den logaritmiska effekten så är påverkan avtagande. Professor W. Happer beräknar att en dubblerad halt av CO2 i atmsofären innebär en ökad global tempertur på 1 grC. Atmosfärshalten är ca 420 ppm och ökningstakten ca 2 ppm/år, dvs det tar ca 200 år för att nå dubbelrad halt. Det motsvarar då 1/200 = 0,005 grC/år eller 0,05 grC/decennium. Nuvarande ökningstakt takt är 0,14 grC/decennium, dock med pauser 8 år globalt fram till juli 2023 (UAH) respektive 18 år för USA landtemperatur baserat på mätstationer som ej påverkats av UHI. (NOAA). Skillande mellan CO2-driven tempstegring och observerad är 0,14 grC – 0,05 grC = 0,09 grC/decennium som kan förklaras av de naturliga klimatvariationer som hela tiden förkommer alltsedan början av jordens historia. Närmast liggande är perioden 1910-1940 som visar samma trend som vi har f.n., dvs ca 0,14 grC/decennium utan påverkan av fossil CO2.
  Många ännu gällande temperaturrekord är från den tiden.

 10. Benny

  När man läser inlägg som den från ”Sigge” så inser man att fakta och verklighet är en helt perifer företeelse hos en del människor? Varför är det så svårt för en del att läsa och förstå? Kanske det beror på den auktoritetstro som är så vanlig i västerlandet eller den enorma lögnpropagandan som MSM-fulmedia hela tiden sprider om i stort sett allt? ”Storebror” vet bäst det har vi fått till oss sedan Gustav Vasa och andra despoter i västvärlden samtidigt som man pekat finger åt andra länders despoter för att framställa sig själva i bättre dager. I klimathysterikernas värld har fysikaliska begränsningar ingen som helst bäring utan man kastar sig villigt in i lekstugan med ”grön energi” trots alla varningssignaler! Detta vansinne kommer att kosta många fler liv än den ynka temperaturökning man inbillar sig är på väg men som ingen varken sett eller känt av i verkligheten utan den alstras med hjälp av mygel vid mätningar!

 11. Daniel Wiklund

  # 5 Sigge Är det möjligtvis Covering Climate Now du tänker på när du skriver om desinformation. Eller kanske SVT eller nån av dom stora och små tidningar som vi har i Sverige. Eller nån av dom tusental kommunikatörer som finns i Sverige. Eller nån av dom många klimat och hållbarhetsstrateger som finns. Eller kanske att du anser att IPCC desinformerar. Eller EU-s klimatansvariga. Eller är det en projektion?

 12. Sören G

  Kring år 1000 e.v.t. var temperaturen drygt 1 grad högre än 1850 enligt data från borrkärna från Grönland. Nu sägs temperaturen vara drygt 1 grad högre än förindustriell tid, vilket lär vara kring 1850. D.v.s. temperaturen nu är densamma som kring år 1000. Ca år 100 f.v.t var temperaturen nästan 1 grad högre än vad den var år 1000 e.v.t. Eller 1 grad högre än nu.
  Kring mitten av 1300-talet f.v.t. (under Bronsåldern) var temperaturen ytterligare 0,8 grader högre än år 100 f.v.t.

  Att bestämma en viss medeltemperatur för Jorden är är totalt vansinnigt. Och dessutom måste man först kunna visa hur temperaturen beror på koldioxidhalten i atmosfären.
  Och är atmosfärens temperatur egentligen det viktigaste. Haven har ju mycket större värmekapacitet. Vattnet kan blandas om och ibland kyla atmosfären när kallare vatten kommer upp till ytan, eller tvärtom.

 13. Paul Håkansson

  På tal om omöjliga klimatmål här kommer en om batteribilar.

  More than 3,000 auto dealers sign letter opposing Biden’s electric vehicle mandate

  A coalition of more than 3,000 auto dealers nationwide is sending an open letter to President Biden, calling on him to ”tap the brakes” on his administration’s aggressive electric vehicle (EV) push.

  The coalition — which includes dealers located in all 50 states and who collectively sell every major car brand — is taking particular aim at the Biden administration’s tailpipe emissions standards released earlier this year which are the most aggressive federal regulations of their kind ever issued. Under the regulations proposed by the Environmental Protection Agency (EPA), the majority of new vehicle purchases will be electric within a decade.

  ”These vehicles are ideal for many people, and we believe their appeal will grow over time,” the dealers wrote in their letter to Biden on Tuesday. ”The reality, however, is that electric vehicle demand today is not keeping up with the large influx of BEVs [battery electric vehicles] arriving at our dealerships prompted by the current regulations. BEVs are stacking up on our lots.”

  ”Last year, there was a lot of hope and hype about EVs,” the letter continued. ”Early adopters formed an initial line and were ready to buy these vehicles as soon as we had them to sell. But that enthusiasm has stalled. Today, the supply of unsold BEVs is surging, as they are not selling nearly as fast as they are arriving at our dealerships — even with deep price cuts, manufacturer incentives, and generous government incentives.”

  They added that, while the goals of the EPA regulations are admirable, they are also ”unrealistic based on current and forecasted customer demand.” The dealers further noted that the best indicator of customer demand in the auto marketplace is how EVs are stacking up in their lots.

  The letter further noted that there are many issues facing the EV industry such as lacking charging infrastructure, energy grid instability and a lack of reliable mineral supplies vital for EV batteries.

  BEIJING-BACKED GREEN ENERGY FIRM IS EXPANDING IN US, POSING SERIOUS NATIONAL SECURITY RISK: REPORT

  ”Mr. President, it is time to tap the brakes on the unrealistic government electric vehicle mandate. Allow time for the battery technology to advance. Allow time to make BEVs more affordable. Allow time to develop domestic sources for the minerals to make batteries,” the letter stated.

  ”Allow time for the charging infrastructure to be built and prove reliable. And most of all, allow time for the American consumer to get comfortable with the technology and make the choice to buy an electric vehicle.”

  The EPA’s tailpipe regulations, which were unveiled in a joint announcement with the White House in April, will impact car model years 2027 through 2032 and are designed to improve air quality and reduce U.S. greenhouse gas emissions. According to the White House, under the regulations, 67% of new sedan, crossover, SUV and light truck purchases, up to 50% of bus and garbage truck purchases, 35% of short-haul freight tractor purchases, and 25% of long-haul freight tractor purchases could be electric by 2032……………………………forts.

  https://www.foxbusiness.com/politics/3000-auto-dealers-sign-letter-opposing-bidens-electric-vehicle-mandate

 14. Lars Thorén

  #5
  Det är klart att elbil jämfört med fossil dito är det enda valet för tjänstebil, särskilt för småföretagare: låg fordonsskatt, lågt förmånsvärde, ladda på jobbet (dra momsen på elen och ta övriga elkostnaden på företagets bekostnad, vilken småföretagare skulle inte göra det?), låg servicekostnad. På köpet en jobbig bil med ladd- och räckviddsångest. Inget för privatpersoner med lust för spontana upptäcksresor i Småland eller norra Sverige direkt.

 15. Karl Erik R

  #4 Kurt Persson

  Priset på metaller baseras på tillgång och efterfrågan. Även små variationer påverkar priset – uppåt eller neråt.

  Just nu finns två faktorer som trycker ner priset på litium:

  1. Efterfrågan på bilar med batterier följer inte tidigare prognoser. Om producenter av litium inte sänker sin produktion så kommer priset att sjunka.

  2. Batteritillverkare presenterar planer på batterier som inte innehåller litium. Blir detta verklighet så kommer priset på litium att rasa ytterligare.

  I små batterier som i mobiltelefoner finns nog inga alternativ till litium, så efterfrågan blir aldrig noll.

 16. Robert Norling

  Fråga är om vi inte borde öka på CO2 om det nu har någon effekt.

  En mycket kall natt i Sverige. Lund o Malmö hade under -11 och som lägst var det i Storlien med 28,6.
  Gotland och då Visby slog ett 139 år gammalt köldrekord i förgår natt (-12,0 från år 1884) med en marginal på i dessa sammanhang extrema över tre grader och det uppmättes -15,4.
  Detta trots ”kokande hav och rekordtemperaturer i Östersjön”

  Från SMHI: https://www.smhi.se/bloggar/vaderleken-2-3336/rekordstort-novembersnodjup-i-uppsala-och-koldrekord-i-visby-1.202456

 17. Göran

  Alla världens petroleumbilars utsläpp av koldioxid under 20 års tid påverkar klimatet lika mycket som klimatet i ditt vardagsrum påverkas när du tänder en tändsticka i vardagsrummet.

 18. Björn

  Med tanke på att världens antal bilar med traditionell drift skall ersättas med ren eldrift inom en bestämd tid, är som fakta visar, en omöjlighet. Begreppet eldrift har egentligen sin koppling till motorerna som drivs med el. Verkningsgraden för sådan drift är naturligtvis betydligt högre jämfört med den som kan uppnås med traditionell drift med all mekanik som växellådor etc och andra som värmeförluster o.s.v. Den sannolika utvecklingen är nu att motordriften kommer att bli eldriven, men hur genereringen av elektriciteten till motorerna kommer att bli, är en separat fråga. En trolig utveckling är att minde kolvmotorer kommer att utvecklas, vilka kopplas till en generator som har tillräcklig kapacitet för all den energi som behövs för bilens drift. Att på nuvarande stadium tro att vi kan bli helt frikopplade från flytande bränslen är en utopi.

 19. mattias

  #16
  På tal om kokande hav. Här måste det väl ändå har blivit fel? Kolla skalan och jämför med World (60S-60N): https://climatereanalyzer.org/clim/sst_daily/

 20. Thorleif

  Men alla potentater har ju ett schysst jobb som skattebetalarna försörjer dem med. Vem annars när verkligheten inte längre gäller (= vinstkrav enl going concern-principen).

  Slutsats #1:
  Att låtsas funkar när alla gör detsamma.

  Slutsats #2:
  När besluten inte behöver prövas med en konsekvensanalys (på alla områden) beräknad utifrån verkligheten räcker det med att gissa.

 21. Christer Eriksson

  Är mycket utanför ämnet,ber om ursäkt. Men måste bara fråga.I dagens Aftonbladet påstås det att det inte sker någon landhöjningen i södra och mellersta Sverige längre.Allt enligt geologer som Aftonbladet pratat med
  Sant eller falskt.

  Admin får ta bort om det faller för mycket utanför ämnet

 22. Thorleif

  # 13 Paul Håkansson

  Inte svårt att gissa att bilåterförsäljarna ser sina företag och utkomstmöjligheter som hotade!

  Kommer politiker som svar på den långsamt framväxande verkligheten få dem att svara med…….???:

  Ökade skattesubventioner och kraftigt höjda skatter? Ja vilka vågar backa innan det är för sent?
  Och till slut Katastrof……. (ingen behöver ta ansvar på riktigt).

  WEF t.ex ser ett totalt kommande fiasko som en möjlighet (missa aldrig en kris) och utsikter för en ”stark man”…… en diktator, en fascist i marxist-kostym högst upp i FN-skrapan!

 23. Mats Kälvemark

  #21 Christer
  Påståendet i Aftonbladet är falskt. (Som vanligt)
  Se billd nr 31 i länken:
  https://klimatupplysningen.se/wp-content/uploads/2022/10/Klimat-221016.pdf
  Vi har landhöjnng i hela Sverige från 1 mm/år södra Skåne – till 9 mm/år i Umeåtrakten. Stockholm har en landhäjning på 5,6 mm/år och en havsnivåhöjning på 1,8 mm vilket blir en havsnivåsänknng netto på 3,8 mm/år. Bild 30 i samma länk.

 24. Thorleif

  #5 Sigge

  Var ser du kopplingen CO2 och temperatur i USA? USA är ju bilens förlovade land med relativt lågt beskattade fossilbränslen.

  Här 2005-2023;

  https://wattsupwiththat.com/2023/08/08/noaa-u-s-average-temperature-anomaly-data-through-july-2023-wheres-the-crisis/

 25. TB

  Evert & Mats
  Tack för att ni finns här så att man får någon vettig klimatinformation. MSM är ju värdelösa!

 26. Bengt Abelsson

  Apropå ”klimatmål”

  På en informationsskylt vid Eklandskapet, intill Linköpings centrala delar, kan man läsa:
  ”Lövskogens storhetstid

  Lövskogar med ek, lind och alm hade stor utbredning under den så kallade värmetiden, mellan 7000 och 3000 år sedan.
  När sedan klimatet blev svalare fick lövskogen maka åt sig till förmån för barrskog, men även för människornas allt mer omfattande odlingar.
  Dagens lövskogar är endast spillror av värmetidens urskog. Många av Eklandskapets växter och djur har dock funnits här sedan dess och kan ses som kvarlevor från den tiden.”

  Så, vad är skadan / risken med lite gynnsammare temperatur??

 27. tty

  #21

  ”Sant eller falskt.”

  Givetvis falskt, nästan onödigt att påpeka när det gäller Aftonbladet.

  För den som vill djupdyka i frågan:

  https://link.springer.com/article/10.1007/s00190-019-01280-8

 28. Christer Eriksson

  #23 #27
  Tack det var min uppfattning också.
  Mats K tack för länken,mycket intressant fakta.Skall spara den.

 29. Sigge

  Mats Klävemark #7

  Att man i ett vägfordon skall komma upp till en praktisk verkningsgrad på över 50% är orealistiskt. Att det går att nästan komma upp till de verkningsgraderna i fartygsmaskiner känner jag till. Men då går maskinen under lång tid på optimalt varvtal och är optimalt belastad.

  Ett hybridfordon som har liten förbränningsmotor skulle kunna komma upp till 40% verkningsgrad. I alla fall teoretiskt om man kör på plan väg i hög jämn fart.

 30. Christer Eriksson

  Får jag besvära om ytterligare en fråga.
  Gäller en diskussion om Mans sk hockeyklubba.
  Är den definitivt avfärdad eller har den vunnit erkännande någon domstol.

  Frågar för här jag vet att det finns kunskap här.

 31. Mats Kälvemark

  #29 Sigge
  Och ändå är det en realitet.
  Du kan läsa mer om Mazdas diesel här.
  https://www.mazda.com/en/innovation/mazda-stories/engineers/skyactiv-x/
  55% är verkningsgrad i labtest.

 32. Lars Cornell

  #7 #9 Mats K
  Du kanske märkt att Sigge hör till den binära (svart eller vit) skaran, antingen tror man på att CO2 är en växthusgas som påverkar jordens temperatur eller också inte.
  Att det för de flesta av oss handlar om HUR MYCKET och VILKA BLIR KONSEKVENSERNA tycks han inte ha förstått.

  18 000 000 producerade bilar årligen är 1,2 procent av 1 500 000 000 vilket är antal bilar i världen nu. Med det når man inte ens 10 procent år 2035.

 33. Ingemar Säfbom

  OT
  420 forskare i en debattartikel i Aftonbladet i går. ”nu måste fler Svenskar kräva en omställning”
  ”Om vi inte sänker utsläppen idag utan kör business as usual kan halten av koldioxid i atmosfären ha fördubblats till 2100.”
  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/EQ8nk2/420-forskare-regeringens-klimatpolitik-ar-katastrofal

 34. tty

  #30

  Den är sedan länge avfärdad. Den bygger på felaktig statistisk metodik. Domstolar är totalt irrelevanta i sammanhanget.

  Nyligen har det t o m framkommit att kurvan överhuvud taget inte bygger på de data som Mann påstod i artikeln, utan på en annan uppsättning proxies:

  https://climateaudit.org/2023/11/24/mbh98-new-light-on-the-real-data/

 35. Christer E #30

  Hockeyklubban är definitivt avfärdad av McIntyre och McKitrick 2005. Sedan dess har de vetenskapliga rapporterna från IPCC ändrat på den till olika oigenkännliga spagettidiagram.

  Däremot återkom den till allas förvåning i politikernas egen senaste pamflett utan motivering. Den avfärdades igen av McIntyre, beskrivet här https://klimatupplysningen.se/nya-hockeyklubban-lika-felaktig-som-den-gamla/

  Jag tror inte att Hockeyklubban fått en dom i en domstol eftersom Michael Mann vägrade att lämna in sina grunddata för diagrammet. Ärendet avskrevs. MM lämnade heller inte in sina kompletta data och statistiska behandling till IPCC när det begav sig.

 36. Micke

  #33 Mycket fina titlar på den underskriften.
  Men att skilja på klimat och väder verkar ingen av dom förstå.
  Och vad är skillnaden i co2 om man eldar en liter palmolja eller diesel? Någon av dom måste väl ha gått i skolan.

 37. Apropå det här med omöjliga mål. Gång på gång så ser vi hur olika påtryckargrupper (inklusive FN, EU och SVT) jublar när man skärper målen. T.ex. Då man ville få parisöverenskommelsen att handla om 1,5 grader istället för det ursprungliga 2, eller när man ändrade på förbudet mot fossildrivna bilar från 2035 till 2030, osv. Det är som om det finns något magiskt i just omöjliga mål. Alla blir så glada,

  När det sedan visar sig att det omöjliga var just omöjligt så hör man klimatskriket dåna på gator och torg. Det är för mig oklart varför omöjliga klimatmål är så eftersträvansvärda vid sådana här klimatkonferenser. Ingen av deltagarna verkar ha en susning om hur de skall uppnås eller vilka konsekvenserna blir av att försöka uppnå dem.

 38. Ann lh

  OT TV rapporterar från Dubai. Den smorde Kung Charles höll nyss tal och hyllade där värdlandet och inte minst den nuvarande kungens far för hans bidrag till att tillhandahålla Clean Energy.
  Han sa att han ägnat stor del av sitt liv till åt klimatförändringarna, men för mej verkar det lite som att han fått det hela lite om bakfoten, eller?

 39. Jan Ågersten

  #33 Ingemar, bra spaning.
  Det är tydligt att Aftonbladet och universiteten saknar landhöjning då de har dränkts av klimathelvetet.

 40. Mats Kälvemark

  #33 Ingemar Säfbom
  Se länken.
  https://gml.noaa.gov/ccgg/trends/gr.html
  Genomnittlig tillväxttakt av atmosfärshalten 2020 – 2022 är ca 2,2 ppm per år. Takten är som synes just nu i avtagande men kommer att öka igen när pågående El Ninjo får genomslag. Temperaturen styr ju CO2, inte tvärtom. Men räkna på en fördubbling med plus 420 ppm så kommer det att ta 190 år med nuvarande takt.
  Det 420 ”forskare” skriver under på är för det första att de inte har grundskolekompetens i matte och för det andra att de inte har en susning om verklighten vad gäller klimatet. Patetiskt är bara förnamnet och skamligt för den så väl dokumenterat okunniga skaran som kallar sig forskare.

 41. tty

  #33

  Vi har en hel del milt sagt udda ämnen vid svenska universitet och högskolor idag:

  ”barn-och ungdomsvetenskap”
  ”vilda djurs välfärd”
  ”hållbar omvandling av byggd miljö”
  ”strategier för miljö- och socialt hållbart samhällsbyggande”
  ”global utvecklingsmiljövetenskap”
  ”offentlig förvaltning” (när blev det en vetenskap?)
  ”systemomställning för hälsa”
  ”miljökommunikation”
  ”urban energidataanalys”
  ”människa-datorinteraktion inriktning hållbarhet”
  ”samhällsvetenskapliga miljöstudier”
  ”miljösociologi”
  ”lärande för hållbar utveckling”
  ”folkhälsovetenskap med inriktning hållbar utveckling”
  ”regional utveckling”
  ”klimatpolitik”
  ”urbana och regionala studier”
  ”hållbar destinationsutveckling”
  ”miljöepidemiologi”
  ”miljöpsykologi”
  ”religionsbeteendevetenskap och praktisk teologi”
  ”bibelvetenskap”
  ”systematisk teologi”

  När man läser listan över undertecknarna påminns man osökt om talesättet att det är svårt att förklara något för en person vars jobb hänger på att han inte begriper.

 42. pekke

  #21 Christer

  Hitta påståendet i Aftonbladet här under liveflöde:
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Kn86K6/klimat-liverapportering?pinnedEntry=1192704

  Citat:
  ” Hej! Enligt de geologer jag pratat med sker det inte längre någon landhöjning i de södra och mellersta regionerna i Sverige. Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap har gjort tekniska beräkningar för vad havsnivåernas ökning kan innebära för kustnära städer i framtiden. Den hittar du här.
  Agneta Elmegård. ”

  Vem är hon ?
  https://www.aftonbladet.se/av/agneta-elmegard

  Undrar vilka geologer hon har pratat med ??

 43. Bernt O

  Efter 400 miljoner dollar till ”klimatskadefonden” i går menar de sjunkande önationerna som KOMMER ATT VARA UNDER VATTEN 2050 ( ! ) – att de pengarna inte räcker på långt när!
  Man tar sig för pannan – vilka är dessa märkliga önationer? Har man fyllt igen lagunerna, pumpat upp allt sötvatten, fiskat ut alla papegojfiskar, smutsat ner stränderna?

 44. Kurt Persson

  Karl Erik R
  Just nu finns ytterligare en faktor
  ” USA:s energidepartement (DOE) tillkännagav idag resultaten av den hittills mest omfattande analysen som kvantifierar de inhemska litiumresurserna i Kaliforniens Salton Sea-region. Genomförd av DOE:s Lawrence Berkeley National Laboratory fann analysen att med förväntade tekniska framsteg, skulle Salton Sea-regionens totala resurser kunna producera mer än 3 400 kiloton litium, tillräckligt för att stödja över 375 miljoner batterier för elfordon (EV) – mer än den totala antal fordon för närvarande på amerikanska vägar.”
  Detta förändrar väl hela problematiken!

 45. tty

  #42

  Vill man vara snäll kan man ju anta att hon (men däremot knappast någon geolog) blandat ihop landhöjning med relativ havsnivåhöjning. Detta är ju två olika saker. Landhöjning har vi i hela Sverige, men i Skåne är den bara ungefär lika stor som havsnivåhöjningen varför den relativa havsnivån inte sjunker där.

  Jag återkommer tillmin favoritkurva från Kungsholmsfortet i Karlskrona:

  https://psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/70_high.png

  Där har landhöjning och havsnivåhöjning hållit jämna steg sedan mätningarna början 1886.

  Nästa långa serie är Ölands norra udde:

  https://psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/69_high.png

  Här syns en liten minskning, och i Stockholm sjunker det rejält:

  https://psmsl.org/data/obtaining/rlr.monthly.plots/78_high.png

 46. Sören G

  Hörde något om att museerna ska ha klimatinformation. Blir det då klimatets variation genom tiderna? Att Island och Grönland hade milt klimat för tusen år sedan vilket möjligjorde bosättning?

 47. Mats Kälvemark

  #43 Bernt O
  Här kan man läsa om bedrägeriet med sjunkande önationer. Just follw the money!

  https://myemail.constantcontact.com/Islands-in-Danger–Nope–Not-Really.html?soid=1101509381788&aid=9XgIlZ2X2wY

  Och vidare här:
  https://www.nature.com/articles/s41467-018-02954-1

  Utstuderat klimatbedrägeri och det handlar om stora pengar!

 48. Lars Cornell

  #40 Mats K. Det verkar som om du adderar koldioxidhöjningen rakt av.
  Då delar jag inte din åsikt eftersom höjningen rimligen måste plana av asymptotiskt om användning av fossila bränslen är konstant. En del av atmosfärens koldioxid går ned i haven. En del av den kommer tillbaka upp i atmosfären och en del stannar varaktigt i haven i olika former som kalk och metanhydrater.
  Fotosyntesen ökar, i synnerhet fotosyntesen i haven som svarar för troligen mer än 50%. En del, mycket liten del tror jag, av koldioxiden som finns kvar i atmosfären bildar torv och kol/olja/metan i mer varaktiga former.

  Med konstant utsläpp av koldioxid från fossila bränslen och kalk kommer vi att nå någonstans mellan 500 och 600 ppm men inte mer. Med 600 ppm får vi mycket bättre livsvillkor på jorden än med nuvarande 400 ppm. Fördelarna är större än nackdelarna. Eller hur?

 49. tty

  #44

  Litium har egentligen aldrig varit det stora problemet. Det går att utvinna ur i princip alla saltsjöar som får sitt salt från erosion av berg (alltså inte från havet), som t ex just Salton Sea.

  Fast Salton Sea har ju bara en salthalt av ca 4,4 % (där finns ju t o m fisk), så det kommer att bli rejält dyrt litium.
  Bättre att ta ur valfri salar i Anderna istället (det finns åtskilliga).

  Kobolt är det värre med. Och nickel, och koppar, och iridium, och…
  Där är det inte så lätt att öka produktionen.

 50. Lars Cornell

  #46 Sören G. Det kan vara intressant. Men om du ej anger din källa går det inte att använda din information.

 51. tty

  #48

  ”En del, mycket liten del tror jag, av koldioxiden som finns kvar i atmosfären bildar torv och kol/olja/metan i mer varaktiga former.”

  Torv/kol bildas otvivelaktigt i stora mängder i igenväxande våtmarker. Huvuddelen av den kommer dock att hyvlas bort och oxideras tillbaka till koldioxid under nästa istid.

  Olja/naturgas bildas nästan inte alls under nuvarande ishusklimat. Det kan bara uppstå när organiskt material samlas på syrefria havsbottnar, och sådana finns knappt med den kraftiga termohalina cirkulation som gällt de senaste 35 miljoner åren. Det är bara i enstaka isolerade djuphålor som delar av Östersjön, hela Svarta Havet, Cariacoäckenet i Karibiska havet och (ibland, under särskilt varma interglacialer) i östra Medelhavet som det finns syrefria bottnar.

 52. Paul Håkansson

  OT

  Vindkraften går i konkurs: Ägare tömmer bolag och markinnehavare får betala

  En våg av konkurser hotar nu vindkraften i Sverige. Och notan för att montera ned verken och återställa naturen kan landa på markägaren. Detta avslöjar nu TV4 Kalla fakta. Men för Swebbtvs tittare och läsare kommer nyheten kanske inte som en överraskning.

  Det är Kalla fakta som nu rapporterar att en konkursvåg hotar Sveriges vindkraft. En stor del av bolagen väntas gå i konkurs.

  Enligt Kalla faktas granskning är minst 1.000 vindkraftverk i Sverige på fallrepet.

  – Generellt sett är det en stor del av branschen som har ekonomiska problem, säger biträdande professor Christian Sandström, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, till TV4.

  Swebbtv har också varit inne på detta tidigare:

  ”De kommande åren väntas en stor mängd konkurser”, skrev Swebbtv i våras.

  – Och de här konkurserna kommer inte ha någon plan för att ta hand om de här verken, som är riktigt otäcka miljöbovar, sade Swebbtvs Magnus Stenlund då.

  Men inte nog med det. Kalla fakta rapporterar även att det kan bli markägarna som måste betala för nedmontering och återställande av naturen, vilket kan kosta stora summor. Detta om markägaren inte har ett tydligt avtal med bolaget som skyddar mot detta. Och enligt en jurist är det förvånansvärt många som inte har skyddande klausuler i avtalen.

  Samtidigt har kinesiska ägare tömt vindkraftsbolag på pengar före rekonstruktion, uppger Kalla fakta också.

  Att detta skulle landa på markägarna, och vart pengarna skulle ta vägen, förutsågs också i Swebbtv.

  Så här sade kärnfysikprofessor Jan Blomgren till Swebbtv i februrari 2022:

  – Det är ganska komiskt, en ödets ironi, att en av de stora ägarna i den svenska vindkraftsindustrin är ett kinesiskt kärnkraftsföretag. Varför i hela fridens namn bygger de vindkraft i Sverige? Jo, för att det går att tjäna pengar. Vi skänker bort vår svenska natur till utländska ägarintressen. Och om några år, när de här vindkraftsparkerna sjunger på sista versen, kommer en mängd aktiebolag gå i konkurs. Men de utländska ägarna kommer slippa återställa naturen. Det kommer i stället hamna på våra skattsedlar, och på olyckliga markägare.

  Så här sade Magnus Stenlund i Swebbtv i maj 2023:

  – En mycket stor andel av vindkraftverken har initierats av kineser och andra utlänningar. Men Kina står för lejonparten, utan tvivel. När det gäller hur man organiserat den ekonomiska strukturen, så är det ju så att man lämnar de här vindkraftverken utan i princip någon lönsamhet alls samtidigt som man plockat ut vinst. Man tar bidragen och suger ut det gottaste, när man får dem. Och sen lämnar man det här. För det finns ingen plan på hur dessa ska tas om hand när de inte klarar sig. Och de byggs på helt felaktiga premisser. Vi har fortfarande en allmänt vedertagen princip om att man har 20-25 års, eller 30 års, ekonomisk livslängd på de här. Men det är inte så.

  https://nyheter.swebbtv.se/vindkraften-gar-i-konkurs-agare-tommer-bolag-och-markinnehavare-far-betala/

 53. Evert Andersson

  #41 tty

  Ska vi rekommendera en komplettering av listan med ”hur ser ett civiliserat samhälle med nästan ingen energianvändning ut?” Studier kan lämpligen bedrivas i Afrikas fattigaste länder.

  Ett angeläget förslag då tiotusentals delegater i COP efter COP är så överens om att fossila bränslen ska vi inte ha. Mer än 80 % ska alltså bort!

 54. Daniel Wiklund

  Läser i tidningen en rapport från mötet i Dubai. Det blev stående ovationer när man beslöt om klimatfonden. Det blev hallelujastämning. Man lovade miljoner till höger och vänster. Undrar vems pengar dom lovade bort. Många länder sig säkert väldigt duktiga. Vad gör man inte för att rädda planeten. Och för att få åka på ett möte till. FN-s FMO släppte passande nog en ny rapport. Kontentan är krossade värmerekord. Nivåerna av växthusgaser är rekordhöga, den globala temperaturen är rekordhög. ( kände det på min cykeltur idag i ett kyligt Luleå ) havsnivåerna är rekordhöga och isarna vid Antarktis är rekordsmå. Det är en öronbedövande kakafoni av slagna rekord säger VMO:s generalsekreterare Petteri Taalas. Det är märkligt att 70000 under dessa ”extrema” väder och klimatförhållanden kan träffas och diskutera just väder och klimat. Att det inte ställdes in pga rådande ”klimatkris”. Undrar hur många av dessa tusentals deltagare som själva drabbats av ”klimatkrisen”. På annat sätt än att dom får delta i mötet. Eftersom allt handlar om rekord kan dom väl berätta vad detta möte kostar. Det rekordet håller dom nog tyst om i hållbarhetens namn. Lägg ner dessa fullständigt meningslösa och extremt dyra hallelujamöten.

 55. Sören G

  #50 Lars Cornell
  Det var nog att museerna har fått i uppdrag att ha utställning om klimatförändringen (den nuvarande alltså). Och då kommer det nog att visas bilder på översvämningar, stormar, torrsprickor i jordbruksmark och skogsbränder och hur många som dör av värme (hur många av kyla nämns nog inte).
  Och beräkningar på framtida klimatflyktingar (de som flyttar norrut men nog inte hur många som flyttar till varmare länder.

 56. Sven M Nilsson

  Elbilar ökar CO2-utsläppen och kommer så att göra ända tills all el är ”fosilfri”. Såsom Kälvemark skriver har elbilarna en tung ”ryggsäck” av CO2-utsläpp innan de ens kört en meter.
  Därtill kommer en minst lika stor ”ryggsäck” när de används därför att elen tillverklas till största delen av fossil energi med låg verkningsgrad.

 57. Mats Kälvemark

  #48 Lars Cornell
  Jag delar din åsikt men hoppas att du förstår att jag bara förenklat ville visa så att alla förstår orimligheten i de mindre begåvade 420 forskarnas påståenden att atmosfärshalten skulle dubbleras till sekelskiftet är helt uppåt väggarna fel.

 58. Lasse

  Onödiga klimatmål 😉
  https://wattsupwiththat.com/2023/12/01/natural-disasters-are-not-increasing-really/

  Kurvor som berättar annan historia än medias.
  Det är något vi gör som är bra-varför sluta?

 59. foliehatt

  Ingemar, #37,
  ja, man kunde tänka tanken att delegaterna på COP28 tog sådana radikala beslut att all flygtrafik förbjöds. Bums, direkt där och då.

  Hur skulle de då komma hem?

 60. UffeH

  Journalisten Agneta Elmegård är skönhetsredaktör på Aftonbladet och vurmar särskilt för hållbarhet och grön kemi.

 61. stig morling

  Foliehatt #59:
  Det finns alltid svar att leverera från överheten:
  1. I eftertankens kranka blekhet kan de alltid säga som den något bakfulle prosten i predikstolen, till församlingen: ”Ni skall inte leva som jag lever, ni skall leva som jag lär!”
  2. Med poeten Henrik Tikannen kan de alltid hävda: ”Dubbel moral är dubbelt så bra som enkel, jag kan alltid byta!”

  Salve
  Stig

 62. Ulf

  Svar 33,

  Man blir ju alldeles mörkrädd. Här har vi alltså folk vi offrar pengar på för att utbilda dem och de för resonemang som får lågstadieelever att framstå som betydligt bättre utbildade.
  Om de nu kallar sig 420 forskare kan de då inte gräva fram citat ifrån forskare? Nej istället citerar de FN chefen, f d ledare av socialistinternationalen.
  Ja man baxnar verkligen.

  Och var någonstans var de när förra regeringen la ner två kärnkraftverk och verkligen orsakade större långsiktiga utsläpp?

 63. Det är intressant att notera att de partier i riksdagen som är allra ivrigast att nå klimatmålen om att skära ned koldioxidutsläppen, dvs S, C, V och MP, var de som röstade emot tidöpartiernas motion om att bygga ut kärnkraften.

  De applåderar allt radikalare klimatmål men jobbar stenhårt på att göra dem omöjliga.

 64. Sigge

  Mats Klävemark #31

  Det är skillnad på labbtester och verklig drift. Scanias serietillverkade dieselmotorer har verkningsgrader på 45-48% beroende på utförande när de sitter i provbänk. I praktisk drift så blir verkningsgraden som högst 37-38% och det är på långtradare som går i jämn hastighet på motorväg där motoreffekten utnyttjas till 60-90%. I stadstrafik så är det under 30% verkningsgrad.

  Stadsbussar är de fordon där det är störst vinst med elfordon. Där går det åt 2,5 kWh el för att ersätta 1 l diesel.

 65. Daniel Wiklund

  # 64 Sigge Hur har du det med dom som desinformerar. Är det kanske dom 70000 som har möte i Dubai.

 66. TorbjörnR

  Angående uppropet i AB.
  Tror de kanske menar fördubbling av co2 relativt 1850 och dess påstådda 280 ppm.
  Då ska vi nå 560 ppm 2100 vilket blir ca 1,8 ppm per år.

  Bara min gissning

 67. Fredrik S

  Mats och Sigge,

  Kineserna med Bosch är i framkant:

  https://en.weichaipower.com/media_center/news/202211/t20221124_89478.html

 68. Daniel Wiklund

  Det är kallt i hela Sverige. Läser text-tvs temperaturer. Av alla orter är det bara Visby (1 plusgrad) som inte har minusgrader. Flera dagar denna vecka har alla orter haft minusgrader.Skönt för deltagarna på klimatmötet ( som är lika många som boende i Luleå, 75000) att det hålls på en plats där dom inte behöver frysa. Lite komiskt är det att talarna på mötet varnar just för hur farlig den globala uppvärmningen är.

 69. Håkan Bergman

  Fredrik S #67
  Det var en sjukt hysterisk hemsida, vem fan har designat den? Och hur kan man tro att en verkningsgrad bestämd på en hundradels procent när ska imponera? Är det omskolade klimatforskare som har mätt? Men kineser är duktiga på att applådera åtminstone.

 70. Brutus

  Ang de ”forskare” som skrivit under uppropet i AB:
  Det är inte imponerande många, som har utbildning i relevanta (även generöst bedömt) ämnen. De övriga är därför privatpersoner. Man tror kanske att det imponerar med akademiska titlar. De har samma staus som de sk kändisar, som skrev under litet tidigare, dvs nyttiga idioter.

 71. Fredrik S

  Håkan Bergman #69

  Den sidan hade kanske gått hem på nittiotalet?

  Ja, hundradelar är bra när man ska slå rekord och inom klimatsfären finns ju kompentens.

 72. TorbjörnR

  #70 Brutus

  Många ggr är akademiker lättare att lura då de tror på ”vetenskapen”.

 73. Christer Eriksson

  #42 Pecke
  Förmodligen noga utvalda av Aftonbladet.

 74. Rossmore

  Omöjliga klimatmål måste stödjas av kraftig propaganda och den kraftiga propagandan måste hela tiden göras kraftigare. Därför hörde vi tidigare i år socialisten Guterres uttrycka:

  “The era of global warming has ended and the era of global boiling has arrived”.

  Idag i Dubai tog han ett steg till i kampen om att ha gjort det mest absurda uttalande som någonsin gjorts om planetens väder:

  ”We are miles away from the goals of the Paris agreement and minutes to midnight from 1.5 degree limit. But it is not too late. We can, you can, prevent planetary crash and burn”.

  ”Planetary crash and burn” alltså. Vad blir nästa nivå, tro

  Om 6 månader vet vi.

 75. BG

  #5 Sigge

  ”Klimatmålen hade inte varit omöjliga att uppnå om det inte fanns en personer som motarbetade dessa med en massa desinformation.”

  Vilka är de personer som har motarbetat ”klimatmålen” med desinformation?

  På vilket sätt har de gjort detta?

  Hur skulle klimatmålen ha uppnåtts?

  Det finns ett antal personer, som verkar ha varit flitiga. När det gäller att påverka i ”rätt riktning”. Här är några av dem, den förste undantagen:

  ”Some colleagues who share some of my doubts argue that the only way to get our society to change is to frighten people with the possibility of a catastrophe, and that therefore it is all right and even necessary for scientists to exaggerate. They tell me that my belief in open and honest assessment is naïve.” (Daniel Botkin, Former chair of Environmental Studies at the University Of California at Santa Barbara.)

  “It doesn’t matter what is true, it only matters what people believe is true.” (Paul Watson, cofounder of Greenpeace.)

  “We got to ride this global warming issue. Even if the theory of global warming is wrong, we will be doing the right thing in terms of economic and .environmental policy.” (Timothy Wirth, president of the UN Foundation

  “One has to free oneself from the illusion that international climate policy is environmental policy. This has almost nothing to do with the environmental policy anymore, with problems such as deforestation or the ozone hole. We redistribute de facto the world’s wealth by climate policy.” (Ottmar Edenhoffer, chairman of “UN Mitigation of Climate Change” working group 2008-2015

  “This is the first time in the history of mankind that we are setting ourselves the task of intentionally, within a defined period of time, to change the economic development model that has been reigning for at least 150 years, since the Industrial Revolution.” (Christiana Figueres, executive secretary of UN’s Framework Convention on Climate Change.)

  Det verkar inte vara av intresse att diskutera användningen av fossila bränslen.

 76. Lars-Eric Bjerke

  #2 Magnus Blomgren
  ”Det är kanske den hårda kölden och snön som sänker produktionen (av vindkraft).”

  Antagligen tvärtom, produktionen är proportionell mot luftens densitet och vindhastigheten upphöjt till tre, om inte isbildning sätter käppar i turbinerna.

 77. Daniel Wiklund

  # 74 Rossmore. Det är nog dags för Guterres att söka hjälp. Han tänker för mycket på sin förestående hädanfärd. ( jag och Guterres är jämnåriga) Han behöver ju inte blanda in hela världen i sin terapi. Kommer att tänka på föreställningen av John Cleese som jag hade turen att få se i Luleå ifjol. Hans föreställning hette ” Sista chansen att se mig innan jag dör”. Guterres kanske nästa gång han håller tal säger att det är sista chansen att lyssna på honom innan jorden går under.

 78. Hållbart

  #9 Mats Kälvemark

  Är du inte ute och cyklar om klimatkänsligheten (ECS). Så här står det i IPCC AR6 (Den vetenskapliga grunden, kapitel 7):
  ”Based on multiple lines of evidence the best estimate of ECS is 3°C, the likely range is 2.5°C to 4°C, and the very likely range is 2°C to 5°C. It is virtually certain that ECS is larger than 1.5°C.”

 79. Christian

  Som en liten jämförelse från fordonsindustrin:

  Ståltillverkningen ger upphov till 3-4 ton koldioxid. Det är lika oavsett drivlina.

  Sedan drar elbilen iväg med hästlängder.

  Lägg till 16-17 ton från mineralbrytning, krossning, anrikning, förädling och batteritillverkningen.

  Det ger ett bagage på runt 20 ton koldioxid. Så att elbilen skulle ge upphov till mindre koldioxidutsläpp är en populär myt.
  Sekten förnekar detta in i döden.

  Ska elbilen laddas med EU:s energimix (300g Co2/kWh = 60g Co2/km) så tar det 13 år eller 21000 mil innan den är ikapp en modern dieselbil. Lägger man till 2% degradering av batteriet per år, kanske mer i vårt högst varierande klimat så har batteriet tappat så mycket av sin ursprungliga kapacitet (>70%) att det måste bytas ut. Frågan är då om batteriet kan bytas ut då det är en integrerad del av bottenplattan som är en bärande del av karossen? Och om det går vem betalar 20000-250000kr för ett batteribyte på en 10-15 år gammal elbil?

  Koppar är helt nödvändig för all som kallas elektronik och elkraftförsörjning.
  Någon ersättare till koppar finns inte.

  Sedan årtionden är det känt att kopparhalten sjunker i de kända fyndigheterna. Några nya stora mineralrika fyndigheter har man inte funnit.

  Vi är nere på 7-8kg/ton malm. Efterfrågan på koppar skjuter i höjden och produktionen minskar. Ekvationen går inte ihop. Fram till åtminstone 2035 behöver vi göra slut på lika mycket koppar som vi hittills har gjort slut på under 4000 år. Det påverkar i allra högsta grad elbilar som innehåller 200 gånger mer metaller än en konventionell bil.

  Sjunker kopparhalten till 5-6kg/ton går det åt 6-7 gånger mer energi.

  Solid state-batteriet innehåller stora mängder kobolt och germanium. Germanium är en sällsynt jordartsmetall. Årsproduktionen ligger på ca 200ton / år. Ska produktionen skalas upp för att ersätta litium-batteriet, måste det skalas upp till 4000 ton / år. Det är inte realistiskt för det finns inte så stora mängder i de kända fyndigheter som finns.

  70% av alla batterier tillverkas i Kina. Kina kontrollerar 80% av mineralmarknaden och har under 20 års tid byggt upp en stor industri baserat på förädling av mineraler.

  Kina kan mycket väl höja priserna och lägga exportförbud på kritiska mineraler och då sitter vi där med skägget i brevlådan.

  Råvarupriserna påverkar världsekonomin. Högre mineralpriser ger högre kostnader, dyrare varor, inflationen stiger. Centralbankerna kan bara svara med höjd styrränta och bankerna svarar med samma mynt. Vi blir fattigare i den gröna omställningens namn samtligt som vi förstört vår planet i jakten på finita mineraler.

 80. Lars Cornell

  #78 Hållbart
  Låt oss se vad siffrorna som du slänger fram betyder.

  ECS (jag använder ECR) är en teoretisk siffra som aldrig kommer att uppnås. På så lång tid kommer oväntade händelser som korta värme- och istider, att ändra grundförutsättningarna. Eftersom ECR om mer än tusen år har framräknats utifrån TCR (Transient Climate Response) som i sin tur framräknats från observationer är det bättre att utgå från TCR om sisådär 100 år. Det blir mer verklighetsnära och gripbart.

  Om koldioxidens styrka som växthusgas är TCR=1,8 i AR6 (TCR=1,6 i AR5) och vi på 100 år får en höjning från 400 ppm till mellan 500 och 600 ppm kommer det att förorsaka 1,8 * 150/400 = 0,7 grader. Då har jag fuskat och ej beaktat det logaritmiska sambandet, men det ger en god approximation. IPCC i AR4 beaktade inte det logaritmiska sambandet utan hade klimatmodeller med raka samband. Hur det blev i AR6 vet jag inte.

  Mats #9 har nog givit en bra beskrivning.

  Jag tycker att det råder en tämligen bra enighet bland vetenskapsmän om att vi om 100 år kommer att ha en ca en grad varmare jord. Det kan vi människor påverka, men inte så mycket att någon kommer att märka någon skillnad. Jag anser att det innebär en klimatförbättring. Men jag vet att det finns andra med motsatt åsikt.

 81. eriksbo

  En genomgripande förändring av världens samhällen och ekonomier av det slag som förspråkas av de 420 forskarna, med sina ofta besynnerliga ämnesområden, blir förstås dyr, mycket dyr. Hela vår stora planet ska alltså byggas upp fullständigt på nytt på samma sätt som lilla fläcken Europa efter världskriget. No less ! Elon Musks team beräknade kostnaderna för fossilfrihet till tio biljoner (tiotusen miljarder) dollar. PER ÅR ! Under flera årtionden ! Sett också andra liknande astronomiska uppskattningar.
  Detta ska täckas genom minska ”subventionerna till fossilindustrin”, kantänka. Det är ett begrepp som florerar ofta. Om jag förstått det rätt består ”subventionerna” till allra största del i det att oljeproducerande u- länder säljer oljeprodukter till underpris till medborgarna för att hålla dem lugna. Jfr Venezuela ! Det bokförs som ”subvention” ! Och så beaktar man inte alls de ofantliga skatteintäkter de fossila bränslena inbringar.

  Överhuvudtaget är det förvånande att så många, uppenbart kunniga och erfarna vetenskapsutövare skrivit under ett så illa underbyggt och naivt upprop !

 82. Nr 76 Lars – Eric Bjerke
  Jag jobbade i ett projekt mot vindkraft och en av punkterna var säkerhet att vistas i vindkraftpark vintertid – dom är inte stängslade…
  Vindbolaget tyckte att säkerheten för deras vindkraftverk var tillfredställande – dom hade räknat 300 – 600 iskast under en vinter( dalarna ), räknat i huvudsak av besökande tekniker….

  Nu när kölden slagit till i hela landet drabbas en mängd verk som, sannolikt, inte har avisning inbyggt i bl a södra sverige.
  Den dåliga produktionen trots fantastiska vindförhållanden beror troligen på isbildning pga snöande och låga temperaturer – vilket är hopplöst för vindkraft.

  Det behövs ganska lite påväxt för att ge stora problem.
  3000 av 15000 MW är sorgligt att se – det parat med obefintlig lagring gör vindkraftekvationen hopplös, närmast ålderdomlig som kraftslag i ett stort elnät – som behöver svängmassa och produktion i relation till konsumtion..pronto.

 83. Nr 16 Robert Norling.
  Visst är det märkligt med kallaste novembertemperatur någonsin i visby, åtminnstone på 139 år – och ett nyss rekordvarmt östersjön.

  I våras slogs också 100 åriga köldrekord i skandinavien – vadan alla dessa köldrekord, enl Le Grande Teori skulle ju just dom riktigt låga temperaturerna försvinna…
  Teori är en sak, verkligheten en annan.

 84. Bubo

  #45 tty

  Jag tror du har rätt men jag tycker inte man ska belasta Agneta för det. Jag har själv varit med om att den vardagliga förståelsen för ett begrepp skiljer sig från den vetenskapliga och att man då ställs inför dilemmat om man ska använda begreppet felaktigt men då kunna nyttja den vardagsförståelse som ändå finns där eller om man ska hålla stenhårt på begreppen och skapa förvirring.

  Exempel är fart/hastighet, teori/hypotes, värme/termisk energi, massa/tyngd.

  En journalist kan knappast skriva ” man har kommit fram till att med en fallskärm blir hastigheten när man slår i backen större än utan fallskärm, hastigheten var -2 m/s med fallskä
  rm och -45 m/s utan fallskärm dvs 43 m/s större i fallet med fallskärm.” istället använder man den vardagliga förståelsen av hastighet som fart. På engelska är det lättare med vardagsskillnaden speed/velocity där fart oftast även är det som används i vardagen ex i speed limit, maximum speed etc

  Jag tror det är likadant i detta fall. De flesta människors vardagsförståelse av landhöjning är att landet höjer sig ur havet dvs att den relativa havsnivån sänks. Sedan att det inte är den vetenskapliga betydelsen av begreppet får man släppa på som journalist. Höjer sig inte landet ur vattnet men man ändå säger att det är en landhöjning (helt i enlighet med det vetenskapliga begreppet) går det emot vardagsförståelsen och blir förvirring.

 85. Hållbart

  #80 Lars Cornell
  Vi har redan kommit halvvägs till en fördubbling av koldioxidhalten sedan förindustriell tid, vilket gett oss kring 1,2 graders höjning. Så vid 560 ppm ser det ut att bli desto mer och återkopplings och tröskeleffekter kan förstärka temperaturhöjningen. Vad händer när den arktiska isen försvinner helt till exempel? Eller när permafrosten tinar och släpper ut mängder av metan. Vad händer när vi förhindrar utsläpp av aerosoler (som maskar kring 30%) av uppvärmningen?

  Keelingkrurvan är ju exponentiell, så om vi inte gör något åt usläppen kanske vi når fördubblingen på 560 ppm innan 2100?

 86. Daniel Wiklund

  # 85 Hållbart Höjningen på 1,2 grader du pratar om gäller inte Luleå i varje fall.

 87. Bubo

  #82 Magnus Blomgren

  Ringhals 4 just nu: 0 MW
  Ringhals 4 installerad effekt: 1130 MW

  ”sorgligt att se – närmast ålderdomlig som kraftslag i ett stort elnät.” Eller??

 88. Daniel Wiklund

  # 87 Bubo Lägg ner alla kärnkraftverk och bygg 10000 vindkraftverk. Då blir Daniel Hellden glad.

 89. Hållbart

  #86 Daniel Wiklund
  Nej globalt. Luleå har ju mycket högre temperaturhöjning på 2-3 grader sen förindustriell tid. Det kalla vädret som är just nu, beror på polarvirvel och jetströmmar.

 90. #37 Ingemar Nordin

  ”förbudet mot fossildrivna bilar från 2035 till 2030, osv. Det är som om det finns något magiskt i just omöjliga mål. Alla blir så glada,”

  Med tillräckligt stark diktator är målet nog inte omöjligt, men antagligen skulle EU drabbas av svält och massdöd. Jämför stora språnget och kulturrevolutionen i Kina. Det var ju somliga som blev glada av det. Jan Myrdal m.fl.

  Att förbjuda nyförsäljning av fossildrivna bilar är så oerhört enfaldigt. Möjligen skulle man kunna höja skatten på fossila bränslen. Förbränningsmotorer har så stora fördelar att de kan bära högre bränslepriser.

  Nu satsas det på E-bränslen i Örnsköldsvik: https://sverigesradio.se/avsnitt/ekot-1745-bill-gates-satsar-pa-metanoltillverkning-i-ornskoldsvik Metanol för fartygsdrift. Blir dyrare än fossilt – men vad jag vet är fartygsbränsle skattefritt. Skulle man lägga låg skatt på E-metanol skulle det nog kunna funka som ersättare till fossila bränslen. Skatt på samma nivå som skatten på elström. För staten borde det vara lika bra som elbilar när det gäller skatteintäkter.

  Jag tänker mig optimerade hybridfordon med en liten E-bränsledriven motor som antingen går med sina verkningsgradsoptimala driftsförhållanden och laddar batterier med överskottsströmmen eller som står helt stilla. Bra i Norrland, långa körsträckor i kallt klimat. Man behöver mycket värme i kupén. Spillvärme från motorn eller brännare för E-bränslet.

  I storstäder passar nog rena elbilar förträffligt för väldigt många. Man kan hyra något annat för långfärder.

  Jag vet inte om E-metanol skulle vara optimalt. Det finns ju också metanol från biomassa, Gillberg. Man kan också göra rena kolväten – men jag vet inte hur mycket dyrare dom skulle bli.

  Gillberg: En motor anpassad för metanol är ca 30 procent mer energieffektiv än en bensin- eller dieselmotor. http://www.varmlandsmetanol.se/Metanol_idag.htm

  Det har talats om förbud mot explosionsmotorer. Oerhört dumt i mitt tycke. Politiken borde vara teknikneutral. Räkna utsläppen under produktens livslängd inklusive utsläpp från mineralutvinning mm. Räkna också hur mycket skatt staten kan ta in och sätt regler så att olika typer av lösningar får möta marknaden på lika vllkor. Då skulle vi få en optimal mix av olika fordonstyper.

  I dag är elbilars energi lågbeskattad. Det kan man inte säga om fossilbilar. Man kan tycka att metanol, oavsett ursprung skulle beskattas för sitt energiinnehåll på samma nivå som el till elbilar beskattas.

 91. Daniel Wiklund

  # 89 Hållbart. Luleå har egen temperaturstatistik sen 1921. Imorgon kommer temperaturen för november. Skulle tro att det blir den kallaste november sen 1956. Imorgon när jag ska cykla tittar jag på temperaturen här. Nån termometer för den globala har jag inte. Det kanske finns där du bor. Polarvirvlar och jetströmmar, ska jag tänka på Imorgon när jag cyklar. Är inte koldioxidutsläppen inblandad. Mycket varmare sen förindustriell tid skriver du. Källa på det. Jag bryter inte ihop om det blir lite varmare. Hade ju varit skönt med ett par veckor i Dubai.

 92. Lars Cornell

  #85 Hållbart

  ”återkopplings och tröskeleffekter kan förstärka temperaturhöjningen”
  Det kan lika gärna bli tvärt om – det förefaller mest sannolikt.

  ”Vad händer när den arktiska isen försvinner … eller när permafrosten tinar. ”
  Vad har hänt vid tidigare värmeperioder när den situationen inträffat?

 93. Hållbart

  #91 Daniel Wiklund
  Jag cyklar till jobbet. Det är ju bra för hälsan, ekonomin och utsläppen 💪

  Nej inte Luleå specifikt förstås. Jag tänkte mer för hela Sverige sedan 1860: https://www.smhi.se/nyhetsarkiv/temperaturen-i-sverige-stiger-mer-an-for-jorden-som-helhet-1.146120

  Polarvirveln och jetströmmar är faktiskt intressant: https://scied.ucar.edu/learning-zone/climate-change-impacts/why-polar-air-keeps-breaking-out-arctic

 94. UffeH

  Hållbart #93
  Hela iden med att det ska finnas en temperatur som representerar Sverige och ännu mer att det finns en temperatur som är Jordens är väl egentligen helt befängt. Det är minst en 10 gradig skillnad på temperatur mellan södra och norra Sverige hur kan man då påstå att det finns en gemensam temperatur som är Sveriges, ännu värre blir det när man säger att det finns en temperatur som är jordens när vi här har ett temperaturspann på 50 – 60 grader mellan kallaste och varmaste platsen och vem eller vilka upplever sig leva i denna (medel)temperatur.
  Klimat, temperatur och väder är lokala fenomen där två närliggande platser kan ha helt olika förhållanden som påverkar livsförhållandena för de som bor där.
  Sen är det väl så att det är de kallaste temperaturerna som blivit lite mindre kalla alltså inte fler värmerekord men färre köldrekord, som i år när temperaturerna vid polerna varit några grader mindre kalla än normalt så får det genomslag på den beräknade ”medeltemperaturen” men det är ingen som upplevt att sommaren varit jättevarm, frågar man folk så var det ingen direkt badsommar som den vi hade 2018 men medelvärdesberäkningar bryr sig inte om i vilken ända som temperaturen blivit högre bara att den blivit det.
  Så jag håller med Daniel de ända temperaturerna man behöver bry sig om är de som man har där man lever och de är aldrig medelvärden.

 95. Karl Erik R

  ”Landhöjningen har i stort sett upphört i södra och mellersta Sverige”. (Aftonbladet)

  I sydligaste Sverige är landhöjningen runt en mm per år och håller ungefär jämn takt med havsnivåhöjningen. Mellersta Sverige är ju inte Karlskrona utan ungefär Sundsvall. Där är landhöjningen 7-8 mm per år och betydligt mer är havsnivåhöjningen. Största landhöjning har vi mellan Övik och Umeå. Längre norrut blir den något mindre, men ändå klart mer än havsnivåns ökning.

 96. #94 UffeH

  ”Hela iden med att det ska finnas en temperatur som representerar Sverige och ännu mer att det finns en temperatur som är Jordens är väl egentligen helt befängt.”

  Javisst – en temperatur som är Jordens finns inte. Det som finns är den globala temperaturanomalin. Den får man ta med en nypa salt vad gäller precisionen, men det viktiga med den är att den är ett mått på den totala energin som finns i hela klimatsystemet. Förändringarna i temperaturanomalin hänger samman med jordens strålningsbalans. Svårt, havet håller stora energimängder, men fysikaliskt helt rimligt.

 97. Ulf

  85 Hållbart,

  Aldrig någonsin har färre människor dött av extremväder än idag. Skillnaden jämfört med 50-100 år sedan är enorm. Så varför denna rädsla för någon grad högre temperatur om 50-100 år? Ingen klimathysteriker har lyckats förklara detta. De senaste 50 åren när vi faktiskt hyfsat kunnat mäta ökningen så ligger den runt 0,15 grader per decennium. Vad är problemet? Långt före detta är ett problem har vi sedan länge slutat använda kol,olja etc. Var kommer denna masshysteri ifrån? Helt obegripligt. Allt som finns är sagor om hemskheter. Fakta nej ingenting alls. Det är bara religion inget annat. Jag har läst in mig på allt som finns om detta fenomen och kan konstatera att det är ingen vetenskap det är religion.

 98. Daniel Wiklund

  # 93 Hållbart Jag cyklar inte dagligen sen många år för att jag tror att det påverkar vädret. Jag har inte drabbats av hybris. Det är ju nåt för mötet i Dubai att be till vädergudarna om. Att det ska bli mer jetströmmar och polarvirvlar. Då minskar ju den globala uppvärmningen ( vad f-n det nu är) och vi behöver inte koppla vädret till mänskliga aktiviteter. Vilket ju är vanligt förekommande. Den senaste klimatkrisen i Svetige, nödåren på 1860-talet berodde ju på att människorna hade syndat. Enligt en biskop som var i Haparanda i augusti och predikade. Han sa att orsaken till Guds hemsökelse med hungersnöd berodde på att människorna hade syndat. Punkt slut.

 99. Daniel Wiklund

  Ett tillägg till min förra kommentar. Det var i augusti 1867 som biskopen var i Haparanda och läxade upp det syndiga folket. Just nu är det många ”biskopar” som är i Dubai.

 100. Nr 87 bubo
  Ditt svar påminner mig om hur flera revir av berguv ( bubo bubo ) bebyggts med vindkraft – just den fågeln har en förflyttningsflyghöjd som är just i risk att träffas av rotorbladen – dom uvreviren jag varit med och försökt skydda ligger i dalarna, värmland och västsverige.

  Gällande kärnkraft och ringhals kan du ju se hur det går när dom rödgröna monterade ner både antalet kärnkraftverk och utbildningarna för dom som skall sköta dom – visst har vi en kärnkraftmissär på många sätt i sverige, helt misskött – ändå är det den sista resten av dom som ger oss svängmassa och planerbarhet.

  Har du funderat på vad ett stort, blockerat, högtrycksläge och iskyla över skandinavien och norra europa skulle innebära…

  LKAB och norska statkraft vill bebygga samernas sista marker med 1000 – tals vindtorn och statkraft strider redan mot sydamerikanska idianer – där statkraft vill dämma indianernas heliga flod.

  Hur långt skall vi gå i att kränka dom sista urfolken – för att vi i städerna vill köra elbil och ha det varmt och skönt – NÄR solen dalar på hösten och GER köld oavsett koldioxid eller inte.

  Måste bara säga – VEM TROR ATT ARKTIS HAVSIS KOMMER ATT FÖRSVINNA, PÅ VINTERN – DET ÄR DJUP KÖLD FRÅN OKTOBER TILL MAJ – FÖR ATT SOLEN INTE VÄRMER.

  Sommaren ( solen ) i arktis är kort och domineras av ett kompakt dimhölje, över havsisen – som ger solen problem att smälta isen.
  Trenden för Arktis havsis speglar stabilitet med variation.

  Arktis djurliv har dom senaste 50 åren exploderat i antal individer av dom flesta arter, från sälar, valrossar till isbjörnar och valar.

  Skall då sverige bebygga sitt eget arktis med 10 000 tals vindkraftverk i våra känsligaste miljöer – för att bli gröna och hållbara???

 101. Ulf

  Till Hållbart:

  Här en sammanfattning vad IPCC rapporten säger om extremväder. Som synes är det rätt moderata förändringar och inget som är svårt att hantera. Inget tyder heller på att vi har stora problem framöver. Så det vore intressant att veta var klimatkris snacket kommer ifrån förutom ifrån politiker som FN chefen.
  Och varför vågar aldrig de som påstår sådana saker debattera? Helt klart för de är tomma på fakta.

  https://rogerpielkejr.substack.com/p/how-to-understand-the-new-ipcc-report-1e3

 102. Anders

  #33, 44 mfl. Apropå Aftonblaskans ”forskarupprop”. Underskrivande forskare nr 2 har förekommit högst upp på minst tre liknande ”forskarupprop” de senaste 10 åren. Avlönad klimataktivist? Hade dock denna gång lyckats sämre än förut med att få sina SLU-kollegor med sig denna gång… Lite intressant ändå…

 103. foliehatt

  Hållbart, #85,
  du resonerar som att de 1,2⁰C uppvärmning sedan 1850, vilket du verkar mena är uppmätta, endast skulle bero på CO₂-halten i atmosfären. (+ ev. återkopplingar). Ett antagande som är fel.

 104. Hållbart

  #92 Lars Cornell

  IPCC förutspår ju 3 graders uppvärmning (SSP2-4,5) 2100 om vi först sänker utsläppen till 2050. Då måste det ju vara övervägande positiva återkopplingar?

  Tidigare värmeperioder där arktiska isen varit borta har ju inte hänt den här mellanistiden/Holocen. Då får vi gå tillbaka 100 000 år eller mer. Då har vi inte heller haft så här mycket koldioxid i atmosfären.

  #94 UffeH
  Att den globala medeltemperaturen har höjts påverkar ju klimatet och det är det som orsaker förändringar lokalt med skyfall, torka och värmeböljor. Sverige fick tillexempel en torr ingång och en väldig blöt sensommar.

  #97 Ulf
  Vi människor har större och större negativ påverkan på ekosystemen. Klimatförändringarna är en faktor av flera. I huset du bor, det du äter och allt annat du konsumerar är ekosystemtjänster. Torka och översvämningar gör att forskare febrilt försöker hitta tåliga grödor för det förändrade klimatet. Detta är mycket allvarligt. Det blir svårare och svårare att försörja jordens befolkning och vi får klimatflyktingar och mer krig om resurser. Det tycker jag är mycket allvarligt. Hur ska vi ha en hållbar framtid när vi också har en exponentiell befolkningstillväxt.

  #98 Daniel Wiklund
  Utan växthuseffekten skulle vi inte kunna leva på denna jord. Men det tillägg vi har gjort i atmosfären gör att klimatsystemen förändras och vi får ett förändrat klimat. Jorden kommer inte gå under, men den snabba förändring som sker tillsammans med all annan påverkan på ekosystemen, gör att vi får en svårare framtid. Det är vetenskap och ingen religion och handlar om vår framtid.

  #101 Ulf
  Han håller ju iallafall med om vissa extrema väderfenomen: värmeböljor, torka i ekosystem och jordbruk, skyfall och brand. Det är dom andra han ifrågasätter datan på, så som stormar. Men man får vara medveten att andra forskare inte håller med honom.

 105. Adepten

  #104 Hållbart

  Klimatkänslighetens betydelse för COP28 och dess klimatpolitiska konsekvenser ser jag som en katastrof😕
  Man har antagit att klimatkänslighet är ett mått på hur mycket jordens medeltemperatur förändras som svar på en ökning av växthusgaser i atmosfären.
  En hög klimatkänslighet innebär att en liten ökning av växthusgaser kan leda till en stor temperaturökning. Klimatkänsligheten enligt IPCC ligger på ca 3 grader per fördubbling av CO2.
  Dessvärre har diagnosen av de återkopplingar som bestämmer klimatkänsligheten från observationsdata försvårats av osäkra och motstridiga resultat. Inför denna osäkerhet har forskare vänt sig till andra metoder för att uppskatta klimatkänsligheten, såsom temperatur proxys på förmodade drivkrafter som är involverade i forntida klimatförändringar eller beroende av klimatmodeller, som justeras för att efterlikna andra observerade egenskaper hos dagens klimatsystem. Nedanstående artikel beskriver hur satellitmätningar har vederlagt detta antagande.
  Artikeln beskriver en klimatkänslighet på ca 0,6 grad per fördubblad koldioxidhalt och att detta värde är så lågt att koldioxidens effekt på klimatförändringarna är obetydliga.
  Med andra ord de klimatförändringar vi tror oss se beror på andra orsaker som mänskligheten inte styr över och som vi bara har att förhålla sig till i form av anpassning.
  https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2009JD013371

 106. Nr 104 Hållbart.
  Vad är sannolikheten för att jordens klimat skulle stå still i Lilla Istidens klimat?
  Har du sett temperaturvariationen i 1000 år perspektiv eller hör du till dom som tror att det rådde Lilla Istiden på vikingatiden, romartiden, bronsåldern.

  Vet du att 1900 – talet normalt betraktas som ovanligt stabilt i klimathistoriska sammanhang..

  Tror du att den gröna omställningen leder till bättre förutsättningar för den biologiska mångfalden i våra hav och skogar och fjäll?
  Tycker du att den gröna omställningen minskar uttaget av jordens resurser och att den känns genomtänkt utifrån känd kunskap inom biologi, kemi och energiteknik?

  100 år med fossilförbränning sägs ha höjt världshavens temperatur med 0,075 grader Celsius – hur mycket mer tror du att haven hinner värmas dom närmaste 100 åren?
  Hur mycket betyder förhållandet ( 50 : 1 ) mellan havet och atmosfären för jordens klimat – om vi skulle lyckas höja havstemperaturen med ytterliggare 0,075 grader.. skulle det då leda till en flergradig höjning av den globala temperaturen?

 107. Lars Cornell

  #104 Hållbart
  ”IPCC förutspår … positiva återkopplingar?”
  Det är inte mitt expertområde, men om jag har uppfattat saken rätt är (1) ’positiva återkopplingar’ hypoteser som inte har kunnat bekräftas och (2) främst har stöd från politiker med Rockström i centrum.

  ”Tidigare värmeperioder … den här mellanistiden/Holocen.”
  Vi är nu i slutet på nuvarande värmeperiod. Under de gångna 10 000 åren har det vanligtvis varit varmare än nu. Exempel är den varma bronsåldern och vikingatiden då kulturen utvecklades.
  https://klimatupplysningen.se/klimatlarm-bygger-pa-datormodeller/

  Tore Påsse var statsgeolog. Han ansåg att klimatdebatten tagit slut.
  – Nu får man bara ha en åsikt. Rösterna som får allt offentligt utrymme tillhör
  meteorologer som inte har geologernas långa historiska perspektiv, hävdar han.
  – De får stå och upprepa som ett mantra att det är människan som gör att havet höjer sig, fastän havet har höjt sig i 20 000 år.

  ”Att den globala medeltemperaturen har höjts påverkar ju klimatet och det är det som orsaker förändringar lokalt med skyfall, torka och värmeböljor.”
  Det blev nog litet fel där. Så här borde du nog ha skrivit, eller hur?
  ”Att … orsaker förändringar lokalt med minskade skyfall, torka och värmeböljor.”

  ”Hur ska vi ha en hållbar framtid när vi också har en exponentiell befolkningstillväxt.”
  Det håller jag med dig om. Mer koldioxid har varit vår lycka eftersom det då blivit lättare att förse vår överbefolkade jord med mat och förnödenheter.

  Vi borde oroa oss mer för den kyla som vi vet kommer. Den kommer att förorsaka svält och umbäranden så att jordens befolkning minskar dramatiskt.

  Jag anser att du och många har en felaktig utgångspunkt när ni utgår från en stabil situation. Ordet ”hållbar” tyder på det. Men klimatet liksom vädret förändras ständigt. Det kan vi inte göra särskilt mycket åt. Därför är vår enda möjlighet att försöka anpassa oss. Det innebär bla att vi borde bli färre människor. Men hur skall det gå till? Det enda vi kan förvänta oss är jordens naturliga och mycket brutala sätt att med ny istid tvinga oss till anpassning.

 108. Daniel Wiklund

  # 104 Hållbart. Du gör genom ditt namn reklam för handbolls-VM för damer. Dom är ekologiskt, ekonomiskt, miljö och ledarskapshållbara. Publiken ska städa i och utanför arenan. Dom ska HÅLLA rent. Dom ska ha hållbart boende. Dom ska ta sig till arenorna gående, cyklandes eller kollektiv trafik. Absolut inte med bilar, men elbilar går bra. Dom ska äta och dricka mer hållbart. När man dricker hållbart gäller det att HÅLLA balansen. Det ska vara hållbar rörelseglädje. Allt efter Agenda 30. Mycket svammel. Det jag är intresserad av är att handbollsspelarna håller hög klass.

 109. Ulf

  Svar 104 Hållbart,

  Som jag misstänkte har du noll koll på fakta. Dessutom förstår du inte ens vad det är du läser.

  Så här är det. För 50 år sedan levde 50 procent av jordens befolkning på och under svältgränsen. Idag är det färre än 10 procent trots en kraftig ökning av jordens befolkning. Det handlar om den mest fantastiska förbättring i mänsklighetens historia som du kallar för kris. Dina anekdoter blir inte sannare för att du berättar dem.
  Pielke jr sammanfattar AR6 på ett överskådligt sätt han lämnar inga egna åsikter utan sammanfattar den samlade forskningens resultat. De som har avvikande åsikt är således inga seriösa forskare. Sammanfattningen är vad IPCC kommit fram till. I sammanfattningen ser du att det enda extremväder man ganska säkert kan säga har ökat är extremvärme. Ganska självklart att det ökar når jordens temperatur ökar. Men det är trots allt något som går att hantera samtidigt som det bara blir bättre och bättre för mänskligheten.

  Ni klimathetsare kan bortse ifrån verkligheten hur mycket ni vill. Ni kan också övertala folk i väst som glömt att för några generationer sedan levde folk i armod. Det är lätt att övertala folk som tar välstånd för givet. Men i den delen av världen där utsläppen idag sker har föräldragenerationen vuxit upp i armod. Folk där vet hur mycket bättre de har det idag. De är vaccinerade mot galna ideologier som kommunismen. Och de känner igen en förljugen utopi när de ser den. Och det är ju vad du torgför.
  Om du börjar förstå vad du läser och anstränger dig lite genom att plöja de 50-100 årens ekonomiska historia så kommer du förstå att dessa år är absolut inget mänskligheten vill byta mot minskade koldioxidutsläpp.

  Återigen så är följderna av extremväder löjligt små jämfört med för 100 år sedan. Det borde t o m få den med enorma skygglappar att försöka se.

 110. Bubo

  #100 Magnus Blomgren

  Jag är inte emot varken kärnkraft eller vindkraft. Vad jag ville visa var att även kärnkraft faller bort och där är problemet nästan större än för vindkraft eftersom kärnkraftens bortfall ofta kommer mer oväntat (om den inte är planerad). Att vindkraft ska producera på topp hela tiden finns det ingen som räknar med.

  Min poäng är egentligen mest att det inte är de enskilda teknikerna som behöver vara robusta utan systemet totalt. Systemet ska vara sådant att det klarar både litet vind och bortfall av kärnkraft och den robustheten ska klaras (helst) till låg kostnad.

  Hela eldebatten handlar ju om enskilda tekniker, värdelös diskussion. Alla vet sedan 100 år tillbaka att svängmassa kan hantera variationer i korttidsskala. Lärde jag mig när jag var 5 år och hade en ångmaskin med svänghjul som man kunde koppla en generator och liten lampa till. Direkt när man kopplade in lampan saktade svänghjulet in, men då vred man på ventilen så det kom mer ånga och svänghjulet gick upp i varvtal igen. Meningslöst att upprepa.

  Det intressanta är ju hur vi skapar (lagom) incitament så de som står för systemnytta får betalt för det och så får man se om den intäkten gör att den tekniken kan konkurrera med andra tekniker (som då inte står för samma systemnytta). Kanske kan det lösas med kraftelektronik istället i framtiden istället för roterande massa?

 111. Fredrik S

  Bubo #110

  Det huvudsakliga problemet med oplanerade stopp reaktorer är ju tillfälligt ökade kostnader och då framförallt vintertid.

  Men det går ju att minimera, tex Finland har ju historiskt varit totalt överlägsna Sverige i denna fråga.

  Om man ser till helheten så har kärnkraft minst dubbelt så stor kapacitetsfaktor som ny vindkraft och de livscykelanalyser som gjorts ( det gör för lite sådana nu förtiden) av bla Vattenfall visar att att kärnkraften producerar omkring 2,5 gram koldioxid per producerad kWh. Vilket kan jämförs med ca 12 gram för vindkraft och drygt ca 4 gram för vattenkraft.

  ”Det intressanta är ju hur vi skapar (lagom) incitament så de som står för systemnytta får betalt för det och så får man se om den intäkten gör att den tekniken kan konkurrera med andra tekniker (som då inte står för samma systemnytta). Kanske kan det lösas med kraftelektronik istället i framtiden istället för roterande massa?”

  Lite rörigt men menar du tex vindkraft som fått effekten att nätet behöver stabiliseras så att bolag nu ny bygger stabiliserande batterilagring som genererar extrem och stabil vinst till dem?

  Vi kunder betalar.

 112. foliehatt

  Ulf, #109
  👍

 113. Håkan Bergman

  Bubo #110
  Nu kommer ju vindens intermittens i två versioner, kort och lång, den korta kan hanteras med smart teknik, men vad gör vi när tiotals GW kan försvinna från nätet på mindre är en vecka? Var ska effekten komma ifrån och hur? Ca 170 GW vind installerat i Västeuropa och det ser ut så här.
  https://sites.google.com/view/nya-sprayhattas/elpriser/elen-i-europa
  Och ingen vill ha kablar om nu nån skulle tro att det hjälper.

 114. Hållbart

  #105
  Roy spencers klimatmodell går att ifrågasätta:
  ”Climate scientists have identified a number of fundamental problems in Spencer and Braswell’s 2011 study which wrongly concludes that the climate is not sensitive to human greenhouse gas emissions. One of the main problems with the paper is that it uses Roy Spencer’s very simple climate model which we’ve previously looked at in slip up.”
  https://skepticalscience.com/roy-spencer-negative-feedback-climate-sensitivity-intermediate.htm

  #106 Magnus Blomgren
  Lilla istiden var ett lokalt fenomen och inte globalt. Det som har varit stabilt är Holocen, alltså tiden efter senaste istiden.

  Gröna omställningen är jag också skeptisk till när det gäller resursutnyttjande. Men en omställning måste vi göra. Frågan är hur?

  #107 Lars Cornell
  I kapitel 7 beskrivs: ”The net effect of changes in clouds in response to global warming is to amplify human-induced warming, that is, the net cloud feedback is positive (high confidence)”

  Du blandar ihop lokala värmeperioder med globala. Den globala medeltemperaturen vi har nu, kan möjligtvis vara lika hög eller högre som den för 6000 år sedan. Men de flesta studier pekar på att temperaturen då inte var lika hög som nu.

  Högre temperatur betyder att luften kan innehålla mer vattenånga och att platser lättare kan torka. Förstår inte ditt resonemang om mindre skyfall, torka och värmeböljor?

  #109 Ulf

  IPCC (SPM): ”Human-induced climate change is already affecting many weather and climate extremes in every region across the globe. Evidence of observed changes in extremes such as heatwaves, heavy precipitation, droughts, and tropical cyclones, and, in particular, their attribution to human influence, has strengthened since AR5”

 115. Daniel Wiklund

  # 114 Hållbart Då det passar så är det lokalt. Annars är det globalt. Du blandar ihop ohållbart mycket. Undrar om du själv bor där det är lokalt kallt eller globalt varmt.

 116. foliehatt

  Hållbart, #114,
  att citera SPM faller under klimatologins motsvarighet till Godwins lag.

 117. TorbjörnR

  #113 Håkan Bergman

  Din statistik är ju bara superbra. Tack 😊

 118. Argus

  @#114

  Du gjorde mig uppmärksam på skepticalsciene. Jag har kollat den tidigare. Ett resultat av den upptäckten var Cook et al (2012). Den handlar om en statistisk våldtäkt och är en av de referencer som anges som upphovet till 97% konsensus.
  (Konsensus hör ej hemma i vetenskap. Ska vi rösta om det som är sant? Tycker inte jag.)

  Nåväl, referensen leder till en intressant kommentarsutväxling. Ömsom en ’Uncle Ben’ som har ett par intressanta observationer rörande hur man ska/kan tolka tidsberoendet av satellittemperaturavläsningar. Ömsom andra debatanter (och editorn) som försöker förringa betydelsen av Uncle Bens påpekanden. Jag tolkar efter en snabb genomläsning att vad som avses är att avsnitt med i tiden sammanhängande tempavläsningar har ett relativt enkelt uppfattat samband (kalla det för ’linjär regression’). Emellertid, om mellan dessa tidsintervall finns ’steglika/curly’ transitioner (inverkan från solen etc), kan om man tillvitar alla temperaturvärden samma betydelse få det enkla sambandet att få en annan ’lutning’.
  Dvs, det kan bli så att:
  ta alla datapunkterna>’positiv’ feedback
  bara betrakta intervallen med sammanhängande data>’negativ’ feedback

  Med tanke på att siten drivs med en påtaglig tendens, anser jag att man borde ta en sådan här observation seriöst i och med att Uncle Ben ändå får komma till tals.
  Ytterligare är det tydligt att denna ’konversation’ – särskilt map Uncle Ben är extremt artig och välformulerad. Han säger att han är en pensionerad fysiker….

  Här kommer en (liten) del av konversationen:

  Uncle Ben at 10:25 AM on 22 April, 2012
  My final post. @muon counter ”Linear regression is a model” To me a model is an attempt to build a system that will re-create the temperature record albeit with some adjustable parameters. A linear regression is just a calculation. Yes, I was aware that the basis for the ”Advanced” discussion was owed to Trenberth. Yet he and Bickmore both center their attack on what I consider a footnote — a simple model whose purpose is to show how even a simple model using the right sensitivity can accomplish a lot. Its simplicity is a virtue, not a handicap. In their defense, I acknowledge that the Spencer and Braswell paper was much harder to follow than the argument in his book. The book plainly shows the time-sensitive plots, which I find so mind-bending. If the ”little model” had been completely left out of Spencer’s writings, he may have avoided a distraction. The main point of the book is to show how to disambiguate periods in which the sun is the stronger forcing from periods when ocean currents (ENSO and PDO effects) are forcing strongly by means of cloud variability. I am astonished at how little attention has been directed at this novel contribution. To me, that is worth a Nobel Prize. It is method of analyzing data that ”muon counter” considered as impossible. Anyone who plots the satellite data points connecting them in order of measurement will be blown away by what he sees. It has been illuminating exchanging views with all of you. It has shown me how hard it is to change the paradigm. We will all come together someday. Peace. ’

  Man kan ha olika förhållningssätt visavi klimatpolitiken.

  Att penetrera vetenskapen förefaller den säkraste, men detta förutsätter att *vetenskaparna* är oväldiga. Tyvärr kan man inte tro detta, istället är det snarare tvärtom: de personer som återfinns i denna process är avlönade. Denna lön kommer via politiska beslut. Mitt tips är att lita mer på personer som är pensionerade/ekonomiskt oberoende.

  Vilka beslut fattas inom tex energipolitiken??!
  Hur kan man stänga 3 fungerande kärnkraftverk, när effektbrist råder??!

  Hur kan man föranstalta om vätgasdriven stålframställning. Utan analys av förutsättningarna??!

  Hur kan man framhålla batteribilar. När dessa är dyra och råvarorna (insatsvarorna) sparsamt förekommande??!

  Och, vem tror att proponenter av ’klimatåtgärder’ är måna om dina/dina barns framtidsutsikter att leva i harmoni och välstånd??!

  Varför är våra medier som tex SR och SvT så extremt ensidiga i rapporteringen kring dessa frågor??!

  Klimatpolitiken framstår som det monumentalt enda ämnet som ALDRIG får debatteras i media.

  Måste jag bara välja ett argument för att klimatpolitiken är ett bedrägeri, skulle jag hävda att det sista är det starkaste.

 119. Lars Cornell

  #114 hållbart
  ”Högre temperatur betyder att luften kan innehålla mer vattenånga och att platser lättare kan torka. Förstår inte ditt resonemang om mindre skyfall, torka och värmeböljor?”

  Det är omvittnat riktigt att vid högre temperatur kan luften hålla mer vattenånga. Men för att den skall omvandlas till regn behövs kyla.

  Det mesta av vattenångan tillförs i ekvatornära hav. Där kommer jordens temperatur enligt klimatmodellerna inte att påverkas nämnvärt. Det innebär att tillförseln av vattenånga därifrån blir ungefär oförändrad. Den absoluta mängden vattenånga i atmosfären förändras således inte så mycket.
  Så glider luftmassan iväg mot polen där den avkyls. Då bildas moln och regn och snö. Men N-polen har på grund av klimatförändringar blivit varmare så mindre regn kommer att falla ut. På mig verkar det som om det ganska bra jämnar ut vartannat. Molnbildning är något som klimatforskare inte har grepp om särskilt bra. Det går i vart fall inte att förutspå vilken effekt som är starkast.

  Väderhändelser drivs inte av jordens temperatur utan av temperaturskillnader. Koldioxiden och växthuseffekten medför att temperaturskillnaderna minskar.

  Det sagda gäller Nordpolen. Sydpolen är dels kall öken dels hav så där saknar effekten betydelse. Dessutom är troposfären tunn vid sydpolen.

  ”IPCC (SPM): ”Human-induced climate change …”
  Det är mycket flummigt skrivet och kan tolkas hur som helst. Så uttrycker sig inte riktiga vetenskapsmän.

  Jag uppskattar din vetgirighet. Sådan brukar vara hållbar, om den är ärlig. Ta inte för mycket åt dig av de andras gliringar.

 120. Adepten

  #114 Hållbart

  Roy spencers klimatmodell går att ifrågasätta🥱
  Gå in på nedanstående länk och studera vidare eller försök att hitta några vetenskapliga rapporter från IPCC som kan bevisa han har fel🙂
  https://www.drroyspencer.com/2019/04/a-simple-model-of-the-atmospheric-co2-budget/

 121. Ulf

  114 Hållbart

  Du fattar fortfarande inte. Svepande formuleringar i SPM helt utan grund och hänvisning tillIPCC rapporten är fullständigt ointressanta. Endast idioter läser sådant på allvar.
  Skillnaden är att Pielkes sammanfattning bottnar i tydliga hänvisningar till de vetenskapliga iakttagelser som finns i AR 6. SPM är i bästa fall ett fyllos filosofier innan stängningsdags på krogen. I bästa fall.
  Att det sitter aktivister utan vetenskaplig erfarenhet och gör sammanfattningar i SPM är en jvla skandal. Men för oss som kan läsa en vetenskaplig text så genomskådas detta omedelbart.
  SPM gör sig bättre på soptippen än i vetenskapliga sammanhang. Har inget med vetenskap att göra bara aktivism.

 122. Hållbart

  #118 Argus

  Spencers artikel går inte att ta på allvar, eftersom det verkar finnas flera tvivelaktiga aspekter på den:

  ”In the end, Trenberth et al. find that the Spencer and Braswell study has no merit. 
  * The model it uses is far too simple to accurately represent the Earth’s climate
  * The paper doesn’t provide enough information to replicate their results
  * Their results depend on using one particular data set
  * They assume that ENSO responds to cloud cover changes, when in reality, the reverse is true
  * The study’s conclusions are incorrect and unsupportable”

  Det är just sådana här artiklar som är ett problem. Den här artikeln har ingen hög vetenskaplig validitet. Ändå sprids den som om den är viktigare än artiklar som publicerats i tidskrifter med hård granskning. Den har artikeln är publicerad med tvivelaktig granskning i en tidskriften ”Remote sensing” som normalt inte publicerar klimatvetenskap. Dessutom går inte studien att göra om, vilket ytterligare sänker den vetenskapliga trovärdigheten.

  Professorer som pensioneras och får prata fritt kan ju vara kul och intressant. Men när dom går in och säger saker inom andra vetenskapliga områden som dom inte bedrivit någon forskning i, kan vara högst problematiskt och spridas som sanning i medier så som klimatupplysningen.

  Tror inte att det är vettigt att klimatvetenskapen debatteras i media, eftersom den redan görs och har gjorts vetenskapligt av forskare. Om du och jag skulle debattera i media skulle det bli helt fel. Vi har ingen djup förståelse och inte publicerat några vetenskapliga rapporter med hög trovärdighet inom klimatvetenskapen.

 123. Hållbart

  #119 Lars Cornell

  Meteorologi är intressant och det du beskriver är något att fundera på. Vi har fått högre medeltemperatur här uppe än längre söderut. Temperaturskillnaderna blir mindre och det är väl det som har gjort att jetströmmarna försvagats och lättare fastnar? Som nu till exempel med det kallare vädret som hållit i sig länge?

  Men de lågtryck som bildas över Atlanten och kommer hit borde ändå få med sig mer vatten när det blir varmare? Och vid labilt luftskikt när det bildas lokala cumulunimbusmoln, borde det ju bli kraftigare sådana, när mer vatten finns tillgängligt i luften?

  Men fakta står i IPCC kapitel 11. När det gäller skyfall, så är det en global ökning på en säkerhet av 66-100% (likely). Med andra ord har skyfallen inte blivit mindre förekommande.

  ”The frequency and intensity of heavy precipitation events have likely increased at the global scale over a majority of land regions with good observational coverage. Heavy precipitation has likely increased on the continental scale over three continents: North America, Europe, and Asia.”

 124. Daniel Wiklund

  # 122, 123 Hållbart. Undrar om du är en pensionerad professor. Eller om du skriver för Covering Climate Now. Här ska du få fakta från Luleå. Luleås medeltemperatur för november sedan 1921 är minus 3,2. I år blev det minus 6,8. Kallaste november var 1927 med 12,0. Näst kallaste 1956 med 11,2. Tredje kallaste 1980 med 9,2. Varmaste året var 1949 med plus 2,8. Näst varmaste året var 2000 med 2,5. Tredje varmaste året var 1929 med 2,3. Just nu är det minus 9 grader i Luleå. Således ingen klimatkris i Luleå. Hur det är med den globala temperaturen i Luleå har jag ingen uppgift på. Det kanske IPCC har. Som Kary Mullis kallade för ”internationella byråkratdjävlar”.

 125. Adepten

  #123 Hållbart

  Jag uppskatta din ambition att övertyga alla ”klimatförnekare”🙂

  Jag väntar fortfarande på att Du ska hitta något från IPCC alla 1000-tals vetenskapliga rapporter som kan motbevisa Roy Spencers enkla diagnos av strålningsåterkoppling från CO2.

  Här kan du få en länk till Jim Steeve som skriver en hel del om fem stora Naturliga orsaker till klimatvariationer som inte har med Antropogen CO2 att göra.
  https://perhapsallnatural.blogspot.com/2022/06/

 126. foliehatt

  Hållbart, #122,
  Självklart bör/ska vetenskap debatteras i media. När allt kommer omkring så är det ju varje individ som på ett eller annat sätt ska leva med konsekvenserna av de beslut som tas inom det klimatvetenskapliga området, precis som alla övriga områden.
  Men inte en debatt som i dag, då det främst är reportrar med utbildning inom allt annat än naturvetenskap som anser att de har något att säga.
  Du verkar dela den felaktiga tro att peer review fungerar som kvalitetsgaranti. Systemet används som en billig sorteringsmekanism för tidskrifter. Den stora effekten av peer review är en konservering av gällande paradigm, då det oftast är de med många publikationer inom ett område som får utvärdera manus. Det vill säga inkluderande sådana vars data/slutsatser bryter mot paradigmet och därmed utvärderarnas karriärsinvesteringar i form av publikationslista. Vetenskapliga publikationers kvaliteter bedöms av tidens tand, inte av vad två-tre referenter anser.

 127. Lars Cornell

  #123 ”när mer vatten finns tillgängligt i luften?”
  Att varm luft kan hålla mer vatten behöver inte innebära att det blir så. Jag uppfattar det så att det är havsytans temperatur som mest avgör. Av solens energi som når jordytan hamnar 90% i haven och mest i ekvatorns närhet på grund av albedot vid rak instrålning. Energin skall uppåt och det är vattenångan som tar den med sig. Om jag tänker rätt är det således solinstrålningen som bestämmer mängden vattenånga som går upp i atmosfären mer än hur mycket vattenånga som luften kan innehålla.

  Vet du något om relativa fuktigheten i luften ovanför olika vattenytor? Sten Kaijser har beräknat vatteninnehåll och nederbörd och publicerat på klimatupplysningen, men jag kan inte hitta det nu.

 128. Nr 114 Hållbart.
  Bra att du också tvivlar på utvecklingen för den gröna omställningen – att vi gör detta rätt är helt avgörande för att våra biologiska system skall överleva – just nu ser den omställningen ut att bli dödsstöten för våra land och hav.

  Där jag bor, i trollhättan, säger SMHI:s statistik att årsmedeltemperaturen ökat 1,4 grader jämfört klimatperioderna 1961 – 1990 och 1991 – 2020.
  MEN jämfört klimatperioderna 1931 – 1960 och senaste 1990 – 2020 är skillnaden 0,0.

  Du säger att sveriges medeltemperatur ökat kraftigt jämfört världen i övrigt – men det gäller ju bara om man jämför dom 2 senaste klimatperioderna.

  Om du ist använder SMHI:s statistik för 4 klimatperioder så ser du att temperaturen varierar kraftigt mellan dessa 4 klimatperioder – både upp och ner.
  Visst kan man komma med bortförklaringar och tro att jorden klimat varit stabilt sedan förra istiden – men alla facit från naturen visar något helt annat – att använda frikortet ” lokala variationer” blir bara ett cirkelresonemang eftersom mätningar saknas för ett globalt klimat över tid.

  Vad tror du om exempelvis statistiken för siljansfors sedan mätningarna startade 1922, där speglas temperatur och snödjup för vasaloppet – 100 år av mätningar visar låg variation och att vasaloppet sannolikt fortsätter i 100 år till.

  Det är sant som du säger att vi här i norr drabbas hårdast av global uppvärmning, pga klimatsystemets uppbyggnad, med avkylning i norr efter uppvärmning söderut.
  MEN titta på SMHI:s statistik för våra 4 klimatperioder – varför varierar värmetransporten så mycket söderifrån under dessa 150 år?

  Att du tycker att bara klimateliten skall diskutera vilket klimat vi har( för att dom sitter på kunskapen ) – är osunt. Sverige och andra länder hade fram till nyss en omfattande rasbiologisk forskning, som vanligt folk inte skulle lägga sig i…och där drog forskarna fruktansvärda slutsatser.

  Själv fattar jag inte varför forskare blir så upprörda om jag påtalar att trollhättan hade ungefär samma årsmedeltemperatur 1931 – 1960 som 1990 – 2020 eller att siljansfors, i mellansverige, har likvärdig utveckling som trollhättan och att vasaloppet mår bra.

 129. Lars Cornell

  #128 Magnus B. Således,
  ”en man som genom sina specialkunskaper undgår fel i detaljer på sin triumferande
  färd mot de stora villfarelserna”. / V. Paulsen naturvårdsverket.

  En god regel i matematik och statistik är att efteråt fråga, ”är det rimligt?”
  .

 130. Paul Håkansson

  Ulf, #109
  👍

 131. Tege Tornvall

  #18. Det kallas rundgång – med onödig omväg.

 132. Paul Håkansson

  COP28-sultanens ord ”en rejäl punktering” för klimatreligiösa

  Nyligen klargjorde ordföranden för FN:s klimatkonferens COP28 att det inte finns någon vetenskap som säger att utfasning av fossilt bränsle är det som kommer få världen att uppnå det så kallade 1,5 gradersmålet. Hans ord är ”revolutionerande” och ”drar undan mattan” för hela mötet, säger Swebbtvs vd Mikael Willgert till Swebbtv Nyheter.

  COP28-ordföranden sultan Al Jabers uttalande om att det inte finns någon vetenskap som säger att utfasningen av fossilt bränsle är det som kommer uppnå ”1,5-gradersmålet” har väckt uppmärksamhet i världen.

  Enligt Swebbtvs vd Mikael Willgert är uttalandet ett hårt slag mot alarmisterna och de klimatreligiösa.

  – Det är ju helt revolutionerande att en ledande person för den här klimatkonferensen, till och med den ledande personen, säger detta. Det är ju att dra undan mattan för hela det här mötet egentligen. Det är oerhört förvånande.

  – Detta är ju en person som är oerhört inflytelserik i Förenade Arabemiraten. Han sitter som minister och styr över industri och avancerad teknologi. Så det är inte vem som helst som säger detta. Och det kan omöjligen vara en felsägning, utan han står på sig i det här. Och han säger också att det här skulle föra tillbaka människor till grottstadiet, och det är precis så det är. För olja och kol står för mer än fyra femtedelar av all energi som vi använder på jorden.

  Willgert tror att sultanens uttalande blev ”en rejäl punktering” för många av dem som för fram de alarmistiska budskapen.

  Mikael Willgert berättar också att han sett ett SVT-inslag där Jabers uttalande nämndes i förbifarten, och där så kallade experter fick frågor om Sveriges roll i klimatarbetet.

  – Vi brukar ju alltid tala om att vi går före och visar vägen, och att alla tittar på hur vi gör. Men av alla experter och folk som de frågade var det ingen som hade en aning om vad Sverige gjorde.

  – Så den här idén om att Sverige går före och att alla våra satsningar är jätteviktiga, eftersom det påverkar världen. Det var faktiskt lite kul att till och med SVT tog upp detta, att det här är ju rent nonsens, säger Mikael Willgert till Swebbtv Nyheter.

  https://nyheter.swebbtv.se/cop28-sultanens-ord-en-rejal-punktering-for-klimatreligiosa/

  En sak kan man vara säker på, det är att sultanens uttalanden är djupt förankrade (läs BRICS) och den framtida agendan härifrån kommer framöver att kraftigt ifrågasätta
  klimatalarmismen. Den unipolära världen är på väg att rasa för att ersättas av den multipolära. Sultanens uttalanden är ett led i denna utveckling. John Kerry och hans anhang är snart förpassade till avbytarbänken.

 133. UffeH

  #32
  ”Den unipolära världen är på väg att rasa för att ersättas av den multipolära. Sultanens uttalanden är ett led i denna utveckling. John Kerry och hans anhang är snart förpassade till avbytarbänken.”
  Dessa två meningar speglar vad som är ”klimat nödläget” och ”klimatkatastrofen”, att tiden rinner ut för eliterna att genomföra sin ”reset” innan verkligheten och folk börjar förstå vad som är på väg att ske med deras välfärd och det är bråttom, jättebråttom om man ska förändra världen innan folket upptäcker att det inte vill förändras på det sättet som WEF, FN, USA och EU vill.
  Energikrisen har öppnat ögonen på många men ännu inte tillräckligt många framför allt de som ser igenom uttalanden som att den skulle vara en följd av kriget i Ukraina och inte den vansinniga ”gröna” politiken där man stängt ner en stor del av fungerande kraftproduktion för att ersätta den med väderberoende elproduktion.
  Som sagt det är bråttom nu, där av det höga tonläget när någon säger det förbjudna att ”netto noll” betyder en återgång till kanske inte grottstadiet men åtminstone till hur livet var i början av 1900-talet.
  Men det kommer att dröja och behövas fler som talar klarspråk innan de ”gröna” fanatikerna inser att deras bekväma liv tar slut om de får igenom sina idéer med en värld utan fossila energikällor.

 134. Micke

  #132 Värmande ord i kylan! Det kan behövas för oss i världen som inte brinner i år heller.