Klimatlarm bygger på datormodeller

The frozen Climate report

Vi har visserligen skrivit om Clintels kritiska genomgång av IPCC AR6, här https://klimatupplysningen.se/clintel-pavisar-allvarliga-fel-i-ipccs-senaste-rapport/ och här https://klimatupplysningen.se/clintels-rapport-om-ipcc-ar6/ . Och av en av författarna här https://klimatupplysningen.se/klimatkonferens-pa-folketinget-klimatkrisen-ar-avlyst/ . Men det skadar kanske inte med ännu en recension. Denna gång av Tege Tornvall.

Ingemar Nordin

Det globala nätverket Clintel (Climate Intelligence) granskar klimatpanelen IPCC:s sjätte rapport (AR6) i boken ”The frozen climate views of the IPCC” med vetenskapsjournalisterna Marcel Crok och Andy May som redaktörer.

Medskribenter:Vetenskapsjournalisten Kip Hansen, erfaren sjökapten och expert på havsnivåerProf. Dr. Ole Humlum, geofysikerProf. Dr. Ross McKitrick, matematiker och ekonomProf. dr. Nicola Scafetta, solarfysikerProf. dr. Fritz Vahrenholt, kemist och energiexpertDr. Javier Vinós, vetenskapshistoriker.

AR6 bygger på rapporter från IPCC:s arbetsgrupper. WG 1 behandlar det vetenskapliga underlaget, WG 2 effekter på klimatet och WG 3 anpassning till dessa effekter.Clintels granskning visar kraftiga överdrifter, utelämnande av fakta, ensidiga faktaval, ofullständiga sammanhang, missvisande bilder, bristande historisk redovisning, ensidig faktatolkning och en klar tendens att utmåla människan som vållande av alla klimatförändringar.Mot att det nu skulle vara varmast på 120.000 år påpekar boken.

O Att 110.000 av dessa år var istid,O Att det för 9.800-5.700 år sedan (Holocen klimatoptimum) var klart varmare än nu,O Att även bronsåldern, romartiden och högmedeltiden var minst lika varma som nu enligt både naturliga observationer och historiska dokument.

Boken betonar också att både glaciärer och trädgränser växlat och växlar i årmiljoner i samvariation med växlande klimat.

Ett försök att framställa nutiden som varmast var den så kallade hockeyklubban. Utan vare sig högmedeltidens värme eller Lilla Istidens periodvisa kyla skildrade den temperaturen åren 1000-1900 som ganska jämn – med plötslig stegring under 1900-talet. Den motbevisades klart statistiskt och historiskt men är nu åter med IPCC-påståendet att all nutida uppvärmning skulle orsakas av mänsklig verksamhet – trots att IPCC strax före menat att naturliga faktorer svarar för hälften av uppvärmningen.

Klimatkurvorna skapas i datormodeller och beror på vilka värden och sammanhang dessa matas med. Boken upprepar flera gånger att modeller inte är verkligheten och att samma naturliga förutsättningar förstås fortfarande råder.

Larmar av egenintresse

Granskningen visar hur IPCC medvetet skriver om historien för att visa hotande uppvärmning. Detta drivs inte av dess vetenskapliga arbetsgrupp WG1 utan av gruppen WG2, som studerar följder av varmare klimat med egenintresse av att utmåla hot för att rättfärdiga sin egen existens.

Dessa hot skrivs in i IPCC:s sammanfattning för beslutsfattare som skäl för drastisk och dyr ”klimatpolitik”, i praktiken att med enorma belopp få behövande länder att ersätta kol, olja och gas (som de har) med vind och sol (som de inte har och som bara ger energi när det blåser och är solsken).

Boken kritiserar också hur globala temperaturer mäts. Fem institut följer dessa. Tre utgår från mätningar på land och två från mätningar per satellit.

Landmätningarna görs mest i rika länder på norra halvklotet, där 90 procent av mänskligheten bor. Där stängs ensligt belägna mätstationer, medan växande bebyggelse och mänsklig verksamhet omger allt fler stationer som tidigare stått fritt ute i naturen.

Detta ger högre mätvärden utan det blir varmare längre bort. Trots viss justering för detta visar allt fler rapporter snarast att det är varmare i städer än utanför. Det förklarar flertalet ”rekordtemperaturer” som nu rapporteras av okritiska media.

Eftersom Jorden uppvisar livsfientlig kyla på Antarktis lika väl som farlig värme i flera öknar, är det föga meningsfullt att alls tala om någon global medeltemperatur.Underskattar historiska data

Först med modern teknik kan man säkert mäta temperaturer. I brist på tidigare säkra mätningar underskattar IPCC äldre tiders temperaturer och överdriver nutida. Det ger intryck av hotande uppvärmning och rättfärdigar IPCC:s existens.

Enligt boken är klimat den marknära atmosfärens temperatur över längre tid. Över kortare tid är det väder men tas ändå för klimat, om så passar. En riktigt varm sommar kallas varmt klimat. Men en riktigt kall vinter är inte kallt klimat utan kallt väder –för den som varnar för hotande global uppvärmning.

Just längre tid leder ofta till växlande tids- och mätskalor. En ny mätskala kan ge mindre intryck av faktiska variationer – eller större, beroende på önskemål och utgångspunkt.Efter kalla tiden 1850-1910 blev det varmare 1910-1945. Sedan blev det kallare 1945-76, då media varnade för ny liten istid. Tidsvalet avgör hur växlingarna tolkas. Men dessa är i regel naturliga. Trots ökad industriell verksamhet blev det enligt brittiska mätinstitutet HadCRUT något kallare tiden 1945-76.

Likaså naturliga är cykliska havsströmmar med några års mellanrum tvärs över Stilla Havet (ENSO). Den varma El Niño kan värma stora delar av Jorden, och den kalla La Niña kan kyla dem. Just nu upplever världen en kraftfull El Niño med värmande effekt på vädret,Boken visar hur global medeltemperatur över tid växlar med El Niño och La Niña.Den visar också hur världshaven värmts 0,08 grader på 100 till 2.000 meters djup sedan år 2002 i fortsatt uppvärmning sedan Lilla Istiden. Det är 0,4 grader per sekel och knappast oroande. Alarmister glömmer eller förtiger att det snarast är en återhämtning från Lilla Istidens periodvis besvärande kyla.

AR 6 missar världshavens stora massa som världens värmeregulator med effekt på molnbildning och nederbörd. Mer vattenånga från något varmare hav ger inte bara regn utan även snö. Boken visar helt jämnt snötäcke på norra halvklotet sedan 1972.

Med global uppvärmning sedan djupaste Lilla Istiden för ca 300 år sedan följer stigande havsnivåer av att varmare hav expanderar och att smältande glaciärer tillför vatten – men inte havsisar som ju redan ligger i vattnet. Det tar sin tid med havens stora massa.

Landisar på Antarktis och Grönland kan inte smälta. Uppe på deras isvidder råder under 50 minusgraders  årsmedeltemperatur på Antarktis och 20-30 minusgrader på Grönland. De växer med nederbörd. Återkommande forskare finner sina läger täckta med snö och is.

Boken påpekar att haven inte är en enda vattenmassa i en enda bassäng utan växlar efter läge och förhållanden. Om de vore en enda bassäng, skulle de stiga med 3 mm per år. Men kusterna är inte lodräta utan i regel svagt sluttande så att varmare hav snarare breder ut sig än stiger.Enligt USA:s vädertjänst NOAA steg News Yorks vattennivå med knappt en halv meter eller ca 3 mm per år från 1850 till 2015 – i jämn takt.(Enligt CSIRO steg haven åren 1870-2000 med 200 mm eller 1,54 mm per år.)

Föga hänsyn till Solen

AR6 nedvärderar Solens avgörande inverkan på Jordens klimat trots rikliga bevis för hur klimatet cykliskt växlar med solmagnetism och kosmisk instrålning. AR6 hävdar att Solen har litet inflytande på global uppvärmning med runt en grad sedan 1900.

Men boken visar hur temperatur och solaktivitet nära följt varandra i England under hela 1900-talet och att en 11-årig solcykel kunnat avläsas på många håll världen runt. Den har också noterats på andra planeter i solsystemet utan minsta mänskliga närvaro.

Klimathistorikern Fredrik Ljungquist Charpentier och andra visar klar samvariation mellan solaktivitet och varma resp. kalla perioder de senaste 2.000 åren med värme under romartiden, högmedeltiden och nutid samt kyla under Lilla Istidens Wolf, Spörer, Maunder och Dalton minimum.

Dessa växlingar tyder även på en 115-årig och en tusenårig cykel. AR6 missar eller nedvärderar många cykliska och naturliga förlopp i klimatet.

En sådan miss är samspelet mellan cykliskt växlande solvind och kosmisk instrålning i atmosfären, klart visat av de danska forskarna Henrik Svensmark och Eigil Friis-Christensen m. fl.. AR6 menar att dessa växlingar är för små för att spela någon större roll, men samspelet kan spåras miljontals år tillbaka.

Alarmister har skapat en egen ordlista för påstått farlig global uppvärmning från mänsklig verksamhet. Ett nyckelord är ”klimateffekt”, som står för hur mycket dubbel CO2-halt påstås kunna värma atmosfären. Det räknas ut i datormodeller utifrån vissa antaganden.

Modeller mot verklighet

Dessa skiljer allt mer påstådd uppvärmning från faktiska observationer. Ändå tar media och opinion modelldata som verklighet utan att inse skillnaden. Verkligheten trumfar både modell och karta. För modellering har IPCC fem olika scenarion från 1,5 ända till 5 graders global uppvärmning, påstått orsakad av höjd CO2-halt från 420 ppm (miljondelar) till 840 ppm. Även om bara 1,5-2,5 grader anses troliga, utgår debatten ofta från 5 grader – utan att IPCC öppet protesterar.

Detta utan att något alls har hänt i verkligheten- Det är bara framräknat i datormodeller. Nästan alla klimatlarm bygger just på modeller. Just det visar Clintel med sin granskning.

Den visar att extremväder inte orsakas av global uppvärmning utan av avkylning. Uppvärmning ger mindre temperaturskillnader och mindre vindar. Avkylning ger större temperaturskillnader och mer och starkare vindar. Det är vad vi nu upplever. Datormodellerna bryter allt mer mot faktisk utveckling, vilket boken också visar i klara bilder.

Det blir knappast mer eller värre extremväder, men värre verkningar. Vi blir allt fler, bor för nära vatten och har fler och dyrare byggnader och mer ägodelar och utrustning som kan skadas. Extremväder drabbar fattigare länder värst med sämre skydd för människor och egendom.

Tege Tornvall

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  ”Helvetets portar öppnade” och ”vi blir stekta” dundrar FN chefen Antonio Guterres. Hans extrema retorik är så överdriven att få längre tar honom på allvar.

  IPCC:s nye ordförande Jim Skea har annan framtoning.
  – Om man ständigt kommunicerar budskapet att vi alla är dömda att utplånas,
  så förorsakar det stor skada. Det har ropats ’vargen kommer’ alltför många gånger nu.

  Det är kylan vi skall oroa oss för, inte den goa värmen. En hundraårig global köldperiod inleddes år 535, då halva Nordens befolkning dog. Det kan ske igen.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Fimbulvinter
  Skea inger hopp om tillnyktring i journalistiken. Mindre bra, tycker jag, är att Skea förordar mer ’förnybar’ energi som sol, ved och vind. Sol och vind ger energi men inte av den art som vi behöver när den behövs. Om skog tycks han omedveten eller okunnig om hur små våra skogar är i förhållande till behovet av energi. ”Sverige är stort”, sa Reinfeldt en gång när han var ute och flög. Det kan se så ut, men skogarna räcker inte till allt vi vill använda dem till.

  Tack Tege, det var en bra sammanfattning du gjorde.

 2. Lennart Bengtsson

  Det är helt korrekt att solen har den dominerande inverkan på jordens klimat. Man har till och med gjort beräkningar med avancerade modeller där man låtit solen slockna. Resultatet är att det blir allt kallare och till slut upphör allt liv.

  Man behöver inte heller göra sådana drastiska studier utan det räcker att visa att om solstrålningen minskar så blir det kallare och motsatsen om solstrålningen ökar.

  Liknande händer om man skulle ta sig till att ta bort alla växthusgaser i atmosfären – det blir då så kallt att jorden blir obeboelig bara av denna anledning även om detta inte är lika självklart för en lekman.

  Inte heller blir klimatet oförändrat om man manipulerar med aerosoler eller ändrar på mängden växthusgaser i atmosfären.
  Mitt råd till intresserade lekmän att de antingen sätta sig in i vetenskapen eller överlåta detta till folk som har gjort så inte minst genom nödvändiga studier i ämnet.
  Som det ser ut idag så vet vi så mycket om jordens klimat att det är nödvändigt på lång sikt att noggrant observera jordens väder och klimat på det sätt som nu görs. Önskar man förhindra en uppvärmning på 2-4 °C bör man se till att minska mängden växthusgaser i atmosfären och helst under innevarande sekel.
  Lite mer värme är dock inget problem i Sverige, utan snarare en fördel, men däremot i knappast i några andra delar av världen.

 3. Tack Tege!
  En titt på smhis kurvor för sveriges senaste 20 år visar att juli inte blivit varmare och att augusti snarast kylts av.

  Däremot kunde man se den mycket snabba uppvärmningen dom 10 åren dessförinnan.

  Det är intressant så tillvida att vårat land ligger så långt norrut i klimatsystemet och värmts dubbelt så mycket som globalt.

  Det är också intressant med dom 3 senaste årens vinterutbrott i södra sverige i november- i år har vi enl smhi redan vinter, per definition, ända ner söder om vänern och vättern – nästan 2 månader tidigare än snittet 1991 – 2020.
  Något tycks hända med uppvärmningperioden 1990 – 2020..

  Extra intressant är att hudson bay nu får mindre is, efter att fått mer is och kyla under värmeperioden 1990 – 2020 – MEN havsisen mellan Island och Svalbard tokökar…kan det vara havsströmmarna och atmosfären som samverkar..?

  Dom närmaste 10 åren blir mycket intressanta här i norr.

 4. Ann Löfving-Henriksson

  #2 L Bengtsson är vattenånga med i beräkningarna kring ”alla växthusgaser” som Du nämner här?

 5. Lasse

  Tack Tege.
  Modeller är ofullständiga.
  Ändå finns det så stor tilltro till dem att man räknar ton CO2 och gör en långtidsbudget hur mycket vi får släppa ut.
  Lennart B nämner aerosolenas inverkan på klimatet, något som kan kan avgörande i samband med vulkanutbrott-de kyler.
  Frågan är om inte motsatsen skett de sensate 40 åren.
  Detta kan ju förklara en stor del av uppvärmningen.
  Se Willis Eschenbach i WUWT från igår.
  För strålningen har ökat enligt hans beräkningar av uppmätta data-inte modeller 🙂

 6. Lars Thorén

  Kanske dags att ta upp ozonlarmet igen eftersom ”ozonhålet” är lika stort (eller t o m större) idag som för 30 år sedan. Både i utbredning och densitet. Jag skulle vilja påstå att efter förbudet av freoner (vilka enligt vissa forskare minskat i atmosfären) har det inte förändrat läget avseende ”hålet” ett enda dugg. Kanske nåt annat påverkar detta ”hål”? Vem vet? Kan vi leva med detta idag kan vi kanske leva med ett par grader varmare i framtiden också?

 7. tty

  #6

  Ozonhålet över Antarktis beror till stor del på att Mount Erebus har varit kontinuerligt aktiv sedan 1972, och inte på freonhalten i atmosfären:

  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1352231015304246

 8. Sören G

  Det råder en hysterisk demonisering av koldioxiden. Den ska minska till varje pris. ”Temperaturen på jorden ser ut att öka långt bortom de mål världens länder ställt sig bakom för att försöka mildra de värsta effekterna av ett ändrat klimat.” och ”Fler och värre värmeböljor, skogsbränder, skyfall och stormar. Sämre skördar, dålig luft, försurade hav och svårigheter för många växt och djurarter att klara sig. Och så påverkad tillgång på arbetskraft, ekonomiska skador och ökade hälsoproblem i den globala uppvärmningens spår.” enligt dagstidningen och som alltså allmänheten hjärntvättas med.
  Det är ju kallare klimat som ger större temperaturskillnader och stormar, väder, skyfall.
  Värmeböljor beror på mycket solsken. Och det är väl ett bevis för att Solen styr klimatet när det samtidigt pratas om rekordvärme och rekordkyla. För om det är koldioxiden som värmer så borde väl den värma lika mycket överallt.

 9. Claes-Göran Carlsson

  #2 Lennart Bengtsson
  I din utmärkta bok: vad händer med klimatet? skriver du sid 38: ”om uppvärmningen berodde på en varmare sol, skulle också stratosfären värmas upp. Så är emellertid inte fallet, vilket styrker att växthusgaserna är en huvudorsak till den globala uppvärmningen. Avkylningen i stratosfären beror på att växthusgaserna förstärker utstrålningen som är större än värmestrålningen underifrån, då den underliggande tropopausen utgör ett temperaturminimum.”
  Finns det några vetenskapliga invändningar mot detta?

 10. Håkan Bergman

  Sören G #8
  ”Fler och värre värmeböljor, skogsbränder, skyfall och stormar. Sämre skördar, dålig luft, försurade hav och svårigheter för många växt och djurarter att klara sig. Och så påverkad tillgång på arbetskraft, ekonomiska skador och ökade hälsoproblem i den globala uppvärmningens spår.”
  Dom missade mjäll!

 11. Tege Tornvall

  #9 Claes Göran. Solens värme växlar knappast under överskådlig tid. Jordens yttersta atmosfär vid ekvatorn nås av ca 1.365 W/kvm kortvågig solvärme. På sin väg till jordytans land och särskilt hav värmer denna marginellt den tunna atmosfären.

  Hinder på vägen är stoft och moln i atmosfären, mörka dygns- och årstider samt minskande solvinkel mot årstiderna. Växlande genomsnittlig global nettouppvärmning av detta kan vara 150-200 W/kvm. Främst och mest värms haven, Jordens stora värmeackumulator med runt 270 gånger större massa än atmosfären.

  Varma hav och även varm mark värmer atmosfären. Det är i den marknära atmosfären som klimatet utspelar sig – hur varm den är över längre tid med vindar och nederbörd.

  Moln bildas av vattenånga från varma hav. Uppe i atmosfären kondenseras vattenånga till moln på mikropartiklar (aerosoler). Sådana kommer dels från jordytan och dels från kosmisk strålning. Cykliskt växlande solmagnetism och solvind styr hur mycket kosmisk strålning som kommer in i atmosfären.

  Aktiv sol med mycket solvind släpper in mindre kosmisk strålning och aerosoler för vattenånga att kondensera på. Det ger mindre moln och nederbörd, och det blir varmare. Passiv sol och mindre solvind släpper in mer kosmisk strålning och aerosoler. Det blir mer moln och nederbörd – och kallare.

  Detta samband förtigs eller förbises av FN:s klimatpanel IPCC men är en stark faktor bakom växlande klimat tillsammans med de s. k. Milankovitch-cyklerna för jordaxelns lutning och precession och Jordens bana runt och avstånd till Solen. De tycks också styra istider.

  Viss roll spelar också hur Jordens gravitation drar atmosfärens massa nedåt med ökat, värmande tryck. Men varm luft stiger och släpper in svalare luft i ständig växling – vindar.

  Av långvågig strålning ut från jordytan kan främst vattenånga men även bl.a. koldioxid fånga viss värme. Men med rådande halt är detta ytterst marginellt och logaritmiskt avtagande.

  Det är detta som i klimatdebatten kallas ”växthuseffekt” men knappast har någon nämnvärd verkan. Vattenånga och koldioxid kan inte av sig själva generera värme men kan reagera på tillförd värme utifrån. Men denna måste alltså först tillföras, Kall och tunn atmosfär kan inte värma varmare hav med 270 ggr större massa.

 12. Sören G

  Det är väl inte Solen som är hetare, men väl hur mycket solsken som når jordytan och som regleras av moln. Som däremot styrs av Solen i slutändan.

 13. Tege Tornvall

  #2. Lennart Bengtsson påpekar att Jorden blir obeboelig utan livgivande ”växthusgaser” i atmosfären, Men han menar att vi måste minska mängden för att undvika 2-4 graders uppvärmning (från sent 1800-tal) – som han ändå ser som en fördel. Inte alldeles glasklart.

  Debattens knäckfråga är människans roll i detta. Långt före människans tid har det ju varit flera grader varmare med flera gånger högre CO2-halt och rikare växt- och djurliv än nu. Dagens debatt ser människan som skuld till allt ont. Men värme och koldioxid är gynnsamma för Jordens liv.

 14. Laco

  SVTs tunga klimatjournalist Erika Bjerström, har hon avlidit eller bara fått sparken? Hon har ju inte syntes till på flera dagar.

 15. foliehatt

  Laco, #14,
  Ack nej. Hon var synlig på 21 sändningen av Aktuellt i går. Följt av en otroligt tafflig och intetsägande debatt mellan två personer som var överens om att storskalig aerosolspridning i stratosfären var en dålig idé. Men CCS var utomordentligt bra.

 16. UffeH

  #14 Erika är väl på väg till klimatmötet eller någon annan varm och skön plats med tåg eller cykel för att leva upp till sina klimatideal att minska sitt CO2 avtryck, och då tar det tid att komma fram.
  Och medans hon ”reser” så har DN tagit på sig ledartröjan med klimatlarm, som det i kommentarerna 6 och 8, på DN heter stjärnorna Jannike Kihlberg och Peter Alestig.

 17. Adepten

  #14 laco

  Ånej. Hon var på aktuellt igår om att spruta svavel i atmosfären, spänna upp solreflekterande rymdsegel och rymdspeglar samt att öka albedot genom att skapa skum på haven för att för att minska den globala uppvärmningen🫠
  Hon hade farhågor för att Indien kunde göra detta och det då kunde orsaka torka i Europa.

  Tips till SVT. Det skulle kunna bli ett framtida, antropogent, dystopiskt avsnitt i ”Historien om Sverige”😖

 18. mattias

  #17
  Är inte mer vattenånga i atmosfären som genererar mer nederbörd i form av snö i själva verket ett exempel på en negativ återkoppling pga ökande albedo?

 19. Ann Löfving-Henriksson

  # 13 Tege, när det gäller växthusgaserna i Lennart Bengtssons #2 har jag frågat om vattenånga finns med i beräkningarna, men utan svar.
  Nästa fråga vore hur jordens klimat påverkades när CO2- halten låg upp emot 10000 ppm innan biologin började ta fart.

 20. #Håkan Bergman 10#

  Vägglöss saknades också på listan.

  ”Punaises de lit : leur prolifération est-elle due au réchauffement climatique ?” Vägglöss: beror deras spridning på den globala uppvärmningen?

  https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/haute-vienne/limoges/punaises-de-lit-leur-proliferation-est-elle-due-au-rechauffement-climatique-2850479.html

 21. Adepten

  #18 mattias

  Javisst. När vattenånga kondenserar och bildar snö på marken ökar albedot lokalt i det området, och det har en kylningseffekt genom att minska mängden solenergi som absorberas av jorden.
  Vattenånga i atmosfären påverkar inte direkt albedot eftersom albedo mäter reflektionen av solljus från ytor på jorden och moln snarare än atmosfärens innehåll av vattenånga.
  Tropiska områden tenderar att ha högre nivåer av vattenånga på grund av de varma haven, medan ökenområden eller polära områden har lägre nivåer.

 22. Tege Tornvall

  Ann #19. Tiden fram till Kambrium för ca 540 miljoner år sedan räknas väl som urtid utan landdjur eller skogar men med flera djupa istider och rikligt av primitiva livsformer i haven,

  Då minskade atmosfärens CO2-halt från 80-90 ned till 1 procent, främst genom att haven tog upp koldioxid men också genom att de enkla livsformerna genom fotosyntes tog upp CO2 och tillförde atmosfären syre. Men detta bör studeras närmare.

  Den geologiska och paleontologiska historia vi räknar börjar för 540 miljoner år sedan. Då var CO2-halterna först från 7-8000 ppm ned till 3-4.000 ppm. Det var för liv och växtlighet gynnsamma tider med avbrott för. nya istider.

  Med rikare växt- och djurliv och flera istiders kalla hav minskade halten ytterligare ned till 0,03-0,04 procent efter djup och lång istid för 320-270 miljoner år sedan. Med ny värme ökade CO2-halten till 2-3.000 ppm med avbrott får nya istider. Högre syrehakt och stora djur och växter.

  Abrupt slut med stor meteor för 65-66 miljoner år sedan. Därefter går trenden långsiktigt mot kallare efter inledande uppvärmning. Förbisett/förtiget men värt att undersöka!

 23. GoranA

  Det märkliga med koldioxiden är att den inte haft någon betydelse för klimatet förrän på 1980-talet när den politiserades.

  Vad orsakade Lllla istiden? En nedgång i koldioxidhalten?

  Vad orsakade temperaturhöjningen som ledde till den nuvarande moderna värmeperioden? Var det en ökning i koldioxidhalt

  Vad orsakade uppvärmningen som ledde till interglacialen Holocen? En uppgång i koldioxidhalten?

  Varför inleddes en temperatursänkning som gav förra glacialen när koldioxiden stod på på sin höjdpunkt?

  Var det minskande koldioxidhalter som gav en förändring av Jordens klimat från Eocens värmeskåp till Pleistocens kylskåp

 24. Ann Löfving-Henriksson

  # Tege, tack men det var inte svar på frågan.
  Co2coalition har ett bra diagram över co2-halten under jordens historia, men frågan gällde hur jordens klimat påverkades av en co2-halt på 10000 ppm

 25. #Lennart Bengtsson 2#

  ”Mitt råd till intresserade lekmän att de antingen sätta sig in i vetenskapen eller överlåta detta till folk som har gjort så inte minst genom nödvändiga studier i ämnet.”

  Det är ett arrogant påstående. Faktiskt finns det två sätt att grunda sin uppfattning; det ena är på modeller och matematiska beräkningar, det andra är på observationer. Det är ungefär som det klassiska exemplet om kartan och terrängen. Om de inte överensstämmer, ska man följa kartan eller terrängen? Observationerna visar att jordens klimat alltid varierat. Citat av Mats Kävlemark: ”Det var varmare än idag under Medeltida Värmeperioden, Romerska Värmeperioden, Bronsåldern (=Minoan Warming) och allra varmast under Holocent Optimum. Det var ju denna värmeperiod som fick 3 km inlandsis att smälta! Alla perioder utan möjlig påverkan av fossil koldioxid.”

  För den som leds av sunt förnuft blir det absurt att hävda att nuvarande värmeperiod leds av antropogena ”växthusgaser”, medan tidigare värmeperioder hade naturliga orsaker.

 26. Lars M #25,

  ”absurt att hävda att nuvarande värmeperiod leds av antropogena ”växthusgaser”, medan tidigare värmeperioder hade naturliga orsaker.”

  Det är just därför som det är så viktigt för IPCC och deras alarmism-propaganda att hävda att temperaturen och andra klimatologiska förändringar inte har ändrats på 2000 år. I sitt avsnitt ”detektion and attribution” i IPCCs stora rapport så använder de myten om den oföränderliga klimathistorien som bevis för att nuvarande temperaturhöjning MÅSTE bero på CO2.

  De använder klimatmodeller som är hyperkänsliga för koldioxid och då visar de förstås, när man kör dem baklänges något hundratal år att inget hände förrän människan började släppa ut koldioxid. Ett perfekt cirkelbevis som få verkar ha genomskådat.

  I sin SPM /Summary for Policy Makers) s. 7 hänvisar man inte bara till modeller utan också till påstått empiriska data. Där kommer Michael Manns berömda hockeyklubba till heders igen. Det diagrammet är sedan länge klart motbevisad och går bara att få fram genom direkt datafusk. Detta får också en noggrann genomgång i ”The Frozen View …”

  Det är vad som tyvärr händer när man, som godtrogna politiker och journalister, helt överlåter vetenskapen och tolkningen av den till vetenskapsmännen själva.

  Låt er inte luras av vetenskapsmän i politisk maktställning utan våga alltid kritiskt granska dem! En del betraktar detta som något oerhört och använder konsensusargumentet för att genast slå ned på kritiker som ”klimatförnekare”. Men vetenskapen är en dynamisk process där teorier kommer och går. Endast dogmatiker tror något annat.

 27. PS. Titeln ”The Frozen climate views of IPCC” alluderar just på att IPCC har fastnat i en dogmatisk syn på klimatet. Samma budskap förs fram igen och igen. Alla invändningar, även från mycket insatta forskare, fnyser man åt eller ignoreras helt.

  IPCC är klimatvetenskapens dödgrävare som gör allt för att förhindra framsteg inom klimatvetenskapen.

 28. #Ingemar Nordin 26#

  ”Det är just därför som det är så viktigt för IPCC och deras alarmism-propaganda att hävda att temperaturen och andra klimatologiska förändringar inte har ändrats på 2000 år.”

  Kanske kommer du ihåg mitt inlägg om Jean-Marc Jancovici. Han medverkar alltjämt i ett otal fora och sprider videos via YouTube. En av hans återkommande retoriska frågor är: Varför utvecklades då den mänskliga civilisationen efter istiden? Jo, därför att klimatet varit stadigt utan variationer ända fram tills nu.” Och det påstår han utan att blinka och utan att skämmas, trots att han om någon vet att det är en ren lögn.

 29. Nr 25,26,27

  Observationer och IPCC:s utvärderingar? Ja, hur trygg är deras teori om dom plötsliga uppvärmningarna i norra nordatlanten som återkommit både under 1900 – talet och 1800 – talet och under århundranden och årtusenden dessförinnan…och landtemperaturuppgångar och glaciäravsmältningar som följt 10 år efter dessa uppgångar..?

  Djurliv, träd och växter har alltid påverkats och förändrats och anpassats under dessa upp och nedgångar i våra nordliga områden – men att som nu hårdnackat framhärda att det är Co2 som går före alla andra observerade förändringar blir svårsmält – och farligt -för en djupare förståelse av något så komplicerat och viktigt som klimatet.

 30. Sören G

  #28
  ”Varför utvecklades då den mänskliga civilisationen efter istiden? Jo, därför att klimatet varit stadigt utan variationer ända fram tills nu.”
  Vilket alltså motbevisas av att forntida civilisationer föll när det blev kallare.

 31. #25 – 30#

  En anekdot. I första gymnasieklassen hade vi en mattelärare som varken var pedagogisk eller sympatisk. Likväl är jag honom djupt tacksam. Ungefär som Cato avslutade han varje lektion med samma uppmaning. På långsam bredast möjlig malmöitiska sade han: ”Nu mina barn, när ni räknat färdigt måste ni fråga er; är svaret rimligt?”

  Det rådet har jag följt livet ut.

 32. Gunnar Strandell

  Håkan Bergman #10

  Henrik Lundqvist har tagit bort mjäll. Nu hoppas jag att han gör samma med ”klimatkatastrof”.
  Han får ju stöd för det av IPCC:s ordförande.

  Länkar:
  https://www.youtube.com/watch?v=w54NFc_fECo

  https://www.energinyheter.se/20230804/29671/ny-ipcc-ordforande-tonar-ner-klimatlarm

 33. Larry

  Apropos de förslag ovan som föreslår studier av våra poler samt Sahara pga låg luftfuktighet för att kunna isolera CO2s betydelse.: Vi MÅSTE väl också studera effekten av Covid-årens rejäla reduktion av CO2? I länken nedan från nov 2020 påstår FN att utsläppsminskningen var så betydande som 17% vissa dagar men kanske 7% på årsbasis. (hur man nu mätte detta) Men inget av betydelse sågs väl på Keelingkurvan. Där ser man ju annars så snabba förändringar som årstiderna.
  Så den antropogena betydelsen syns inte ens när INGEN flyger, åker bil,-fabriker restauranger, butiker stängs ner och folk slutar pendla. Greta fick segla till sina toppmöten i USA.

  Vi skrattar åt att sovjeterna ville vända ishavsfloder.
  Gud bevare oss om dagens hybris-drabbade stollar till vetenskapsmän tror sig kunna reglera HELA jordens temperatur.

  Har man ens gjort det troligt att man hittat termostaten. Fingra inte på den isåna fall – vet ni ens åt viket håll den ska vridas.

  https://apnews.com/article/europe-climate-change-coronavirus-pandemic-united-nations-87a2fb64201a69e94510e60552bc886b

 34. Ulf

  Oavsett hur det fungerar med växthuseffekten tycks alla sansade bedömare vara överens om att det finns gott om tid att hantera problemet. Det är bara socialister som FN ordföranden som skriker som en gris. (Han stödjer för övrigt även Hamas.)

  Så vad gör vi då om vi tror det är ett problem? Ja det enkla svaret är att rena kolkraftverk effektivt och i största möjliga mån byta till gas är det absolut snabbaste ich effektivaste sättet.
  Vad EU gör som står för mindre än 10 procent av utsläppen är närmast irrelevant.

  Vänstern däremot vill införa sin politik via denna bakväg. Jaga ”utsläppare”, alltså ika, med blåslampa, skatter och helst våld även om de inte säger det rakt ut. Detta har förstås ingen effekt alls förutom att vänstern mår bra när de slår sönder samhällen. Senaste exemplet är Venezuela.

  Sammantaget är det för mycket fokus här på om det är ett problem eller inte.
  Detta eftersom de lösningar som diskuteras är rena fjanterierna. Både vad gäller Sverige och EU är sabotaget av elförsörjningen fullständigt onödig ur utsläpps synvinkel.

  Det är i länder som Kina och Indien problemet finns. Och där lösningarna enkelt kan plocka ner utsläppen rejält. Och nej lösningen är inte koldioxidtullar för att skydda fransk ineffektiv produktion.

 35. Ulf

  Vi måste få folk att inse att gaphalsarna i denna fråga är inte intresserade av växthusgaser och effektiv politik. De är bara intresserade av frihetsinskränkningar för sina medmänniskor inget annat.
  Den som inte tror det förnekar att Sovjet, Maos Kina m fl regimer någonsin funnits.
  Vi har att hantera sjuka människor som inte har vett att låta bli att jaga andra människor och inskränka folks liv. Om vi inte fattar det snabbt har vi snart en Berlinmur igen.

 36. Ulf

  Jag vill bara förtydliga, detta är ingen naturvetenskaplig fråga, utan det är en 100 procent politisk fråga. Lösningar ligger i politiken inte i naturvetenskapen. Ni kan stånga era pannor blodiga med logiska invändningar i sakfrågan. Det saknar helt betydelse. För detta är en politisk och ideologisk fråga. Den som inte ser det är blind.

  Jag vill se mer diskussion om vad vi gör åt detta kanske problem.
  Börjar vi kvantifiera problemet i vad olika åtgärder ger för effekt har vi vunnit mycket. Dessutom är det enkelt att visa att det ljugs förtvivlat mycket i den debatten. Mycket enklare än att visa att växthuseffekten inte är akut farlig.

  Det är enkelt att visa att per capita resonemanget är åt skogen. Vi har inte bett Kina och Indien att vara 1,5 miljard människor i respektive land. Det är något som ligger på dem själva att hantera.

  Lika enkelt är det att visa vilka åtgärder som är mest effektiva och var i världen dessa bör sättas in. Lika enkelt är det att visa att EUs tvångströja är helt meningslös. Den är bara till för att tillfredsställa sjuka människors tvångstankar mot sin omgivning.

 37. Lasse

  #36Ulf
  Svaret är Björn Lomberg 🙂
  Eller diverse diagram från Our World in Data.

 38. Ulf

  Lasse, Björn Lomborg är bra men oerhört ensam.
  Det måste finnas folk som vågar dra ner brallorna på alla dessa morbida människor som använder denna fråga som terapi istället för att behandla sina privata problem. Om man känner behov av att kontrollera sin omgivning på ett överdrivet sätt så bör man söka enskild hjälp och gå i terapi. På det sättet sparar man sina medmänniskor oerhört mycket problem.
  Det ligger tyvärr i sakens natur att många politiker borde gå i en sådan terapi. För var i världen får man mest utlopp för dessa problem? Jo i politiska roller.

 39. Tege Tornvall

  #37. Vi har ju Johan Norberg också. Visserligen utgår både han och Lomborg från påstådd CO2-effekt men menar att den är liten och att beslutade och föreslagna åtgärder är för dyra och skadliga för samhället. Så länge man inte ifrågasätter själva AGW-tesen får man hållas. Men det är just den vi måste punktera. Annars ägnar vi oss åt torrsim och samtalsterapi.

 40. UffeH

  var det fler än jag som såg artikeln i SVT om att Sverige var en kall ö i ett illrött hav av värme, man hade en glob över norra halvklotet där allt utom Sverige var varmt och vi hade normala temperaturer i Skandinavien.
  Det som verkligen stack ut var att man illustrerade Grönlands temperatur på närmare -40 grader med samma röda färg (mörkt röd) som man använde i somras i södra Italien och Spanien, vet inte men någonstans verkar det gått fel i huvudet på klimatreportrar och ”klimatforskare” när man illustrerar även väldigt låga minusgrader med färger som alla relaterar till hög värme.
  Man kan undra om hissen verkligen går ända upp eller stannar ett par våningar ner för logiken saknas i hur man visar temperaturen.
  Här en länk: https://sverigesradio.se/artikel/kall-flack-pekar-pa-markligt-vaderfenomen-i-skandinavien

 41. Gunnar Strandell

  Ulf #36
  Jag ser en möjlig öppning i att IPCC:s ordförande, Jim Skea, inte ser någon anledning till panik. Kan vi få bort begrepp som ”klimatkris” försvinner efterfrågan på domedagsrapporter och forskare liksom journalister får söka sig till andra ämnen för sin försörjning.

  Jag räknar med att vi närmar oss det i takt med att tidigare uttalade hot inte infunnit sig.

  Att unga människor protesterar får vi dock fortsätta leva med. Det är en del av livet.

  Länk, förutspåelser om klimatet:
  https://extinctionclock.org/

 42. Tege Tornvall

  Jim Skea måste få alla att sitta i båten. Hela FN går ut på att få alla att sitta i båten, oavsett faktiska intresse- och resurskonflikter. Man kan sopa allt under mattan tills mattan närmar sig taket

 43. Ulf

  39 Tege,

  Nej vad vi måste är att stoppa skadeverkningarna på samhället. Hur vi gör det bäst är frågan. Att slåss mot väderkvarnar eller åstadkomma resultat? Jag gillar resultat.
  Att få folk att överge religioner kommer inte att hända. Att få religioner att inte styra samhällsutvecklingen är fullt möjligt, vilket har bevisats. Det gäller även klimatreligionen.

 44. #33 Larry

  Du skriver: Vi MÅSTE väl också studera effekten av Covid-årens rejäla reduktion av CO2? I länken nedan från nov 2020 påstår FN att utsläppsminskningen var så betydande som 17% vissa dagar men kanske 7% på årsbasis. (hur man nu mätte detta) Men inget av betydelse sågs väl på Keelingkurvan. Där ser man ju annars så snabba förändringar som årstiderna.

  Nej, det tycker jag inte, vi kan uppskatta hur stor effekten bör vara och finner då att den knappast kan synas i bruset.

  Keelingkurvan anses öka med 2,47 ppm/år. https://mlg.eng.cam.ac.uk/carl/words/carbon.html Ifall hela ökningen skulle bero på antropogena utsläpp och utsläppen ett år minskat med 7% så borde ökningen det året vara mindre med 7% av 2,47, dvs 0,17 ppm. Titta på den uppförstorade kurvan på ovan angivna länk. Säsongsvariationerna är ungefär ±3 ppm, och bruset på den årstidsjusterade kurvan är cirka en tiondel av detta, dvs ±0,3 ppm. Det avspeglas i att den årliga tillväxten anges till 2.47±0.25. Mellan felgränserna är det således 0,5 ppm.

  Först med en noggrann analys av Keelingkurvan där man kan förklara de historiska variationerna på grund av värme (El Nino), vulkanutbrott, mm. För kända fenomen se figur 3 här: https://www.drroyspencer.com/2022/04/

  Roy Spencer visar också i figur 2 hur den årliga förändringen varierar till synes slumpmässigt med cirka 0,5 ppm från år till år. I extremfall upp till 1,8 ppm. Han skriver: ”Also note those natural fluctuations are much bigger than the ~6% reduction in emissions between 2019 and 2020 due to the COVID-19 economic slowdown”

  Skulle ökningen av CO2 till viss del ha andra orsaker än antropogena utsläpp (och den temperaturökning som förorsakats av dem) så blir den förväntade effekten av COVID-19 ännu mindre.

 45. Larry

  Leif Å 44:

  Tack för ditt och Roy Spencers pedagogiska påpekande av, vad jag tolkar som det futila i att permanent leva såna liv som vi gjorde under covid-åren. Det kommer inte ens att synas i bruset!
  Det har jag och väl de flesta här på bloggen anat även före Covid men nu fick vi ett ofrivilligt fullskale-experiment som betydligt reducerade de antropogena påhitten att värma lokaler, lysa upp omgivningen, förfytta oss långa sträckor, transportera o tillverka nyttig föda, idka turism. Att ha tid över för annat än arbete.
  Med det (be)visat så återgår jag till att lugnt se på när vår stabila, av oss hittills AUTONOMA, planet färdas i universum samt att försöka övertyga våra barn o barnbarn att göra detsamma.
  Men, vi borde få en väldans massa pengar o andra resurser över till projekt med högre verkningsgrad än t ex grönt Gucchi stål.