Nya Hockeyklubban lika felaktig som den gamla

hockeyklubban

Jag blev nog lika förbluffad som många andra när jag såg den famösa ”Hockeyklubban” på sid 7 i Summary for Policy Makers (SPM). Hur kan de dra fram detta igen efter att Michels Manns diagram från IPCCs rapport 2001 hade blivit fullständigt söndersmulad? (För att se gamla inlägg på KU om detta, använd sökrutan och skriv ”McIntyre” eller ”hockeyklubban”.)

Stephen McIntyre blev tydligen lika förvånad som jag och han gav sig genast i kast med att kritiskt granska bakomliggande data. Han är ju något av en specialist på detta. Hans postningar finns här https://climateaudit.org/2021/08/11/the-ipcc-ar6-hockeystick/ , här https://climateaudit.org/2021/08/15/pages19-asian-tree-ring-chronologies/ , här https://climateaudit.org/2021/08/26/pages2019-30-60s/ och den senaste här https://climateaudit.org/2021/09/02/pages19-0-30s/ .

Det är ju en hel del att plöja igenom, särskilt om man även skall titta på alla hans referenser till andra artiklar och postningar. Så jag tänkte plocka några citat från en författare som har gjort det på Clintel, nämligen Marcel Crok https://clintel.org/new-ipcc-report-resurrects-the-hockey-stick/  .

+++++++

Kontroversen kring hockeyklubben, särskilt på Stephen McIntyres blogg Climate Audit https://climateaudit.org/ , var ett centralt tema i klimatdebatten i åratal. Det var i slutändan också orsaken till climategate, en affär där tusentals e-postmeddelanden från framstående IPCC-författare hackades och lades online. E -postmeddelandena granskades av olika undersökningskommittéer men avfärdades slutligen som en storm i en tekopp.

Det finns till och med en rejäl bok om denna fråga skriven av Andrew Montford och det skulle gå för långt att gå in på allt igen. Efter climategate blev alla de nära inblandade trötta på ämnet. Och i den fjärde (2007) och femte (2013) IPCC -rapporteerna publicerade IPCC inte heller någon framträdande hockeyklubba. Men se, i den sjätte IPCC -rapporten är hockeyklubban tillbaka i all sin glans. Eller som McIntyre uttrycker det: ”IPCC är beroende av hockeyklubbor”.

Diagrammet visar ”temperaturen” på jorden under de senaste 2000 åren. Från 1850 och framåt finns det också temperaturmätningar med termometrar (den mörkare linjen märkt ”observerad”). Den ljusare delen av rekonstruktionen bygger på indirekta temperaturmätningar (så kallade proxies) härrörande från bland annat trädringar, iskärnor, koraller och sedimentlager i haven. Forskarna bakom denna nya hockeyklubba (förenad i en grupp som kallar sig Pages2k) buntar ihop alla dessa indirekta mätningar till en global medeltemperatur.

Så vad har kritiken varit genom åren från insiders som McIntyre, som liksom en rättsmedicinsk forskare har granskat sådana rekonstruktioner? Två saker: körsbärsplockning av data och felanvänd statistik. Den andra blir snabbt ganska teknisk men den första är lätt att förstå. Utredare har databaser där resultaten från proxyforskning lagras. Vilka data kommer man nu att använda för en ny rekonstruktion? Vilka är kriterierna? Det är frestande att säga: endast de proxies som korrelerar väl med den uppmätta temperaturen på 1900 -talet är ”lämpliga” proxies. När allt kommer omkring kan vi under den perioden kalibrera proxierna till den verkliga uppmätta temperaturen. Men nu kommer problemet: de flesta proxierna visar inte någon ökning (översatt som temperaturhöjning) alls under 1900 -talet. Här är några proxytidsserier som McInytre publicerade.

pages2017

Elva proxytidsserier valda slumpmässigt av McIntyre från Pages2k 2017 -nätverket. I blått de proxies som sedan överfördes till Pages2k 2019. I rött, för jämförelse, den nya IPCC -hockeyklubban. Källa: ClimateAudit.org

Majoriteten av proxierna visar ingen ökning alls under 1900 -talet. Är det problematiskt? Ja, eftersom en proxy antas ha ett linjärt förhållande till (lokal) temperatur. Så man kan dra slutsatsen att majoriteten av proxierna inte är användbara alls, vilket gör denna typ av temperaturrekonstruktion omöjlig.

Den enda av de 11 proxierna som visar en tydlig hockeyklubba på 1900 -talet är (i blått) en alkenon -proxy från Cape Ghir (utanför Marockos kust). Denna hockeyklubba går dock inte upp, utan sjunker spektakulärt, vilket tyder på avkylning. McIntyre beskriver denna nedgång som en gåta. Men i stället för att lösa denna gåta valde Pages2k -forskarna att sätta upp sitt statistiska program så att nedgången helt enkelt speglades som en ökning. Och sedan bestämde de sig för att flytta med den här proxien in i deras nästa rekonstruktion 2019 (Pages2k 2019), den rekonstruktion som den nya hockeystickan bygger på. Det är svårt att tro att forskarna faktiskt gjorde detta, än mindre att de kunde komma undan granskningen (både i de vetenskapliga tidskrifterna och den i IPCC-rapporten). Men så verkar det vara. Och McIntyre beskriver att det inte är första gången forskare har vänt en fallande proxy till en ökande.

pages2019

Andra slumpmässigt utvalda uppsättningen proxies, den här gången från Pages2k 2019 -studien, nätverket som också används för IPCC-hockeyklubban. Källa: ClimateAudit

I den andra uppsättningen proxies som McIntyre slumpmässigt valde finns det återigen många proxyserier som är mycket korta och som inte går tillbaka till år 1000 än mindre år 0. Så hur kan dessa proxies säga något om huruvida det är varmare nu än det var under de senaste två årtusenden? Återigen visar de flesta inte mycket av 1900 -talet, men två gör det.

En av dem, andra raden till vänster (Asia Muspig), är baserad på trädringar. McIntyre beskriver hur han under 2019 lyckades få fram underliggande data för dessa trädringar och hur han sedan använde en standardoperation för att omvandla dessa trädringstjocklekar till en ”temperaturserie”. Det såg ut så här:

tradring kronologi

Ovan serierna som används av Pages2k. Under, McIntyres beräkning baserad på en standardbehandlingsmetod.

Ännu ett mysterium. Som kan ses i den nedre figuren visar dessa trädringdata inte en hockeyklubba efter bearbetning av McIntyre. Men i Pages2k-versionen gör de det. Hur är detta möjligt?

Rekonstruktionen av Pages2k 2019 presenteras som en ’ny’ rekonstruktion, men många av de aktiva ingredienserna (dvs. sekvenser som uppvisar en stark hockeyklubba) har använts många gånger tidigare, till exempel de ökända amerikanska bristleconetallringarna som redan fanns i Michael Manns ökända hockeyklubba 1998.

+++++++++++++

Så där håller det på. McIntyre går igenom de flesta proxies från alla delar av jordklotet. Kollar källor och räknar på ursprungsdata. Någon hockeyklubba går inte att få fram ur dessa data. Ändå litar tydligen IPCC utan vidare på Pages2k 2019. Och media trumpetar okritiskt ut hockeyklubbans budskap med fanfarer: ”Det har aldrig varit så varmt på 2000 år (eller på 10 000 år, eller på 100 000 år – välj rubrik själva)”, ”klimatförändringen accelererar” , osv, osv.

Notera att McIntyre publicerade sin första genomgång redan den 11 augusti, bara fem dagar efter att IPCC hade publicerat sin rapport. Ingen av stormedia har dock tagit tillbaka sina alarmistiska rubriker, eller ens kommenterat kritiken. Vilket är synd. Jag tror att McIntyres noggranna granskning kan vara av intresse för läsare, lyssnare och tittare som skulle få en inblick i hur det kan gå till inom IPCC.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Simon

  Tack Ingemar
  En bra och träffsäker genomgång. Det är för mig nu väldigt tydligt att man manipulerar data för att påvisa det som önskas. Bara det är en anledning att dra åt sig öronen. Varför har man så svårt att övertyga och påvisa det man påstår, så till den grad att man gör på det här viset?

  Svaret kan bara vara att man måste få bort tidigare värmeperioder så att man kan skylla på koldioxiden. Låg det någon sanning bakom skulle man naturligtvis inte behöva göra så.

 2. JonasW

  Verkar som att alarmist-forskarna har släppt alla moraliska betänklighteter.

  Idag är det tydligen Ok att ljuga/manipulera så länge som resultatet blir ”rätt”.
  Inte minst SVT´s reportage visar detta.

  Brukar läsa rätt många ”klimatvetenskapliga” artiklar.
  Tycker mig se en trend. Fram till ca 1990-2000 så håller artiklarna skaplig vetenskaplig klass. Efter 2000 har det skett en tydligt nedåtgående trend i kvaliteten.

  Misstänker att forskare som vill hålla på med riktig forskning har lämnat ”klimatvetenskapen”. Kvar är nåt slags B-lag, som bara är inriktade på att hitta bevis på klimatförändring.

 3. Paul Håkansson

  Ja vem är förvånad ingen här inne i alla fall, så nu till och med inverterar de resultaten.

 4. Evert Andersson

  Bra och till stor hjälp i diskussionerna med alarmister framöver. SVT hänvisar till massor av forskarlag när de förnekar holocena optimet, romerska och medeltida värmeperioderna i sin drive om klimatet, när de utmanas att förklara.

 5. Lennart Bengtsson

  Att jordens temperatur stigit med 0.7 -0.9 °C under de senaste 42 åren ( den lägre siffran för den globala medeltemperaturen i troposfären och den högre för temperaturen strax över jordytan) stöds av tillförlitliga mätningar. Dessa är för denna tidsperiod av allt att döma tillräckligt bra. En rimlig och väl bestyrkt hypotes är att denna uppvärmning domineras av ökande växthusgaser i atmosfären.

  Den globala uppvärmningen från industrialismens början till slutet på 1970-talet var högst en tredjedel härav och dominerades av naturliga variationer från några år till några decennier.

  För att bättre kunna bedöma hur jordens temperatur kommer att ändra under de kommande 50- 100 åren är det emellertid nödvändigt att också förstå orsaken till den lilla istiden, 1350-1850 . Här saknas det fortfarande en trovärdig hypotes. En möjlighet kan vara naturliga variationer i klimatsystemet eller obekanta externa effekter. En sådan forskning existerar knappast och borde därför på alla sätt uppmuntras och förhoppningsvis kunna attrahera nya kreativa forskare som förutsättningslöst kunde studera frågan.

  Vad den aktuella situationen beträffar är en fortsatt monitoring av klimatsystemet absolut nödvändigt. Ingen vet med säkerhet hur stabilt utbyter kol mellan havet och atmosfären är inte heller huruvida oväntade långvariga anomalier kan uppstå i den allmänna cirkulationen i atmosfären och i världshavet.

  Däremot är oron för en katastrof avsmältning av landisarna obefogad och därmed en ohanterlig havshöjning. Här har media spekulationerna hamnat på samma nivå som science fiction filmerna

 6. Lennart Bengtsson

  Rättelse

  Vänligen ändra 0.7-0.9 till 0.6-0.8 °C till följd av felaktig avrundning

 7. Magnus

  Fråga till Lennart B, hur stor är temperaturutvecklingen de senaste 20 åren ?

 8. Adepten

  Kampen går vidare om vad som är sanningen om klimatet. Nu har Manns hockeyklubba återuppstått som den stora sanningen om den globala uppvärmningen över tid. Jag säjer som Thomas Di Leva sjunger; Vem skall man tro på~~.
  Intressant blogg som tagit upp hockeyklubban är https://mathsnilsson.se/2019/09/17/medeltida-varmeperioden/
  Hans hänsynslösa åsikter om klimatrealister/skeptiker berikar debatten samtidigt som den skapar ökad förvirring för dem som är osäkra på vad som är sant.
  Men hur hanterar man kontroversiella åsikter. Att hantera dessa åsikter genom att ställa någon till svars och förhindra dem att uttrycka ”fel” åsikter brukar för det mesta få motsatt effekt. Man måste därför vara inriktad på att hjälpa dem att få en insikt i den multikomplexa verklighet som vi lever i. Allt kan inte förklaras eller förhandlas till koncensus utan vi lever i en komplicerad värld där kamp och konflikt är normaltillståndet. En stor del i förståelsen av åsikter är att hitta, förstå och hantera sina motståndares bästa argument.
  Antag att man accepterar IPCC uppfattning och i stället fokuserar på olika färdplaner, som förespråkar grön teknik och dess konsekvenser. Det stora flertalet kan då förstå vidden av vad dessa genomgripande förändringar ger för livsutrymmet.

 9. foliehatt

  Lennart Bengtsson, #5,
  i ditt inlägg finns två utsagor som jag finner oförenliga.

  1) ”En rimlig och väl bestyrkt hypotes är att denna uppvärmning domineras av ökande växthusgaser i atmosfären.”

  som kontrasteras av:

  2) ”För att bättre kunna bedöma hur jordens temperatur kommer att ändra under de kommande 50- 100 åren är det emellertid nödvändigt att också förstå orsaken till den lilla istiden, 1350-1850 . Här saknas det fortfarande en trovärdig hypotes. En möjlighet kan vara naturliga variationer i klimatsystemet eller obekanta externa effekter.”

  Som jag läser din test så säger du 1) vi har koll på det här med klimat, för att direkt sedan säga 2) vi har inte koll på det här med klimat.

  Vilket är det som gäller ?

 10. Peter+Stilbs

  Tack, Ingemar – jag trodde knappt mina ögon när Hockeyklubban återupplivades i senaste IPCC-rapporten. Den är ju inte bara ett bottenskrap rent vetenskapligt, utan också en avsiktlig bluff och lögn. Det kändes som om man lika gärna kunde slänga hela rapporten i papperskorgen.

  Allt är lättfattligt sammanfattat i Montfords bok; en av många som beskriver Climategaterelaterade händelser https://www.amazon.se/Hockey-Stick-Illusion-W-Montford/dp/0957313527/

  Givetvis har Wikipediavakthundarna (i engelskspråkliga versionen av bokbeskrivningen) sett till att misstänkliggöra Montford personligen, liksom hans slutsatser.

  I korthet är det ju frågan att att ta ett antal proxydata senaste milleniet och ”kalibrera” dom genom en ”statistisk analys” i ett tidsområde där det finns överlapp mellan termometermätningar och proxydata (dvs kanske åren 1850-1950). I viss mån liknar det ”Machine learning”, som nu blivit så populärt och kraftfullt – men istället för miljontals grunddata har man bara ett fåtal som bas för Hockeyklubban – och med egentligen okänd och sinsemellan varierande temperaturinformation. Likafullt applicerar man detta på de äldre seklens proxydata – och säger sig få en svagt sluttande och strukturlös kurva. Och hämningslöst skarvar man på en ”riktig termometerkurva” för de senaste decennierna! Voila!

  McIntyre söker penetrera den mellanliggande ”statistiska analysens” mekanismer – men bluffen borde ju vara kristallklar ändå.

  Om man fokuserar på exempelvis trädringsdata som proxyinformation finns ju följande bakomliggande faktorer förutom temperatur : Torka, Regn, Näringstillgång, Insektsangrepp eller sjukdomar, Skugga och annan periodisk konkurrens av närliggande växtlighet, Koldioxidnivå i atmosfären… etc.

  Nej – att man överhuvudtaget kan ha med en sådan kurva (som dessutom motsäger historisk information) i en rapport av denna betydelse är bara bedrövligt spel för galleriet.

 11. Anders

  #5 Lennart Bengtsson. Du skriver om den (ganska marginella) globala temperaturhöjningen de senaste 42 åren att ”En rimlig och väl bestyrkt hypotes är att denna uppvärmning domineras av ökande växthusgaser i atmosfären.” Fråga 1) Hur har den hypotesen testats? 2) Viken var nollhypotesen? 3) Vilken av växthusgaserna dominerar? 4) På vilken signifikansnivå har man avfärdat nollhypotesen att CO2 inte haft betydelse? 5) När och varför upphörde de naturliga orsakerna till temperaturförändringarna att dominera? Tack på förhand!

 12. foliehatt

  Adepten, #8
  angående https://mathsnilsson.se/

  Mata inte trollen!!

  Mannen är en megafon, totalt befriad från intresse till dialog för att öka kunskap och förståelse vad gäller mekanismer och utfall inom klimatetområdet. Han har, som andra har beskrivit det i denna blogg – sett ljuset. Som andra proselyter predikar han för ännu icke frälsta, att den smala vägen som han har slagit in på är den enda rätta. Samt – de som inte omvänder sig kommer att gå en apokalyptisk framtid till mötes.

  Inse, Adepten, att det är lika meningsfullt att försöka debattera med CAGW-proselyter, som att diskutera världsuppfattning med religiösa dito.

 13. #5 Lennart Bengtsson och #9 foliehatt
  Vad betyder egentligen Lennarts ”domineras av” (jfr Lars Cornells redovisning i annan tråd av disigt språkbruk i ARx). Sen, Lennart, varför inte relatera till slutet av 1930 talet istället för slutet av 1970 talet? Och Lennart, tvivlar du på att det tidigare förekommit mycket snabba och ”naturliga” temperaturförändringar?

 14. Lars Cornell

  Jag reagerar litet annorlunda. En arbetskamrat skrev en rapport.
  – Men det ser du väl att det är fel, sa hans chef förebrående.
  – Ja, ja, men det är avsiktligt. Då får de något att bråka om och ändra på och ger sig inte på annat.

 15. foliehatt

  Lars Cornell, #14
  handlar din reflektion om varför IPCC har väckt upp ”the Hockeyschtick” från de döda?

  Mycket möjligt isf. Metoden fungerar. Jag vet av erfarenhet.

 16. tty

  #5

  ”Den globala uppvärmningen från industrialismens början till slutet på 1970-talet var högst en tredjedel härav och dominerades av naturliga variationer från några år till några decennier.”

  I och för sig korrekt, men detta intervall omfattar först en stigning ca 1910-1945 och sedan en sjunkande temperatur 1945-1975. Stigningen fram till 1945 var ungefär lika brant som efter 1975.

 17. Fråga: Är det någon som sett att man uppmärksammat hockeyklubban och ställt kritiska frågor i vanliga media? Eller åtminstone varit undrande?

  Vi som kommer ihåg Climategate 2009-10 minns ju hur mejlen avslöjade det medvetna fusket (Hide the Decline) bakom hockeyklubban den gången. Är det liknande fuskpellar som hållit i pennan denna gången?

 18. Mats Kälvemark

  Vad gäller proxydata har vi en auktoritet i Sverige:
  Professor em. i naturgeografi vid Umeå universitet Leif Kullman.
  http://www.kullmantreeline.com
  Han beskriver förändringar i trädgränser etc. i nutidens värmning men även de historiska. Bl.a. kan man hitta ett diagram över ”Tallens postglaciala trädgränshistoria” där både den medeltida värmeperioden och holocent optimum kan identifieras som trädgränser som är hundratals meter högre än idag, dvs med högre temperaturer under respektive period. Ovedersäglig dokumentation som IPCC inte kan fuska bort.

 19. tty

  Det finns egentligen inte så många någorlunda tillförlitliga temperaturproxies med hög upplösning. De flesta av PAGES 2K:s serier är närmast skräpdata, eller mäter annat än temperaturer.

  Isotopdata från arktiska inlandsisar är troligen bäst, därnäst isotopmätningar från speleotem (grottor). Alkenonmätningar på havssediment är också en bra proxy, med reservationen att det inte alltid är klart att det är ytvattentemperaturen man mäter. TEX86-mätningar av havssediment är i och för sig också en temperaturproxy, men har kalibreringsproblem.
  Isotopmätningar av koraller och Tridacna-musslor tycks också ge hyfsat bra resultat, men de ger bara mycket korta serier.

  Sedan finns det en del bra biologiska proxies, trädgränser i berg och i Arktis, pollenanalytiska data, och subfossila insektsfaunor. Problemen med dessa är att de har dålig tidsupplösning, ger punktvisa data, inte kurvor, och i vissa fall släpar efter kraftigt. Insektsfaunor är troligen bäst.

  Frågan är då vilka av dessa som PAGES 2K använder, och svaret är: i stort sett inga, utom koraller. I stället kör man med trädringsdata som i regel korrelerar uselt med temperaturer, tropiska glaciärdata, som man via direkta mätningar vet mäter nederbörd, inte temperatur och diverse udda proxies med ytterst osäker relevans.

  De använder faktiskt en alkenonkurva, den berömda Cap Ghir-kurvan från havet utanför Marocko som ju är en uppochnedvänd hockeyklubba. Såsom varande fågelskådare kan jag gissa vad den beror på. Utanför Cap Ghir (eller Cap Rhir) finns en smal uppvällningszon känd som ”the Cape Ghir filament”. Exakt hur sådana smala uppvällningszoner uppstår och varierar är oklart, men vindar och den lokala topografin är helt klart viktiga. ”Hockeyklubban” beror alltså troligen på förändrade vindar, och eftersom PAGES 2K ”vet” att alla väderförändringar enbart beror på CO2-halten kan man alltså lugnt förvandla avkylningen till en uppvärmning. Att alla tusentals andra alkenonserier enstämmigt visar på havstemperaturerna inte stigit markant och var mycket högre för 6-10 000 år sedan bortser man från.

  Att man som fågelskådare är väl bekant med uppvällningsområden beror på att dessa områden med kallt, näringsrikt och CO2-rikt vatten är de biologiskt rikaste områdena i världshaven och drar till sig havsfåglar (och havsdäggdjur). Jag har själv suttit och spanat från Cap Ghir. Där drar förbi massor av liror och havssulor, och t o m alkor som tordmule, annars inte precis en fågel man väntar sig att hitta i kanten på Sahara.

 20. tty

  #17

  ”Är det liknande fuskpellar som hållit i pennan denna gången?”

  Ja. Alla PAGES 2k:s artiklar är ytterst skumma. Därmed inte sagt att det nödvändigtvis är medvetet fusk. Som Richard Feynman sa:

  ”The first principle is that you must not fool yourself — and you are the easiest person to fool.”

 21. Lennart Bengtsson

  Magnus

  enligt ECMWF är den globala uppvärmningen +0.5 °C för de senaste 20 åren

  Anders
  Testningen har bestått i att man genomfört 100 Monte-Carlo beräkningar med samma modell med där växthusgaserna hållits konstanta (nollhypotes).
  Ref. Maher et al 2020

  foliehatt

  Det kan förefalla som en självmotsägelse men jag har här endast kommenterat de observationer som jag anser tillförlitliga. Dessutom är den snabba temperaturökningen under de senaste 40 åren exceptionell i ett historiskt perspektiv. Om nu temperaturökningen skulle ha en helt annan och hittills okänd förklaring blir det nödvändigt att förklara att växthuseffekten inte gäller. Detta har ännu ingen lyckats med.

 22. tty

  #21

  Har ECMWF körts mot data för tidigare perioder? Jag vet att datatillgången är sämre före satelliteran, men t ex perioden 1910-1975 borde vara möjlig att testa. Och det finns ju faktiskt begränsade satellitdata f r o m 1963.

 23. Lennart Bengtsson

  13

  Jag är fullt medveten om naturliga klimatvariationer men de är oftast regionala. Jag har skrivit åtskilliga artiklar om detta. Och om de är globala så finns det inte tillnärmelsevis någon dokumenterad global uppvärmning på 0.8°C på en 40-års period. Det är faktiskt exceptionellt. Under de 65 år som jag nästan dagligen har inspekterat temperaturkurvor har jag inte sett något liknade.

 24. Lennart Bengtsson

  21

  Det här avser temperaturen vid jordytan och där har antalet observationer knappast ändrats vare sig i antal eller i kvalite under de senaste 40 åren.

 25. tty

  #23

  Nu är ju de enda proxydata som har en upplösning där man överhuvud taget kan se förändringar över en så kort period som 40 år isotopdata från inlandsisar med snabb ackumulation. Och där finns det många exempel på betydligt snabbare klimatförändringar.

  Och när det gäller direkta mätningar så visar ju CET på en höjning på ca 2 grader 1700-1740, och slutet på den ”puckeln” syns ju tydligt även i Uppsalakurvan.

 26. Tege Tornvall, nätverket Klimatsans

  Inte bara hockeyklubban utan även dess upphovsman Michael Mann är tillbaka i alarmistisk debatt. Svenska aktivitiska media och journalister hänvisar åter till honom som expert och auktoritet. Häpnadsväckande!

 27. Anders

  #21. LB. Har inte obegränsad tid. Undrar därför om Du möjligen menar denna: Large ensemble climate model simulations: Introduction, overview, and future prospects for utilising multiple types of large ensemble
  April 2021, Earth System Dynamics 12(2):401-418
  DOI:10.5194/esd-12-401-2021

  Om inte, men kan Du specificera?

 28. Lennart Bengtsson

  Anders

  Precis den artikeln

  Lennart

 29. Lennart Bengtsson

  tty 25

  De kan knappt jämföra punktmätningar med globala medelvärdet

  Jag är säker på att man kan finna spektakulära resultat från Spetsbergen från 20-talet till 30-talet enligt vad Liljequist nämnde någon gång på 1950-talet

 30. Daniel Wiklund

  # 21 Lennart B Du skriver ” den snabba temperaturökningen under dom senaste 40 åren är exceptionell i ett historiskt perspektiv”. Det gäller inte Luleå. Det har familjen Bohnsacks temperaturavläsning sen 1921 visat.

 31. Lennart Bengtsson

  Tornvall

  Mann tillhör knappast de mest trovärdiga

 32. Ivar Andersson

  När Greta säger lyssna på forskarna är det Michael Mann och agronom Johan Rockström hon avser.

 33. #23 Lennart Bengtsson
  Hej, jag läser gärna några dina artiklar. Finns de på nätet? Så klart är de regionala snabba temperaturförändringarna vanligare och lättare att verifiera. Kunskapsläget för snabba globala temperaturförändringar är skakigt – visst – men att i brist på högupplösta bevis direkt avfärda dem är väl ändå förhastat. Sen – igen – som i #13 – vad menar du egentligen med “denna uppvärmning domineras av … ” (jfr Lars Cornells redovisning i annan tråd av disigt språkbruk i ARx med kommentar).

 34. När det gäller regionalt versus globalt, och om vi pratar om medeltiden (omkring år 1000) så refererar Marcel Crok i den nämnda artikeln ovan en sammanställning som Sebastian Lüning har gjort. En bit ner så finns det en karta där Lüning märkt ut resultatet av 1200 studier världen runt. De flesta studier påvisar en uppvärmning under medeltiden och det gäller världen runt. Undantagen hamnar i det tropiska området.

 35. Lasse

  Intressant diskussion.
  Men som vanligt saknas molnen .
  Vi har under 40 år sett solen allt fler timmar och det är inte bara om vi vistas i Sverige. +20% är vad SMHI har dokumenterat!
  Det är ett fenomen som kallas solar brightening och där solens strålar givit oss mer energi.
  Den föregicks av solar dimming.
  Aerosolerna sägs vara orsaken. Först ökade de märkbart fram till 1980 talet sen har vi i väst renat bort den ur rökgaserna.
  Några tiondels grader bord vi kunna få ge till denna dokumenterade förbättring eller hur?
  Gör man detta så framstår dagens ökning mer likt den vi fick under fösta delen av 1900 talet.
  Men det finns annat som också ger periodicitet. Hans Ahlmann kan berätta om Svalbard vintertemperatur:
  https://archive.org/details/glaciervariation00ahlm

 36. tolou

  Att påstå att före 1979 (då satellitmätningarna började) så var naturliga svängningar i den globala temperaturen dominerande, men plötsligt efter detta år har hypotesen om växthuseffekten tagit över som den dominerande faktorn, är ju angränsande till tjänstefel.

  Jag menar att trenden från 1979 ger linjärt ett ganska högt värde eftersom man utgår från en lågpunkt runt denna period som alltså ligger en bit under den långsiktiga trenden. Istället startade den globala uppvärmningen redan i slutet av 1800-talet (långt innan koldioxidutsläppen) och den naturliga trenden bör vara ca. 1°/100 år.

  Därför bör istället den sk. återhämtningen från lilla istiden åsättas åtminstone 0,4° på 40 år och betecknas som naturlig. Lägg därtill periodiska svängningar på 60 år där vi också har en högpunkt just nu (lågpunkt på 70-talet). Antagligen kommer vi komma ner en del i takt med att t.ex. AMO vänder neråt framöver.

  Detta kan förklara i princip hela den observerade uppvärmningen utan hänsyn till koldioxid-hypotesen.

 37. En vanlig termometer (sprit, kvicksilver osv) ger +-1 grad okulärt så varifrån kommer alla dessa tvärsäkra 1/10 och ibland 1/100 delar ifrån?

 38. Lennart Bengtsson

  30
  Käre Viklund

  Du måste väl ändå första att det är skillnad på ett globalt medelvärde och temperaturen i Luleå?

  hälsar leseeart

 39. Lennart Bengtsson

  käre toulou

  Eftersom jag inte längre uppehåller en tjänst kan jag inte heller begå något tjänstefel. Inte heller kan någon beröva mig min tjänstepension.

  Kan Du förklara temperatur utvecklingen på ett annat sätt då föreslår att Du skriver en artikel och sänder den till en respektabel tidskrift. Jag erbjuder mig att reviews artikeln. Det enda jag försöker säga att det existerar inte någon global trend på 0. 8°C över 40 år i några tillförlitliga data set. Kanske Mann har något sådant. Det utesluter inte mindre slumpartade regionala variationer eller globala på kortare tidsskala/ lägre amplitud.
  Självklart, om den fortlöpande trenden bryts, vilken ingen a priori kan utesluta, och ändras i sin motsats och att vi om 40 år är tillbaka vid den globala temperatur som existerade 1979 så har jag klart fel. Jg bjuder då på en bättre middag. Är jag inte vid liv så skall ja be ett av mina barnbarn att uppfylla mitt löfte. Det enda jag kan säga idag är jag anser en sådan utveckling för högst osannolik.

 40. Lennart Bengtsson

  tty 23

  Glöm då inte att korrigera för den period då Celsius mätte temperaturen inomhus, låt vara i ett oeldad rum. Huset finns fortfarande vid Svartbäcksgatan, centralt i Uppsala, dock inte i det ursprungliga skicket. Skulle man idag placera en termometer i ett oeldat rum skulle antingen temperaturvärdena peka på en fantastisk uppvärmning eller också skulle socialvården komma på besök

  Lennart

 41. Torbjörn

  #5 Lennart
  Hur mycket beror på albedoförändringar?

 42. Sören G

  Enligt TV-nyheterna har priset på spannmål stigit p.g.a. en ”global värmebölja”. Det har varit torka i viktiga produktions-länder, kanske också varmt. Men ”global värmebölja” associerar till utsläpp av koldioxid.

 43. Göran J

  När temperaturer ändå är uppe för genomlysning Har Tony Heller en ny video med uppgifter hur NOAA manipulerar temperaturdata för att passa in i alarmen om om ökade temperaturer. En intressant uppgift som jag inte vet om den är korrekt är att 60% av de temperaturer som är med i beräkningen av medeltemperaturen i USA INTE Är uppmätta värden utan temperaturer beräknade av datorer. Detta säger en hel del om både NOAA och en del andra alarmistiska s.k. Forskare.
  Se Tony Hellers Video här
  https://newtube.app/TonyHeller/WrN9lYs

 44. # 38
  Jag tror poängen som #30 vill förmedla att en global ändring borde ge återspegling lokalt. Man måste annars hitta en förklaring till varför just den lokalen är undantaget. Så vitt jag vet är väl Luleå som alla andra platser i området.

 45. Adepten

  Tycker att denna länk ger perspektiv på hockeyklubban https://www.youtube.com/watch?v=CY4Yecsx_-s
  där den borttrollade medeltida varma perioden förklaras med insolationen, därmed kan vi lämna hockeyklubban därhän och fokusera på de ”Gröna” färdplanerna och dess svagheter och konsekvenser för mänskligheten. Lösningen kan inte vara att backa till väderkvarnar och avstå från teknisk utveckling. Det är endast kunniga ingenjörer som kan lösa detta.

 46. Lasse

  Brukar lyssna på CDN-en kanadensisk klimatkritsk kanal.
  Dagens nyheter var en undersökning av temperaturutvecklingen på Antarktis-de senaste 40 åren finns en kraftigt avkylande trend, i samma storleksordning men motsatt den vi ser här således.
  https://www.youtube.com/watch?v=y107vul2NNs
  Intressant om det är sant.
  #43 Mängden datorberäknade temperaturer har ökat-var det inte dessa beräkningar som visades vara statistiskt felaktiga också?

 47. Simon

  #45 Adepten
  Ja, håller med, som jag ser på saken så måste energiförsörjningen lösas. En allt mer elektrifierad värld kan inte förlita sig på väderkvarnar (vindsnurror) eller andra intermittenta energislag. Vi har gjort oss allt mer beroende av pålitlig och fungerande elförsörjning och ett längre strömavbrott skulle innebära stora problem. Går ju varken handla eller i många fall ens värma sitt hus när så sker.

 48. Enough

  Är inte den c:a 30-åriga nergången i temperatur ( c:a 1945-75) egentligen den mest intressanta i hela diskussionen om tesen att CO2 driver temperaturen?

  Det är väl så att just hockeyklubborna försöker ta bort detta fakta?

  Man talade ju bevisligen om en analkande istid under 1970-talet. Vad gjorde att temperaturen sjönk under 30 år?

  Kan det ha varit så att den ökade smutsiga förbränningen med sotpartiklar och areosoler ökade molnbildningen, och renare förbränning efter 1970-talet minskat den ( rapporter om ökad solinstrålning stödjer det).

  Om det skulle vara på detta viset, om sotpartiklar och aerosoler ( deras effekt på molnbildning) nu är tillbaka på 1940-talsnivå, så skulle det vara relevant att mäta den 80 åriga skillnaden, som knappast kan vara mer än någon tiondels grad.

  Jag förutsätter att detta mycket enkla resonemang har förts, min poäng är att alarmistsidan hela tiden försöker att trolla bort de varma -30 och -40-talen, med efterföljande minskning, som inte går att förklara med stadigt ökande CO2.

 49. # 38 Lennart B Det är klart att jag förstår det. Men varför ska jag vara intresserad av global temperatur. För oss i Luleå så är det temperaturen i Luleå som är viktigast. Brukar även även ha koll på temperaturen i Stockholm, har tre barn och åtta barnbarn där. Kan du förklara hur den globala temperaturen påverkar temperaturen i Luleå. Den borde ha påverkat Luleå under 100 år.

 50. Lasse #46,

  Kritiken av statistiken tog upp att man 1. gav större tyngd åt den senare uppgången, och 2. att deras urval av dataserier var riggat så att man bara fick med de serier som uppvisade en svans uppåt. Detta kallade man för ”verifiering” av Manns diagram. Se t.ex. https://climateaudit.files.wordpress.com/2009/12/mcintyre-grl-2005.pdf

 51. Göran J

  Hockeyklubbans förklaring är lätt att förstå när man inser hur NOAA först tittar på hur koldioxiden bör ha påverkat temperaturen därefter körs sina programsnuttar och fixar till temperaturen så den överensstämmer med mätningarna av CO2.
  Lätt som en plätt.
  Det är dessa forskare som Greta, MP, Erika B, Rockis med flera refererar till och vill att vi skall lyssna på.

  Tony Heller visar i sitt inlägg på hur Temperaturen justerats upp med 1,5 grader för 2021.

 52. Robert Norling

  På tal om temperaturer.
  Kan någon förklara hur temperaturen kunde ta ett jätteskutt rakt upp dygnet efter millenniumskiftet i Arktisk ovan 80 breddgraden.

  Den 31 december 1999 var temperaturen enligt DMI 246 (K) eller -27,15 (C).

  Den 1 Januari 2000 var temperaturen enligt DMI 262 (K) eller -11,15
  Finns ingen som helst motsvarighet i alla de diagram som finns att temperaturen skulle ha stigit +16 grader (C) över hela Arktisk på 24 timmar.
  Men ett annat problem blir att det nog tog 2 veckor att komma ner till den temperatur som rådde 31 dec 1999.
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 53. Robert Norling

  Ovanligt många elavbrott senaste tiden.
  En så kallad strömspik i Jämtland för ett tag sedan. Flera helt skilda ställverk har brunnit gångna veckan och så detta från Stockholm.

  Ett stort strömavbrott inträffade i Täby på söndagen.
  Ellevio uppgav att drygt 11 000 hushåll drabbades av avbrottet.

  Samtidigt meddelade Nacka Energi på Twitter att de haft ett elavbrott på Sicklaön i Nacka.
  Tillfälligheter eller…

 54. tty

  #40

  ”Glöm då inte att korrigera för den period då Celsius mätte temperaturen inomhus, låt vara i ett oeldad rum. ”

  Det gjorde i och för sig redan Bergström och Moberg när de sammanställde kurvan:

  https://sci-hub.st/10.1007/978-94-010-0371-1_8

 55. tty

  #29

  ”De kan knappt jämföra punktmätningar med globala medelvärdet”

  Det är jag fullständigt medveten om, men faktum är ju att före 1979 har vi enbart punktmätningar, antingen det gäller instrumentella eller proxymätningar, vilket inte hindrat klimatforskare att beräkna globala temperaturer sedan 1850, då det fanns typ ett halvdussin stationer på hela södra halvklotet inklusive noll i Antarktis.

  Faktum är att man kan skaka fram flera och bättre spridda proxymätpunkter för den förra mellanistiden än det fanns meteorologiska stationer 1880. Och flera proxymätpunkter för den senaste istidens maximum är det finns aktiva stationer i GHCN.

 56. Anders

  #28 Lennart Bengtsson. Den där artikeln av Maher et al (2021) var minsann inte lättläst! Vore kanske ändå intressant om fler här på KU ville tugga sig igenom den.

  Länk: https://www.researchgate.net/publication/351076353_Large_ensemble_climate_model_simulations_Introduction_overview_and_future_prospects_for_utilising_multiple_types_of_large_ensemble

  I mina ögon, som gillar logiska, transparenta experimentella studier, är den (även som en översikt) faktiskt inte ens naturvetenskaplig. Utan istället ett sammelsurium av ordrikt, men svepande modelleringsprat och nästan helt utan siffror… Mest akronymer, IPCC-termer, små överförenklade ”kartor” och dold ”kod”.

  Det jag finner mest upprörande är att författarna lyckas få ”referee/editor” (Axel Kleidon) att acceptera kidnappningen av den hederliga termen ”experiment” när man åsyftar modelleringar i superdatorer. För så uppfattar jag detta citat (sid 410):

  ”Compu­tationally GCMs are much more efficient than RCMs, mak­ing the GCM the perfect tool to run the natural-only forc­ing experiment with. By using nat-GCM we can precisely tease out which part of GCM and by proxy RCM response is forced by the volcanoes and what the contribution of other factors such as anthropogenic emissions is.”

  och sid 413:

  ”With the many SMILEs now becoming available, new studies that combine different types of ensemble will increasingly be able to answer unsolved questions in climate science, particularly focusing on separating and quantifying the forced response to external forcing and internal variability. Additionally due to the large computational expense of SMILE experiments, utilising the data available and combining experiments is more accessible to many users. Using simple examples and a small subset of the data available, in this editorial we have shown some interesting applications of combining multiple types of large ensemble.”

  Är detta verkligen hur man bedriver dagens klimatvetenskap?

  När Maths Nilsson anklagar skeptiska forskare för ”pal-view” och (märkligt) kort granskningstid kan jag inte låta bli att undra varför denna artikel inte flaggas med datum för ”submitted” utan endast kort och gott ”Published: 22 April 2021”?

  De unga (bildmässigt uppskattade till <35 år) författarna uppger att de inte har några kompromenterande kopplingar men väl följande: "Financial support. The article processing charges for this openaccess publication were covered by the Max Planck Society".

  Godnatt på Er!

 57. #23 Lennart Bengtsson
  Ja, visst är det så. Men logiken – har inte gått att uppmäta (helt sant, ingen mätte ju) – så alltså har det inte hänt (snabba globala temperaturförändringar) – är inte helt vattentät. Nu med risk att förarga dig (vi behöver dig här) – för tredje gången – vad menar du egentligen mer precist i #5 med “denna uppvärmning domineras av … ” (jfr Lars Cornells redovisning i annan tråd av disigt språkbruk i ARx med min kommentar)?

 58. Lennart Bengtsson

  Anders 56

  Här får Du en artikel till i samt ämne som jag själv skrivit:

  Bengtsson and Hodges: Can an ensemble climate simulation be used to separate climate
  change signals from internal unforced variability?

  Climate Dynamics (2019) 52:3553–3573
  https://doi.org/10.1007/s00382-018-4343-8

 59. Lennart Bengtsson

  49 – Wiklund

  SMHI har säkert uppgifter om temperaturen i Luleå och andra platser i övre Norrland. Min bedömning är att årsmedeltemperaturen där har stigit betydligt mer de senaste 40 åren än den globala medeltemperaturen. Den genomsnittliga ökning bör uppgå till cirka 2°C eller på samma nivå som resten av den europeiska landytan. Detta är mer än det dubbla jämfört med det globala medelvärdet. Hur mycket av denna ökning som kan tillskrivas växthusgaserna går inte att svara på. Varför inte överlämna denna fråga till engagerade bloggaktivister.

 60. Lennart Bengtsson

  Robert Norling

  Det måste vara ett rent tekniskt slarvfel. Kontakta DMI och påtala felet. Jag kollade ett antal andra årsskiften och kunde inte se något liknande

 61. Lennart Bengtsson

  Lasse

  Temperaturen i Antarktis området ( söder om 60°S) har inte ökat de senaste 40 åren utan har i stort sett varit konstant. Vem har hävdat, baserat på data, att det blivit varmare?

 62. Ulf

  I DN påstår Bojs att för 252 miljoner år sedan värmdes jorden kraftigt 15-20 grader, pga stora koldioxid utsläpp ifrån vulkaner under ett par tusen år. Detta enligt någon ny forskningsrapport. Källa saknas.

  Jag blir lite förvånad då jag tidigare hört om kraftig avkylning på 500-600 talet pga av partikelutsläpp ifrån vulkaner.

  Någon som hört något om denna teori?

 63. Simon

  ”Hur mycket av denna ökning som kan tillskrivas växthusgaserna går inte att svara på.”

  Då bör man ju verkligen börja med att ta reda på det först innan man gör något annat. Annars kan man omöjligen veta exakt vilka konsekvenserna blir av alla sk ”klimatåtgärder”. Hög tid alltså för politiker och media att sluta klimathetsa och få oss att göra överilade saker vi med stor sannolikhet kommer att få ångra.

 64. Lasse

  Nattarbete för Lennart B.
  #61 Antarktis har sett en sjunkande temperatur de senaste 40 åren-allt enligt en forskningsrapport redovisad i länken.

 65. Simon

  Kom ihåg att vi var en hårsmån ifrån detta:
  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/besked-om-kontroversiellt-klimatexperiment-i-kiruna

  Man får rysningar.

 66. jax

  #59 Lennar Bengtsson

  https://imgur.com/a/KWym6bx

  Ovanstående figur visar årsmedeltemperaturen klockan åtta på morgonen i Luleå de senaste hundra åren, enligt Bohnsack. Visst har den stigit, och tittar man fyrtio år tillbaka har den stigit mer än om man tittar på alla hundra år. Ett av problemen med skrämselpropagandan är ju att man helst bortser från vad som hände innan den kalla perioden 76-87.

 67. Anders

  #58 Lennart Bengtsson. Stort tack för länken till Din egen artikel! Jag har inte tillräcklig kunskap i klimatologi eller modellering för att kunna kommentera den. Den var dock lättläst och bra strukturerad. Trots detta kvarstår mina tvivel kring modellering som metod. Nu ska jag inte ställa fler ”jobbiga” frågor till Dig. Jag är ytterst tacksam att Du orkar svara så pass ofta och mycket som Du gör! Som någon skrev: KU och folket behöver Dig!

 68. # 59 Lennart B Det kanske är solen som gör att det är varmare i Luleå. Solligan vanns i år av Luleå. Det är inte första gången som Luleå vinner. Det borde bli varmare om solen skiner. Ska snart ut på min dagliga cykeltur. Solsken just nu, och 11 grader varmt. Vädret ska helst upplevas live. Det är kall nordvästlig vind idag, bäst ta på sig täckbyxor och handskar. Som vanligt får man anpassa sig till rådande väder. Förmågan att anpassa sig är ju ett kännetecken för oss människor.

 69. Robert Norling

  # 60 Lennart Bengtsson

  ”Robert Norling
  Det måste vara ett rent tekniskt slarvfel. Kontakta DMI och påtala felet. Jag kollade ett antal andra årsskiften och kunde inte se något liknande”

  Hur är det möjligt att det skulle kunna vara ett slarvfel, är inte detta dator genererat.
  Konstigt att ingen på 21 år sett detta och rättat då. Det ju är en kraftigt stegring av temperaturen +16 grader i hela Arktisk (Milleniet-bugg)
  Lägger ut inlägget igen:
  Kan någon förklara hur temperaturen kunde ta ett jätteskutt rakt upp dygnet efter millenniumskiftet i Arktisk ovan 80 breddgraden.
  Den 31 december 1999 var temperaturen enligt DMI 246 (K) eller -27,15 (C).

  Den 1 Januari 2000 var temperaturen enligt DMI 262 (K) eller -11,15
  Finns ingen som helst motsvarighet i alla de diagram som finns att temperaturen skulle ha stigit +16 grader (C) över hela Arktisk på 24 timmar.
  Men ett annat problem blir att det nog tog 2 veckor att komma ner till den temperatur som rådde 31 dec 1999.
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 70. Lennart Bengtsson

  68 Wiklund

  Jag hoppas verkligen att ingen i övre Norrland oroar sig för att det blivit lite varmare. Norrlänningar är ju ganska allmänt praktiska och förnuftiga människor. Varför kan ingen av Er bli svensk klimatminister.

  Man behöver inte ifrågasätta meteorologiska observationer eller väl underbyggd beräkningar. Det som är Sveriges problem är alla politiker och myndigheter som tyvärr, med få undantag, passerat sin inkompetensnivå. Därtill har Sverige redan gjort vad som är rimligt att göra när det gäller att minimera fossila utsläpp och kan faktiskt överlåta åt andra länder att göra detsamma. Varför man istället tar sig till att förstöra vad som tidigare byggts upp är för de flesta tänkande varelser obegripligt. Dit hör nedläggning att fullt fungerande kärnkraftverk.

  Detta får avsluta mitt inlägg i detta intressanta debattämne

 71. Peter Svensson

  Det är svårt att veta vad man ska tro om den där hockeyklubban. Den ser helt enkelt för dramatisk ut för att man skall ta den på allvar. Speciellt eftersom vi inte kan se lika dramatiska förändringar när vi går ner på lokala eller regionala temperaturmätserier.

  Luleås temperaturserie visar inte motsvarande förändring, vilket LB förklarar med att det är ett lokalt värde. Men samtidigt har vi fått lära oss att ju närmare polområdena vi kommer desto större temperaturökning, medan vid ekvatorn är det mindre ökning. Då borde rimligtvis hockeyklubban synas tydligt i nordliga, skandinaviska temperaturserier. Visst har det blivit varmare i norr, men inte så dramatiskt som hockeyklubban antyder.

 72. Adepten

  #70 Lennart Bengtsson
  https://klimatupplysningen.se/nya-hockeyklubban-lika-felaktig-som-den-gamla/#comment-405842

  Bra sagt och formulerat👍

 73. Roland Salomonsson

  En kul grej!
  I bloggen ”Elektroverse”, så säger man bl a att om en ”klimatkalkyl” utförs med rådata, som inte passerat någon justering via någon ”klimatmodell” och kalkylen inte använder någon s k ”klimatmodell”, så visar resultatet att de senaste 3 hela åren har jorden AVKYLTS”. Och man anser att det innevarande 4:e året kommer att bli ännu kallare.

  Bloggen är bra att följa, då man även följer ”sydväder” relativt väl.

 74. Lasse

  #65 Simon
  Tack för att vi slapp detta experiment!
  Aerosoler i atmosfären kyler och skapar problem!
  Se din länktext.

  Hmm skall vi påminna en gång till om Clean Air Act?
  SO2 utsläppen har minskat med 90% på 40 år.

  Samma period har vi fått mer sol och högre temperatur 🙂

  Vill gärna slå ett slag för Willis E funderingar ang strålning och dess bristande logik:
  https://wattsupwiththat.com/2021/09/12/surface-radiation-balance/

  ”In fact, to the exact contrary of the idea of a linear relationship, in large parts of the tropical ocean when absorbed radiation goes up, emitted surface radiation (which is to say surface temperature) goes down”
  (CERES data)

 75. Björn-Ola J

  Jag hade i en tidigare tråd en fråga om lämpligheten att använda ett i sommartid isfritt Arktis under det postglaciala klimatoptimet som ett argument för att påståendet, att det aldrig under de senaste 100.000 åren har varit så varmt som idag, är helt fel.
  Det hade varit ett enkelt argument som alla begriper. Men kan Arktis ha varit isfritt utan att medeltemperaturen varit högre än idag? Ändrad lutning på jordaxeln eller något annat skäl?

 76. # 70 Lennart B Tack för alla svar du gett . Trots att du inte är norrlänning är du mycket klok och full av kunskap :). Med en mycket väl fungerande hjärna. Med tanke på att du inte har långt kvar till att ha levt ett sekel så har du mycket alerta neuroner. Vid nåt tillfälle så kan du ge oss juniorer tips om hur man får en spänstig själ. Darwin skrev att i en spänstig kropp finns en spänstig själ. Du måste mao ha en spänstig kropp 🙂

 77. tty

  #62

  ”I DN påstår Bojs att för 252 miljoner år sedan värmdes jorden kraftigt 15-20 grader, pga stora koldioxid utsläpp ifrån vulkaner under ett par tusen år. ”

  Detta gäller det stora utdöendet i slutet av Permperioden. Detta har mycket troligt något att göra med ”The Siberian Traps”, den största vulkaniska provinsen under fanerozoisk tid omfattande typ 5-10 miljoner kubikkilometer lava på någon miljon år eller mindre, men vad som var ”the kill mechanism” är mycket osäkert. Det kan ha varit direkt förgiftning från vulkaniska gaser, eller ”vulkanvinter”, eller frisättning av svavelväte från syrefria djuphavsområden, eller extrem uppvärmning. Det sista verkar dock osannolikt, bl a därför att noggranna dateringar nu pekar på att utdöendet skedde i två pulser med ett par hundra tusen års mellanrum. Troligen samverkade flera olika mekanismer.

  Helt klart är att stora sprickutbrott av basalt har globala effekter. Det demonstrerades av det enda sådana utbrott som hänt i historisk tid. Laki på Island 1783-84 som omfattade 14 kubikkilometer på 8 månader.

  Det finns idag en mycket stark strävan att försöka koppla alla massutdöenden i geologisk tid till CO2 och uppvärmning, t o m det senordoviciska utdöendet som sammanfaller med en kort men intensiv istid och utdöendet i slutet av Krittiden som exakt sammanfaller med asteroidnedslaget i Chicxulub. och där man t o m har fossil som bevisligen dödades just av nedslaget 3000 km från nedslagsplatsen:

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6486721/

 78. tty

  #59

  ”Den genomsnittliga ökning bör uppgå till cirka 2°C eller på samma nivå som resten av den europeiska landytan. ”

  Två grader är just den höjning som Klingbjer och Moberg kom fram till för Tornedalen, men det var för hela perioden 1802-2002, och större delen av den ökningen inföll under 1800-talet:

  https://doi.org/10.1002/joc.946

  ”Between 1802 and 2000 there has been a warming trend in Tornedalen at an average rate of 0.099 °C decade−1 or 1.97 °C in total. The total warming explained by linear trends was greatest in winter (2.83 °C) followed by spring (2.17 °C), autumn (1.87 °C) and summer (0.88 °C). The annual warming trend during 1802–1900 was slightly greater than that for 1901–2000. Warming in winter contributed most to the rise in annual temperatures during the 19th century, whereas spring contributed most in the 20th century. The warmest decade was the 1930s, after which a strong cooling trend occurred until the 1970s (−0.325 °C decade−1, 1941–70). Warming then set in again to the end of the series (0.227 °C decade−1, 1971–2002). ”

 79. Ulf

  Svar 77 tty

  Tack för informationen. Extremvärme låter verkligen osannolikt. Hon hänvisade till att forskare hade kommit fram till att det var uppvärmning pga koldioxid. Dock fanns ingen källhänvisning, Inte helt överraskande.

 80. Ulf

  Svar 77 tty

  Fel av mig den fanns med. Här kommer den https://www.pnas.org/content/118/37/e2014701118

 81. Lennart Bengtsson

  Eilif+Hensvold 57
  Du kan hitta mina publikationer här
  lennartobengtsson.wordpress.com

 82. Torbjörn

  Lennart Bengtsson eller någon annan kunnig

  Vilken temperaturdata använder NOAA till sina årliga sammanställningar?

  År 2010 var temperaturanomalin 0,62C, men i rapporten för 2020 hade anomalin för 2010 ändrats till 0,72C

  Värdet för 2016 ändrades från 0,94C år 2016 till 1,00C år 2020

  Det ha gjorts ytterligare justeringar för de flesta år, men det hade varit intressant att se en o-justerad serie

 83. tty

  #82

  ”Who controls the past controls the future: who controls the present controls the past.”

  George Orwell

  Klimathistoria är numera skrift i vatten.

 84. Björn

  Robert Norling [52]; Kan handla om en s.k SSW, Sudden Stratospheric Warming. Ett temperaturhopp av det slag som du nämner är därför realistiskt.

 85. Torbjörn

  #83 tty
  Vet du vilken data som ligger till grund för beräkningarna?

  Är det RSS?

  Jag vet att de ändrat modell genom åren senast 2009 tror jag, men det borde inte finnas någon anledning att justera historiska data 5-10 gånger på 20år.

  Några exempel
  När 2005 års rapport kom ut så var 2005 och 1998 lika varma, dock finns det två olika modeller, en som visar en anamoli på 0,58C och en på 0,62C (som de även anger som anamoli för 1998).

  Vid 2010 års rapport är 2010 och 2005 de varmaste åren med samma anamoli 0,62C

  Vid 2015 års rapport är 2015 varmast med 0,9C och 2010 är 0,2 kallare

  År 2020 är 0,05C varmare är 2015 står det i senaste rapporten

  Om man skulle se till skillnaden mellan åren borde 2020 endast vara 0,25C varmare än 1998 års värde 0,62 = 0,87, men den anges till 0,98 i rapporten.

  Lite justeringar gör susen om man alltid söker högre temperaturer 😉

 86. Torbjörn

  #84 Björn
  Tror inte att det handlar om en SSW, den påverkar väl inte den marknära temperaturen på det viset, snarare tvärtom att det blir kallare några dagar efter

 87. Slabadang

  The show must go on 🙂
  Nu har de grävt upp klimatalarmismens gamla uppstoppade ”Norwegian Blue” papegojjan igen och hävdar återigen att den visst lever! Det är mer bizarrt än orginalet av Monte python?

  M Mann är precis lika trovärdig som E Bjerström Greta och Skrockström. Ja herreguuud ….. och samtidigt utgör de förbannat bra bevis på att hela klimattjohejet är en skrikig patetisk teatercirkus.
  Vi får väl gratulera vår MSM med SVT/SR/TV4 i spetsen som lyckats med bedriften, att med stalinstisk förmåga blockera all form av kritisk granskning eller öppen debatt i frågan. De vete fasen om de ens under sovjettiden lyckades bättre med att kväva oppositionella kritiska röster?

  Allt fler börjar förstå att MSM å ”public service” är centralstyrt. Att fortsatt låtsas att MSM = ”fri media” är nu mer skrattretande än någonsin.
  De väljer ut sina gemensamma narrativ som sedan skapar den ”bild” av olika händelser och ämnen de gemensamt bestämt sig för, sen har fakta och alternativa analyser lika liten chans att nå allmänheten som en abbores försök att råna en glasskiosk.

  Kritisk granskning av dessa utvalda narrativ kallas för olika saker i MSM ”konspirationsteorier” ”populism” ”förnekelse” ”högerextremism” ”desinformatin” eller ”aniti xx”.

  En observation utöver klimatpropagandan är det ett faktum att västs MSM kontinuerligt under många år systematiskt medvetet ljög för oss och vilseledde oss om kriget i Syrien. Assad utmålades som den onde diktatorn som ”folket” nu hade fått nog av och tog till vapen. De beskrevs som ”frhetskämpar” ”rebeller” ”Assad-motståndare” ”Moderata krafter” i EU föreslog idioter att vi skulle hjälpa dessa ”oppositionella” med vapen. Sanningen var att det hela tiden var olika sunnimuslimska terroristorganisationer som försökte ta makten över landet. Först när ”IS” började kabla ut sina vidriga avrättningsvideor började MSM harkla sig och vrida om narrativet lite så där succesivt. Med facit i hand så framstår Assad mer som Nalle Puh i denna omänskliga konflikt jämförd med hans fiender. MSM både förskönade och legitimerade därför de sunnimuslimska terrororganisationerna vidrigheter under många år.
  Har man fattat bara detta så så begriper även abborren att MSM är lika ”frihetskämpande” och ”saklig” som ”IS”. De vilseledde oss och ljög oss rätt upp i ansiktet under flera år!

  Nu kör de vaccinpropagandan på samma villkor. Nu har de till och med officiellt samordnat MSM med public service i den Orwellskt ironiskt benämnda organisationen ”Trusted News Initiative” TNI .
  Där de gemensamt skall stoppa vad de kallar ”skadlig desinformation :

  https://www.bbc.com/mediacentre/2020/trusted-news-initiative-vaccine-disinformation

  Första hånskrattet kommer redan vid för sta ordet ”Trusted” moahaha av vem å vaffö då? Jag tittar på min polare abborren och han skakar febrilt på huvudet och i takt med en allt större del av allmänheten.

  Leve internet och de fria intellektuellt hederliga och kompetenta alternativa medierna!
  Hurra hurra hurra och tack till alla er här på på KU för den friska syresatta luft ni ger oss alla läsare tillgång till.