begränsa utsläppen

Vi har snart inte råd att inte bränna kol

Det blir billigare och billigare att ”förorena” med koldioxid. Som Julian Glover skriver i The Guardian, håller den europeiska koldioxidmarknaden på att kollapsa. ”Last summer it cost an eyewatering €31 to throw up your smokestack, but in our give-away global recession sale, that’s been slashed to a crazy €8.20.” Ändå skrivs det inte ett ord   →