Tege Tornvall

EU jagar medlemsländer med morot och piska

Med allt närmare till 2030 inser EU att uppsatta och utlovade klimat-, miljö- och energimål inte kan nås. Men i stället för att klart   →

Flera motortyper och bränslen – men räcker elektricitet och råvaror?

Att eldrift skulle vara framtiden för världens alla vägfordon är tveksamt. Vi lär få se flera motortyper och flera bränslen för olika bruk. Men   →

Ont om sakkunskap i vätgassatsning

För att undvika kolbaserad energi försöker stat, myndigheter och flera företag att föra in vätgas som energibärare och energilager. De förbiser att vätgas inte   →

Bristande kvalifikationer hos många chefer

De som ansvarar för Sveriges energiförsörjning saknar ofta viktiga kvalifikationer för sin uppgift. De kan förstås ha lärt sig under hand, men i botten   →

Varken råvaror eller el räcker för alla elfordon

Ljudlöst och utan avgaser. Så rör sig eldrivna fordon i trafiken – nästan. Något låter de ändå, och även utan avgaser sprider de partiklar   →

Tyngre batterier än nyttolast i elektriskt passagerarplan

Flygtillverkaren Heart Aerospace i Säve utanför Göteborg utvecklar ett eldrivet passagerarplan för 30 passagerare, avsett för högst 50 mils avstånd. Konkurrenter är snabba tåg,   →

Lovsång till kol av riktig expert

  Amatörmusikern Robert M. Hazen spelar flera instrument i orkestrar. Han är också professor i geofysik på George Mason-universitetet i Virginia, USA, expert på   →

Hur stora mängder kol finns det?

Kolcykeln Utifrån den kolcykel som FN:s klimatpanel IPCC använder kan man ungefärligt beräkna hur mycket kol som finns i Jordens hav, atmosfär, mark, växtlighet,   →

Ovissa tider för bilister

Efter valet får svenska bilister vänta på vilka regler som fortsatt skall gälla. Först skall en ny regering bildas och börja positionera sig i   →

Självförvållat energifiasko

Fysikprofessorn Jan Blomgren rör om i den svenska energigrytan med en serie artiklar i flera media. Jag citerar och kommenterar några stycken ur varje   →