Dagens Nyheter

När DN beslöt att bekämpa god journalistik om klimatet

I en krönika i Näringslivets Medieinstitut berättar journalisten Anders Bolling https://naringslivets-medieinstitut.se/dn-ville-undvika-en-icke-alarmistisk-klimatberattelse/  om en händelse på Dagens Nyheter när redaktionschefen ville ha ett samtal om klimatrapporteringen. Han skriver bl.a.: ”Som DN-journalist vinnlade jag mig om att återge alla sidor av den komplexa klimatberättelsen. Ämnet intresserar mig intill nördighet sedan decennier. Jag visste också att det, underligt   →

Nu händer det saker

Värsta klimatprognoserna tonas ned DN tycks ha vaknat på allvar. Under rubriken: ”Värsta klimatprognoserna tonas ned” så hämtas från TT nyheten att det kanske inte alls är värre än befarat utan att de värsta klimatprognoserna istället är felaktiga. Detta är ju precis vad klimatrealister med bla Stockholmsinitiativet i spetsen länge har hävdat. ”Det finns hopp för   →

Dagens horror levererad av Dagens Nyheter

DN berättar idag att växthusgaserna ökar trots den ekonomiska krisen. Vad oroliga klimatforskare hade hoppats på är att recessionen i världsekonomin skulle sätta p för ökad användning av fossila bränslen. Finns det inte pengar så kan man inte köpa och elda upp kol. Men… data från Mauna Loa på Hawaii och ett sextiotal andra mätstationer   →