Mattias Goldmann

Inget guld för Goldmann

Ivrig förespråkare för Agenda 2030 är statsvetaren Mattias Goldmann. Kritiklöst troende att mer koldioxid kan farligt värma atmosfären har han länge verkat för allehanda förment klimatvänliga projekt och aktörer. Med välsmort munläder och flinka tangentfingrar har han förespråkat bl. a. svensk etanol och andra biobränslen, vindkraft samt batteribilar. Genom sitt företag Goldmann Green debatterar han flitigt   →

Värre och värre dag för dag

Ja, det tycks inte vara bättre än att det hela tiden blir värre. Om ni hänger med. 🙂 Mats T tipsar om en artikel i The Independent med de profetiska orden: ”no one will be spared”. Det hela handlar givetvis om klimatförändringen som kommer att leda till en katastrofal försämring av mänsklighetens hälsotillstånd. Det intressanta   →