Värre och värre dag för dag

Ja, det tycks inte vara bättre än att det hela tiden blir värre. Om ni hänger med. 🙂 Mats T tipsar om en artikel i The Independent med de profetiska orden: ”no one will be spared”. Det hela handlar givetvis om klimatförändringen som kommer att leda till en katastrofal försämring av mänsklighetens hälsotillstånd.
Det intressanta är att världens befolkning, framför allt den fattiga delen, redan idag lider av flera sjukdomar, i många fall i onödan, då vi faktiskt har medel att hindra deras spridning. I stället för att inrikta oss på att försöka utrota dessa sjukdomar ska vi nu satsa på att ”utrota” all klimatförändring. En något underlig prioritering, kan man tycka.
Ännu mer underlig är idén bakom Lancets ledarartikel, som den beskrivs i Los Angeles Times. Enligt Lancet är kondomer det bästa sättet att stoppa klimatförändring. Varför? Jo, för ju fler människor, desto större koldioxidavtryck och negativ miljöpåverkan. Vill vi rädda planeten så ska vi sluta försöka oss som kaniner.
Samma tema var Mattias Goldmann inne på i början på augusti då han på Minplanet.se skrev följande:

”För varje ”extra” barn som föds, minskar det hållbara utrymmet för oss andra. Är det en indier, etiopier eller kenyan som föds, minskar vårt utrymme bara litegrann. Är det en svensk unge eller en nordamerikan, minskar utrymmet mycket mer. (…) Valet att skaffa en tredje unge innebär alltså, genomsnittligt sett, valet mellan att tillföra ytterligare 800 ton koldioxid till atmosfären som den definitivt inte behöver, eller att låta bli. 800 ton motsvarar ungefär att flyga till New York varje dag under ett år eller köra Riksgränsen-Kairo 600 gånger i en Hummer-SUV – och ingen skulle okritiskt godta att man gjorde alla dessa flygresor eller Hummer-expeditioner. På samma sätt bör man åtminstone ha proportionerna av det tredje barnet klart för sig.”

Enligt data från SCB (2007) har 17 procent av svenska barnfamiljer 3 eller fler barn. Exakt vad är det Mattias Goldmann vill säga dem?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. karlsson

  När sådana här tankar kommer i omlopp så är inte det gamla goda trettitalet med raslära, steriliseringar och utrotande av olika belastande grupper långt borta. För hur ska man tolka vad han menar – i förlängningen.
  För en sådan viktig sak som att rädda jorden är väl alla medel tillåtna?
  Vi får inte glömma att även många vetenskapsmän under de stora auktoritära ideologiernas tid ansåg det helt legitimt att sterilisera folk, förbjuda avel och till och med införa den slutgiltiga lösningen. 
  Allt i det goda namnet av renrasighet som i sig är en teori lika väl underbyggt som CO2 hypotesen.

 2. Mattias Goldmann har en faslig otur när han tänker. Precis som i etanoldebatten landar han i något som jag kallar för grön misantropi. Att värna om miljön, att minska koldioxidutsläppen blir så viktigt för honom att han förvandlas till antihumanist och misantrop. Och att ställa bilars bränslekonsumtion mot mänskligt liv är bara motbjudande och riktigt illa tänkt. Som sagt, killen har otur när han tänker.

 3. Människor förökar sig inte alls som kaniner. Huvudorsaken till den stora befolkningsökninen under 1900-talet var allt bättre hälsa och därmed längre medellivslängd. Den fördubblades i stort sett, från drygt 30 år i början av det seklet till över 65 år vid senaste årskiftet.
  Det är ju egentligen helt fantastiskt. Medelmänniskan (vad det nu än är för varelse) kan förvänta sig att leva dubbelt så länge nu som hon kunde för hundra år sedan. Tydligen har mänskligheten gjort nånting rätt i alla fall, trots allt prat om miljöförstöring, skogsskövling, miljögifter och ständiga hälsolarm och ditt och datt.

 4. Tege Tornvall

  Just hemkommen från pressdagarna inför Frankfurts bilsalong IAA kan jag meddela att regering ovh riksdag tar råd av och som experter anser herrar Svante Axelsson och Magnus Nilsson (Naturskyddsföreningen) samt Arvid Lagercrantz och Mattias Goldman) Gröna Bilister. De bibringas och utgår från en i grunden bil- och delvis även energifientlig uppfattning. Slaget står om hur verkligheten uppfattas och beskrivs.
  Tege

 5. Åke Rullgård

  Enligt prof. Rosling, som reser omkring med sin svärdslukarshow, har nativiteten minskat väsentligt i hela världen, speciellt i Indien och u-länder, under senare decennier och detta innebär väl att vi slutat ”föröka oss som kaniner”.

 6. Tege Tornvall

  Mitt svar på Mattias Goldman på Minplanet.se:
  För fattiga länder och folk är många barn ett slags pensionsförsäkring. Så var det även i Sverige och andra välfärdsländer till för några generationer sedan. För att ersätta det måste utvecklingsländerna få ekonomisk tillväxt, vilket förutsätter mer energi.
  Märk också att CO2 bokstavligen är en livets gas, inte bara ofarlig utom i mycket högre koncentrationer än vi haft, har eller kan få utan även helt oumbärlig som växtlighetens näring och bas för bildande av atmosfärens syre genom fotosyntes. Enligt växtforskare kunde vi gott behöva mer CO2 i atmosfären, som i dag innehåller 78 procent kväve, 21 procent syre, 0,9 procent argon och små bråkdelar andra gaser, däribland 0,039 procent (390 ppm) CO2. Den helt dominerande växthusgasen är vattenånga. Varma hav ger ifrån sig vattenånga och CO2. Mänskliga bidrag är försumbara. Växthusffekten av mer vattenånga och CO2 är logaritmiskt avtagande, och deras bandbredd för att ta emot mer energi (värme) är nästan helt intecknad.
  Variationer i solens aktivitet styr i stort klimatet genom havsströmmar, molnbildning och nederbörd. Periodvis aktiv sol höjde under 1900-talet jordens medeltemperatur runt 0,7o C som återhämtning från den ”lilla istiden”. Sedan varma el Ninjo-året 1998 blir jorden inte varmare. Sedan 2,5 år blir den svalare med mindre aktiv sol. Sedan 1,5 år är solen minimalt aktiv nästan helt utan solfläckar och med svag solvind. Sol- och atmosfärforskare spår fortsatt kallare klimat. Vad kan göra jorden varmare om inte solen gör det?

 7. Lejeune

  Det har lite då och då använts uttryck som eco-imperialism.
  Är det dag att mynta ett par nya?, eco-fascism, eco-genetic, fler konstruktiva förslag någon?

 8. Lejeune: Det finns faktiskt redan ett begrepp som beskriver det: ekosofi.

 9. Lejeune#7
   
  Fransson#2 är bra:
   
   eco-misantropi

 10. Jag undrar ibland om det finns naturfundamentalister som önskar WWIII med kärnvapen så vi mer eller mindre slås ut som art.
  Jag skulle önska att vi hade ständigt uppdaterade diagram på hur mycket befolkningsökningstakten går ner…
  Den har ju sjunkit med 15miljoner/år på bara ett tiotal år, samtidigt som medelåldern globalt stigit markant.
   
  Snart kommer vi minska med 100miljoner/år och då kommer desperata politiker försöka få igång nativiteten…
   
  Ryssland har så kraftig nedgång, blott 40% av dagens ungdommar förväntas leva till pension (55år för kärringar och 60år för gubbar) att de inte kan hålla liv i sin militärindustri… 🙂
  Blir inte John L Anders L. Gunbo med fler glada av att Jordaien kommer ge sitt folk en kraftig välfärdsinjektion, med ett kärnkraftverk i drift 2015?
  Fattigdom och relligion är numer de starkaste drivkrafterna till många barn.
  Japan som inte lider av någondera beräknas minska sin population från 120miljoner till 40 miljoner till 2100…
  Kanske ska Kyoto, med kontraproduktiva CO2-överenskommelser ersättas med befolkningsövernskommelser?  🙁
   
  Indien har på en extremt kort tid dubblerat sin befolkning, men samtidigt ökad välfärden något enormt.  😀
   

 11. Björn

  ”A successful outcome at the UN climate change conference in Copenhagen this December is vital for our future as a species, and for our civilisation.”  Med klimatfrågan som täckmantel kan man påstå vad som hellst. Man utnyttjar situationen för att komma åt forskningspengar vars åtnjutande är levebröd för många forskare. Men vad är det som säger att vi behöver just deras forskning? I dagarna talas det om resistenta bakterier som medför att nuvarande antibiotika blir verkningslösa kanske inom 10-15 år, vilket innebär att mänskligheten står utan skydd för dessa bakterier. Detta är ett hot mot mänskligheten! Här borde regeringar i världen bidra med pengar till forskningen i stället för att slösa pengar hit och dit. I stället använder politikerna sina mandat till att vilseföra världens befolkningar att vi håller på att gå under på grund av utsläpp av CO2. Det finns inga bevis för att människan orsakar en påstådd global katastrof. Men det som kan bli en global katastrof är om vi inte kan skydda oss mot bakterier och virus i framtiden. Politiker, glöm den uppblåsta klimatfrågan och förstå att satsa pengar på verkliga problem och inte som nu, pseudoproblem!

 12. Åke Rullgård

  Re Björn #11:
  Väl rutet!
  I stället för att använda resurserna på att hitta medel mot de resistenta bakterierna stoppar man in enorma belopp, frivilligt påtagna syndapengar, i meningslösa klimatinsatser. Och för att få gehör hos allmänheten för dessa klimatsatsningar lånar man ett katastrofscenario typ resitenta bakterier i jippot Climate Mystery.
  Detta och förfarandet med att förbjuda vanliga glödlampor till förmån för kvicksilvertyngda lågenergilampor är mycket skrämmande företeelser i dagens politiska ageranden.

 13. Lejeune

  Tack Rosenhane #9 & Fransson #2, eco-misantropi, det var f-n mitt i prick:
  Misantropi innebär att man känner ett hat eller starkt ogillande mot det mänskliga släktet, eller har en disposition som innebär ett ogillande eller en brist på tillit till andra människor. Ordet kan härledas från det grekiska prefixet ’mis-’ (som betyder ”dålig, fel”) och anthropos (som betyder ”man, människa”), och alltså refererar till en defekt mänsklig art. Hatet är inte mot individuella människor, utan snarare mot de drag som delas av hela mänskligheten oavsett vilken tid man lever i.
  (källa Wikipedia)

 14. I Jacob Nordangårds geomgång av klimathotets djupaste rötter  cirklar det mesta runt Romklubben, Maurice Strong m fl.  gröna meloner. Under Den gröna agendan  ( http://www.green-agenda.com) finns en mängd uttalanden från ett flertal av dessa personer och organisationer. Vilken är deras agenda?
  Tex från Romklubben – ”The Earth has cancer and the cancer is Man” och det förhoppningsvis välkända Maurice Strongs citatet:
   ”Isn´t the only hope for the planet that the industrialized civilizations collapse? Isn´t our responsibility to bring this about .
  It´s almost impossible to convince all governments separately …” 
  Man undrar hur många av alla miljö- och klimatmedvetna som är medvetna om vilket större sammanhang de är megafoner för då de utskiljningslöst hoppar på olika miljöfrågor utan att närmare försöka ta reda på dess ursprung.
  Vi är snuddande nära en klimatfrågeregering så länge IPCC, Al Gore m fl får behålla problemformuleringsprevilegiet.
    

 15. Lars C

  ”Enligt data från SCB (2007) har 17 procent av svenska barnfamiljer 3 eller fler barn. Exakt vad är det Mattias Goldmann vill säga dem?”
   
  Bunt ihop och slå ihjäl?

 16. Raska Puckar

  Alldeles just nu så avslutade Vetenskapsradion ett klimatinslag om ishavsisen och en kommentar från SMHI var att det var bara naturligt och inget som kommer att bestå att isarna växer till, det ingår bara i caset så att säga med klimatförändringen ….snart skulle det inte finnas nån is verkar det som. Journalisten Camilla Viderbäck skulle lägg upp en graf på programmets hemsida eller nåt sånt…leta och kolla P1 Vetenskapsradion.

 17. #14 I sista meningen fattas ett ord: Vi är snuddande nära en GLOBAL klimatfrågeregering så länge IPCC, Al Gore m fl får behålla problemformuleringsprevilegiet skulle det stå.

 18. Patrik

  Jisses… Dom håller ju på att täcka in varje millimeter av vår tillvaro med förslag på kontrollerande åtgärder.

 19. Stephen Graye

  För varje barn som föds ökar chansen att någon av dem blir en vetenskapsman som uppfinner effektivare motorer, effektivare och säkrare kärnkraftverk, cancer-medicin eller ett schysst piller emot baksmälla. Jag föredrar de oddsen.

 20. Björn

  Stephen Graye [19]: Så enkelt är det inte tyvärr! Föräldrarna måste vara genetiskt predisponerade. Intelligenta förutsättningar är en genetisk förädling med många generationer bakåt. Stalins kommunister ville döda alla i den  förhatliga intelligenta borgarklassen. Så har alla socialistiska regimer betett sig mot den intelligentare klassen av människor.

 21. Labbibia

  Apropå katastrofala sjukdomar…..
  I dagens Aftonbladet kommenteras den nästan uteblivna svininfluensapandemin med att tack vare att september varit så varmt, så har smittspridningen inte varit så allmän.
  Orsaken skulle vara att luftfuktigheten är högre vid varmare väder, och därför sprids inte viruset lika lätt.
  Låter ungefär precis tvärtom mot alla de skräckscenarios vi blivit matade med? 

 22. karlsson

  Det blir bättre och bättre men inte i media
  Läs gärna denna rapport av Johan Norberg som avslöjar okunskapen hos det svenska folket. Rubriker som gör oss rädda
  ” Undersökningen visar bl a att 73 procent tror att undernäringen ökat i u-länderna sedan 1980. Rätt svar är enligt FN:s livsmedel- och jordbruksorganisation, FAO, att antalet undernärda har minskat med drygt 100 miljoner människor. 64 procent tror att luftkvaliteten i svenska tätorter har försämrats. Rätt svar enligt SCB:s luftkvalitetsindex är en förbättring med ca 57 procent sedan mitten av 1980-talet.”
  http://www.timbro.se/innehall/?isbn=917566593X&flik=4
  Och det är tveksamt om alla som yttrar sig i miljöfrågan vet bättre, när CO2 halten numera blivit är den mest kritiska faktorn för utvecklingen av vår värld.

 23. Lena Krantz

  Ja men det är väl klaaaart att det är antalet människor som ökat och att det är därför vi har fått en global uppvärmning. Herregud korrelationen mellan de bägge kurvorna är ju i det närmaste total;
  http://www.vegerian.se/005argument/005arg_art/005arg_bef.htm
  lösningen är alltså enkel

 24. Lena Krantz
  Jag åtar mig att skapa ett dataprogram som visar en fullständig korrelation med längden på balklänningar och global temperatur.
  Jag är 90% säker på att jag kan få en fullständig samhörighet med de kvinnliga klädesplaggens längd vid enbart nyårsbaler i Wien och Baltimores medeltemperatur.
   
  Var de inte längst 1875 då temperaturen var lägst och kortast då en var högst?
   
  I Norge blev det förbjudet att vara toppless vid allmän väg…
  Fattar jag det… min murare körde av vägen då en toppless cyklist guppade förbi.
  Anno 1981??????

 25. Lena Krantz

  Gunnar
  Ha ha ha ha…underbart!
  Man skulle ju förvisso kunna ta balklänningar men jag tycker att vi förenklar det hela lite. Visa korrelationen mellan kjol och byxlängd bland kvinnor 1875-2000
  jag är misstänker att du kan få den väldigt övertygande…he he

 26. Det ska jag försöka övertyga dig om då vi vunnit kampen mot politisk samhällsstyrning utan vetenskaplig grund, men med påstådd sådan…
  Ty om vi alla lyckas har vi skapat förutsättningen för ett hållbart samhälle.
   
  Ett där forskning efter vetenskaplig prövning, ligger till grund för utvecklingen mot den ljusa framtiden…
   
  Påminn mig då vi möts efter mänsklighetens seger.

 27. Usch Lena…..
  Visa korrelationen……skamligt, på min ära!

 28. Lena Krantz

  Gunnar
  Precis så….det är ju faktiskt därför vi alla är på den här sajten som är startad just därför
  Ses då…
  ;o)

 29. Lena Krantz

  Labbibia
  Jag vet, jag kan vara rätt skamlig ibland om jag sätter den sidan till!

 30. Lena K
  Hoppas du inte tog illa upp?
  Jag skämtade lite med tanke på att du nämnde året 1875.
  Vid den tiden ska det tydligen , i Victorianismens England, varit så, att man till och med ”klädde på”musik instument  som ex en flygel (benen), för att ingen skulle få ”syndiga” tankar.

 31. Lena Krantz

  Labbibia
  Men jisses det var intressant. Då får vi nog ihop den där korrelationen ändå men får kanske ändra till hur påklädda vi vill ha omgivningen i förhållande till temperaturkurvan.
  PS. Det är inte så lätt att få mig att ta illa upp, så nejdå inte alls!
  ;o)

 32. Lena K
  Hypotes:
  Rent logiskt borde det ju vara så att de två kurvorna temperatur/ påkläddhet korsas någonstans vid 15-17 graderC?
  Alltså, ju kallare temperatur desto mera kläder och vice versa?
  Tror jag ska ta och ansöka om forskningsbidrag för denna   hypotes. 😉
   Men var får jag in Co2 i problematiken?
  För utan den så lär det väl knappast bli några forskningsanslag?

 33. Lena Krantz

  Labbibia
  Jag vet inte riktigt men kanske den värmande klädedräkten fick dem att andas tyngre på den tiden och därmed kom det mer CO2 i utandningen….ja och så var det hela igång och nu får vi leva med de där påklädda krinolinernas illa leverne?
  ;o)

 34. Gunnar Strandell

  1970 lanserade  serien POGO idén om att människan var orsaken till all miljöförstörelse. POGO:s figurer var förstås talande djur och lösningen enkel. 
  1991 kom Lomborgs bok ”Världens verkliga tillstånd”, där han hävdar att människopopulationen i världen kommer att stabiliseras vid ca 11 miljarder individer och det finns vatten, mat och energi för att alla ska ha ett gott liv.
  2005 fanns en länk på Aleklett:s hemsida vid Uppsala Universitet till en man som påstod att Peak Oil passagen krävde att jordens befolkning minskade till 1 miljard människor inom 50 år. 
  Det är inte lätt att vara politiker, i synnerhet om de vill ha röster vid nästa val. Postum rösträtt kanske är lösningen.
  Jag väljer att tro på Lomborg och tycker att Rosling ger stöd för det.
  Men  om jag har tagit fel hoppas jag att världens kvinnor tar makten, för det är bara de som på ca 40 år har möjlighet att utrota mänskligheten eller välja hur många individer den ska innehålla.
  Historiskt har de kanske tvingats använda modet för att styra populationen, men idag finns det spermabanker och inom kort går det att designa sin egen syntetiska spermie.
  Det bör göra oss män mera ödmjuka och tillgivna när vi inser att vi är umbärliga.

 35. Lena K
  Men det stämmer ju inte med  historiska temperaturdata?
  Alltså: I slutet av 1800-talet var det ju väldigt kallt, globalt sett? Så kallt att man till och med klädde på sina musikinstrument…..Men vänta lite…. Jo, men det stämmer ju? Det stämmer!
  Jösses! Jag har det! Eureka!
  Det finns ju en uppenbart direkt korrelation mellan hur mycket kläder människor har på sig, och den omgivande temperaturen! 
  Får jag Nobelpriset nu, tro?
  Al Gore fick ju ett?

 36. Lena Krantz

  Labbibia
  Ha ha…precis så
  Självklart får du Nobelpris för denna fantastiska upptäckt…
  …fast du måste spela in en film först och visa dina kurvor för världen. Minns att du måste prata lugnt och övetygande och så skall du gärna vara raljant nedlåtande vid lämpliga tillfällen.
  Fixar du det så är saken biff!

 37. Lena K
  Inga problem, jag hyr in Arne Weise!
   

 38. På tal om ingenting så råkade jag idag på en kille i försäkringsbranschen som påstod att antalet stormar i Sverige per år har ökat dramatiskt de senaste åren. 
  Vidare fick jag höra att det är likadant med översvämningar och andra katastrofscenarier i centraleuropa. Han talade om detta som försäkringsman vill jag understryka, och jag blev i ärlighetens namn lite svarslös.
  Skrämmande om försäkringsbolagen börjar agera i enlighet med IPCC:s och Al Gores domedagsprofetior.
  Fakta vad gäller stormar och översvämningar i Europa, någon?
   

 39. Rosenhane # 38
  Vad säger dig dina egna sinnen om antalet  stormar i Sverige?
  Vad gäller översvämningar ner på kontinenten, de kan mycket väl blivit fler. Men hänger det ihop med klimatförändringar, eller beror det på att vi människor ”geoengineerar” naturen?
  Dikar ut våtmarker osv.

 40. # 24 – det finns i varje fall ett säkert samband, dambenklädnadernas storlek och den globala uppvärmningen från 1800-t mammelucker till dagens stringtrosor.

 41. Labbibia
   
  Mina sinne säger mig samma sak som de alltid har gjort; jag tänker mer på hur man ska ta sig an di hjärntvättade på smartast möjliga vis för att få dem att ta reson.

 42. Ann L-H
  Under korstågstiden fanns det muslimska krigare som kallades Mamelucker. Undrar om det finns något samband?
  Personligen hade jag hellre blivit anfallen av……..?
  Koalas? 😉

 43. Ber om ursäkt för att jag fått denna tråd att spåra ur totalt. Men det är ju trots allt fredagskväll.
  Som kompensation ska jag ge en hint om vilken poplåt som kommer att bli nästa radioplåga……..
  Den här:
  http://www.youtube.com/watch?v=SpV1aEwoG8A
  Glöm inte bort vem som sa det först! 😀

 44. Lena Krantz

  Ann L-H
  Se där, du har funnit en perfekt korrelation så det är bara att rita kurvor och få politiker att skynda på utvecklingen i rätt riktning…
  Ja…*host*…vart det nu bär…

 45. Labbibia,
  nu har du lagt agendan för aftonen och får stå för det!
   
  Skön låt och du har säkert rätt, kan bli en vinterplåga, men jag vill ändå slå ett slag för min favoritsångerska i operasvängen just nu; Angela Gheorgiu, bl. a suverän i La traviata.
  Läckrare får man leta upp!
  .YouTube – Angela Gheorghiu – Lara – Granada

 46. Rosenhane # 45
  Tackar allra ödmjukast. 🙂
  Opera och improviserad jazz tillhör tyvärr den musik jag har svårast att uppskatta. (vilket på ren svenska betyder att jag tycker det låter rent utsagt illa).
  Men…vad sägs om det här…..Peterson-Berger…och titeln, jösses….Domedagsprofeterna…….
  Hörde jag Al Gore, Jim Hansen, och Källén?
  http://www.youtube.com/watch?v=XqLV4kNVlJ8

 47. Rosenhane
  Men den här slår allt…..
  Och du som båtmänniska kanske även uppskattar bilderna?
  http://www.youtube.com/watch?v=Ks2balqlV_8

 48. Labbibia, tack
  du är ett föredöme på ”scammen”  med dina stringenta underfundiga och alltid välbalanserade inlägg tycker jag.
   Ett pris varje år till ämablaste kommentatorn vore väl något att tänka på.
  Fru Thauersköld hallå…
  Sanslöst vackert  men Peterson-Bergers domedag känns väl tung….
  antagligen för att man så lätt associerar till de som du nämnde….

 49. Björn H

  Tack vare ni på denna blogg har jag blivit upplyst om att koldioxiden faktiskt inte kan bevisas ha med klimatförändringen att göra och därför stämmer det med kondomerna inte. Det lades ju fram på ett sådant sätt att koldioxiden minskar ju mindre vi är. Därimot har vårt höga antall en påverkan för oss själva. Jorden har ju bara ett så stort föråd av resurser. Om vi forttsätter att öka kommer vi tillsist inte ha resurser nog. Något som tex Dalai Lama har påpekat i ett flertal böcker. Vi är för många, om inte nu så kommer vi bli det tillsist. Det finns många miljoner föräldrarlösa barn i vår värld. Om vi ser till att inte skaffa egna barn, (alltså använda kondomer) utan adopterar barn, även om vi kanske kan få barn själva, vinner hela männskligheten på det. De föräldrarlösa barnen får föräldrar, vi minska i antall, mindre resurser behövs, miljön mår bättre och männsklighetens välfärd ökar sakta men säkert.

 50. Björn H #49
   
  Och sen då, hur ska det gå för oss som pysslar med släktforskning?

 51. Rosenhane # 48
  Du skojar? Om inte, så böjer jag mitt huvud ödmjukt och tackar.
  Men…åter till Oordningen!
  Det är ju trots allt Lördag morgon.
  Det här hittade jag på Youtube, det fick mig nästan att ramla av stolen av skratt……. 😀
  Lyssna och njut!
  http://www.youtube.com/watch?v=jJPmuPrs3IY&feature=related

 52. Labbibia,
   
  jag ha sett en lamare version tidigare men denna är helt mästerlig, ska spridas!

 53. FcH

  Mattias Goldman, Gröna Bilister är lobbykonsult åt Agro etanol m.fl företag som har intressen i etanolbranschen. Nu verkar Mattias också blivit lobbyist åt befolknings begränsarna (?). Mattias G är en person som Paul K Driessen  varnar för i sin bok  Eco Power, White Power, Black Death.  I boken beskrivs hur organsiastioner arbetar för att få ner jordens befolkning till runt en miljard. Läs boken så får ni reda på hur.  Mattias ideologi är klart förödande för utvecklingsländernas befolkning. Någon som har ett namn pä den ideologin?

 54. FcH

  Sorry! Boken heter Eco-Imperialism, White Power, Black Death

 55. Labbibia: #51 Vilken härlig sång! 🙂 Ett underbart sätt att börja lördagen på!

 56. Torsten Wedin

  Labbibia #51:
  Tack! jag skrrattar så att jag knaaptt hittarr knapprarna på tanjegenbordet 😉

 57. Björn H

  Rosenhane #50
  Chansen att ett helt släkte hoppar på flygplanet och hämtar hem var sin unge från Afrika och därmed ”förstör” den rena genetiska släkten är minimal. Någon kommer alltid att skaffa egna barn. Dessutom blir ett adopterat barn, oavsett vart det kommer ifrån, med räknat i släkten. Du som släktforskare har helt plötsligt en ny gren av släkten att forska i. Det är inte bara vi i Sverige som har en lång rad döda släktingar bakom oss. En släkting är släkting, oavsett DNA! Jag tror att du som släktforskare  har funnit ut att du har massa släktingar från Tyskland. 😉
  Det här är kopierat från Wikipedia angående ordet släkt:
   
  ”Släkt är en benämning på personer som har en gemensam härstamning. Även ingifta och adopterade personer räknas som medlemmar av släkten. I äldre tider användes ofta begreppet ätt som synonym till en släkt.[1] Tidigare var det en vanlig uppfattning att en släkt endast bestod av personer förenade genom agnatisk härstamning, det vill säga att en person ärver sin släkttillhörighet endast från sin fader. En person skulle således endast kunna vara medlem i en släkt. Denna uppfattning, som var vanlig ännu under andra hälften av 1900-talet, synes idag sakna förankring hos den breda allmänhet”
   

 58. Björn H#57
   
  Tack för ditt engagemang och din research men min kommentar om släktforskning var faktiskt lite skämtsamt menad.
   

 59. Björn H

  hahahaha, opps, sorry! hehe jag har svårt för att uppfatta sådant utan någon ton bakom orden……….

 60. Steve

  Bara värre och värre blir det.  Visst, visst.  Men ändå — möjligen oroar vi oss lite för mycket för klimatupphettsningen och dess följder.  FN rapporterar nämligen att svininfluensan snart kan explodera i pandemi, så att miljoner dör och det bli anarki i den fattiga världen!
  .   Om vi inte senast nästa vecka eller så betalar in 900 miljoner pund, 10,8 miljarder kronor, till FN.  Då lovar de att ta hand om saken och rädda oss.  Oss som inte dog i fågelinfluensepandemin, alltså.
  .   Tur att vi har FN!  Hur skulle vi klara oss annars?
  http://www.guardian.co.uk/world/2009/sep/20/swine-flu-costs-un-report

 61. Steve

  The Topeka Capital-Journal, Kansas, skriver idag 21/9 om hur sol-aktiviteten kan ge kyligare klimat.  Man har intervjuat en forskare på US Geological Survey som stöder Henrik Svensmarks tankar.  Bra artikel, med användbara länkar på slutet.  Och så här på morgonen (06AM CST) helt förbluffande vettiga (ibland lagom elaka) kommentarer. 
  http://www.cjonline.com/news/local/2009-09-20/earth_approaching_sunspot_records