överbefolkning

Omoraliskt att föda barn?

I dagens Sydsvenskan frågar Mats Anderbok om det är moraliskt försvarbart att föda barn, i synnerhet flera barn, när jorden redan är överbefolkad. ”Den stora och växande befolkningen ligger helt eller delvis bakom flera allvarliga miljöproblem såsom hotad biologisk mångfald – inklusive utfiskning av haven – och stigande koldioxidhalt.” Mats Anderbok tror att en rimlig   →

Frukta inte, säger Marian Radetzki

I dagens Sydsvenskan finns en artikel av Marian Radetzki. Temat är domedagsprofetior.

För många för vårt eget bästa?

Uppdateras kontinuerligt… Ursäkta den ryckiga stilen, jag skriver i takt med att jag lyssnar. Ännu ett program i serien Undergångens Värld. David Attenborough oroar sig över planetens och mänsklighetens välmående. Befolkningsmängden ökar exponentiellt. År 2050 kommer vi att vara 9 miljarder. Men ingen säger att jorden befolkning förväntas att avstanna där. Dumma, dumma Vetenskapens värld!   →

Fate of the World – utveckla din hybris

Ett nytt dataspel ser snart dagens ljus. Det heter Fate of the World och går i stort sett ut på att du får agera Gud och styra jordens framtid. På spelets hemsida beskrivs det på följande sätt: ”Decide how the world will respond to rising temperatures, heaving populations, dwindling resources, crumbling ecosystems and brave opportunities.”   →

En läskig kommentar

Detta är en kommentar till artikeln om att kvinnor diskrimineras i arbetslivet när de väljer att föda barn och vara hemma med dem. Typiskt exempel på den snedvridna människosyn som präglar vårt samhälle. Ivrigt påhejad av klimatalarmismen.

Befolkningsfrågan

I miljödebatten återkommer ofta begreppet befolkningsexplosionen. Professor Hans Rosling har mycket klokt jämställt det begreppet med hets mot folkgrupp. Det är att jämföra barn med bomber. Pratet om att Jorden inte räcker till för alla är början till nyfascism. Som Rosling uttrycker saken, Jordens resurser måste fås att räcka till. Nämn något alternativ? Det innebär   →

Intressant på Newsmill

Missa inte Gösta Walins utmärkta avlivning av överbefolkningsmyten. Vi är inte för många och de som tror det har bara råkat fastna i Thomas Malthus och Paul Ehrlichs spår. Läs även Roland Granqvist artikel ”Kan man lita på klimatrapporteringen?”. Citat ur artikeln: ”Man lyfter fram sådant som stärker farhågorna för en framtida klimatkatastrof orsakad av   →

En hemsk liten artikel

Familjeplanering kostar fem gånger mindre än konventionella gröna teknologier för att bekämpa klimatförändring. Det säger Thomas Wire, som forskar i ekonomi vid London School of Economics. Hans förslag är att man ska stoppa den globala uppvärmningen genom att stoppa befolkningsökningen. Läs hela artikeln i The Economist. Det är dock ingen rolig läsning.

Värre och värre dag för dag

Ja, det tycks inte vara bättre än att det hela tiden blir värre. Om ni hänger med. 🙂 Mats T tipsar om en artikel i The Independent med de profetiska orden: ”no one will be spared”. Det hela handlar givetvis om klimatförändringen som kommer att leda till en katastrofal försämring av mänsklighetens hälsotillstånd. Det intressanta   →

Ur innehållet i "Chill-out"

I Chill-out kan ni läsa om bl.a. följande: Klimatlarmen drivs av grön fundamentalism Peer-review – ett nytt begrepp i en politisk debatt Västvärldens växande oljeberoende Eco-imperialismen och oljan Konsensus är inte nödvändigtvis rätt Vetenskapen bakom klimatlarmen Miljöengagemang är inte alltid sunt Myten om överbefolkning – hur klimathotet spelar på Malthus lyra Är Peak-oil också en   →