Roland Granqvist

Recension av Bob Carters senaste bok

Roland Granqvist har skrivit (OCH fått publicerad) en recension av Bob Carters senaste bok ”Climate: The Counter Consensus”. Bob Carter skriver om myten om konsensus bland världens forskare och lyfter fram hur stort och brett klimatområdet egentligen är. Där samsas ju allt från biologer och paleontologer till ekonomer och framtidsforskare. Hur alla dessa skulle kunna   →

Intressant på Newsmill

Missa inte Gösta Walins utmärkta avlivning av överbefolkningsmyten. Vi är inte för många och de som tror det har bara råkat fastna i Thomas Malthus och Paul Ehrlichs spår. Läs även Roland Granqvist artikel ”Kan man lita på klimatrapporteringen?”. Citat ur artikeln: ”Man lyfter fram sådant som stärker farhågorna för en framtida klimatkatastrof orsakad av   →