dataspel

Fate of the World – utveckla din hybris

Ett nytt dataspel ser snart dagens ljus. Det heter Fate of the World och går i stort sett ut på att du får agera   →

Nytt propagandaspel

På Vetenskapsradions hemsida upplyses vi om ett nytt klimatdataspel för ungdomar. Det heter The Climate Mystery och är en global satsning på att lära   →