dataspel

Fate of the World – utveckla din hybris

Ett nytt dataspel ser snart dagens ljus. Det heter Fate of the World och går i stort sett ut på att du får agera Gud och styra jordens framtid. På spelets hemsida beskrivs det på följande sätt: ”Decide how the world will respond to rising temperatures, heaving populations, dwindling resources, crumbling ecosystems and brave opportunities.”   →

Nytt propagandaspel

På Vetenskapsradions hemsida upplyses vi om ett nytt klimatdataspel för ungdomar. Det heter The Climate Mystery och är en global satsning på att lära högstadieelever mer om klimathotet. Bakom The Climate Mystery ligger bland annat danska klimat- och energiministeriet och Microsoft. Hela plotten handlar visst om att en ny allvarlig allergi (!) sprider sig bland   →