klimatspel

Fate of the World – utveckla din hybris

Ett nytt dataspel ser snart dagens ljus. Det heter Fate of the World och går i stort sett ut på att du får agera Gud och styra jordens framtid. På spelets hemsida beskrivs det på följande sätt: ”Decide how the world will respond to rising temperatures, heaving populations, dwindling resources, crumbling ecosystems and brave opportunities.”   →