Norman Borlaug

För många för vårt eget bästa?

Uppdateras kontinuerligt… Ursäkta den ryckiga stilen, jag skriver i takt med att jag lyssnar. Ännu ett program i serien Undergångens Värld. David Attenborough oroar sig över planetens och mänsklighetens välmående. Befolkningsmängden ökar exponentiellt. År 2050 kommer vi att vara 9 miljarder. Men ingen säger att jorden befolkning förväntas att avstanna där. Dumma, dumma Vetenskapens värld!   →

In memoriam: Norman Borlaug

Den amerikanske forskaren Norman Borlaug, som är mest känd för Den Gröna Revolutionen, har avlidit. Tack vare hans insatser kom bl.a. Paul Ehrlichs domedagsprofetior på skam. Borlaug var en stor man och jag hoppas att världen kommer ihåg honom för den hjälte han var. Norman Borlaug blev belönad med Nobels fredspris år 1970 och år   →

Hansen är djupt missnöjd med Obama

Jim Hansen, som framstår alltmer som en självutnämnd frälsare snarare än en seriös vetenskapsman (då han bl.a. blivit arresterad under en klimatprotest), tar till starka ord när han i Huffington Post kritiserar president Obamas klimatpolitik och i synnerhet Waxman-Markey-förslaget. Låt mig citera några meningar ur artikeln (och det är tur att Hansen i början låter   →