In memoriam: Norman Borlaug

Norman Borlaug har avlidit.
Den amerikanske forskaren Norman Borlaug, som är mest känd för Den Gröna Revolutionen, har avlidit. Tack vare hans insatser kom bl.a. Paul Ehrlichs domedagsprofetior på skam. Borlaug var en stor man och jag hoppas att världen kommer ihåg honom för den hjälte han var.
Norman Borlaug blev belönad med Nobels fredspris år 1970 och år 2007 fick ha ta emot Congressional Gold Medal, den högsta utmärkelse en civil amerikan kan få.
”It is the hope of the Borlaug family that his life be an example to all. We would like his life be a model for making a difference in the lives of others and to bring about efforts to end human misery for all mankind,” his children said in a statement released by the Texas A&M university.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. GunnarE

  Hans tankar var goda och genetiska framsteg blev det men det har visat sig baksidor även. Hörde på radio om Bangladesh där bönderna inte har råd med konstgödning och ke.. bekämpningsmedel som dess gröna grödor kräver och där man i stället utvecklat cooperativa fröbanker för lokala grödor som passar omständigheterna bättre.
  Man frrigör sig då även från jättekoncernernas monopol.
  supro.files.wordpress.com/2008/10/tapan.doc
   

 2. Att Bangladesh kunnat leva länge med årliga prishöjningar på 6% för elkraft, kanske visar att det finns en drivkraft där??
  Eller drivs ekonomin av bistånd som Pakistans?
  De har inte ens råd att administrera biståndet utan bistånd till administration av bistånd.
   
  Nu när terrorister (även misstänkta hemflugna med regeringsplan) har sitt högsätte i Pakistan, kan vi räkna med avsevärt mer bistånd…
  Bangladesh kanske ska bjuda in tallibaner och införa sharialagar, så får de så mycket ökat bistånd att de kan köpa dyrast tänkbara konstgödsel?
  Bangladesh
  Mitt idolland i regionen är som alla vet Indien…

 3. Kjell_A Jönsson

  Kjell-A Jönsson
  Beträffande Norman Borlaug !
  Intressant är att sådan teknik som Norman Borlaug nobelprisbelönades för, det vill säga effektiv växtförädling , nu bekämpas av politiker och även i vår ankdam av till exempel COOP. Nu är det polititiskt korrekt att betrakta GENTEKNOLOGI inom växtförädlingen som något ytterst farligt, som ett smygande gift, nästan som CO2. Nu är det EKOLOGISKT som gäller som frälsning, trots halverade skördar och ökade kostnader både i butiken och på skattsedeln.
  Politik, mediabudskap och verklighet hänger inte ihop längre.
  TV 1:s Claes Elfsberg ondgjorde sig under den senaste nobelfesten över två tidigare nobelpristagare, professorerna Fritz Haber och Carl Bosch, vilka utvecklade Haber-Bosch-metoden för framställning av ammoniak och därefter kvävegödselmedel i princip av kväve (N) från luften och väte (H) från vatten – två ytterst hållbara råvaukällor.
  ”Det där medhandelgödsel var väl inte bra” kommenterade Elfsberg oombedd och beschäftigt, som om han vore en expert på växtodling och livsmedelsgrödor.
  MEN
  Hur skulle världens livsmedelsförsörjning se ut idag utan effektiv växtförädling och tillgång på prisvärda kvävegödselmedel ? Jordens befolkning har sedan slutet av andravärldskriget ökat från ca 2 miljarder till över 6 miljarder människor.
  Men sådana realiteter har föga politisk genomslagskraft.
  VARFÖR!!
  Kjell-A Jönsson

 4. Martin M

  Det är för att folk i allmänhet och kanske journalister i synnerhet sällan är insatta i ens de mest grundläggnande förutsättningarna för storskalig odling och livsmedelsproduktion.

 5. Tege Tornvall

  I vår moderna tillrättalagda värld gäller det inte att veta eller kunna. Det gäller att KÄNNA.