David Attenborough

För många för vårt eget bästa?

Uppdateras kontinuerligt… Ursäkta den ryckiga stilen, jag skriver i takt med att jag lyssnar. Ännu ett program i serien Undergångens Värld. David Attenborough oroar sig över planetens och mänsklighetens välmående. Befolkningsmängden ökar exponentiellt. År 2050 kommer vi att vara 9 miljarder. Men ingen säger att jorden befolkning förväntas att avstanna där. Dumma, dumma Vetenskapens värld!   →