befolkning

Vi är dåliga förlorare!

Världens befolkning uppgår till knappt 7 miljarder individer och fortsätter att växa med en dryg procent per år. Världsekonomin växte 2007 med knappt fem procent, alltså ökade världens inkomst per capita med knappt fyra procent. Utvecklingsländernas ekonomier har vuxit med i genomsnitt sju procent årligen under de senaste fem åren före finanskrisen. Denna tillväxttakt ser   →

En hemsk liten artikel

Familjeplanering kostar fem gånger mindre än konventionella gröna teknologier för att bekämpa klimatförändring. Det säger Thomas Wire, som forskar i ekonomi vid London School of Economics. Hans förslag är att man ska stoppa den globala uppvärmningen genom att stoppa befolkningsökningen. Läs hela artikeln i The Economist. Det är dock ingen rolig läsning.

Är människan nästan lika farlig som bilen?

Vi Bilägare presenterar en liten kalkyl i vilken man jämför mängden koldioxid alla svenskar andas ut årligen och mängden CO2 som alla Sveriges bilar släpper ut. Klart intressant jämförelse (småironi). Vad kommer man då fram till? Jo, att det totala utsläppet av koldioxid av Sveriges befolkning (9×10 upphöjt till 6) blir 3,6 miljoner ton/år. Av   →