Vi är dåliga förlorare!

ThreeObese

Världens befolkning uppgår till knappt 7 miljarder individer och fortsätter att växa med en dryg procent per år. Världsekonomin växte 2007 med knappt fem procent, alltså ökade världens inkomst per capita med knappt fyra procent. Utvecklingsländernas ekonomier har vuxit med i genomsnitt sju procent årligen under de senaste fem åren före finanskrisen. Denna tillväxttakt ser i skrivande stund ut att snabbt återupptas.

Utvecklingen innebär att fattigdomen i världen kommer att halveras mellan 2000 och 2015. Antalet extremt fattiga, dvs. de som lever på mindre än 1 dollar om dagen, har i utvecklingsländerna minskat med nästan 300 miljoner mellan 1990 och 2004, och med otroliga 150 miljoner under de senaste fem åren före krisen. Samtidigt har utvecklingsländernas befolkning ökat med en miljard individer!

Utvecklingen innebär att USA nu är på god väg att förlora ledartröjan i världsekonomin till Kina. Skillnaden mellan det kinesiska undret och det japanska på sin tid, är att Japan var helt beroende av USA som avsättningsmarknad för sina exportprodukter. Kina behöver inte känna något starkt sådant beroende av USA, eftersom den asiatiska hemmamarknaden inom några decennier kommer att vara mångfalt större än hårt skuldsatta USA/EU.

Säkert kommer jordens befolkning att öka ett gott stycke till, trots att problemet med tillväxten i princip är löst. I väst har fertiliteten tidigare sjunkit och ligger på de flesta håll klart under den nivå på 2,1 barn per kvinna som krävs för att upprätthålla befolkningens storlek. En mängd unga kvinnor i utvecklingsländer har ännu inte fött sina två barn. När de gjort det mot mitten av 2000-talet kan vi förvänta oss att världsbefolkningen planar ut omkring 9 miljarder individer. Att problemet med den till synes okontrollerade befolkningsökningen sannolikt löst sig sammanhänger med den demografiska övergången, dvs det faktum att födelsetalen sjunker när välståndet ökar. Samtidigt ökar kraven på en ren och hälsosam miljö.

Om världssamfundet lyckas driva klimatfrågorna så hårt att världsekonomin bromsas upp är risken stor att befolkningstillväxten återgår till det tidigare okontrollerade scenariet.

Tillväxten av befolkningen i utvecklingsländerna med ytterligare två miljarder individer innebär att man där kommer att disponera en enorm ung och produktiv arbetskraft under det närmaste halvseklet. Västvärlden måste däremot brottas med en åldrande och allt fetare och sjukligare befolkning, samtidigt som antalet unga produktiva individer minskar genom låg nativitet. Det är enkel matematik att räkna ut vad de siffrorna betyder för den världsekonomiska utvecklingen. Tyngdpunktsförskjutningen i världsekonomin kommer att gå mycket fort nu!

Det är mot den här bakgrunden man måste betrakta västvärldens krampaktiga försök att lägga sordin på den ekonomiska utvecklingen i resten av världen med ecoimperialism förkläd till klimatpolitik. Det är forskare avlönade av USA och EU som fifflar med temperaturer och som censurerar ärligare kollegor för att underbygga den skamliga kampanjen. Jag skäms över att tillhöra ett samhälle som har ambitionen att gå i spetsen för detta dåligt maskerade försök att beröva resten av världens människor deras möjlighet till välfärd. Historiens dom över oss, våra politiker och rent-sökande forskare kommer att bli skoningslös.

(Inspirationen till den här texten har jag fått från en text av vännen Gösta Walin.)

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. UnoK

  Alltid intressant att läsa texter där någon har tänkt – tack!
  Som artikeln nämner så blir vi västerlänningar allt äldre innan vi dör – men sjukligare?
  Jag tror vi har ett större problem i det faktum att vi går mot att vara ”produktiva” blott en tredjedel av vår livstid, och två tredjedelar levandes på ”icke-produktion”. Under någon eller några generationer kommer ”östingarna” att göra det omvända. Europa blir förflyttade till tredje divisionen medan mina barn lever.

 2. Hin Håle

  Färska datum är alltid intressanta. Men tänk också på att år 1820 var andelen människor under fattigdomsgränsen 80%. Vi vet att tidigare i historien har hela civilisationer dött ut pga av fattigdom och katastrofer. Den fattigdomsminskning vi ser nu de senaste decennierna är fantastisk. Men satt i ett ännu längre perspektiv är den helt utan motstycke.

 3. Jag tackar med för dina tankar Lars Bern.
  Övervikten är störst i vissa fattiga länder,  en bit ner kommer USA, bland de bästa i den frågan ligger Frankrike…
  Globalt finns fler människor som lider av övervikt än undervikt.
   
  Traditionellt arbete försvinner i allt snabbare takt, snart finns bara mycket avancerade konstruktionsarbeten, design och enstaka yrken kvar som är mervärdesskapande.
  En ung och stark befolkning duger inte ett skit mot en med kunskap och förmåga, i den framtid då all tillverkning robotiserats, inkl vård.
  Då inlärning sker via Internet, finns bara plats för väldens bästa lärare och bara en gång för var kurs.
  Jag brukar hävda att snart är jordbruket så avancerat och kapital samt kunskaps intensivt att Europa kommer öppna gränserna för dess varor…
   
  Liten chans för fattiga att konkurrera då…..
   
  Se hur någon procent av befolkningen med enkelhet kan skapa mer mat än vad som är nyttigt…..
  I början av 90:talet tog det 139arbetstimmar att montera en Saab, 16 för en Toyota Corolla, som dessutom var en avsevärt bättre bil.
  Jag kan lova att framtidens bilar blir som Henrik Fiskers Karma.
  En bildesigner ligger bakom märket, så skapas allt i kompjuttrar och tillverkningen kan ske i vilken fabrik som helst… i detta fall en utmärkt finsk fabrik som gör vad som helst.
  Om din slutsats är korrekt, fylls jag av äckel… fyfan…

 4. Då fattar jag varför ingen politiker bryr sig om min argumentation:
  Billig elkraft och drivmedel är förutsättningen för en global välfärd.
  De är just vad de inte vill ha….
  Men då kommer inte konflikter att minska…
  Det vill i vart fall inte en massa NGO´s och hela militärindustrin..
  Då kommer vi aldrig få en global miljövård, vi kommer kora skiten ut världshavens kvarvarande ekosystem…
  Det skiter alla ledande i, en massa NGO´s har hela sin existens motiverad av rovdrift på natur och människor..
   
  Fyfan om Lars B har rätt…….

 5. Helt riktig analys. Observera Rysslands stöd till klimatskeptikerna. Jag har skrivit ett inlägg om det. Varför ger man det, tro. Ledande politiker har natruligtvis gjort samma analys – för länge sen. Om man inte har detta perspektiv klart för sej, blir man superlurad.

 6. Hela tanken liknar på ett mikroplan, då saneringsfirmor lejer klottrare…
  FN finns enbart för att minska konflikter och orättvisor, tar vi bort dem behövs inte FN längre…
  Inte konstigt att FN bara fördjupar och förlänger konflikter….

 7. Tege Tornvall

  Med snabbt växande hemmamarknader blir Kina, Indien, Indonesien, Brasilien etc. allt mindre beroende av USA och EU som marknader och med tiden även som kunskapscentra. AGW-ivrarna snarast bidrar till denna utveckling.
  Redan nu anses både Kina och Indien ha en medelklass om ca 300 miljoner var, jämförbar med hela Europas. För vakna företagare är detta inget hot utan snarare möjlighet. Att beklaga vore däremot om ytiig västlig konsumism och upp- och utlevelsekultur toge över  olika regioners egen kultur och egenart. Vi riskerar att få Du sköna, nya värld jorden runt, andlig liknöjdhet i materiellt välstånd. Sverige är redan på god väg.

 8. Som jag tidigare nämnt lär det dröja länge innan Kina ”går om” t ex USA – om det någonsin inträffar. Kineserna börjar på en så pass mycket lägre nivå, och dessutom kan vi räkna med att Kinas tillväxttakt avtar i takt med ökat välstånd.
    Jag tror inte på ekonomiska motiv för framväxten av ”klimatpolitik”. Saken har snarare att göra med starka strömningar i tidsandan.
    ”Väst” skulle också förlora på om utvecklingen i tredje världen avstannade. Många ekonomier här är mycket exportberoende, och har nytta av ökande marknader i tredje världen.

  –Ahrvid
   

 9. Hasse

  Sedan skatten på koldioxid infördes har 400 miljarder kronor   flutit in .Ca 30 miljarder årligen för politiker att jonglera med.I januari har kylan orsakat att mitt fritidshus kostat dubbelt i koldioxidskatt.Hemska tanke ifall vi går framemot en lång period av kalla vintrar.Bäst att sälja i tid?

 10. TomatPalmen

  I en artikel i NEO hänvisades till Nobelpristagaren  Robert Fogel som visat att vi (i väst) blir rikare, lever längre och får mer fritid, om vi fortsätter följa långsiktiga trender. Inte uppenbart att vi blir sjukare i genomsnitt, trots att vi lever längre.  Måhända intressant att studera  sk QUALYs (quality-adjusted life years).

 11. Adolf Goreing

  #8 Gå in i en klädaffär eller elektronikaffär. Kolla hur stor andel som är tillverkat inom EU vs. asien/Kina/Indien. Svara sedan på följande: man har bundit upp sig kring frihandelsavtal, konkurrensen hotar att slå ut västs industrier (grunden för välfärden) – hur ska man stoppa asien utan att frånsäga sig fri handel? Svar: fördyra produktionen genom högre energipriser. Hur gör man det? Genom att marknadsföra ett klimatskräcksscenario och genomföra självspäkning för att det ska se äkta ut. ( I själva verket ökar effektiviteten i väst och konkurrensmöjligeterna blir bättre med klimathandikappet på plats). Därför vill ”alla” politiker att vi ska satsa på klimatfrågan. Allt annat är förräderi (mot välfärden) – tror man. Det här har jag tjatat om förut…

 12. Lars Bern

  Sveriges kanske främste framtidsforskare Åke E Andersson lärde mig en gång att studera de långsamma trenderna som främst demografin. Gör det, så skall ni se att vi i västvärlden snabbt blir marginaliserade. Den senaste trendanalysen är att Kina går om USA ekonomiskt inom 5 – 7 år, millitärt kanske det tar ytterligare 10 år. Jag tror det är klokt att förbereda sig på att det blir Kineser och Indier som bestämmer agendan omkring 2020 och framåt. Att USA med sin fettmaepidemi och sin svaga ledare skulle kunna bjuda ngt betydande motstånd betvivlar jag.

 13. Måns B

  Det här är en helt korrekt analys av världsekonomins utveckling. Kina har under åtminstone 25 år systematiskt verkat för att västerländsk teknologi, kunnande och pengar ska få tillträde till Kina. Redan innan Honkong övergick till kinesikt ägo 1997 så hade man i det närmast byggt upp en kopia av staden på fastlandet utanför Kanton. Dit bjöds västerländska företag in för att etablera sig, mot att kineserna fick tillgång till teknologin.

  De företag som inte godtog villkoren fick heller inte tillgång till Kina, västerländska företag (och regeringar) var allt för sugna på den marknad som Kina erbjuder för att se att man helst enkelt gav bort alla de investeringar i utveckling som man gjort de senaste 50 åren för att se hur slipat Kina agerat.

  I princip samtliga stora elektronikföretag som etablerade sig såg snart att det byggdes upp kinesiska kopior som enbart riktar sig mot den kinesiska marknaden, men med tillverkningskostnader och försäljningspriser som västvärlden bara kunnat fantisera om i sina våtaste drömmar.

  Kina har även en agenda att bli världsledande inom kunskapsområdet och för att kunna göra kariär inom den kinesiska akademiska världen krävs att man varit flera år på något amerikanskt eller europeiskt universitet innan man kan kommat tillbaka till Kina.

  Indien går en annan väg och snart finns det väl inte ett företag med självaktning som inte outsourcat en del av sin verksamhet dit.  Eftersom det finns en del kulturella skillnader så innebär outsourcingen ofta en hel del merarbete i förtagens ursprungsländer vilket sänker effektiviteten på hemmaplan (vilken ska hanteras med mindre personal), när ska företagsledningarna faktiskt räkna på dett?

  Men vad det gäller hela klimatdelen håller jag med Tege. Det är ytterst naivt att tro att utvecklingsländerna låter sin ekonomiska utveckling hämmas av klimathotet, särskilt inte när i-världen är beredd att pumpa in åtskilliga miljarder för att stötta dem.

  Varför träffas Indien, Kina, Brasilien m.fl. i dag för att hålla ett ’eget’ möte om klimatförändringarna tro?

  Nope, det kommer bara att påskynda det ofrånkomliga skiftet i ekonomisk maktbalans.

  Dock så tror jag att exempelvis miljöförstöringen i många av dessa länder kommer att bromsa den ekonomiska tillväxten fortare än vad den gjort för västvärlden.
  Bara de hälsorelaterade miljöproblemen och bortfall av produktion i Kina motsvarar 10% av deras BNP eftersom denna del av den västerländska tekniken har man inte haft lika bråttom att ikooroprera i samhället.

 14. Slabadang!

  Tack Lars!

  Den hydra bestående av oheliga allianser är oerhör svårt att få grepp på.Vid spenarna på klimathotetets mjölkkossa finns bastarder som suger ut vad som går.Motiven och intressena att driva på alarmismen är betydligt fler än vad folk förstår.

  Folk generellt är inte intresserade av att tänka strategiskt och många förmår det inte.Att fabricera eller konstruera framtidsscenarier är ett oehört starkt maktmedel.När nu själva grunden för ”klimathotet” är ett sammelsurium av halvsanningar rena lögner och subjektiva slutsatser toppat med idealism.Samt dessutom en oerhört komplicerad vetenskap.Så hamnar medborgarna i ett otroligt underläge i att kunna bedöma sanningshalten och relevansen i både slutsatser och profetior.Där skapas grundförutasättningen för det gigantiska bedrägeriet.

  Det finns rena miljöidealister som vekligen tror på alarmismen,men det finns betydligt starkare krafter som har helt andra agendor och motiv.Ett, vilket Lars så tydligt anger är ekoimperialismen som är en blandning av politisk och ekonomisk makt över utvecklingsländerna.
  Under den manteln samlas framförallt de krafter som strävar efter monopolställning så som de stora bankerna och även oljebolagen att ta makten och kontrollen av energiförbrukningen och kunna tjäna pengar på den är den absolut viktigaste kraften och maktfaktorn bakom kulissen av miljöidealism.

  Det som förvånar oss som kritiskt granskar hela den komplexa hydra som alarmismen utgör,är ju att HELA kedjan i alarmisternas bevisföring är allt annat än robust och vetenskaplig.Det är fusk motsägelser och osäkerheter i varje enskilt moment.Allt ifrån grundata till sammanställningar,slutsatser,peer rewiew,klimatmodeller och publikationer.Det gör att sannolikheten inte bara för ett utan hundra systematiska fel med sina smittoeffekter existerar i hela kedjan.Därutöver så kan vi lägga till den rena bevisade korruptionen av kvalitetsgranskningen.Det är belagt i ”climategate”.Högst upp på toppen av detta berg av galenskaper hittar vi den öppet ekonomska korruptionen.Al Gore Puchari och flera andra i klimatrörelsen har privatekonomiska intressen i alarmismens målsättningar.
  Hur hela den här alarmistiska rörelsen kan fortskrida utan att i någon del av kedjan uppfylla de normala krav som  alla andra sammanhang omfattar varje del var för sig, bekräftar att det är helt andra krafter och intressen än klimat och vetenskap som ligger bakom.

  Så om man nu har bestämt sig att skapa sig kontrollen över världens energi.Vad gör man då? Jo då gör man precis vad IPCC gjort.Man söker förtvivlat leta fram ett argument som gör detta möjligt.Ett sandkorn av sanning blir grunden för ett gigantiskt fuskbygge av lögner överdrifter manipulationer och propaganda.Alla som deltar i fuskbygget gör exakt vad husse förväntar sig.Alla de som ser fusket mobbas ut med alla de härskartekniker och påtryckningsmedel som existerar. 

  Trots att alla varningslampor blinkar så väljer gammelmedia att titta åt ett annat håll.Ingen av de stora lögnerna som en ”enig vetenskap” eller att peer rewiew processen är satt ur spel.Tvärtom tillåter de och sprider gärna lögnerna vidare.Att Al Gore är intressent i cap and trade börsen tydligen helt ointressant!! Särskilda regler gäller för alarmisternas profitörer.

  Lars Bern pekar på cynismen i västvärlden mot fattiga och länder under utveckling.Min slutsats är dock ”NICE TRY” men västvärlden kommer inte att lyckas med sin cynism.Utvecklingsländerna kommer at tuta och köra på oavset vad väst tycker.Det stora problemet blir de irreparabla skador väst påför sin egen befolkning.Lars kommer få alldeles rätt.Med CO2 lögnerna kommer vi i väst bli omkörda av utvecklingsländerna inte i hundra utan istället etthundraåttio km/s.

  Västvärlden skapar sig frivilligt ett nytt handikapp för sin egen befolkning och tappar samtidigt sin trovärdighet och betydelse för den nya världen.I den nya världen finns den framtidstro och utveckling som klimatalarmisterna så skickligt dödat i väst.

  Västvärldens ledare är IDIOTER!

 15. Peter Stilbs

  Lysande igen, Lars (och Gösta).  Man undrar bara över hur det skulle ha sett ut om kommunismen fortfarande skulle ha haft sin nu förlorade makt (och att inga storkrig utbrutit) – men det är ju bara en rännil jämfört med det andra.

  Recommenderar annars, för dem som har National Geographic Channel – ex i dag kl 14 – Bakom kulisserna: Undercover i Nordkorea  – mycket intressant program (60 min). Man blir nästan mållös.

 16. Kina har i vart fall inte TheClimateScam med så kunniga debattörer och så fria konstruktiva tankar.
  Jag tror det kan blir Kinas fall, då billig arbetskraft blir noll och nix värt mot unika och nya tankar.
  Stöps alla i samma åsiktsform, riskerar hela gruppen gå ryggdunkande över kanten till villfarelsens avgrund.
   
  Eller hur Johan Rockström?

 17. Jag tror inte ett ögonblick på att handelspolitiska skäl ligger bakom CO2-tramset. Om inte annat är det tämligen korkat att hitta på åtgärder – som skadar en själv *ännu mer*! Dessutom fungerar inte ekonomisk utveckling som ett nollsummespel. Det är inte så att någon måste förlora för att man skall vinna.
    Ekonomi är win-win. Man tjänar på att andra *också* tjänar på det. Om alla får mer, alla får det bättre, marknader växer, handeln ökar, hjulen snurrar bättre.
    Det är visserligen sant att mkycket elektronik ”tillverkas” (=sätts ihop) i t ex Kina nu för tiden. Men varifrån kommer de dyraste, mest k0mplicerade bitarna av elektroniken? Från västföretag. Den komplicerade CPU:n, styrkretsar, minneskapslar – de tillverkas av västföretag, som t ex Intel. Och även om kretsfabriken i en del fall ligger i, säg, Thailand *ägs* den av ett västföretag.
    Men med det sagt, vill jag inskjuta att det är gammalmodigt att betrakta världen i form av diverse ytenheter som man kallar ”länder” och se världsekonomin som ett schackspel mellan dessa ytenheter. Världsekonomin integreras i allt snabbare takt (det som kallas globalisering), företag och även människor är gränsöverskridande, mycket av det värdeskapande går högre upp i värdeskaparkedjan, det är inget nollsummespel och vad man viftar med för färgglada tygbitar (tidigare känd som ”flaggor”) spelar allt mindre roll.

  –Ahrvid

 18. Slabadang!

  Wow!

  Nivån på inläggen är lysande.tack alla!

  Arvid!
  Detligger mycket i det du påstår men det är samtidigt glasklart att våra ungdomar kommer att dra en nitlott.Eftersom CO2 hysterin kommer att försvåra för deras framtid.Klimatalarmiosterna lägger krokben för våra möjligheter att va med i matchen.

 19. Inge

  Mycket intressant diskussion! Jag tror dock angående fetma att det redan finns medicin mot det som snart kommer på marknaden och att bättre kommer. Själv väntar jag på bättre allergimedicin, jag är åtskilligt hämmad av allergier. Det är på gång men tar ännu ca 4 år innan det kommer på marknaden. Många nyare mediciner kommer men de tar tid eftersom det är en lång procedur i olika steg att ta fram dem.

 20. Inge, den roligaste och vad jag vet nyttigaste och snabbaste (utom binnikemask, vilket användes tidigare) metoden att bli av med fett är att……. läs och tänk….
  Transplantera in bruna fettceller…. 50 gr förbränner 4,5kg vita på ett år… på oss vanliga finns lite att odla på i nacken ner mot ryggen utanför ryggraden.
   
  Nyfödda har massor, därför en nyfödd bebis kan läggas i nollgarder, naken under en garn en natt utan att frysa ihjäl.
  Brunt fett är vår värmekamin…. Kanske vi ska banta genom att klä oss tunnare och ha 14C inne?… Jag har ofta 13-15C, men då sällan med stora bara delar av kroppen…
   
  Kul i vart fall att bota fetma med fett.
  Fettinjektion i stället för fettsugning…
   

 21. Instämmer i högsta grad om att det här är en av de viktigaste diskussionerna. Om man bortser från det storpolitiska perspektivet blir händelser och diskussioner ibland obegripliga, och vill man engagera sej, riskerar man att skälla upp mot fel träd och man blir bara lurad och en bricka i spelet.
  T ex hur kommer det sej att Ryssland stöder klimatskeptikerna? Eller varför hör man aldrig klimataktivister föra fram kärnkraften som ett alternativ till kol och olja?
  Svaret på den första frågan är ju att Ryssland ser västvärldens ansträngningar och IPCC:s verksamhet som riktad mot just dom (vilket dom har all anledning att tro) och ett hot mot deras ekonomiska och industriella utveckling.
  Svaret på den andra frågan är att till skillnad från miljösnurror, så skulle kärnkraften potentiellt kunna lösa CO2-problematiken, även med IPCC:s måttstockar. Och då hade klimatfrågan varit död (liksom kärnkraftsfrågan).  I det storpolitiska perspektivet skulle västvärldens inte längre ha någon tumme i ögat på resten av världen. Huvva! Hur ska vi klara oss då??? (Aktivister, politiker eller inte, hade dessutom förlorat de två frågor man byggt upp sitt liv på och tvingats tillbaka till att odla obesprutade rädisor i stället för att flyga jorden runt på allehanda spektakel.)

 22. Slabadang!

  Staffan!

  Du har en mycket rolig förmåga att direkt träffa spikskallen!!

 23. Tack! 🙂

 24. Inge

  Gunnar:
  Apropå mask så gav man 24 personer med Crohns sjukdom (tarmsjukdom) rundmask att dricka några gånger. 23 av dem blev botade. Samma är det med allergier. Skulle jag göra samma sak blev jag troligen av med mina allergier därför att immunförsvaret fick en massa att tänka på och jobba med, och skulle glömma det där med allergier. Allergi  är troligen en vällevnadssukdom. Vi behöver maskarna och de behöver oss efter 100.000 år i samlevnad. Men var får man tag i ett spann rundmaskar nuförtiden?

 25. Inge jag är med drabbat av allergiska reaktioner, (ingen finner något specifikt ämne, typ några hundra är jag testad för).
  Visst är det en överreaktion av immunförsvaret.
  Jag burkade skita i kroppen, typ 40C influensa, hårt kroppsarbete i kallt regn… till sist märkte jag….
   
  Först efter en relativt stor brännskada, då den läkt svullnade kroppen lite hur som helst…
   
  Se efter jobb med influensa,, då den slutade svullnaden ansiktet upp så jag inte kunde se.
  Nu mer är jag mesig, så det går flera år mellan sådana reaktioner, men oavbrutna nysningar rinnande, kliande ögon, så jag inte ens kan köra bil…. fyfan…
   
  Vanliga allergitabletter typ…Loratadin??? (stavar som en kråka jag vet) funkar för mig… Betapred tavegyl och hela konkarongen till adrenalinsprutan har legat i flera år…
   
  Vist är vi människor märkliga?
   
  Först när vi är gamla, bryr vi oss om kroppen, då spelar det mindre roll.
  Men akta er vad jag är på mina ungar….
  Allt som var mesigt i min ungdom är mesigt att inte använda…
  Riktigt mesiga är de som kör sönder ”redskapet”.
  Ju äldre vi blir ju mer krämpor och ekonomi pratas… snart kan jag nog namnet på fler mediciner…he he he he he.
   
  Rundmask var det… finn tusentals varav en art lever på havsbotten och äter nybildad olja som väller fram ur jordskorpan…
  Japsen slaktar delfiner för de äter fisk?????
  Kanske snart Exxon börjar slakta rundmaskar?????
  Vi är i sanning en knäpp art.

 26. Torsten Wedin

  Gunnar Littmarck #20:
  Det enklaste sättet att få flera bruna fettceller är att ge f-n i att klä på sig vinterkläder på hösten. Det är kylan som får kroppen att skapa dessa celler. Jag har läst någonstans att lapparna ofta låg ute i kylan lättklädda på hösten för att tåla vintern bättre.

  Om vi tar semester nån vecka söderut i sol och värme försvinner dessa celler. Därför fryser vi som f-n när vi kommer hem och vi blir lätt förkylda.
  /Totte

 27. Torsten Wedin

  Det är nog så att vissa allergier beror på att imunförsvaret inte får jobba tillräckligt. Men vissa kan bero på att mamman rökte under graviditeten och därmed fick ett barn med medfödda bristsjukdomar. Dessa kan nog växa bort med tiden om man har tur och äter rätt.

 28. Torsten Wedin

  Gunnar L. #25:
  ”Vi är i sanning en knäpp art.”
  Instämmer! Jag har nog skrivit detta förr men det förtjänas att upprepas:
  ”The brain is the organ that makes us think we think”.

 29. #26 du är en klippa, jag ska testa, he he he
  Jag märkte i min ungdom att jag hånade andra som frös då det var kanske -10C och vi sågade is med motorsåg, och de inte kunde hålla sina händer någon längre tid i nollgradigt vatten..
  Jag hade nog en djävla förbränning och byst med bruna fettceller… tror fan det dricker man stadigt 35-40L 3,5%fetmjölk i veckan till all annan mat..
   
  Jag läste en brutal historia om hur våra förfäder misshandlade dagens samers förfäder( bara mycket korkade anser att några ska privilegieras av förfäders oförrätter, eller hur?) .
  De stod att ”lappar” klarade att kläs nakna och doppas i isvak vid pass -20C och sedan ta sig nakna flera km till deras kåta.
   
  Storbritannien lär vunnit Falklandskriget lite tack vare Gurkasoldaters kyluthärdighet.
   
  Eldsländarna lär inte haft varma kläder då de först upptäcktes av européer, tunnklädda och barfota stod de i snön och beskådade fartygen.
   
  Det var kul, frys er till en ökad förbränning och ett friskare liv.
   
  Jag ska återkomma efter en noggrann test….. vad skoj…  🙂

 30. Torsten Wedin

  Gunnar L. #29:
  Men ta det försiktigt i början så du inte fryser ihjäl. Jag tycker att det skulle vara jäkligt tråkigt.
  /Totte

 31. Torsten Wedin

  Gunnar L. #29:
  Att det s.k. brunfettet hjälpte till att förbränna visste jag inte, men det är ju logiskt för fasen. Ökad förbränning ger högre temperatur. Och då tål man kyla bättre. Som jag fattat det ligger brunfettet strax under huden. Kul! Tack för din info.
  /Totte

 32. Torsten Wedin

  Gunnar L. igen #29:
  ” bara mycket korkade anser att några ska privilegieras av förfäders oförrätter, eller hur?”

  Jag håller med till fullo. Man ska varken priviligiera eller diskriminera folk pga vad deras förfäder gjort eller utsatts för. Nu tänker jag själviskt. Tänk om jag skulle bli diskriminerad för vad vikingarna (inte dansbandet) eller Kalle Dussin gjort.
  /Totte
   

 33. Torsten Wedin

  Gunnar L!
  Du har väl inte lagt dej ute i snön och frusit ihjäl??
  /Totte

 34. Jag bär ut ”brännbart avfall” till en vagn… -4,5C jag har redan värmt upp Løten … he he he
   
  Om mänskligheten bara tog ansvar för vad var individ gör, aldrig vad vissa i ett folk eller förfäder som är aningen närmare genetiskt gjort, skulle ex. Palestinakonfliketn bli löst i ett bums.
   
  Minoritetspåk och kulturell positiv särbehandling blev ett minne blott.
   
  Ska vi lyckas samarbeta måste alla dela samma värdegrunder och ta ansvar för sig som individer, inte som folk eller del av kultur…
   
  Eller hur?

 35. Gunnar#29
   
  Drack du verkligen 5 L fetmjölk om dan i yngre år?
  En enkel regel är annars att tar man in fler kalorier än man gör av med ökar man i vikt och vice versa.

 36. Torsten Wedin

  Rosenhane #35:
  Så enkelt är det inte. Om man äter fel mat går man upp i vikt även om kaloriintaget är för lågt. Men man blir ju lätt trött då.

  Och det är inte fettet man blir tjock av, det är de snabba kolhydraterna (kokt potatis etc) som gör att kroppen lägger fettet på hög (magen) medan den prioriterar förbränningen av de snabba kolhydraterna. Insulinnivån går då upp och när sockret från t.ex. den kokta potatisen är förbränt gör den höga insulinnivån att vi blir hungriga som f-n, trots att kroppen lagt fettet på hög.

  Det faktum att kroppen lägger fettet på fel ställe gör att vi får andra brister. Vi blir dummare för fettet skulle platsa bättre i hjärnan än på magen. Fortplantningapparaten skulle också må bra av fettet, men om fettet stannar på magen får man ingen sådan effekt.

  Det där med att ”fettskrämma” oss är en lika stor myt som koldioxidens orsak till den eventuella globala uppvärmningen.

  Så drick fetmjölk, är smör på smörgås, ät bacon och ägg, kött etc men ge fan i kokt potatis, ris och pasta. Ät råa grönsaker istället. Jag har gått ner fyra kilo sedan jul med den  taktiken och mår förbaskat bra.

  Får jag upprepa varför man införde Kellogs Corn Flakes? Jo, man upptäckte att speciellt män, men även kvinnor, blev för pilska om de åt bacon och ägg till frukost. Då fick Dr Kellog i uppgift att ta fram en frukost som inte hade den effekten. Och det lyckades han verkligen med. Kellogs Corn Flakes.
  /Totte

 37. Rosenhane
  Fråga min far Jan Gustav Littmarck…
  Från 12-15 köpte han hem mjölken och lagde matlåda (fiskbullar, supersöt fruktkompott DelMontes, köttsoppa och några enstaka till saker) 2st 2l mjölk var dag ( vi jobbade på även på lördag och sprang självklart mellan arbetsuppgifterna).
  Till det startade jag med en stor portsion frostflingor eller kalaspuffar och mjölk… så massor med mjölk då jag ko hem.
  Ibland stekte farsan världens bästa pannkakor,  till det gick mängder med mjölk…
  Så upp på natten för några glas mjölk…. jag är galen, men så har jag inte sorterat fotoalbumet heller.
   
  Det skulle jag göra då jag bröt ett ben… har ramlat från höga höjder, men icke sade Nicke.
   
  Fick mitt första blåmärke 1998 då jag ramlade med en packe trall på axeln i Åre då vi på fyllan skulle bygga om superkompisen Patriks hus… he he
   
  Sensmoral:
  Småglin drick mjölk och jobba hårt…

 38. Torsten Wedin

  Tillägg:
  Jag glömde ost, men då ska det var fet ost, inte 17%-ig.  Den smakar ju bara papper och innehåller för mycket kolhydrater, det man blir fet av.

  Tänk vad lättlurade vi är. Ett analogt exempel är de snålspolande toaletterna och duscharna som gör att vi får stopp i vårt eller kommunens avloppsnät.  Som gör att vissa kommuner måste spola in vatten i avloppsnätet.

  Jag upprepar Gunnar L:s kommentar i hans #25:
  ”Vi är i sanning en knäpp art.”

 39. Men Torsten#36
  Jo, så enkelt är det.
  Om insulinnivån eller vad det nu kan vara gör att vi blir extra hungriga och tar in mer än vi förbrukar så är det lika förbaskat intaget i förhållande till åtgången av kalorier som är avgörande.
  Att bukfett lagras handlar om disposition ( kroppskonstitution , gener i mm.), men det är en annan sak.
  Mer intag av kalorier än du gör av med – upp i vikt.
  Mindre intag av kalorier än du gör av med – viltminskning.
  Detta med fel mat är en myt liksom myten om klimatet.
  Med risk för att få på skallen, jag vet 😉
   

 40. Viltminskning sker medelst vargjakt; viktminskning ska det vara. 🙂

 41. Torsten Wedin

  Rosenhane #39:
  Läs om mitt #36 några gånger för det är ”state of the art” i näringslära idag och t.om.  nästan accepterat av socialstyrelsen. Men de flesta kostrådgivande läkare eller sjuksköterskor lever tyvärr kvar, precis som du, i gammelvärlden.

  Hur förklarar du annars att västvärlden fettkonsumtion de senaste årtiondena minskat dramatiskt (vet inga siffror men det står tamejfan ”light” på allt i affären) men folks vikt har ökat. Det beror inte bara på stillasittande. Om man äter som jag förslår går du ner i vikt utan fanatikerträning, promenad räcker.

  Om du fortfarande envisas kan jag leta upp några boktitlar och/eller länkar.
  Ha det bra Rosenhane!
  Totte

 42. Torsten Wedin

  Rosenhane #39:
  Jag vill inte ge dig på skallen. Jag vill fortfarande vara vän med dig, även om vi har olika åsikter, eller ”tro”.

  Den senaste jag gav på skallen var TTPP men han förtjänade det.
  /Totte

 43. Tack Torsten 🙂
  Men var jävligt vaksam när du ser ord som ”light”, ”kravmärkt”, ”hållbart”, ”omställning”, ”klimatsmart”, ”värdegrund” osv.; då är det alltid fienden som är ute efter att skinna/hjärntvätta dig!

 44. Rosenhane #43

  Jag håller med dig. Värdeord är intressant.

  Har du förslag på positiva värdeord?
  Utan krav på rangordning. Eftersom det kan vara mycket individuellt.

   

 45. Håkan Sjögren

  Gunnar Littmarck  # 29 : ”i Lappland där har vi roligt, vi springen kåta in och kåta ut”. Mvh, Håkan.

 46. Torsten Wedin

  Rosenhane #43:
  Har du inte fattat, jag köper inget med dessa märkningar. Jag köper och äter det man alltid ätit/druckit. Fetost, bacon, ägg, biff etc etc.
  Från den dan jag insåg det du opponerade dej emot har jag haft full kontroll över min vikt och framför allt mitt välmående. Och jag har hjälpt en kompis med diagnosen ”begynnande åldersdiabetes”. Han följde mina råd som var tvärtemot sjuksköterskans råd. Det gav till följd att han värden förbättrades i förvånandsvärt högre takt än dom förväntat sig.

  Så fundera litet. Jag kan ge referenser. Men framför allt. Jag uppskattar dina kommentarer.
  /Totte

 47. Gunnar#37
  Ok, jag ska fråga Jan Gustav….

 48. Torsten Wedin

  Håkan Sjögren #45:
  Vet du vad lappen tar med sig när han flyttar? Jo sin kåta hustru och barn.

  Hoppsan, det fattades ett kommatecken där 😉

 49. Håkan Sjögren #45

  Fredagskväll och humordags…

  Läste du sidan jag tipsat om flera gånger? 
  Men det kanske inte var dig jag tipsade… ber om ursäkt i så fall.

  Den här alltså:
  http://www.barrettbellamyclimate.com/page19.htm

  Inte för att den ändrar idéerna om att människan inte kan styra klimatet, men det är en bra sida  för den som vill förstå lite mer.

 50. Torsten och Rosen

  Vad heter Sveriges längste lapp?

 51. Torsten Wedin

  Uffeb #49:
  Är det tillåtet med ekivoka skämt nu på fredagskvällen? Jag har ett bra som anknyter till det vi tidigare skrivit om lapparna.
  /Totte

 52. Torsten Wedin

  Uffeb #50:
  Inte en aning. Låt höra!

 53. Labbibia

  Uffeb # 50
  Enok Nittio?

 54. Torsten Wedin

  Jag vet att Sveriges minsta lapp heter Enok Enhalv!

 55. #50
  Eftersom man har dålig täckning längst upp i norr på mobilnätet, hur gör man där när det inte fungerar?

 56. Och den äldsta lappskan?
  Sirkka Nitti

 57. Enoch Nitti skulle det kunna vara.
  Vad hette hans lilla fru?

 58. #57
  Kåta Liisa?

 59. Torsten Wedin

  Får jag dra mitt lappskämt? Det är ingen hets mot folkgrupp. Jag lovar.

  En lappgubbe hade promenerat 10 mil ner till sjukstugan i byn för att besöka doktorn.
  ”Vad vill du då” sa doktorn.
  ”Jag vill kastrera mig” sa han.
  ”Är det väl genomtänkt” sa doktorn.
  ”Ja” sa gubben, ”det är ju så mycket som kan hända nu för tiden, så det är mitt beslut”.
  ”Jaha”. sa doktorn, ”det verkar ju genomtänkt”, så han gjorde ingreppet och efter ett par dars konvalescens vandrade gubben hemåt.
  Halvvägs mötte han Lappemil från grannbyn.
  ”Vart ska du då” sa han?
  ”Jag ska till sjukstugan i byn”, sa Lappemil.
  ”Vad ska du göra där då”?
  ”Jo, jag ska vaccinera mig”, sa Lappemil.
  ”Ja, djävlar, så hette det”!

  Den drog Östen med Resten i Margareta Kjellbergs ”Har du hört den förut”?

 60. Staffan hoppade in och komplicerade skämtet, men det är smällar man får ta.

  Den lilla frun hette naturligtvis Cirka Nitti.

  Och den här sortens skämt om lappar kan kännas stötande för en del. Men som jag har förstått det så är det så uttjatat och meningslöst, och obildat, och töntigt så inte en enda lappunge bryr sig numera. 

  Sagt som en kommentar till er som tror att Samerna bara är gamla människor utan en framtida plats i samhället.

 61. Torsten Wedin

  Vet ni vad Finlands sämsta skidåkare heter?
  Hacki Hälinen!

 62. Labbibia

  Uffeb # 60
  Är inte Fjollträsk den stad i Sverige där det bor flest samer?
  kanske borde den döpas om till Fjällträsk?

 63. Svar på #55 Man skickar en lapp.
  Och Torsten, den snabbaste?
  Ranta Fortinen!

 64. Vad gör man inte för att sabotera? 🙂
  Den här är gammal, lika gammal som den norska oljan i Nordsjön.
  Hur vet man att det är norrmän på oljeplattformen?

 65. Torsten Wedin #61

  Vet du vad den klokaste Västeråsaren kallades?
  Eller den mest ointelligente Västeråsaren?

  Den här är inte helt lätt att klura ut…

 66. ThomasJ

  Från norra Norrland:
  Reportern(SR)  [från ’storstàn] till Liisa (?):
  – Nå, hur många barn har ni fött, mor L?
  – Dé bläv 19, ssvarade L.
  – 19 barn! Oj, ja, då har ni verkligen inte kunna sitta med armarna i kors, sa reportern. Varpå L svarade blixtsnabbt:
  – Nähe, å int mé bena heller! … 😉

  Mvh/TJ

 67. Är det någon som vet vilket världens mest musikaliska djur är?

 68. Torsten Wedin

  Uffeb #65:
  Nu anar jag hets mot folkgrupp 😉
  Men skjut!
  /Totte

 69. Staffan #64

  Jag har aldrig hört den frågan och hittar inget svar.
  Men jag är jättenyfiken.
  Jag ser fram mot att kunna använda den för att skämtpsyka mina norska vänner.  :-9

 70. ”Hur vet man att det är norrmän på oljeplattformen?”
  Dom kastar brödbitar åt helikoptrarna.
  Hur vet man att det är norrmän i helikoptrarna?

 71. … skarattet i mungipan liksom.. :-9

 72. Labbibia

  Den här har ju också många år på nacken, men den får mig fortfarande att garva inombords….
  Vilka djur är det mest synd om i hela skogen?

 73. Håkan Sjögren

  Torsten Wedin # 61 : Ja Du vet naturligtvis vad sameflickorna kallar en vibrator för. Just det, ”fusklapp”. Mvh, Håkan.

 74. #65
   
  1. Gurkskallen
  2.Bostongurkan
  ?

 75. ThomasJ

  Rosenhane #67: Me guess: Humpback Whales.
  Si?
  Mvh/TJ

 76. Labbibia

  Rosenhane # 67
  Tonfisk?

 77. Torsten Wedin

  Uffeb #65 :
  Jag har fortfarande inte fått nåt svar. Jag väntar med spänning.
  /Totte

 78. Thomas#75
  Mi dispiace, no!
   
  Tonfisken!

 79. ”Hur vet man att det är norrmän i helikoptrarna?”
  Dom dyker ner efter brödbitarna.
   

 80. Torsten Wedin

  Tonfisk fiskar man med not, eller?

 81. ThomasJ

  Rosenhane #78: Tonfisken / ’Tunan’ / Pls. elaborera..
  vore nedranns intressant. 😉

  Mvh/TJ

 82. Nu är vi uppe i nivå som heter duga!
   
  Thomas vilken är världens största fågel, borde vara lätt för dig som är västkustbo?

 83. Labbibia #72

  Jag hörde den för inte alltför länge sedan och glömde snabbt.
  Nu försökte jag anstränga hjärnan och tänkte jättemycket. Men det trillade inte mer någon polett.

  Men efter att ha kopplat av frågan i två minuter genom att sätta på lite nytt kaffe så trillade det ner.

  Stackare.. Myrstackare.. Myrorna är det mest synd om.

  Rackarns bra att veta.

 84. Håkan Sjögren

  Rosenhane # 82 : Enligt en gammal teknisttidning finns en liten elak fågel, som heter sädesskvätta. Mvh, Håkan.

 85. Labbibia

  Bravo Uffeb!
  Myrstackarna är det mest synd om! 🙂

 86. Torsten #77

  Det var jag som ställde frågan. Jag har inget svar.
  Kolla med Rosenhane, han hade ju i alla fall tänkt lite på frågan.

 87. Labbibia# 72
  Det ringer någonstans…nej, låt höra..

 88. ThomasJ

  Största, vaddå? Bränn- eller vingbredd..? Största vingbredd har gamarna i Chile & omgivningar [el Condor Pasa?].
  Testa-ala-vista… Den [hos mig] mest imponerande ’fågeln’ [inom ’-tecken = känslan/sympatin för dess mentalicum] är Albatrossen, vi har tyvärr inte dessa fenomen här… därför får vi hålla till godo med såväl havs- som silltrut.
  PS: för ~3 veckor sedan såg vi t.o.m. havsörn – rätt utanför Härön.. – måhända detta är ett ’si’ på din fråga… 😉

  Mvh/TJ

 89. Håkan Sjögren#84
  Den var samtida med ”Volanders korv smakar skit redan i munnen” (Blandaren 60-tal)
   
  Masthuggskaja var svaret.

 90. L

  Jag gick och hämtade ett ex av Blandaren för att hitta något skoj med djurtema, men fastnade för denna lilla vits:
   
  – Vad konstigt det låter när du röker?
   
  – Ja, det är piptobak.

 91. Labbibia,
   
  nu fick jag lite alzheimervarning, det här med myrstackarna hade vi på tapeten för ca 8 månader sen. Men den är så bra att den tål att vevas runt igen om inte annat till fromma för nytillkomna!

 92. Labbibia

  Rosenhane # 87
  Se mitt # 85

  bara en till…….Vilket är det slarvigaste djuret i Sverige?

 93. ThomasJ

  Rosenahane #89: En annan variant är ”Ät Fyffes bananer, smakar skit redan i munnen” (oxo Blandaren, tror jag, som svar till Sven Sáhlen på den tiden ’då begav sig’…) 😉

  Mvh/TJ

 94. Labbibia

  Rosenhane # 91
  Nej, det har jag inget minne av….. 😉

 95. Labbibia#94
   
  Vilket då? 🙂

 96. ThomasJ

  Edit #93: ska vara:’då det begav sig
  Sorry.
  Mvh/TJ

 97. Labbibia#92
   
  Hafsörnen.
   
  Och djuret som aldrig kan ångra sig?

 98. L

  Labbibia, du tänker på Hafsörnen…

 99. Håkan Sjögren

  Labbibia # 92 : Förlåt att jag hoppar in, men det måste väl vara hafsörnen. På tal om Blandaren så minns jag flickan, som hade sån otur med sina fästmän. Hennes första slog upp och den andra drack. Mvh, Håkan.

 100. Torsten Wedin

  God natt!
  Totte

 101. ThomasJ

  Nedranns kul tråd! 😛

  Mvh/TJ

 102. Håkan Sjögren#99 😀
   

 103. L

  Hittade ett par passande:
   
  Bevingade ord: Mås, duva, hök.
   
  Hönsen väcktes av tuppluren.

 104. Rosenhane #97

  Kan det vara Brushane? nej det blir för långsökt…

  Zzzz

 105. L

  I Gåsblandaren från 1953 hittade jag också…
   
  …en spritt stångande naken älg!

 106. Steve

  IPCC korrekturlöst igen, dränker Holland.  Skriver:  ”Nederländerna är ett exempel på ett land som är synnerligen känsligt för både havsnivåstegring och flodvattenöversvämningar, eftersom 55% av landet ligger under havsnivån och 60% av befolkningen bor där och 65% av bruttonationalprodukten framställs där”.  IPCC 2007 kap. 12.2.3.
  .    Jovisst.  Det är bara det att endast 26% av Holland ligger under havsytan.  Sedan kan ytterligare 29% råka illa ut när floder svämmar över.  Visar alltså precisionen i IPCC:s pärongranskade arbete.  NRC Handelsblad 4 feb:
  http://www.nrc.nl/international/article2476086.ece/New_mistake_found_in_UN_climate_report

 107. L

  Steve, på radion idag intervjuades en ung dam på länsstyrelsen i Stockholm. Hon förklarade att vi snart får samma problem som Holland, stan kommer att översvämmas och dom funderar på att bygga slussportar ute i skärgården för att skydda oss mot klimatförändringarna!

 108. L #107
  Hur rimmar det med att man har beslutat att sänka kajerna runt strömmen med en halv meter?

 109. ThomasJ

  L #105: Härligt! Har du dessa ädelheter ’in life’ så hoppas jag att du bevarar dem väl originalt- ’kapital in spe’…
  Goodies!  😛

  Mvh/TJ

 110. Labbibia

  Rosenhane # 97
  Nej, där går jag bet…..
  Kontrar med detta fabeldjur…
  Vilket utdött kattdjur hade den största och taggigaste nosen?

 111. L

  ThomasJ, jag har ett dussintal 50- och 60-tals-Blandare.  Ofta är det ”annonserna” som är roligast. Som t ex:
   
  – I Indien går alla barfota,
  bara för att det är så långt till Skomans,
  på Hamngatan…

 112. Labbibia

  L # 105
  Hehehe…… 🙂

 113. Steve

  Snowmaggedon väntar östkusten:
  East Coast Braces for Heavy Snow (NY Times)
  New snow estimates: 16 to 24 inches (Baltimore Sun)
  Shoppers jam stores for supplies; some places could get 30 inches (MSNBC)
  Weather Service: All-time snow record in jeopardy (Washington Post)
  Snowmageddon: Snowstorm likely to be historic (WaPo igen)
  (News Google com)

 114. ThomasJ

  Nå; den ’ultimata frågan’ då:
  ”Hur gammal var det du sade att du hette ifrån?”

  Go Figure – friends! 😉

  Mvh/TJ

 115. Labbibia# 110
  Nej, nu blev det knivigt som fan…
  omsättningskatten? Förmögenhetsskatten?

 116. Steve

  #113:  Sorry, Google News USA får man lättare upp på länken
  http://news.google.se/news?ned=us

 117. ThomasJ

  L #111: Satt i redaktionen i ´Quickroten’ [~ typ, ’Blandaren’ = dåligt försök/plagiat] som utgavs av ’oss’ i Skellefteå.
  Dina *vibbar’ är vitaminer… Tack! 

  Mvh/TJ

 118. ThomasJ

  ÅTERSTÄLL FÖRTROENDET FÖR MÄNISKAN! = mitt genomgående mantra, Punkt!

  Mvh/TJ

 119. L

  Blandaren var nästan en institution och satte nivån på samtida humor, även vi som gick i småskolan knyckte bitar att briljera med.
   
  Dom skrev i Gåsblandaren 1961:
   
  Blandarens kulturredaktion har på
  mångas begäran stängts på två år
  i avsikt att ge kulturen en chans
  att hinna ifatt.

 120. Per Spektiv

  Totte  #41
  ”promenad räcker” – jag tror att du kraftigt överdriver behovet av motion. Har själv gått ner 9 kg på ett knappt halvår med ”din” kost utan ett onödigt gångsteg. Den flitige motionären säger att det blir som ett gift. Antagligen korrekt. Men gift bör undvikas. Motionen behövs för att kompensera för felaktig kost (den av myndigheterna påbjudna kosten). Men den som äter enligt LCHF mår kanon utan extra motion. Som skeptiker bör man ifrågasätta konsensus, var finns beviset för att motion är gynnsamt för den som äter rätt?

 121. Torsten Wedin

  Per Spektiv #120:
  Promenad räcker!
  Vi är på samma våglängd.
  Visst är det så att fettskrämdheten är som CO2-hysterin. Bara trams!
  /Totte

 122. Torsten Wedin

  Per Spektiv #120:
  Har jag överdrivit behovet av motion?
  Jag skrev ju att promenad räcker.
  Eller?

 123. Steve

  Dr Kenneth Cooper’s bok Aerobics kom 1968 och lärde oss träna kondition.  (Han har tre böcker till med ’Aerobics’ i titeln.)  Jogga, simma, cykla…  Vinsten är bättre hjärta, bättre lungor, överhuvud bättre funktion.  Plus att sådan motion är lika effektiv mot klinisk depression som medicinering (eller på sikt bättre):
  http://www.nytimes.com/2000/10/10/health/exercise-found-effective-against-depression.html?pagewanted=1

  Cooper hade formler för att poängsätta motion.  En förenklad svensk version för joggning är  (km * 5) – (min * 0,5).   T.ex.  5 km på 30 min = 25 – 15 = 10 poäng.   30 poäng i veckan är önskvärt för god kondition.
  Den som börjat röra sig i tid (innan ålderströttheten slagit till) har skäl att vara tacksam.

 124. Torsten Wedin

  Steve:
  Teoretisera inte det där med motion. Varje människa har ett visst antal hjärtslag innan man dör. Gör du av med dem i motionsspåret, adjö!
  Jag sitter faktiskt och försöker få bukt med fortplantningsapparaten. Jag åt ju enligt min teori igår. Du kanske vet att jag är pensionär. Ni alla, lär er något av detta! Viagra behövs bara om man äter fel!
  /Totte
   

 125. Torsten Wedin

  Ett litet försenat fredagsskämt:
  Vet ni vad kvinnorna har för motdrag mot Viagra?
  Det heter Vivägra!
  /Totte

 126. Per Spektiv

  Steve, intressant länk. Den visar att motion kan vara bra mot depression. Visst,som jag sa ovan, motion behövs för att kompensera felatig kost. Men med LCHF mår hjärnan bättre med reducerad risk för depression. Med min nyvunna skeptiska blick (tack Maggie) ifrågasätter jag konsensus om behovet av motion, förutsatt att man äter rätt.
  Cooper är kanske en av de många som profiterar på det motions-industriella komplexet.

 127. Vilken underbar tråd, jag kom bara till #59 tills jag skrattar så tårar rinner.
  Det gäller att veta alla facktermer, då man beställer ingrepp..

 128. Labbibia

  Rosenhane # 115
  Förlåt, glömde skriva in svaret på min ”gåta” i # 110
  Det rätta svaret är…………..
  Det snabeltandade lejonet…… 😉

 129. Labbibia#128
  Tack för det! 🙂
  Och svaret på #97:an ska vara:
  Hjorten.  H(g)jort är h(g)jort.

 130. Ang. motion.
  Jag hatar att motionera, men älskar hårt arbete.
  Då jag arbetat mycket hårt och länge får jag en kick uppåt.
  (endorfin??)
  I samma takt som smärtan ökar i kroppen, ökar mitt psykiska välbefinnande.
  Men det ska såklart vara ett meningsfullt arbete, inte flytta ett gruslass med spade om grävmaskinen står bredvid.
  Jag tror att vi ska äta och motionera oss som vi vill och känner för.
   
  Jag ger fan om jag förbrukar mina slag några år tidigare, det är resan som är av betydelse, inte vägens längd.
   
  När det gäller diet, så märker jag att jag ligger spontant nära Tottes instruktioner.
  Bortsett en massa öl och fortfarande 10-15l mjölk/v (o,5%fett).
  4-5l hallon och blåbärs fil, kanske 25 ägg en driva kaffe(har minskat från en liter om dagen till en kopp på morgonen).
  Grönsaker till bäng, vitkål broccoli morötter, kålrot, sparris, lök av bara fasen, en massa svamp.
  Så älskar jag fisk… numer mest Makrill och olika Laxarter, samt naturligtvis skaldjur.
  Havrefras… massor med frukt, mera öl, (finns bara en god lättöl här… snart kommer nog Carlsberg cero, då djävlar ska det drickas öl).
  Vad mer…???  Jo visst Leksand rundrut… får åka övergränsen och proviantera snart…
  Jag bor ensam sedan ett halvår, så dieten ovan har bildats spontant efter det jag är sugen på.
  Enbart då jag bjuder, blir det mjukt bröd, potatis eller ris…
   
  Såklart har jag alltid några hg skinka i kylen, super att bara ta fem skivor rakt av… vad ska man med smör och bröd till?
  Självklart steker jag allt i smör, det går det åt mängder med… En del olja med då jag gör wokgrönsaker…
   
  Nu är det slut på kostflum i denna tråd från mig…
  Frun till samen som beställde fel ingrepp fick hålla tillgodo med en fusklapp.
   
  Håkan Sjögren:
  -Vad heter du min flicka?
  -Erstin.
  -K:t då?
  -Ja lite.
   
  Blandaren på sitt bästa är som Grönköpingsveckoblad var på sitt bästa… långt före Erik Blix…
   
  I min hjärna fastnade vissa från klotterplanket (de fanns på 90:talet) bara fria ord… ex.
   
  Is är varmt   (så var det undertecknat Kelvin)
   
  Teknologspex funkar kanske inte så bra ute bland journalister, byråkrater och politiker…..
  Jag misstänker de skulle känna sig utanför om de gick på ett spex.
  Ja inte Måns B förstås, kanske undantaget som bekräftar mina fördomar?

 131. Kinas fattigaste och rikaste män, är släkt.
  Liksom Rysslands bäste och sämsta boxare.
   
  Slå Påkefskji och Få Påkefskji.
  Tom Peng Pung och Full Peng Pung.
   
  De fumligaste djuret i djungeln är Gårilla, det med bästa synen Sebra…
   
  Så har vi älgen som simmade över älven och blev ren,
  -så var det hjort.

 132. Gunnar#131
   
  Du glömde Kinas menstruationsminister.
  Tji Tam Pong.
   
  Och Finlands sämste trädgårdsmästare,
  Maski Hallonen.

 133. 132# 🙂
  Ingen har det så bra som jag
  nej ingen har det så bra.
  Förutom min bror
  som så vitt jag vet
  ligger i sprit på riksmuseet.
   
  Egentligen en snappsvisa jag hörde av Bengt Send?? på en skiva från gamla tider.

 134. Vi fortsätter i kväll, då ska jag berätta om den japanska biltillverkare som hade produkten men inget namn, han vände sig till Tyska tänkare, de har ju så många bra bilnamn…

 135. Jag kom just på en annan kines, en med knappa rörliga tillgångar.
  Tji Kosing

 136. Labbibia

  Gunnar L 
  I Sverige är det fumligaste djuret Spillkråkan… 😉

 137. Labbibia
  Är det mesigaste toffeldjuret?
   
  (vet jag sabbar mina redan skämda skämt med ”bildande” länkar)

 138. S. Andersson

  ThomasK #114:
  Nå; den ‘ultimata frågan’ då:
  ”Hur gammal var det du sade att du hette ifrån?”
  Go Figure – friends!
   
  Svaret måste vara: TjuHugoSlavien
   
  🙂

 139. Labbibia

  Gunnar L 137
  Hahahaha……. 🙂

  Den här då…..
  Vilket djur i den svenska faunan är mest socialistiskt?

 140. Torsten Wedin

  Vad heter Kinas barnbegränsningsminister?
  Tji Fjong!

 141. Torsten Wedin

  Och vad heter Kinas finansminister?
  Tom Peng Pung!

 142. ThomasJ

  S. Andersson #138: Lysande! 😛

  Mvh/TJ

 143. Vad tror ni om nästa stora ledare i forna öst.
  Få Uhr Chevskij?

 144. Finlands mest erkända etnicitetsforskare.
   
  Speela Läpponen.
   
  Ni vet hur det gick för den afrikanske bushmannen efter han trimmat moppen?
   
  Han dog av läppfladder…
   
  Vissa av oss nordeuropéer ser ut som vi har leverfläckar då det ligger magnecyl på magen…

 145. Håkan Sjögren

  Maggie! : Vi är kanske dårliga förlorare, men många goda skämtare finns mitt ibland oss. Intygas: Håkan Sjögren, innehavare av stol nr 6 i Svenska Vitsakademien. Mvh, Håkan.

 146. ThomasJ

  De mest populära barnprogrammen i Afghanistan:

  ·        Talibaner i pyjamas
  ·        Talibjörnes magasin
  ·        Alla vi talibarn i Bullerbyn
  ·        Talibompa
  ·        Fem talibaner är fler än fyra kameler
  ·        Lilla spöket tallaban (endast kvinnliga skådespelare)
  ·        Karlashnikovsson på taket
  ·        Talibamse
  ·        Barbamulla
  ·        Usamas Gonattstund
  ·        Susamalabim & de sju Talibanerna
  ·        Talibansjukhuset
  ·        Diggitaliban
  ·        Usama på luffen
  ·        Uttalibansradion
  Och från Bryssel:
  Latest news reports advise that a cell of 4 terrorists has been operating in Commission’s DG Admin, Brussels. Police advised earlier today that 3 of the 4 have been detained.
   
  The Brussels Regional Police Commissioner stated that the terrorists Bin Sleepin, Bin Drinkin and
  Bin Fightin have been arrested on immigration issues.
  The Police advise further that they can find no one fitting the description of the fourth cell member, Bin Workin, in the area.
   
  Police are confident that anyone who looks like Workin will be very easy to spot in the community.

  Mvh/TJ

   

 147. Thomas#145 😀
  Vad sägs om lite talibanmusic….
  (melodi:  med en enkel tulipan)
   
  Jag är en enkel taliban
  som just har kapat ett plan
  jag har den äran
  jag har den äran
  att explodera…

 148. Åke Rullgård

  Det finns många kommentarer som handlar om fett och kolhydrater på denna tråd men ingen som refererar till dr. Annika Dahlquist som är den som, helt riktigt, rekommenderar den s.k. LCHF-dieten, dvs litet kolhydrater och mycket fett. Denna diet håller kroppsvikten nere och motverkar åldersdiabetes men detta är inte politiskt korrekt och därför har dr. Dahlquist problem med etablisemanget. Att motverka henne är lika idiotiskt som att propagera för AGW men mot den politiskt korrekta fundamentalismen liksom dumhet och dårar kämpar som bekant även gudarna förgäves.

 149. Bra Åke R… det visste jag men var i andra tankar….
  #134 forts.
   
  Japaner flög in mot Bayerns bilbyggarcentrum..
   
  Upp med blädderblocket på Barneviks vis.
  4hjul, motor fram, drift bak, vätskekylning som även kunde hålla rutor imfria och kupé varm ( i bästa fall).
  This car will be the best ever.
   
  We just need a name.
  O.K.  it will take a month, sade de saktmodiga sydtyskarna…
  Lutade sig bak och bad in mer öl…
  -We must have the name in an our! skrek japsen som skulle teleprinta till emblemfabriken omgående…
  Dat Zun!  ölen fick drickas efter uppdraget….
   
  Det var en mesvits som berättades på ett annat vis då jag var på fest med en tjej jag bodde hos på Bettmanway in South San Francisco.
   
  Egentligen inte ens kul efter min omskrivning, men visar skillnad mot asiatisk och europeisk (inkl. nordamerikansk) kultur.
  Just därför behöver vi inte känna oss hotade, de kan tillverka men inte designa och skapa image. Lika med kommande kinesiskt och indiskt under.
   
  Bara slappna av och lär er allt om allt, starta med verktyget mattematik..
   
  Eller hur?

 150. Börje S.

  Rosenhane #147
   
  Den var jävlit bra!
   
  Fy skäms!

 151. ThomasJ

  Rosenhane #147: Tack – den vá bra, i sin ’ruskighet’… 😛

  Mvh/TJ

 152. Torsten Wedin

  Åke #148:
  Annika Dahlquist är faktiskt en av mina läromästare.
  Men som du sett i tråden så är det många som inte fattar LCHF. Men det kanske beror på att de som äter litet blir dummare. Hjärnan behöver fett.

 153. Torsten Wedin

  ”att de som äter litet fett blir dummare”
  skulle det stått i förra kommentaren.

 154. Torsten Wedin

  Men Åke #148:
  När det gäller kosten är det ju lätt att förstå (för oss som äter rätt) att fel kost kan göra personen dummare. De som motverkar Annika Dahlquist äter tydligen fel mat.

 155. Torsten Wedin

  Det finns ett annat sätt att öka förbränningen och därmed gå ner i vikt. Att bli blixtkär. Jag jobbar på det 😉 
  Men det ökar inte intelligensen, tvärtom!

  Ni har väl hört historien om när Gud (om han nu finns) kom ner till Adam och sade: ”Jag har två nyheter, en bra och en dålig”.
  Den bra nyheten är att du ska få två nya organ, en hjärna som du kan använda för att lösa problem, och en snopp som du kan använda för att föröka den intelligenta världen. Den dåliga nyheten är att ditt blod bara räcker för att använda en i taget”.