välfärd

Vi är dåliga förlorare!

Världens befolkning uppgår till knappt 7 miljarder individer och fortsätter att växa med en dryg procent per år. Världsekonomin växte 2007 med knappt fem   →

Short notes Session 3

Indur Goklany: All countries, both developed and developing, would, in the abscence of climate change, be better off as far as welfare is concerned.   →

Glöm inte bort andra miljöfrågor

Missa inte Peter J Olsson i Kvällsposten idag. Han skriver bl.a. följande: ”Att det är vettigt att hushålla med energi och att hålla nere   →