fästingar

Det kom ett mail

Ibland får jag mail från forskare som är är innerligt trötta på den globala uppvärmningen. Ja, kanske inte fenomenet i sig, utan snarare det faktum att klimatförändring numera påverkar alla aspekter av vårt liv, inklusive tilldelning av forskningsanslag. Så här skriver en bloggläsare tillika forskare: ”En olägenhet är att man för att få sin artikel   →

Short notes Session 3

Indur Goklany: All countries, both developed and developing, would, in the abscence of climate change, be better off as far as welfare is concerned. If you include the effects of climate change, net welfare in most countries still increases. Welfare highest in warmest scenarios. When we hear that global warming will cause additional deaths, let’s   →