forskningsanslag

Det kom ett mail

Ibland får jag mail från forskare som är är innerligt trötta på den globala uppvärmningen. Ja, kanske inte fenomenet i sig, utan snarare det faktum att klimatförändring numera påverkar alla aspekter av vårt liv, inklusive tilldelning av forskningsanslag. Så här skriver en bloggläsare tillika forskare: ”En olägenhet är att man för att få sin artikel   →