Det kom ett mail

Ibland får jag mail från forskare som är är innerligt trötta på den globala uppvärmningen. Ja, kanske inte fenomenet i sig, utan snarare det faktum att klimatförändring numera påverkar alla aspekter av vårt liv, inklusive tilldelning av forskningsanslag. Så här skriver en bloggläsare tillika forskare:
”En olägenhet är att man för att få sin artikel publicerad gör som man gjorde i Sovjetunionen, där forskningsvärlden länge byggde på publish or perish. När manuskriptet är klart sätter man in två meningar som innehåller det obligatoriska Lenin-citatet eller en ramsa om den globala uppvärmningen. Det leder till en lång rad med artiklar som påstår att fenomen ytterst kan förklaras med klimatet fastän ingen som helst jämförelse görs med temperaturdata.
Praktiskt taget alla problem skall förklaras med den globala uppvärmningen. I Sverige påstås det exempelvis att klimatförändringen har gjort att fästingarna har spridit sig längre norrut längs Bottniska vikens kust. Konstigt nog inverkar klimatförändringen helt annorlunda längs den finska kusten. Här gjordes det nämligen en ordentlig undersökning av fästingens utbredning på 1970-talet och redan då hittades den så långt norrut som Uleåborg. I södra Finland har fästingspopulationerna blivit tätare, men det beror på att det har placerats ut rådjur, med en stor rådjursstam som följd. Till syvende och sist beror faktiskt utbredningen av blodsugande insekter och kvalster på tillgången på blodmål. När det gäller till exempel mygg ger årliga variationer i väderlek upphov till variationer i mängden mygg, men långtidstrender är någonting helt annat.
Att bortförklara miljöproblem eller sjukdomar som malaria med den globala uppvärmningen är fruktansvärt ansvarslöst. Det fokuseras mängder av forskningsbidrag till klimatrelaterade frågeställningar i en situation när det behövs grundforskning.”
Är det fler av er som upplever samma sak? Skriv gärna till bloggen och berätta. Ni får naturligtvis vara anonyma.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kent Forssgren

  Vi kan fortsätta på Följa John temat i klimatlarmsfrågan: dvs följa USA. Dock inte deras regering den här gången, utan deras forskare.
  En namninsamling mot politisering av vetenskaplig klimatforskning. Varför inte med ett upplägg som nedan?
  Frågan är om svenska forskare vågar skriva under? Risken är förståss uppenbar att de blir negativa följder.
  Dock går det att tänka ett steg längre. Bubblan kommer att spricka förr eller senare. Då kan det istället vara en merit att ha med sin underskrift och kanske bidra till att bubblan spricker.
  För alla seriösa forskare vore det väl skönt att framöver slippa lägga in politisk betingade brasklappar i såväl ansökningar om anslag som i resultaten!
   
  Global Warming Petition Project
  31,487 American scientists have signed this petition
  including 9,029 with PhDs
   
  We urge the United States government to reject the global warming agreement that was written in Kyoto, Japan in December, 1997, and any other similar proposals. The proposed limits on greenhouse gases would harm the environment, hinder the advance of science and technology, and damage the health and welfare of mankind.
   
  There is no convincing scientific evidence that human release of carbon dioxide, methane, or other greenhouse gasses is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate. Moreover, there is substantial scientific evidence that increases in atmospheric carbon dioxide produce many beneficial effects upon the natural plant and animal environments of the Earth
   
  http://www.oism.org/pproject/

 2. Peter Stilbs

  Detta anknyter en hel del till mitt inlägg ”Förtroende för forskning …” förra veckan. Jag kom att dels att tänka på Oreskes’ ”undersökningar”, och dels på en sann historia som berättades mig för ett antal år sedan.
  En bekant hade skrivit en kritisk artikel om ovetenskaplighet av ovanstående typ inom ett område som gränsar till det av politikerna prioriterade miljö/klimat/energi etc. Sak samma vilket – men detta område hade i allafall också kommit i ropet.
  Han fick ett telefonsamtal från en bekymrad far till en forskare i den yngre karriären inom fältet med en vädjan – var snäll dra inte undan grunden för hans försörjning. Han har kämpat så hårt i många år, och äntligen fått ett eget forskningsanslag, och kanske kan fortsätta inom det akademiska, trots allt.

 3. Aj, aj här möts helt plötsligt två heta, debattmässigt likartade ämnen, klimatet och vargen.
  Vi får ytterligare ett argument för utökad vargstam.
   
  Den kan motverka negativa effekter av klimatförändringarna. Sug på den!

 4. Ingemar

  Till den anonyme mailskrivaren, och alla andra som känner igen sig.
  Det är oerhört frustrerande som forskare att så fort forskningspolitikerna, eller forskningsråden, får för sig att något är ”viktigt” och politiskt korrekt så skall man omedelbart styra över forskningsmedel till detta område. Man gör s.k. ”satsningar”. Men samtidigt innebär det att man rycker bort forskningsmedel från andra områden där man får lägga ned eller börja om från början. Det säger sig självt att denna ryckighet är ett oerhört slöseri med skattemedel. Forskare börjar ”bunkra” medel för att kunna hålla ett projekt flytande. Härav de överskott av myndighetskapital som vi kunnat läsa om i tidningarna.
  Allra värst är det inom ”klimatforskningen”. Som brevskrivaren säger så skall helst alla projekt ha med klimatet att göra, och visa på någon katastrofal följd av att vi släpper ut koldioxid. Den riktiga grundforskningen tar stryk och forskare vågar inte säga något annat än det förväntade.
  Det är förskräckligt, och jag hoppas att fler vågar skriva till Maggie och berätta om sina erfarenheter.

 5. Anders Mohlin

  Instämmer: Numera relateras ”allt” till klimatförändringarna.
  Hörde i morse ett radioinslag ang människans (o-)förmåga att intellektuellt hantera stora mängder information samtidigt. Ämnet var möjligheten att göra väl avvägda val betr pensions- och andra fonder. Men på något outgrundligt sätt halkade resonemanget (reportern verkade vara initiativtagare härtill) in på hur vi hanterar ”klimathotet”. Suck….

 6. Idag (tisdag morgon) hörde jag fragmentariskt i bilradion (SR P1) en intervju med en författare (civilekonom vid namn Pelle Tornell eller något liknande) som skrivit en bok om hur man skall göra det lättare att fatta beslut i sin vardag, med alla dessa val av tandkräm, yogurt och pensionsfonder. Han förklarade att våra hjärnor i grund och botten är desamma som under stenåldern, och att det är av naturliga skäl svårt att fatta beslut. Efter lite lirkande från programledaren berättade författaren att man skulle avgränsa sitt sökande efter byxor till två affärer (ett råd som jag skall framföra till Mrs Harold, i alla fall för de gånger jag är med henne på stan; all shopping borde i hennes fall begränsas till två affärer – företrädesvis i samma stadsdel också…). Vidare förklarade han att handeln utnyttjar ”fällor” som innebär att vi fattar beslut av emotionella skäl och inte rationella. Se upp för dem, varnade han.
  Därefter leddes samtalet in på folks obenägenhet att rädda klimatet. Författaren sade något om att folk måste lära sig fatta beslut på lång sikt, men att i dag uppfattar människor inte att de måste göra det. ”Kan man LURA stenåldershjärnan att bli mer klimatmedveten?” frågade då programledaren [ungefärlig ordalydelse, men ordet ”lura” fick mig att haja till]. Författarens svar gick ut på att man måste tänka rationellt för att bli mer klimatmedveten. Frågan om ”lura” besvarades med ett ja.
  Över lag var detta nog ett av de sämre intervjuobjekt jag hört på radion under lång tid (programledaren fick gång på gång locka fram begripliga svar med varianter av följdfrågor eftersom författaren tycktes vilja hålla på hemligheterna i sin bok). Hela morgonsändningen var under all kritik; i morgon skall jag sätta Händel i bilstereon istället.

 7. Peter Stilbs

  Inom mitt eget område (fysikalisk kemi) har jag på två arbetsplatser bevittnat hur en plötslig satsning på ”energiforskning” i andra halvan av 1970-talet nästan knäckte kärnverksamheten. För den tiden stora forskargrupper på bortåt 25 personer skapades, med förespegling att ”lösa energiproblemen”.
  Verksamheten hade säkert acceptabel kvalitet, men inget av praktiskt värde kom ut av det, vad jag kan erinra mig.
  En del av vad som då gjordes har ”återupptäckts”, och ligger som grund för nya projektansökningar på andra avdelningar i Sverige även på senare år – men nyhetsvärdet som forskning är fortsatt nära noll.
  Värre var att de aktiva var helfokuserade på smala och för ämnet fysikalisk kemi perifera områden – det var snarare fråga om ingenjörsverksamhet – dock inget ont menat om det.
  Andra forskare och lärare blev satta på undantag, förutom då att hålla undervisningen igång.
  När sen forskningsmedlen för ”Energi” tog slut efter ca 4-5 år uppstod personliga tragedier för då något överåriga personer, som i stora antal tvingades lämna det akademiska, för att söka sig ny försörjning.
  I de flesta fall gick det bra, men avdelningarnas verksamhet blev däremot lidande på ett sätt som det tog många år att reparera.

 8. ThomasJ

  Lite på ’OT-kanten’, dock mkt läsvärt ’open letter’ till en mkt aktiv australisk s.k. ’climate scientist’:
  http://climaterealists.com/index.php?id=7257
  Hela skriftväsxlingen, med stora mängder länkar, finns i pdf-form att ladda ner – info i slutet av artikeln.
  Mvh/TJ

 9. L

  När jag ser eller hör ordet klimatförändring tänds alla varningslampor. Och oavsett om avsändaren menar naturligt eller antropogent orsakad klimatförändring, har jag det senaste decenniet inte funnit ordet befogat i något enda sammanhang. Det används uteslutande som förstärkningsord, jämförbart med orden – jävlar, nyhet och gratis!
   
  Att politiker och media ständigt tar till sig ordet, men blundar för pågående svält och umbäranden i tredje världen är rent beklämmande.
   

 10. Patrik

  Alla har väl läst detta hoppas jag:
  http://www.guardian.co.uk/environment/2011/feb/21/ray-kurzweill-climate-change
  🙂

 11. Michelangelo

  Stop the madness !
  No Food for Fuel !
  Dags för en dekal att sätta upp på varje etanolpump?!
  http://www.washingtontimes.com/news/2011/feb/16/obamas-green-power-builds-chinas-red-power/

 12. ErikL

  Det enda som hjälper mot detta är att privatisera rubbet. Sälj universiteten, etc. Universitet och forskning i allmänhet är privata uppfinningar. Så var det i det gamla Grekland, i Kina, i arabvärlden och i Europa fram in på 1700-talet. I Storbritannien betalade staten inte ett korvöre mellan Babbeys(?) differentialmaskin på 1830-talet (massor av pengar i sjön) och 1920. Då var forskningen bäst i världen.
  Jag rekommenderar varmt Kealey, The Economic Laws of Scientific Research. Kealey formulerade tre empiriska lagar för forskning:
  •    The First Law of Funding for Civil R&D states that the percentage of national GDP spent increases with national GDP per capita.
  •    The Second Law of Funding for Civil R&D states the public and private funding displace each other.
  •    The Third Law of Funding for Civil R&D states that the public and private displacements are not equal: public funds displace more than they do themselves provide (Kealey, 1996 p. 245).
  Alltså: Noll statliga pengar -> Max totala anslag för alla typer av civil forskning. Och slut på den monokultur för anslag som nu finns.
  Darwin var ”hobbyforskare”. Han hade inga doktorander, sökte inga anslag, pysslade inte med peer reviews.

 13. Kerstin

  Och rådjurens utbredning har ju naturligtvis inget samband med klimatet.

 14. Peter Stilbs

  Kerstin – rådjuren verkar finnas i min trädgård – ditjagade av Rialavargarna. Mycket tydligt klimatsamband.

 15. Jan Lindblom

  Tror nog inte det! Eftar att nästa varit utrotad i Sverige och efter att bl. a ha återimplanterats så fanns rådjuret strax efter förra sekelskiftet i hela skandivavien med undantag av fjällkedjan. Utbredning och population beror ju på pressen från rovdjur och jakt samt sjukdommar. Ser inte att förändringen i klimat skulle påverkat utbredning däremot möjlighet till en större population.

 16. Bengt Abelsson

  I texten står det ”utplacerade” rådjur. Så Kerstin har alldeles rätt. Rävskabb hade en tydlig inverkan på beståndet. Bra för rådjuren, dåligt för rävarna.

 17. tty

  Kerstin #13
  ”Och rådjurens utbredning har ju naturligtvis inget samband med klimatet.”
  Inte mycket. Däremot med jakt och predationstryck. I mitten på 1800-talet fanns rådjur bara på några gods i Skåne och älgen bara i gränstrakterna mellan Dalarna och Gästrikland. Minskat jakttryck har fått rådjuren att sprida sig norrut och älgarna söderut. Kronhjorten som också bara överlevde på samma gods i Skåne har däremot blivit kvar där. Förklara det med klimat den som kan.
  Sedan är det sant att subfossilfynd tyder på att rådjur naturligt knappast funnits norr om Gästrikland under holocen. Det beror troligen på att de inte klarar vargpredation i djup snö.

 18. tty

  Apropå det här med att fästingarna skulle ha expanderat p g a av mildare vintrar så kan det vara värt att nämna att de två värsta områden jag vet för fästingar är runt Lake Superior i Nordamerika och Bratsk i Sibirien.
  I båda områdena är det regelbundet kallare än -40 vintertid.

 19. Bertel

  Ang rådjur.
  Det finns observationer att tom rödräven har fällt vuxna honor vid djup snö(troligen där snön bär räven men ej rådjuret).
  Rävtagna kid ligger i skogsmark 20-30% och i mer öppen och bruten jordbruksmark 50 %(jägarförbundet har siffror 30-90%).
  Lo specialisera sig ofta på rådjur vid täta stammar och örn samt järv  fäller rådjur utöver varg som tty nämde.

 20. Inge

  Rådjurens utbredning till Gotland beror på skjutgalna jägar som ville ha ett nytt villebråd. Resultated är dagliga krockar med bilar ich iflol kostnader för en miljon. Omöjliga att utrota.

 21. Staffan Lindström

  { 22.02.11 at 10:57 } … Patrick… om Ray Kurzweil får rätt får ju många av oss möjligheten att uppleva klimatet år 2100…Kanske inte så lyckat för alarmisterna att bli – ”odödliga”…!!?? [The Telegraph 2009-09-22]

 22. Ingemar

  Brevförfattaren skriver:
  ”Att bortförklara miljöproblem eller sjukdomar som malaria med den globala uppvärmningen är fruktansvärt ansvarslöst. ”
  I själva verket är väl detta det ultimata sveket? Betänk alla politiska beslut som grundar sig på denna förment ”vetenskapliga” förklaring? Och betänka alla ekonomiska beslut som följer…
  Visst, vi är väl alla överens om att politiska beslut skall ta hänsyn till bästa tänkbara vetenskapliga beslutsunderlag. Men man blir ju mörkrädd när man ser hur korrumperad en vetenskap kan bli i händerna på samvetslösa gröna ideologer. Som brevskrivaren påpekar är det svårt att se skillnaden mot den stalinistiska modellen för forskningspolitik. De utnyttjar systemet maximalt.

 23. Tänk om det kunde fungera som revolten i arabvärlden. Under alla år lider man i tysthet. Men sen sker plötsligt upprop på facebook och twitter, och stora skaror forskare går ut och protesterar, och vägrar sluta trots hot om indragna anslag och förnedring i medierna. Om bara tillräckligt många slöt upp och vägrade sluta/flytta på sig innan Reinfeldt ändrar klimatpolitiken kunde det fungera. Men nån måste våga börja…

 24. Ingemar

  Mikael #23,
  När man ser Kadaffi (Gadaffi), så undrar man varför det dröjt så länge. Jag minns när han var något av en hjälte för journalister och intellektuella på 70-talet. Han var en revolutionär som stod upp mot västvärlden och dess kolonialism. Han skrev sin egen ”lilla gröna”. ”Vi” i väst dvs, jounalister och revolutionsromantiker, skulle ”förstå” den arabiska typen av socialism.
  Idag visas bara Kadaffi i TV som en komplett galning och förtryckare. Men i sjäva verket är det samme gamle Kadaffi …

 25. Bertel

  Ingemar # 24
  Tack för påminnelsen.
   
  En stilla undran. Var verkar dessa sk Kadaffikramare från 70-talet(läs vänsterorienterad intellektuell kulturradikal elit) i dag? Vad gör hon/han med sina brustna drömmar och frustation?.
  Kanske har de anammat den gröna vägens/revolutionens lockelse att göra världen mer rättvis(rättvisemärkta produkter finns redan och inget ont om detta) och möjliggöra den slutliga drömmen om en gränslös värld(sk internationalistisk vänsterutopin).
  Jag bara undrar.  🙂
   

 26. Ingemar #24:
   
  Ja, det är en verkligt intressant fråga vad det är som får proppen att gå ur ketchupflaskan. Varför skedde detta just nu, och inte tidigare? Varför föll muren -89 och inte förr eller senare? Vad är det som avgör att tiden är mogen, och regimen är så försvagad att den inte backar? Varför fungerade det inte på Himmelska fridens torg? Och så vidare? Det är ju nästan omöjligt att förstå vissa saker, även i backspegeln. Varför vann kommunisterna i Kina -49, trots att nationalisterna hade alla fördelar på sin sida?
   
  Kanske kan några skärpta forskare skapa datormodeller som förutsäger sådana världshändelser? Förefaller mig lika sannolikt att man skulle kunna förutsäga sådant som klimatet. Visst är det det som är scenariot i Asimovs stiftelsetrilogi? Att man funnit ett sätt att räkna ut framtiden? Det är science fiction…
   
   

 27. Kent Forssgren

   Mikael (@Klarsynt) # 26.
  Kanske kan några skärpta forskare skapa datormodeller som förutsäger sådana världshändelser?
  Framtidvisionären Ray Kurzweil kan! Informationsteknologin har skapat möjligheten.
   
  Most of Kurzweil’s prognostications are derived from his law of accelerating returns — the idea that information technologies progress exponentially, in part because each iteration is used to help build the next, better, faster, cheaper one. In the case of computers, this is not just a theory but an observable trend — computer processing power has doubled every two years for nearly half a century.
   
   
  Q. You talk about what will happen instead of what might happen. But there are so many obstacles to dealing with climate change — political gridlock, consumer apathy. Are you concerned that these things might not happen because of obstacles like these?
   
  A. My main thesis, which I call the law of accelerating returns, is not affected by the kind of things you are referring to. The exponential growth of computation is measured in many different ways continued through the entire 20th century, completely unaffected by the little things like World War I and II or the Great Depression. It was not affected at all by the recent economic downturn.
   
  http://www.guardian.co.uk/environment/2011/feb/21/ray-kurzweill-climate-change
   

 28. Jan-Erik S.

  Min uppfattning är att demokratier fungerar dåligt i Afrika…Tyvärr.
  Kontinenten är helt korrupt och afrikanernas tänkesätt skiljer sig diametralt från västerländskt.
  Notera att alla länder i Afrika har fått det sämre efter frigörelserna.
  Libyen går mörka tider till mötes…
  Visst…vet man inte får säga sanningar i sverige.

 29. magnus

  Jan Erik S
   
  Kan du ge exempel på diktaturer i afrika som du tycker fungerarr bättre (utifrån medborgarnas perspektiv alltså.)

 30. Kent Forssgren

  Jan-Erik S.  Ray Kurzweil har svaret på detta också. Solenergi. Kan tyckas märklig koppling, men demokrati begöver energi, på flera sätt. Mänsklig och elektronisk. Utan olika partier där människors olika åsikter kan föras fram får vi ingen demokratri. Och hur skall kommunikationen mellan människor och partierna fungera utan energi. Utan extern energitillförsel tar kampen för att överleva all mänsklig energi. Det behövs därför extra tillförd energi. Utan den skulle vi nog inte haft mycket till demokrati i Sverige heller i dag. Om vi nu har det! Det känns som att kommunikationen mellan partier och människor har hängts upp sig. Det är dags att starta om elektronerna.

 31. Rosenhane


  #24,25
   
  För det första, det är befängt att jämföra östblocket 89 med arabvärlden2011. Många länder bakom järnridån låg i framkant såväl kulturellt som i fråga om vetenskap och industri före andra världskriget innan dom tvingades in i kommunismens mångåriga mörker.
  Detta att jämföra med att i exempelvis Egypten idag tycker en majoritet av befolkningen att det är ok att i straffskalan ha halshuggning eller amputation för brott som i civiliserade länder inte är åtalbara eller har lågt straffvärde.
   
  En intressant tanke; kan det vara så att Kadaffi med sin gröna revolution, totalitarism och allmänna galenskap har del i klimathotsskapelsen?
  Med kompisar som Irans president och Hugo Chavez har Kadaffi haft alla möjligheter i världen att påverka FN och IPCC att driva det för honom själv och de andra självspelande och lukrativa pianot klimathotet.
  Bortsett från att Rajendra Pachauri ser minst lika galen ut som de tre nämnda verkar det rimligt att anta att de gröna organisationerna sorterar och agerar under några av nutidens farligaste psykopater.
   
  Bertel och Ingemar, kan ni inte hjälpa mig att koka ihop ett koncensus om detta?

 32. Jan-Erik S. #28
  Tacka f-n för att det fungerar bättre om bara några få kan tjäna enorma pengar på att sälja ut landets tillgångar billigt tll västvärlden.
  Men det kostar ju också en hel del disciplin och numera blodspillan för att hålla det egna folket borta från ett hyggligt liv.
  Herregud vilka konstiga åsikter det dyker upp ibland. Man kan undra var dom får allt ifrån…
  En del är så naivt så att man ibland har svårt att tro att det finns en endaste egen tanke här bland oss som kan tänka själva.
  Tankeklimatet här är helt under isen ibland, för det kan ju inte vara värmeslag det handlar om?

 33. magnus

  Uffeb
   
  Jag tycker det är kul att man äntligen har hittat kopplingen mellan Gadaffis gröna revolution och miljörörelsens gröna agenda. Undrar var det kan sluta 🙂
   

 34. magnus

  Jan Erik S
   
  Rhodesia?

 35. Uffe #32 … det är inte så det afrikanska ekonomierna är beskaffade, du målar som vanligt upp helt alternativa världar och låter dessa bilder ligga till grund för din förståelse och dina ’förklaringar’ … du är jsut ett exempel på dessa naiva som ersätter verkligheten med gissningar om den …

 36. Staffan Lindström

  { 22.02.11 at 20:44 } … Rosenhane … ja tyvärr är din slutsats att klimathotet är ”management by fear” från sk. demokratiska regimer, riktig och än värre blir det med aukoritära/diktatoriska dito.  Ja, jag blir lite svart ibland och undrar om det finns riktigt demokratiska länder eftersom människor som får politisk makt sgs alltid blir påverkade av rådgivare som har diverse, ofta suspekta agendor. Om vår levnadsstandard i Europa vore på afrikansk nivå skulle vi haft krig och inbördeskrig från norr till söder oavsett om det varit någon réell resursbrist eller inte… När jag hade strömavbrott i eftermiddags tänkte jag direkt: Jaha, Oskarshamn III avstängd, det är kallt… De jävla profitörerna vill ha lite mer pengar innan kistlocket…(Har inte hört talas om Ray Kurzweil mfl:s visioner eller tror inte på dem…??) Sedan går jag ut i hallen och kollar dörrögat och inser att trappbelysningen fungerar…Bara renoveringskillarna som klantat(?) sig igen…Och folkhemmet är tillbaka, tack Per-Albin!…

 37. Jan-Erik S.

  Uffeb #32:
  Hmm…Sydafrika var det mest välmående afrikanska landet i Afrika under apartheid.
  De svarta hade vidare den högsta levnadsstandarden i Afrika.
  Nu har korruptionen tagit över och svarta poliser har som ”hobby” att stoppa svarta förare och mer eller mindre råna dem.
  Business as usual 🙂
  Sen Libyen…ja vi får väl se vad som händer men jag befarar att jag får rätt.

 38. Jan-Erik S.

  Kan väl nämna att de flesta utbildade svarta sydafrikaner delar min åsikt.

 39. Ingemar

  Mikael #26,
  Jag brukar ibland använda Asimovs Stiftelsetrilogi som utgångspunkt för en seminariediskussion om samhällsvetenskapernas begränsningar. Kan man tänka sig en framtid där samhällsvetenskaperna kan beskriva samhällena som ett determinsitiskt system på samma sätt som fysikerna kan beskriva exempelvis solsystemet?
  Professor Seldon satte upp sina ekvationer som endast den första stiftelsen hade tillgång till, och hade instruerat denna stiftelse om hur de skulle agera för att bevara en gnutta civilisation under Imperiets 1000-åriga nedgång.
  Men Seldon var ju också en förutseende vetenskapare som insåg att inte ens hans ekvationer kunde förutse slumpen: mutationen Mulan som erövrade Vintergatan och satte alla normala lagar ur spel. Så därför hade Seldon också satt upp en andra stiftelse som skulle hantera denna kaotiska faktor…
  I korthet: Nej, jag tror inte att det går att förutsäga när dessa omvälvningar skall ske. Kanske några dagar i förväg, men inte på lång sikt. Ungefär som klimatet, faktiskt.

 40. Kjell-A Jönsson

  Kommunikation
  Det hade säkert haft en viss inverkan om våra politiker direkt i sina inboxar  någon gång i veckan hade fått ett  20-tal e-mail från sakkunniga personer med ett innehåll av samma slag som i det e-mail som Maggie har fått. Det behövs ingen anonymitet i dessa sammanhang.
  Hur organisera detta?
  Kjell-A  Jönsson 

 41. Jan-Erik S.

  K-A J #40:
  Politikerna vet om hur det ligger till.
  De är bara brickor i ett smutsigt spel där medlen helgar målen.
  Perfekt med alla extra skattemiljarder via elpriset som gör att de kan sänka inkomstskatten.
  Kan inte tro att alla beslutsfattareär så korkade som fd dagisfröken Andreas Carlgren…för han tror verkligen på sagorna.
  Det är ingen som berättat för honom.