En istapp i huvudet, någon?

ist2_1766009-bump-on-the-head

Sveriges Radio skriver idag om problemet med nedisning av vindsnurror. Dels innebär det ett produktionsbortfall (läs: något som redan är lågt blir ännu lägre) och dels en säkerhetsrisk för dem som vistas i närheten av vindkraftverken. Att ha is i magen kan ibland vara bra, men is i huvudet har nog rätt få fördelar.

Göran Ronsten på WindREN, enligt många branschens nestor, tror att problemet med nedisning är underskattat. ”Vi har mycket svårare nedisningsproblem på 100 meters höjd än vi har i kraftledningshöjd”, säger han.

Ännu en anledning att inte (s)välja vindkraft?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. István

  En kreativ lösning är ju att eluppvärma rotorbladen.
  Verket snurrar väl ihop tillräckligt med kraft så det räcket till.
  Om så icke, inga problem det häller. man är ju ansluten till nätet!

 2. tty

  Problemet är att redan nu så producerar ofta verken inte tillräckligt mycket el för att driva sina egna system. Gå in i 

  http://www.vindstat.nu/tabell13.htm

  och kolla. Det är inte så få som har ett minustecken framför produktionssiffran.

 3. Fenix

  Vi borde få del av den globala värmen. Se http://www.drroyspencer.com/

 4. István

  tty
  Inga problem! Som jag sa dom är ju elanslutna.
  Man kan också köra generatorn  som motor istället. Så vi slipper att se alla dessa stolta miljökampsymboler stillastående.

 5. Ulrik

  Österberg (s) klagar på regeringen i riksdagen för att det är för mycket snö. Bilar kör i diket, tåg blir försenade, människor halkar och tak rasar. Jag tror inte han nämnde is på propellrar.
  Menar han månne, att regeringen har släppt ut för lite CO2?

 6. Gunnar Strandell

  Jag tycker att det är intressant att det ska satsas 100 miljoner på forskning inom ett område som borde vara känt från flygindustrin. Man bör hålla isär produktutveckling och forskning.

  En annan lösning är att göra klimatet varmare!   😉

    

 7. Tege Tornvall

  Mot detta står att Dala Energis VD Hans Bywall på ett företagarmöte i Leksand i morse hävdade att vindsnurror på Bjursås-berget fungerat bra i kylan och snurrat med 9-10 m/sek tack vare induktion från dalar nedanför. Men han medgav att de inte skulle investera i vindkraft utan subventioner. Jag är fortfarande principiellt skeptisk.

 8. Fenix

  Isbildning är säkert känd från flyget, men problemet har här en helt annan dimension. Ett flygplan kan lämna området med isbildning, men det kan inte vindsnurrorna. Dom måste kunna klara isbildning under helt andra tider.

 9. L

  Ny Teknik skrev lite om detta för ett år sedan:
   
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/vindkraft/article498411.ece

 10. Dan

  Flygplan avisas genom att vingframkanter och luftintag värms med antingen avtappningsluft från motorernas kompressorer eller om det är mindre detaljer med elström. Mindre flygplan avisas genom att uppblåsbara gummibelägg blåses upp och spräcker bort isen. Det finns även kemiska avisningssystem. För vindkraftverk är väl el-uppvärmning det naturliga valet. Jag vet inte vad det innebär för kompositstrukturen, man får nog bygga in det från början i så fall. Det skulle innebära att man får byta blad på de verk som finns idag.
  Det kanske lönar sig om de snurrar lite oftare sedan. Kanske.

 11. tty

  Mjaa, att värma upp 30-40 meter långa blad över fryspunkten drar nog en hel del effekt. Det är nog billigare att låta skiten stå stilla, i varje fall om man skall använda vindkraftsel till uppvärmningen.

 12. Gunnar Strandell

  Dan #10
  Tack!
  Dina exempel visar att det som behövs är produktutveckling och inte forskning. Jag vill att forskningspengar används för det de är avsedda för.

 13. ThomasJ

  tty #2/11: Nä,  ~ 16% av total produktionskapacitet är näppeligen  tillräcklig för (el-)avisning av bladen, om man nu väljer sådan lösning.
  Från din länk:
  Uppdaterad 2010-02-05 17:32
  845,3 MW i 888 verk ger 135 MW
  (jfr. Energimyndighetens ’kalkylbas’ om 30-35%)

  F.ö. erfors att ’kvotplikten’ höjs till 17,9% [+0.9], dvs. elcerten blir dyrare… happy days are a’waiting – Not! 🙁

  Mvh/TJ

 14. tty

  ThomasJ #13
  Enligt Ny Teknik så skall 100 kW räcka för att hålla bladen kontinuerligt isfria (tyvärr säger man inte storleken på verket). Med 20% driftfaktor innebär det 0,5 MW nominell effekt, så för ett medelstort vindkraftverk skulle det i stort sett gå jämt ut vintertid – all producerad energi går åt att driva och avisa verket.
  Som sagt, det blir nog billigare att låta dem stå, då sliter man inte på materielen i alla fall.
   

 15. ThomasJ

  tty #14: Delar uppfattningar, tror jag. Ny Teknik [as-is today] ger jag faktiskt inte mer än 5 cents för… 😉

  Bäst [för samtliga intressen!] vore att inte ens tänka vindkraft [storskalig = +20 mtr. över huvud taget! [speciellt riktat till kommunala dilettanter + riksdagspolitiker…] !

  Mvh/TJ

  Mvh/TJ

 16. Håkan Bergman

  Kanske börjar det även bli en tillnyktring bland investerarna, vindkraften blir lite mera av riskprojekt när klimatdebatten kantrar över åt det mer realistiska hållet:
  http://ltz.se/nyheter/stromsund/1.1790292

 17. ThomasJ

  Håkan B. #16: Tack för länken. Mest besynnerligt i just detta projekt är att SCA är medspelande partner. Betänker man att SCA är oerhört avhängig götligast billig och säker elenergi och att S.-M. Lööf vid flertal tillfällen uttalat oro över skenande elpriser, vilket vkv starkt bidrar till, ter det sig som vore en annan agenda styrande i detta. Tål tänka efter på ett par ’varv’…, hmmm 😉 

  Mvh/TJ 

 18. Håkan Bergman

  ThomasJ # 17
  Nja, så oerhört beroende av billig energi vet jag inte om dom är, i så fall kan man ju undra varför dom, som jag förstår, har sålt av sitt eget vattenkraftbolag Bålforsen till EON. SCA har så vitt jag vet inte mer än 3 produktionsenheter kvar utefter norrlandskusten, Obbola-sulfat, Östrand-sulfat och Ortvikens pappersbruk, nog mest tidningspapper där. Redan för 40 år sen så kunde man bygga sulfatfabriker som var i stort sett självförsörjande på energi genom förbränning av bark och svartlut, det var t.o.m. fullt möjligt att leverera ett elöverskott ut till nätet, det lär inte ha blivit sämre än så på 40 år. Ortviken som väl mest kör mekanisk massa lär säkert förbruka en del energi, men levererar också lite överskottsvärme till Sundsvall Energi, dock lär dom netto förbruka en hel del. Nej SCA’s intresse för vindkraften misstänker jag ligger i utbyggnaden och förstärkningen, bärigheten, av vägnätet som följer av stora vindkraftsprojekt, skogsindustrierna vid kusten är mycket betjänta av att få ned transportkostnaderna för råvaran. My guess!

 19. Håkan Bergman

  Nähä Obbola verkar vara borta idag, här går det undan!

 20. ThomasJ

  Håkan B. ##18/19: Ingen dålig gissning.. 😉 Nu är det deFacto ingen som begriper varför man sålde Båkab – ’tidevarvet’ var la så, då fler kraftägande bolag och kommuner sålde [jfr. t.ex. Gullspång..], under mantrat att ’koncentrara kärnverksamheten’, och detta ofta till mer/mindre give-away-priser… sic!
  Visst ligger där ett intresse i vägbygg osv., men det betraktar jag som sekundärt och till stor del ’konstruerat’ – man kör ju rätt så häftigt redan idag, förvisso på ofta dåliga vägar.
  SML har fler stora bolag än SCA att se över & till & jag fick en kort pratstund med honom i Sthlm i maj -09 & ställde frågan vad-händer-om-elpriset går upp med, säg 1-2 öre KWh, svar blev att ekonomierna i basindustrin skulle förvärras så att utflytt troligen sker. Hur mkt ’skrämskott’ detta var kan jag ej bedöma, men jag har ej intrycket att han använder slikt.
  Rottneros flyttade för ~ 2-3 år sedan ut en hel, nybyggd, fabrik pga elprishöjningarna.
  Där finns väldans många parametrar att fundera på/över, inte minst de som rör det allmänna ’samtals- och kommunikationsklimatet’ samt, ej att förglömma, den nonexistenta svenska energipolitiken.
  [My two cents… 🙂 )

  Mvh/TJ

 21. Håkan Bergman

  Men börjar man väl gräva på nätet så hittar man ett och annat, bortse från klimatnissen i mitten annars så sägs mycket klokt i den här rundabordsserien, jag har inte sett alla avsnitten. Sundsvallsregionen är, som påpekas av flera i den här debatten, en region som är sällsynt energiberoende, så lyssna på dom här personerna. Borde ses av alla som kan tänka sig att rösta fram MP till regeringsposter:
  http://www.youtube.com/SCAeveryday?epslanguage=sv#p/c/CC5E0C24A22B9FB1/1/39egOxt73ts